Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Találatok száma: 90.

A

Antalffy, György: Sur l'amendement de la Constitution de la République Populaire Hongroise. Kolligátum. pp. 1-17. (1975)

Antall, József and Kapronczay, Károly: Fodor József és az iskola egészségügy. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 191-200. (1975)

Arató, Ferenc: A közoktatási és pedagógia információs rendszer nemzetközi kollokviuma. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 206-207. (1975)

Arató, Ferenc: A pedagógiai információs rendszer problematikája. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 18-28. (1975)

Arató, Ferenc and Tóth, Béla: Tóth Béla: Szöveg és kép az olvasókönyvekben : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 218 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 95-96. (1975)

B

Bara, Dénes and Bőti, Zsuzsanna and Sztriha, László and Skaliczki, József: Oxydativ enzymek hisztokémiai kimutatásának jelentősége kísérletes agy-laesiók környéki és távoli hatásának megítélésében. Kolligátum. pp. 63-73. (1975)

Baracs, Ágnes: Georges Snyders és a "nem közvetlenül irányító" nevelés elméletei. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 357-363. (1975)

Baracs, Ágnes and Freire,, Paulo: Paulo Freire: Pedagogy of the oppressed : Az elnyomottak pedagógiája : New York, 1973. The Seabury Press. 186 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 244-246. (1975)

Bellér, Béla: Az írásos és a vizsgalapos vizsgáztatás a dolgozók gimnáziumában. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 427-440. (1975)

Berkics, Mihály and Nagy, József: Nagy József: Iskola előkészítés és beiskolázás : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. 83 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 380-383. (1975)

Bodó, László: Honvédelmi nevelésünk 10 éve. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 69-80. (1975)

Bábosik, István: Kutatásmetodikai tanulmányok : Budapest, 1974. MTA Pedagógiai Kutatócsoport kiadása. 186 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 235-236. (1975)

Bábosik, István: A személyiség erkölcsi irányultsága és az irányultság vizsgálatának problémája. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 290-303. (1975)

Bálint, Mária and Meier,, Arthur: Arthur Meier: Sociologie des Bildungwesens : A művelődésügy szociológiája : Berlin, 1974. Volk und Wissen Volkseigener Verlag. 222 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 240-244. (1975)

Bíró, Katalin: Az erkölcsi gondolkodás formálása. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 141-147. (1975)

Bíró, Katalin and Bábosik, István: Bábosik István: Az erkölcsi tudatosság szerepe a magatartás szabályozásában : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 300 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 472-474. (1975)

Bólyai, Imréné: Riforma della scuola : 1974. 1-12. szám. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 460-464. (1975)

C

Csapó, Zsolt and Kuthy, Enikő and Lantos, Judit and Ormos, Jenő: Experimentally induced malakoplakia. Kolligátum. pp. 453-464. (1975)

Cziráky, Istvánné and Vogüé,, Anne de: Anne de Vogüé: L'Orientation : Pályairányítás : Párizs, 1973. Armand Colin. 324 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 477-479. (1975)

D

Dani, Tivadar: A Narodna Proszveta" főbb témái az utóbbi években. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 464-469. (1975)

Dani, Tivadar: A "Pedagogik" néhány főbb témája 1974-ben. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 369-372. (1975)

Döbrönte, Zoltán and Náfrádi, József and Varró, Vince and Benedek, Szabolcs: Computer aided data processing for digestive endoscopy with the help of a code-system. Kolligátum. pp. 1-5. (1975)

E

Engelhardt, J. and Kuthy, Enikő and Ormos, Jenő and Tószegi, Anna and Fazakas, S. and Felkai, B. and Kovács, Gábor: Application of semi-thin sections in necropsy material ; A mitrális billentyű pótlása formalinban tartósított sertés aorta billentyűvel, késői eredmények. Kolligátum. pp. 78-80. (1975)

F

Faludi, Szilárd: A történeti szempont a pedagógiában. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 441-448. (1975)

