Items where Year is 1920

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 629.

Article

Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). p. 125. (1920)

Új magyar könyvek és lapok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 46-47. (1920)

Új magyar könyvek és lapok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). p. 124. (1920)

Agárdi László: Eszmény és valóság az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 65-70. (1920)

Benisch Arthur and Jancsó Benedek: Jancsó Benedek: Defensio Nationis Hungaricae. Felebbezés [fellebbezés!] az emberiség elfogulatlanul gondolkozó tudományos közvéleményének ítélőszékéhez. Kiadja Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája. Budapest, 1920. Pfeifer Ferdinánd bizománya. 228 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 76-81. (1920)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 60-64. (1920)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 86-96. (1920)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 126-160. (1920)

Czakó Elemér: A tanító múzeum. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 9-13. (1920)

Fináczy Ernő: A tanügyi közigazgatás kellékei : elnöki megnyitó a Magy. Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság XXVIII. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 1-9. (1920)

Frank Antal: H. Scherer: Arbeitsschule und Werkunterriclit. Beitrag zur Ausgestaltung der Volksschule als Erziehungs- und Bildungsschule. Ottó Nemnich. Leipzig. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 41-43. (1920)

Gabányi János and Giesswein Sándor: A történelmi oktatás a nemzetek szövetsége szolgálatában : megjegyzések Giesswein Sándor cikkére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 25-29. (1920)

Habán Mihály: A mennyiségtani dolgozatok pedagógiai értéke. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 29-33. (1920)

Hajdu János: Imre Sándor: A magyar nevelés körvonalai. Tizenkét dolgozat. Budapest, 1920. Stark Ferenc kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 121-124. (1920)

Jensen Hans: Ungarische Urkunden aus der Türkenzeit. In: Der Islam. (1920)

Kemény Ferenc: Bodó János: Erősödjünk! Az iskolai és iskolánkívüli ifjúság testi, szellemi és erkölcsi nevelése. Szerző saját kiadása. Juhász István könyvnyomdája. Szeged, 1919. 31 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 37-38. (1920)

Kemény Ferenc: Német ethika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 19-25. (1920)

Kemény Ferenc: A középiskola újjászervezésenek [!újjá szervezésének] előkészítése : az előadó előterjesztése az 1919. évi 200,883. B. I. sz. min. rendeletbea foglalt kérdésekre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 97-120. (1920)

Kemény Ferenc and Frankfurter S.: Dr. S. Frankfurter: Die Heranbildung der Mittelschullehrer. Das Eötvös-Kollégium in Budapest und seine Vorbilder. "Wien, 1 919, Gerold & Co. 40 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 40-41. (1920)

Kemény Ferenc and Hajdu János: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 57-60. (1920)

Kemény Ferenc and Vayer Lajos: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 81-86. (1920)

Láczer István: A modern nyelvek felső kereskedelmi és középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 75-76. (1920)

Nagy József Béla: Dr. Avary Károly: Hogyan tanulok teljes sikerrel idegen nyelvet? Hogyan tökéletesítem magam benne? Bp. [1920.] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 38-39. (1920)

Petrich Béla: Alice Salomon: Soziale Frauenbildung und soziale Berufsarbeit. Zweite Auflage. 1917. 107 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 43-45. (1920)

Rácz Lajos: Kornis Gyula: A lelki élet. II. kötet, Budapest, 1918; ÍII. kötet, .Budapest, 1919. A 'M. Tud. Akadémia könyvkiadóvállalata. 464 és 504 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 33-36. (1920)

Suszter Oszkár: A középiskolai reform és a latin nyelv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 71-75. (1920)

Varga Lajos: Az első szociális tanfolyam. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 47-57. (1920)

Éltes Mátyás: A gyöngeelméjű [!gyönge elméjű] gyermekek iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 13-18. (1920)

Book

Balassa Armin: Parasztszívek : néptragédia egy felvonásban.

Balassa Armin: Őszi vetés : tizenkét beszéd.

Tonelli Sándor: Magyarország a világpolitikában.

Journal

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 1-3. sz.

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 11-12. sz.

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 4. sz.

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 5. sz.

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 6. sz.

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 7. sz.

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 8. sz.

Alföldi méhészet. - IV. évf. (1920) 9-10. sz.

Honszeretet. - I. évf. (1920) 1. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 1. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 11. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 12. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 13. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 14. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 15. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 16. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 17. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 18. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 19. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 2. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 20. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 21. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 22. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 23. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 24. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 25. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 26. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 27. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 28. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 29. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 3. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 30. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 31. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 32. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 33. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 34. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 35. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 36. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 37. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 38. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 4. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 5. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 6. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 7. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 8. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 31. évf. (1920) 9-10. sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 11-12.sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 13-14.sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 15-18.sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 19-20.sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 21-22.sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 23-24.sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 7-8.sz.

