Items where Year is 1969

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 180.

A

A. G.: Folyóiratszemle : Korok és krónikák. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (25) 7. p. 4. (1969)

Altorjay István and Füzesi Kristóf and Páldy László and Mónus Zoltán: Intrathorakale gastrogene·Zyste mit blutendem Ulcus. In: Kolligátum. pp. 381-386. (1969)

Amanžolov Sarsen Amanžolovič: Dve runičeskie nadpisi s Syr-Dar'i. In: Vestnik Akademii nauk Kazahskoj SSR 1. pp. 72-74. (1969)

Amanžolov Sarsen Amanžolovič: Ilijskie runičeskie nadpisi. In: Voprosy âzykoznaniâ 3. pp. 147-151. (1969)

Aubin Jean: L'ethnogénese des Qaraunas. In: Turcica – revue d'études turques, (1). pp. 65-94. (1969)

Âkobson Roman Osipovič: La transformation poétique. In: Lettres françaises. pp. 3-4. (1969)

Âkobson Roman Osipovič: A zérus jel. (1969)

B

Bakos József: Az 1868-as népoktatási törvény és a magyar nyelvi, nyelvtani ismeretek népiskolai tanításának néhány kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 164-172. (1969)

Balázs Béla: Az elektronikus számítógépek pedagógiai célú alkalmazása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 456-458. (1969)

Baradnay Gyula and Mónus Zoltán and Kulka Frigyes: Sex-chromatin vizsgálatok női tüdőrák esetekben. In: Kolligátum. pp. 46-49. (1969)

Baradnay Gyula and Petri Gábor and Varró Vince: Malignant transformation of diffuse polyposis of the colon. In: Kolligátum. pp. 132-135. (1969)

Bartók István and Mónus Zoltán: Peliosis hepatis. In: Kolligátum. pp. 192-196. (1969)

Bartók István and Mónus Zoltán: Peliosis hepatis : neuere Beiträge zur Rolle hormonaler Faktoren. In: Kolligátum. pp. 170-178. (1969)

Bárczi Géza and Pais Dezső and Lakó György: Ajánlás levelező tagságra : Kálmán Béla : függelék ; Kálmán Béla tudományos munkásságának jegyzéke (1934-1972). (1969)

Bíró Péterné: A "Pädagogik" 1968-as évfolyam : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 454-456. (1969)

C

Csapó Zsolt and Szenohradszky János: Thymolipoma. In: Kolligátum. pp. 1808-1811. (1969)

D

Deák Gábor: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei V. : Debrecen, 1968 [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 214-217. (1969)

Dux Ernő and Páldy László and Biliczki Ferenc and Bakacsi Gyula: Albers-Schönberg betegség (osteopetrosis, márványcsontbetegség) malignus gyermekkori formájának lefolyása és kezelése. In: Kolligátum. pp. 149-160. (1969)

E

Eckmann János: Sadî Gülistan'ının bilinmeyen Çağatayca bir çevirisi. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 17-29. (1969)

Eckmann János: Shāhī, a hitherto unknown Chagatay poet of the fifteenth century. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 263-286. (1969)

Eckmann János: Two fragments of a Koran manuscript with interlinear Persian and Turkic translations. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 287-290. (1969)

Eren Hasan: Jan Rypka. In: Türk Dili, șubat. pp. 708-709. (1969)

F

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Fábrik Emese: Untersuchungen über die periumbilikale Demarkationsentzündung im Hinblick auf die Lebendgeburt. In: Kolligátum. pp. 35-45. (1969)

Felkai László: A népiskolai törvény és végrehajtása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 151-163. (1969)

G

Gellért László: Adalékok a Tanácsköztársaság tanulói önkormányzatához: a középiskolai diákbizottságok működéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 7-23. (1969)

Gülzow M. and Varró Vince: Der resezierte Magen. In: Kolligátum. pp. 33-45. (1969)

H

Hajdú Péter: Új hazát találtak, őshazát keresnek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 9-15. (1969)

Halasi-Kun Tibor: The Ottoman elements in the Syrian dialects. In: Archivum ottomanicum. pp. 14-91. (1969)

Herman József: Latinitas Pannonica : kísérlet a pannóniai feliratok latinságának jellemzésére. In: Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Főbizottságának világirodalmi folyóirata. pp. 364-376. (1969)

Hermes Hans: Hans Hermes német matematikus levele Kalmár Lászlóhoz.

