Items where Year is 1985

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 212.

Article

Az Elnöki Tanács 1984. évi 19. számú törvényerejü [!törvényerejű] rendelete. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 112-113. (1985)

Az unita Nagy Imréről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 120-121. (1985)

Beszélő-beszélgetés Paul Thibaud-val, az Esprit c. párizsi folyóirat főszerkesztőjével. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 12-17. (1985)

Csucstalálkozó [!Csúcstalálkozó] után. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 1-6. (1985)

A Dóka-ügy egyházi válsággá duzzadt : erjedés a Magyar Evangélikus Egyházban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 84-86. (1985)

Fináczy-emlékülés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. p. 466. (1985)

Helyreigazitás [!Helyreigazítás] és kiegészités [!kiegészítés]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). p. 126. (1985)

Kér még a nép? : a választási reformtól a szavazásig. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 1-18. (1985)

Levél Erdélyből. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 122-123. (1985)

Levél Szlovákiából. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). p. 124. (1985)

A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének állásfoglalása a VII. ötéves népgazdasági tervről szóló törvényjavaslatról és annak indoklásáról. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 66-74. (1985)

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása a hetedik ötéves népgazdasági tervről szóló törvényjavaslat előzetes tervezetéről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 75-79. (1985)

Meghamisitott [!Meghamisított] választások. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 41-65. (1985)

Megáll az idő : majd lassan elindul visszafelé. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 87-89. (1985)

Még egyszer a munkakényszerről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 3-8. (1985)

Tájékoztató a Kulturális Fórum eddigi munkájáról : 1985 október 15. - november 1. : szigorúan titkos. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 100-102. (1985)

Tájékoztató a Kulturális Fórum negyedik hetéről : szigorúan titkos! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 103-109. (1985)

Ujabb [!Újabb] négy katolikus szolgálatmegtagadó a börtönben. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 102-111. (1985)

A ford. megj. George Orwell Animal Farmjának magyar nyelvü [!nyelvű] kiadásairól. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 86-87. (1985)

B. Pach Éva: Angelusz Erzsébet: Filozófia, antropológia, nevelés : Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat. 18. Sorozatszerk.: Horváth Márton : Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. 103 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 213-215. (1985)

Bakó Gyöngyi: A szentlőrinci továbbtanulók helye középiskolai közösségeikben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 243-253. (1985)

Barankovics István: Barankovics István utolsó beszéde az Országgyülésben [!Országgyűlésben]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 19-36. (1985)

Barics Ernő: Milan Ratković: Razvoj i proturječnosti obrazovanja (Az oktatás fejlődése és ellentmondásai) Zagreb, 1984. 158 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 463-465. (1985)

Barics Ernő: Pero Simlesa: Izabrana djela I-III : Osijek, 1980 : 486+460+435 o. ; Nikola Potkonjak: Izabrana dela I-III : Osijek, 1981 : 500+498+453 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 324-327. (1985)

Benedek András: Fejlesztési törekvések és globális problémák : a BIE 39. nemzetközi konferenciájáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 204-207. (1985)

Bernáth László: Főiskolai hallgatók egyéni tanulásának vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 26-37. (1985)

Buzás László: A nevelés céljának halvány körvonalai a reformpedagógiában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 420-434. (1985)

Bábosik István and Kozéki Béla: Tendenciák a XX. századi jellemértékelésekben - s azok pedagógiai konzekvenciái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 157-170. (1985)

Bán Ervin: Daniel Zimmermann: La sélection non-verbale à l'école (Nem verbális szelekció az iskolában) : Les Éditions ESF, Paris, 1982. 162 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 101-103. (1985)

Böhm Vilmos: Az 1947-es választások. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 25-40. (1985)

Cserné Adermann Gizella: Gilles Ferry: Le trajet de la formation. Les enseignants entre la théorie et la pratique : Dunod, Paris, 1983. 112. p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 215-217. (1985)

Csillaghegyi : A nép ellen tüzön-vizen [!tűzön-vízen] át... In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 94-95. (1985)

Dlusztus Imre: Az augsburgi csata : Kristó Gyula új könyve. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szegedi Városi Bizottságának lapja, (75) 50. p. 4. (1985)

