Items where Year is 1885

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 83.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 10. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 11. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 12. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 5. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 6. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 7. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 8. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 9. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 1. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 2. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 3. sz.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 1. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 10. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 11. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 12. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 2. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 3. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 4. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 5. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 6. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 7. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 8. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 9. füzet.

Die Notariatsordnung vom 25. Juli 1871, sammt den ergänzenden und erläuternden Gesetzen und Verordnungen unter Anführung einschlägiger Entscheidungen des obersten Gerichtshofes. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1885)

Die Vorschriften über Rechtsangelegenheiten : ausser Streitfachen. In: Kolligátum. pp. 1-259. (1885)

Dézsi Lajos családjára vonatkozó dokumentum.

Gesetse und Verordnungen über das civilgerichtliche Depositenwesen und die gemeinschaftlichen Waisencassen. In: Kolligátum. pp. 1-118. (1885)

Jaffai(?) külügyminisztérium által kiállított hivatalos útlevél Bálint Gábor számára.

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése 1884-ről. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1885)

Melléklet a 11-ik számhoz. Adatok az ártándi ev. ref. egyház történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1885)

Besze János: Történelmi bölcsészet vázlata.

Bethlen Gábor and Sándor József: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tagsági díj befizetésére felszólító nyomtatványa.

Brassai Sámuel: A mondat dualismusa. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1885)

Cicero Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis de Officiis ad Marcum Filium liber primus. In: Kolligátum. pp. 25-104. (1885)

Concha Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik : irodalomtörténeti vázlat. In: Kolligátum. pp. 1-243. (1885)

Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna [Zsuzsanna] : 1582-1632. In: Kolligátum. pp. 1-108. (1885)

Glósz Miksa: A csík-somlyói Szent-Ferenczrendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzéke. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1885)

Jablonszky János: Az Appenini félsziget. In: Kolligátum. pp. 93-98. (1885)

Jablonszky János: Az Ausztriai Császárság : alkatrészei, fekvése, határai, nagysága és vízszintes tagoltsága. In: Kolligátum. pp. 4-29. (1885)

Jablonszky János: Balkan [Balkán] félsziget ; Törökország európai birtokai ; Görög királyság. In: Kolligátum. pp. 83-93. (1885)

Jablonszky János: Belgium Királyság. In: Kolligátum. pp. 126-127. (1885)

Jablonszky János: Dánország. In: Kolligátum. pp. 133-134. (1885)

Jablonszky János: Előismeretek a mathematikai [matematikai!] földrajzból ; Előismeretek a physikai [fizikai!] földrajzból ; Előismeretek a politikai [matematikai!] földrajzból. In: Kolligátum. pp. 4-7. (1885)

Jablonszky János: Franczia [Francia!] Köztársaság. In: Kolligátum. pp. 104-111. (1885)

Jablonszky János: Földrajz a reáliskola negyedik osztálya számára.

Jablonszky János: Hollandia királyság. In: Kolligátum. pp. 127-129. (1885)

Jablonszky János: Nagy-Britannia és Irhon [Írhon!]. In: Kolligátum. pp. 129-133. (1885)

Jablonszky János: Németorszag [Németország!] ; Államok és azok városai : Porosz királyság ; Szász királyság ; Bajor királyság ; Würtemberg királyság ; Bádeni nagyherczegség ;. In: Kolligátum. pp. 116-126. (1885)

Jablonszky János: Oroszország. In: Kolligátum. pp. 137-142. (1885)

Jablonszky János: Svájcz [Svájc!] Köztársaság. In: Kolligátum. pp. 111-116. (1885)

Jablonszky János: Svéd és Norvég királyságok. In: Kolligátum. pp. 135-137. (1885)

Jablonszky János: A pirenei [Pireneusi] félsziget ; Spanyol királyság ; Portugál királyság. In: Kolligátum. pp. 99-104. (1885)

K. Nagy Sándor: A régi Biharmegyéről : könyvek és térképek ismertetése a 17. és 18-dik századból. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1885)

Lekly Gyula: A közművelődési egyesületek és Kassa.

Ludwich Arthur and Scheindler August: Aristarchs' homer.[ische Textkritik nach den Fragmenten des Didymos : részlet]. In: Kolligátum. pp. 603-628. (1885)

Lóczy Lajos: Jelentés az 1884. év nyarán a Maros és a Fehér-Körös közötti hegyvidéken eszközölt földtani részletes felvételről. In: Kolligátum. pp. 36-51. (1885)

Lőw Immánuel and Kulinyi Zsigmond: A szegedi zsidók : 1785-től 1885-ig.

