Items where Year is 1969

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Journal | Offprint
Number of items: 95.

Article

Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, IV. : szerkesztették Mátrai László, Tóth András, Vértesy Miklós (fel. szerk.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 213-214. (1969)

Az MTA Pedagógiai Bizottsága : 1969. febr. 10-én tartott ülésén... Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. 221a. (1969)

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum külföldi új szerzeményeiből. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 219-220. (1969)

Beküldött könyvek és folyóiratok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. 221b. (1969)

A Fővárosi Központi Gyermekgondozó Intézet és hálózatának jubileumi évkönyve (1958-1968) : felelős kiadó Dr. Schnell János, Bpest, 1968. 357 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. p. 214. (1969)

Bakos, József: Az 1868-as népoktatási törvény és a magyar nyelvi, nyelvtani ismeretek népiskolai tanításának néhány kérdése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 164-172. (1969)

Balázs, Béla: Az elektronikus számítógépek pedagógiai célú alkalmazása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 456-458. (1969)

Bíró, Péterné: A "Pädagogik" 1968-as évfolyam : [folyóiratszemle]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 454-456. (1969)

Deák, Gábor: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei V. : Debrecen, 1968 [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 214-217. (1969)

Felkai, László: A népiskolai törvény és végrehajtása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 151-163. (1969)

Gellért, László: Adalékok a Tanácsköztársaság tanulói önkormányzatához: a középiskolai diákbizottságok működéséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 7-23. (1969)

Kiss, Barna: Modern eszmék Kőnig Gyula pedagógiai munkásságában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 173-182. (1969)

Kiss, Dezső: "...Az egyetemi ifjúság tudatára ébredt a pedagógiában való elmaradottságának...". Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 436-438. (1969)

Kiss, Árpád: Fejlődésünk távlatai és az iskola. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 359-368. (1969)

Kiss, Árpád: Munkaértekezlet az iskolai értékelés tárgyában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 445-448. (1969)

Kiss, Árpád: Ötödik egyetemes nevelésügyi kongresszus 1968-1970. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 343-344. (1969)

Kiss, Árpád and Koskenniemi, Matti: Acta Paedagogica Fennica : Kasvatus-Opillinen Aikakauskirja. Szerkeszti Matti Koskenniemi, Helsinki [Folyóiratszemle]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 218-219. (1969)

Kiss, Árpád and Pataki, Ferenc: Csoportlélektan : válogatta és szerkesztette Pataki Ferenc. Budapest, Gondolat, 1969. 414 1. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. p. 453. (1969)

Kiss, Árpád and Plancke, R. L.: Pedagogica Historica : A pedagógia történetének nemzetközi folyóirata. szerkeszti R. L. Plancke, Gent. A folyóirat utolsó három számának nagyobb tanulmányai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. p. 218. (1969)

Komlósi, Sándor: A köznevelés fejlődése Jugoszláviában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 291-309. (1969)

Kozma, Tamás: International review of education XIV. 1968. : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. p. 217. (1969)

Kozma, Tamás and Vorwerg, Martin: A közösség szerkezetének szociálpszichológiai elemzése. Manfred Vorwerg: Sozialpsychologische Strukturanalysen des Kollektivs. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 351-353. (1969)

Kun, László: Törekvések a folyóírás javítására. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 75-113. (1969)

Kálmán, György: Történeti szemlélet és közoktatás : Neveléstörténet és szocialista pedagógia. Budapest, Táncsics, 1969. 274. 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 208-213. (1969)

Majzik, Lászlóné: Horváth Lajos: Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés az általános iskola felső tagozatában : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének kiadványai. 9. szám. Budapest, 1968. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 448-450. (1969)

Makkár, Mária: Kelemen László: A gondolkodásfejlesztés elméleti kérdései és módszeres eljárásai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 450-453. (1969)

Mihály, Ottó: Két "összes-ülés" a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 439-443. (1969)

Molnár, István and Göndöcs, István: Az önállóság fejlesztésének lehetősége a tanulás folyamatában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 389-398. (1969)

Mészáros, István: Emlékülések a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 183-187. (1969)

Mészáros, István: Iskolaügy a középkori Pest-Budán. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 310-327. (1969)

Nagy, Jánosné: Nemzetközi neveléselméleti munkaértekezlet. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 443-445. (1969)

Nagy, László: Kísérlet a napközi otthoni tanulás racionalizálására. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 382-388. (1969)

Nagy, Sándor: Az oktatási folyamat korszerűsítési lehetőségei. : az általános iskolából a középiskolába való átmenet problémái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 369-381. (1969)

Perlaki, Ernő: A tanulás tanítása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 59-74. (1969)

Pálffy, Zoltán and Turóczi, Mária: A képátélés esztétikai tartalmának alakulása : a képzőművészeti-esztétikai nevelés életkori lehetőségeiről és feladatairól. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 399-414. (1969)

Pásztor, Emil: Egy nem tankönyvbe való versről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 144-150. (1969)

