Items where Year is 1910

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Á | Ö | Ú
Number of items: 178.

A

Aarne, Antti: Verzeichnis der Märchentypen. In: Kolligátum. pp. 1-66. (1910)

Ach, Narziss: Über den Willen : vortrag, gehalten in der gemeinschaftlichen Sitzung beider Hauptgruppen der 82. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1910)

Ady, Endre: A tizmilliós [tízmilliós] Kleopátra és egyéb történetek. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1910)

Alszeghy, Zsolt and Jósika, Miklós: Jósika Miklós, a nevelő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 287-291. (1910)

Angyal, Pál: Visszalépés a kísérlettől, eredményelhárítás és jóvátétel : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1910)

B

Barcsa, János and Daxer, György: Daxer György: A külföldi iskolalátogatás hatása a hazai protestáns nevelésügy fejlődésére : theológiai [!teológiai] tanári dolgozat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 169-171. (1910)

Baross, János: Választó-jogunk nemzeti reformja : írta és az 1910. évi március 19-iki országos gyűlésen előadta. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1910)

Bergson, Henri: Bevezetés a metafizikába. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1910)

Bihari, Ferenc: Az elemi és a középiskola kapcsolatához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 76-83. (1910)

Bihari, Ferenc and Gaal, Mózes: Gaal Mózes: Szociális levelek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 46-47. (1910)

Bozóky, Endre: Elméleti szempontok a fizikatanítás körében : székfoglaló értekezés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 129-141. (1910)

Buza, László: A levegőterület nemzetközi jogi helyzete. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1910)

Békefi, Remig: Középkori iskoláztatás Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 193-208. (1910)

C

Coulter, Ernest K.: Children's court : the city of New York first division. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1910)

D

Dékány, István: A tudományok módszeréről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 43-46. (1910)

E

Endrei, Gerzson: Minimális és normális tantervi anyag. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 496-500. (1910)

Endrei, Gerzson: Természettudomány és humanizmus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 505-506. (1910)

Erődi, Béla: Arnold Foster: The citizen reader. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 233-239. (1910)

Erődi, Béla and Emerson, Ralph Waldo: R. W. Emerson: La conduite de la Vie. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 233-239. (1910)

Erődi, Béla and Emerson, Ralph Waldo and Dugard, Martin: M. Dugard: Emerson Ralph Waldo: Sa vie et son ocuvre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 233-239. (1910)

Erődi, Béla and Emerson, Ralph Waldo and Dugard, Martin: M. Dugard: Pages áhoisies d'Emerson. Librairie Armand Colin. Paris. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 233-239. (1910)

Erődi, Béla and Foster, Arnold: Arnold Foster: A history of England. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 233-239. (1910)

Eöttevényi Nagy, Olivér: A dynastikus [!dinasztikus] politika hullámzásai a szabadságharcztól [!szabadságharctól] a kiegyezésig. In: Kolligátum. pp. 1-83. (1910)

F

Fináczy, Ernő: Az iskola feladata az erkölcsi nevelésben : a Magyar Paedagógiai [!Pedagógiai] Társaság 1910. évi közgyűlésének elnöki megnyitója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 65-75. (1910)

G

Gellért, Árpád: Az igazságszolgáltatás története az 1526-1606 közötti időszakban : törvények és statutumok alapján.

Geőcze, Sarolta: Az erkölcsi nevelés, mint magyar nemzeti probléma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 19-34. (1910)

Goldziher, Károly: A matematika tanításának fokozatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 321-333. (1910)

Gyulai, Aladár and Suck, Hans: Hans Suck: Socialpolitik und Schulhygiene. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 638-640. (1910)

Gálos, Rezső and Dóczy, Jenő: Dóczy Jenő: Tehetség és iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 621-623. (1910)

H

H. Fekete, Péter and Várady, Lajos: Várady Lajos: Elemi iskolai nevelés gyakorlati szempontból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 173-175. (1910)

Harmos, Sándor and Goethe, Johann Wolfgang von: Goethe Hermann und Dorotheája az iskola szempontjából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 142-155. (1910)

Havas, István: Új szavalókönyv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 353. (1910)

Hellebrant, Árpád: A magyar paedagógiai [!pedagógiai] irodalom 1909-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 366-464. (1910)

Herrmann, Antal: Közéleti perverzitások = Brassói Ujlap 1910. nov. 9.