Dunai Imre: 750 éve indult keletre Julianus barát : expedíció az őshazába. Mikor szakadt kétfelé a magyar nép? In: Vasárnapi Dunántúli Napló : az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja, (42) 115. p. 5. (1985)

Eörsi István: Halottak napján. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 21-24. (1985)

Eörsi István: Ürügyeim : a valóban létező publicista. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 44-48. (1985)

Eörsi István: A szovjet emberről : tudositás [!tudosítás] a Guszev-utcából. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 37-46. (1985)

Fejős Csaba: A tantárgyak strukturális vizsgálata a műszaki felsőoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 171-181. (1985)

Gergely Ferenc: A cserkésznevelés fő gyakorlati eszközei, módszerei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 287-298. (1985)

Gulyás Antal: A Fejér megyei népoktatás az 1944/45. tanévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 435-446. (1985)

Gyaraki F. Frigyes: Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás : Budapest, Tankönyvkiadó, 1985. 262 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 457-460. (1985)

Gyaraki F. Frigyes: A moduláris képzés a felsőoktatási didaktika rendszerében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 254-273. (1985)

Hadházy Tibor: Szemináriumi módszereink elemzése faktoranalízis segítségével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 42-49. (1985)

Hallgatag Kornél: Vallásos pedagógusok állami iskolákban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). p. 80. (1985)

Halász Gábor: Új oktatáspolitikai tendenciák a nyugati országokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 299-310. (1985)

Haraszti Miklós: A Helsinki Giccs. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 7-11. (1985)

Haraszti Miklós: A közellenség. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 24-31. (1985)

Havas Gábor and Lengyel Gabriella and Nagy András and Solt Ottilia: Beszélő - beszélgetés : a SZETA kezdeményezőivel. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 9-23. (1985)

Horánszky Nándor: U. Hameyer (Redakt.): Handbuch der Curriculumforschung : Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 1983. 904 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 320-324. (1985)

Ipolyi Lajos: Mondottam ember: küzdj és bizva [!bízva] bizzál [!bízzál] ! : Madách-ünnepségek Szlovákiában. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 56-59. (1985)

Jachimovits Lászlóné: A felsőfokon való önálló tanulás kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 409-419. (1985)

Kardos András and Wallenberg John Bierman: Egy naiv ember odüsszeiája. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 88-92. (1985)

Kelemen Ábel: Aspirantura : tudományos továbbképzés, KGST-szabvány szerint. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 49-51. (1985)

Kerényi Grácia: Dr. Pákh Tibor felszólalására : félbeszakadt a jaltai értekezlet! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). p. 125. (1985)

Kiss György: Piaget emlékkötet : Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985. 135 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 461-463. (1985)

Kiss Tihamér: Az érték szerepe az akarati döntésekben és az akarat nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 227-242. (1985)

Koestler Arthur: A Rubasov-elmélet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 60-65. (1985)

Konrád György: A tömbrendszer halálos dramaturgiája. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 65-83. (1985)

Koppány Bálint: A harmadik sajtó. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). p. 118. (1985)

Kovács Eszter: Kell-e önálló érdekvédelmi szervezet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 104-106. (1985)

Kovács Sándor: A tantárgyközi oktatás nyugat-európai iskolai innovációkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 311-316. (1985)

Krassó György and Jogtudó and Hegyi Györgyné: Nagy Lajos kitelepitése [!kitelepítése]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 110-113. (1985)

Kristó Gyula: Megkezdődött a XIII. pártkongresszus [Kristó Gyula hozzászólása]. In: Szegedi Egyetem : a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, (23) 4. p. 1. (1985)

Kárpáti Andrea and Kaposi Endre: Az alsó tagozatos tanulók műelemzőképesség-vizsgálatának tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 50-61. (1985)

Kósáné Ormai Vera: Szocializációs zavarok és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 3-12. (1985)

Köte Sándor: Köznevelésünk korszakváltása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 111-129. (1985)

Kőszeg Ferenc: Az M. O. Kiadó. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 66-71. (1985)

Kőszeg Ferenc: Beszélő-beszélgetés egy fiatal pedagógussal : tanitson-e [!tanítson-e] hivő [!hívő] keresztény az ateista állam iskolájában? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 62-64. (1985)

Magyar Fruzsina: Aláirom [!Aláírom]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 113-114. (1985)

