Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 149.

Beszélő 7. sz.

Beszélő 8. sz.

Magyar Pedagógia. - 83. évf. (1983) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 83. évf. (1983) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 83. évf. (1983) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 83. évf. (1983) 4. sz.

1983. március 15. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 57-59. (1983)

Appendix. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 162-201. (1983)

Az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. november 26-i ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. p. 339. (1983)

Az itélet [!ítélet] Nagy Imre és bűntársai ügyében : az Igazságügyminisztérium közleménye. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 9-14. (1983)

Beszélő-beszélgetés : András Lászlóval. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 87-90. (1983)

Corrigenda. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 234-235. (1983)

Dokumentumok. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 231-233. (1983)

Duray Miklós pere. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 135-137. (1983)

Gimes Miklós. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). p. 19. (1983)

Huszonöt év után. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 3-8. (1983)

Házkutatás-krónika. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 132-134. (1983)

Hétköznapi bucsu [!búcsú] Illyés Gyulától. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 60. (1983)

IX. Az iratok keletkezési helyei : (Numeri sunt epistolarum). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). p. 203. (1983)

Losonczy Géza. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 17-18. (1983)

Magyarország 1983 tavaszán. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 4-22. (1983)

Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721 : könyvjegyzékek bibliográfiája.

Maléter Pál. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). p. 20. (1983)

Nagy Imre. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 15-16. (1983)

Péterfi Miklós : 1930 - 1983. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 61. (1983)

Szilágyi József. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 21-22. (1983)

VII. Az Epistolarium iratainak jegyzéke időrendben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 202-203. (1983)

VIII. A levélírók és címzettek jegyzéke : (Numeri sunt epistolarum). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). p. 203. (1983)

X. Az iratok jegyzéke források szerint : (Numeri sunt epistolarum). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). p. 204. (1983)

XI. Index personarum et locorum : (Numeri sunt paginarum). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 204-216. (1983)

Zusammenfassung : Berichte von Giovanni Argenti über die Vorgänge in Ungarn in den Jahren (1603-1623). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). p. 236. (1983)

A kiadó jegyzete. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 229-230. (1983)

A magyar könyvkultúra múltjából : Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. ISBN 963-481-236-8

Aalto, Pentti: Swells of the Mongol-storm around the Baltic. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (36) 1–3. pp. 5-15. (1983)

Agyagási, Klára: A 'kenyér' jelentésű szó a csuvasban. In: Nyelvtudományi Közlemények, (85) 2. pp. 279-280. (1983)

András, László: A munkások történelmi hagyományainak sorvadása. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 83-86. (1983)

Antalffy, György: Les problèmes des démocraties antiques et modernes. In: Kolligátum. pp. 75-100. (1983)

Argenti, Giovanni: Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. ISBN 963-481-232-5

Argenti, Giovanni: I. De Transylvania. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 1-11. (1983)

Argenti, Giovanni: II. De Hungaria. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 12-18. (1983)

Argenti, Giovanni: III. Addenda ad publicationem annuae litterae Societas Jesu : (Fontes rerum Transylvanicarum tom. V.). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 19-40. (1983)

Argenti, Giovanni: IV. Defensio Societatis Iesu : adversus Matthaei Toroczkai Arianorum, et Micahelis Tasnádi Calvinistrarum superintendenitum accusationes. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 41-70. (1983)

Argenti, Giovanni: V. Oratio de restituenda Societate Iesu in Transylvania : habita a Ioanne Aregnto, eiusdem Societatis in Transylvania Vice-Provinciali apud Transylvanorum Ordines Claudiopoli comitiis generalibus congregatos, die 15. Iunii Anni 1607. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 71-93. (1983)

Argenti, Joannis: VI. Epistolarum Patris Ioannis Argenti S. I. (1603-1623). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 94-161. (1983)

Aubin, Françoise: Pensée romano-germanique et droit mongol contemporain – le langage juridique en République populaire de Mongolie. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (36) 1-3. pp. 17-27. (1983)

Aubin, Françoise: Un cahier de vocabulaire technique du R. P. A. De Moerloose, CICM, missionnaire de scheut – gansu septentrional, fin du XIXe siècle. In: Cahiers de Linguistique Asie Orientale, (8) 2. pp. 103-117. (1983)

B., Z.: Szakember helyett - értelmiségit... : Beszélgetés dr. Kristó Gyulával a JATE rektorával. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (40) 305. p. 5. (1983)

Bartal, Andrea: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. április 28-29-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 100-103. (1983)

