Items where Year is 1926

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items: 306.

A

Alföldy Ede: Ingó-jelzálog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 24-30a. (1926)

Alföldy Ede: Okirati kényszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 269-274a. (1926)

Alszeghy Zsolt: Alszeghy Zsolt: Vázlatok [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 42. (1926)

Arató Amália: Középfokú leánynevelés Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 111-115. (1926)

Asztalos Gyula: Földrajz : az osztott és részben osztott elemi iskolák IV. osztálya számára.

B

Balla Ignác: A megbocsájtás házassági jogunkban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 131-134a. (1926)

Banner János: Jelentés a Magyarcsanád-Bökényi próbaásatásokról.

Barankay Lajos: A magyar köznevelés időszerű feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 81-95. (1926)

Baranyai Béla: Zsigmond király úgynevezett Sárkány-rendje : adalék a magyar trónöröklési kérdés történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1926)

Barthos Indár: Pintér Jenő: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve. A középiskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szolgálati szabályzatok és ügykezelési utasítások magyarázatos gyűjteménye. Budapest, 1926. Franklin-Társulat ny. (496 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 184-185. (1926)

Bartoniek Emma: Az Árpádok trónöröklési joga. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye, (60). pp. 785-841. (1926)

Bartók György: Demokritos tana az erkölcsi értékről.

Bartók Miklós: Költemények : Sötét éji madár ; A világ. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 58. (1926)

Bartók Miklós: Láttam nagy művedet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 40. (1926)

Bartók Miklós: Volt-nincs. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 29-35. (1926)

Barát Sándor: A magánjog nemzetközi egységesítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 275-278a. (1926)

Beck Salamon: Almási Antal: A kötelmi jog kézikönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 314-318a. (1926)

Beck Salamon: Vétő fél védelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 1-10a. (1926)

Benedek László: Új chalkon és cumaranon vegyületekről.

Berezel Aladár: Az alkalmazottak szolgálati jogviszonyairól szóló anyagi jogszabályok tana. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 134-135a. (1926)

Blau György: Dr. Blau György: „Valorizációs joggyakorlatunk 1926-ig". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 79a. (1926)

Blau György: Gazdasági lehetetlenülés, vételár valorizálása : szemle az 1925. évi joggyakorlat fölött. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 38-42a. (1926)

Blauner Mór: Az ügyvédség új munkaterületei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 64-65a. (1926)

Bodroghy József: Adóviszonossági szerződéseink. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 21-26b. (1926)

Boros Jenő: A kuruc-költészet és utóhangjainak történetforrási jelentősége : doktori értekezés.

Boros Jenő: A történeti események visszhangja a kuruc költészetben : bölcsészetdoktori értekezés : kézirat.

Buday Árpád: Erdély művészettörténeti jelentősége. pp. 50-78. (1926)

Buza László: L'affaire des colons hongrois du Bánát et de la Transylvanie : devant la Société des Nations : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1926)

Bálint Alajos: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata.

Bárczi Géza: A francia r hang történetéhez : doktori értekezés = Remarques sur l'histoire de l'r français.

C

Cs. Sommer József: Az új kényszeregyességi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 185-187a. (1926)

Cs. Sommer József: Az új kényszeregyességi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 223-227a. (1926)

Cs. Sommer József: Az új kényszeregyezségi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 137-143a. (1926)

Csekey István: Ungarns Staatsrecht nach dem Weltkrieg. In: Kolligátum. pp. 407-483. (1926)

Cser János: Budapesttől-Budapestig. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 27-29. (1926)

Cser János: Budapesttől-Budapestig 4. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 32-35. (1926)

Cser János: Budapesttől-Budapestig 5. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 29-32. (1926)

Csikesz Lajos: Sándorfalva nagyközség leírása. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1926)

Csontea Győző and Lenhartovics János: Földrajz : az elemi népiskolák V-VI. osztálya számára.

Csulak Elemér: A jövedelem- és vagyonadó új szabályai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 7-11b. (1926)

Czimer Károly: Kitől eredt Mátyás király fekete seregének elnevezése? : Szeged és Halas szerepe a fekete sereg feloszlatásában.

