Items where Year is 1989

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 237.

Article

Hazai nyilatkozatok. In: Népszabadság : szocialista napilap, (47) 308. [16]. (1989)

A Magyar Helsinki Bizottság alapító felhívása. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 102-103. (1989)

Moszkvai viták a közoktatás reformjáról : [Ucsityelszkaja Gazeta, 1988. avguszt]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 176-181. (1989)

Március 15. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 82-95. (1989)

A Planecon elemzése : a magyar gazdaság teljesítménye 1988 első felében : hála Grósz úrnak, a lakosság húzta a rövidebbet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 76-78. (1989)

A romániai menekültek visszaadásáról : részletek a Menedék Bizottság dokumentációjából. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 70-72. (1989)

A tibiliszi vérengzésről : Moszkva társadalmi szerveződéseinek felhívása a népi küldöttekhez, a SZU Legfőbb Ügyészéhez, a Párthoz és a kormányhoz. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). p. 98. (1989)

Ítélet Bibó István és társai perében : a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának népbírósági tanácsa. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 83-97. (1989)

Adam Realista : Az "új koalíció" és az új koalíció : három év után. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 63-67. (1989)

Balog Zoltán ifj.: Vitairat a Református Egyházról Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 64-68. (1989)

Benedek András: Az átalakítás igénye a szovjet oktatásban : oktatásügyi kongresszus a Szovjetunióban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 181-187. (1989)

Bere Zoltan: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Magvető Kiadó, Budapest 1988, cтр. 641. Đula Krišto: Nastanak županija u Mađarskoj [könyvismertetés]. In: Zbornik Matice srpske za istoriju, (40.). pp. 187-189. (1989)

Bereczky Tamás: Egy interkulturális metodika esélyei Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 328-333. (1989)

Boda Edit and Tompa Klára: A tanítás mint kommunikáció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 321-327. (1989)

Bognár László: Három gimnázium tanulóinak összehasonlító szociológiai vizsgálata 1920-1948 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 31-54. (1989)

Bokros Lajos: Miért elfogadhatatlan az átalakulási törvény Országgyűlés elé beterjesztendő tervezete? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). p. 37. (1989)

Budai István: Pedagógusképzés, továbbképzés, "pedagóguskutatás" Nyugat-Európában : Összeállította és szerkesztette: Vajó Péter : Budapest, 1988. Háttér Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Kft., 130 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 95-98. (1989)

Chaix Gérald: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum, I, textus, E. Galántai et J. Kristó eds. Akadémiai Kiadó (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, series nova 7), 1985. [könyvismertetés]. In: Revue de littérature comparée, (63) 1. p. 132. (1989)

Daele Henk van and Komlósi László: Emberi törekvések, etikai értékek és a nevelés céljai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 55-66. (1989)

Eszik Zoltán: Trencsényi László: Pedagógusszerepek az általános iskolában : Budapest, 1988. 205 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 338-342. (1989)

Eörsi István: A téma. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 12-14. (1989)

F. Havas Gábor: Beszélő-beszélgetés egy felkelő visszaemlékezései : beszélgetés Németh István Párizsban élő mérnökkel. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 46-50. (1989)

F. Havas Gábor: Válasz a cigány újság (Romano Nyevipe) körkérdésére. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 74-75. (1989)

Fodor Gábor Péter and Petri Lukács Ádám: Születésnap. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 24-25. (1989)

Fáy László: Néhány szó az egyetemi fokozatokról. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 79. (1989)

Fényi Tibor and Nagy András: Új polgárosodás felé? : interjú Szelényi Iván szociológussal. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 26-31. (1989)

Fügedi Erik: A Szent István jubileum [könyvismertetés]. In: BUKSZ, (1) 1. (1989)

Győri Anna: Alumnos de la escuela de barbiana : carta a una maestra : Barcelona, 1987. Hogar del Libro : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 345-350. (1989)

Halász Gábor: Gazsó Ferenc: Megújuló egyenlőtlenségek - társadalom, iskola, ifjúság : Budapest, 1988. Kossuth Kiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 213-216. (1989)

Haraszti Miklós: Az egyetlen kiút. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 67-68. (1989)

