Items where Year is 1975

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 157.

Article

Az MTA Pedagógiai Bizottságának és albizottságának ülései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. 247a. (1975)

Hazai tudományos fokozatok neveléstudományból 1964-1975 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 213-219. (1975)

A tudományos minősítés helyzete a neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 480-483. (1975)

Antall József and Kapronczay Károly: Fodor József és az iskola egészségügy. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 191-200. (1975)

Arató Ferenc: Tóth Béla: Szöveg és kép az olvasókönyvekben : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 218 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 95-96. (1975)

Arató Ferenc: A közoktatási és pedagógia információs rendszer nemzetközi kollokviuma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 206-207. (1975)

Arató Ferenc: A pedagógiai információs rendszer problematikája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 18-28. (1975)

Baracs Ágnes: Georges Snyders és a "nem közvetlenül irányító" nevelés elméletei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 357-363. (1975)

Baracs Ágnes: Paulo Freire: Pedagogy of the oppressed : Az elnyomottak pedagógiája : New York, 1973. The Seabury Press. 186 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 244-246. (1975)

Bellér Béla: Az írásos és a vizsgalapos vizsgáztatás a dolgozók gimnáziumában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 427-440. (1975)

Berkics Mihály: Nagy József: Iskolaelőkészítés és beiskolázás : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. 83 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 380-383. (1975)

Bodó László: Honvédelmi nevelésünk 10 éve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 69-80. (1975)

Bábosik István: Kutatásmetodikai tanulmányok : Budapest, 1974. MTA Pedagógiai Kutatócsoport kiadása. 186 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 235-236. (1975)

Bábosik István: A személyiség erkölcsi irányultsága és az irányultság vizsgálatának problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 290-303. (1975)

Bálint Mária: Arthur Meier: Sociologie des Bildungswesens : A művelődésügy szociológiája : Berlin, 1974. Volk und Wissen Volkseigener Verlag. 222 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 240-244. (1975)

Bíró Katalin: Az erkölcsi gondolkodás formálása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 141-147. (1975)

Bíró Katalin: Bábosik István: Az erkölcsi tudatosság szerepe a magatartás szabályozásában : Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó. 235 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 472-474. (1975)

Bólyai Imréné: Riforma della scuola : 1974. 1-12. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 460-464. (1975)

Cziráky Istvánné: Anne de Vogüé: L'Orientation : Pályairányítás : Párizs, 1973. Armand Colin. 324 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 477-479. (1975)

Dani Tivadar: A Narodna Proszveta" főbb témái az utóbbi években. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 464-469. (1975)

Dani Tivadar: A "Pedagogik" néhány főbb témája 1974-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 369-372. (1975)

Faludi Szilárd: A történeti szempont a pedagógiában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 441-448. (1975)

Fehér Katalin: Lloyd K. Bishop: Individualizing educational systems : Individualizált oktatási rendszerek : New York, 1971. Harper and Row Publishers. 270 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 98-100. (1975)

Fehér Katalin: Tallózás a team-oktatás szakirodalmában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 207-213. (1975)

Forray R. Katalin: Karlheinz Fingerle: Funktionen und Probleme der Schule : Az iskola funkciói és problémái : München, 1973. Kösel-Verlag. 199 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 383-385. (1975)

Gecső Ervin: Báthory Zoltán: Természettudományos oktatásunk helyzete : Budapest, 1974. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 156 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 234-235. (1975)

Gergely Ferenc: Levente egyesületek 1939-1945 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 312-325. (1975)

Gáspár László: Mihály Ottó: Nevelésfilozófia és pedagógiai célelmélet : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. 239 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 88-90. (1975)

Horváth Lajos: A valóság pedagógiája : Közösségi nevelés a népi kollégiumokban : Szerkesztette: Pataki Ferenc : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 461 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 470-472. (1975)

Horánszky Nándor: A neveléstörténeti kutatások helyzete könyvtártudományi szemszögből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 326-337. (1975)

Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika : 1973. 11-12. és 1974. 1-10. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 220-227. (1975)