Czizmazia György: Nova község monografiája. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1926)

D

Deutsch Maurus: Valorizáció és késedelmi kár az osztrák bírói gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 298-302a. (1926)

Deutsch Maurus: A valorizáció és késedelmi kár az osztrák joggyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 67-73a. (1926)

Dobos László: Csönd. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 13. (1926)

Dobos László: Döblingi este. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 9. (1926)

Dobos László: Erdélyi irodalom. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 30-31. (1926)

Dobos László: Költemények : Bánat-királyfi kertje végtelen. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 67. (1926)

Dobos László: Költemények : Én sohasem haragudtam ; Szomorú Mídás ; A sarki lámpa. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 21-22. (1926)

Dobos László: Mese sz okos emberről. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 10-13. (1926)

Dobos László: Pénzes Péter szerencséje. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 5-8. (1926)

Dobos László: Ölni kell. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 4-6. (1926)

Domokos Pál Péter: A mi háborúnk. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 7-8. (1926)

E

Eperjesy Kálmán: Kopáncs-pusztai éremlelet.

Erdélyi Lajos: Erdélyi Lajos dr.: Magyar nyelvi tanulmányok : (1926. Szerző kiadása.) [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 31-32. (1926)

Erdélyi László: Volt-e Magyarországon szabad királyválasztás? : történeti értekezés.

Erkes Eduard: Menschenopfer und Kannibalismus im alten China. In: Der Erdball. (1926)

Ernyey József: Morvaország magyar urai : függelék: Dalkai Hathalmi Lázár címeres levele : 1517 ; Bonyodalmak a Vellesz armális körül. In: Turul. (1926)

F

Faluhelyi Ferenc: Politikai vagy jogi kérdés-e ma a kisebbségek védelme? In: Kolligátum. pp. 1-23. (1926)

Fehér Géza: Imennikata na parvite balgarski hanove. In: Godišnik na Narodniâ Muzej. (1926)

Fehér Géza: Madarskiât konnik : pogrebalni običai na prabalgarite. In: Izvestiâ na Narodniâ Etnografski muzej v Sofiâ. (1926)

Fenyves Béla: Jogerő és utólagos valorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 190-193a. (1926)

Fenyves Béla: Jogerő és utólagos valorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 283-287a. (1926)

Firbás Oszkár: Adalékok gróf Eszterházy Antal császári ezredesnek Rákóczi hűségére téréséhez.

Focher László: Prof. Dr. H. Weimer: Psychologie der Fehler. N. Klinkhardt, Leipzig, 1925. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 130-132. (1926)

Frank József: Frank-Varga: Iparigazolvány és iparengedély. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 80a. (1926)

Fränkel Pál: Az ügyvédi költség védelméről : (a Ppé. 18. §. kiépítése). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 148-153a. (1926)

Fränkel Pál: A csődöt kérő hitelező követelésének igazolása (Váltó). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 50-51a. (1926)

Fövenyessy Margit: Elavult igetövekből való névszóképzések : [kézirat].

Fülöp Károly: Báthori Zsigmond és kora a magyar költészetben : [kézirat : házidolgozat].

G

Gaál György: Ajtómon halkan kopog a vágy. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 73. (1926)

Gaál György: Hajnal. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 13. (1926)

Gaál György: Milicia. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 68-73. (1926)

Gaál György: Szabina. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 88-92. (1926)

Glücksthal Andor: Az osztrák Hauptverband der Industrie törvénytervezete a lajstromzálog-jogról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 279-280a. (1926)

Glücksthal Andor: Francia parlamenti jegyzetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 280-281a. (1926)

Glücksthal Andor: Kereseti adókivetések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 45-47b. (1926)

Glücksthal Andor: A felértékelési rendelet és a kereskedelmi törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 1-6b. (1926)

Glücksthal Andor: A pénzügyi amnesztiáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 73-74b. (1926)

Glücksthal Andor and Varannai István: Három új törvényjavaslat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 229-232a. (1926)

Glücksthal Andor and Zerkowitz Zsigmond: A kamatjövedelmek illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 83-84b. (1926)

Glücksthal Samu: Az adóamnesztia. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 37-40b. (1926)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Perehodnaâ pora Osmanskoj literatury : po povodu knigi Keprûlû-zade M. Fuada. In: Izvestiâ Obŝestva Obsledovaniâ i Izučeniâ Azerbajdžana. (1926)

Gráber Károly: Az ügyvédi munkakör és munkaalkalom kiszélesítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 60-64a. (1926)

Gulyás József: Dolgozatok. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1926)

Gulyás Pál: Költemények : A Nagy Király hantja ; A Messiás hajója. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. p. 93. (1926)

Györffy István: Az alföldi kertes városok : Hajdúszoboszló települése. (1926)

Gyulai Ágost: Vallomás a múltról és pillantás a jövőbe. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 1-3. (1926)

György Lajos: Dr. Gyalui Farkas.