Herrmann, Antal: Zeneiskola és zenekultura Váczott = Orpheus 1910. június.

Horváth, Antal: Xenophon mint Sokrates tanitványa [!tanítványa].

Horváth, Gyula: Gyulai Pál, mint tanár. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 35-37. (1910)

I

Imre, Sándor and Gurlitt, Ludwig: Gurlitt neveléstana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 163-167. (1910)

Imre, Sándor and Netoliczka, Oskar: O. Netoliczka: Aus der Praxis des deutschen Unterrichts : Bemerkungen zum Aufsatz in den letzten Klassen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 624-626. (1910)

J

Jablonkay, Géza: Havas István: A népoktatás kiterjesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 101. (1910)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: Vergleichende Untersuchungen mit den praktisch wichtigeren säurefesten Bazillen. In: Kolligátum. pp. 1-128. (1910)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: A bovinus typusú gümőbacillusfertőzés előfordulásának viszonyai gümőkóros betegeken Kolozsvárt. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1910)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: A gümőbacillusok virulentiája fokozódásának kérdése. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1910)

Joanovich, Sándor: Javaslat a cigány ügy országos rendezése tárgyában.

Juba, Adolf: Mosso Angelo: Az ifjúság testi nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 567-570. (1910)

K

Kacskovics, Lajos: Somogy vármegye alispánjának körrendelete a "kóbor cigányokkal szemben követendő eljárás tárgyában".

Kaiblinger, Fülöp and Gautier, Jules: Jules Gautier előadása a középiskoláról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 291-294. (1910)

Karl, Lajos: Az új Sorbonne. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 598-605. (1910)

Kelemen, Ignác: A. Cramer: Pubertás és iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 179. (1910)

Kelemen, Ignác: Amerikai vélemények a német iskolákról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 641-642. (1910)

Kelemen, Ignác: Angolországi középiskolai igazgatók értekezlete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 103-104. (1910)

Kelemen, Ignác: Az együttes nevelés egészségtana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 563-566. (1910)

Kelemen, Ignác: Az iskolaköteles kor felemelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 308. (1910)

Kelemen, Ignác: Czervenka: Véleményalkotás egy órai tanításról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 305-306. (1910)

Kelemen, Ignác: Hinze: Egy érdekes paedagógiai [! pedagógiai] kísérlet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 578. (1910)

Kelemen, Ignác: J. E. Amstrong: A középiskolai tanulók szétválsztása nemek szerint. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 514. (1910)

Kelemen, Ignác: Kik léphetnek az egyetemre Franciaországban? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 515-516. (1910)

Kelemen, Ignác: Koedukáció Bádenben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 102-103. (1910)

Kelemen, Ignác: Középiskolai reform Olaszországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 492-496. (1910)

Kelemen, Ignác: Különböző típusú elemi iskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 357. (1910)

Kelemen, Ignác: M. C. Schuyten: Antwerpen város paedagógiai [pedagógiai] laboratóriuma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 178-179. (1910)

Kelemen, Ignác: Max Sassenfeld: Meteorológia a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 516-517. (1910)

Kelemen, Ignác: Tobien: A sieversdorfi nevelőtelep. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 580-581. (1910)

Kelemen, Ignác: Vezérelvek a középiskolák továbbfejlesztéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 303-305. (1910)

Kelemen, Ignác: W. Rasmussen: Tanulók véleménye a természetrajzi oktatásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 517-518. (1910)

Kelemen, Ignác: A felső népoktatás reformja Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 106. (1910)

Kelemen, Ignác: A pittsburgi középfokú kereskedelmi iskolák reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 512-513. (1910)

Kelemen, Ignác: Érettségi bizonyítványok kölcsönös elismerése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 37-41. (1910)

Kelemen, Ignác: A tanulók jutalmazása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 515. (1910)

Kelemen, Ignác and Blanguernon, Edmond: Blanguernon : A túlterhelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 178. (1910)

Kelemen, Ignác and Bodansky, N.: S. Bodansky: Determinizmus és nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 176-177. (1910)

Kelemen, Ignác and Bourdon, Benjamin: Bourdon: A tanuló érzékeinek tanulmányozása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 305. (1910)

Kelemen, Ignác and Bourgin, Hubert: Hubert Bourgun: Az anyanyelvi oktatás reformja Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 53. (1910)