Bartal, Andrea and Benő, Kálmán: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. október 29-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 335-339. (1983)

Bellomo, Manlio: Consulenze professionali e dottrine di professori : un inedito 'consilium domini Accursii'. In: Kolligátum. pp. 19-36. (1983)

Bellomo, Manlio: Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. In: Kolligátum. pp. 170-197. (1983)

Benda, Kálmán: Utószó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 217-228. (1983)

Bereczki, Sándor: B. Suchodolski (Pod. Red.): Pedagogika : Warszawa, 1980. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 207-209. (1983)

Bernáth, József and Mihály, Ottó and Páldi, János: Tapasztalatok és tanulságok a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban az 1981/82. tanévben végzettek érettségi és felvételi vizsgái tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 234-250. (1983)

Bernáth, József and Tasnádiné Rónaky, Edit: Elképzelések és javaslatok egy új középiskola műveltségstruktúrájáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 355-362. (1983)

Blazovich, László: Szeged története I. (szerkesztette: Kristó Gyula) [könyvismertetés]. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP lapja, (40.) 256. p. 6. (1983)

Bujdosó, Kálmán: Skribler-inas voltam Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 119-121. (1983)

Bíró, Katalin: Bábosik István: Személyiségformálás közvetett hatásokkal : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó, 203 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 321-324. (1983)

Clauss, Manfred and Schaffhauser, Ferenc: A beállítódás fejlődésének tudományelméleti problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 61-72. (1983)

Csapó, Benő and Nagy, József: A kombinatív képesség és műveleteinek vizsgálata 14 éves tanulóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 31-50. (1983)

Cserné Adermann, Gizella: Az "önmagát beteljesítő jóslat" (Pygmalion-hatás) pedagógiai vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 178-186. (1983)

Eiben, Ottó and Kontra, György: Nagy László munkássága és a humánbiológia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 18-25. (1983)

Eörsi, István: Eörsi István levelei Rényi Péterhez. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 122-125. (1983)

Forray R., Katalin: A szociálökológiai oktatáskutatásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 384-394. (1983)

Gáspár, László: A marxizmus reneszánsza és a neveléstudomány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 223-233. (1983)

Hamburger, Mihály: Erdélyi utazás. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 23-28. (1983)

Hanga, Mária: Az emlékülés köszöntése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 3-5. (1983)

Haraszti, Miklós: 1983. április 2. : Konrád György ötvenéves. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 118. (1983)

Haraszti, Miklós: Beszélő - sikertörténet : Jakab Károly "meggyógyult". In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 91-94. (1983)

Haraszti, Miklós: Ujabb [!Újabb] katolikus szolgálatmegtagadók. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 131. (1983)

Horváth, Endre: A szakmai tantervi követelmények összehasonlító vizsgálatának néhány eredménye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 136-146. (1983)

Horváth, János: A tények világánál. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 130. (1983)

Iványi, Béla: 1. rész 1331-1600. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 9-143. (1983)

Iványi, Béla: 2. rész 1601-1663. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 145-336. (1983)

Iványi, Béla: Az eperjesi egyház könyvtára 1606-ban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 375-379. (1983)

Iványi, Béla: Az írás és könyvek Eperjesen a XV-XVI. században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 339-373. (1983)

Iványi, Béla: Batthyány Boldizsár a könyvbarát. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 389-435. (1983)

Iványi, Béla: Egy eperjesi polgár könyvtára a XVII-ik században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 487-488. (1983)

Iványi, Béla: Feja Dávid könyvtára. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 491-493. (1983)

Iványi, Béla: Kivonatok a márkusflavi Máriássy levéltár irataiból. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 494-498. (1983)

Iványi, Béla: Könyvek és képek a Szepességen a XVI-XVII. században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 381-388. (1983)

Iványi, Béla: Mossóczi Zakariás könyvtára. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 437-484. (1983)

Kadosa, Árpád: Svájc iskolarendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 186-196. (1983)

Kis, János: Kirakatper - zárt ajtók mögött. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 23-40. (1983)

Kiss, Ernő and Völgyesy, Pál: Pályaválasztás - pályakorrekció - tanácsadás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 51-60. (1983)

Kiszely, Károly: Társadalmi békeszolgálat : javaslat azok helyzetének törvényes rendezésére, akik lelkiismereti okból nem tudják vállalni a katonai szolgálatot. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 138. (1983)

Komlósi, Sándor: A Magyar Gyermektanulmányi Társaság pécsi fiókkörének tevékenysége : 1910-1931. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 395-404. (1983)

