Items where Year is 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 113.

A

Andrews, Peter Alford: The tents of Timur. In: Arts of the Eurasian steppelands: Colloquies on art & archaeology in Asia, (7). pp. 143-180. (1978)

Arató, Ferenc: A munkaoktatás és a politechnikai képzés tantervi koncepcióinak összehasonlító vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 419-430. (1978)

B

B. Pach, Éva: Robert Glaser: Adaptive education: individual diversity and learning = Alkalmazkodó oktatás : egyéni különbségek és a tanulás kapcsolata. 1977. London, New York, Toronto. 181 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 313-316. (1978)

Balázs, Györgyné: Eperjessy Géza, Szebenyi Péter: A tanulók történelmi fogalmainak fejlődése. Budapest, 1976. 324 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 171-174. (1978)

Balázs, János: Szenci Molnár Albert és az európai nyelvtudomány. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 67-74. (1978)

Baracs, Ágnes: Philippe Ariès: L'enfant et la famille sous l'ancien régime = A gyermek és a család a Régi Rend idején : Párizs, 1976. Seuil, Collections Points. 316 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 454-455. (1978)

Benda, Kálmán: A késő-reneszánsz korának gazdasági, társadalmi és politikai összetevői Magyarországon. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 91-106. (1978)

Benkő, László: Mondatszerkesztési sajátságok Szenci Molnár Albert naplójában. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 83-90. (1978)

Bergmann, Erzsébet: Nevelési tanácsadók tegnap, ma, holnap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 141-149. (1978)

Besnyő, Miklós: A csehszlovák oktatásügy új szervezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 150-160. (1978)

Borsa, Gedeon: Szenci Molnár Albert könyvtárának két kötete Németújváron. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 289-292. (1978)

Brtáň, Rudo: Slovnská duchovná pieseň v období tvorivej činnosti Alberta Molnára Szenciho. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 215-225. (1978)

Bábosik, István: A marxista személyiségelmélet neveléselméleti konzekvenciái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 15-26. (1978)

Bálent, Boris: Problémy okolo knihtlačiara Jána Manlia. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 207-214. (1978)

Bán, Ervin: Guide pour la transformation de bibliotheqes scolaires en centres multimédia = Hogyan alakulhatnak át az iskolai könyvtárak multimediális önképző központokká : Párizs 1976. Les Presses de l'UNESCO. 64 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. p. 456. (1978)

Bán, Imre: Szenci Molnár Albert, a költő. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 137-153. (1978)

Báthory, Zoltán: A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 195-207. (1978)

Bóta, László: A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 163-178. (1978)

C

Csanda, Sándor: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szlovák fordításai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 227-237. (1978)

Csapó, Benő: A "mastery learning" elmélete és gyakorlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 60-73. (1978)

Csillik, Bertalan and Knyihár, Erzsébet: Biodynamic plasticity in the Rolando substance. In: Kolligátum. pp. 203-230. (1978)

Csillik, Bertalan and Knyihár, Erzsébet and Jójárt, István and Elshiekh, A. A. and Pór, István: Perineural microtubule inhibitors induce degenerative atrophy of central nociceptive terminals in the Rolando substance. In: Kolligátum. pp. 467-484. (1978)

Czegler, Imre: Rámista volt-e Szenczi Molnár Albert? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 43-48. (1978)

D

Daróczy, Sándor: Ifjúságkutatás a köznevelés fejlesztésének szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 226-235. (1978)

Deák, Zsuzsa: A szocialista országok fiatal pedagógiai kutatóinak III. nemzetközi szemináriuma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 433-435. (1978)

Dombrády, Éva: G. Donáth Blanka: A tanár-diák kapcsolatról. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 138 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 319-321. (1978)

Dán, Róbert: Szenci Molnár Albert és Conrad Vietor. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 283-287. (1978)

de Piceis Polver, Paola and Barni, Sergio and Fenoglio, Carla and Speziali, Margherita: Glycogen changes in the liver cells of young rats following isoprenaline treatment : (histochemical and ultrastructural investigations). In: Kolligátum. pp. 176-178. (1978)

F

Falus, Iván: Az oktatástechnológia tárgyáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 132-137. (1978)