Fehér, Katalin: Tallózás a team-oktatás szakirodalmában. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 207-213. (1975)

Fehér, Katalin and Bishop,, Lloyd K.: Lloyd K. Bishop: Individualizing educational systems : Individualizált oktatási rendszerek : New York, 1971. Harper and Row Publishers. 270 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 98-100. (1975)

Forray R., Katalin and Fingerle,, Karlheinz: Karlheinz Fingerle: Funktionen und Probleme der Schule : Az iskola funkciói és problémái : München, 1973. ICösel-Verlag. 199 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 383-385. (1975)

Franciosi, Gennaro: Clan gentilizio e strutture monogamiche : contributo alla storia della famiglia romana : corso di diritto romano I. Kolligátum. pp. 1-121. (1975)

G

Gecső, Ervin and Báthory, Zoltán: Báthory Zoltán: Természettudományos oktatásunk helyzete : Budapest, 1974. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 156 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 234-235. (1975)

Gergely, Ferenc: Levente egyesületek 1939-1945 között. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 312-325. (1975)

Gáspár, László and Mihály, Ottó: Mihály Ottó: Nevelésfilozófia és pedagógiai célelmélet : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. 239 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 88-90. (1975)

H

Horváth, Lajos and Pataki, Ferenc: A valóság pedagógiája Szerkesztette: Pataki Ferenc : Közösségi nevelés a népi kollégiumokban : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 461 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 470-472. (1975)

Horváth, Örs Péter and Sándor, Tamás and Kapros, Károly: Légzési elégtelenséget okozó tumorembolisatio mamma excisio után. Kolligátum. pp. 26-28. (1975)

Horánszky, Nándor: A neveléstörténeti kutatások helyzete könyvtártudományi szemszögből. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 326-337. (1975)

I

Illés, Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika : 1973. 11-12. és 1974. 1-10. szám. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 220-227. (1975)

Illés, Lajosné: A szovjet nevelésügy jelenlegi helyzete. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 338-354. (1975)

K

Kahler, Frigyes: Adatok a magyarországi papírpénzhamisítás történetéhez. Kolligátum. pp. 385-412. (1975)

Kazár, György and Udvardi, György and Ormos, Jenő: A fogorvosi karon végzettek elhelyezkedésének problémáról ; Egyszerű vizeletgyűjtő szerelék ; A társszerzőség kérdéséről. Kolligátum. pp. 1126-1127. (1975)

Kelemen, Elemér: A népoktatás helyzete Somogy megyében a kiegyezés előtti években. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 177-190. (1975)

Kiss, Tihamér and Domján, Károly: Domján Károly: Oksági összefüggések megértése 6-10 éves korban : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. 238 oldal, 17 kép : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 90-93. (1975)

Kiss, Tihamér and Lőwe,, Hans: Hans Lőwe: Bevezetés a felnőttkor tanuláslélektanába : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 242 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 236-238. (1975)

Kiss, Árpád: Iskolai és permanens nevelés. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 115-128. (1975)

Kiss, Árpád: Jausz Béla 1895-1974. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 81-83. (1975)

Kiss, Árpád: Svéd vizsgálat az egyénre gyakorolt iskolai hatás tisztázására. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 354-356. (1975)

Kovács, István: A quarter of a century on the path of popular democratic constitutional development (1949-1974). Kolligátum. pp. 1-46. (1975)

Kovács, József and Sági, István: Bronchiolaris emphysema : a tüdő muscularis cirrhosisa. Kolligátum. pp. 1876-1883. (1975)

Kozma, Tamás: International Review of Education : 1973/2-4; 1974/1. sz. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 84-86. (1975)

Kozma, Tamás: Teljesítménymérés és összehasonlító pedagógia : Comparative Education Review 18. évf. (1974) 2. sz. : Szerkesztette: A. M. Kazamias és T. N. Postlethwaite. Madison, Wisconsin, USA. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 227-230. (1975)

