Items where Year is 1979

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 149.

Magyar Pedagógia. - 79. évf. (1979) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 79. évf. (1979) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 79. évf. (1979) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 79. évf. (1979) 4. sz.

Hazai egyetemeken szerzett doktori címek neveléstudományból : 1975-1978. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 316-320. (1979)

A Neveléstörténeti Albizottság ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. p. 457. (1979)

Amoretti Biancamaria Scarcia: Lunar green and solar green : on the ambiguity of function of a colour in Islam. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (33) 3. (1979)

Antalffy György: Sur les droits de l'homme. In: Kolligátum. pp. 421-427. (1979)

Antalffy György and Prandler Árpád: Az emberi jogokról. In: Kolligátum. pp. 3-18. (1979)

Ballér Endre: Gáspár László: A társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános nevelés tartalma : Budapest 1977. Akadémiai Kiadó. 156 oldal ; Gáspár László: Egységes világkép, komplex tananyag : Budapest 1978. Tankönyvkiadó. 202 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 105-108. (1979)

Baracs Ágnes: A közoktatási rendszer fejlődésének tendenciái Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 86-97. (1979)

Bereczki Z. and Farkas E. and Ormos Jenő: The effect of unilateral renal artery stenosis on the glomerular basement membrane in insulin-treated, alloxan-induced diabetic rats. In: Kolligátum. p. 1. (1979)

Bokor Péter: A Századunk 1944-ről. Megszólalnak a koronatanúk. In: Új Tükör, (16) 13. p. 27. (1979)

Bábosik István: A szovjet pedagógia és a mai iskola problémái : szerkesztette: Debreczeni Ferenc, Kiss Albertné, Petrikás Árpád, Vaskó László : Debreceni Pedagógiai Füzetek. 1. szám Debrecen 1977. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 108-110. (1979)

Bán Ervin: Gaston Mialaret: Les sciences de l'éducation : a neveléstudomány : Párizs 1976. Presses Universitaires de France. 127 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 117-118. (1979)

Bán Ervin: Kérdőjelek a francia nyelvoktatás körül. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 43-52. (1979)

Bődi Zsuzsanna and Iványi Béla and Kóbor Jenő and Ormos Jenő: Histochemical studies on peroxisomes is regenerating proximal tubules of the kidney. In: Kolligátum. pp. 620-626. (1979)

Czibor Valéria: Szent-Györgyi Albert-tanítvány. Szovjet ösztöndíjas magyar feltaláló. In: Újítók Lapja, (31) 22. p. 23. (1979)

Daróczy Sándor: Az értékválasztás és a személyiségkép jellemzői a középiskolás kor kezdetén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 276-289. (1979)

Domokos I. and Nagy Éva and László Ferenc and Mónus Zoltán and Bilbao J. and Kovács K.: Functional and electronmicroscopic study of the neurohypophysis after pituitary stalk destruction in the rat. In: Kolligátum. 159-x. (1979)

Falus Iván: N. L. Gage: The scientific basis of the art of teaching : a tanítás művészetének tudományos alapjai : New York-London 1978. Teachers College Press. 268 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 448-450. (1979)

Felkai Lászlóné: A Didaktikai-metodikai Albizottság ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 236-237. (1979)

Fodor István: Róna-Tas András: A nyelvrokonság : kalandozások a történeti nyelvtudományban. Budapest : Gondolat, 1978 : könyvismertetés. In: Új látóhatár : irodalmi és politikai folyóirat. pp. 460-464. (1979)

Forray R. Katalin and Hegedűs T. András: A magyar általános iskolai hálózat néhány jellemzőjének faktoranalízise. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 290-295. (1979)

Fozilov Èrgaš: Budapeštskaâ rukopis' "Gul-u navruz" Lûtfi. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 155-166. (1979)

Földes Vilmos and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Rengei Béla and Ferke András: Atomabsorptions- spektrometrische Untersuchung des Gehaltes an anorganischen Substanzen von Skelettfunden zur Ermittlung der Dauer des Begrabenseins in der Erde. In: Kolligátum. pp. 25-32. (1979)

