Items where Year is 1885

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 83.

Book

Besze János: Történelmi bölcsészet vázlata.

Jablonszky János: Földrajz a reáliskola negyedik osztálya számára.

Lekly Gyula: A közművelődési egyesületek és Kassa.

Lőw Immánuel and Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók : 1785-től 1885-ig.

Oltványi Pál: Javaslat az alsó clerus párbér és congrua rendezése ügyében.

Oltványi Pál: Szeged a nagy katholikus [!katolikus] város egyik nyílt sebe.

Purgly Jánosné and Mülek Lajos: Az aradi Polgári Jótékony Nőegylet évi kimutatása és tagjainak névjegyzéke : alapíttatott 1841-ik évben.

Reizner János: Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letelepülése körül.

Scholtz Albert: Magyarország s a Földközi tengert környező országok.

Scholtz Albert: Politikai földrajz a gymnasiumok hetedik osztálya számára és magánhasználatra.

Journal

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 10. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 11. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 12. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 5. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 6. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 7. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 8. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 9. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 1. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 2. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 3. sz.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 1. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 10. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 11. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 12. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 2. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 3. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 4. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 5. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 6. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 7. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 8. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 9. füzet.

Manuscript

Dézsi Lajos családjára vonatkozó dokumentum.

Jaffai(?) külügyminisztérium által kiállított hivatalos útlevél Bálint Gábor számára.

Bethlen Gábor and Sándor József: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tagsági díj befizetésére felszólító nyomtatványa.

Offprint

Die Notariatsordnung vom 25. Juli 1871, sammt den ergänzenden und erläuternden Gesetzen und Verordnungen unter Anführung einschlägiger Entscheidungen des obersten Gerichtshofes. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1885)

Die Vorschriften über Rechtsangelegenheiten : ausser Streitfachen. In: Kolligátum. pp. 1-259. (1885)

Gesetse und Verordnungen über das civilgerichtliche Depositenwesen und die gemeinschaftlichen Waisencassen. In: Kolligátum. pp. 1-118. (1885)

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése 1884-ről. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1885)

Melléklet a 11-ik számhoz. Adatok az ártándi ev. ref. egyház történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1885)

Brassai Sámuel: A mondat dualismusa. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1885)

Cicero Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis de Officiis ad Marcum Filium liber primus. In: Kolligátum. pp. 25-104. (1885)

Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik : irodalomtörténeti vázlat. In: Kolligátum. pp. 1-243. (1885)

Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna [Zsuzsanna] : 1582-1632. In: Kolligátum. pp. 1-108. (1885)

Glósz Miksa: A csík-somlyói Szent-Ferenczrendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzéke. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1885)

Jablonszky János: Az Appenini félsziget. In: Kolligátum. pp. 93-98. (1885)

Jablonszky János: Az Ausztriai Császárság : alkatrészei, fekvése, határai, nagysága és vízszintes tagoltsága. In: Kolligátum. pp. 4-29. (1885)

Jablonszky János: Balkan [Balkán] félsziget ; Törökország európai birtokai ; Görög királyság. In: Kolligátum. pp. 83-93. (1885)

Jablonszky János: Belgium Királyság. In: Kolligátum. pp. 126-127. (1885)

Jablonszky János: Dánország. In: Kolligátum. pp. 133-134. (1885)

Jablonszky János: Előismeretek a mathematikai [matematikai!] földrajzból ; Előismeretek a physikai [fizikai!] földrajzból ; Előismeretek a politikai [matematikai!] földrajzból. In: Kolligátum. pp. 4-7. (1885)

Jablonszky János: Franczia [Francia!] Köztársaság. In: Kolligátum. pp. 104-111. (1885)

Jablonszky János: Hollandia királyság. In: Kolligátum. pp. 127-129. (1885)

Jablonszky János: Nagy-Britannia és Irhon [Írhon!]. In: Kolligátum. pp. 129-133. (1885)

Jablonszky János: Németorszag [Németország!] ; Államok és azok városai : Porosz királyság ; Szász királyság ; Bajor királyság ; Würtemberg királyság ; Bádeni nagyherczegség ;. In: Kolligátum. pp. 116-126. (1885)

Jablonszky János: Oroszország. In: Kolligátum. pp. 137-142. (1885)

Jablonszky János: Svájcz [Svájc!] Köztársaság. In: Kolligátum. pp. 111-116. (1885)

Jablonszky János: Svéd és Norvég királyságok. In: Kolligátum. pp. 135-137. (1885)

Jablonszky János: A pirenei [Pireneusi] félsziget ; Spanyol királyság ; Portugál királyság. In: Kolligátum. pp. 99-104. (1885)

K. Nagy Sándor: A régi Biharmegyéről : könyvek és térképek ismertetése a 17. és 18-dik századból. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1885)