Kelemen, Ignác and Busemann, Adolf: A. Busemann: A kísérleti pedagógia feladata és határai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 643-644. (1910)

Kelemen, Ignác and Cloyd, D. E.: D. E. Cloyd: Diák-szervezetek [!diákszervezetek] az amerikai nagyvárosok középiskoláiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 645-646. (1910)

Kelemen, Ignác and Ditzel, Heinrich: Heinrich Ditzel: Iskola-óriások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 517. (1910)

Kelemen, Ignác and Doliveux, Henri: Doliveux: Iskolalátogatás Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 105-106. (1910)

Kelemen, Ignác and Drews, D.: D. Drews: A vallás és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 177-178. (1910)

Kelemen, Ignác and Geissler, L. R.: L. R. Geissler: A figyelem mérése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 49-50. (1910)

Kelemen, Ignác and Goldbaum, Helene: Helene Goldbaum: A testi fenyíték ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 50-51. (1910)

Kelemen, Ignác and Goldbaum, Helene: Helene Goldbaum: Az igazságérzet fejlődése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 51-52. (1910)

Kelemen, Ignác and Gottschalke, R.: Gottschalke, R.: Igazgatónők Németországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 104. (1910)

Kelemen, Ignác and Harding, Charles F.: Charles F. Harding: Egy amerikai szülői egyesület. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 307-308. (1910)

Kelemen, Ignác and Kammerer, Paul: Paul Kammerer: A biológiai módszer a természetrajzi oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 180. (1910)

Kelemen, Ignác and Mann, Riborg: Riborg Mann: A fizika a nevelés szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 642-643. (1910)

Kelemen, Ignác and Maurer, A. H.: A. H. Maurer: Football a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 581. (1910)

Kelemen, Ignác and Millan, Mac: Mac Millan: A chicagoi iskolásgyermekek megvizsgálása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 353-355. (1910)

Kelemen, Ignác and Münch, Wilhelm: Münch: Az iskola és az egyén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 578-580. (1910)

Kelemen, Ignác and Münch, Wilhelm: W. Münch: Oktatás és érdeklődés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 175-176. (1910)

Kelemen, Ignác and Oswald, Wilhelm: Wilhelm Oswald: Grosse Männer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 243-244. (1910)

Kelemen, Ignác and Pudor, Heinrich: Heinrich Pudor: Az iskolai terem egészségtana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 580. (1910)

Kelemen, Ignác and Pudor, Heinrich: Heinrich Pudor: Japán nőnevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 50. (1910)

Kelemen, Ignác and Roeder, H.: H. Roeder: A tanulók vándorlásának egészséges hatásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 50. (1910)

Kelemen, Ignác and Schmidt, Friderich: Schmidt: Társadalmi gondoskodás a gyenge népiskolai tanulókról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 646-647. (1910)

Kelemen, Ignác and Siebert, Georg: Siebert: Együttes nevelés az északamerikai Egyesült államok iskoláiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 180-181. (1910)

Kelemen, Ignác and Snedden, David: David Snedden: Nevelésügyi mozgalmak Amerikában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 355-356. (1910)

Kelemen, Ignác and Spindler, Frank Nicholas: N. Spindler: A motorikus fejlődés lélektana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 102. (1910)

Kelemen, Ignác and Stemplinger, Eduad: Eduard Stemplinger: Iskolai hazugságok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 356. (1910)

Kelemen, Ignác and Stern, William: William Stern: Az ultranormális gyermek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 306-307. (1910)

Kelemen, Ignác and True, Alfred Charles: A. C. True: Középfokú gazdasági nevelés az Egyesült-Államokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). p. 105. (1910)

Kelemen, Ignác and Weimer, Hermann: H. Weimer: Középiskola és közvélemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 52-53. (1910)

Kelemen, Ignác and Weimer, Hermann: H. Weimer: Tanulóink élete az iskolán kívűl. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 644-645. (1910)

Királyfi, Árpád: Animus emigrandi. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1910)

Királyfi, Árpád: A választói jog és a tartományi illetőség Boszniában és Herczegovinában. In: Kolligátum. pp. 1-62. (1910)

Kohlbach, Bertalan: Német olvasmányok a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 548-555. (1910)

Kornis, Gyula: Filozófia a középiskolában : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 1-18. (1910)