Horváth-Szabó Katalin: Hegedűs T. András: A nevelővé válás : a pedagógia időszerű kérdései sorozat. Budapest, 1988. Tankönyvkiadó, 171 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 98-99. (1989)

Hunyady Györgyné: Az MTA Pedagógiai Bizottságának ülése a magyar neveléstudomány nemzetközi kapcsolatairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 113-116. (1989)

Hunyady Györgyné: A neveléstudományi kutatások intézményi bázisáról : vita az MTA Pedagógiai Bizottságában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 351-359. (1989)

Iványi Gábor: Az "énekes forradalom" : beszélgetés az Észt Köztársaságban végbemenő változásokról. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 98-101. (1989)

Iványi Gábor: Boszorkányok pedig nincsenek. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 68-70. (1989)

Iványi Gábor: Nekrológ a "megszűnő" Állami Egyházügyi Hivatal felett : visszafelé lépked az árnyék. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 58-63. (1989)

Jeney Lajos: Nevelés-közösségi központok Nagy-Britanniában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 206-208. (1989)

Kalapács János: Egyén és közösség a pedagógiai célrendszerekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 16-30. (1989)

Karlovitz János: Tankönyvelméleti műhelyek és eredmények külföldön. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 75-90. (1989)

Kenedi János: Nem ugyanakkor, nem ugyanúgy és nem ugyanazért : három dokumentum arról, hogyan mondott le Szabó Zoltán diplomáciai állásáról. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 52-60. (1989)

Kis János: Forr a világ. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 5-12. (1989)

Kis János: Mit képvisel a Beszélő? : beszélő-est a Jurta Színházban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 16-19. (1989)

Kis János: A visszaszámlálás megkezdődött. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 5-11. (1989)

Kiss István: Tűrhetetlen fogalmak. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 51. (1989)

Knausz Imre: "Új szakasz" az oktatáspolitikában 1953-1954. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 268-284. (1989)

Kodolányi Gyula and Babus Endre: A Beszélő jubileumi estjére. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 20-21. (1989)

Konrád György: Megérkezés. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 22-24. (1989)

Kosztolnyik J. Z.: Vármegyék kialakulása Magyarországon [Development of the Counties in Hungary]. By Kristó Gyula. Budapest: Magveto, 1988. Pp. 645. [könyvismertetés]. In: East European Quarterly, (23). pp. 254-255. (1989)

Kristó Gyula: Historia est magistra vitae. In: Népszabadság : a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, (47) 6. p. 13. (1989)

Kristó Gyula: Szent Istvánról mai szemmel. In: Népszabadság : a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, (47) 195. p. 14. (1989)

Köte Sándor: Nagy Sándor: Mába nyúló történelem: a harmincas évek pedagógiai irányai : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó, 343 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 91-95. (1989)

Kőszeg Ferenc and Bozóki András: Lezárul végre Kristály Gyula ügye? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 53-55. (1989)

Laurenszky Ernő: Pataki Ferenc: Közösségi társadalom - eszmény és valóság : Budapest, 1988. 258 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 334-337. (1989)

M. Nádasi Mária: Die Schulen Der Reformpädagogik heute : Hrsg.: Hermann Röhrs : Düsseldorf, 1986. Schwann Verlag, 420 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 107-110. (1989)

M. Nádasi Mária: Reformiskolák - életközelben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 191-205. (1989)

Magyar Elemér: Bűnüldözők, bűnüldözöttek : rendfenntartó erők Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 45-49. (1989)

Magyar Elemér: (Elkeseredett) gondolatok a közveszélyes munkakerülésről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 73-74. (1989)

Magyari Beck Anna: IV. Országos Gyermekvédelmi Konferencia : Veszprém, 1988. október 27-29. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 234-237. (1989)

Makk Ferenc: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon [könyvismertetés]. In: Tiszatáj : irodalmi, művelődési és társadalompolitikai folyóirat, (43) 1. pp. 92-95. (1989)

Mécs Imre and Molnár István and Rainer M. János: "Fejére szól, ki szót emel.." : a karhatalom hétköznapjaiból - 1957 tavaszán. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 69-82. (1989)

Mészáros András: Az Észtországi Népfront kiáltványa : Észtország polgáraihoz, Észtország barátaihoz! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 101-102. (1989)