Ravasz, János: A nevelésügy világválsága : Philip H. Coombs: The World Educational Crisis. A Systems Analysis. — New York—London— Toronto, 1968. Oxford University Press. 241 I. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 197-202. (1969)

Ravasz, János: A tanuláspszichológia amerikai képviselőinek önvizsgálata a közoktatás kérdésében : Hilgard, Ernest R. (editor): Theories of Learning and Instruction. Chicago, 1964. 430 1. (National Society for the Study of Education) [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 202-206. (1969)

Rozsondai, Zoltán: Tanítóképzésünk színvonalproblémái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 231-243. (1969)

Rókusfalvy, Pál: Pályaválasztás, pályakezdet, beilleszkedés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 244-259. (1969)

Simon, Péterné: Tájékoztató a tudományos minősítésről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 188-193. (1969)

Simon, Péterné and Heksch, Ágnes: A kandidátusi értekezés vitájából. Heksch Ágnes: Imre Sándor művelődéspolitikai rendszere, a nemzetnevelés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 344-348. (1969)

Simon, Péterné and Orosz, Lajos: A Tudományos Minősítő Bizottság hírei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 458-460. (1969)

Somos, Lajos: Tóth Lajos: Krecsmarik Endre élete és munkássága : Szarvas, 1969. 193 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 353-355. (1969)

Szabolcs, Ottó: Pedagógusok a Magyar Tanácsköztársaságban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 223-230. (1969)

Szabó, Pál: A testi és lelki fejlődés közti diszharmónia következményei : egy eset elemzése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 428-435. (1969)

Szarka, József: A Tanácsköztársaság pedagógiai vívmányai és tanulságai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 1-6. (1969)

Szepes, Lajos: A nevelői személyiségvonások fejlesztése a neveléstudomány tanításában alkalmazott filmvetítéssel. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 44-58. (1969)

Szilágyi, Vilmos: A szexuális nevelés időszerű kérdései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 415-427. (1969)

Széchy, Éva: Felsőoktatási neveléselméleti és módszertani munkánk fejlődéséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 348-351. (1969)

Széchy, Éva: Oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének néhány kérdése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 24-34. (1969)

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán and Őrhalmi, Ibolya: Tanulókísérletek a felszabadulás előtti kémiatanításban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 328-342. (1969)

Török, Sándor: 20 éves a Család és iskola : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 220-221. (1969)

Ujcz Pálné Orbán, Magda: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata a pedagógiában : Sayler, Wilhelmine: Das Verháltnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik. Eine systematische Untersuchung. München, Basel, 1967, Reinhardt Verl. 289 p. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 196-197. (1969)

Ujcz Pálné Orbán, Magda: A tudományos minősítés és a pedagógiai kutatásban alkalmazott módszerek az NDK-ban : Bauer, Herbert: AUS der Praxis der padagogischen Forschung — Forschungsmethodische Erfahrungen der Aspirantur des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts. Hrsg. Deutsches Pádagogisches Zentralinstitut. Berlin, 1967, Volk u. Wissen. 192 p. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 194-196. (1969)

Varga, Tamás: Kísérlet a matematikatanítás korszerűsítésére : egy tanítási óra. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 280-290. (1969)

Vastagh, Zoltán: A nevelés elmélete és a gyakorlat. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 35-43. (1969)

Veczkó, József: Magyar Pszichológiai irodalom 1945-1966 : Összeállította: Benedek László, Akadémiai Kiadó, 1967. 253 oldal [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. p. 207. (1969)

Veszprémi, László: Az iskolai siker és kudarc hatása a szülői jutalmazásra és büntetésre. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 127-143. (1969)

Zukovits, Imre: A játékosság mint a tanulói aktivitást serkentő tényező. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 114-126. (1969)

Zátonyi, Sándor: A tanulók gondolkodásának fejlődéslélektani vizsgálata a fizika tanításához : a tapasztalatok metodikai alkalmazása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 260-279. (1969)

Ábent, Ferenc: Az MTA Pedagógiai Bizottsága : 1969. január hó 31-én tartott ülésén... Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 460-461. (1969)

Journal

Magyar Pedagógia. - 69. évf. (1969) 1-2. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. (1969)

Magyar Pedagógia. - 69. évf. (1969) 3. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. (1969)

Magyar Pedagógia. - 69. évf. (1969) 4. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. (1969)

Offprint

Automation in der hamburgischen Verwaltung : Stand und Entwicklung. Kolligátum. pp. 1-37. (1969)

Altorjay, István and Füzesi, Kristóf and Páldy, László and Mónus, Zoltán: Intrathorakale gastrogene·Zyste mit blutendem Ulcus. Kolligátum. pp. 381-386. (1969)

Baradnay, Gyula and Mónus, Zoltán and Kulka, Frigyes: Sex-chromatin vizsgálatok női tüdőrák esetekben. Kolligátum. pp. 46-49. (1969)

Baradnay, Gyula and Petri, Gábor and Varró, Vince: Malignant transformation of diffuse polyposis of the colon. Kolligátum. pp. 132-135. (1969)