Kozma, Tamás and Ferge, Zsuzsa and Háber, Judit: Az iskola szociológiai problémái : Válogatott tanulmányok. Szerkesztette Ferge Zsuzsa és Háber Judit : Budapest, 1974. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 538 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 93-94. (1975)

Kuthy, Enikő and Csapó, Zsolt: Glutaraldehyd-osmiumtetroxid fixálást követő jellegzetes műtermékek. Kolligátum. pp. 16-22. (1975)

Kuthy, Enikő and Ormos, Jenő and Sokondi, Sándor and Mágori, Anikó and Szabó, Éva and Németh, Annamária and Papp, Á. and Tószegi, Anna and Kovács, Gábor and Mónus, Zoltán and Várkonyi, Ágnes and Bara, Dénes and Skaliczki, József: Abstracts : The foamy cells of the kidney ; Elektromikroszkópos tapasztalatok a vesebiopsiák értékelésében ; Membrános nephopathia ; Chronicus prolifertiv glomerulonephritis és chronicus agressiv hepatitis együttes előfordulása ; Szívbillentyűpótlás kapcsán létrejövő intravascularis haemolysis ; A Tangier-kór morphologiája különös tekintettel a májbiopsiára ; A neuronalis túlműködés és kimerülés szöveti elkülönítésének lehetőségei. Kolligátum. pp. 109-116. (1975)

Kálmán, György and Nagy, József: Nagy József: Iskolaelőkészítés és beiskolázás : A kompenzáló beiskolázási modell : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó. Két kötet. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 231-233. (1975)

Kéri, Henrik: Pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók tanulmányi eredményei. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 414-426. (1975)

Köte, Sándor: F. F. Koroljov (1898-1971). Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 52-58. (1975)

Köte, Sándor: A közoktatás politikus Lunacsarszkij. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 449-459. (1975)

L

Ligetiné Verebély, Anna and Mihály, Ottó and Vajó, Péter: Alapelvek a köznevelési rendszer távlati fejlesztési koncepciójának kialakításához. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 259-277. (1975)

M

Morvay, Károly: Kwartalnik Pedagogiczny : 1974. 1-3. szám. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 364-369. (1975)

Mészáros, István and Horánszky, Nándor: Horánszky Nándor: Közoktatási tantervek 1868-1971 : Budapest, 1974. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása. 173 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 238-240. (1975)

N

Nagy, Sándor: Új lehetőségek az oktatási folyamat tervezésében. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 6-17. (1975)

Nádasi, Mária and Bruner,, J. S.: J. S. Bruner: Új utak az oktatás elméletéhez : Budapest, 1974. Gondolat Kiadó. 243 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 87-88. (1975)

O

Ormos, Jenő: A cardiovascularis rendszer kórbonctana. Kolligátum. pp. 1-41. (1975)

Ormos, Jenő and Sztriha, László and Bőti, Zs. and Kuthy, Enikő: Electron microscopic and cytochemical study of the vacuoles of regegerating renal tubular cells. Kolligátum. pp. 477-483. (1975)

P

Paál, Ákos: Intelligencia és vizuális szemlélet. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 29-34. (1975)

Petrikás, Árpád: A nevelési folyamat közösségi jellegének értelmezéséről. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 129-140. (1975)

Petrikás, Árpád and Szuhomlinszkij,, V. A.: V. A. Szuhomlinszkij: Metodika vihovanynya kolektivu : A közösség nevelésének módszertana : Kijev, 1971. Ukránul. 208 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 373-375. (1975)

Polacek, Adalbert: Proprietà e possesso nel diritto romano postclassico. Kolligátum. pp. 518-537. (1975)

Pozsonyi, Tamásné and Báthory, Zoltán: A világnézetünk alapjai tantárgy helyzete egy felmérés tükrében. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 278-289. (1975)

R

Regős, János: Az Eötvös-alap első évtizedei. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 163-176. (1975)

