Items where Year is 1978

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 141.

A

Akiner Shirin: Oriental borrowings in the language of the byelorussian tatars. In: The Slavonic and East European review. pp. 224-241. (1978)

Andrews Peter Alford: The tents of Timur : an examination of reports on the qurıltay at Samarkand, 1404. In: Arts of the Eurasian steppelands: Colloquies on art & archaeology in Asia, (7). pp. 143-180. (1978)

Arató Ferenc: A munkaoktatás és a politechnikai képzés tantervi koncepcióinak összehasonlító vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 419-430. (1978)

B

B. Pach Éva: Robert Glaser: Adaptive education: individual diversity and learning = Alkalmazkodó oktatás : egyéni különbségek és a tanulás kapcsolata. 1977. London, New York, Toronto. 181 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 313-316. (1978)

Balázs Györgyné: Eperjessy Géza, Szebenyi Péter: A tanulók történelmi fogalmainak fejlődése. Budapest, 1976. 324 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 171-174. (1978)

Balázs János: Szenci Molnár Albert és az európai nyelvtudomány. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 67-74. (1978)

Baracs Ágnes: Philippe Ariès: L'enfant et la famille sous l'ancien régime = A gyermek és a család a Régi Rend idején : Párizs, 1976. Seuil, Collections Points. 316 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 454-455. (1978)

Benda Kálmán: A késő-reneszánsz korának gazdasági, társadalmi és politikai összetevői Magyarországon. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 91-106. (1978)

Benkő László: Mondatszerkesztési sajátságok Szenci Molnár Albert naplójában. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 83-90. (1978)

Bergmann Erzsébet: Nevelési tanácsadók tegnap, ma, holnap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 141-149. (1978)

Besnyő Miklós: A csehszlovák oktatásügy új szervezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 150-160. (1978)

Borsa Gedeon: Szenci Molnár Albert könyvtárának két kötete Németújváron. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 289-292. (1978)

Brtáň Rudo: Slovnská duchovná pieseň v období tvorivej činnosti Alberta Molnára Szenciho. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 215-225. (1978)

Bábosik István: A marxista személyiségelmélet neveléselméleti konzekvenciái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 15-26. (1978)

Bálent Boris: Problémy okolo knihtlačiara Jána Manlia. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 207-214. (1978)

Bán Ervin: Guide pour la transformation de bibliotheqes scolaires en centres multimédia = Hogyan alakulhatnak át az iskolai könyvtárak multimediális önképző központokká : Párizs 1976. Les Presses de l'UNESCO. 64 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. p. 456. (1978)

Bán Imre: Szenci Molnár Albert, a költő. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 137-153. (1978)

Báthory Zoltán: A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 195-207. (1978)

Bóta László: A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 163-178. (1978)

C

Csanda Sándor: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szlovák fordításai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 227-237. (1978)

Csapó Benő: A "mastery learning" elmélete és gyakorlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 60-73. (1978)

Csillik Bertalan and Knyihár Erzsébet: Biodynamic plasticity in the Rolando substance. In: Kolligátum. pp. 203-230. (1978)

Csillik Bertalan and Knyihár Erzsébet and Jójárt István and Elshiekh A. A. and Pór István: Perineural microtubule inhibitors induce degenerative atrophy of central nociceptive terminals in the Rolando substance. In: Kolligátum. pp. 467-484. (1978)

Czegler Imre: Rámista volt-e Szenczi Molnár Albert? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 43-48. (1978)

D

Daróczy Sándor: Ifjúságkutatás a köznevelés fejlesztésének szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 226-235. (1978)

Deák Zsuzsa: A szocialista országok fiatal pedagógiai kutatóinak III. nemzetközi szemináriuma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 433-435. (1978)

Dombrády Éva: G. Donáth Blanka: A tanár-diák kapcsolatról. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 138 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 319-321. (1978)

Dán Róbert: Szenci Molnár Albert és Conrad Vietor. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 283-287. (1978)

de Piceis Polver Paola and Barni Sergio and Fenoglio Carla and Speziali Margherita: Glycogen changes in the liver cells of young rats following isoprenaline treatment : (histochemical and ultrastructural investigations). In: Kolligátum. pp. 176-178. (1978)