Farkas, Miklós and Lökös, Ágnes and Mile, Károlyné: A szimultán tanulás hatása a tudásmennyiség növekedésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 220-225. (1978)

Füle, Sándor: Oktatástechnológiai tapasztalatok az NSZK-ból és az USA-ból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 137-141. (1978)

G

Golnhofer, Erzsébet: Az előadás módszertanának problématörténeti vázlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 89-106. (1978)

Gyenis, Vilmos: Szenci Molnár Albert a XVIII. századi hagyományban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 121-135. (1978)

Gömöri, György: Szenci Molnár Albert művei és bibliakiadásai cambridgei könyvtárakban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 297-300. (1978)

Gönner, Rudolf: A nevelés mint a jövő elővételezése - a modern pedagógia perspektívái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 187-194. (1978)

H

Hodinka, László: Le document et l'information, leur rôle dans l'éducation = A dokumentum és az információ, szerepük az oktató-nevelő munkában. Szerk. Marcel Sire. Párizs, 1975. Armand Colin, 320 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 176-178. (1978)

Holl, Béla: Adalékok Szenzi Molnár Albert zsoltárainak történetéhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 179-181. (1978)

Horváth, Iván: "Számtalan az soc vala vala vala". In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 183-189. (1978)

Horváth, Lajos: Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléselméleti Albizottságának ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 334-335. (1978)

Horváth, Lajos: Hunyady Györgyné: Kollektivitás az iskolai osztályokban : a közösségi beállítódás strukturális meghatározói. Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó. 204 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 309-312. (1978)

Hunyady, Györgyné and Vastagh, Zoltán: A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 459-464. (1978)

Háber, Judit: Az olvasókönyvek világképe és a tantervi koncepció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 254-266. (1978)

I

Imre, Mihály: Molnár Albert Biblia Tigurinája. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 301-315. (1978)

Inkei, Péter: Wlodzimierz Wincławski: Typowe srodowiska wychowawcze wspólczesnej Polski = A mai Lengyelország tipikus nevelési környezetei : Varsó, 1976. Panstwowe Wydawnistwo Naukowe. 248 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 457-458. (1978)

J

Jancsó, Gábor: Selective degeneration of chemosensitive primary sensory neurones induced by capsaicin: Glial changes. In: Kolligátum. pp. 145-152. (1978)

Jancsó, Gábor and Sávay, Gyula and Király, Erzsébet: Appearance of histochemically detectable ionic calcium in degenerating primary sensory neurons. In: Kolligátum. pp. 165-169. (1978)

K

Knyihár, Erzsébet and Csillik, Bertalan and Rakic, Pasko: Transient synapses in the embryonic primate spinal cord. In: Kolligátum. pp. 1205-1209. (1978)

Komár, Károly: Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai : Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 300 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 445-447. (1978)

Kotschy, Beáta: Gordon W. Allport: Az előítélet. Ford. és az utószót írta Csepeli György. Budapest, 1977. Gondolat Kiadó. 324 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 321-323. (1978)

Kovács, József László: Szenci Molnár Albert Altdorfban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 255-262. (1978)

Kovács, Máté: Az UNESCO nevelésügyi programja : 1977-1978. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 125-131. (1978)

Kozma, Tamás: Mándi Péter: Oktatás és gazdasági növekedés a fejlődő országokban. Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó. 188 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 168-170. (1978)

Kozma, Tamás: Szervezetkutatási irányok a hazai oktatásügyben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 3-14. (1978)

Kulcsár, András and Udvardy, Miklós and Gergely, Judith: Beta receptor blokád hatása a máj glikogén tartalmára májlaesióban. In: Kolligátum. p. 256. (1978)

Kávássy, Sándor: Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada [könyvismertetés]. In: Hevesi Szemle, (6) 3. pp. 62-63. (1978)

Kékes Szabó, Mihály: A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek közösségi életének és tevékenységének vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 236-253. (1978)

Kókai, György and Karcsú, Sarolta and Tóth, Lajos: A Renshaw-gátlás morfológiai alapjainak fény- és elektronmikroszkópos hisztokémiai vizsgálata. Az AChE-pozitiv Renshaw-elemek topográfiai analízise. In: Kolligátum. pp. 136-142. (1978)