György Ernő: A német ingatlanjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 35-37a. (1926)

Gál János: Europäische Unterrichtsreformen seit dem Weltkriege. Bearbeitet im Reichsministerium des Innern. Quelle and Meyer. Leipzig, 1924. 96 l. . Leipzig , 1924 . 9 6 1 . : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 129-130. (1926)

Gál János: Otto Boelitz: Der Charakter höheren Schule, Quelle and Meyer. Leipzig, 1926. 48 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 187-188. (1926)

Gál Á. Andor: A vasutat terhelő kártérítések a valorizációs törvényjavaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 30-34a. (1926)

H

Hartmann Richard: Qatyrdschy Oghlu : ein Sittenbild aus der osmanischen Geschichte des 17. Jahrhunderts. In: Islamica. (1926)

Herda László: Két asszony. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 3. (1926)

Herda László: Költemények : Álmodni... ; Vadvirág. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. p. 36. (1926)

Herrmann Antal: Tanítóházak = Szegedi Uj Nemzedék 1929. jan. 29.

Herzfeld Ernst: Einige Bücherschätze in Persischen. In: Ephemerides Orientales : Bericht über neue Erwerbungen. (1926)

Horger Antal: A többes I. személyű tárgyas igealakok ragja és a magyar igeragozás őstörténete. In: Emlékkönyv Csengery János születésének hetvenedik, tanári működésének negyvenötödik és egyetemi tanárságának harmincadik évfordulójára. (1926)

Horger Antal: A nyelvtudomány alapelvei : bevezetés a nyelvtudományba. In: Kolligátum. pp. 1-127. (1926)

Hornyák Géza and Minder Gyula and Faragó Zsigmond and Rihmer Béla and Boross Ernő and Illyés Géza and Picker Rezső and Rihmer Béla and Minder Gyula and Radó Béla and Deutsch Imre and Boross Ernő and Mansfeld Ottó and Dózsa Jenő: A Magyar Uroíogiai [!Urológiai] Társaság 1926. évi március hó 22-én tartott XI. tudományos ülése. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1926)

Horváth Barna: Die Grundlagen der "Universalistischen Metaphysik" in der Rechtsphilosophie Julius Binders. In: Kolligátum. pp. 107-127. (1926)

Horváth Jenő: Tankönyveink a háború alatt és után : 1914-1925 : jelentés a Carnegie-alap részére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 12-29. (1926)

Horváth József: Mit akarok? : H. M. E-nek szól a versem. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 26. (1926)

Huppert Leó: Forgalmi-adó jegyzetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 47-50b. (1926)

I

Imre Sándor: Az erdélyi szellemről. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 1-9. (1926)

Iványi Béla: Zoltai Lajos: Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város mai határa és külső birtokai területén a XI-XV-ik századokban. Debrecen, 1926 : könyvismertetés. In: Századok. (1926)

J

Jancsó Miklós: Az oltási váltólázról. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1926)

Jancsó Miklós: Az oltási váltólázról. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1926)

Jancsó Miklós: Egy visszatérőláz-endemia tanulságai. In: Kolligátum. pp. 1-60. (1926)

Jankovits Miklós: Hogyan gondolkozik Galilei? In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 37-43. (1926)

Jobb Ádám: Kóborlás az életben. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 36-40. (1926)

Juhász Béla: Magyar hadifoglyok a krimi [krími] tatár rabságban : 1657-től.

K

Kardos Árpád: Kisázsiai aratószerszámok. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 2.. (1926)

Karl János: A világrészek földrajza: Európa és Ázsia : a középiskolák II. osztálya számára.

Katona Gábor: „Perjogi bizomány" a Curia gyakorlatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 199-201a. (1926)

Katona Gábor: „Perjogi bizomány" a Curia gyakorlatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 237-239a. (1926)

Kelemen Margit: A Rigler jubileum írásai : Szeged, 1926. szeptember 29.