Földes Éva: Évfordulók, emlékezések, gondolatok : a Magyar Tanácsköztársaság hatvanadik, a Gyermeki Jogok Deklarációjának huszadik évfordulóján - a Nemzetközi Gyermekévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 129-135. (1979)

Galicza János: A "különösség" a nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 269-275. (1979)

Georg W. Kreutzberg and Kaiya Hisanobu and Tóth Lajos: Distribution and origin of acetylcholinesterase activity in the capillaries of the brain. In: Kolligátum. pp. 111-122. (1979)

Golnhofer Erzsébet and M. Nádasi Mária: Az egyéni munka tervezésének gyakorlati kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 387-397. (1979)

Gömböcz Lajos: Matematika.

Halén Harry: Die uigurischen Mannerheim-Fragmente (1). In: Studia Orientalia. pp. 3-9. (1979)

Heissig Walther: Die Zeit des letzten mongolischen Grosskhans Ligdan (1604-1634). (1979)

Hodinka László: Georges Snyders: Ėcole, classe et lutte des classes : iskola, társadalmi osztály és osztályharc : Paris 1976. Presses Universitaires. 379 oldal "Pédagogie d'aujourd'hui" sorozat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 445-447. (1979)

Holden Constance: Albert Szent-Györgyi, electrons, and cancer. In: Science, (203) 4380. pp. 522-524. (1979)

Horváth Anna: Third International Symposium of pre-Ottoman and Ottoman studies. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 273-274. (1979)

Illés Lajosné: A nevelés problémáinak komplex megközelítése a Szovjetunióban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 365-376. (1979)

Inkei Péter: Mirosław Szymański: Modernizacja systemu szkolnego na wsi : az iskolarendszer korszerűsítése falun : Varsó 1978. Paristwowe Wydawnictwo Naukowe. 311 oldal : [könyvismertetésg. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 116-117. (1979)

Inkei Péter: A köznevelés és a területi fejlettség összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 156-168. (1979)

Isikava Takuboku and Akugatava Rjúnoszuke and Kurahara Korehito and Kavakami Tecotaró and Jamadzsi Maszanori: Japán irodalma : tanulmányok. In: Helikon : irodalomtudományi szemle : MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata. pp. 15-69. (1979)

Johannessen Jan Vincents and Oppedal Borghild Roald and Ormos Jenő and Gould Victor E. and Sobel Harold J.: Electron microscopy and the autopsy. In: Kolligátum. pp. 239-256. (1979)

Juhász Gyula: Magyar béketapogatózások 1943-ban. In: História: a Magyar Történelmi Társulat folyóirata, (1) 2. pp. 9-11. (1979)

Jáki László: Kovács József: Tegnaptól holnapig : Budapest 1978. Tankönyvkiadó 192 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 452-453. (1979)

Jármay Katalin and Kuthy Enikő: Experimental induction of malakoplakia in rat testis, light and electron microscopic studies. In: Kolligátum. pp. 342-344. (1979)

Jármay Katalin and Mágori Anikó and Ormos Jenő: A vesecsatornák hengereinek ultrastruktúrája. In: Kolligátum. pp. 349-351. (1979)

Kakuk Zsuzsa: Ligeti Lajos, A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van, 1. Budapest, 1977. (Budapest Oriental Reprints : Ser. A 1.) : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 278-281. (1979)

Kara György: Qaradaš : translator's note to Professor Damdinsüren's two Mongolian colophons. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 59-63. (1979)

Karcsú Sarolta and Tóth Lajos: A harántcsíkolt izom acetilkolinészteráz (AChE) aktivitása patkány embrióban elektronhisztokémiai vizsgálatok alapján. In: Kolligátum. pp. 111-119. (1979)

Kelemen Elemér: Magyar pedagógia-találkozó Kaposvárott. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 238-241. (1979)

Kiss Árpád: Ajánlható-e a "tantárgypedagógia" szó használata? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 198-200. (1979)

Kocsis Julianna and Szabó Erzsébet and László Ferenc and Mónus Zoltán: Effect of cyproterone acetate in averting renal cortical necrosis after androgen + vasopressin administration in the rat. In: Kolligátum. p. 182. (1979)

