Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á | Ú
Number of items: 152.

A

Adam Realista, : Az "új koalíció" és az új koalíció : három év után. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 63-67. (1989)

B

Balog, Zoltán ifj.: Vitairat a Református Egyházról Magyarországon. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 64-68. (1989)

Becskereki Váradi Szabó, György: Medicusi és borbélyi mesterség 1698-1703. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 341-432. (1989)

Bellomo, Manlio: Scuole giuridiche e università studentesche in Italia. Kolligátum. pp. 123-140. (1989)

Benedek, András: Az átalakítás igénye a szovjet oktatásban : oktatásügyi kongresszus a Szovjetunióban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 181-187. (1989)

Bereczky, Tamás: Egy interkulturális metodika esélyei Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 328-333. (1989)

Bernáth, Gábor and Fülöp, Ferenc and Huber, Imre and Stájer, Géza and Sohár, Pál: Synthesis, stereochemistry, retro Diels-Alder and ring transformation reactions of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Bernáth, Gábor and Fülöp, Ferenc and Lázár, László and Semega, Éva and Sohár, Pál: Synthesis and stereochemistry of angularly condensed tricyclic tetrahydroisoquinolines. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Boda, Edit and Tompa, Klára: A tanítás mint kommunikáció. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 321-327. (1989)

Bognár, László: Három gimnázium tanulóinak összehasonlító szociológiai vizsgálata 1920-1948 között. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 31-54. (1989)

Bokros, Lajos: Miért elfogadhatatlan az átalakulási törvény Országgyűlés elé beterjesztendő tervezete? Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). p. 37. (1989)

Budai, István: Pedagógusképzés, továbbképzés, "pedagóguskutatás" Nyugat-Európában : Összeállította és szerkesztette: Vajó Péter : Budapest, 1988. Háttér Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Kft., 130 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 95-98. (1989)

D

Daele, Henk van and Komlósi, László: Emberi törekvések, etikai értékek és a nevelés céljai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 55-66. (1989)

Dombi, György and Szalma, Sándor and Pelczer, István and Varga, Erzsébet and Hajdú, Zsuzsanna and Szendrei, Kálmán: Isolation and structure determination of two flavonoids from the roots of Leuzea carthamoides. Kolligátum. pp. 159-160. (1989)

Dombi, György and Szalma, Sándor and Szabó, János and Bernáth, Gábor: 2H- és 4H-1,3-benztiazin izomerek bázicitásának, kvaternerezésének és stabilitásának vizsgálata. Kolligátum. pp. 535-537. (1989)

Dombi, György and Szalma, Sándor and Szabó, János and Bernáth, Gábor: Basicity, quaternization and hydrolysis of 2H- and 4H-1,3-benzothiazine isomers. Kolligátum. pp. 587-590. (1989)

E

Eszik, Zoltán: Trencsényi László: Pedagógusszerepek az általános iskolában : Budapest, 1988. 205 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 338-342. (1989)

Eörsi, István: A téma. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 12-14. (1989)

F

F. Havas, Gábor: Beszélő-beszélgetés egy felkelő visszaemlékezései : beszélgetés Németh István Párizsban élő mérnökkel. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 46-50. (1989)

F. Havas, Gábor: Válasz a cigány újság (Romano Nyevipe) körkérdésére. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 74-75. (1989)

Fodor, Gábor and Somlai, Csaba and Dombi, György and Sipos, Pál and Baláspiri, Lajos: Néhány nem fehérjeeredetű, optikailag aktív aminosav előállítása és vizsgálata. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Fodor, Gábor Péter and Petri Lukács, Ádám: Születésnap. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 24-25. (1989)

Fodor, Lajos and Szabó, János and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál and MacLean, David B. and Smith, Richard W. and Ninomiya, Ichiya and Naito, Takeaki: Synthesis of 6H,8H-isoquino[2,3-c][1,3]benzothiazin-8-ones. Kolligátum. pp. 333-337. (1989)

Fáy, László: Néhány szó az egyetemi fokozatokról. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 79. (1989)

Fényi, Tibor and Nagy, András: Új polgárosodás felé? : interjú Szelényi Iván szociológussal. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 26-31. (1989)

Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: Norefedrinből és norpszeudoefedrinből nyert 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. Kolligátum. pp. 399-403. (1989)

Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidines prepared from norephedrine and norpseudoephedrine. Kolligátum. pp. 4317-4324. (1989)

Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Norefedrin- és norpszeudofedrin-származék 1,3-oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. Kolligátum. 174, [1]. (1989)

Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Ring-chain tautomerism of 1,3-oxazolidine derivatives of norephedrine and norspeudoephedrine, and their synthetic applications. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Fülöp, Ferenc and Lázár, László and Bernáth, Gábor and Pelczer, István: Részlegesen telített tetraciklusos benzoxazinok egylombikos szintézise. Kolligátum. pp. 212-215. (1989)

Fülöp, Ferenc and Mattinen, Jorma and Pihlaja, Kalevi: A gyűrű-lánc tautoméria közvetlen NMR spektroszkópiai igazolása tiazolidin gyűrűrendszernél : (rövid közlemény). Kolligátum. pp. 404-405. (1989)

G

Gyuris, György: Adattárak a XVI-XVII. századi magyarországi könyvtárakról (Bibliográfiai szemle) [könyvismertetés]. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 159-167. (1989)

Győri, Anna: Alumnos de la escuela de barbiana : carta a una maestra : Barcelona, 1987. Hogar del Libro : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 345-350. (1989)

Gácsi, Hedvig: Linczig János krónikája és házi jegyzései (1663-1675). Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 77-121. (1989)

H

Halász, Gábor: Gazsó Ferenc: Megújuló egyenlőtlenségek - társadalom, iskola, ifjúság : Budapest, 1988. Kossuth Kiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 213-216. (1989)

Haraszti, Miklós: Az egyetlen kiút. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 67-68. (1989)

Himottu, Marja and Stájer, Géza and Vainiotalo, Pirjo and Pihlaja, Kalevi: Electron impact induced fragmentations of 1-(monosubstituted phenyl)carbamoyl-cis-cyclopentanoazetidin-2-ones. Kolligátum. pp. 1-6. (1989)

Hofmann, Gizella: Utószó. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 503-508. (1989)

Homeros, : Homeri Odyssea : pars II. 13-24. Kolligátum. pp. 1-194. (1989)

Horváth-Szabó, Katalin: Hegedűs T. András: A nevelővé válás : a pedagógia időszerű kérdései sorozat. Budapest, 1988. Tankönyvkiadó, 171 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 98-99. (1989)

Huber, Imre and Lázár, János and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: 6-azakinazolinon származékok dehidrogénezése. Kolligátum. p. 176. (1989)

Huber, Imre and Szabó, Ágnes and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: (Beta)-aminosav-etilészterek reakciója 2-klór-etilizotiocianáttal. Kolligátum. 175, [1]. (1989)

Hunyady, Györgyné: Az MTA Pedagógiai Bizottságának ülése a magyar neveléstudomány nemzetközi kapcsolatairól. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 113-116. (1989)

Hunyady, Györgyné: A neveléstudományi kutatások intézményi bázisáról : vita az MTA Pedagógiai Bizottságában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 351-359. (1989)

Hönig, Helmut and Seufer-Wasserthal, Peter and Fülöp, Ferenc: Enzymatic resolutions of cyclic amino alcohol precursors. Kolligátum. pp. 2341-2345. (1989)

I

Iványi, Gábor: Az "énekes forradalom" : beszélgetés az Észt Köztársaságban végbemenő változásokról. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 98-101. (1989)

Iványi, Gábor: Boszorkányok pedig nincsenek. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 68-70. (1989)

Iványi, Gábor: Nekrológ a "megszűnő" Állami Egyházügyi Hivatal felett : visszafelé lépked az árnyék. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 58-63. (1989)

J

Jeney, Lajos: Nevelés-közösségi központok Nagy-Britanniában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 206-208. (1989)

K

Kalapács, János: Egyén és közösség a pedagógiai célrendszerekben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 16-30. (1989)

Karlovitz, János: Tankönyvelméleti műhelyek és eredmények külföldön. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 75-90. (1989)

Kenedi, János: Nem ugyanakkor, nem ugyanúgy és nem ugyanazért : három dokumentum arról, hogyan mondott le Szabó Zoltán diplomáciai állásáról. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 52-60. (1989)

Keveházi, Katalin: Az Evangélikus Országos levéltár V. 1. jelzetű levélgyűjteménye. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 23-35. (1989)