Komlósi, Sándor: A Ratio Educationis : 1777-i és 1806-i kiadásának magyar nyelvű fordítása : fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros István : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 433 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 324-329. (1983)

Kotschy, Beáta: V. SZ. Lednyev: Az általános középfokú oktatás tartalma strukturális problémák : Moszkva, Pedagogika, 1980 264 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 330-334. (1983)

Kottay, Ferenc: A dolgozók gimnáziuma nevelési és oktatási tervének néhány korai tapasztalata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 306-314. (1983)

Kovács, Eszter: A liberális alternatíva társadalmi feltételeiről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 68-73. (1983)

Kovács, Sándor: Innováció a nevelésügyben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 447-450. (1983)

Kozma, Tamás: Az iskola funkciói : értelmezési keret a szervezet-környezet nevelésszociológiai vizsgálatához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 373-383. (1983)

Kozma, Tamás: Iskola és városiasodás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 111-120. (1983)

Kozéki, Béla and Hrabal, Vladimír: Iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos motivációjának összehasonlító vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 121-135. (1983)

Kristó, Gyula: Megjegyzés a felsőoktatás reformjához. In: Figyelő : gazdaságpolitikai hetilap, (27) 18. p. 2. (1983)

Kristó, Gyula: A város kialakulása. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (73) 285. p. 5. (1983)

Krisztián, Béla: Rendszerszemlélet mint társadalmi igény : Rendszerkutatási tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 277 o . : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 91-92. (1983)

Kun, Ágota: Szubkultúra vagy politikai ellenzék? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 62-65. (1983)

Kósa, Ferenc and Dobranovics, Ilona and Szilárd, András and Virágos Kis, Erzsébet: Sexuelle Frustration als Tötungsmotiv. In: Kolligátum. pp. 79-88. (1983)

Kósa, Ferenc and Feketéné Csete, Klára and Földes, Vilmos: Az észteráz D (EsD) vörösvérsejt izoenzimrendszer populációgenetikai vizsgálata Szeged és környéke (Dél-Magyarország) népességében. In: Kolligátum. pp. 220-225. (1983)

Kósa, Ferenc and Szendrényi, Júlia and Tóth, Valéria: Fogak transzparenciájának vizsgálata az életkor megállapítására. In: Kolligátum. pp. 285-291. (1983)

Köte, Sándor: Nagy László öröksége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 5-11. (1983)

Kőszeg, Ferenc: Kora tavasz : beszélő-beszélgetés egy fiatal lengyel tanárral. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 52-56. (1983)

Kőszeg, Ferenc: A mélypont ünnepélye. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 107-114. (1983)

Mészáros, István: Iskolatörténet - művelődéstörténet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 147-153. (1983)

Mészáros, István: Kiss Árpád: Közoktatás és neveléstudomány : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó. 460 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 451-453. (1983)

Mészáros, István: Ladislaus Lukács: Monumenta paedagogica Societatis Iesu : penitus retractata multisque textibus aucta edidit : Róma, 1965-1981. négy kötet (864, 1038, 964, 888 oldal) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 92-95. (1983)

Móra, Magda: Fejér megye katolikus népiskolái a felügyeleti látogatások tükrében : 1790-1825. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 405-416. (1983)

Nagy, Mária: Nyugat- és észak európai tapasztalatok a középiskolázás egységesítéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 167-177. (1983)

Nagy, Sándor: Az oktatáselmélet új irányai Nagy László pedagógiájában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 11-18. (1983)

Oláh, János: A szegedi tankerület az 1920-as években. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 154-166. (1983)

Palotay, Ferencné and Vida, Péterné: A tanítóképzés a korszerűsítés útján : néhány tapasztalat a kollektív pedagógiai gyakorlat bevezetése után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 251-261. (1983)

Petri, György: Nagy Imréről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). p. 2. (1983)

Polner, Zoltán: Dél-Alföld-kutatás a szegedi egyetemen. In: Csongrád megyei Hírlap : Megyei kiadás, (40) 66. p. 6. (1983)

Ravasz, János: Tantervi problémák franciaországi szakirodalom tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 286-306. (1983)

Ritoók, Pálné: A tehetség és a pályaválasztás kérdései Nagy László munkásságában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 25-30. (1983)

Réthy, Endréné: Szovjet didaktikai munkákról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 314-320. (1983)

Réthy, Endréné: A tanulási motiváció kutatásának néhány sajátos vonása a Szovjetunióban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 417-425. (1983)