Kereskedelmi jog. - 17.évf. (1920) 9-10.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 1.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 2.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 3.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 4.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 5.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 6.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 7.sz.

Külügyi Értesítő. - 1.évf. (1920) 8-10.sz.

Magyar Paedagogia. - 29. évf. (1920).

Magyar siketnéma-oktatás. - 22.évf. (1920) 1-12.sz.

Magyar építőművészet. - 19. évf. (1920) 1-6. sz.

Magyar építőművészet. - 19. évf. (1920) 7-12. sz.

Megfagyott muzsikus 1920.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 1. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 10. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 11. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 12. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 13. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 14. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 15. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 16. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 17. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 18. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 19. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 2. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 20. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 21. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 22. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 23. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 24. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 25. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 26. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 27. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 28. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 29. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 3. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 30. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 31. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 32. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 33. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 34. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 35. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 36. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 37. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 38. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 39. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 4. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 40. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 41. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 42. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 43. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 44. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 45. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 46. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 47. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 48. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 49. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 5. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 50. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 51. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 52. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 6. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 7. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 8. sz.

Mozihét. - 6. évf. (1920) 9. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 1. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 10. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 11. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 12. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 13. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 14. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 15. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 16. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 17. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 18. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 19. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 2. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 20. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 21. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 22. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 23. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 24. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 25. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 26. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 27. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 28. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 29. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 3. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 30. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 31. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 32. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 33. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 34. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 35. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 36. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 37. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 38. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 39. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 4. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 40. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 41. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 42. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 43. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 44. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 45. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 46. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 47. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 48. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 49. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 5. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 50. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 51. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 52. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 6. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 7. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 8. sz.

A Pénzvilág. - 10.évf. (1920) 9. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 1. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 10. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 11. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 12. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 16. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 17. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 18. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 19. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 2. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 20. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 21. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 22. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 23. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 24. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 25. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 26. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 27. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 28. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 29. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 30. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 31. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 32. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 33. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 34. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 35. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 36. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 37. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 38. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 39. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 4. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 40. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 41. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 42. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 43. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 44-45. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 5. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 6. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 7. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 8. sz.

Tavasz. - II. évf. (1920) 9. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 1.évf. (1920) 3. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 1.évf. (1920) 4. sz.

A gyűjtő. - 8.évf. (1920) 1. sz.

A gyűjtő. - 8.évf. (1920) 2. sz.

Ösvény. - 5-8. évf. (1917-1920) .sz.

Newspaper

Ipar és kereskedelem. - 1.évf. (1920) 1. sz.

Ipar és kereskedelem. - 1.évf. (1920) 2. sz.

Magyar Bányászlap. - 8.évf. (1920) 1. sz.

Magyar Bányászlap. - 8.évf. (1920) 2. sz.

A Munka. - 1920. augusztus 1.

A Munka. - 1920. augusztus 10.

A Munka. - 1920. augusztus 11.

A Munka. - 1920. augusztus 12.

A Munka. - 1920. augusztus 13.

A Munka. - 1920. augusztus 14.

A Munka. - 1920. augusztus 15.

A Munka. - 1920. augusztus 17.

A Munka. - 1920. augusztus 18.

A Munka. - 1920. augusztus 19.

A Munka. - 1920. augusztus 20.

A Munka. - 1920. augusztus 22.

A Munka. - 1920. augusztus 24.

A Munka. - 1920. augusztus 25.

A Munka. - 1920. augusztus 27.

A Munka. - 1920. augusztus 28.

A Munka. - 1920. augusztus 29.

A Munka. - 1920. augusztus 3.

A Munka. - 1920. augusztus 31.

A Munka. - 1920. augusztus 4.

A Munka. - 1920. augusztus 5.

A Munka. - 1920. augusztus 6.

A Munka. - 1920. augusztus 7.

A Munka. - 1920. augusztus 8.

A Munka. - 1920. december 10.

A Munka. - 1920. december 11.

A Munka. - 1920. december 12.

A Munka. - 1920. december 14.

A Munka. - 1920. december 15.

A Munka. - 1920. december 16.

A Munka. - 1920. december 17.

A Munka. - 1920. december 18.

A Munka. - 1920. december 19.

A Munka. - 1920. december 2.

A Munka. - 1920. december 21.

A Munka. - 1920. december 22.

A Munka. - 1920. december 23.

A Munka. - 1920. december 24.

