Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 101.

A

András, László: A munkások történelmi hagyományainak sorvadása. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 83-86. (1983)

Antalffy, György: Les problèmes des démocraties antiques et modernes. Kolligátum. pp. 75-100. (1983)

Argenti, Giovanni: Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). p. 237. (1983)

Argenti, Giovanni: I. De Transylvania. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 1-11. (1983)

Argenti, Giovanni: II. De Hungaria. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 12-18. (1983)

Argenti, Giovanni: III. Addenda ad publicationem annuae litterae Societas Jesu : (Fontes rerum Transylvanicarum tom. V.). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 19-40. (1983)

Argenti, Giovanni: IV. Defensio Societatis Iesu : adversus Matthaei Toroczkai Arianorum, et Micahelis Tasnádi Calvinistrarum superintendenitum accusationes. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 41-70. (1983)

Argenti, Giovanni: V. Oratio de restituenda Societate Iesu in Transylvania : habita a Ioanne Aregnto, eiusdem Societatis in Transylvania Vice-Provinciali apud Transylvanorum Ordines Claudiopoli comitiis generalibus congregatos, die 15. Iunii Anni 1607. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 71-93. (1983)

Argenti, Joannis: VI. Epistolarum Patris Ioannis Argenti S. I. (1603-1623). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 94-161. (1983)

B

Bartal, Andrea: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. április 28-29-i üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 100-103. (1983)

Bartal, Andrea and Benő, Kálmán: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. október 29-i üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 335-339. (1983)

Bellomo, Manlio: Consulenze professionali e dottrine di professori : un inedito 'consilium domini Accursii'. Kolligátum. pp. 19-36. (1983)

Bellomo, Manlio: Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. Kolligátum. pp. 170-197. (1983)

Benda, Kálmán: Utószó. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 217-228. (1983)

Bereczki, Sándor: B. Suchodolski (Pod. Red.): Pedagogika : Warszawa, 1980. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 207-209. (1983)

Bernáth, József and Mihály, Ottó and Páldi, János: Tapasztalatok és tanulságok a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban az 1981/82. tanévben végzettek érettségi és felvételi vizsgái tükrében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 234-250. (1983)

Bernáth, József and Tasnádiné Rónaky, Edit: Elképzelések és javaslatok egy új középiskola műveltségstruktúrájáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 355-362. (1983)

Bujdosó, Kálmán: Skribler-inas voltam Magyarországon. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 119-121. (1983)

Bíró, Katalin: Bábosik István: Személyiségformálás közvetett hatásokkal : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó, 203 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 321-324. (1983)

C

Clauss, Manfred and Schaffhauser, Ferenc: A beállítódás fejlődésének tudományelméleti problémái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 61-72. (1983)

Csapó, Benő and Nagy, József: A kombinatív képesség és műveleteinek vizsgálata 14 éves tanulóknál. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 31-50. (1983)

Cserné Adermann, Gizella: Az "önmagát beteljesítő jóslat" (Pygmalion-hatás) pedagógiai vizsgálata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 178-186. (1983)

E

Eiben, Ottó and Kontra, György: Nagy László munkássága és a humánbiológia. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 18-25. (1983)

Eörsi, István: Eörsi István levelei Rényi Péterhez. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 122-125. (1983)

F

Forray R., Katalin: A szociálökológiai oktatáskutatásról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 384-394. (1983)

G

Gáspár, László: A marxizmus reneszánsza és a neveléstudomány. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 223-233. (1983)

H

Hamburger, Mihály: Erdélyi utazás. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 23-28. (1983)

Hanga, Mária: Az emlékülés köszöntése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 3-5. (1983)

Haraszti, Miklós: 1983. április 2. : Konrád György ötvenéves. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 118. (1983)

Haraszti, Miklós: Beszélő - sikertörténet : Jakab Károly "meggyógyult". Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 91-94. (1983)

Haraszti, Miklós: Ujabb [!Újabb] katolikus szolgálatmegtagadók. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 131. (1983)

Horváth, Endre: A szakmai tantervi követelmények összehasonlító vizsgálatának néhány eredménye. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 136-146. (1983)

Horváth, János: A tények világánál. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 130. (1983)

I

Iványi, Béla: 1. rész 1331-1600. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 9-143. (1983)

Iványi, Béla: 2. rész 1601-1663. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 145-336. (1983)

Iványi, Béla: Az eperjesi egyház könyvtára 1606-ban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 375-379. (1983)

