Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ú
Találatok száma: 88.

A

Adam Realista, : Az "új koalíció" és az új koalíció : három év után. Beszélő, (26). pp. 63-67. (1989)

B

Balog, ifj. Zoltán: Vitairat a Református Egyházról Magyarországon. Beszélő, (27). pp. 64-68. (1989)

Bellomo, Manlio: Scuole giuridiche e università studentesche in Italia. Kolligátum. pp. 123-140. (1989)

Benedek, András: Az átalakítás igénye a szovjet oktatásban : oktatásügyi kongresszus a Szovjetunióban. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 181-187. (1989)

Bereczky, Tamás: Egy interkulturális metodika esélyei Magyarországon. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 328-333. (1989)

Boda, Edit and Tompa, Klára: A tanítás mint kommunikáció. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 321-327. (1989)

Bognár, László: Három gimnázium tanulóinak összehasonlító szociológiai vizsgálata 1920-1948 között. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 31-54. (1989)

Bokros, Lajos: Miért elfogadhatatlan az átalakulási törvény Országgyűlés elé beterjesztendő tervezete? Beszélő, (27). p. 37. (1989)

Budai, István and Vajó, Péter: Pedagógusképzés, továbbképzés, "pedagóguskutatás" Nyugat-Európában : Budapest, 1988. Háttér Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Kft., 130 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 95-98. (1989)

D

Daele, Henk van and Komlósi, László: Emberi törekvések, etikai értékek és a nevelés céljai. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 55-66. (1989)

E

Eszik, Zoltán and Trencsényi, László: Trencsényi László: Pedagógusszerepek az általános iskolában : Budapest, 1988. 205 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 338-342. (1989)

Eörsi, István: A téma. Beszélő, (26). pp. 12-14. (1989)

F

F. Havas, Gábor: Beszélő-beszélgetés egy felkelő visszaemlékezései : beszélgetés Németh István Párizsban élő mérnökkel. Beszélő, (26). pp. 46-50. (1989)

F. Havas, Gábor: Válasz a cigány újság (Romano Nyevipe) körkérdésére. Beszélő, (26). pp. 74-75. (1989)

Fodor, Gábor Péter and Petri Lukács, Ádám: Születésnap. Beszélő, (26). pp. 24-25. (1989)

Fáy, László: Néhány szó az egyetemi fokozatokról. Beszélő, (26). p. 79. (1989)

Fényi, Tibor and Nagy, András: Új polgárosodás felé? : interjú Szelényi Iván szociológussal. Beszélő, (26). pp. 26-31. (1989)

Fülöp, Ferenc and Lázár, László and Bernáth, Gábor and Pelczer, István: Részlegesen telített tetraciklusos benzoxazinok egylombikos szintézise. Kolligátum. pp. 212-215. (1989)

Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: A gyűrű-lánc tautoméria közvetlen NMR spektroszkópiai igazolása tiazolidin gyűrűrendszernél : (rövid közlemény). Kolligátum. pp. 404-405. (1989)

G

Győri, Anna: Alumnos de la escuela de barbiana : carta a una maestra : = Levél egy tanítónőhöz : Barcelona, 1987. Hogar del Libro : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 345-350. (1989)

H

Halász, Gábor and Gazsó, Ferenc: Gazsó Ferenc: Megújuló egyenlőtlenségek - társadalom, iskola, ifjúság : Budapest, 1988. Kossuth Kiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 213-216. (1989)

Haraszti, Miklós: Az egyetlen kiút. Beszélő, (26). pp. 67-68. (1989)

Homeros, : Homeri Odyssea : pars II. 13-24. Kolligátum. pp. 1-194. (1989)

Horváth-Szabó, Katalin and Hegedűs T., András: Hegedűs T. András: A nevelővé válás : a pedagógia időszerű kérdései sorozat. Budapest, 1988. Tankönyvkiadó, 171 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 98-99. (1989)

Hunyady, Györgyné: Az MTA Pedagógiai Bizottságának ülése a magyar neveléstudomány nemzetközi kapcsolatairól. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 113-116. (1989)

Hunyady, Györgyné: A neveléstudományi kutatások intézményi bázisáról : vita az MTA Pedagógiai Bizottságában. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 351-359. (1989)

I

Iványi, Gábor: Az "énekes forradalom" : beszélgetés az Észt Köztársaságban végbemenő változásokról. Beszélő, (27). pp. 98-101. (1989)

Iványi, Gábor: Boszorkányok pedig nincsenek. Beszélő, (26). pp. 68-70. (1989)

Iványi, Gábor: Nekrológ a "megszűnő" Állami Egyházügyi Hivatal felett : visszafelé lépked az árnyék. Beszélő, (27). pp. 58-63. (1989)