Kis, János: Forr a világ. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 5-12. (1989)

Kis, János: Mit képvisel a Beszélő? : beszélő-est a Jurta Színházban. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 16-19. (1989)

Kis, János: A visszaszámlálás megkezdődött. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 5-11. (1989)

Kiss, István: Tűrhetetlen fogalmak. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 51. (1989)

Knausz, Imre: "Új szakasz" az oktatáspolitikában 1953-1954. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 268-284. (1989)

Kodolányi, Gyula and Babus, Endre: A Beszélő jubileumi estjére. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 20-21. (1989)

Kokas, Károly: A magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században. Szerkesztette: Zombori István. Szeged, 1984. 151 p. - Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szerkesztette: Zombori István. Szeged, 1988. 198 p. [könyvismertetés]. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 167-171. (1989)

Konrád, György: Megérkezés. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 22-24. (1989)

Köte, Sándor: Nagy Sándor: Mába nyúló történelem: a harmincas évek pedagógiai irányai : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó, 343 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 91-95. (1989)

Kőszeg, Ferenc and Bozóki, András: Lezárul végre Kristály Gyula ügye? Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 53-55. (1989)

L

Laurenszky, Ernő: Pataki Ferenc: Közösségi társadalom - eszmény és valóság : Budapest, 1988. 258 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 334-337. (1989)

Lázár, János and Dombi, György and Szalma, Sándor and Bernáth, Gábor and Tamás, József: Egy pirrolo [2,1-a]izokinolin származék képződése Zapp-Klingemann reakcióval. Kolligátum. 172, [1]. (1989)

Lázár, László and Pelczer, István and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Részlegesen telített, sztereoizomer tetraciklusos benzoxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. Kolligátum. 173, [1]. (1989)

M

M. Nádasi, Mária: Die Schulen Der Reformpädagogik heute : Hrsg.: Hermann Röhrs : Düsseldorf, 1986. Schwann Verlag, 420 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 107-110. (1989)

M. Nádasi, Mária: Reformiskolák - életközelben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 191-205. (1989)

Magyar, Elemér: Bűnüldözők, bűnüldözöttek : rendfenntartó erők Magyarországon. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 45-49. (1989)

Magyar, Elemér: (Elkeseredett) gondolatok a közveszélyes munkakerülésről. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 73-74. (1989)

Magyari Beck, Anna: IV. Országos Gyermekvédelmi Konferencia : Veszprém, 1988. október 27-29. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 234-237. (1989)

Meskó, Eszter and Schneider, Gyula and Dombi, György and Zeigan, Dieter: Configurational analysis of 3-methoxy-16-methylestra-1,3,5(10)- trien-17-ol derivatives. Kolligátum. pp. 419-422. (1989)

Monok, István: A Belga Királyi Könyvtár kézirattárának magyar vonatkozású útleírásai. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 37-76. (1989)

Máriássy, János: Egy néhány rendbeli lóorvosságok és más orvosságok. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 54-75. (1989)

Mécs, Imre and Molnár, István and Rainer, M. János: "Fejére szól, ki szót emel.." : a karhatalom hétköznapjaiból - 1957 tavaszán. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 69-82. (1989)

Mészáros, András: Az Észtországi Népfront kiáltványa : Észtország polgáraihoz, Észtország barátaihoz! Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 101-102. (1989)

Mészáros, István: Sarkadi László: Beszélgetés Zibolen Endrével : Budapest, 1988. Oktatáskutató Intézet, 256 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 99-102. (1989)

Mészáros, István: Szekerczés Pál: Bihar megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800-1847 között : Berettyóújfalu, 1987 : Tanítói díjlevelek Békés megyében 1800-1868 között : Békéscsaba, 1988. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 223-226. (1989)

N

Nagy, Mária: Rend és fegyelem az iskolában : általános iskolai működési szabályzatok vizsgálata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 285-300. (1989)

P

Papós, Miklós and Láng, Jenő and Csernay, László and Lázár, János and Jánoki, Győző: Leukocitajelölés saját előállítású, (99)Tc(m)-mal jelezhető d,1 HMPAO készítménnyel : (a jelölési hatásfokot befolyásoló tényezők). Kolligátum. pp. 9-16. (1989)

Parajdi, Dénes: Stílusváltás, avagy: "Vigyázat, csalok!". Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 80. (1989)