Kemény Ferenc: Az élő idegen nyelvek tanitása [tanítása] ügyében : A középiskolai tanári karok szakvéleményei a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karának felterjesztésével kapcsolatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 29-40. (1926)

Kemény Ferenc: Dobay Ida: Játékos svédtorna. Óvodák és az elemi iskolák I-II. osztálya számára. Dunántúl egyetemi nyomdája. Pécs, 1926. (51 lap.) Ára portóval 40.000 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 123-124. (1926)

Kemény Ferenc: Dr. Szabó László: Az igazi Amerika. Budapest. Pallas Rt. 297 l. Ára 56.250 K. : Budapest. Pallas Rt. 297 1. Ára 56.250 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 122-123. (1926)

Kemény Ferenc: Szellemi együttműködés Magyarország és Németország. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 160-170. (1926)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 58-64. (1926)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 190-192. (1926)

Kemény Ferenc: A külföldi gyermeküdültetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 105-111. (1926)

Kenyeres Elemér: Psychologie de l'enfant. L'enfant entre quatre et sept ans. Par V. Rasmussen. Traduit du danois par Mme E. Cornet. Préface de M. le prof. Harald Höffding. Bibliothéque de philosophie contemporaine, Paris, 1924. Félix Alcan. VII + 220 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 58. (1926)

Kenyeres Elemér: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 134-139. (1926)

Kenyeres Elemér: A budapesti kir. Pázmány Péter-tudományegyetem bölcsészeti karán az 1924/25. tanévben elfogadott doktori értekezések jegyzéke. Összeállította a Dékán. Budapest, 1925. A Kar kiadása. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 125. (1926)

Király Ferenc: Az Országos Ügyvédszövetség renaissance-a. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 253-257a. (1926)

Király Ferenc: Hetven külföldi ügyvéd különös látogatása Budapesten. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 264-265a. (1926)

Király Ferenc: Nemzetközi ügyvédunió. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 305-307a. (1926)

Király Ferenc: „Vienna Rules 1926.", nemzetközi magánjogi egyezménytervezet és tulajdonvédő deklaráció a bécsi jogászkongresszuson. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 261-264a. (1926)

Kocsis J. Endre: Adatok a reactiosebesség és chemiai szerkezet közötti összefüggéshez a cyanhydrinek képződése alapján : bölcsészetdoktori értekezés.

Kohner Arthur: Megjegyzések a jelzálogjogról szóló törvényjavaslathoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 215-223a. (1926)

Koncz Géza: Halálos büszkeség. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 14-19. (1926)

Koncz Géza: Halálos büszkeség. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 14-18. (1926)

Koncz Géza: Halálos büszkeség 2. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 13-20. (1926)

Kornis Gyula: Az első magyar egyetemes tanügyi kongresszus : Elnöki megnyitó a M . Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1920 . évi március hó 20-án tartott XXXIV. nagygyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 65-81. (1926)

Kornis Gyula: Magyar kormányzati bibliographia [!bibliográfia], szerk. Krisztics Sándor, Pfeifer Ferdinánd : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 182-183. (1926)

Kornis Gyula: Tower Vilmos: A hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból. Kőszeg, 1826. 110 lap. Ára 3 pengő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 181-182. (1926)

Kornis Gyula: Társadalomtudományi bibliographia [!bibliográfia], szerk. Krisztics Sándor, Pfeifer Ferdinánd : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 182-183. (1926)

Kornis Gyula: A tudományok egysége és az egyetem egysége : elnöki megnyitó a M. Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1926 okt. 16-án tartott ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 145-151. (1926)

Korom Zoltán: Metamorphosis. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. p. 43. (1926)

Kowalski Tadeusz: Pieśni obrzędowe w narzeczu Karaimów z Trok = Chants rituels dans le dialecte des Karaïtes de Troki. In: Rocznik Orjentalistyczny. (1926)

Kramer Emil: Ügyvédi immunitás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 121-125a. (1926)

Károlyi Árpád: Károlyi Árpád levele Klebelsberg Kunohoz.

L

Langhoffer Pál: A megszállt Felvidék irodalma : a magyar irodalom új korszaka : a partikuláris irodalmak kialakulása. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 14-17. (1926)

Lux Gyula: Anyanyelvtanulás és idegennyelvtanulás [!idegennyelv-tanulás]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 95-104. (1926)

Lux Gyula: Az osztrák polgári iskola reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 116-119. (1926)

Lénárt Vilmos: A mérlegvalódisági rendelet kiegészítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 53-56b. (1926)

M

Madzsar Imre: A budai jezsuita akadémia története. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 1-12. (1926)

Madzsar Imre: A közoktatás ügye fővárosunk területén a török uralom alatt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 152-160. (1926)

Magyary Zoltán: A magyar tudomány nemzetközi helyzete. (1926)

Medgyesi István: Észrevételek egy házassági bontóperhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 167-168a. (1926)

Melich János: Orsova. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1926)

Mester János: Pedagógiai gondolatok karácsonyra. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 85-87. (1926)

Meszlény Artúr: Kényszeregyességi joggyakorlat 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 102-106a. (1926)