Komár Károly: I. A. Kairov : 1893- 1978. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 218-219. (1979)

Kormos Ildikó: Az értelmi fogyatékosságok kóreredete a Budapest-vizsgálat tükrében : szerk. Czeizel Endre, Lányiné Engelmayer Ágnes, Rátay Csaba : Budapest 1978. Medicina Könyvkiadó. 224 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 226-228. (1979)

Korom Irma and Szabó Lajos and László Aranka and Dallmann László and Ormos Jenő: Csecsemőkori familiaris hyperuricaemia köszvényes manifesztációval. In: Kolligátum. pp. 589-592. (1979)

Kovács Máté: Az UNESCO 1979-1980. évi nevelésügyi programtervezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 78-86. (1979)

Kozma Tamás: Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján : szerkesztette: Zsolnai József : Kaposvár 1976. Kaposvári Tanítóképző Főiskola kiadása. 254 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 355-357. (1979)

Kuthy Enikő and Mágori Anikó and Ormos Jenő: Concrementumok a vese basalis membránjaiban : EDAX mikroanalizis. In: Kolligátum. pp. 208-209. (1979)

Kádárné Fülöp Judit: Takács Etel: Programozott oktatás? : Budapest 1978. Gondolat Könyvkiadó. 128 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 118-120. (1979)

Kárpáti Andrea: Képzőművészeti foglalkozások napköziseknek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 35-42. (1979)

Kókai György and Karcsú Sarolta and Tóth Lajos and Csillik Bertalan: Topographic analysis of AChE-positive Renshaw elements: a light- and electronmicroscopic histochemical study on the morphological basis of recurrent inhibition. In: Kolligátum. pp. 209-217. (1979)

Kósa Ferenc: Beweisführung der vitalen Entstehung von Verletzungen mit der Gelatine-Digestionsmethode. In: Kolligátum. pp. 52-56. (1979)

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Rengei Béla and Ferke András and Földes Vilmos: Spektrophotometrische Untersuchung des Gehaltes fetaler Knochen an anorganischen Substanzen zur Ermittlung des Lebensalters. In: Kolligátum. pp. 22-31. (1979)

Le Lan Huong: Le Lan Huong karácsonyi üdvözlőlapja Karikó Katalinhoz és Annihoz.

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Novoe v tatarskoj dialektologii. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 60-62. (1979)

M. Nádasi Mária: Ausztriai pedagógiai folyóiratok : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 338-341. (1979)

M. Nádasi Mária: A Német Demokratikus Köztársaság pedagógiai lapjai : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 98-104. (1979)

Matuz József: Osmanistische Archivreisen im Irak und in Syrien. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 1-7. (1979)

Matuz József: Vom Übertritt osmanischer Soldaten zu den Safawiden. In: Die islamische Welt zwischen Mittelalter und Neuzeit : Festschrift für Hans Robert Roemer zum 65. Geburtstag. pp. 402-415. (1979)

Mándoky Kongur István: Two Hungarian verbs of old Turkic origin. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 291-299. (1979)

Mester Ildikó: Nevelésszociológiai kutatások a Szovjetunióban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 320-328. (1979)

Mészáros István: Az 1845 előtti hazai népoktatás-történetre vonatkozó kutatások néhány problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 296-315. (1979)

Mészáros István: Benda Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? : tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből : Budapest 1978. Gondolat. 450 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 233-235. (1979)

Mészáros István: "Összehasonlító" neveléstörténet : egy megkésett recenzió ürügyén : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 420-423. (1979)

Mónus Zoltán and László Ferenc: Cyproterone acetate-promoted prevention of renal cortical necrosis following testosterone : vasopressin administration. In: Kolligátum. pp. 72-75. (1979)

Mónus Zoltán and László Ferenc: Tesztoszteron + vazopresszin adagolást követő vesekéreg-nekrózis kivédése cyproteron acetáttal. In: Kolligátum. pp. 224-230. (1979)

Nagy Lajos: Ungárné Komoly Judit: A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata : Budapest 1978. Akadémiai Kiadó. 182 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 110-112. (1979)

Gálné Nagy Olga: Kandidátusi fokozatok neveléstudományból 1977-ben és 1978-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 237-238. (1979)