Mészáros István: Két Ratio Educationis: kiteljesedés vagy hanyatlás? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 190-204. (1985)

Mészáros István: Ködöböcz József: Dezső Lajos (1847-1904) : Sárospatak 1984. 283 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 327-329. (1985)

Mészáros István: Zibolen Endre: Johann Heinrich Pestalozzi : Budapest, 1984. Tankönyvkiadó, 168 + VIII oldal, Egyetemes Neveléstörténet, 24-25. füzet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 99-101. (1985)

N. E. and Diósi Ágnes: Gondoskodó állam nincs és nem is lehetséges. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 100-103. (1985)

Nagy Pál: Párt és szakszervezet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 111-112. (1985)

Nagy Péter Tibor: A numerus clausus történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 182-189. (1985)

Nagy Sándor: A neveléstudomány huszonöt évének tükröződése a Magyar Pedagógiában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 369-380. (1985)

Narkiewicz Zbigniew: Nyolc év után ugyanazt. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 92-93. (1985)

Nádor Attila: Passziv [!Passzív] rezisztencia. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). p. 119. (1985)

Orosz István: Sorsunk a Párt? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 94-101. (1985)

Orwell George: Hála bölcs Vezérünknek, pompás a viz [!víz]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 96-99. (1985)

Osztrovszki György and Papp István and Mosonyi Emil: Gerő Ernő a Vizlépcsőről [!Vízlépcsőről]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 72-91. (1985)

Polner Zoltán: Két világszemlélet határán : Kristó Gyula professzor sz István-kérdésről. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (75) 194. p. 5. (1985)

Polner Zoltán: Mítoszok rombolása : Kristó Gyula a kútfők értékéről. In: Szegedi Fesztivál Magazin '85. pp. 78-79. (1985)

Pék András: Heller, K. A.: Leistungsdiagnostik in der Schule : Bern, Stuttgart, Toronto, Hans Huber Verlag, 1984. 355 o. 4. átdolgozott kiadás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 317-320. (1985)

Regdon Géza and Kata Mihály: Külföldi hallgatók képzésével kapcsolatos pedagógiai tapasztalatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 38-41. (1985)

Rottler Ferenc: Történelmi összefoglalás 1242-ig : Magyarország története I. [könyvismertetés]. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (43) 220. p. 7. (1985)

Réthy Endréné: Pedagógiai kutatások Bratislavában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 90-93. (1985)

Réthy Endréné: A tanulói személyiségtényezők és a pedagógiai eljárások összeegyeztethetőségének lehetősége - egy szerfoszló álom? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 394-397. (1985)

Salamon Zoltánné: A pedagógus-továbbképzés sajátos problémái a 70-es 80-as években. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 274-286. (1985)

Simon Péterné and Gáspár László: Gáspár László A szubjektumok termelése c. doktori értekezésének nyilvános vitája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 3. pp. 330-332. (1985)

Simon Péterné and Nagy József: Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége : [doktori védés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 218-220. (1985)

Solt Ottilia: Foglalkoztatáspolitikai garanciák : megint a munkanélküliségről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 90-93. (1985)

Solt Ottilia: Létminimum Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 18-20. (1985)

Szabolcs Éva: Nemzetközi neveléstörténeti konferenciák az NSZK-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 93-98. (1985)

Szabóné Fehér Erzsébet: A természetismeret (historia naturalis) tananyagrendszere 1777-1868 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 62-68. (1985)

Szilágyi Sándor: Tagkönyvcsere?! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 115-117. (1985)

Szoboljeva Ludmilla: Az alkoholfogyasztással kapcsolatos tanári és tanulói vélemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 13-25. (1985)

Szoboszlay Miklós: Előtérben a kollektív, erkölcsi, jogi nevelés kérdései a Pedagogika 1984. évi számaiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 447-456. (1985)

Szőcs Géza: A RKP központi bizottságának : [kiegészítés]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 58-59. (1985)

Szőcs Géza: A Román Kommunista Párt központi bizottságának. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 47-57. (1985)

Szőcs Géza and Király Károly and Čarnogurský Ján: Javaslat egy kisebbségi világszervezet létrehozására. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 60-61. (1985)

Szűcs Ágnes: Dokumentumok köznevelésünk történetéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 130-156. (1985)

Tőkéczki László: Az egyházak és az iskoláztatás Klebelsberg Kunó nézeteiben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 69-78. (1985)