Horváth Éva and Kovács Kálmán and Szabó Dezső: 7,12-dimethylbenz (a) anthracénnel előidézett mellékvesekéreg elváltozások elektronmikroszkópos vizsgálata patkányban. In: Kolligátum. pp. 240-249. (1969)

Horváth Éva and Kovács Kálmán and Szabó Dezső: An electron-microscope study or the adrenocortical lesion induced by 7,12-dimethylbenz/a/anthracene in rats. In: Kolligátum. pp. 276-282. (1969)

J

Juhász Gyula: [Megjegyzések Szent-Györgyi Albert 1943-as isztambuli missziójához]. In: Magyarország külpolitikája : 1919-1945. pp. 274-275. (1969)

K

Kalmár László: Kalmár László levele Hans Hermes német matematikushoz [1.].

Kalmár László: Kalmár László levele Hans Hermes német matematikushoz [2.].

Kanyar József: Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés megye történetéhez. I. A honfoglalástól 1715-ig. Békéscsaba, 1967. In: Századok, (103) 1. pp. 173-175. (1969)

Kara György: A magyar altajisztika helyzete és feladatai : gépelt kézirat. In: Magyar tudomány : a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. (1969)

Kara György: A magyar altajisztika helyzete és feladatai. In: Magyar Tudomány. pp. 686-691. (1969)

Karikó Jánosné and Karikó Zsuzsanna: Karikó Jánosné és Karikó Zsuzsanna levele Karikó Katalinhoz és Karikó Jánoshoz.

Karikó Katalin: Karikó Katalin levelei édesanyjához Karikó Jánosnéhoz és nővéréhez, Karikó Zsuzsannához.

Karmyševa Bel'kis Halilovna: Tipy skotovodstva v ûžnyh rajonah Uzbekistana i Tadžikistana : konec XIX - načalo XX veka. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 44-50. (1969)

Karácsony Gizella: A gyomorszekrécióról. In: Kolligátum. pp. 3-8. (1969)

Kenéz János: Szent-Györgyi Albert, a tudós, az ember. In: Magyar Hírek, (22) 6. p. 9. (1969)

Kimura J. E. and Szent-Györgyi Albert: Donor-acceptor interactions of nitrogen. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (62) 1. pp. 286-288. (1969)

Kiss Barna: Modern eszmék Kőnig Gyula pedagógiai munkásságában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 173-182. (1969)

Kiss Dezső: "...Az egyetemi ifjúság tudatára ébredt a pedagógiában való elmaradottságának...". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 436-438. (1969)

Kiss Árpád: Fejlődésünk távlatai és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 359-368. (1969)

Kiss Árpád: Munkaértekezlet az iskolai értékelés tárgyában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 445-448. (1969)

Kiss Árpád: Ötödik egyetemes nevelésügyi kongresszus 1968-1970. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 343-344. (1969)

Kiss Árpád and Koskenniemi Matti: Acta Paedagogica Fennica : Kasvatus-Opillinen Aikakauskirja. Szerkeszti Matti Koskenniemi, Helsinki [Folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 218-219. (1969)

Kiss Árpád and Pataki Ferenc: Csoportlélektan : válogatta és szerkesztette Pataki Ferenc. Budapest, Gondolat, 1969. 414 1. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. p. 453. (1969)

Kiss Árpád and Plancke R. L.: Pedagogica Historica : A pedagógia történetének nemzetközi folyóirata. szerkeszti R. L. Plancke, Gent. A folyóirat utolsó három számának nagyobb tanulmányai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. p. 218. (1969)

Komlósi Sándor: A köznevelés fejlődése Jugoszláviában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 291-309. (1969)

Kozma Tamás: International review of education XIV. 1968. : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. p. 217. (1969)

Kozma Tamás and Vorwerg Martin: A közösség szerkezetének szociálpszichológiai elemzése. Manfred Vorwerg: Sozialpsychologische Strukturanalysen des Kollektivs. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 351-353. (1969)

Kun László: Törekvések a folyóírás javítására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 75-113. (1969)

Kálmán György: Történeti szemlélet és közoktatás : Neveléstörténet és szocialista pedagógia. Budapest, Táncsics, 1969. 274. 1. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 208-213. (1969)