L

László, István: A thiamin-pirofoszfatáz aktivitás lokalizációja a motoros véglemezben. In: Kolligátum. pp. 593-606. (1978)

Lázi, Imréné: Vág Ottó: Friedrich Fröbel. Budapest, 1976. Tankönyvkiadó. 96 oldal. Egyetemes Neveléstörténet 28-29. füzet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 325-326. (1978)

M

M. Nádasi, Mária: Standardizált témazáró tesztek. Szerk. Ágoston György. Szeged, 1973-1976 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 166-168. (1978)

Maksay, Ferenc: Szenc mezőváros a XVI-XVII. század fordulóján. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 107-112. (1978)

Martonyi, János: Les motifs des jugements judiciaires. In: Kolligátum. pp. 367-380. (1978)

Meylan, Henry: La Genèvre de Théodore de Bèze et les étudiants hongoris dans la seconde moitié du XVIe siècle. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 25-28. (1978)

Mihály, András and Pór, István and Csillik, Bertalan: Perineurálisan alkalmazott cytostatikus, cytotoxikus és kelátképző vegyületek hatása a primer sensoros neuron perifériás és centrális nyúlványaira. In: Kolligátum. pp. 245-255. (1978)

Morvay, Károly: Kwartalnik Pedagogiczny : 1976. 1-4. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 161-165. (1978)

Mészáros, István: Joannes Amos Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma. Fordította Dobossy László és Mayer Judit. Bratislava 1977. Madács Könyv- és Lapkiadó N. V. 243 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 326-328. (1978)

N

Neuser, Wilhelm Heinrich: Der Calvnismus in Heidelberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 29-35. (1978)

Nyiri, Sándor and Gajó, Mária and Kálmán, György: A mastocyták szerepe az iris adrenerg innervációjának kialakulásában. In: Kolligátum. pp. 89-93. (1978)

Náhlik, Zoltán: Egy kiváló erdélyi pedagógus: Gáspár János : 1816-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 74-88. (1978)

P

Palánkai, Gellért and Sávay, Gyula and Poberai, Mária: Calcium-Freisetzung in der neuromuskulären Junktion auf die Wirkung von Acetylcholin = Calcium utilization in the neuromuscular junction after acetylcholin treatment. In: Kolligátum. pp. 170-175. (1978)

Papp, Ignác and Szentirmai, László: A szegedi termelőszövetkezetek aktiv tagjainak társadalmi-közéleti tevékenységéről. In: Kolligátum. pp. 41-48. (1978)

Petrikás, Árpád and Vecsey, Beatrix: Tanárképzés, hivatásra nevelés és az iskolai munka korszerűsítése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 347-364. (1978)

Petrovics, István: A rozgonyi csata : Kristó Gyula új könyve [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (68) 207. p. 5. (1978)

Párkány, Antal: Szenc múltjából. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 113-119. (1978)

R

Réthy, Endréné: Az oktatási folyamat faktoranalízise. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 403-418. (1978)

S

S. Faragó, Magdolna: Kapcsolatok a felsőoktatási intézmények néhány sajátossága és az elsőéves hallgatók beilleszkedését jelző elégedettség között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 378-391. (1978)

S. Hamar, Mária: A magyar nyelv népiskolai kötelező oktatását elrendelő 1879-i törvény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 300-308. (1978)

Salamon, Zoltán: A közoktatáspolitika és a neveléstudomány kapcsolata : az MTA Pedagógiai Bizottságának vitaülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 329-334. (1978)

Schaffhauser, Ferenc: A közösség fogalmának tükrözése 17-23 éves tanulófiatalok tudatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 27-47. (1978)

Schmidt, Ibolya: A pályaválasztási döntés érettsége tanítóképző főiskolára jelentkező dél-dunántúli fiataloknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 365-377. (1978)

Schulek, Tibor: Még néhány szó és egy új adat Szilvásújfalvi Imréről. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 293-296. (1978)

Somos, Lajos: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. XI. Szerkesztette Kiss Lajos : Debrecen, 1976. 255 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 450-453. (1978)

Stegmann, André: L'aaport des traductions des psaumes à l'esthetique du baroque poetique franҫais (1590-1630). In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 155-162. (1978)