A Munka. - 1920. december 25.

A Munka. - 1920. december 28.

A Munka. - 1920. december 29.

A Munka. - 1920. december 3.

A Munka. - 1920. december 30.

A Munka. - 1920. december 31.

A Munka. - 1920. december 4.

A Munka. - 1920. december 5.

A Munka. - 1920. december 7.

A Munka. - 1920. december 8.

A Munka. - 1920. február 1.

A Munka. - 1920. február 10.

A Munka. - 1920. február 11.

A Munka. - 1920. február 12.

A Munka. - 1920. február 13.

A Munka. - 1920. február 14.

A Munka. - 1920. február 15.

A Munka. - 1920. február 17.

A Munka. - 1920. február 18.

A Munka. - 1920. február 19.

A Munka. - 1920. február 20.

A Munka. - 1920. február 21.

A Munka. - 1920. február 22.

A Munka. - 1920. február 24.

A Munka. - 1920. február 25.

A Munka. - 1920. február 26.

A Munka. - 1920. február 27.

A Munka. - 1920. február 28.

A Munka. - 1920. február 29.

A Munka. - 1920. február 4.

A Munka. - 1920. február 5.

A Munka. - 1920. február 6.

A Munka. - 1920. február 7.

A Munka. - 1920. február 8.

A Munka. - 1920. január 1.

A Munka. - 1920. január 10.

A Munka. - 1920. január 11.

A Munka. - 1920. január 13.

A Munka. - 1920. január 14.

A Munka. - 1920. január 15.

A Munka. - 1920. január 16.

A Munka. - 1920. január 17.

A Munka. - 1920. január 18.

A Munka. - 1920. január 20.

A Munka. - 1920. január 21.

A Munka. - 1920. január 22.

A Munka. - 1920. január 23.

A Munka. - 1920. január 24.

A Munka. - 1920. január 25.

A Munka. - 1920. január 27.

A Munka. - 1920. január 28.

A Munka. - 1920. január 29.

A Munka. - 1920. január 3.

A Munka. - 1920. január 30.

A Munka. - 1920. január 31.

A Munka. - 1920. január 4.

A Munka. - 1920. január 6.

A Munka. - 1920. január 8.

A Munka. - 1920. január 9.

A Munka. - 1920. július 1.

A Munka. - 1920. július 10.

A Munka. - 1920. július 11.

A Munka. - 1920. július 13.

A Munka. - 1920. július 14.

A Munka. - 1920. július 15.

A Munka. - 1920. július 16.

A Munka. - 1920. július 17.

A Munka. - 1920. július 18.

A Munka. - 1920. július 2.

A Munka. - 1920. július 20.

A Munka. - 1920. július 21.

A Munka. - 1920. július 22.

A Munka. - 1920. július 23.

A Munka. - 1920. július 24.

A Munka. - 1920. július 25.

A Munka. - 1920. július 27.

A Munka. - 1920. július 28.

A Munka. - 1920. július 29.

A Munka. - 1920. július 3.

A Munka. - 1920. július 30.

A Munka. - 1920. július 31.

A Munka. - 1920. július 4.

A Munka. - 1920. július 6.

A Munka. - 1920. július 7.

A Munka. - 1920. július 8.

A Munka. - 1920. július 9.

A Munka. - 1920. június 1.

A Munka. - 1920. június 10.

A Munka. - 1920. június 11.

A Munka. - 1920. június 12.

A Munka. - 1920. június 13.

A Munka. - 1920. június 15.

A Munka. - 1920. június 16.

A Munka. - 1920. június 17.

A Munka. - 1920. június 18.

A Munka. - 1920. június 19.

A Munka. - 1920. június 2.

A Munka. - 1920. június 20.

A Munka. - 1920. június 22.

A Munka. - 1920. június 23.

A Munka. - 1920. június 24.

A Munka. - 1920. június 25.

A Munka. - 1920. június 26.

A Munka. - 1920. június 27.

A Munka. - 1920. június 29.

A Munka. - 1920. június 3.

A Munka. - 1920. június 5.

A Munka. - 1920. június 6.

A Munka. - 1920. június 8.

A Munka. - 1920. június 9.

A Munka. - 1920. május 1.

A Munka. - 1920. május 11.

A Munka. - 1920. május 12.

A Munka. - 1920. május 13.

A Munka. - 1920. május 15.

A Munka. - 1920. május 16.

A Munka. - 1920. május 18.

A Munka. - 1920. május 19.

A Munka. - 1920. május 20.

A Munka. - 1920. május 21.

A Munka. - 1920. május 22.

A Munka. - 1920. május 23.

A Munka. - 1920. május 25.

