Items where Year is 1982

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 111.

A

Ada Pál: Aki dolgozik - boldogul. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 93-96. (1982)

Agyagási Klára: Hat XVIII. századi csuvas szójegyzék forráskritikája. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio ethnographica et linguistica = Néprajz és nyelvtudomány = Étnografiâ i âzykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 7-35. (1982)

Agyagási Klára: On the edition of Chuvash literary sources. In: Chuvash studies. pp. 7-17. (1982)

Anderle Ádám: Az államfejlődés alternatívái az Andok-térségben a 19. század elején. In: Századok, (1982) 2. pp. 292-300. (1982)

Angelusz Erzsébet: Észrevételek a neveléstudomány elméletképzési munkájáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 336-352. (1982)

B

Bajkó Mátyás: Az európai tanárképzés komparatív vizsgálata az iskolai innováció szemszögéből : Svájc, Neuchâtel: 1981. szept. 7-11. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 73-79. (1982)

Bakó Gyöngyi and Bárdossy Ildikó: Egy orosz nyelvi összehasonlító beszédvizsgálat tapasztalatai : kísérleti, szakosított és normál tantervű osztályok eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 35-42. (1982)

Balogh László: Az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 295-296. (1982)

Bartal Andrea: Beszámoló az MTA Pedagógiai Bizottságának 1981. december 21-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 293-295. (1982)

Bartal Andrea: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1981. május 29-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 103-107. (1982)

Bartal Andrea: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1981. október 15-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 287-292. (1982)

Bartal Andrea: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. február 19-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 415-419. (1982)

Bartók János: A beszéd ügye a realitások talaján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 215-229. (1982)

Benedek András: Az oktatástervezés korlátai és lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 230-241. (1982)

Bernáth József: Kutatásmódszertani tanulmányok (Debreceni Pedagógiai Füzetek, 2.) : Debrecen 1981. 204 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 204-205. (1982)

Bábosik István: A közösségi közvélemény személyiségformáló funkciójának irányítása pedagógiai eszközökkel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 242-252. (1982)

Bán Ervin: A rendkívüli tehetség: az iskola tanácstalansága : Jean-Charles Terrassier: Les enfants surdoués ou "la précocité embarrassante" : Les Éditions ESF, Paris, 1981 - 106. l. Bibliográfia: 101-106 . : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 405-406. (1982)

C

Cserné Adermann Gizella: De Landeheere, Gilbert - Delchambre, André: Les comportements non verbaux de l'enseignant : comment les maîtres enseignent II. : a tanár nem verbális viselkedése : ahogyan a pedagógusok tanítanak II. : Paris: Nathan - Bruxelles: Ed. Labor 1979. 230 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 282-284. (1982)

Csonka Dénes: Az optimista alternativa [!alternatíva] körvonalai : Magyarország illirizálása [!illírizálása]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (5-6). pp. 53-63. (1982)

D

Dombi József: Basic concepts for a theory of evaluation : the aggregative operator. In: Kolligátum. pp. 282-293. (1982)

Dombi József and Zysno Peter: Comments on the y-model. In: Kolligátum. pp. 711-713. (1982)

E

Erdélyi István: Gy. Kristó: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig (Vom Stammesbündis Levedis bis zum Staat non Heiligem Stephan.) Budapest, Magvető Kiadó, 1980. 574 S. [könyvismertetés]. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, (34) 1/4. pp. 389-390. (1982)

Eörsi István: Csto gyelaty? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 41-47. (1982)

F

F. Font Márta: Szegedi történészek legújabb kutatásaiból [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (72) 109. p. 4. (1982)

Falus Iván: A valóságfeltárás, az elméleti igényesség és a gyakorlati hasznosság egysége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 387-400. (1982)

Farkas Vilmos: A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése. (1982)

Fehér Dániel: Kitaszított adventisták. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 65-72. (1982)

Fejős Csaba: New trends and new responsibilities for universities in Latin America (Új irányzatok és feladatok a latin-amerikai egyetemek számára : UNESCO and the International Association of Universities 1980.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 406-409. (1982)