Stein, Peter: The place of Servius Sulpicius Rufus in the development of roman legal science. In: Kolligátum. pp. 175-184. (1978)

Stein, Peter: The sources of law in Cicero. In: Kolligátum. pp. 19-31. (1978)

Stoll, Béla: Szenci Molnár Albert ismeretlen levele és latin elégiája. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 263-267. (1978)

Szabó, Márta: Charles Hummel: Education today for the world of tomorrow = Mennyire szolgálja napjaink oktatása a jövőt? UNESCO Párizs, 1977. International Bureau of Education. 200 old. Studies and surveys in comparative education : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 316-318. (1978)

Szabó, Márta: UNESCO-kiadványok a nevelésügy területén (1976). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 120-125. (1978)

Szabó, Sándorné: Pestalozzi számtáblái egy 1822-i hazai tankönyvben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 290-299. (1978)

Szarka, József: Jausz Béla emlékkötet : Debrecen, 1976. 234 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. p. 441. (1978)

Szathmári, István: Irodalmi nyelvünk Szenci Molnár Albert szótárainak tükrében. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 75-81. (1978)

Szebenyi, Péterné and Ruda, Mihály: Nyílt és zárt jellegű kérdésrendszerek párhuzamos alkalmazásának konzekvenciái egy konkrét vizsgálat tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 48-59. (1978)

Szeléndi, Gábor: A tanulási mód vizsgálata tanítóképzős hallgatóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 392-402. (1978)

Szántó, Imre: A "közös iskolák" II. József korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 275-289. (1978)

Szörényi, László: Szenci Molnár Albert latin versei. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 245-253. (1978)

Szőnyi, György Endre: Molnár Albert és a "titkos tudományok". In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 49-57. (1978)

T

Tandi, Lajos: A Szeged-monográfia közügy : beszélgetés dr. Kristó Gyula sorozatszerkesztővel. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (68) 303. p. 10. (1978)

Tolnai, Gábor: Molnár Albert személyisége. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 7-23. (1978)

Tomai, Éva: Cigánytanulók szókincsének és szocializációs fejlettségének vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 267-274. (1978)

Téglásy, Imre: Adalékok Szenci Molnár Albert fordítás-stílusához. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 59-66. (1978)

Tóth, Dezső: A pedagógia új kutatóműhelye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 439-440. (1978)

Tóth, Lajos: Vaskó László: Az utópista szocialisták pedagógiai nézetei : Egyetemes Neveléstörténet 26-27. szám. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 158 oldal : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 447-450. (1978)

Tőzsér, Árpád: Szenci Molnár Albert. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 191-205. (1978)

V

V. Munkácsy, Katalin: Bernáth József: Iskola és önművelés. Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 138 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 323-324. (1978)

Varga, Erzsébet: Molnár Albert költészetének utóélete. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 239-243. (1978)

Vág, Ottó: Neveléstörténeti időszakos kiadványok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 435-438. (1978)

Vág, Ottó: Výchova předškolních dětí v Českých zemích 19. století = Iskola előtti korú gyermekek nevelése a cseh országrészben a 19. században. Szerkesztette: Věra Mišurcová és Hana Nutzová. Prága, 1976. Ustředni Knihovna Pedagogické Fakulty UK, 382 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 174-176. (1978)

Vásárhelyi, Judit: A humanista Szenci Molnár Albert. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 37-41. (1978)

W

Wenge, Christel and Wenge, Horst: A tanulással kapcsolatos beállítódás fejlesztése mint a didaktikai vezetés problémája az oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 2. pp. 208-219. (1978)

Z

Zallár, Andor: Rövid beszámoló a Szegedi Orvostudományi Egyetem könyvtárának 1977. évi munkájáról.

Zsindely, Endre: Szenci Molnár Albert levelei Ludwig Luciushoz (1607-1610). In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (4). pp. 269-282. (1978)

Á

Ágoston, György: Ausztriai reformkísérletek a gimnáziumi felső fokozaton. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 107-120. (1978)

Ágoston, György: Gerhart Neuner: A szocialista általános képzés elmélete : Budapest, 1977. Tankönyvkiadó. 324 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 3-4. pp. 442-445. (1978)

This list was generated on 2021. January 16. 06:34:41 CET.