Petriné Feyér, Judit: Tallózás "A Tanító" című folyóiratban : [folyóiratismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 102-107. (1989)

Pricken, A. and Fülöp, Ferenc and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Mikrocoulometrische und präparative Elektrolyse von trans- und cis-Decahydropyrido[2,1-b]chinazolin-11-on. Kolligátum. pp. 454-455. (1989)

Pricken, A. and Fülöp, Ferenc and Pflegel, Peter and Bernáth, Gábor: Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen Struktur und polarographischer Reaktivität sowie zur Stabilität partiell hydrierter 2H-Pyrimido[6,1-a]isochinolinderivate. Kolligátum. pp. 694-697. (1989)

Pukánszky, Béla: Személyiség a nevelői oktatás célja! : Schneller István pedagógiai öröksége. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 158-175. (1989)

Pólay, Elemér: Der Schutz der Ehre und des guten Rufes im römischen Recht : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 500-534. (1989)

R

Radnóti, Sándor: Betiltott filmek. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 61-62. (1989)

Ribár, Béla and Kapor, Agneš and Kálmán, Alajos and Argay, Gyula and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: 5,6-Tri-, 5,6-tetra- és 5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on származékok heterogyűrű-flexibilitásának röntgendiffrakciós tanulmányozása : a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-tetrametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (I), a 2-spiropentametilén-cisz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on (c-II) és a 2-spiropentametilén-transz-5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-l,3-oxazin-4-on (t-II) szerkezete. Kolligátum. pp. 553-559. (1989)

Ribár, Béla and Kapor, Agneš and Kálmán, Alajos and Argay, Gyula and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: X-ray study of the hetero ring flexibility in 5,6-tri, 5,6-tetra- and 5,6-penta-methylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-ones : the structures of 2-spiropentamethylene-cis-5,6-tetramethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (I), 2-spiropentamethylene-cis-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l,3-oxazin-4-one (c-II) and 2-spiropentamethylene-trans-5,6-pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-1,3-oxazin-4-one (t-II). Kolligátum. pp. 125-139. (1989)

Rikardó, Dávid: Megkapaszkodás és sodródás : gazdaság és kormányzás 1988-ban. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 14-15. (1989)

Réthy, Endréné: A tanulási motiváció struktúrájának alakulása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 143-157. (1989)

Révay, István: Próbálós bizonyos orvosságok 1662 : Pekler György másolatában 1693. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 267-294. (1989)

S

Sallay, Mária: Pressmanna, L. L.: Didakticseszkie ocnovi primenenija ekrannoebikobih credctb b skole : Moskva, 1987. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 230-233. (1989)

Sapszon, ifj. Ferenc: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 301-313. (1989)

Semega, Éva and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 3,4-diszubsztituált 1,6,7,11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. Kolligátum. 171, [1]. (1989)

Setényi, János: Torsten Husén az oktatáskutatás jövőjéről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 208-212. (1989)

Simon, Péterné and Bábosik, István: Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának híre : [Bábosik István: doktori értekezés : A személyiség közösségfejlesztő aktivitási tendenciáinak, valamint szükségletrendszerének kialakítása és megerősítése közvetett pedagógiai hatásokkal]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 116-120. (1989)

Sohár, Pál and Bernáth, Gábor and Stájer, Géza and Szabó, E. Angela: Structure of norbornene-fused 3,1-oxazine double cycloadducts. Kolligátum. pp. 872-876. (1989)

Sohár, Pál and Fodor, Lajos and Szabó, János and Bernáth, Gábor: Configuration and solvent-dependent conformation of thiaprotoberberines. Kolligátum. pp. 145-149. (1989)

Sohár, Pál and Kövesdi, István and Szabó, János and Katócs, Ágnes and Fodor, Lajos and Szűcs, Erzsébet and Bernáth, Gábor and Tamás, József: Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocin derivatives. Kolligátum. pp. 760-766. (1989)

Sohár, Pál and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Structure of norbornene-fused 1,3-oxazine double cycloadducts. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Sohár, Pál and Szőke-Molnár, Zsolt and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor: Preparation and structure of cycloalkane-condensed [1,3]thiazino[3,2-a]pyrimidinones. Kolligátum. pp. 959-963. (1989)

Soltész, Elekné: Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 226-230. (1989)