F

Falus Iván: Az oktatástechnológia tárgyáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 132-137. (1978)

Farkas Miklós and Lökös Ágnes and Mile Károlyné: A szimultán tanulás hatása a tudásmennyiség növekedésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 220-225. (1978)

Fejér Dénesné Szalamin Edit: Két mai orosz szintaktikai koncepcióról és módszerről. In: Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban : Szegedi Bölcsészműhely '77. pp. 299-317. (1978)

Fenster Erich: Zur Fahrt der venezianischen Handelsgaleeren in das Schwarze Meer 1362. In: Byzantinoslavica : Revue internationale des études byzantines. pp. 161-195. (1978)

Füle Sándor: Oktatástechnológiai tapasztalatok az NSZK-ból és az USA-ból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 137-141. (1978)

G

Golnhofer Erzsébet: Az előadás módszertanának problématörténeti vázlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 89-106. (1978)

Gyenis Vilmos: Szenci Molnár Albert a XVIII. századi hagyományban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 121-135. (1978)

Gömöri György: Szenci Molnár Albert művei és bibliakiadásai cambridgei könyvtárakban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 297-300. (1978)

Gönner Rudolf: A nevelés mint a jövő elővételezése - a modern pedagógia perspektívái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 187-194. (1978)

H

Hodinka László: Le document et l'information, leur rôle dans l'éducation = A dokumentum és az információ, szerepük az oktató-nevelő munkában. Szerk. Marcel Sire. Párizs, 1975. Armand Colin, 320 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 176-178. (1978)

Holl Béla: Adalékok Szenzi Molnár Albert zsoltárainak történetéhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 179-181. (1978)

Horváth Judit: Az etimológiai kutatások néhány új szempontja. In: Szegedi Bölcsészműhely '77. pp. 279-287. (1978)

Horváth Iván: "Számtalan az soc vala vala vala". In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 183-189. (1978)

Horváth Lajos: Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti Albizottságának ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 334-335. (1978)

Horváth Lajos: Hunyady Györgyné: Kollektivitás az iskolai osztályokban : a közösségi beállítódás strukturális meghatározói. Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó. 204 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 309-312. (1978)

Hunyady Györgyné and Vastagh Zoltán: A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 459-464. (1978)

Háber Judit: Az olvasókönyvek világképe és a tantervi koncepció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 254-266. (1978)

I

Imre Mihály: Molnár Albert Biblia Tigurinája. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 301-315. (1978)

Inkei Péter: Wlodzimierz Wincławski: Typowe srodowiska wychowawcze wspólczesnej Polski = A mai Lengyelország tipikus nevelési környezetei : Varsó, 1976. Panstwowe Wydawnistwo Naukowe. 248 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 457-458. (1978)

J

Jancsó Gábor: Selective degeneration of chemosensitive primary sensory neurones induced by capsaicin: Glial changes. In: Kolligátum. pp. 145-152. (1978)

Jancsó Gábor and Sávay Gyula and Király Erzsébet: Appearance of histochemically detectable ionic calcium in degenerating primary sensory neurons. In: Kolligátum. pp. 165-169. (1978)

Johanson Lars: Die Ersetzung der türkischen -t- Kausativa. In: Orientalia Suecana. pp. 107-133. (1978)

K

Kakuk Zsuzsa: Hungaro-turcica. Studies in honour of Julius Németh. Ed. by Gy. Káldy-Nagy. Budapest 1976 : compte rendu. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica. pp. 241-246. (1978)

Kakuk Zsuzsa: Németh Gyula : 1890-1976. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 206-209. (1978)

Kakuk Zsuzsa: Türk-macar kültür münasebetleri ışığı altında II. Rákóczi Ferenc ve macar mültecileri sempozyumu (31 Mayıs-3 Haziran 1976) İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica. pp. 237-240. (1978)

Kakuk Zsuzsa: Türkisches aus Hans Dernschwams Tagebuch I. In: Türkisches aus Hans Dernschwams Tagebuch. (1978)

Kakuk Zsuzsa: Türkisches aus Hans Dernschwams Tagebuch II. In: Türkisches aus Hans Dernschwams Tagebuch II.. (1978)