Kósa Ferenc: Magzatok testhosszának és életkorának meghatározása csontméretek alapján : kandidátusi értekezés tézisei. In: Kolligátum. pp. 2-10. (1969)

L

Labádi-Bertényi Gizella: A nyenyec többes genitivusról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 25-29. (1969)

Lakó György: Einige Worte zur Verteidigung von Karjalainen und Kannisto. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 177-178. (1969)

Lakó György: Lehnwort und Begriff in der Urheimatforschung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. (1969)

Lakó György: Martinus Fogelius' Verdienste bei der Entdeckung der finnougrischen Sprachverwandtschaft. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 3-13. (1969)

Lantos Péter: Total abnorme Einmündung der Lungenvenen in die Vena portae. In: Kolligátum. pp. 285-290. (1969)

László Ferenc: Műveltség és hagyomány = Studia ethnologica Hungariae et centralis ac orientalis Europae, VI. Budapest, Tankönyvkiadó, 1964 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft. (1969)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Zametki o novom turkmensko-russkom slovare : recenziâ. In: Izvestiâ Akademii nauk Turkmenskoj SSR : Ser. obŝ. nauk. pp. 82-84. (1969)

Lewin M. and Mignon Michel and Varró Vince and Bonfils Serge: Variations de la sécrétion acide primaire et des corrélations électrolytiques du suc gastrique, chez le chien, en fonction du montage expérimental et du stimulant utilisés. In: Kolligátum. p. 211. (1969)

Ligeti Lajos: Fekete Lajos : 1891-1969. In: Magyar Tudomány. pp. 633-636. (1969)

Ligeti Lajos: Prof. L. Fekete : 1891-1969. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 379-381. (1969)

Ligeti Lajos: Tabgačskij âzyk : dialekt sân'bijskogo. In: Narody Azii i Afriki. pp. 107-117. (1969)

Ligeti Lajos and Csongor Barnabás and Káldy Nagy István: Búcsú Fekete Lajostól : 1891-1969. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 415-419. (1969)

M

Majzik Lászlóné: Horváth Lajos: Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés az általános iskola felső tagozatában : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének kiadványai. 9. szám. Budapest, 1968. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 448-450. (1969)

Makkár Mária: Kelemen László: A gondolkodásfejlesztés elméleti kérdései és módszeres eljárásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 450-453. (1969)

Matuz József: Hans-Joachim Kissling, Sultan Bajezid's II. Bezeihungen zu Markgraf Francesco II. von Gonzaga. München, Hueber, 1965 : Buchbesprechung. In: Oriens. pp. 472-474. (1969)

Matuz József: Youssef Eche, Les bibliothèques arabes publiques et semi-publiques en Mésopotamie, en Syrie et an Égypte au Moyen Age. Damas, 1967 : compte rendu. In: Erasmus. pp. 65-67. (1969)

Menges Karl Heinrich: Tože kritika : recenziâ. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 230-233. (1969)

Menges Karl Heinrich: Zur Erforschung der Kirgisischen Grammatik : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 325-330. (1969)

Miâtev Petăr: Konstantin Jireček und die Balkanstudien : anlässlich seines 115-ten Geburstages. In: Études balkaniques. pp. 57-67. (1969)

Miâtev Petăr: Tureckie èpigrafičeskie pamâtniki kak istočniki po istorii kul'tury bolgarskih zemel' XIV-XIX vv. In: Vostočnye istočniki po istorii narodov Ûgo-Vostočnoj i Central'noj Evropy = Fontes orientales ad historiam populorum Europae Meridie-Orientalis atque Centralis pertinentes. pp. 180-193. (1969)

Mihály Ottó: Két "összes-ülés" a Magyar Tudományos Akadémián. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 439-443. (1969)

Mikola Tibor: Die Entstehung der Palatalitätskorrelation im Samojedischen. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 164-168. (1969)

Mikola Tibor: Miscellanea Samojedica. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. (1969)

Mollova Mefküre: Coïncidence des zones linguistiques bulgares et turques dans les Balkans. In: Actes du 10e Congrès international des linguistes, Bucarest, 28 août-2 septembre 1967. pp. 217-221. (1969)

Mollova Mefküre: Parler turc de Florina. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 95-127. (1969)