Váradi Tibor: Mérnökpedagógia '84: a technológia-transzfer néhány oktatási-nevelési vonatkozása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 207-212. (1985)

Wildmann János: A magyar katolikus hierarchia és a báziscsoportok. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 32-43. (1985)

Xantus Gyuláné: Olvasástanítási módszerek hazánkban 1945 után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 1. pp. 79-89. (1985)

Zala Béla: Szakadék vezetők és munkások között. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (13-14). pp. 107-110. (1985)

Zrinszky László: Irányzatok, viták a mai olasz neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 381-393. (1985)

Zsolnai Anikó: Az értékelés-osztályozás egy lehetséges modellje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 4. pp. 398-408. (1985)

j. : Az augsburgi csata : Kristó Gyula tanulmánya [könyvismertetés]. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (48) 141. p. 6. (1985)

Átutazó : Dánia hü [!hű] fia. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (12). pp. 52-55. (1985)

Átutazó : Gondolatkiforgató. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 81-85. (1985)

Újvárosi Viktor: Ö. D. esetei. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (15). pp. 93-99. (1985)

Book

Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben 1533-1721 : könyvjegyzékek bibliográfiája.

Journal

Beszélő 12. sz.

Beszélő 13-14. sz.

Beszélő 15. sz.

Magyar Pedagógia. - 85. évf. (1985) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 85. évf. (1985) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 85. évf. (1985) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 85. évf. (1985) 4. sz.

Acta Historica.

Manuscript

Csalár János: Csalár János levele a Szent-Györgyi–Várnai csoporttal kapcsolatban.

Offprint

A C-vitamin világsikeréről. In: Tudomány - a Scienfitic American magyar kiadása, (1) 1. p. 8. (1985)

Levelek Móra Ferenchez. In: Délmagyarország, (75) 222. p. 7. (1985)

A Magyar Élettani Társaság Jubileumi Évkönyve :Alapítási év 1931. 50. Vándorgyülés 1985. (1985)

Style sheet. (1985)

Szent-Györgyi Albert köszöntése. In: Délmagyarország, (75) 93. p. 2. (1985)

Szent-Györgyi Albert köszöntése. In: Kisalföld : Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága és a megyei Tanács lapja, (41) 93. p. 2. (1985)

Szent-Györgyi és Szeged. Könyv készül a Nobel-díjas tudósról. In: Délmagyarország, (75) 211. p. 3. (1985)

The theory of Szent-Györgyi. In: Trends in Biochemical Sciences (TiBS), (10) 1. pp. 35-38. (1985)

(barabás) : TV Notesz. In: Esti Hírlap - politikai napilap, (30) 143. p. 2. (1985)

Agyagási Klára: O šesti čuvašskih glossariâh XVIII veka. In: Sovetskaâ Turkologiâ, (1985) 5. pp. 76-88. (1985)

Aubin Françoise: In memoriam Jadamžavyn Cevel : 1902-1984. In: Études Mongoles et sibériennes, (16). pp. 117-120. (1985)

Aubin Françoise: À propos des Kalmak ou Sart-Kalmak de l'Issyk-Kul'. In: Études Mongoles et sibériennes, (16). pp. 81-89. (1985)

Aubin Françoise: À propos du père Henry Serruys, C. I. C. M. : 1911-1983. In: Études Mongoles et sibériennes, (16). pp. 7-16. (1985)

Bagdy Dániel: Szent-Györgyi Albert Szegeden. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (9) 4. pp. 181-189. (1985)

Bara Dénes and Bozóky Béla and Kertész Erzsébet: Congenitalis vitiumok agyi szövődményeinek klinikapathológiai elemzése. In: Kolligátum. pp. 1230-1236. (1985)

Blagova Galina Fedorovna: O meste mežurovnevyh âvlenij v razvitii turkskoj âzykovoj sistemy. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. (1985)

Csanády Miklós and Hőgye Márta and Forster Tamás and Tószegi Anna and Gaál Tibor and Kovács Gábor: Löffler's endomyocardial disease. In: Kolligátum. pp. 71-73. (1985)

Csák Elemér: Szent-Györgyi Albert. In: Négy évtized 40 éves az MSZBT. pp. 10-11. (1985)