A Munka. - 1920. május 26.

A Munka. - 1920. május 27.

A Munka. - 1920. május 28.

A Munka. - 1920. május 29.

A Munka. - 1920. május 30.

A Munka. - 1920. május 4.

A Munka. - 1920. május 5.

A Munka. - 1920. május 6.

A Munka. - 1920. május 7.

A Munka. - 1920. május 8.

A Munka. - 1920. május 9.

A Munka. - 1920. március 10.

A Munka. - 1920. március 11.

A Munka. - 1920. március 12.

A Munka. - 1920. március 13.

A Munka. - 1920. március 14.

A Munka. - 1920. március 16.

A Munka. - 1920. március 17.

A Munka. - 1920. március 18.

A Munka. - 1920. március 19.

A Munka. - 1920. március 2.

A Munka. - 1920. március 20.

A Munka. - 1920. március 21.

A Munka. - 1920. március 23.

A Munka. - 1920. március 24.

A Munka. - 1920. március 25.

A Munka. - 1920. március 27.

A Munka. - 1920. március 28.

A Munka. - 1920. március 3.

A Munka. - 1920. március 30.

A Munka. - 1920. március 31.

A Munka. - 1920. március 4.

A Munka. - 1920. március 5.

A Munka. - 1920. március 6.

A Munka. - 1920. március 7.

A Munka. - 1920. március 9.

A Munka. - 1920. november 10.

A Munka. - 1920. november 11.

A Munka. - 1920. november 12.

A Munka. - 1920. november 13.

A Munka. - 1920. november 14.

A Munka. - 1920. november 16.

A Munka. - 1920. november 17.

A Munka. - 1920. november 18.

A Munka. - 1920. november 19.

A Munka. - 1920. november 20.

A Munka. - 1920. november 21.

A Munka. - 1920. november 23.

A Munka. - 1920. november 24.

A Munka. - 1920. november 25.

A Munka. - 1920. november 26.

A Munka. - 1920. november 27.

A Munka. - 1920. november 28.

A Munka. - 1920. november 3.

A Munka. - 1920. november 30.

A Munka. - 1920. november 4.

A Munka. - 1920. november 5.

A Munka. - 1920. november 6.

A Munka. - 1920. november 7.

A Munka. - 1920. november 9.

A Munka. - 1920. október 1.

A Munka. - 1920. október 10.

A Munka. - 1920. október 12.

A Munka. - 1920. október 13.

A Munka. - 1920. október 14.

A Munka. - 1920. október 15.

A Munka. - 1920. október 16.

A Munka. - 1920. október 17.

A Munka. - 1920. október 19.

A Munka. - 1920. október 2.

A Munka. - 1920. október 20.

A Munka. - 1920. október 21.

A Munka. - 1920. október 22.

A Munka. - 1920. október 23.

A Munka. - 1920. október 24.

A Munka. - 1920. október 26.

A Munka. - 1920. október 27.

A Munka. - 1920. október 28.

A Munka. - 1920. október 29.

A Munka. - 1920. október 3.

A Munka. - 1920. október 30.

A Munka. - 1920. október 31.

A Munka. - 1920. október 5.

A Munka. - 1920. október 6.

A Munka. - 1920. október 7.

A Munka. - 1920. október 8.

A Munka. - 1920. október 9.

A Munka. - 1920. szeptember 1.

A Munka. - 1920. szeptember 10.

A Munka. - 1920. szeptember 11.

A Munka. - 1920. szeptember 12.

A Munka. - 1920. szeptember 14.

A Munka. - 1920. szeptember 15.

A Munka. - 1920. szeptember 16.

A Munka. - 1920. szeptember 18.

A Munka. - 1920. szeptember 19.

A Munka. - 1920. szeptember 2.

A Munka. - 1920. szeptember 21.

A Munka. - 1920. szeptember 22.

A Munka. - 1920. szeptember 23.

A Munka. - 1920. szeptember 24.

A Munka. - 1920. szeptember 25.

A Munka. - 1920. szeptember 26.

A Munka. - 1920. szeptember 28.

A Munka. - 1920. szeptember 29.

A Munka. - 1920. szeptember 3.

A Munka. - 1920. szeptember 30.

A Munka. - 1920. szeptember 4.

A Munka. - 1920. szeptember 5.

A Munka. - 1920. szeptember 7.

A Munka. - 1920. szeptember 8.

A Munka. - 1920. április 1.

A Munka. - 1920. április 10.

A Munka. - 1920. április 11.

A Munka. - 1920. április 13.

A Munka. - 1920. április 14.

A Munka. - 1920. április 15.