Illés Lajosné: A szovjet nevelésügy jelenlegi helyzete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 338-354. (1975)

Kelemen Elemér: A népoktatás helyzete Somogy megyében a kiegyezés előtti években. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 177-190. (1975)

Kiss Tihamér: Domján Károly: Oksági összefüggések megértése 6-10 éves korban : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. 238 oldal, 17 kép : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 90-93. (1975)

Kiss Tihamér: Hans Lőwe: Bevezetés a felnőttkor tanuláslélektanába : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 242 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 236-238. (1975)

Kiss Árpád: Iskolai és permanens nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 115-128. (1975)

Kiss Árpád: Jausz Béla 1895-1974. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 81-83. (1975)

Kiss Árpád: Svéd vizsgálat az egyénre gyakorolt iskolai hatás tisztázására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 354-356. (1975)

Kozma Tamás: Az iskola szociológiai problémái : Válogatott tanulmányok. Szerkesztette Ferge Zsuzsa és Háber Judit : Budapest, 1974. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 538 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 93-94. (1975)

Kozma Tamás: International Review of Education : 1973/2-4; 1974/1. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 84-86. (1975)

Kozma Tamás: Teljesítménymérés és összehasonlító pedagógia : Comparative Education Review 18. évf. (1974) 2. sz. : Szerkesztette: A. M. Kazamias és T. N. Postlethwaite. Madison, Wisconsin, USA. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 227-230. (1975)

Kálmán György: Nagy József: Iskolaelőkészítés és beiskolázás : A kompenzáló beiskolázási modell : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. Két kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 231-233. (1975)

Kéri Henrik: Pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók tanulmányi eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 414-426. (1975)

Köte Sándor: F. F. Koroljov (1898-1971). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 52-58. (1975)

Köte Sándor: A közoktatás politikus Lunacsarszkij. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 449-459. (1975)

Ligetiné Verebély Anna and Mihály Ottó and Vajó Péter: Alapelvek a köznevelési rendszer távlati fejlesztési koncepciójának kialakításához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 259-277. (1975)

M. Nádasi Mária: J. S. Bruner: Új utak az oktatás elméletéhez : Budapest, 1974. Gondolat Kiadó. 243 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 87-88. (1975)

Morvay Károly: Kwartalnik Pedagogiczny : 1974. 1-3. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 364-369. (1975)

Mészáros István: Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek. 1868-1971 : Budapest, 1974. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása. 173 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 238-240. (1975)

Nagy Sándor: Új lehetőségek az oktatási folyamat tervezésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 6-17. (1975)

Paál Ákos: Intelligencia és vizuális szemlélet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 29-34. (1975)

Petrikás Árpád: V. A. Szuhomlinszkij: Metodika vihovanynya kolektivu : A közösség nevelésének módszertana : Kijev, 1971. Ukránul. 208 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 373-375. (1975)

Petrikás Árpád: A nevelési folyamat közösségi jellegének értelmezéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 129-140. (1975)

Pozsonyi Tamásné and Báthory Zoltán: A világnézetünk alapjai tantárgy helyzete egy felmérés tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 278-289. (1975)

Regős János: Az Eötvös-alap első évtizedei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 163-176. (1975)

Rokay Péter: Kristó Gyula: A XI. századi hercegség története Magyarországon (Istorija hercegovine XI veka u Ungarskoj), Akadémiai Kiadó, Budapest 1974, str 134 [könyvismertetés]. In: Jugoslovenski istorijski časopis, (14) 1/2. p. 218. (1975)

Rákos István: A XI. századi Magyarországról [könyvismertetés]. In: Szegedi Egyetem : a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, (13) 1. p. 4. (1975)

Simon Péterné: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 101-103. (1975)

Szabó Márta: Az UNESCO 1975-1976. évi nevelésügyi programja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 201-205. (1975)

Szarka József: Három évtized. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 3-5. (1975)

Szarka József: A pedagógia mennyiségi és minőségi vonatkozásairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 395-401. (1975)