Nagy Sándor: Horváth Márton: Közoktatás-politika és általános iskola : Budapest 1978. Akadémiai Kiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 342-345. (1979)

Nagy Sándor: A gyakorlat és az oktatáselmélet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 409-414. (1979)

Nagy Sándor: A tanítás-tanulási folyamat tervezésének komplex megközelítése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 377-386. (1979)

Náhlik Zoltán: Pedagógiai folyóiratok Romániában : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 220-223. (1979)

Orbán Éva: Három angol pedagógiai folyóirat : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 435-442. (1979)

Orbán Éva: Jacques Hallak: Planning the location of schools: An instrument of educational policy : az iskolatelepítés tervezése: az oktatáspolitika egyik eszköze : Párizs 1977. UNESCO IIEP 251 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 352-355. (1979)

Orbán Éva: A permanens önművelés problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 211-218. (1979)

Ormos Jenő and Bohus Klára: Regeneration of proximal tubules of the rat kidney following sublimate necrosis : a scanning electron microscopic study. In: Kolligátum. pp. 221-233. (1979)

Ormos Jenő and Bohus Klára: A proximális csatornák szublimátnekrózist követő regenerációja patkányvesében : scanning elektronmikroszkópos vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 240-248. (1979)

Ormos Jenő and Mohácsi Gábor and Kuthy Enikő and Bőti Zs.: Renal cortical tubules in experimental malakoplakia : phagocytic alteration of tubular epithelium. In: Kolligátum. pp. 3-12. (1979)

Ormos Jenő and Mohácsi Gábor and Kuthy Enikő and Bőti Zsuzsanna: A vesecsatornahám átalakulása kísérletes malakoplakiában. In: Kolligátum. pp. 182-192. (1979)

Ormos Jenő and Mágori Anikó and Sonkodi Sándor: A basalis membrán elektrondenz átalakulása membranoproliferativ glomerulonephritisben, basalmembran átalakulással a lépsinusokban. In: Kolligátum. pp. 2000-2009. (1979)

Ormos Jenő and Mágori Anikó and Sonkodi Sándor and Streitmann Károly: Type 2 membranoproliferative glomerulonephritis with electron-dense basement membrane alteration in the spleen. In: Kolligátum. pp. 265-266. (1979)

Otto Peter and Ladik János and Szent-Györgyi Albert: Quantum chemical calculations of model systems for ascorbic acid adducts with Schiff bases of lysine side chains : possibility of internal charge transfer in proteins. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (76) 8. pp. 3849-3851. (1979)

Petrikás Árpád: E. I. Monosszon: Problemü tyeorrii I metogyiki kommunyisztyicseszkava voszpitanyija skolnyikov : a tanulók kommunista nevelésének elméleti és módszertani problémái : Moszkva 1978. "Pedagogika". 256 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 224-226. (1979)

Petrikás Árpád: Pedagógiai műhely a nevelés rendszerelméleti kutatására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 415-419. (1979)

Poczik Miklós and Kásler Miklós and Tóth Ildikó and Halász Jenő: Ductus choledochus ligatúrát követő pancreas exocrin funkciós elváltozások kutyában. In: Kolligátum. pp. 531-533. (1979)

Pálvölgyi Lajos: Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok a frankfurti Pedagógiai Intézetben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 423-431. (1979)

Pęcherski Mieczysław and Bárkányi Zoltánné: A közoktatáspolitika és az iskolarendszerek alakulását befolyásoló tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 3-17. (1979)

Rásonyi László: Bulaqs and Oguzs in mediaeval Transylvania. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 129-151. (1979)

Ritoók Pálné: A felnőttnevelés problémái : szerk.: A. V. Darinszkij és Csoma Gyula, Budapest 1978. Tankönyvkiadó. 283 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 346-347. (1979)

Ritoók Pálné: A szakmai nevelés távlati fejlesztéséről az iskolarendszer tervezésével összefüggésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 18-26. (1979)

Rot Sándor: Vincze László: Von J. J. Rousseau bis A. S. Neill, auf dem Weg zu einer modernen Erziehung : J. J. Rousseautól A. S. Neillig. A modern nevelés útján : Wien-München 1978. Jugend und Wolk. 104 oldal. Pädagogik der Gegenwart, 126. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 350-351. (1979)