Ludwich Arthur and Scheindler August: Aristarchs' homer.[ische Textkritik nach den Fragmenten des Didymos : részlet]. In: Kolligátum. pp. 603-628. (1885)

Lóczy Lajos: Jelentés az 1884. év nyarán a Maros és a Fehér-Körös közötti hegyvidéken eszközölt földtani részletes felvételről. In: Kolligátum. pp. 36-51. (1885)

Majláth Béla: Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története. In: Kolligátum. pp. 1-122. (1885)

Matyasovszky Jakab: Jelentés az 1884. év nyarán a Rézhegység északnyugati végén, a Nagy-Báród Felső-Darna közti vidéken eszközölt földtani részletes fölvételről. In: Kolligátum. pp. 32-35. (1885)

Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1885)

Neményi Ambrus: A franczia forradalom hirlapjai [hírlapjai] és hirlapirói [hírlapírói]. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1885)

Panofsky Hugó: Quaestionum de historiae herodoteae fontibus pars pirma : dissertatio inauguralis philologica ... In: Kolligátum. pp. 1-72. (1885)

Pawelka Ernő: Csik-Tusnád és gyógyforrásai. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1885)

Pethő Gyula: Baltavár ősemlőseiről : jelentés az 1884 junius-juliusi [!június-júliusi] gyűjtésekről és szeptemberi ásatásokról. In: Kolligátum. pp. 59-69. (1885)

Pethő Gyula: A Fehér-Körös völgyének harmadkori képződményei a Hegyes-Drócsa és a Pless-Kodru között : jelentés az 1885. évi geologiai részletes fölvételekről. In: Kolligátum. pp. 93-128. (1885)

Pethő Gyula: A Lippa-Odvos-Konopi krétaterületről. In: Kolligátum. pp. 52-58. (1885)

Scholtz Albert: A Balkáni félsziget : Éjszaki [Északi!] rész : Az Adriai tenger melléke, Az Al-Duna melléke ; A félsziget középső része : Albánia, Macedonia, Kelet-Rumélia, A Bosporus és a Dardanellák mellékei, Görögország ; A Balkáni félsziget általános viszonyainak összefoglalása. In: Kolligátum. pp. 54-71. (1885)

Scholtz Albert: A Földközi tenger nyugati medencéje : az Apennini [Appennini!] félsziget : Sicilia [Szicília!], Dél-Olaszország, Közép-Olaszország, A Pó völgye, Visszapillantás az Apennini [Appennini!] félsziget általános viszonyaira ; A Lyoni öböl melléke, A Pyreneusi [Pireneusi!] félsziget, A Kastilliai fennsík, a választó hegységek és Granada, Andalusia [Andalúzia!], Az Atlanti Oceán [Óceán!] melléke, Visszapillantás a Pyrenaeusi félsziget általános viszonyaira, Az Atlasz vidéke, Visszapillantás a Földközi tenger medencéjére. In: Kolligátum. pp. 94-116. (1885)

Scholtz Albert: Közép-Európa : Közép-Európa nyugati része : A franczia [francia!] köztársaság ; Monaco fejedelemség ; Belgium királyság ; Hollandia királyság ; Luxemburg nagy fejedelemség. In: Kolligátum. pp. 47-67. (1885)

Scholtz Albert: Közép-Európa délkeleti része : Az Osztrák-Magyar Monarchia ; Szerbia királyság ; Rumánia királyság. In: Kolligátum. pp. 86-111. (1885)

Scholtz Albert: A Pyreneusi félsziget államai : a Spanyol Királyság, a Portugál Királyság, Andorra köztársaság. In: Kolligátum. pp. 34-46. (1885)

Scholtz Albert: Tartalom : Magyarország s a Földközi tengert környező országok. In: Kolligátum. pp. 117-120. (1885)

Scholtz Albert: A magyar birodalom polgári földrajza : A magyar birodalom lakosai nemzetiségük és vallásukra nézve ; A magyar birodalom lakóinak közműveltségi viszonyai ; A magyar birodalom politikai földrajza. In: Kolligátum. pp. 40-110. (1885)

Schvarcz Gyula: Montesquieu elmélete a monarchiai államformáról a "L'esprit des lois" első tiz [!tíz] könyvében és az európai alkotmányfejlődés : fölolvastatott a II. osztály ülésén 1885 június 8-án. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1885)

Schvarcz Gyula: Sallustios államformái és a görögök politikai irodalma. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1885)

Thallóczy Lajos: Csömöri Zay Ferenc : 1505-1570. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1885)

Thúry József: A kasztamuni-i török nyelvjárás. In: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. pp. 4-77. (1885)

This list was generated on 2024. június 19. 06:15:04 CEST.