Knyihár Erzsébet and Csillik Bertalan and Rakic Pasko: Transient synapses in the embryonic primate spinal cord. In: Kolligátum. pp. 1205-1209. (1978)

Komár Károly: Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai : Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 300 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 445-447. (1978)

Kotschy Beáta: Gordon W. Allport: Az előítélet. Ford. és az utószót írta Csepeli György. Budapest, 1977. Gondolat Kiadó. 324 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 321-323. (1978)

Kovács József László: Szenci Molnár Albert Altdorfban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 255-262. (1978)

Kovács Máté: Az UNESCO nevelésügyi programja : 1977-1978. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 125-131. (1978)

Kozma Tamás: Mándi Péter: Oktatás és gazdasági növekedés a fejlődő országokban. Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó. 188 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 168-170. (1978)

Kozma Tamás: Szervezetkutatási irányok a hazai oktatásügyben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 3-14. (1978)

Kulcsár András and Udvardy Miklós and Gergely Judith: Beta receptor blokád hatása a máj glikogén tartalmára májlaesióban. In: Kolligátum. p. 256. (1978)

Kávássy Sándor: Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada [könyvismertetés]. In: Hevesi Szemle, (6) 3. pp. 62-63. (1978)

Kékes Szabó Mihály: A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek közösségi életének és tevékenységének vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 236-253. (1978)

Kókai György and Karcsú Sarolta and Tóth Lajos: A Renshaw-gátlás morfológiai alapjainak fény- és elektronmikroszkópos hisztokémiai vizsgálata. Az AChE-pozitiv Renshaw-elemek topográfiai analízise. In: Kolligátum. pp. 136-142. (1978)

L

Le Lan Huong: Le Lan Huong levele Karikó Katalinhoz és Annihoz.

Leeming H.: Some unidentified loan-words in common Slavonic and old church Slavonic. In: The Slavonic and East European review. pp. 161-176. (1978)

Ligeti Lajos: La Bibliothèque de l'Académie et les études orientales. In: Jubilee volume of the Oriental Collection 1951-1976 : papers presented on the occasion of the 25th anniversary of the Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences / ed. by Éva Apor. (1978)

Ligeti Lajos: Zoltán Gombocz als Turkologe. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica. pp. 15-23. (1978)

László István: A thiamin-pirofoszfatáz aktivitás lokalizációja a motoros véglemezben. In: Kolligátum. pp. 593-606. (1978)

Lázi Imréné: Vág Ottó: Friedrich Fröbel. Budapest, 1976. Tankönyvkiadó. 96 oldal. Egyetemes Neveléstörténet 28-29. füzet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 325-326. (1978)

M

M. Nádasi Mária: Standardizált témazáró tesztek. Szerk. Ágoston György. Szeged, 1973-1976 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 166-168. (1978)

Maksay Ferenc: Szenc mezőváros a XVI-XVII. század fordulóján. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 107-112. (1978)

Martonyi János: Les motifs des jugements judiciaires. In: Kolligátum. pp. 367-380. (1978)

Masát András: A strindbergi kamaradarab néhány kompozíciós jegye Strindberg: Oväder című drámája alapján. In: Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban : Szegedi Bölcsészműhely '77. pp. 199-211. (1978)

Meylan Henry: La Genèvre de Théodore de Bèze et les étudiants hongoris dans la seconde moitié du XVIe siècle. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 25-28. (1978)

Mihály András and Pór István and Csillik Bertalan: Perineurálisan alkalmazott cytostatikus, cytotoxikus és kelátképző vegyületek hatása a primer sensoros neuron perifériás és centrális nyúlványaira. In: Kolligátum. pp. 245-255. (1978)

Molnár Ádám: Chuvash scientific and cultural days in Eger. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 245-246. (1978)

Morvay Károly: Kwartalnik Pedagogiczny : 1976. 1-4. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 161-165. (1978)

Mészáros István: Joannes Amos Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma. Fordította Dobossy László és Mayer Judit. Bratislava 1977. Madács Könyv- és Lapkiadó N. V. 243 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 326-328. (1978)