Feketéné Csete Klára and Kósa Ferenc and Földes Vilmos: Populationsgenetische untersuchung des Glyoxalase I (GLO I) - Erythrocyten-Isoenzymsystems bei der bevölkerung der umgebung von Szeged. In: Kolligátum. pp. 29-38. (1982)

Földes Vilmos and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Rengei Béla: Untersuchung des Gehaltes der Knochen von in Krypten beigesetzten Leichen an anorganischen Substanzen zwecks Feststellung des Todestermines. In: Kolligátum. pp. 840-844. (1982)

G

G. T.: Ellenpontok Erdélyben. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 117-120. (1982)

Girtler Roland: Ethnos, "Volk" und soziale Gruppe : zum Problem eines zentralen Themas in den anthropologischen Wissenschaften. In: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. pp. 42-57. (1982)

Golnhofer Erzsébet and M. Nádasi Mária: A tartalomelemzés lehetőségei a nevelés és oktatás tervének vizsgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 141-151. (1982)

Gyaraki F. Frigyes: Biszterszky Elemér - Fürjes József: Programozott oktatás, oktatógépek : Bp., 1981. OMKDK : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 403-404. (1982)

Gyaraki F. Frigyes: Nagy Sándor: Az oktatáselmélet alapkérdései : Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 302 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 91-95. (1982)

Gyaraki F. Frigyes: Nevelésaxiológiai világkongresszus Kanadában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 181-196. (1982)

Gáspár László: A hazai neveléselméleti kutatások legújabb seregszemléje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 171-180. (1982)

H

Habermann M. Gusztáv: Napjaink pedagógiai szociológiája az angolszász államokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 60-73. (1982)

Haraszti Miklós: Beszélő beszélgetés : Zima Ferenc interjúja. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 73-78. (1982)

Haraszti Miklós and Kőszeg Ferenc: Beszélő-beszélgetés. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (5-6). pp. 36-44. (1982)

Hebeny Zoltán: A tanítók helyzete Szabolcs megyében 1868-1914 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 366-376. (1982)

Hernádi László Mihály: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma : 1894-1906. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (repert). pp. 1-260. (1982)

Hetényi István: Levél Hetényi István pénzügyminiszterhez. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 125-126. (1982)

Husén Torsten and Báthory Zoltán: Az IEA kutatások nemzetközi és országos hatásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 377-387. (1982)

J

Jáki László: A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadványairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 285-286. (1982)

K

Kakuk Zsuzsa: Das Kaufmannsleben der Mischärtataren. In: Studia turcologica : memoriae Alexii Bombaci dicata. pp. 291-303. (1982)

Kakuk Zsuzsa: The Hungarian historical etymological dictionary and Chuvash phonology. In: Chuvash studies / ed. by András Róna-Tas. pp. 83-95. (1982)

Kalmár László: Rókusfalvi Pál, Stuller Gyula, Kelemenné Tóth Éva: Pedagógusszemélyiség és továbbképzés : Budapest, 1981. Tankönyvkiadó 162 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 281-282. (1982)

Kardos András: Egy szomoru [!szomorú] szocialista halála : Haraszti Sándor, 1897-1982. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 90-92. (1982)

Kelemen Elemér: A dualista korszak közoktatásügyével foglalkozó helytörténeti kutatások áttekintése és a további kutatómunka feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 164-170. (1982)

Kerékgyártó István: Bálint Mária: Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 150 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 101-102. (1982)

Kiss Tihamér: Megemlékezés Piaget munkásságára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 56-60. (1982)

Kivül-álló : A Hivatal-védte ellenzékiség. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 48-55. (1982)

H. Kovács László: Pedagógiai megfontolások az 1982-ben beinduló halásztelki Nevelési Központ munkájához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 43-55. (1982)

Kozma Tamás: A tanulás szervezetszociológiai értelmezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 323-335. (1982)