Iványi, Béla: Az írás és könyvek Eperjesen a XV-XVI. században. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 339-373. (1983)

Iványi, Béla: Batthyány Boldizsár a könyvbarát. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 389-435. (1983)

Iványi, Béla: Egy eperjesi polgár könyvtára a XVII-ik században. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 487-488. (1983)

Iványi, Béla: Feja Dávid könyvtára. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 491-493. (1983)

Iványi, Béla: Kivonatok a márkusflavi Máriássy levéltár irataiból. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 494-498. (1983)

Iványi, Béla: Könyvek és képek a Szepességen a XVI-XVII. században. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 381-388. (1983)

Iványi, Béla: Mossóczi Zakariás könyvtára. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 437-484. (1983)

K

Kadosa, Árpád: Svájc iskolarendszere. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 186-196. (1983)

Kis, János: Kirakatper - zárt ajtók mögött. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 23-40. (1983)

Kiss, Ernő and Völgyesy, Pál: Pályaválasztás - pályakorrekció - tanácsadás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 51-60. (1983)

Kiszely, Károly: Társadalmi békeszolgálat : javaslat azok helyzetének törvényes rendezésére, akik lelkiismereti okból nem tudják vállalni a katonai szolgálatot. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 138. (1983)

Komlósi, Sándor: A Magyar Gyermektanulmányi Társaság pécsi fiókkörének tevékenysége : 1910-1931. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 395-404. (1983)

Komlósi, Sándor: A Ratio Educationis : 1777-i és 1806-i kiadásának magyar nyelvű fordítása : fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros István : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 433 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 324-329. (1983)

Kotschy, Beáta: V. SZ. Lednyev: Az általános középfokú oktatás tartalma strukturális problémák : Moszkva, Pedagogika, 1980 264 1. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 330-334. (1983)

Kottay, Ferenc: A dolgozók gimnáziuma nevelési és oktatási tervének néhány korai tapasztalata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 306-314. (1983)

Kovács, Eszter: A liberális alternatíva társadalmi feltételeiről. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 68-73. (1983)

Kovács, Sándor: Innováció a nevelésügyben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 447-450. (1983)

Kozma, Tamás: Az iskola funkciói : értelmezési keret a szervezet-környezet nevelésszociológiai vizsgálatához. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 373-383. (1983)

Kozma, Tamás: Iskola és városiasodás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 111-120. (1983)

Kozéki, Béla and Hrabal, Vladimír: Iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos motivációjának összehasonlító vizsgálata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 121-135. (1983)

Krisztián, Béla: Rendszerszemlélet mint társadalmi igény : Rendszerkutatási tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 277 o . : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 91-92. (1983)

Kun, Ágota: Szubkultúra vagy politikai ellenzék? Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 62-65. (1983)

Kósa, Ferenc and Dobranovics, Ilona and Szilárd, András and Virágos Kis, Erzsébet: Sexuelle Frustration als Tötungsmotiv. Kolligátum. pp. 79-88. (1983)

Kósa, Ferenc and Feketéné Csete, Klára and Földes, Vilmos: Az észteráz D (EsD) vörösvérsejt izoenzimrendszer populációgenetikai vizsgálata Szeged és környéke (Dél-Magyarország) népességében. Kolligátum. pp. 220-225. (1983)

Kósa, Ferenc and Szendrényi, Júlia and Tóth, Valéria: Fogak transzparenciájának vizsgálata az életkor megállapítására. Kolligátum. pp. 285-291. (1983)

Köte, Sándor: Nagy László öröksége. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 5-11. (1983)

Kőszeg, Ferenc: Kora tavasz : beszélő-beszélgetés egy fiatal lengyel tanárral. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 52-56. (1983)

Kőszeg, Ferenc: A mélypont ünnepélye. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 107-114. (1983)

M

Mészáros, István: Iskolatörténet - művelődéstörténet. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 147-153. (1983)

Mészáros, István: Kiss Árpád: Közoktatás és neveléstudomány : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó. 460 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 451-453. (1983)

Mészáros, István: Ladislaus Lukács: Monumenta paedagogica Societatis Iesu : penitus retractata multisque textibus aucta edidit : Róma, 1965-1981. négy kötet (864, 1038, 964, 888 oldal) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 92-95. (1983)

Móra, Magda: Fejér megye katolikus népiskolái a felügyeleti látogatások tükrében : 1790-1825. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 405-416. (1983)

N

Nagy, Mária: Nyugat- és észak európai tapasztalatok a középiskolázás egységesítéséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 167-177. (1983)