Csák Elemér: „A barátság, a jobb megértés érdekében”. Interjú Szent-Györgyi Alberttel. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (43) 204. p. 15. (1985)

Čarekov Sergej Leonidovič: Ob èvolûcii agglûtinativnyh suffiksov : na materiale èvenkijskogo i burâtskogo âzykov. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 104-113. (1985)

D. L.: Psalmus humanus. Film Szent-Györgyi Albertről. In: Délmagyarország, (75) 94. p. 5. (1985)

Dlusztus Imre: Vendégünk volt : Dr. Róna-Tas András. In: Szegedi egyetem : a Szegedi Tudományegyetem lapja. (1985)

Doerfer Gerhard: Das Kamniganische. In: Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Cultures Hokaido University. pp. 69-75. (1985)

Egyed László: „Az életet ím megjártam, többnyire csak gyalog jártam”. Beszélgetés Csonka Pál professzorral. In: Magyar Tudomány, (30) 6. p. 470. (1985)

Esin Emel: Türk kültürün tarîhi : Iç Asya'daki erken safhalar. (1985)

Györffy György and Benkő Loránd and Harmatta János and Király Péter and Ligeti Lajos: Tanulmányok a magyarság honfoglalás előtti történetéből. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 385-439. (1985)

Hegyi Klára: Török közigazgatás és jogszolgáltatás : magyar városi autonómia. In: Történelmi Szemle. pp. 227-257. (1985)

Horváth Örs Péter and Csanádi Jolán and Csíkos Mihály and Petri István and Petri András and Imre József: Nyelőcsőrák miatt resecált betegek hosszútávú túlélése és a túlélést befolyásoló tényezők. In: Kolligátum. pp. 8-19. (1985)

Hőgye Márta and Forster Tamás and Kovács Aranka and Moczó István and Édes István and Gaál Tibor and Szabó Éva and Tószegi Anna and Kovács Gábor and Csanády Miklós: Immunsupressiv kezeléssel nyert tapasztalataink congestiv cardiomyopathiában. In: Kolligátum. pp. 102-104. (1985)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Lantos Judit: Immunocytochemical detection of Escherichia coli in experimental pyelonephritis. In: Kolligátum. pp. 129-130. (1985)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Petri Sándor: Phagocytosis of bacteria by proximal tubular epithelium in experimental pyelonephritis. In: Kolligátum. pp. 59-70. (1985)

Iványi Béla and Vezendi Klára and Kazacsay László: Haematológiai tünetekkel járó fel nem ismert systemás lupus erythematosus. In: Kolligátum. pp. 15-16. (1985)

Juhász Irén and Róna-Tas András: A szarvasi avar kori rovásírásos tűtartó. In: Magyar tudomány = Hungarian science : a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. pp. 92-98. (1985)

K. T.: Szent-Györgyi Albert /szócikk/. In: Nobel-díjasok kislexikona. (1985)

Kakuk Zsuzsa: Lisân-i ezhâr : 1886. In: Beșinci milletler arası turkoloji kongresi, 1. pp. 149-156. (1985)

Korkmaz Zeynep: Dil inkilâbının sadeleșme ve türkçeleșme akımları arasındaki yeri. In: Türk dili. pp. 1-32. (1985)

Korom Irma and Sonkodi Sándor and Jármay Katalin: Angiolymphoid hyperplasia eosinophiliával és membranosus nephropathiával. In: Kolligátum. pp. 233-235. (1985)

Kovács Gábor and Tószegi Anna: Billentyűprothézis dysfunctio és haemolysis. In: Kolligátum. p. 115. (1985)

Krenács László: Enzimhisztokémiai eljárások alkalmazása a hematopatológiában. In: Kolligátum. pp. 25-26. (1985)

Krenács Tibor: Escherichia coli eliminációjának tanulmányozása morfológiai módszerekkel kísérletes pyelonephritisben : orvos-biológiai doktori értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1985)

Krenács Tibor and Iványi Béla and Csókási Zsolt and Petri Sándor and Lantos Judit: Escherichia coli ellenes immunsavó készítése és immunhisztokémiai felhasználása kísérletes pyelonephritis morfológiai vizsgálatához. In: Kolligátum. pp. 242-247. (1985)

Ligeti Lajos: A Codex Cumanicus mai kérdései. (1985)