S

Simon, Péterné: Kandidátusi értekezések vitái. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 101-103. (1975)

Sonkodi, Sándor and Pap, Ákos and Varró, Vince: A beta-receptor-blokkoló Visken hatása a hypertoniás betegek vérnyomására, a plasmarenin-aktivitásra és az elektrolitokra. Kolligátum. pp. 111-115. (1975)

Szabó, Márta: Az UNESCO 1975-1976. évi nevelésügyi programja. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 201-205. (1975)

Szarka, József: Három évtized. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 3-5. (1975)

Szarka, József: A pedagógia mennyiségi és minőségi vonatkozásairól. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 395-401. (1975)

Szebenyi, Péterné and Ruda, Mihály: A matematika alkalmazásának egyik lehetséges útja a neveléstudományi kutatómunkában. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 35-40. (1975)

Sztriha, László and Bőti, Zsolt and Ormos, jenő: Histochemical examination of lysosomal enzymes in necrotic proximal renal tubules of albino rats. Kolligátum. pp. 495-501. (1975)

Szvétek, Józsefné and Komlósi, Sándor: Komlósi Sándor: Munkára nevelés a családban : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 167 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 96-98. (1975)

Székácsné Vida, Mária and Ligetiné Verebély, Anna: Ligetiné Verebély Anna: Az esztétikum felfedezésének útjai : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 235 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 375-380. (1975)

Széphalminé Vizelyi, Ágnes: A középiskolai tanulók megítélhetősége a tanulmányi átlag eltörlése után. Magyar pedagógia, (75) 2. pp. 148-162. (1975)

Sági, István and Döbrönte, Zoltán and Csernay, László and Varró, Vince: A teljes gyomron és a gyomornyálkahártyán nyugalomban átáramló vérmennyiség meghatározása kutyában. Kolligátum. pp. 212-217. (1975)

Sági, István and Döbrönte, Zoltán and Varró, Vince: Sav-secretiót befolyásoló anyagok hatása kutyagyomor vérkeringésére. Kolligátum. pp. 575-581. (1975)

Sándor, T. and Mómus, Z. and Novák, K. and László, Aranka: Fatalis neonatalis májcirrhosis. Kolligátum. pp. 1-2. (1975)

Sándor, Tamás and Surinya, Mária and Mónus, Zoltán: A csecsemőkori óriássejtes hepatitis familiaris előfordulása. Kolligátum. pp. 748-755. (1975)

T

Timár, István and Buda, Béla and Havas, Ottóné: Buda Béla, Havas Ottóné: A felnőttkor küszöbén : Budapest, 1974. Tankönyvkiadó. 300 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 474-476. (1975)

Tószegi, Anna: Deterioriation of a cloth-covered lentcular heart valve prosthesis. Kolligátum. pp. 24-25. (1975)

V

Varró, Vince and Náfrádi, József: A splanchnicus regio egyes szakaszainak szerepe a pentagastrin biológiai inactiválásában. Kolligátum. pp. 82-88. (1975)

Varsányi, Péter István: Törvényjavaslat a pedagógusképző intézmények államosításáról 1919 februárjában. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 59-68. (1975)

Vaskó, László: A felszabadulás utáni tanügyigazgatás első tíz éve. Magyar pedagógia, (75) 3. pp. 304-311. (1975)

Várkonyi, András and Mónus, Zoltán and Gyurkovits, Kálmán and Joó, Imre: Tangier-kór és mucoviscidosis együttes előfordulása. Kolligátum. pp. 2187-2190. (1975)

Z

Zibolen, Endre: Nevelőképzésünk jövője. Magyar pedagógia, (75) 4. pp. 402-413. (1975)

Zsolnai, József: Az iskolai gyakorlatok felsőoktatás-didaktikai ellentmondásai. Magyar pedagógia, (75) 1. pp. 41-51. (1975)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 07:56:27 2017 CEST.