Kornis, Gyula: Filozófia a középiskolában : harmadik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 155-162. (1910)

Kornis, Gyula: Filozófia a középiskolában : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 84-90. (1910)

Kornis, Gyula: Filozófia a középiskolában : negyedik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 209-228. (1910)

Kornis, Gyula: Filozófia a középiskolában : ötödik, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 283-286. (1910)

Kornis, Gyula and Fodor, Gyula and Székely, István: Fodor Gyula-Székely István: Liber sexti : latin nyelvkönyv a gimnázium I. és II. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 171-173. (1910)

Kornis, Gyula and Welton, James: J. Welton: The logical basis of education. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 507-508. (1910)

Kovács, János and Medveczky, Frigyes: Medveczky Frigyes: Tanulmányok Pascalról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 295-297. (1910)

Kovács, János and Zemplén, Győző: Zemplén Győző: Az elektromosság gyakorlati alkalmazásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 297-301. (1910)

Krohn, Kaarle: [Erster Bericht über die Tätigkeit des folkloristischen forscherbundes "FF"]. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1910)

Kármán, Mór: Közoktatásügyünk politikai vonatkozásai : Kármán Mór előadása a Paedagógiai [!Pedagógiai] Társaság 1910. május 21-én tartott ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 465-479. (1910)

Kármán, Mór: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 60-61. (1910)

L

Lakatos, Károly: Magyarország orvmadárfaunája : nappali és éjjeli ragadozók ; vadászati részszel.

Lakatos, Károly: Vadászhit : a magyar vadászbabonák és hiedelmek kultusza.

Lechner, László: Adatok az északamerikai Egyesült Államok felsőbb tanintézeteinek ismeretéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 479-491. (1910)

Lunding, Astrid: The system of tales in the folklore collection of Copenhagen. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1910)

Lázár, Szilárd: F. Willers: Die psychologische Denkweise Herbarts. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 634-635. (1910)

Lázár, Szilárd and Dietering, Paul and Herbart, Johann Friedrich: Paul Dietering: Die Herbartsche Pädagogik vom Standpunkte moderner Erziehungsbestrebungen gewürdigt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 635-638. (1910)

Lázár, Szilárd and Haase, Hermann: Hermann Haase: Der ursprüngliche Sinn der Lehre von den Stufen des Unterrichts. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 574-576. (1910)

M

MacDonell, John: Some plain reasons for immunity from capture of private property at sea. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1910)

Madzsar, Imre: Történet, történettanítás és szociológia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 257-269. (1910)

Madzsar, Imre: Történet, történettanítás és szociológia : második befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 333-337. (1910)

Marczali, Henrik: Emlékbeszéd Horváth Mihály fölött.

Marschalkó, Tamás and Jancsó, Miklós and Csiki, Mihály: Der klinische Wert der Wassermannschen Syphilisreaktion. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1910)

Milleker, Rezső: A vulkánizmus teoriái : történelmi és kritikai tanúlmány.

N

Nagy, József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 618-620. (1910)

Nagy, József: Az anyanyelvi oktatás Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 346-348. (1910)

Nagy, József: Az anyanyelvi oktatás válsága Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 167-168. (1910)

Nagy, József: Az erkölcsi nevelés kérdése Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 500-505. (1910)

Nagy, József: Az idegen nemzetiségű nyelvtanárok intézménye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 229-232. (1910)

Nagy, József: Mit szeretnek a tanulók olvasni? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 556-563. (1910)

Nagy, József: A második francia szünidei tanulótelep Németországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 92-93. (1910)

Nagy, József and Goethe, Johann Wolfgang von: Goethe és az idegen nyelvek tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 41-42. (1910)

Nagy, József and Lanson, Gustave: Lanson Gusztáv: Az irodalmi tanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 640-641. (1910)

Nagy, József and Mendousse, Pierre: P. Mendousse: Du dressage a l'éducation. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 628-631. (1910)

Nagy, József and Véroux, Gabrielle: Véroux: Az anyanyelvi dolgozatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 576-578. (1910)

Novy, Ferenc: Az elemi és a középiskola kapcsolatához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 338-345. (1910)

Nádai, Pál: A kézügyesség tanítása az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 605-614. (1910)

O

Olrik, Axel: Dansk Folkemindesamling (DFS) : the national collection of folklore in Copenhagen. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1910)