Lászik Zoltán and Iványi Béla: Immunofluorescence microscopy on autopsy materials. In: Kolligátum. pp. 290-291. (1985)

Lőcsei Gabriella: Psalmus humanus. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (48) 149. p. 7. (1985)

Marosi György and Iván János and Nagymajtényi László and Csatlós Imre and Tószegi Anna: Dimethoate-induced toxic cardiac failure in the guinea pig. In: Kolligátum. pp. 142-143. (1985)

Mayer-Maly Theo: Deutschlands berühmteste Zeitschrift. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1985)

Mohácsi Gábor and Mágori Anikó and Sonkodi Sándor: Szteroid és citosztatikus kezelés idiopátiás membranozus glomerulonefritiszben : retrospektív tanulmány. In: Kolligátum. pp. 280-290. (1985)

Mohácsi Gábor and Ormos Jenő and Sonkodi Sándor: Hiperalbuminémiás proteinuria normál (Wistar) és genetikusan hipertenziós (Okamoto) patkányokban. In: Kolligátum. pp. 411-418. (1985)

Mohácsi Gábor and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Glomerular basement membrane alterations induced by hyperalbuminaemic proteinuria in normal and genetically hypertensive (Okamoto) Wistar rats. In: Kolligátum. pp. 78-87. (1985)

Nasilov Vladimir Mihajlovič: Affiksi vklûčeniâ. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 86-98. (1985)

Nehéz M. and Kékes-Szabó A. and Mazzag É. and Selypes A. and Jármay Katalin: Histologic and cytogenetic effects of redentin on the spermiogenesis and bone marrow cells of the mouse, an in vivo experiment. In: Kolligátum. pp. 204-206. (1985)

Nádasdy T. and Ormos Jenő and Pressler H. and Stiller D.: Ultrastructure of transplantation arteriopathy. In: Kolligátum. p. 298. (1985)

Nádasdy Tamás and Pressler H. and Stiller D. and Ormos Jenő: Ultrastructural tubular changes in human renal allografts. In: Kolligátum. pp. 122-123. (1985)

Nádasdy Tibor and Ormos Jenő and Gesch Roland and Csajbók Ernő and Szenohradszky Pál: A kilökődési reakció szövettani képe vesetransplantatumban. In: Kolligátum. pp. 1762-1768. (1985)

Náfrádi József and Nagy Ferenc and Hódi M. and Karácsonyi Sándor and Tószegi Anna: Juvenilis adenocarcinoma diagnózisa fiatal nőbetegben. In: Kolligátum. pp. 144-145. (1985)

Ormos Jenő: A. Bohle, H. V. Gärtner, H. G. Laberke, F. Krück : Die Niere : struktur und Funktion. In: Kolligátum. p. 367. (1985)

Ormos Jenő and Iványi Béla and Farkas Zoltán and Lantos Judit: Transmissions- und Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung von experimenteller Pyelonephritis bei Ratten. In: Kolligátum. pp. 166-167. (1985)

Ormos Jenő and Kálmán Ferenc: Pestizid-verursachte tubulointerstitielle fibrosierende Atrophie in Hundenieren. In: Kolligátum. pp. 33-35. (1985)

Papp Zoltán: Változatok egy témára. In: Délmagyarország, (75) 57. p. 8. (1985)

Pethig Ronald and Gascoyne Peter R. C. and McLaughlin Jane A. and Szent-Györgyi Albert: Enzyme-controlled scavenging of ascorbyl and 2,6-dimethoxy- semiquinone free radicals in Ehrlich ascites tumor cells. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (82) 5. pp. 1439-1442. (1985)

Polner Zoltán: Rovásírás egy avar tűtartón : szarvasi régész és szegedi tudós együttműködése - szenzációs felfedezés. In: Délvilág : a Délmagyarország Csongrádon, Vásárhelyen, Makón, Mindszenten, Szentesen és térségükben megjelenő kiadása;Csongrád Megyei Hírlap : Vásárhelyi kiadás. (1985)

Ress Imre: Ausztriai levéltári források Kőrösi Csoma Sándorról. In: Levéltári közlemények;Levéltári közlemények. pp. 227-249. (1985)

Rimai I. and Zentay Zoltán and Zombori János: Szokatlan, multiplex megjelenésű neoplazma a gyomorban. In: Kolligátum. p. 19. (1985)