A Munka. - 1920. április 16.

A Munka. - 1920. április 17.

A Munka. - 1920. április 18.

A Munka. - 1920. április 2.

A Munka. - 1920. április 20.

A Munka. - 1920. április 21.

A Munka. - 1920. április 22.

A Munka. - 1920. április 23.

A Munka. - 1920. április 24.

A Munka. - 1920. április 25.

A Munka. - 1920. április 27.

A Munka. - 1920. április 28.

A Munka. - 1920. április 29.

A Munka. - 1920. április 3.

A Munka. - 1920. április 30.

A Munka. - 1920. április 4.

A Munka. - 1920. április 7.

A Munka. - 1920. április 8.

A Munka. - 1920. április 9.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 1. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 10. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 11. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 12. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 13. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 14. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 15. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 16. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 17. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 18. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 19. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 2. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 20. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 21. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 22. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 23. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 24. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 25. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 26. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 27. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 28. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 29. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 3. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 30. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 31. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 32. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 33. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 34. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 35. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 36. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 37. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 38. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 39. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 4. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 40. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 41. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 42. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 43. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 44. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 45. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 5. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 6. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 7. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 8. sz.

Ungarische Weinzeitung. - 1.évf. (1920) 9. sz.

Manuscript

Belügyminisztériumi felkérés Herrmann Antal részére.

Cigány- és színházi tárgyú újságkivágatok 1920-1922-ből.

Meghívó a Frankenburg Irodalmi Kör csornai estélyére.

Canivi Sigmund: Sigmund Canivi levele Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceghez.

Dézsi Lajos: Dézsi Lajos kitelepítési utazási kérvénye.

Herrmann Antal: Vörösmarty Mihály = Szegedi Uj Nemzedék 1920. dec. 1.

Herrmann Antal: A finnek és a zürjén népköltés.

Herrmann Antal: A néprajz és Szeged.

Herrmann Antal: A néprajz és a néptanító.

Schneider Jánosné: Schneider Jánosné bérigazolása.

Schwartz G.: Újságcikk-kivágat a Pester Zeitung-ból.

Simonyi-Semadam Sándor: A magyar királyi belügyminiszter leirata a "budapesti főkapitánynak, valamennyi kerületi főkapitánynak és valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének".

Szigethy Vilmos: Szigethy Vilmos Herrmann Antalhoz írt levelezőlapja.

Offprint

Az erdélyi egyházmegye és a román imperium. In: Kolligátum. 1-20, [2]. (1920)

The Hungarian-Polish frontier question. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1920)

Andrássy Gyula: A jövő külpolitikája : előadta az Országos Széchenyi Szövetségben 1920. évi április hó 14-én. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1920)

Apponyi Albert: The peace-treaty proposed to Hungary. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1920)

Babinger Franz: Die älteste türkische Urkunde des deutsch-osmanischen Staatsverkehrs. In: Der Islam, (10). pp. 134-146. (1920)

Babinger Franz: Zwei türkische Schutzbriefe für Georg II. Rákóczi, Fürsten von Siebenbürgen, aus dem Jahre 1649. In: Le Monde Oriental, (14). pp. 115-151. (1920)

Battorich C.: The martyrdom of Croatia. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1920)

Dárday Dezső: The solution of the Fiume question. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1920)

Fraknói Vilmos: Martinovicsnak istentagadó elveket hirdető, imént fölfedezett francia munkája : felolvastatott 1920. évi november 19-én. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1920)

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztásról : nyilt [!nyílt] levél a magyar nemzetgyűlés tagjaihoz. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1920)

Germanus Gyula: A föld és faj hatása a történelemben. (1920)

Jancsó Miklós: A malaria aetiologiája. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1920)

Jancsó Miklós: A malária aetiológiája. In: Kolligátum. pp. 11-30. (1920)

Karácsonyi János: Les droits historiques de la nation hongroise à l'intégrité territoriale de son pays. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1920)

Karácsonyi János: The historical right of the Hungarian nation to its territorial integrity. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1920)

Kelsen Hans: Vom Wesen und Wert der Demokratie : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1920)

Kovács A.: Establishment of three states in the place of one. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1920)

Meszlényi Zoltán: A főkegyuri [!főkegyúri] jog és a forradalom. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1920)

Németh Gyula: Nincstelen. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1920)

Ruber József: Erkölcs és jog. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1920)

Tatrosi John: The hungarians of Moldavia. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1920)

Thirring Gusztáv: West-Hungary. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1920)

Vidákovits Kamilló: Az ulcus jejuni pepticumról. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1920)

This list was generated on 2022. december 3. 06:46:14 CET.