Szebenyi Péterné and Ruda Mihály: A matematika alkalmazásának egyik lehetséges útja a neveléstudományi kutatómunkában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 35-40. (1975)

Szvétek Józsefné: Komlósi Sándor: Munkára nevelés a családban : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 167 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 96-98. (1975)

Székácsné Vida Mária: Ligetiné Verebély Anna: Az esztétikum felfedezésének útjain : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 235 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 375-380. (1975)

Széphalminé Vizelyi Ágnes: A középiskolai tanulók megítélhetősége a tanulmányi átlag eltörlése után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 148-162. (1975)

Timár István: Buda Béla, Havas Ottóné: A felnőttkor küszöbén : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 300 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 474-476. (1975)

Varsányi Péter István: Törvényjavaslat a pedagógusképző intézmények államosításáról 1919 februárjában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 59-68. (1975)

Vaskó László: A felszabadulás utáni tanügyigazgatás első tíz éve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 304-311. (1975)

Zibolen Endre: Nevelőképzésünk jövője. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 4. pp. 402-413. (1975)

Zsolnai József: Az iskolai gyakorlatok felsőoktatás-didaktikai ellentmondásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 1. pp. 41-51. (1975)

Journal

Magyar Pedagógia. - 75. évf. (1975) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 75. évf. (1975) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 75. évf. (1975) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 75. évf. (1975) 4. sz.

Booklet

Karikó Katalin KISZ tagsági igazolványa. 1975-1979.

Offprint

Akadémiai tájékoztató. pp. 1-20. (1975)

Annales Instituti Pathologico-Anatomici et Pathohistologici Universitatis Medicae Szegediensis = A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei : XVI : 1974-1975 : index. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1975)

Az MTA Nyelvtudományi Intézete megalapításának huszonötödik évfordulóján rendezett tudományos ülésszak előadásai : 1974. december 9-10. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 313-444. (1975)

Die ungarische Landnahme und ihre Vorereignisse. In: Congressus quartus internationalis fenno-ugristarum Budapestini habitus 9-15. Septembris 1975. pp. 195-238. (1975)

Néprajzi hírek : a Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója. (1975)

Aalto Pentti: The horse in Central Asian nomadic cultures. In: Studia Orientalia, (46). pp. 1-9. (1975)

Aalto Pentti and Tryjarski Edward: A runic tombstone inscription presumedly from Minusinsk. In: Rocznik orientalistyczny, (34). pp. 35-37. (1975)

Antalffy György: Sur l'amendement de la Constitution de la République Populaire Hongroise. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1975)

Bara Dénes and Bőti Zsuzsanna and Sztriha László and Skaliczki József: Oxydativ enzymek hisztokémiai kimutatásának jelentősége kísérletes agy-laesiók környéki és távoli hatásának megítélésében. In: Kolligátum. pp. 63-73. (1975)

Csapó Zsolt and Kuthy Enikő and Lantos Judit and Ormos Jenő: Experimentally induced malakoplakia. In: Kolligátum. pp. 453-464. (1975)

Döbrönte Zoltán and Náfrádi József and Varró Vince and Benedek Szabolcs: Computer aided data processing for digestive endoscopy with the help of a code-system. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1975)

Engelhardt József and Kuthy Enikő and Ormos Jenő and Tószegi Anna and Fazekas Sándor and Felkai Béla and Kovács Gábor: Application of semi-thin sections in necropsy material ; A mitrális billentyű pótlása formalinban tartósított sertés aorta billentyűvel, késői eredmények. In: Kolligátum. pp. 78-80. (1975)

Fabricius-Kovács Ferenc: A magyar-vogul fosztóképzőről. In: Magyar Nyelv. pp. 17-20. (1975)

Franciosi Gennaro: Clan gentilizio e strutture monogamiche : contributo alla storia della famiglia romana : corso di diritto romano I. In: Kolligátum. pp. 1-121. (1975)