Majláth Béla: Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története. In: Kolligátum. pp. 1-122. (1885)

Matyasovszky Jakab: Jelentés az 1884. év nyarán a Rézhegység északnyugati végén, a Nagy-Báród Felső-Darna közti vidéken eszközölt földtani részletes fölvételről. In: Kolligátum. pp. 32-35. (1885)

Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1885)

Neményi Ambrus: A franczia forradalom hirlapjai [hírlapjai] és hirlapirói [hírlapírói]. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1885)

Oltványi Pál: Javaslat az alsó clerus párbér és congrua rendezése ügyében.

Oltványi Pál: Szeged a nagy katholikus [!katolikus] város egyik nyílt sebe.

Panofsky Hugó: Quaestionum de historiae herodoteae fontibus pars pirma : dissertatio inauguralis philologica ... In: Kolligátum. pp. 1-72. (1885)

Pawelka Ernő: Csik-Tusnád és gyógyforrásai. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1885)

Pethő Gyula: Baltavár ősemlőseiről : jelentés az 1884 junius-juliusi [!június-júliusi] gyűjtésekről és szeptemberi ásatásokról. In: Kolligátum. pp. 59-69. (1885)

Pethő Gyula: A Fehér-Körös völgyének harmadkori képződményei a Hegyes-Drócsa és a Pless-Kodru között : jelentés az 1885. évi geologiai részletes fölvételekről. In: Kolligátum. pp. 93-128. (1885)

Pethő Gyula: A Lippa-Odvos-Konopi krétaterületről. In: Kolligátum. pp. 52-58. (1885)

Purgly Jánosné and Mülek Lajos: Az aradi Polgári Jótékony Nőegylet évi kimutatása és tagjainak névjegyzéke : alapíttatott 1841-ik évben.

Reizner János: Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letelepülése körül.

Scholtz Albert: A Balkáni félsziget : Éjszaki [Északi!] rész : Az Adriai tenger melléke, Az Al-Duna melléke ; A félsziget középső része : Albánia, Macedonia, Kelet-Rumélia, A Bosporus és a Dardanellák mellékei, Görögország ; A Balkáni félsziget általános viszonyainak összefoglalása. In: Kolligátum. pp. 54-71. (1885)

Scholtz Albert: A Földközi tenger nyugati medencéje : az Apennini [Appennini!] félsziget : Sicilia [Szicília!], Dél-Olaszország, Közép-Olaszország, A Pó völgye, Visszapillantás az Apennini [Appennini!] félsziget általános viszonyaira ; A Lyoni öböl melléke, A Pyreneusi [Pireneusi!] félsziget, A Kastilliai fennsík, a választó hegységek és Granada, Andalusia [Andalúzia!], Az Atlanti Oceán [Óceán!] melléke, Visszapillantás a Pyrenaeusi félsziget általános viszonyaira, Az Atlasz vidéke, Visszapillantás a Földközi tenger medencéjére. In: Kolligátum. pp. 94-116. (1885)

Scholtz Albert: Közép-Európa : Közép-Európa nyugati része : A franczia [francia!] köztársaság ; Monaco fejedelemség ; Belgium királyság ; Hollandia királyság ; Luxemburg nagy fejedelemség. In: Kolligátum. pp. 47-67. (1885)

Scholtz Albert: Közép-Európa délkeleti része : Az Osztrák-Magyar Monarchia ; Szerbia királyság ; Rumánia királyság. In: Kolligátum. pp. 86-111. (1885)

Scholtz Albert: Magyarország s a Földközi tengert környező országok.

Scholtz Albert: Politikai földrajz a gymnasiumok hetedik osztálya számára és magánhasználatra.

Scholtz Albert: A Pyreneusi félsziget államai : a Spanyol Királyság, a Portugál Királyság, Andorra köztársaság. In: Kolligátum. pp. 34-46. (1885)

Scholtz Albert: Tartalom : Magyarország s a Földközi tengert környező országok. In: Kolligátum. pp. 117-120. (1885)

Scholtz Albert: A magyar birodalom polgári földrajza : A magyar birodalom lakosai nemzetiségük és vallásukra nézve ; A magyar birodalom lakóinak közműveltségi viszonyai ; A magyar birodalom politikai földrajza. In: Kolligátum. pp. 40-110. (1885)

Schvarcz Gyula: Montesquieu elmélete a monarchiai államformáról a "L'esprit des lois" első tiz [!tíz] könyvében és az európai alkotmányfejlődés : fölolvastatott a II. osztály ülésén 1885 június 8-án. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1885)

Schvarcz Gyula: Sallustios államformái és a görögök politikai irodalma. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1885)

Thallóczy Lajos: Csömöri Zay Ferenc : 1505-1570. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1885)

Thúry József: A kasztamuni-i török nyelvjárás. In: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. pp. 4-77. (1885)

This list was generated on 2024. június 19. 06:15:04 CEST.