Soros, György: Gorbacsov látomása : újfajta gondolkodás a Szovjetunióban. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 12-23. (1989)

Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Szőke-Molnár, Zsolt and Sohár, Pál: Preparation of condensed-skeleton pyrimidinediones by ring transformation of azetidinone-urea derivatives. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Stájer, Géza and Szabó, E. Angela and Frimpong-Manso, Samuel and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Preparation of cycloalkane- and norbornane-condensed phenyl-substituted 1,3- and 1,4-heterocycles. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabolcs, Éva: A pedagógushivatás történeti megközelítése- egy konferencia dolgozatainak tükrében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 67-72. (1989)

Szabó, A. Enikő and Frimpong-Manso, Samuel and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Cikloalkán- és norbornánkondenzált fenilszubsztituált 1,3- és 1,4-heterociklusok előállítása. Kolligátum. 169, [1]. (1989)

Szabó, János and Bernáth, Gábor and Fodor, Lajos and Sohár, Pál: Synthesis and conformational analysis of dibenzodithiocine derivatives. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó, János and Bernáth, Gábor and Katócs, Ágnes and Sohár, Pál: Synthesis of B-homo-5-thiaprotoberberines by photocyclization. Kolligátum. pp. 165-168. (1989)

Szabó, János and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: A 3-metil-2H-1,3-benztiazinium-jodidok lugos [!lúgos] hidrolizise [!hidrolízise]. Kolligátum. 177, [1]. (1989)

Szabó, János and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Alkaline hydrolysis of 3-methyl-2H-1,3-benzothiazinium iodides. Kolligátum. pp. 789-791. (1989)

Szabó, János and Fodor, Lajos and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: 1,3-benzizotiazolok előállitása [!előállítása] a 2-aril- és 4-aril-1,3-benztiazinok oxidativ [!oxidatív] gyürütranszformációjával [!gyűrűtranszformációjával]. Kolligátum. 179, [1]. (1989)

Szabó, János and Fodor, Lajos and Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Cycloaddition and ring transformation reactions of 2-aryl- and 4-aryl-1,3-benzothiazines. Kolligátum. pp. 1-2. (1989)

Szabó, János and Katócs, Ágnes and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Synthesis of 4-thia analogues of isoquinoline alkaloids. Kolligátum. pp. 463-471. (1989)

Szabó, János and Simon, Lajos and Simonné Talpas, Gizella and Szűcs, Erzsébet and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Sztereoizomer kondenzáltvázas telitett [!telített] 1,3-tiazin-(beta)-laktámok szintézise és gyürütranszformációs [!gyűrűtranszformációs] reakciói. Kolligátum. 178, [1]. (1989)

Szabó, János and Sohár, Pál and Bernáth, Gábor and Fodor, Lajos and Kövesdi, István: Dibenzoditiocin származékok szintézise és konformációanalizise [!konformációanalízise]. Kolligátum. 180, [1]. (1989)

Szabó, János and Szűcs, Erzsébet and Fodor, Lajos and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Synthesis of 1,2-benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl- and 4-aryl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzothiazines. Kolligátum. pp. 2731-2736. (1989)

Szabó, János and Szűcs, Erzsébet and Fodor, Lajos and Katócs, Ágnes and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Benzizotiazolok szintézise a 2-aril-4H- és 4-aril-2H-1,3-benztiazinok oxidatív gyűrűszűkülésével. Kolligátum. pp. 455-461. (1989)

Szalai, Erzsébet: Az új elit. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 40-44. (1989)

Szalma, Sándor: TRAWIATA - Hatásos algoritmus többdimenziós NMR tömbök transzformációs idéjének csökkentésére : (rövid közlemény). Kolligátum. pp. 451-453. (1989)

Szalma, Sándor: TRAWIATA - an efficient algorithm to decrease the transformation time of multidimensional NMR arrays. Kolligátum. pp. 400-403. (1989)

Szalma, Sándor and Pelczer, István: Háromdimenziós korreláció 2D NMR spektrumok kombinálásával. Kolligátum. pp. 514-519. (1989)

Szathmáry, Lajos: Ünnepi beszéd : elhangzott a Cseresnyés Kollégium ötvenéves jubileumán : Hódmezővásárhelyen, 1988. október 8-án. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 240-243. (1989)