Mészáros István: Sarkadi László: Beszélgetés Zibolen Endrével : Budapest, 1988. Oktatáskutató Intézet, 256 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 99-102. (1989)

Mészáros István: Szekerczés Pál: Bihar megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800-1847 között : Berettyóújfalu, 1987 : Tanítói díjlevelek Békés megyében 1800-1868 között : Békéscsaba, 1988. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 223-226. (1989)

Nagy Mária: Rend és fegyelem az iskolában : általános iskolai működési szabályzatok vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 285-300. (1989)

Parajdi Dénes: Stílusváltás, avagy: "Vigyázat, csalok!". In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 80. (1989)

Petriné Feyér Judit: Tallózás "A Tanító" című folyóiratban : [folyóiratismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 102-107. (1989)

Polner Zoltán: Magyar vármegyék és az Anjou-kor háborúi : beszélgetés Kristó Gyula. In: Csongrád megyei Hírlap, (46) 5. p. 4. (1989)

Pukánszky Béla: Személyiség a nevelői oktatás célja! : Schneller István pedagógiai öröksége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 158-175. (1989)

Radnóti Sándor: Betiltott filmek. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 61-62. (1989)

Rikardó Dávid: Megkapaszkodás és sodródás : gazdaság és kormányzás 1988-ban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 14-15. (1989)

Réthy Endréné: A tanulási motiváció struktúrájának alakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 143-157. (1989)

Sallay Mária: Pressmanna, L. L.: Didakticseszkie ocnovi primenenija ekrannoebikobih credctb b skole : Moskva, 1987. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 230-233. (1989)

ifj. Sapszon Ferenc: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 301-313. (1989)

Setényi János: Torsten Husén az oktatáskutatás jövőjéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 208-212. (1989)

Simon Péterné and Bábosik István: Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának híre : [Bábosik István: doktori értekezés : A személyiség közösségfejlesztő aktivitási tendenciáinak, valamint szükségletrendszerének kialakítása és megerősítése közvetett pedagógiai hatásokkal]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 116-120. (1989)

Soltész Elekné: Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 226-230. (1989)

Soros György: Gorbacsov látomása : újfajta gondolkodás a Szovjetunióban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 12-23. (1989)

Szabolcs Éva: A pedagógushivatás történeti megközelítése- egy konferencia dolgozatainak tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 67-72. (1989)

Szalai Erzsébet: Az új elit. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 40-44. (1989)

Szathmáry Lajos: Ünnepi beszéd : elhangzott a Cseresnyés Kollégium ötvenéves jubileumán : Hódmezővásárhelyen, 1988. október 8-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 240-243. (1989)

Sáska Géza: Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája : Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 20. kötet : Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 217-220. (1989)

Tamás Gáspár Miklós: Búcsú a baloldaltól. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 32-41. (1989)

Trencsényi Imre: Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története : Budapest, 1989. Göncöl Kiadó, 396 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 342-344. (1989)

Trencsényi Imre: A cserkészet : tudományos konferencia Szegeden. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 238-240. (1989)

Trencsényi László: Krupszkaja-reneszánsz és a közoktatás peresztrojkája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 188-191. (1989)

Trencsényi László: A gyermekirodalom mint tananyag. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 314-321. (1989)

Trencsényi László: Új irányzat a francia nevelésszociológiában : az "iskolaantropológia". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 72-75. (1989)

Tráser László: Ez a párt felelős mindenért - mondja Kristó Gyula történészprofesszor. In: Csongrád megyei Hírlap, (46) 274. p. 7. (1989)

Tőkéczki László: Erik Adam - Primus Heinz Kucher - Eva Reitmann - Josef Weidenholzer: Die Schul- und Bildungspolitik der Österreichischen Sozialdemokratie in der ersten Republik : Wien, 1983. Österreichischer Bundesverlag, 520 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 111-112. (1989)

Varga Lajos: Faludi Szilárd: Műveltség - iskola - munka : válogatott pedagógiai tanulmányok : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó : Válogatta és szerkesztette Gáspár László : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 221-223. (1989)

Vaskó László: A debreceni kollégium és egyetem jubileumára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 3-15. (1989)

Vágvölgyi B. András: A történelem árnyai és a fiatal demokraták. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 80-81. (1989)