N

Nasilov Vladimir Mihajlovič: Nekotorye osobennosti slovoobrazovaniâ v drevnetûrkskih pamâtnikah. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 3-6. (1978)

Neuser Wilhelm Heinrich: Der Calvnismus in Heidelberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 29-35. (1978)

Nyiri Sándor and Gajó Mária and Kálmán György: A mastocyták szerepe az iris adrenerg innervációjának kialakulásában. In: Kolligátum. pp. 89-93. (1978)

Náhlik Zoltán: Egy kiváló erdélyi pedagógus: Gáspár János : 1816-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 74-88. (1978)

P

Palánkai Gellért and Sávay Gyula and Poberai Mária: Calcium-Freisetzung in der neuromuskulären Junktion auf die Wirkung von Acetylcholin = Calcium utilization in the neuromuscular junction after acetylcholin treatment. In: Kolligátum. pp. 170-175. (1978)

Papp Ignác and Szentirmai László: A szegedi termelőszövetkezetek aktiv tagjainak társadalmi-közéleti tevékenységéről. In: Kolligátum. pp. 41-48. (1978)

Pál József: A halál motívuma néhány neoklasszikus alkotásban : A. Canova, U. Foscolo és Kazinczy F. művei alapján. In: Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban : Szegedi Bölcsészműhely '77. pp. 213-229. (1978)

Pálfy Miklós: A francia "általános névmás" kategóriája : adalék a transzformációs és kontrasztív elemzés kapcsolatához. In: Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban : Szegedi Bölcsészműhely '77. pp. 289-297. (1978)

Petrikás Árpád and Vecsey Beatrix: Tanárképzés, hivatásra nevelés és az iskolai munka korszerűsítése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 347-364. (1978)

Petrovics István: A rozgonyi csata : Kristó Gyula új könyve [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (68) 207. p. 5. (1978)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: On some Altaic designations of location. In: Monumenta Serica. pp. 407-423. (1978)

Párkány Antal: Szenc múltjából. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 113-119. (1978)

R

Róna-Tas András: Bevezető. In: Acta Iuvenum : sectio linguistica. pp. 3-5. (1978)

Róna-Tas András: On a term of taxation in the Old Tibetan Royal Annals. In: Proceedings of the Csoma de Kőrös Memorial Symposium : held at Mátrafüred, Hungary, 24-30 September 1976. (1978)

Róna-Tas András: Some recent publications on Chuvash : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 349-362. (1978)

Róna-Tas András: An unpublished Chuvash wordlist in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. In: Jubilee volume of the Oriental Collection 1951-1976 : papers presented on the occasion of the 25th anniversary of the Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. (1978)

Réthy Endréné: Az oktatási folyamat faktoranalízise. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 403-418. (1978)

S

S. Faragó Magdolna: Kapcsolatok a felsőoktatási intézmények néhány sajátossága és az elsőéves hallgatók beilleszkedését jelző elégedettség között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 378-391. (1978)

S. Hamar Mária: A magyar nyelv népiskolai kötelező oktatását elrendelő 1879-i törvény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 300-308. (1978)

Salamon Zoltán: A közoktatáspolitika és a neveléstudomány kapcsolata : az MTA Pedagógiai Bizottságának vitaülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 329-334. (1978)

Schaffhauser Ferenc: A közösség fogalmának tükrözése 17-23 éves tanulófiatalok tudatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 27-47. (1978)

Scheiber Sándor: Die prosaische Einleitung der "Scheelot Atikot" : aus der Genisa. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1978)

Schmidt Ibolya: A pályaválasztási döntés érettsége tanítóképző főiskolára jelentkező dél-dunántúli fiataloknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 365-377. (1978)

Schulek Tibor: Még néhány szó és egy új adat Szilvásújfalvi Imréről. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 293-296. (1978)

Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. XI. Szerkesztette Kiss Lajos : Debrecen, 1976. 255 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 450-453. (1978)

Stegmann André: L'aaport des traductions des psaumes à l'esthetique du baroque poetique franҫais (1590-1630). In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 155-162. (1978)

Stein Peter: The place of Servius Sulpicius Rufus in the development of roman legal science. In: Kolligátum. pp. 175-184. (1978)