Nagy, Sándor: Az oktatáselmélet új irányai Nagy László pedagógiájában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 11-18. (1983)

O

Oláh, János: A szegedi tankerület az 1920-as években. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 154-166. (1983)

P

Palotay, Ferencné and Vida, Péterné: A tanítóképzés a korszerűsítés útján : néhány tapasztalat a kollektív pedagógiai gyakorlat bevezetése után. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 251-261. (1983)

Petri, György: Nagy Imréről. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). p. 2. (1983)

R

Ravasz, János: Tantervi problémák franciaországi szakirodalom tükrében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 286-306. (1983)

Ritoók, Pálné: A tehetség és a pályaválasztás kérdései Nagy László munkásságában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 25-30. (1983)

Réthy, Endréné: Szovjet didaktikai munkákról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 314-320. (1983)

Réthy, Endréné: A tanulási motiváció kutatásának néhány sajátos vonása a Szovjetunióban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 417-425. (1983)

S

Samu, István: Dr. Samu Istvánnak Jakab Károlyról készült elmeorvos-szakértői véleményéhez a véleményező kiegészítései : részlet. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 126-129. (1983)

Schablauer, Zoltánné: A tanítói pálya Somogy megyei problémái 1778-1848 között. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 262-272. (1983)

Simon, Gyula: Kelemen Elemér: Néptanítók Somogyban a kiegyezés korában : Somogyi Almanach 34-35. sz., Kaposvár, 1982. 841 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 89-91. (1983)

Solt, Ottilia: Uj [!Új] szamizdat lap jelentkezett : ABC tájékoztató I - II. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 115-117. (1983)

Szabadgondolkodó, : Jelszavaink legyenek: haza és haladás. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 74-82. (1983)

Szabolcs, Éva: A taxonómia továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati törekvései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 426-435. (1983)

Szabó, József: Szlovák-magyar kétnyelvűség Nyíregyházán a reformkorban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 273-285. (1983)

Szabóné Fehér, Erzsébet: Felkai László: Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus koráról : Budapest, 1983. Tankönyvkiadó. 305 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 455-456. (1983)

Szebenyi, Péterné: Világnézet a személyiségfejlődésben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 363-372. (1983)

Szilágyi, Sándor: A Munkástanács mint egy pecsét hitelesitette [!hitelesítette] a forradalmat : interjú Rácz Sándorral, a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnökével. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 29-51. (1983)

Szoboszlay, Miklós: A nevelés feladatai és perspektívái Csehszlovákiában : a Jednotá Skola cikkei alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 79-88. (1983)

Szűcs, Ágnes: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának üléséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 340-341. (1983)

T

Turjányiné Szász, Ágnes: Bartal Andrea - Széphalmi Ágnes: Adatgyűjtés és statisztikai elemzés a pedagógiai gyakorlatban : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó, 160 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 453-454. (1983)

Tóth, Béla: Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur : (Lexikon a gyermek- és ifjúsági irodalomról) : Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 1975 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 197-202. (1983)

Tőkéczki, László: Neveléstörténeti rendszerezési kísérletek a mai német nyelvű szakirodalomban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 73-79. (1983)

V

Varga, János: Az értékelés szerepe a nevelésben (Evaluation Roles in Education) Szerk.: Arieh Lewy and Dávid Nevo : Tel-Aviv University, Gordon and Breach 1981. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 96-99. (1983)

Varga, Lajos: Az osztrák általánosan képző iskolák tanterveinek műfaji sajátosságai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 436-446. (1983)

Vas, János: Munkásellenőrzést! Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 66-67. (1983)

Veress, Endre: Bevezetés. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 5-48. (1983)

Váradi, Tibor: Comparative research on education - overview, strategy and applications in eastern and western Europe : Niessen, M. - Peschar, J. (Szerk): összehasonlító pedagógiai kutatások - áttekintés, stratégia, alkalmazás Kelet- és Nyugat Európában : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 202-207. (1983)

Z

Zalotay, Erzsébet: Ambíció vagy hiúság. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 210-213. (1983)

Zibolen, Endre: Hagyományos és új a magyar neveléstudományban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 351-354. (1983)

Zsille, Zoltán: Egy önhit története : részlet. Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 95-106. (1983)

Á

Ádám, Antal: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből : 14. [köt.] : különnyomat. Kolligátum. pp. 7-52. (1983)

This list was generated on 2020. January 28. 02:13:35 CET.