Fóti Mihály: Szent-Györgyi Albert (1893-. In: Az orvostudomány és az élettan Nobel-díjasai 1901-1973. pp. 192-199. (1975)

Györffy György: Civitas, castrum, castellum. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 331-334. (1975)

Györffy György: Kaposvár az Árpád-korban. In: Kaposvár : várostörténeti tanulmányok. pp. 63-73. (1975)

Haenisch Erich: Lehrgang der chinesischen Schriftsprache. (1975)

Haenisch Erich: Sinomongolische Späne. In: Ural-Altaische Jahrbücher. pp. 72-84. (1975)

Horváth Örs Péter and Sándor Tamás and Kapros Károly: Légzési elégtelenséget okozó tumorembolisatio mamma excisio után. In: Kolligátum. pp. 26-28. (1975)

Hovdhaugen Even: The phonemic system of early 18th century Chuvash. In: Central Asiatic Journal. pp. 274-286. (1975)

Itkonen Terho: Martti Rapola : 1891-1972. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 299-322. (1975)

Itkonen Terho: Suomen ja eteläviron sandhiongelmia. In: Virittäjä. pp. 371-388. (1975)

Ivanics Mária: Formal and linguistic peculiarities of 17th century Crimean Tatar letters addressed to princes of Transylvania. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 213-224. (1975)

Ivanov Konstantin Vasil'evič: Narszpi, szép leány. In: Tiszatáj : irodalmi folyóirat. pp. 45-54. (1975)

Jarring Gunnar: Gustaf Raquette and Qasim Akhun's letters to Kamil Efendi : ethnological and folkloristic materials from Southern Sinkiang. (1975)

Joki Aulis Johannes: Affinität und Interferenz in den Sprachen des nordeurasischen Areals : Geleitwort zur Diskussion. In: Congressus quartus internationalis fenno-ugristarum Budapestini habitus 9-15. Septembris 1975. pp. 73-77. (1975)

K. S.: Gyógyszerészek – negyediziglen. In: Petőfi Népe : az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja, (30) 302. p. 5. (1975)

Kahler Frigyes: Adatok a magyarországi papírpénzhamisítás történetéhez. In: Kolligátum. pp. 385-412. (1975)

Karamanlıoğlu Ali Fehmi: Eckmann hoca. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 13-14. (1975)

Karácsonyi Béla: Janus Pannonius és a centralizáció. In: Janus Pannonius : tanulmányok. pp. 93-118. (1975)

Kazár György and Udvardi György and Ormos Jenő: A fogorvosi karon végzettek elhelyezkedésének problémáról ; Egyszerű vizeletgyűjtő szerelék ; A társszerzőség kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1126-1127. (1975)

Kovács István: A quarter of a century on the path of popular democratic constitutional development (1949-1974). In: Kolligátum. pp. 1-46. (1975)

Kovács József and Sági István: Bronchiolaris emphysema : a tüdő muscularis cirrhosisa. In: Kolligátum. pp. 1876-1883. (1975)

Kuthy Enikő and Csapó Zsolt: Glutaraldehyd-osmiumtetroxid fixálást követő jellegzetes műtermékek. In: Kolligátum. pp. 16-22. (1975)

Kuthy Enikő and Ormos Jenő and Sokondi Sándor and Mágori Anikó and Szabó Éva and Németh Annamária and Papp Á. and Tószegi Anna and Kovács Gábor and Mónus Zoltán and Várkonyi Ágnes and Bara Dénes and Skaliczki József: Abstracts : The foamy cells of the kidney ; Elektromikroszkópos tapasztalatok a vesebiopsiák értékelésében ; Membrános nephopathia ; Chronicus prolifertiv glomerulonephritis és chronicus agressiv hepatitis együttes előfordulása ; Szívbillentyűpótlás kapcsán létrejövő intravascularis haemolysis ; A Tangier-kór morphologiája különös tekintettel a májbiopsiára ; A neuronalis túlműködés és kimerülés szöveti elkülönítésének lehetőségei. In: Kolligátum. pp. 109-116. (1975)