Vámos Dóra: Gondolatok az iskolázás költségeiről és "gazdasági" hatékonyságáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 129-142. (1989)

Zuglói László: Az "urambátyám szocializmustól" a "haverok kapitalizmusáig". In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 38-39. (1989)

Zuglói László: Mit tanuljunk Ázsiától? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 42. (1989)

Ágoston György: Felméri Lajos pedagógiájának szociálantropológiai alapjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 251-267. (1989)

Újvárosi Viktor: A Független Jogvédő Szolgálat kartotékjaiból. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 49-53. (1989)

Újvárosi Viktor: Méltatlan méltóságok : ...kartotékjaiból...a független jogvédő. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 72. (1989)

Book

Bétsi utazásomról. ISBN 963-481-829-3

Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. ISBN 963-481-828-5

Kérészi István omniáriuma. ISBN 963-481-827-7

Lymbus Művelődéstörténeti Tár I.

Medicusi és borbélyi mesterség : régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből. ISBN 963-241-787-9

Teleki Pál külföldi tanulmányútja : levelek, számadások, iratok 1695-1700. ISBN 963-481-667-3

A Thurzó család és a wittenbergi egyetem : dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai 1602-1624. ISBN 963-481-832-3

Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz 1577-1797. ISBN 963-481-830-7

„Vitéz-e avagy ájtatos?” : I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s „némely fontos kicsiség".

A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). ISBN 963-481-796-3

Intézményi gyűjtemények Magyarországon 1535-1720 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 963-481-797-1

Magángyűjtemények Magyarországon 1564-1716 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 963-481-668-1

Book Section

Gyógyszerek I. XVII. sz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 436-445. (1989)

Gyógyszerek II. XVII. sz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 447-457. (1989)

Házi patika 1663 k. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 227-236. (1989)

Jegyzetek. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 509-541. (1989)

Medicinae variae : Melius Juhász Péter Herbáriumához kötött recipék 1603 k. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 11-52. (1989)

Megpróbált dolgok 1607-1758. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 497-501. (1989)

Mutató. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 543-675. (1989)

Mutatók. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 175-186. (1989)

Orvoskönyv némely füveknek hasznáról : XVII. sz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 473-496. (1989)

Orvosságos könyvecske. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 247-266. (1989)

Próbált orvosságok 1684. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 335-339. (1989)

A sorozat elé = Archiv für Zivilizationsgeschischte. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 7-10. (1989)

Becskereki Váradi Szabó György: Medicusi és borbélyi mesterség 1698-1703. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 341-432. (1989)

Gyuris György: Adattárak a XVI-XVII. századi magyarországi könyvtárakról (Bibliográfiai szemle) [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 159-167. (1989)

Gácsi Hedvig: Linczig János krónikája és házi jegyzései (1663-1675). In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 77-121. (1989)

Hofmann Gizella: Utószó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 503-508. (1989)

Keveházi Katalin: Az Evangélikus Országos levéltár V. 1. jelzetű levélgyűjteménye. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 23-35. (1989)

Kokas Károly: A magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században. Szerkesztette: Zombori István. Szeged, 1984. 151 p. - Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szerkesztette: Zombori István. Szeged, 1988. 198 p. [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 167-171. (1989)

Monok István: A Belga Királyi Könyvtár kézirattárának magyar vonatkozású útleírásai. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 37-76. (1989)

Máriássy János: Egy néhány rendbeli lóorvosságok és más orvosságok. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 54-75. (1989)

Révay István: Próbálós bizonyos orvosságok 1662 : Pekler György másolatában 1693. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 267-294. (1989)

Szentgyörgyi János: Testi orvosságok könyve 1619 e. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 173-209. (1989)

Szörényi László: János Sávai: La partecipazione dei laici al lavoro pastorale in Ungeria nei secoli XVI-XVII. Theses ad Doctorandum in S. Theologia. Pontifica Universitas Lateranensis, Facultas S, Theologiae. Roma, 1982. 141 [3] p. [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 157-158. (1989)

Tanka Endre: Rudabányai A. Mátyás levele Tuniszból 1678. december 1. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 147-156. (1989)

Tanka Endre and Ostilarius Mihály: Bethlen János Innocentia Transsylvaniae című röpiratának magyar változata. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 123-145. (1989)

Török János: Orvoskönyv lovak orvoslására 1619 e. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 77-171. (1989)

Varga András: Egyháztörténeti feljegyzések egy Eber-féle kalendáriumban. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 1-22. (1989)

Váradi Vásárhelyi István: Kis patika 1628. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 211-225. (1989)

Újhelyi István: Orvosságos könyv : Apafi Anna számára 1677. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 295-334. (1989)

Journal

Beszélő 26. sz.