Meszlény Artúr: Kényszeregyességi joggyakorlat 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 153-158a. (1926)

Meszlény Artúr: Változatok a V-húron : tépelődések a valorizációs törvényjavaslat fölött. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 16-23a. (1926)

Mihály László: Ad notam Csokonai. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 8. (1926)

Mihály László: Költemények : Augusztus Budán ; Myrának. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. p. 24. (1926)

Mihály László: Sajnállak, csendes boldogok. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 18. (1926)

Mihály László: Én nem kívánom... In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 22. (1926)

Mihály László: Összetörve... In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 26. (1926)

Mihók Béla: Egy hadifogoly naplója 2. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 23-26. (1926)

Mihók Béla: Egy hadifogoly naplója 3. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 23-28. (1926)

Mihók Béla: Egy hadifogoly naplója [4.] : folytatás. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 23-26. (1926)

Molnár Kálmán: Alkotmányos jogrendünk és a közjogi provizórium. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1926)

Moór Elemér: Ungarische Flussnamen. In: Ungarische Jahrbücher. pp. 434-447. (1926)

Moravcsik Gyula: Attila és Buda : adalékok a Priskos-szöveg értelmezéséhez. In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 195-202. (1926)

Moravcsik Gyula: Attilas Tod in Geschichte und Sage. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 83-116. (1926)

Moravcsik Gyula: Pecz Vilmos : 1854-1923. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1926)

Moravcsik Gyula: Török népvándorlás az orosz síkságon. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1926)

Moravcsik Gyula: A csodaszarvas mondája Bizáncban. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1926)

Márton György: Az apró- (dug-) hagyma osztályozása és szárítása Makón.

Móra Ferenc: Lovassírok Kunágotán.

Móra László: A tükör beszéde. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. p. 32. (1926)

N

Nagy Béla: A fényűzési forgalmi adó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 83b. (1926)

Nagy Dezső: Az ügyvédség szerepe a döntvényhozásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 257-258a. (1926)

Nagy Dezső: Richesse oblige. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 91-95a. (1926)

Nagy Dezső: Richesse oblige. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 143-147a. (1926)

Nagy Dezső: A fél, mint tanú. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 294-295a. (1926)

Nagy Ferenc: Dufla. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 59-66. (1926)

Nagy Ferenc: A kuldusernyő. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 9-13. (1926)

Nagy J. Béla: Abel Faure: Enseignement et réalité: Paris, 1924. Librairie Stock. (K. 8-r., 99 l.) Ára 5 fr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 56-58. (1926)

Németh Gyula: Die köktürkischen Grabinschriften aus dem Tale des Talas in Turkestan. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

Németh Gyula: Két oszmánli eredetű indulatszó a magyarban. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1926)

Németh Gyula: Koldus. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

Németh Gyula: Pastinszky János : Gyakorlati magyar-török szótár = Madsar ve türk lugat kitabi. 1. rész. - könyvismertetés. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

Németh Gyula: A koldus és a dió szóhoz. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

O

Orbán József and Berényi Pál and Túry Sándor Kornél and Csiky Károly and Cs. Sommer József and Rakonitz Dezső and Meszlény Artúr: Öt könyv az új kényszeregyességi rendeletről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 209-213a. (1926)

Ottlik László: A társadalomtudomány filozófiája. In: Kolligátum. pp. 1-228. (1926)

P

Pap József: Az ügyvédek karácsonyfája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 53-58a. (1926)

Pelliot Paul: Le k'ong-heou et le qobuz. In: Mélanges sinologiques offerts au Professor Naito. (1926)

Pestényi Gizella: Láttad-e az Istent? In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. p. 43. (1926)

Pintér Jenő: Móra László: Álmok szekerén (versek 134 lapon) [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 43-46. (1926)

Pintér Jenő: Pintér Jenő új magyar irodalomtörténete [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 43. (1926)

Polner Ödön: Polner Ödön levele Szterényi Józsefhez.