Bartók, István and Mónus, Zoltán: Peliosis hepatis. Kolligátum. pp. 192-196. (1969)

Bartók, István and Mónus, Zoltán: Peliosis hepatis : neuere Beiträge zur Rolle hormonaler Faktoren. Kolligátum. pp. 170-178. (1969)

Csapó, Zsolt and Szenohradszky, János: Thymolipoma. Kolligátum. pp. 1808-1811. (1969)

Dux, Ernő and Páldy, László and Biliczki, Ferenc and Bakacsi, Gyula: Albers-Schönberg betegség (osteopetrosis, márványcsontbetegség) malignus gyermekkori formájának lefolyása és kezelése. Kolligátum. pp. 149-160. (1969)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Fábrik, Emese: Untersuchungen über die periumbilikale Demarkationsentzündung im Hinblick auf die Lebendgeburt. Kolligátum. pp. 35-45. (1969)

Gülzow, M. and Varró, Vince: Der resezierte Magen. Kolligátum. pp. 33-45. (1969)

Horváth, Éva and Kovács, Kálmán and Szabó, Dezső: 7,12-dimethylbenz (a) anthracénnel előidézett mellékvesekéreg elváltozások elektronmikroszkópos vizsgálata patkányban. Kolligátum. pp. 240-249. (1969)

Horváth, Éva and Kovács, Kálmán and Szabó, Dezső: An electron-microscope study or the adrenocortical lesion induced by 7,12-dimethylbenz/a/anthracene in rats. Kolligátum. pp. 276-282. (1969)

Karácsony, Gizella: A gyomorszekrécióról. Kolligátum. pp. 3-8. (1969)

Kósa, Ferenc: Magzatok testhosszának és életkorának meghatározása csontméretek alapján : kandidátusi értekezés tézisei. Kolligátum. pp. 2-10. (1969)

Lantos, Péter: Total abnorme Einmündung der Lungenvenen in die Vena portae. Kolligátum. pp. 285-290. (1969)

Lewin, M. and Mignon, Michel and Varró, Vince and Bonfils, Serge: Variations de la sécrétion acide primaire et des corrélations électrolytiques du suc gastrique, chez le chien, en fonction du montage expérimental et du stimulant utilisés. Kolligátum. p. 211. (1969)

Ormos, Jenő and Karácsony, Gizella and Biliczki, Ferenc and Szőnyi, Ferenc: Lung cancer in the Hungarian plain. Kolligátum. pp. 667-675. (1969)

Skaliczki, József and Bara, Dénes: Przyczynek do histochemii posredniej czesci przysadki mózgowej. Kolligátum. pp. 41-42. (1969)

Szemere, György and Hegedűs, Gizella and Veress, Ilona and Svékus, András and Csapó, Zsolt: Többszörös chromosoma-elváltozással járó különleges tünetegyüttes. Kolligátum. pp. 524-530. (1969)

Szijj, Ilona and Csapó, Zsolt and László, Ferenc and Kovács, Kálmán: Medullary cancer of the thyroid gland associated with hypercorticism. Kolligátum. pp. 167-173. (1969)

Sági, István and Zoltán, Örs Tamás and Sonkodi, Sándor and Börcsök, Ethel and Tószegi, Anna and Ormos, Jenő and Földi, Mihály: ECG changes induced by lymphogenic encephalopathy. Kolligátum. pp. 143-148. (1969)

Tószegi, Anna and Pintér, Gizella and Kertész, Erzsébet: A Valsalva sinus congenitalis aneurysmájának csecsemőkori rupturája. Kolligátum. pp. 1205-1208. (1969)

Varga, Gyula and Kovács, Bertalan and Kertes, István: Négy primaer malignus tumor együttes előfordulása : trachearesectio és direkt anastomosis szerepe a tracheadaganatok gyógyításában. Kolligátum. pp. 1862-1870. (1969)

Varró, Vince: Gastrin. Kolligátum. pp. 340-344. (1969)

Varró, Vince: Gastrite chronique et sécrétion gastrique. Kolligátum. pp. 1881-1892. (1969)

Varró, Vince: A gyomorszekréció. Kolligátum. pp. 1-48. (1969)

Varró, Vince: A hasi meteorismus és kezelése. Kolligátum. pp. 618-620. (1969)

Varró, Vince: A korai gyomorcarcinoma diagnosztikája : elnöki bevezető. Kolligátum. pp. 1-7. (1969)

Varró, Vince and Mignon, Michel and Dubrasquet, M.: Bases expérimentales des méthodes d'étude clinique du facteur gastrinique antral. Kolligátum. pp. 106-114. (1969)

Varró, Vince and Mignon, Michel and Shimazu, Ito and Bonfils, Serge: Action du 2-deoxy-d-glucose sur la sécrétion gastrique du chien = The effect of 2-deoxy-d-glucose on gastric secretion in the dog. Kolligátum. pp. 109-115. (1969)

This list was generated on 2020. January 24. 06:21:04 CET.