Beszélő 27. sz.

Magyar Pedagógia. - 89. évf. (1989) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 89. évf. (1989) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 89. évf. (1989) 3-4. sz.

Offprint

Bay Zoltán visszaemlékezéseiről Sajtótükör. In: ---. (1989)

Habent sua fata libelli : the adventurous story of Albert Szent-Györgyi’s book entitled Studies on Muscle (1945) : Historical Note / A[ndor] Zallár, T[ibor] Szabó. In: Acta Physiologica Scandinavica, (135) 4. pp. 423-426. (1989)

Könyvismertető Szabó Tibor-Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény(Szeged 1989)c. kötetéről. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (13) 2. pp. 75-76. (1989)

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola lapja Különkiadás. pp. 1-19. (1989)

A katona karnagy emlékei. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (46) 164. p. 2. (1989)

„A tanítás jó volt – a gyermeket megölték”. Tudnak az urak három napra előre enni vagy aludni? In: Népsport: sportnapilap/ különszám. p. 7. (1989)

Agyagási Klára: Az 'éjszaka' jelentésű szó a csuvasban. In: Folia Uralica Debreceniensia, (1). pp. 19-24. (1989)

Bellomo Manlio: Scuole giuridiche e università studentesche in Italia. In: Kolligátum. pp. 123-140. (1989)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Huber Imre and Stájer Géza and Sohár Pál: Synthesis, stereochemistry, retro Diels-Alder and ring transformation reactions of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Lázár László and Semega Éva and Sohár Pál: Synthesis and stereochemistry of angularly condensed tricyclic tetrahydroisoquinolines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Dombi György and Szalma Sándor and Pelczer István and Varga Erzsébet and Hajdú Zsuzsanna and Szendrei Kálmán: Isolation and structure determination of two flavonoids from the roots of Leuzea carthamoides. In: Kolligátum. pp. 159-160. (1989)

Dombi György and Szalma Sándor and Szabó János and Bernáth Gábor: 2H- és 4H-1,3-benztiazin izomerek bázicitásának, kvaternerezésének és stabilitásának vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 535-537. (1989)

Dombi György and Szalma Sándor and Szabó János and Bernáth Gábor: Basicity, quaternization and hydrolysis of 2H- and 4H-1,3-benzothiazine isomers. In: Kolligátum. pp. 587-590. (1989)

Eren Hasan: Çuvaș dilinin etymologique sözlüğü : V. G. Egorov, Êtimologiçeskiy slovar' çuvașskogo yazıka. Çeboksarı,1964 : eleștirim. In: Türk Dili Araștırmaları Yıllığı : Belleten. pp. 241-265. (1989)

Fodor Gábor and Somlai Csaba and Dombi György and Sipos Pál and Baláspiri Lajos: Néhány nem fehérjeeredetű, optikailag aktív aminosav előállítása és vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál and MacLean David B. and Smith Richard W. and Ninomiya Ichiya and Naito Takeaki: Synthesis of 6H,8H-isoquino[2,3-c][1,3]benzothiazin-8-ones. In: Kolligátum. pp. 333-337. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Norefedrinből és norpszeudoefedrinből nyert 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. In: Kolligátum. pp. 399-403. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidines prepared from norephedrine and norpseudoephedrine. In: Kolligátum. pp. 4317-4324. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Norefedrin- és norpszeudofedrin-származék 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. In: Kolligátum. 174, [1]. (1989)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidine derivatives of norephedrine and norspeudoephedrine, and their synthetic applications. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Bernáth Gábor and Pelczer István: Részlegesen telített tetraciklusos benzoxazinok egylombikos szintézise. In: Kolligátum. pp. 212-215. (1989)

Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: A gyűrű-lánc tautoméria közvetlen NMR spektroszkópiai igazolása tiazolidin gyűrűrendszernél : (rövid közlemény). In: Kolligátum. pp. 404-405. (1989)

Hannus István: Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin körüli harc. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (79) 70. p. 5. (1989)

Himottu Marja and Stájer Géza and Vainiotalo Pirjo and Pihlaja Kalevi: Electron impact induced fragmentations of 1-(monosubstituted phenyl)carbamoyl-cis-cyclopentanoazetidin-2-ones. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1989)

Homeros : Homeri Odyssea : pars II. 13-24. In: Kolligátum. pp. 1-194. (1989)

Huber Imre and Lázár János and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: 6-azakinazolinon származékok dehidrogénezése. In: Kolligátum. p. 176. (1989)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: (Beta)-aminosav-etilészterek reakciója 2-klór-etilizotiocianáttal. In: Kolligátum. 175, [1]. (1989)

Hönig Helmut and Seufer-Wasserthal Peter and Fülöp Ferenc: Enzymatic resolutions of cyclic amino alcohol precursors. In: Kolligátum. pp. 2341-2345. (1989)

Ivanics Mária: Gázi Giráj kán és Báthori Zsigmond szövetségének terve 1598-ból. In: Keletkutatás. pp. 27-59. (1989)

Keserű Ernő: Illúzió nélkül. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (52) 134. p. 1. (1989)

Kováts Tibor: Egy Szent-Györgyi életrajzról. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (79) 54. p. 7. (1989)

Kováts Tibor: Free radical = Szabad gyök? In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (79) 68. p. 5. (1989)

Kováts Tibor: Milyen szerepe volt Szent-Györgyinek a C-vitamin felfedezésében? In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (79) 82. p. 6. (1989)

Kováts Tibor: Milyen szerepe volt Szent-Györgyinek a C-vitamin felfedezésében? p. 6. (1989)

Lázár István: Nobel-díjas tudósaink. In: Élet és Tudomány : a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (44) 50. pp. 1576-1577. (1989)

Lázár János and Dombi György and Szalma Sándor and Bernáth Gábor and Tamás József: Egy pirrolo [2,1-a]izokinolin származék képződése Zapp-Klingemann reakcióval. In: Kolligátum. 172, [1]. (1989)

Lázár László and Pelczer István and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Részlegesen telített, sztereoizomer tetraciklusos benzoxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 173, [1]. (1989)

Marton János: C-vitamin: vita de min? In: Délmagyarország, (79) 82. p. 6. (1989)

Marton János: C-vitamin: vita, de min? In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (79) 82. p. 6. (1989)

Maue Dieter: András Róna-Tas, Wiener Vorlesungen zur Sprach- und Kulturgeschichte Tibets. Wien, Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 1985 (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, 13.) : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1989)

Meskó Eszter and Schneider Gyula and Dombi György and Zeigan Dieter: Configurational analysis of 3-methoxy-16-methylestra-1,3,5(10)- trien-17-ol derivatives. In: Kolligátum. pp. 419-422. (1989)

Molnár Ádám and Zieme Peter: Ein weiter uigurischer Erntesegen. In: Altorientalische Forschungen. pp. 140-152. (1989)

Papós Miklós and Láng Jenő and Csernay László and Lázár János and Jánoki Győző: Leukocitajelölés saját előállítású, (99)Tc(m)-mal jelezhető d,1 HMPAO készítménnyel : (a jelölési hatásfokot befolyásoló tényezők). In: Kolligátum. pp. 9-16. (1989)

Pálóczi Horváth András: A Balota pusztai középkori sírlelet. In: Cumania : a Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve. pp. 95-148. (1989)

Pálóczi Horváth András: Külső kemencés lakóházak a középkori Szentkirályon. In: Építészet az Alföldön. pp. 89-106. (1989)

Pricken A. and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Mikrocoulometrische und präparative Elektrolyse von trans- und cis-Decahydropyrido[2,1-b]chinazolin-11-on. In: Kolligátum. pp. 454-455. (1989)

Pricken A. and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen Struktur und polarographischer Reaktivität sowie zur Stabilität partiell hydrierter 2H-Pyrimido[6,1-a]isochinolinderivate. In: Kolligátum. pp. 694-697. (1989)