Popity Imre: Utolsó római levél. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 36-43. (1926)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Der Schamanismus bei den Sibirischen Völkern. Von Georg Nioradze. Stuttgart, Strecker und Schröder, 1925 : Buchbesprechung. In: Asia Major. pp. 137-140. (1926)

Popper Tódor: Sok ügyvéd - kevés munkaalkalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 58-60a. (1926)

Prohászka Lajos: Karl Brandi: Mittelalterliche Weltanschauung, Humanismus und nationale Bildung. (Vortrag, gehalten in der Versammlung der Freunde des humanistischen Gymnasiums in Berlin u. der Provinz Brandenburg am 23 Januar 1925.) Berlin, 1925. Weidmann. (29 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 55-56. (1926)

Prohászka Lajos: Kornis Gyula: A magyar philosophia [!filozófia] fejlődése és az Akadémia. (Bemutatta a M. Tud. Akadémia 1926 február 22-én tartott ülésében). Budapest, 1926. M. Tud. Akadémia. 48 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 183-184. (1926)

Puszter János: A születések csökkenésének törvényszerűsége. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1926)

Pásztor Miklós: A Napon végbemenő jelenségek. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 20-22. (1926)

Q

Quint József: Az új porosz tanítóképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 175-179. (1926)

R

Rados K. Béla: Mécs László. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 56-57. (1926)

Rados K. Béla and Herda László and Kovács Dénes and Mihály László and Spengler Oswald: Könyvszemle. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 78-79. (1926)

Radványi Sándor: Esti nóta. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 6. (1926)

Radványi Sándor: Október. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. p. 92. (1926)

Radák Olga: Dr. Imre Sándor: A nőnevelés szervezése. Tanulmány. Megjelent a Kisdednevelés 1925. évf. 1. számában. (15 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 51-52. (1926)

Radák Olga: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1925. évi nőnevelési kongresszusa. Kiadja a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. (32. l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 179-181. (1926)

Radó Béla: A Magyar Urologiai Társaság és a Kir. Oroosegyesület Gynaekologiai szakosztályának április 30-iki együttes ülése. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1926)

Rescher Oskar: Die Risālet el-Ḥātimijje : ein Verlag von Versen des Motenabbi' mit Aussprüchen von Aristoteles. In: Islamica. pp. 439-473. (1926)

Ribáry Géza: "Egyéb jövedelem" megadóztatása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 76b. (1926)

Ribáry Géza: Felmondás az alkalmazottal szemben betegség esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 236-237a. (1926)

Ribáry Géza: Különirat minősíthető-e előkészítőiratnak? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 76-77b. (1926)

Rossi Ettore: Gli studi di storia ottomana in Europa ed in Turchia nell'ultimo venticinquennio : 1900-1925. In: Oriente Moderno. (1926)

Rácz Lajos: Rousseau és a nemzeti nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 43-46. (1926)

Rédei Kornél: A tanítói lélektan. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 40-43. (1926)

S

Schleiffer Pál: Új döntés a tőzsdei különbözeti ügylet tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 164a. (1926)

Schmidt Márton: A nevelésügyi intézmények világszövetségének edinburghi kongresszusa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 170-174. (1926)

Schulcz Ferenc: Oroszország mai részvénytársasági joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 227-229a. (1926)

Schultz Ferenc: Oroszország mai részvénytársasági joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 188-190a. (1926)

Schvartz Tibor: A nyugdíjvalorizáció kérdése az átértékelési javaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 10-16a. (1926)

Smith Elliot G.: The riddle of the Glozel alphabet : an intriguing discovery in France in relation to the date of the neolithic age. In: The illustrated London news. pp. 780-782. (1926)

Solymossy Sándor: Az ethnologia tárgyköre és módszere. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1926)

Somló Bódog: Gedanken zu einer ersten Philosophie. In: Kolligátum. pp. 1-107. (1926)

Stumme Hans: Enno Littmann, Morgenländische Wörter im Deutschen. 2. Auflage, nebst einem Anhang über die amerikanischen Wörter. Tübingen, Mohr, 1924 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 304-308. (1926)

Szakál János: Önnevelés. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 25-28. (1926)

Szalay Gyula: Bigámia. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 27-31. (1926)

Szalay Gyula: János csatát veszít. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 10-13. (1926)

Szalay Gyula: A modern költészet lényege. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 9-12. (1926)

Szalay Zoltán: Ügyvédi költségek pervesztes ellenfél csődbe vagy kényszeregyességbe jutása esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 204-205a. (1926)

Szandtner Pál: A magyar főiskolai ifjuság válsága.