J

Jeney, Lajos: Nevelés-közösségi központok Nagy-Britanniában. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 206-208. (1989)

K

Kalapács, János: Egyén és közösség a pedagógiai célrendszerekben. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 16-30. (1989)

Karlovitz, János: Tankönyvelméleti műhelyek és eredmények külföldön. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 75-90. (1989)

Kenedi, János: Nem ugyanakkor, nem ugyanúgy és nem ugyanazért : három dokumentum arról, hogyan mondott le Szabó Zoltán diplomáciai állásáról. Beszélő, (26). pp. 52-60. (1989)

Kis, János: Forr a világ. Beszélő, (26). pp. 5-12. (1989)

Kis, János: Mit képvisel a Beszélő? : beszélő-est a Jurta Színházban. Beszélő, (26). pp. 16-19. (1989)

Kis, János: A visszaszámlálás megkezdődött. Beszélő, (27). pp. 5-11. (1989)

Kiss, István: Tűrhetetlen fogalmak. Beszélő, (26). p. 51. (1989)

Knausz, Imre: "Új szakasz" az oktatáspolitikában 1953-1954. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 268-284. (1989)

Kodolányi, Gyula and Babus, Endre: A Beszélő jubileumi estjére. Beszélő, (26). pp. 20-21. (1989)

Konrád, György: Megérkezés. Beszélő, (26). pp. 22-24. (1989)

Köte, Sándor and Nagy, Sándor: Nagy Sándor: Mába nyúló történelem, a harmincas évek pedagógiai irányai : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó, 343 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 91-95. (1989)

Kőszeg, Ferenc and Bozóki, András: Lezárul végre Kristály Gyula ügye? Beszélő, (27). pp. 53-55. (1989)

L

Laurenszky, Ernő and Pataki, Ferenc: Pataki Ferenc: Közösségi társadalom - eszmény és valóság : Budapest, 1988. 258 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 334-337. (1989)

M

M. Nádasi, Mária: Reformiskolák - életközelben. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 191-205. (1989)

M. Nádasi, Mária and Röhrs, Hermann: Die Schulen Der Reformpädagogik heute : Hrsg.: Hermann Röhrs : Düsseldorf, 1986. Schwann Verlag, 420 oldal : []könyvismertetés. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 107-110. (1989)

Magyar, Elemér: Bűnüldözők, bűnüldözöttek : rendfenntartó erők Magyarországon. Beszélő, (27). pp. 45-49. (1989)

Magyar, Elemér: (Elkeseredett) gondolatok a közveszélyes munkakerülésről. Beszélő, (26). pp. 73-74. (1989)

Magyari Beck, Anna: IV. Országos Gyermekvédelmi Konferencia : Veszprém, 1988. október 27-29. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 234-237. (1989)

Mécs, Imre and Molnár, István and Rainer, M. János: "Fejére szól, ki szót emel.." : a karhatalom hétköznapjaiból - 1957 tavaszán. Beszélő, (27). pp. 69-82. (1989)

Mészáros, András: Az Észtországi Népfront kiáltványa : Észtország polgáraihoz, Észtország barátaihoz! Beszélő, (27). pp. 101-102. (1989)

Mészáros, István and Sarkadi, László: Sarkadi László: Beszélgetés Zibolen Endrével : Budapest, 1988. Oktatáskutató Intézet, 256 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 99-102. (1989)

Mészáros, István and Szekerczés, Pál: Szekerczés Pál: Bihar megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800- 1847 között : Berettyóújfalu, 1987 : Tanítói díjlevelek Békés megyében : Békéscsaba, 1988. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 223-226. (1989)

N

Nagy, Mária: Rend és fegyelem az iskolában : általános iskolai működési szabályzatok vizsgálata. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 285-300. (1989)

P

Parajdi, Dénes: Stílusváltás, avagy: "Vigyázat, csalok!". Beszélő, (26). p. 80. (1989)

Petriné Feyér, Judit: Tallózás "A Tanító" című folyóiratban : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 102-107. (1989)

Pukánszky, Béla: Személyiség a nevelői oktatás célja! : Schneller István pedagógiai öröksége. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 158-175. (1989)

Pólay, Elemér: Der Schutz der Ehre und des guten Rufes im römischen Recht : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 500-534. (1989)

R

Radnóti, Sándor: Betiltott filmek. Beszélő, (26). pp. 61-62. (1989)

Rikardó, Dávid: Megkapaszkodás és sodródás : gazdaság és kormányzás 1988-ban. Beszélő, (26). pp. 14-15. (1989)

Réthy, Endréné: A tanulási motiváció struktúrájának alakulása. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 143-157. (1989)

