Items where Author is " Mészáros István"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 51.

Article

Mészáros István: Magyar Paedagogia - Magyar Pedagógia (1892-1992). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (92) 1. pp. 5-24. (1992)

Mészáros István: Németh László pedagógiai kísérlete. In: Iskolakultúra, (2) 23-24. pp. 92-97. (1992)

Mészáros István: Sarkadi László: Beszélgetés Zibolen Endrével : Budapest, 1988. Oktatáskutató Intézet, 256 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 99-102. (1989)

Mészáros István: Szekerczés Pál: Bihar megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800-1847 között : Berettyóújfalu, 1987 : Tanítói díjlevelek Békés megyében 1800-1868 között : Békéscsaba, 1988. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 223-226. (1989)

Mészáros István: Egy megnevezés változásai : partikuláris iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 204-221. (1988)

Mészáros István: Magyar Pedagógiai Bibliográfia 1921-1944 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (87) 3. pp. 313-315. (1987)

Mészáros István: Nevelés és műveltség : Válogatás Szathmáry Lajos írásaiból : Szerkesztette: Szemenyei Sarolta. Hódmezővásárhely, 1986. 254 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (87) 4. pp. 452-456. (1987)

Mészáros István: A soproni líceum : Szerkesztette Győrffy Sándor és Hunyadi Zoltán : Budapest, 1986. Tankönyvkiadó, 305 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (87) 2. pp. 180-184. (1987)

Mészáros István: Van-e ezer éves iskolánk? : az iskolatörténeti folytonosság kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (86) 1. pp. 107-119. (1986)

Mészáros István: Két Ratio Educationis: kiteljesedés vagy hanyatlás? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 190-204. (1985)

Mészáros István: Ködöböcz József: Dezső Lajos (1847-1904) : Sárospatak 1984. 283 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 327-329. (1985)

Mészáros István: Zibolen Endre: Johann Heinrich Pestalozzi : Budapest, 1984. Tankönyvkiadó, 168 + VIII oldal, Egyetemes Neveléstörténet, 24-25. füzet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 99-101. (1985)

Szűcs Ágnes and Mészáros István: Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságának 1983. június 2-i ülése : [ülés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 106-109. (1984)

Mészáros István: Kollégiumtörténet-kutatási problémák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 213-217. (1984)

Mészáros István: Iskolatörténet - művelődéstörténet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 147-153. (1983)

Mészáros István: Kiss Árpád: Közoktatás és neveléstudomány : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó. 460 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 451-453. (1983)

Mészáros István: Ladislaus Lukács: Monumenta paedagogica Societatis Iesu : penitus retractata multisque textibus aucta edidit : Róma, 1965-1981. négy kötet (864, 1038, 964, 888 oldal) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 92-95. (1983)

Mészáros István: Kodály, Németh László és a reformpedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 4. pp. 307-322. (1982)

Mészáros István: Neveléstörténeti disszertációkat olvasva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 268-277. (1982)

Mészáros István: A sárospataki Református kollégium története : Budapest, 1981. 324 + XVI oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 1. pp. 97-99. (1982)

Mészáros István: Tóth Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai reformtevékenysége : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 342 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 91-92. (1981)

Mészáros István: Az ELTE Bölcsészkar Neveléstudományi Tanszékének története 1814-1900 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 38-57. (1980)

Mészáros István: Az ELTE Bölcsészkar Neveléstudományi Tanszékének története 1900-1949 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 187-206. (1980)

Mészáros István: Mezey László: Deákság és Európa : irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata : Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó, 282 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 481-483. (1980)

Mészáros István: Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban : Bukarest, 1979. Kriterion Könyvkiadó. 397 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 364-367. (1980)

Mészáros István: Az 1845 előtti hazai népoktatás-történetre vonatkozó kutatások néhány problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 296-315. (1979)

Mészáros István: Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? : tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből : Budapest 1978. Gondolat. 450 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 233-235. (1979)

Mészáros István: "Összehasonlító" neveléstörténet : egy megkésett recenzió ürügyén : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 420-423. (1979)

Mészáros István: Joannes Amos Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma. Fordította Dobossy László és Mayer Judit. Bratislava 1977. Madács Könyv- és Lapkiadó N. V. 243 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 326-328. (1978)

Mészáros István: A Széchenyi-gyűjtemény katalógusa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 257-264. (1977)

Mészáros István: II. Rákóczi Ferenc ábécéskönyve és gyermekkori nevelői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 76-79. (1976)

Mészáros István: Mikes Kelemen: Az ifjak kalauza : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó, 789 oldal : Sajtó alá rendezte: Hopp Lajos : Mikes Kelemen összes művei IV. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 449-451. (1976)

Mészáros István: Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek. 1868-1971 : Budapest, 1974. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása. 173 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 238-240. (1975)

Mészáros István: A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium jubileumi évkönyve : közzéteszi Grezsa Ferenc igazgató. Hódmezővásárhely 1972. 232+16 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 1. pp. 113-115. (1974)

Mészáros István and Kozma Tamás and Szebenyi Péterné: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 238-242. (1974)

Mészáros István: Pedagógiatörténeti adalék a "magyarok szimfóniájá"-hoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 3. pp. 291-296. (1974)

Mészáros István: Udvarhelyi Károly, Göcsei Imre: Az alsó- és középfokú földrajztanítás története Magyarországon : Budapest, 1973. Tankönyvkiadó. 194 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 4. pp. 443-444. (1974)

Mészáros István: A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve : az intézet 200 éves alapítási évfordulója alkalmából : szerkesztette Kővári Ferenc : Szombathely, 1972. Kiadta a Vas megyei Tanács VB művelődési osztálya. 163. o. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 239-241. (1973)

Mészáros István: Comenius és a sárospataki kollégium anyanyelvi osztálya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 185-197. (1972)

Mészáros István: Comenius-konferencia Budapesten és Sárospatakon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 229-235. (1971)

Mészáros István and Comenius Johannes Amos: Görög nyelvű pesti Comenius-nyomtatvány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 235. (1971)

Mészáros István and Comenius Johannes Amos: Johannis Amos Comenii opera omnia : 17. kötet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 358-359. (1971)

Mészáros István: Négyszögek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 370-371. (1971)

Mészáros István and Szénássy Barna: A magyarországi matematika története a 20. század elejéig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 507-510. (1971)

Horváth Lajos and Kosaras István and Mészáros István: Az Albizottságok 1969. évi tevékenysége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 117-118. (1970)

Mészáros István and Comenius Johannes Amos: Comenius: Részletek az "Egyetemes tanácskozás" című műből : A műről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 376-377. (1970)

Mészáros István: Hazai kiadású új „Orbis Pictus"-fakszimile : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 318-319. (1970)

Mészáros István: Emlékülések a Magyar Tudományos Akadémián. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 183-187. (1969)

Mészáros István: Iskolaügy a középkori Pest-Budán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 310-327. (1969)

Mészáros István: Két oktatási szabályzat a XVI. századból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 312-319. (1967)

Mészáros István: Magyar nyelvű oktatásunk 15. századi kezdetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 213-228. (1964)

This list was generated on 2024. június 17. 07:37:12 CEST.