Szelényi Ödön: Bruckner Gy.: A tiszai ev. egyházkerület miskolci (eperjesi) jogakadémiájának 1922/23. és 1923/24. tanévi almanachja : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 53. (1926)

Szelényi Ödön: Gergely Gy.: A Hódmezővásárhelyen működött máramarosszigeti ref. jogakadémia emlékkönyve. Hódmezővásárhely, 1925 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 53. (1926)

Szelényi Ödön: Harsányi István: Szinyei Gerzson élete és munkái. Sárospatak, 1925. 47 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 123. (1926)

Szelényi Ödön: Imre Sándor: A családi nevelés főkérdései. (Szülők Könyvtára. 1-3.) Budapest. Studium. 1925. 154 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 119-120. (1926)

Szelényi Ödön: S. Szabó József: Műveltségi állapotok, főként az iskolázás Debrecenben a reformáció korában. Debrecen, 1924. 40 lap. (A Tisza István Tudományos Társaság I. osztályának kiadványa) : könyvismertetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 187. (1926)

Szende Péter Pál: Dr. Szende Péter Pál: A pengőmérleg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 80a. (1926)

Szent-Györgyi Albert: Über die Wirkungsweise des Schardingerschen Ferments. In: Biochemische Zeitschrift, (173). pp. 275-278. (1926)

Szentiványi Róbert: Az új ember. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1926)

Szentiványi Róbert: Balatonboglár múltja. In: Kolligátum. pp. 66-79. (1926)

Szentiványi Róbert: Christiani sumus... In: Kolligátum. pp. 48-49. (1926)

Szentiványi Róbert: Corda quaerentium. In: Kolligátum. pp. 4-5. (1926)

Szentiványi Róbert: Csönd. In: Kolligátum. pp. 37-44. (1926)

Szentiványi Róbert: Mélyebb örömet... In: Kolligátum. pp. 53-62. (1926)

Szentiványi Róbert: Princeps pacis. In: Kolligátum. pp. 45-47. (1926)

Szentiványi Róbert: Pünkösdi nyelvek. In: Kolligátum. pp. 34-36. (1926)

Szentiványi Róbert: Régi vágyak. In: Kolligátum. pp. 6-17. (1926)

Szentiványi Róbert: Salve Bethlehem! In: Kolligátum. pp. 18-20. (1926)

Szentiványi Róbert: Sepulchrum gloriosum. In: Kolligátum. pp. 50-52. (1926)

Szentiványi Róbert: A kifogyhatatlan korsó. In: Kolligátum. pp. 63-65. (1926)

Szentiványi Róbert: A természet szeretetéről. In: Kolligátum. pp. 21-33. (1926)

Szigeti László: Gazdasági lehetetlenülés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 193-194a. (1926)

Szigeti László: Magánjogi csábítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 289-290a. (1926)

Szigeti László: Szociális jog és egyéni szabadság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 126-127a. (1926)

Szigeti László: Új szerzői jogi rendelet Olaszországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 96-97a. (1926)

Szilágyi Arthur Károly: Az ügyvédek gazdasági helyzete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 115-121a. (1926)

Szilágyi Arthur Károly: Az ügyvédek gazdasági helyzete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 171-181a. (1926)

Szilágyi Jánosné Sebők Judith: Szilágyi Jánosné Sebők Judith költeményei : szívtől a szívig, földtől az égig.

Szirbik Miklós and Eperjesy Kálmán: Makó várossának közönséges és az abban lévő reformata ekklé'siának különös leírása : Szirbik Miklós prédikátor által 1835/6 eszt.

Szterényi József: Szterényi József levele Polner Ödönhöz [1.].

Szterényi József: Szterényi József levele Polner Ödönhöz [2.].

T

Taeschner Franz Gustav: Die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten. In: Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über Wichtige Neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie;Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthe's geographischer Anstalt : 41. Band, 1895;Petermanns geographische Mitteilung. pp. 202-206. (1926)

Takáts Lajos: Az apátfalvai nyelvjárás.

Tallgren Aarne Michaël: Ett viktigt brosnåldersfynd från Lappmarken. In: Finskt museum. (1926)

Tallgren Aarne Michaël: Miten on erään avaarilaisen esineen löytyminen Suomesta selitettävä? In: Suomen Museosta. (1926)

Tallgren Aarne Michaël: Viron muinaismuistojen hoito. In: Suomen Museosta. pp. 78-81. (1926)

Teleki Pál: Die weltpolitische und weltwirtschaftliche Lage Ungarns in Vergangenheit und Gegenwart. In: Zeitschrift für Geopolitik. pp. 381-409. (1926)

Todorov-Hindalov Vladimir: Prinos kăm bălgarskata istoriâ. In: Godišnik na Narodnata biblioteka v Sofiâ za 1924-1925 g. (1926)

Tolnai Vilmos: Attila és Buda testvérsége. In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 102-104. (1926)

Tonelli Sándor: Szeged : ismertető a város multjáról [!múltjáról] és jelenéről, kulturájáról [!kultúrájáról] és közgazdaságáról.