Róna-Tas András: A szarvasi tűtartó felirata. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata, (87) 1. pp. 225-248. (1985)

Serruys Henry: Deresü : lasiogrostis splendens. In: Études Mongoles. pp. 69-79. (1985)

Serruys Henry: The Mongol name of Shan-hai-kuan in the Erdeni-jin tobci. In: Études Mongoles. pp. 37-40. (1985)

Serruys Henry: Music and song for animals. In: Études Mongoles. pp. 61-67. (1985)

Serruys Henry: Qalqa/qalqabci : 'shield, screen'. In: Études Mongoles. pp. 41-49. (1985)

Serruys Henry: A prayer to Cinggis-qan. In: Études Mongoles. pp. 17-36. (1985)

Siklós László and Rózsa M. and Zombori János: A simple method for correlative light, scanning electron microscopic and X-ray microanalytical examination of the same section. In: Kolligátum. pp. 107-110. (1985)

Sonkodi Sándor and Marosi György and Iványi Béla: Hypokalaemiás paralysis kapcsán észlelt acut myeloid leukaemiához társuló renalis tubularis acidosis. In: Kolligátum. pp. 530-536. (1985)

Szecskó Károly: A szálak a testőrtábornokhoz vezettek. Egri honvédtiszt Szent-Györgyi Albert ellenálló csoportjában. In: Hevesi Szemle, (13) 1. pp. 77-80. (1985)

Szent-Györgyi Albert: Cancer, metabolism and ascorbic acid. In: Nutrition Today, (20) 2. pp. 10-12. (1985)

Szent-Györgyi Albert: Foreword. In: Zoltan Bay : atomic physicist : a pioneer of space research. pp. 9-10. (1985)

Szent-Györgyi Albert: Metabolism and cancer. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (28) S12. pp. 257-261. (1985)

T[andi] L[ajos]: Kiállítási napló. Adalékok a Szent-Györgyi portréhoz. In: Délmagyarország, (75) 265. p. 5. (1985)

Tryjarski Edward: Alte und neue Probleme der runenartigen Inschriften Europas : ein Versuch der Entzifferung der Texte aus Murfatlar und Pliska. In: Runen, Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa. pp. 53-80. (1985)

Tószegi Anna: Szívbillentyű protézis dysfunctio pathológiai vonatkozásai. In: Kolligátum. p. 282. (1985)

Veres Péter: Újabb adatok a "kaukázusi őshaza" kérdéséhez. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 93-96. (1985)

Vékony Gábor: Késő népvándorláskori rovásfeliratok II. In: Életünk : irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. pp. 147-168. (1985)

Vékony Gábor: A szarvasi felirat és ami körülötte van. In: Életünk : irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. pp. 1133-1148. (1985)

Wolfram Herwig: Ethnogenese im frühmittelalterlichen Donau- und Ostalpenraum : 6. bis 10. Jahrhundert. In: Frühmittelalterliche Ethnogenese im Alpenraum. pp. 97-151. (1985)

Zentay Zoltán and Bara Dénes and Petri Sándor: A hipofízis és mellékvesekéreg morfológiája miokardiális infarktusban elhaltakban. In: Kolligátum. pp. 38-48. (1985)

Zieme Peter: Collected works of Alexander Csoma de Kőrös, ed. by J. Terjék. Vol. 1-4. Budapest : Akadémiai K., 1984 : Buchbesprechung. In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft. pp. 551-552. (1985)

Zieme Peter: Uygurların dindışı edebiyatı üzerine birkaç not. In: Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi : Istanbul, 23-28 Eylül 1985 : tebliğler;Türk dili. 1. : cilt 1;Türk edebiyati. 2. : cilt 1. pp. 283-288. (1985)

Zsirai Miklós: Jugria. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1985)

Žukovskaâ Nataliâ L'vovna: Les kalmak de l'Issyk-kul'. In: Études Mongoles. pp. 91-106. (1985)

Á[cs] S[ándor]: Egy régi tudósítás. In: Délmagyarország, (75) 34. p. 5. (1985)

Árokszállási Éva: Tudósportrék. In: Magyar Hírek, (38) 3. p. 18. (1985)

This list was generated on 2024. július 24. 06:42:50 CEST.