Rét Rózsa: A Magyar Tudományos Akadémia és a közoktatás tartalmának távlatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 67-78. (1979)

Réthy Endréné: Gáspárné Zauner Éva: Mondásválasztás : Budapest 1978. Akadémiai Kiadó, 213 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 112-114. (1979)

Salamon Zoltán: M. A. Danyilov, N. I. Boldirev: Pedagógiai metodológia és kutatásmódszertan : Budapest 1978. Tankönyvkiadó. 462 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 443-445. (1979)

Sazykin Aleksej Georgievič: Hell-imaginations in non-canonical Mongolian literature. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 327-335. (1979)

Scheiber Sándor: Two new fragments of Saadya's Essa Meshali : from the Geniza. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 197-208. (1979)

Schmidt Ibolya: Brigitte Louis: Unterrichtliche Regelungen : a tanítás szabályozói: München 1977. TR-Verlagsunion. 136 oldal : Materialen zur Unterrichtsanalyse : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 228-233. (1979)

Schmidt Ibolya: Pedagógusképzés a Német Szövetségi Köztársaságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 333-337. (1979)

Sebestyén Dorottya and Salamon Zoltán: A természettudományos tantárgyak integrált oktatásának néhány kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 144-155. (1979)

Serruys Henry: On the road to Shang-tu, supreme capital. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 153-175. (1979)

Stachowski Stanisław: Slawische Wörter in der türkischen Sprache des 17. Jahrhunderts. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae;Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae = Eine Zeitschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. pp. 363-370. (1979)

Stein Peter and Speidel Richard E.: Logic and experience in roman and common law. In: Kolligátum. pp. 433-451. (1979)

Szabolcs Éva: Göte Klingberg taxonómiai rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 200-211. (1979)

Szabolcs Éva: A Pedagógiai Bizottság ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 454-457. (1979)

Kovácsné Szabó Márta: Ötvenéves a Nemzetközi Nevelésügyi Iroda : BIE. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 328-333. (1979)

Szakály Ferenc: Phases of Turco-Hungarian warfare before the battle of Mohács : 1365-1526. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 65-111. (1979)

Szalay Júlia and Bőti Zsuzsanna and Temesvári Péter and Bara Dénes: Alterations of the nucleus ruber in 3-acetylpyridine intoxication : a light and electron microscopic study. In: Kolligátum. pp. 271-280. (1979)

Szalay Júlia and Temesvári Péter and Bara Dénes: A nucleus ruber elváltozása féloldali carotis-lekötést követő 3-acetil piridin intoxikációban. In: Kolligátum. pp. 14-22. (1979)

Szarka József: Székely Endréné : 1912-1979. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 432-434. (1979)

Szebenyi Péterné: Horváth György: Személyiség és öntevékenység : Budapest 1978. Tankönyvkiadó. 341 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 347-349. (1979)

Szent-Györgyi Albert: Oxidation and molecular biology. In: Oxidation Communications, (1) 1. pp. 9-10. (1979)

Szent-Györgyi Albert: The living state and cancer. In: Submolecular biology and cancer : Ciba Foundation Symposium 67 (new series) : in honour of Albert Szent-Györgyi on the occasion of his 85th birthday. pp. 3-18. (1979)

Szent-Györgyi Albert: The living state. In: Biological Bulletin, (157) 2. pp. 398-399. (1979)

Szöllősi Géza and Udvardi Judit and Náfrádi József and Karácsony Gizella and Bálint Gábor and Varró Vince: Patkányon kiváltott Indomethacin gyomorfekély patomechanizmusáról és befolyásolásáról. In: Kolligátum. pp. 412-421. (1979)

Szőnyi Gabriella and Knyihár Erzsébet and Csillik Bertalan: Extra-lysosomal, fluoride-resistant acid phosphatase-active neuronal system subserving nociception in the rat cornea. In: Kolligátum. pp. 974-981. (1979)

Szűcs Ágnes: A "Gyermek" című lap története 1907-1919 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 398-408. (1979)