S

Sallay, Mária and Pressmanna, L. L.: Pressmanna, L. L.: Didakticseszkie ocnovi primenenija ekrannoebikobih credctb b skole : Moskva, 1987. : Az audiovizuális eszközök iskolai alkalmazásának didaktikai alapjai. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 230-233. (1989)

Sapszon, ifj. Ferenc: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 301-313. (1989)

Setényi, János: Torsten Husén az oktatáskutatás jövőjéről. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 208-212. (1989)

Simon, Péterné and Bábosik, István: Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának híre : [Bábosik István: doktori értekezés : A személyiség közösségfejlesztő aktivitási tendenciáinak, valamint szükségletrendszerének kialakítása és megerősítése közvetett pedagógiai hatásokkal]. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 116-120. (1989)

Soltész, Elekné and Szőnyi, Erzsébet: Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 226-230. (1989)

Soros, György: Gorbacsov látomása : újfajta gondolkodás a Szovjetunióban. Beszélő, (27). pp. 12-23. (1989)

Szabolcs, Éva: A pedagógushivatás történeti megközelítése- egy konferencia dolgozatainak tükrében. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 67-72. (1989)

Szabó, János and Szűcs, Erzsébet and Fodor, Lajos and Katócs, Ágnes and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Benzizotiazolok szintézise a 2-aril-4H- és 4-aril-2H-1,3-benztiazinok oxidatív gyűrűszűkülésével. Kolligátum. pp. 455-461. (1989)

Szalai, Erzsébet: Az új elit. Beszélő, (27). pp. 40-44. (1989)

Szalma, Sándor and Pelczer, István: Háromdimenziós korreláció 2D NMR spektrumok kombinálásával. Kolligátum. pp. 514-519. (1989)

Szathmáry, Lajos: Ünnepi beszéd : elhangzott a Cseresnyés Kollégium ötvenéves jubileumán : Hódmezővásárhelyen, 1988. október 8-án. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 240-243. (1989)

Sáska, Géza and Forray R., Katalin: Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája : Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 20. kötet : Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 217-220. (1989)

T

Tamás, Gáspár Miklós: Búcsú a baloldaltól. Beszélő, (26). pp. 32-41. (1989)

Trencsényi, Imre: A cserkészet : tudományos konferencia Szegeden. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 238-240. (1989)

Trencsényi, Imre and Gergely, Ferenc: Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története : Budapest, 1989. Göncöl Kiadó, 396 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 342-344. (1989)

Trencsényi, László: Krupszkaja-reneszánsz és a közoktatás peresztrojkája. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 188-191. (1989)

Trencsényi, László: A gyermekirodalom mint tananyag. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 314-321. (1989)

Trencsényi, László: Új irányzat a francia nevelésszociológiában : az "iskolaantropológia". Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 72-75. (1989)

Tőkéczki, László and Adam, Erik and Kucher, Primus Heinz and Reitmann, Eva and Weidenholzer, Josef: Erik Adam - Primus Heinz Kucher - Eva Reitmann - Josef Weidenholzer: Die Schul-und Bildungspolitik der Österreichischen Sozialdemokratie in der ersten Republik : Wien, 1983. Österreichischer Bundesverlag, 520 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 111-112. (1989)

U

Ujvárosi, Viktor: Méltatlan méltóságok : ...kartotékjaiból...a független jogvédő. Beszélő, (26). p. 72. (1989)

V

Varga, Lajos and Faludi, Szilárd and Gáspár, László: Faludi Szilárd: Műveltség - iskola - munka : válogatott pedagógiai tanulmányok : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 221-223. (1989)

Vaskó, László: A debreceni kollégium és egyetem jubileumára. Magyar pedagógia, (89) 1. pp. 3-15. (1989)

Vágvölgyi, B. András: A történelem árnyai és a fiatal demokraták. Beszélő, (26). pp. 80-81. (1989)

Vámos, Dóra: Gondolatok az iskolázás költségeiről és "gazdasági" hatékonyságáról. Magyar pedagógia, (89) 2. pp. 129-142. (1989)

Z

Zuglói, László: Az "urambátyám szocializmustól" a "haverok kapitalizmusáig". Beszélő, (27). pp. 38-39. (1989)

Zuglói, László: Mit tanuljunk Ázsiától? Beszélő, (26). p. 42. (1989)

Á

Ágoston, György: Felméri Lajos pedagógiájának szociálantropológiai alapjai. Magyar pedagógia, (89) 3-4. pp. 251-267. (1989)

Ú

Újvárosi, Viktor: A Független Jogvédő Szolgálat kartotékjaiból. Beszélő, (27). pp. 49-53. (1989)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:12:22 2017 CEST.