Ligeti Lajos: La théorie altaïque et la lexico-statistique. In: Researches in Altaic languages : papers read at the 14th meeting of the Permanent International Altaistic Conference held in Szeged, August 22-28, 1971. pp. 99-115. (1975)

Ligeti Lajos: Quelques problèmes étymologiques des anciens mots d'emprunt turcs de la langue hongroise. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei, (29) 3. pp. 279-288. (1975)

Lőrincz László: Mongol etiological tales. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 367-374. (1975)

Lóránd Nándor: Adatok Bács-Kiskun megye gyógyszertári hálózatának kialakulásáról és neves gyógyszerészeiről:Bácsbokod. In: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei: CUMANIA III. Historia. p. 164. (1975)

Matuz József: Der Ausdruck gazdag pasa 'reicher Pascha' in einem angeblichen Petőfi-Gedicht. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 140-144. (1975)

Matuz József: Der Verzicht Süleymāns des Prächtigen auf die Annexion Ungarns. In: Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. pp. 38-46. (1975)

Matuz József: Die Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymāns der Prächtige. In: Südost-Forschungen : internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. pp. 26-60. (1975)

Matuz József: Kortantamer, Tunca: Leben und Weltbild des altosmanischen Dichters Aḥmedī unter besonderer Berücksichtigung seines Diwans. Freiburg, Schwarz 1973 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 385-388. (1975)

Matuz József: Pluralis majestatis und Pluralis reverantiae in der osmanisch-türkischen offiziellen Sprache. In: Bilimsel bildiriler, 1972 : I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına sunulan bildiriler. pp. 185-191. (1975)

Matuz József: Zur osmanischen Diplomatik. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 117-130. (1975)

Ormos Jenő: A cardiovascularis rendszer kórbonctana. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1975)

Ormos Jenő and Sztriha László and Bőti Zs. and Kuthy Enikő: Electron microscopic and cytochemical study of the vacuoles of regegerating renal tubular cells. In: Kolligátum. pp. 477-483. (1975)

Polacek Adalbert: Proprietà e possesso nel diritto romano postclassico. In: Kolligátum. pp. 518-537. (1975)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Altaic linguistic : an overview. In: Sciences of language. pp. 130-186. (1975)

Rédei Károly and Róna-Tas András: A bolgár-török - permi érintkezések néhány kérdése. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 31-44. (1975)

Róna-Tas András: The Altaic theory and the history of a Middle Mongolian loan word in Chuvash. In: Researches in Altaic languages : papers read at the 14th meeting of the Permanent International Altaistic Conference held in Szeged, August 22-28, 1971. pp. 201-211. (1975)

Róna-Tas András: Bevezető K. Ivanov csuvas költő művéhez ; Narszpi, szép leány : [vers]. In: Tiszatáj : irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat;Tiszatáj : irodalmi folyóirat. pp. 44-54. (1975)

Róna-Tas András: Böz in the Altaic world. In: Altorientalische Forschungen. (1975)

Róna-Tas András: Geszar-ének. In: Világirodalmi lexikon. p. 519. (1975)

Róna-Tas András: Huzangaj, Pjotr Petrovics. In: Világirodalmi lexikon. p. 689. (1975)

Róna-Tas András: In Memoriam V. G. Jegorov : 1880-1974. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 115-116. (1975)

Róna-Tas András: Sir Gerard Clauson : 1891-1974. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1975)

Róna-Tas András: Some problems of Uralic vocalism from an Altaist's point of view. In: Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum : Tallinnae habitus : 17.-23. VIII 1970;Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum : Tallinnae habitus : 17.-23. VIII 1970: [teesid = tezisy = Thesen]. pp. 139-143. (1975)

Róna-Tas András: Towards a new edition of the Volga Bulgarian inscriptions. In: Turcica : revue d'études turques. pp. 14-18. (1975)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Juraksamojedische Worterklärungen. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 112-120. (1975)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Zur Geschichte des juraksamojedischen erstsilbigen langen velaren a-Lautes. In: Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum : Tallinnae habitus : 17.-23. VIII 1970;Congressus tertius internationalis fenno-ugristarum : Tallinnae habitus : 17.-23. VIII 1970: [teesid = tezisy = Thesen]. pp. 742-748. (1975)