Sántha Pál: Az iskolai szabadidő-közösségek fejlődésének új jelenségei és távlatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 169-175. (1979)

Tamás András and Korom Irma and Csepregi Erzsébet and Mohácsi Gábor: A hajas fejbőr recidiváló haemangiopericytomája. In: Kolligátum. pp. 1637-1639. (1979)

Tatár Magdolna: The Khotons of Western Mongolia. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 1-37. (1979)

Timár István: Mohás Lívia: Gimnazisták énképe önjellemzéseikben : Budapest 1978. Akadémiai Kiadó. 65 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 114-116. (1979)

Tryjarski Edward: Rȩkopisy i inskrypcje Azji Centralnej od V do XI wieku : Setna rocznica urodzin P. Pelliota : Paryź, 2-4 X 1979 r. In: [Nauka Polska]. pp. 115-116. (1979)

Tószegi Anna and Kovács Gábor: A Cross-Jones f. billentyűprothézis meghibásodásának pathomechanizmusa. In: Kolligátum. pp. 210-213. (1979)

Tószegi Anna and Kovács Gábor: Pathomechanism of deterioriation of the Cross-Jones heart valve prostheses. In: Kolligátum. pp. 171-172. (1979)

Tóth Lajos: Békés megye iskolái az 1770/72. évi összeírás tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 53-66. (1979)

Tóth Lajos and Georg W. Kreutzberg: Acetylcholinesterase in neurons of the rat cerebral cortex. In: Kolligátum. pp. 125-129. (1979)

Tóth Lajos and Karcsú Sarolta: Über die ultrastrukturelle Lokalisation der Acetylcholinesterase- (AChE) Aktivität im Diaphragma des Rattenembryo = Ultrastructural localization of the acetylcholinesterase (AChE) activity in the diaphragm of the rat embryo. In: Kolligátum. pp. 148-156. (1979)

Túri Sándor and Ormos Jenő and Sztriha László and Szepesi G.: Urinary osmolarity in late stage nephritis and nephrosis. In: Kolligátum. pp. 171-177. (1979)

Tőkéczki László: Robert Alt: Das Bildungmonopol : a művelődési monopólium : Berlin 1978. Akademie-Verlag. 198 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 4. pp. 450-452. (1979)

Vadász Sándor: A Magyar Tanácsköztársaság információi Bajorországnak : közoktatás és kultúra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 183-188. (1979)

Varsányi Péter István: Az iskolák államosításának kérdése Imre Sándor pedagógiai rendszerében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 176-182. (1979)

Vaskó László: Száz éve született Fáber Oszkár. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 189-198. (1979)

Várkonyi Ágnes and Karácsony Gizella and Márkus Vera and Beviz József and Mágori Anikó: Kongenitális intestinális lymphangiektásiás esetünk. In: Kolligátum. pp. 72-76. (1979)

Vásárhelyi Zsuzsanna: A tanulók elfáradását csökkentő tényezők vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 27-34. (1979)

Wojtilla Gyula: Kāśyapīyakṛṣisūkti : a Sanskrit work on agriculture I. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 209-252. (1979)

Zajączkowski Włodzimierz: Der Wortschatz der Gagausen als Abbildung ihrer Beschäftigung. In: Folia Orientalia. pp. 23-29. (1979)

Zsolnai József: A "tantárgypedagógiák" tudományelméleti megalapozottságának nyitott kérdései a tanítóképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 2. pp. 136-143. (1979)

Zátonyi Sándor: Korreláció az írásbeli és a szóbeli feleletek között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 262-268. (1979)

teles : Jelenlét és megmaradás. In: Hajdú-Bihari Napló : a Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei Bizottságának lapja, (36) 24. p. 5. (1979)

Ábent Ferenc and Szűcs Pál: Az oktatástechnikai eszközök és anyagok alkalmazásának néhány elvi kérdése és egy vizsgálat tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 3. pp. 249-261. (1979)

Ágoston Dénes and Bogdány Anikó: Scanning electron microscopy of cerebral ventricles : optimum tissue preparation technique. In: Kolligátum. pp. 251-263. (1979)

This list was generated on 2024. július 20. 07:41:40 CEST.