Péter László: Free radical. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (79) 64. p. 8. (1989)

Péter László: Méltatlanul támadták Szeged Nobel-díjasát. Dokumentumkötet az orvostudományi egyetem névadójának Tisza-parti esztendeiről. In: Vasárnapi Hírek: politikai hetilap, (5) 22. p. 6. (1989)

Pólay Elemér: Der Schutz der Ehre und des guten Rufes im römischen Recht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 500-534. (1989)

Ribár Béla and Kapor Agneš and Kálmán Alajos and Argay Gyula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: 5,6-Tri-, 5,6-tetra- és 5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on származékok heterogyűrű-flexibilitásának röntgendiffrakciós tanulmányozása : a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-tetrametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (I), a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on (c-II) és a 2-spiropentametilén-transz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (t-II) szerkezete. In: Kolligátum. pp. 553-559. (1989)

Ribár Béla and Kapor Agneš and Kálmán Alajos and Argay Gyula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: X-ray study of the hetero ring flexibility in 5,6-tri, 5,6-tetra- and 5,6-penta-methylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-ones : the structures of 2-spiropentamethylene-cis-5,6-tetramethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (I), 2-spiropentamethylene-cis-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (c-II) and 2-spiropentamethylene-trans-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-one (t-II). In: Kolligátum. pp. 125-139. (1989)

Róna-Tas András: Die unübertroffene Technik der mongolischen Jurte. In: Die Mongolen : [Ausstellung] Haus der Kunst München, 22. März bis 28. Mai 1989 : Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim, 24. Juli bis 26. November 1989. pp. 134-141. (1989)

Róna-Tas András: Kuun Géza : 1838-1905. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 114-116. (1989)

Róna-Tas András: Nép és nemzet. In: Valóság : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata. pp. 1-13. (1989)

Róna-Tas András: Richardson, H. E., A corpus of early Tibetan inscriptions. London : The Royal Asiatic Society, 1985 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 135-138. (1989)

Róna-Tas András: Wer waren die Protomongolen? In: Die Mongolen : [Ausstellung] Haus der Kunst München, 22. März bis 28. Mai 1989 : Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim, 24. Juli bis 26. November 1989. pp. 39-40. (1989)

SZ I: Vitazáró helyett. In: Délmagyarország, (79) 82. p. 6. (1989)

Semega Éva and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 3,4-diszubsztituált 1,6,7,11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 171, [1]. (1989)

Sohár Pál and Bernáth Gábor and Stájer Géza and Szabó E. Angela: Structure of norbornene-fused 3,1-oxazine double cycloadducts. In: Kolligátum. pp. 872-876. (1989)

Sohár Pál and Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor: Configuration and solvent-dependent conformation of thiaprotoberberines. In: Kolligátum. pp. 145-149. (1989)

Sohár Pál and Kövesdi István and Szabó János and Katócs Ágnes and Fodor Lajos and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor and Tamás József: Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocin derivatives. In: Kolligátum. pp. 760-766. (1989)

Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure of norbornene-fused 1,3-oxazine double cycloadducts. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Sohár Pál and Szőke-Molnár Zsolt and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Preparation and structure of cycloalkane-condensed [1,3]thiazino[3,2-a]pyrimidinones. In: Kolligátum. pp. 959-963. (1989)

Stájer Géza and Bernáth Gábor and Szőke-Molnár Zsolt and Sohár Pál: Preparation of condensed-skeleton pyrimidinediones by ring transformation of azetidinone-urea derivatives. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of cycloalkane- and norbornane-condensed phenyl-substituted 1,3- and 1,4-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Szent-Györgyi Nobel-érmének története. In: Szegedi Egyetem:társadalom- és művelődéspolitikai hetilap, (27) 16. p. 8. (1989)

Szabó A. Enikő and Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cikloalkán- és norbornánkondenzált fenilszubsztituált 1,3- és 1,4-heterociklusok előállítása. In: Kolligátum. 169, [1]. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Sohár Pál: Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Katócs Ágnes and Sohár Pál: Synthesis of B-homo-5-thiaprotoberberines by photocyclization. In: Kolligátum. pp. 165-168. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál: A 3-metil-2H-1,3-benztiazinium-jodidok lugos [!lúgos] hidrolizise [!hidrolízise]. In: Kolligátum. 177, [1]. (1989)

Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Alkaline hydrolysis of 3-methyl-2H-1,3-benzothiazinium iodides. In: Kolligátum. pp. 789-791. (1989)

Szabó János and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,3-benzizotiazolok előállitása [!előállítása] a 2-aril- és 4-aril-1,3-benztiazinok oxidativ [!oxidatív] gyürütranszformációjával [!gyűrűtranszformációjával]. In: Kolligátum. 179, [1]. (1989)

Szabó János and Fodor Lajos and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cycloaddition and ring transformation reactions of 2-aryl- and 4-aryl-1,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó János and Katócs Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis of 4-thia analogues of isoquinoline alkaloids. In: Kolligátum. pp. 463-471. (1989)

Szabó János and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Sztereoizomer kondenzáltvázas telitett [!telített] 1,3-tiazin-(beta)-laktámok szintézise és gyürütranszformációs [!gyűrűtranszformációs] reakciói. In: Kolligátum. 178, [1]. (1989)

Szabó János and Sohár Pál and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Kövesdi István: Dibenzoditiocin származékok szintézise és konformációanalizise [!konformációanalízise]. In: Kolligátum. 180, [1]. (1989)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis of 1,2-benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl- and 4-aryl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 2731-2736. (1989)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Katócs Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Benzizotiazolok szintézise a 2-aril-4H- és 4-aril-2H-1,3-benztiazinok oxidatív gyűrűszűkülésével. In: Kolligátum. pp. 455-461. (1989)

Szalma Sándor: TRAWIATA - Hatásos algoritmus többdimenziós NMR tömbök transzformációs idéjének csökkentésére : (rövid közlemény). In: Kolligátum. pp. 451-453. (1989)

Szalma Sándor: TRAWIATA - an efficient algorithm to decrease the transformation time of multidimensional NMR arrays. In: Kolligátum. pp. 400-403. (1989)

Szalma Sándor and Pelczer István: Háromdimenziós korreláció 2D NMR spektrumok kombinálásával. In: Kolligátum. pp. 514-519. (1989)

Szécsényi István and Göndös György and Gera Lajos and Dombi György: Új [!Új] szintézismodszer [!szintézismódszer) a cisz- és transz-2-amino ciklohexán karboxamidok és N-szubsztituált származékainak előállítására. In: Kolligátum. 152, [1]. (1989)

Szőke-Molnár Zsolt and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Kondenzáltvázas pirimidindionok előállítása azetidinon-karbamidok gyűrűtranszformációjával. In: Kolligátum. 170, [1]. (1989)

Sárdi Anna and Kővári Tamás: Wallenberg nyomában. In: Rádió- és Televízió-újság, (34) 22. p. 2. (1989)

Sós Péter János: Az élet professzora, Szent-Györgyi Albert ismeretlen arcai. In: Családok könyve '89, Családi lap kiskönyvtára. (1989)

T. E.: Szent-Györgyi Albert Szegeden. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (46) 70. p. 8. (1989)

Tahirov Indus: Kem ul Soltangaliev? In: Kazan utlarï : Aylïk ädäbi-näfis häm ižtimagïn-politik žurnal. pp. 163-173. (1989)

Tandi Lajos: Szegedi értékrend. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (79) 100. p. 6. (1989)

Tandi Lajos: Értünk – a városért! Díszpolgárság, utcanevek, szimbólumok. In: Délmagyarország, (79) 67. p. 5. (1989)

Trézl Lajos: Szent-Györgyi kontra King. Válasz egy Nature cikkre, a C-vitamin felfedezőjének védelmében. In: Természet Világa:Természettudományi közlöny, (120) 8. pp. 366-367. (1989)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectrometric intramolecular cyclization reactions of some 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 1453-1459. (1989)

Zimonyi István: Between the Danube and the Caucasus. Oriental sources on the history of the peoples of Central and South-Eastern Europe = A Duna és a Kaukázus között. Közép és Délkelet-Európa népeinek történetére vonatkozó keleti források, ed. by György Kara. Budapest : Akadémiai K., 1987 : könyvismertetés. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 90-93. (1989)

This list was generated on 2024. július 13. 16:10:28 CEST.