P

Pekár, Károly: A kísérleti pszichológia a paedagógia [!pedagógia] szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 529-540. (1910)

Philipp, Kálmán: A direkt irányú nyelvtanítás mai állása Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 269-283. (1910)

Pikler, Gyula: A lelki élet alaptörvényei : az eszmélet helye a természetben. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1910)

Polgár, Gyula: A Binet: Les idees modernes sur les enfants. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 239-243. (1910)

S

Schuster, Gusztáv: A levegő egyes alkatrészeinek leírása és részletes története napjainkig : a levegő szerepe az állat- és növényország élettüneményeiben s az ásványok és kőzetek változásaiban.

Schwarz, Gusztáv: Jogi napikérdések. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1910)

Somlyó, Zoltán: Dél van.

Somló, Bódog: Massstäbe zur Bewertung des Rechts. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1910)

Szabó, Ferenc: A hegyek között és más elbeszélések.

Szabó, Mihály: A szentgyörgyi piarista kollégium története.

Szelényi, Ödön: Hans Schmidkunz: Einleitung in die akademische Pädagogik. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 349-351. (1910)

Szelényi, Ödön and Dürr, Ernst: E. Dürr: Einführung in die Pädagogik. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 301-303. (1910)

Szent-Gályi, Gyula: Sztankó Béla: Vezérkönyv a népiskolai énektanításhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 626-628. (1910)

Szentiványi, Róbert: A gyulafehérvári Codex Aureus. In: Kolligátum. pp. 5-37. (1910)

Szmollény, Nándor: A középkori Szeged műveltsége : Caspar Fraxinus de Zegedinus levelezése Nádasdi Tamás nádorral.

Székely, Ferenc: Székely Ferenc igazságügyminiszter levele Hazai Samu honvédelmi miniszter úrnak (másolat).

Székely, György: A figyelem hatásairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 593-598. (1910)

Szűcs, Adolf: A geometriai tanítás újabb szempontjairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 541-548. (1910)

Ságh, József: Ságh József levele Herrmann Antalhoz.

T

Tas, Ferenc and Itschner, Hermann: H. Itschner: Lehrproben zur Länderkunde von Europa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 47-49. (1910)

Teveli, Mihály and Goethe, Johann Wolfgang von and Pestalozzi, Johann Heinrich: Goethe és Pestalozzi. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 615-617. (1910)

Teveli, Mihály and Pestalozzi, Johann Heinrich: Heubaum Alfréd: Pestalozzi. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 570-574. (1910)

Teveli, Mihály and Spranger, Eduard: Eduard Spranger: Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 631-634. (1910)

Torma, Miklós: Politikai válságunk irányai. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1910)

Téri, József: Wilhelm Ostwald: Wider das Schulelend : ein Notruf von Wilhelm Ostwald. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 508-510. (1910)

Téri, József and Budde, Gerhard and Herbart, Johann Friedrich: Gerhard Budde: Der Kampf um die fremdsprachlichen Methodik. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 98-101. (1910)

Téri, József and Budde, Gerhard and Herbart, Johann Friedrich: Gerhard Budde: Die Theorie des fremdsprachlichen Unterrichts in der Herbart'schen Schule. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 98-101. (1910)

Téri, József and Natorp, Paul: Paul Natorp: Philosophie und Pädagogik : Untersuchungen auf ihrem Grenzgebiet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 351-353. (1910)

Török, Arthur: A népoktatásügy Bosznia-Hercegovinában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 91-92. (1910)

V

Vidákovits, Kamilló: Jelentés a Német Sebésztársaság 39. congressusáról. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1910)

Vugrincsics, Ferenc and Cuvaj, Antun: Cuvaj Antal: Grada za povijest školstva kraljevinâ hrvatske i slavonije od najstarijih vremena do danas = adalékok a horvát-szlavón királyságok iskoláztatásának történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 94-98. (1910)

Á

Ágner, Lajos and Jukichi, Fukuzawa: Fukuzawa Jukichi: Ein wegweiser für moderne Frauen und Mädchen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (19). pp. 510-511. (1910)

Ö

Ölyvedi Vad, Imre: Nemességi könyv.

Ú

Újlaki, Antal: Tisza Lajos és Szeged.

This list was generated on 2021. szeptember 23. 17:34:59 CEST.