Szentgyörgyi, János: Testi orvosságok könyve 1619 e. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 173-209. (1989)

Szécsényi, István and Göndös, György and Gera, Lajos and Dombi, György: Új [!Új] szintézismodszer [!szintézismódszer) a cisz- és transz-2-amino ciklohexán karboxamidok és N-szubsztituált származékainak előállítására. Kolligátum. 152, [1]. (1989)

Szörényi, László: János Sávai: La partecipazione dei laici al lavoro pastorale in Ungeria nei secoli XVI-XVII. Theses ad Doctorandum in S. Theologia. Pontifica Universitas Lateranensis, Facultas S, Theologiae. Roma, 1982. 141 [3] p. [könyvismertetés]. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 157-158. (1989)

Szőke-Molnár, Zsolt and Stájer, Géza and Bernáth, Gábor and Sohár, Pál: Kondenzáltvázas pirimidindionok előállítása azetidinon-karbamidok gyűrűtranszformációjával. Kolligátum. 170, [1]. (1989)

Sáska, Géza: Forray R. Katalin: Társadalmunk és középiskolája : Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 20. kötet : Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 217-220. (1989)

T

Tamás, Gáspár Miklós: Búcsú a baloldaltól. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 32-41. (1989)

Tanka, Endre: Rudabányai A. Mátyás levele Tuniszból 1678. december 1. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 147-156. (1989)

Tanka, Endre and Ostilarius, Mihály: Bethlen János Innocentia Transsylvaniae című röpiratának magyar változata. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 123-145. (1989)

Trencsényi, Imre: Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története : Budapest, 1989. Göncöl Kiadó, 396 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 342-344. (1989)

Trencsényi, Imre: A cserkészet : tudományos konferencia Szegeden. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 238-240. (1989)

Trencsényi, László: Krupszkaja-reneszánsz és a közoktatás peresztrojkája. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 188-191. (1989)

Trencsényi, László: A gyermekirodalom mint tananyag. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 314-321. (1989)

Trencsényi, László: Új irányzat a francia nevelésszociológiában : az "iskolaantropológia". Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 72-75. (1989)

Török, János: Orvoskönyv lovak orvoslására 1619 e. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 77-171. (1989)

Tőkéczki, László: Erik Adam - Primus Heinz Kucher - Eva Reitmann - Josef Weidenholzer: Die Schul- und Bildungspolitik der Österreichischen Sozialdemokratie in der ersten Republik : Wien, 1983. Österreichischer Bundesverlag, 520 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 111-112. (1989)

V

Vainiotalo, Pirjo and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Pihlaja, Kalevi: Mass spectrometric intramolecular cyclization reactions of some 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines. Kolligátum. pp. 1453-1459. (1989)

Varga, András: Egyháztörténeti feljegyzések egy Eber-féle kalendáriumban. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 1-22. (1989)

Varga, Lajos: Faludi Szilárd: Műveltség - iskola - munka : válogatott pedagógiai tanulmányok : Budapest, 1988. Tankönyvkiadó : Válogatta és szerkesztette Gáspár László : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 221-223. (1989)

Vaskó, László: A debreceni kollégium és egyetem jubileumára. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 3-15. (1989)

Vágvölgyi, B. András: A történelem árnyai és a fiatal demokraták. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). pp. 80-81. (1989)

Vámos, Dóra: Gondolatok az iskolázás költségeiről és "gazdasági" hatékonyságáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 2. pp. 129-142. (1989)

Váradi Vásárhelyi, István: Kis patika 1628. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 211-225. (1989)

Z

Zuglói, László: Az "urambátyám szocializmustól" a "haverok kapitalizmusáig". Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 38-39. (1989)

Zuglói, László: Mit tanuljunk Ázsiától? Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 42. (1989)

Á

Ágoston, György: Felméri Lajos pedagógiájának szociálantropológiai alapjai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 3-4. pp. 251-267. (1989)

Ú

Újhelyi, István: Orvosságos könyv : Apafi Anna számára 1677. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 295-334. (1989)

Újvárosi, Viktor: A Független Jogvédő Szolgálat kartotékjaiból. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (27). pp. 49-53. (1989)

Újvárosi, Viktor: Méltatlan méltóságok : ...kartotékjaiból...a független jogvédő. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (26). p. 72. (1989)

This list was generated on 2019. October 20. 05:03:29 CEST.