Stein Peter: The sources of law in Cicero. In: Kolligátum. pp. 19-31. (1978)

Stoll Béla: Szenci Molnár Albert ismeretlen levele és latin elégiája. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 263-267. (1978)

Szabó Márta: Charles Hummel: Education today for the world of tomorrow = Mennyire szolgálja napjaink oktatása a jövőt? UNESCO Párizs, 1977. International Bureau of Education. 200 old. Studies and surveys in comparative education : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 316-318. (1978)

Szabó Márta: UNESCO-kiadványok a nevelésügy területén (1976). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 120-125. (1978)

Szabó Sándorné: Pestalozzi számtáblái egy 1822-i hazai tankönyvben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 290-299. (1978)

Szarka József: Jausz Béla emlékkötet : Debrecen, 1976. 234 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. p. 441. (1978)

Szathmári István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 1-34. (1978)

Szathmári István: Irodalmi nyelvünk Szenci Molnár Albert szótárainak tükrében. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 75-81. (1978)

Szebenyi Péterné and Ruda Mihály: Nyílt és zárt jellegű kérdésrendszerek párhuzamos alkalmazásának konzekvenciái egy konkrét vizsgálat tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 48-59. (1978)

Szeléndi Gábor: A tanulási mód vizsgálata tanítóképzős hallgatóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 392-402. (1978)

Szigeti Lajos Sándor: József Attila apa-versei és "felismerés"-versei. In: Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban : Szegedi Bölcsészműhely '77. pp. 231-258. (1978)

Szántó Imre: A "közös iskolák" II. József korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 275-289. (1978)

Szörényi László: Szenci Molnár Albert latin versei. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 245-253. (1978)

Szőnyi György Endre: Molnár Albert és a "titkos tudományok". In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 49-57. (1978)

T

Tandi Lajos: A Szeged-monográfia közügy : beszélgetés dr. Kristó Gyula sorozatszerkesztővel. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (68) 303. p. 10. (1978)

Tolnai Gábor: Molnár Albert személyisége. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 7-23. (1978)

Tomai Éva: Cigánytanulók szókincsének és szocializációs fejlettségének vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 267-274. (1978)

Téglásy Imre: Adalékok Szenci Molnár Albert fordítás-stílusához. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 59-66. (1978)

Tóth Dezső: A pedagógia új kutatóműhelye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 439-440. (1978)

Tóth Lajos: Vaskó László: Az utópista szocialisták pedagógiai nézetei : Egyetemes Neveléstörténet 26-27. szám. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 158 oldal : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 447-450. (1978)

Tőzsér Árpád: Szenci Molnár Albert. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 191-205. (1978)

V

V. Munkácsy Katalin: Bernáth József: Iskola és önművelés. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 138 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 323-324. (1978)

Varga Erzsébet: Molnár Albert költészetének utóélete. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 239-243. (1978)

Vásáry István: The origin of the institution of basqaqs. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 201-206. (1978)

Vág Ottó: Neveléstörténeti időszakos kiadványok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 435-438. (1978)

Vág Ottó: Výchova předškolních dětí v Českých zemích 19. století = Iskola előtti korú gyermekek nevelése a cseh országrészben a 19. században. Szerkesztette: Věra Mišurcová és Hana Nutzová. Prága, 1976. Ustředni Knihovna Pedagogické Fakulty UK, 382 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 174-176. (1978)

Vásárhelyi Judit: A humanista Szenci Molnár Albert. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 37-41. (1978)

W

Wenge Christel and Wenge Horst: A tanulással kapcsolatos beállítódás fejlesztése mint a didaktikai vezetés problémája az oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 208-219. (1978)

Z

Zahemszky László: Folklore in early Chuwash poetry. In: Neohelicon : acta comparationis litterarum universarum. pp. 269-291. (1978)

Zsindely Endre: Szenci Molnár Albert levelei Ludwig Luciushoz (1607-1610). In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 269-282. (1978)

Á

Ágoston György: Ausztriai reformkísérletek a gimnáziumi felső fokozaton. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 107-120. (1978)

Ágoston György: Gerhart Neuner: A szocialista általános képzés elmélete : Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 324 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 442-445. (1978)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 15:55:28 CEST.