Kristó Gyula: Beszélgetés dr. Kristó Gyulával, a József Attila Tudományegyetem új rektorával. In: Szegedi Egyetem : a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, (20) 10. p. 1. (1982)

Kósa Ferenc and Feketéné Csete Klára and Földes Vilmos: Glioxaláz I (GLO) izoenzimpolimorfizmus vizsgálata és alkalmazása származás-megállapítási perekben. In: Kolligátum. pp. 20-26. (1982)

Kósa Ferenc and Feketéné Csete Klára and Földes Vilmos: Populationsgenetische untersuchung des Glyoxalase I (GLO I) - Erythrozyten-Isoenzymsystems bei der bevölkerung der umgebung von Szeged. In: Kolligátum. pp. 113-119. (1982)

Kósa Ferenc and Mojzes László and Antal Albert: Halálos DIC szindrómát előidéző magzatvíz embólia. In: Kolligátum. pp. 530-538. (1982)

Kósa Ferenc and Rengei Béla and Földes Vilmos and Kónya K.: Thermogravimetrische (derivatographische)Untersuchung menschlicher Knochen zwecks Ermittlung der Dauer des Begrabenseins. In: Kolligátum. pp. 852-856. (1982)

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Rengei Béla and Földes Vilmos and Marcsik Antónia: Atomabsorptions- spektrometrische Untersuchung des Gehaltes Archäologischer Knochenfunde an anorganischen Substanzen zur Bestimmung des chronologischen Alters. In: Kolligátum. pp. 121-134. (1982)

Kósáné Ormai Vera: Kelemen László: Pedagógiai pszichológia : Bp., 1981. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 401-402. (1982)

Könczöl Csaba: Levél Kis Jánoshoz. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 60-61. (1982)

Kürthy Emil: Polgárrá válni. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 56-59. (1982)

Kőszeg Ferenc: Könyvkiadói cenzura [!cenzúra] Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (5-6). pp. 14-32. (1982)

L

Lehrstück Mária: A magyar ellenzék programja. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (5-6). pp. 67-72. (1982)

Ligetiné Verebély Anna: Vezetési felfogásmódok a közoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 127-140. (1982)

M

Marcsik Antónia and Kósa Ferenc: Comparative investigation into the bone fractures, from the 6th-8th centuries. In: Kolligátum. pp. 373-378. (1982)

Martinez Arsenio P.: Gardīzī's two chapters on the Turks. In: Archivum Eurasiae Medii Aevi. pp. 109-217. (1982)

Molnár Péter: A leváltott nép. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 14-16. (1982)

Mészáros István: Kodály, Németh László és a reformpedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 307-322. (1982)

Mészáros István: Neveléstörténeti disszertációkat olvasva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 268-277. (1982)

Mészáros István: A sárospataki Református kollégium története : Budapest, 1981. 324 + XVI oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 97-99. (1982)

Müllerné Seres Ágota: A pedagógia néhány rendszertani problémája a 19. század második felének tanítóképzős tankönyveiben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 360-365. (1982)

N

Nagy Bálint: Olyan nincs, hogy valami nincs. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 97-102. (1982)

Nagy Sándor: Emlékezés Nagy Lászlóra : születésének 125. évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 115-126. (1982)

O

Oltványi Ambrus: A közel- és távolabbi jövőről : avagy a demokrácia kilátásai Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (5-6). pp. 73-89. (1982)

P

P. S.: Uj [!Új] kiadó, új kiadványtípus. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 123-124. (1982)

Polner Zoltán: A minőség elsődlegessége az oktatás folyamatában : Dr. Kristó Gyula, a JATE rektora az idei tanév feladatairól. In: Csongrád megyei Hírlap : Makói kiadás, (39) 215. p. 4. (1982)

Pricak Omelân: The Hunnic language of the Attila clan. In: Harvard Ukrainian Studies. pp. 428-476. (1982)

R

Róna-Tas András: Loan-words of ultimate middle Mongolian origin in Chuvash. In: Studies in Chuvash etymology. pp. 66-134. (1982)