Samu, István: Dr. Samu Istvánnak Jakab Károlyról készült elmeorvos-szakértői véleményéhez a véleményező kiegészítései : részlet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 126-129. (1983)

Schablauer, Zoltánné: A tanítói pálya Somogy megyei problémái 1778-1848 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 262-272. (1983)

Simon, Gyula: Kelemen Elemér: Néptanítók Somogyban a kiegyezés korában : Somogyi Almanach 34-35. sz., Kaposvár, 1982. 841 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 89-91. (1983)

Solt, Ottilia: Uj [!Új] szamizdat lap jelentkezett : ABC tájékoztató I - II. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 115-117. (1983)

Sulyok, Erzsébet: Az oktatás – létkérdés : Dr. Kristó Gyula a fejlesztési javaslatokról. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (73) 267. p. 3. (1983)

Sulyok, László: Újabb elmélet a magyar államalapításról : interjú Kristó Gyulával a történettudományok doktorával. In: Nógrád : az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja, (39) 6. p. 8. (1983)

Szabadgondolkodó, : Jelszavaink legyenek: haza és haladás. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 74-82. (1983)

Szabolcs, Éva: A taxonómia továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati törekvései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 426-435. (1983)

Szabó, József: Szlovák-magyar kétnyelvűség Nyíregyházán a reformkorban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 273-285. (1983)

Szabóné Fehér, Erzsébet: Felkai László: Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus koráról : Budapest, 1983. Tankönyvkiadó. 305 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 455-456. (1983)

Szebenyi, Péterné: Világnézet a személyiségfejlődésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 363-372. (1983)

Szilágyi, Sándor: A Munkástanács mint egy pecsét hitelesitette [!hitelesítette] a forradalmat : interjú Rácz Sándorral, a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnökével. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 29-51. (1983)

Szoboszlay, Miklós: A nevelés feladatai és perspektívái Csehszlovákiában : a Jednotá Skola cikkei alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 79-88. (1983)

Szűcs, Ágnes: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 340-341. (1983)

Tandi, Lajos: Kútfők hitelével [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (75) 185. p. 6. (1983)

Tandi, Lajos: A város életrajza [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Városi Bizottságának lapja, (73) 303. p. 6. (1983)

Tripolszky, László: Művelődési napló [könyvismertetés]. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (41) 266. p. 7. (1983)

Turjányiné Szász, Ágnes: Bartal Andrea - Széphalmi Ágnes: Adatgyűjtés és statisztikai elemzés a pedagógiai gyakorlatban : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó, 160 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 453-454. (1983)

Tóth, Béla: Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur : (Lexikon a gyermek- és ifjúsági irodalomról) : Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 1975 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 197-202. (1983)

Tőkéczki, László: Neveléstörténeti rendszerezési kísérletek a mai német nyelvű szakirodalomban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 73-79. (1983)

Varga, János: Az értékelés szerepe a nevelésben (Evaluation Roles in Education) Szerk.: Arieh Lewy and Dávid Nevo : Tel-Aviv University, Gordon and Breach 1981. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 96-99. (1983)

Varga, Lajos: Az osztrák általánosan képző iskolák tanterveinek műfaji sajátosságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 436-446. (1983)

Vas, János: Munkásellenőrzést! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 66-67. (1983)

Veress, Endre: Bevezetés. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 5-48. (1983)

Váradi, Tibor: Comparative research on education - overview, strategy and applications in eastern and western Europe : Niessen, M. - Peschar, J. (Szerk): összehasonlító pedagógiai kutatások - áttekintés, stratégia, alkalmazás Kelet- és Nyugat Európában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 202-207. (1983)

Zalotay, Erzsébet: Ambíció vagy hiúság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 210-213. (1983)

Zibolen, Endre: Hagyományos és új a magyar neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 351-354. (1983)

Zsille, Zoltán: Egy önhit története : részlet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 95-106. (1983)

von Bogyay, Thomas: III. Béla emlékezete. A szöveganyagot válogatta, fordította, a Bevezetőt és a jegyzeteket írta Kristó Gyula és Makk Ferenc. A képanyagot Marosi Ernő válogatta. Budapest: Magyar helikon 1981. In: Südost-Forschungen, (42). pp. 361-362. (1983)

Ádám, Antal: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből : 14. [köt.] : különnyomat. In: Kolligátum. pp. 7-52. (1983)

This list was generated on 2021. december 1. 10:06:03 CET.