Tél József: Magunkról-magunknak. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 41-42. (1926)

Tóth Gézáné: Nemesné M. Márta: Nyelvtanmesék és víg nyelvtanórák. Az elemi nyelvtanítás új módszertana. Bp. (1924.) Mentor kiad. (94 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 53-55. (1926)

V

Vadász Béla: Egységre való törekvés az anyag szerkezetében. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 75-77. (1926)

Vadász Béla: Nyári hangok ősszel. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 81-83. (1926)

Vadász Lajos: Magánjogunk főbb elvei és az uj jogfejlődés : érvényben lévő civiljogunk rövid vázlata az 1911 óta.

Varannai István: Dr. Szende Péter Pál: Az utolsó évtized új élő jogszabályai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 265-268a. (1926)

Varannai István: Hiteljogi gyakorlatunk 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 42-48a. (1926)

Varannai István: Hiteljogi gyakorlatunk 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 99-102a. (1926)

Varannai István: Kamatproblémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 81-91a. (1926)

Varannai István: Érdekes kamathatározatok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 243-244a. (1926)

Vidákovits Kamilló: Az epekövek korai műtétjéről 105 operáció alapján. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1926)

Vidákovits Kamilló: Az epekőbetegségnek néhány actualis kérdéséről 118 műtét tanulságának megvilágításában. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1926)

Volly István: Blaha Lujza. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 98-104. (1926)

Váradi Béla: Két ember a Gellérthegyi estében. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 33-35. (1926)

Váradi Béla and Čirikov Evgenij: Az orgona : Csirikov E. „Szirén"-e után. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 19-22. (1926)

Vén Ferenc: Zelenei Boros József dr. emlékezete, ki 1925. junius hó 2-án repülőgépkatasztrófa áldozata lett : emlékbeszéd, melyet a szegedi Orvosszövetségnek 1925. julius 15-én tartott közgyűlésésn Vén Ferenc mondott el.

W

Wagner Lilla: Az elvált nő nevéről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 232-236a. (1926)

Waldapfel János: Das Lebenswerk der grossen Pädagogen von Lic. Dr. Kurt Kesseler, Oberstudiendirektor. Dritte Auflage. 1925. Julius Klinkhardt, Verlagsbuchhandlung in Leipzig. 200l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 132-133. (1926)

Waldapfel János: Das deutsche Schulwesen. Jahrbuch, 1925. Herausgegeben vom Reichsministerium des Innern und vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht. Berlin, 1926. Verlegt bei E. S. Mittler und Sohn : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 125-129. (1926)

Weinberg Fritz: Fragen des Gläubigerschutzes unter besonderer Berücksichtigung des Registerpfandes. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1926)

Wesendonk Otto-Günther von: Zum Ursprung des Manichaeismus. In: Ephemerides Orientales : Bericht über neue Erwerbungen. pp. 1-19. (1926)

Weszely Ödön: Bárány Gerő: Az ethikai [!etikai] világrend útjelzői. Budapest, 1925. Kiadja a Budavári Tudományos Társaság : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 46-48. (1926)

Weszely Ödön: Neményi Imre: Apáczai Csere János. Születésének háromszázadik évfordulójára. Budapest, Lampel R., 1924 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 48-51. (1926)

Wolf Ernő: A német jogászgyűlés polgári jogi témái. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 309-310a. (1926)

Z

Zarubin Ivan Ivanovič: Naselenie samarkandskoj oblasti. In: Trudy komissii po izučeniû plemennogo sostava naseleniâ SSSR i sopredel'nyh stran. (1926)

Zsedényi Béla: A demokrácia válsága. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1926)

Á

Ádám Zoltán: Gyulai Pál. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 20-23. (1926)

Ádám Zoltán: Költemények : Köszönöm ; Anyám. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 74. (1926)

Ádám Zoltán: A hegedű. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 94-96. (1926)

Ádám Zoltán: Életpör. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. p. 97. (1926)

É

Éltes Mátyás: Dr. Szondi Lipót: A fogyatékos értelem. 36 ábrával. Budapest, 1925. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 120-122. (1926)

Éltes Mátyás: Herodek Károly: Emlékkönyv a vakok József nádor kir. orsz. intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Budapest, 1926. A Franklin-Társulat nyomása. (N. 8-r., 179 l.) Ára 4 pengő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 185-186. (1926)

This list was generated on 2024. május 24. 12:41:18 CEST.