Róna-Tas András: On the history of the Turkic and Finno-Ugrian affricates. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 429-447. (1982)

Róna-Tas András: Őstörténetünk és a baskír kérdés : a jurmatiak története. In: Tiszatáj : irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat;Tiszatáj : irodalmi folyóirat. pp. 52-61. (1982)

Róna-Tas András: A kazár népnévről. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 349-380. (1982)

Róna-Tas András: The periodization and sources of Chuvash linguistic history. In: Chuvash studies / ed. by András Róna-Tas;Chuvash studies. pp. 113-169. (1982)

Réthy Endréné: Tanulás és értelmi fogyatékosság : szerkesztette: Illyés Sándor : Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 243 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 201-204. (1982)

Réthy István: Kutatóegyetem a Tisza partján. In: Népszabadság : a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, (40) 300. p. 5. (1982)

S

Simon Gyula: Veszprémi László: Az értékelés és osztályzás korszerűsítésének kérdései : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 156 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 99-101. (1982)

Szabolcs Éva: European Journal of Education. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 79-85. (1982)

Szabóné Fehér Erzsébet: Ruzsás Lajos - Trócsányi Zsolt - Bodolay Géza - Kiss József - Pölöskei Ferenc: A pápai kollégium története : Tankönyvkiadó, Budapest 1981. 446 oldal + 16 kép : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 206-207. (1982)

Szalai Pál: Remény - remény nélkül. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 62-64. (1982)

Szalontai-Dmitrieva Judit: The etymology of the Chuvash word yumśă 'sorcerer'. In: Chuvash studies / ed. by András Róna-Tas. pp. 171-177. (1982)

Szarka József: A francia pedagógia körképe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 253-260. (1982)

Szegfű László: III. Béla és Szeged [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (72) 1. p. 4. (1982)

Szilágyi Sándor: Bántó féligazságok. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 112-114. (1982)

Szokolszky Ágnes: Kommunikációs készségek fejlesztése a pedagógusképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 24-34. (1982)

Székely József: Reform és ellenzék. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (5-6). pp. 64-66. (1982)

Szűcs Pál: Audiovizuális eszközök és anyagok hatékonyságának vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 3-13. (1982)

Szűcs Ágnes: Az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának felolvasó ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 410-415. (1982)

T

Talamanca Mario: Pena privata : diritto romano. In: Kolligátum. pp. 711-734. (1982)

Tandi Lajos: Az egyetem a minőség műhelye : beszélgetés dr. Kristó Gyulával, a JATE rektorával. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (72) 214. p. 3. (1982)

Trencsényi László: A szerepkategória alkalmazása a pedagógusmagatartás elemzésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 152-163. (1982)

Turjányiné Szász Ágnes: Pálvölgyi Lajos: A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 104 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 200-201. (1982)

Tóth Gábor: Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között : Akadémai Kiadó, Budapest, 1981. 671 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 2. pp. 197-199. (1982)

Tóth Sándorné: Függőségi viszonyok az általános iskolai tanulóközösségekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 14-23. (1982)

V

Varga Lajos: Az általános műveltség és a szakmai képzettség közös tartalmára épülő tananyagtervezés lehetősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 353-359. (1982)

Varga Lajos: G. Scholz - H. Bielefeldt: Schuldidaktik : München, 1978. Ehrenwirth, 210 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 95-97. (1982)

Varga Lajos: Konrad Lohrer: Oberste Bildungsziele im Unterricht : legátfogóbb nevelési célok az oktatásban : München, 1979. Ehrenwirth, 132 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 279-281. (1982)

Vaskó László: Emlékezés Clara Zetkin pedagógiai munkásságára születésének 125. évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 261-267. (1982)

Vízöntő András: Pacifista mozgalom ? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (4). pp. 115-116. (1982)

Z

Zibolen Endre: Földes Éva : 1914-1981. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 87-90. (1982)

This list was generated on 2023. június 7. 15:34:24 CEST.