Sertkaya Osman Fikri: Tahlil ve tenkitler : eleştirim. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 211-213. (1975)

Sonkodi Sándor and Pap Ákos and Varró Vince: A beta-receptor-blokkoló Visken hatása a hypertoniás betegek vérnyomására, a plasmarenin-aktivitásra és az elektrolitokra. In: Kolligátum. pp. 111-115. (1975)

Szabó Géza: A mai magyar nyelv helyhatározó rendszere : kandidátusi értekezés tézisei. (1975)

Szent-Györgyi Albert: In remembrance of István Rusznyák my fellow professor. In: Acta Medica Academiae Scientiarum Hungaricae, (32) 3-4. p. 191. (1975)

Szent-Györgyi Albert: Vorwort. In: Abriss der Pharmakologie von Flavonoiden unter besonderer Berücksichtigung der antiödematösen und antiphlogistischen Effekte. pp. 7-8. (1975)

Szent-Györgyi Albert: A little catechism. In: Bulletin of the Atomic Scientists, (31) 4. p. 5. (1975)

Szent-Györgyi Albert: A talk with Albert Szent-Györgyi : a televised interview by István Kardos. In: The New Hungarian Quarterly, (16) 57. pp. 136-150. (1975)

Szent-Györgyi Albert and MsLaughlin Jane A.: Interaction of glyoxal and methylglyoxal with biogenic amines. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (72) 4. pp. 1610-1611. (1975)

Sztriha László and Bőti Zsolt and Ormos Jenő: Histochemical examination of lysosomal enzymes in necrotic proximal renal tubules of albino rats. In: Kolligátum. pp. 495-501. (1975)

Sági István and Döbrönte Zoltán and Csernay László and Varró Vince: A teljes gyomron és a gyomornyálkahártyán nyugalomban átáramló vérmennyiség meghatározása kutyában. In: Kolligátum. pp. 212-217. (1975)

Sági István and Döbrönte Zoltán and Varró Vince: Sav-secretiót befolyásoló anyagok hatása kutyagyomor vérkeringésére. In: Kolligátum. pp. 575-581. (1975)

Sándor Tamás and Mónus Zoltán and Novák K. and László Aranka: Fatalis neonatalis májcirrhosis. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1975)

Sándor Tamás and Surinya Mária and Mónus Zoltán: A csecsemőkori óriássejtes hepatitis familiaris előfordulása. In: Kolligátum. pp. 748-755. (1975)

Tryjarski Edward: I Międzynarodowa Konferencja w sprawie Studiów nad Turcją Przedosmańską i Osmańską : Neapol, 24-26 IX 1974 r. In: Nauka Polska. pp. 102-104. (1975)

Tószegi Anna: Deterioriation of a cloth-covered lentcular heart valve prosthesis. In: Kolligátum. pp. 24-25. (1975)

Vajnštejn Sev'ân Izrailevič: Kartinnaâ galereâ Syyn-Čûreka. In: Priroda. pp. 9-14. (1975)

Varró Vince and Náfrádi József: A splanchnicus regio egyes szakaszainak szerepe a pentagastrin biológiai inactiválásában. In: Kolligátum. pp. 82-88. (1975)

Vértes O. András: A magyar fonetika története az 1880-as évekig : kandidátusi értekezés tézisei. pp. 3-16. (1975)

Várkonyi András and Mónus Zoltán and Gyurkovits Kálmán and Joó Imre: Tangier-kór és mucoviscidosis együttes előfordulása. In: Kolligátum. pp. 2187-2190. (1975)

Zieme Peter: Kâşgari ve Türkçe Turfan metinleri. In: Bilimsel bildiriler, 1972 : I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına sunulan bildiriler. pp. 463-468. (1975)

This list was generated on 2024. február 23. 21:47:09 CET.