Molnár István and Göndöcs István: Az önállóság fejlesztésének lehetősége a tanulás folyamatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 389-398. (1969)

Munkácsy Magdolna: Dr. Szent-Györgyi Albert nyilatkozata. A biológia fejlődése és a rákprobléma. In: Magyar Hírlap, (2) 335. p. 9. (1969)

Mészáros István: Emlékülések a Magyar Tudományos Akadémián. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 183-187. (1969)

Mészáros István: Iskolaügy a középkori Pest-Budán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 310-327. (1969)

N

Nagy Jánosné: Nemzetközi neveléselméleti munkaértekezlet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 443-445. (1969)

Nagy László: Kísérlet a napközi otthoni tanulás racionalizálására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 382-388. (1969)

Nagy Sándor: Az oktatási folyamat korszerűsítési lehetőségei. : az általános iskolából a középiskolába való átmenet problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 369-381. (1969)

Nyíri Antal: A magyar tőrendszer decendens történetéhez II. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. (1969)

O

Olajos Terézia: Adalék a (H)ung(a)ri(i) népnév és a késői avarkori etnikum történetéhez. In: Antik Tanulmányok = Studia Antiqua;Antik tanulmányok = Studia Antiqua. pp. 87-90. (1969)

Ormos Jenő and Karácsony Gizella and Biliczki Ferenc and Szőnyi Ferenc: Lung cancer in the Hungarian plain. In: Kolligátum. pp. 667-675. (1969)

P

Perlaki Ernő: A tanulás tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 59-74. (1969)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: On the initial h in the Yüan-ch'ao pi-shih. In: Academia Sinica : Bulletin of the Institute of History and Philology. pp. 267-276. (1969)

Pálffy Zoltán and Turóczi Mária: A képátélés esztétikai tartalmának alakulása : a képzőművészeti-esztétikai nevelés életkori lehetőségeiről és feladatairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 399-414. (1969)

Pásztor Emil: Egy nem tankönyvbe való versről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 144-150. (1969)

R

Ravasz János: A nevelésügy világválsága : Philip H. Coombs: The World Educational Crisis. A Systems Analysis. — New York—London— Toronto, 1968. Oxford University Press. 241 I. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 197-202. (1969)

Ravasz János: A tanuláspszichológia amerikai képviselőinek önvizsgálata a közoktatás kérdésében : Hilgard, Ernest R. (editor): Theories of Learning and Instruction. Chicago, 1964. 430 1. (National Society for the Study of Education) [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 202-206. (1969)

Rásonyi László: Kuman özel adları. In: Türk kültürü araştırmaları. pp. 71-144. (1969)

Reychman Jan: Kulturális érdeklődés Magyarország iránt a XVIII. századi Lengyelországban. In: Tanulmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. pp. 317-330. (1969)

Rédei Károly: Neue Aspekte zur permischen Vokalforschung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 130-141. (1969)

Rozsondai Zoltán: Tanítóképzésünk színvonalproblémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 231-243. (1969)

Róna-Tas András: Néhány gondolat a nyelvrokonságról. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 261-279. (1969)

Rókusfalvy Pál: Pályaválasztás, pályakezdet, beilleszkedés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 244-259. (1969)

S

Schütz Ödön: The 11th session of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) in Horsholm, Denmark 2-6 June, 1968. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 273-277. (1969)

Schütz Ödön: Dokumenty na poloveckom âzyke XVI v. : sudebnye akty Kamenec-Podol'skoj armânskoj obŝiny. Transcr., intr., gramm., glossary by T. I. Grunin. Moskva : Nauka, 1967 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 283-285. (1969)

Schütz Ödön: Edward Tryjarski: Dictionnaire arméno-kiptchak d'après trois manuscrits des collections viennoises, tome 1., fasc. 1., A-H, fasc. 2., I-K, Warszawa 1968 : review. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 372-374. (1969)

Sertkaya Osman Fikri: Ahmet Caferoğlu'nun hayatı ve eserleri : doğumunun 70. yıl dönümü münasebeti ile. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 1-28. (1969)

Simon Péterné: Tájékoztató a tudományos minősítésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 188-193. (1969)

Simon Péterné and Heksch Ágnes: A kandidátusi értekezés vitájából. Heksch Ágnes: Imre Sándor művelődéspolitikai rendszere, a nemzetnevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 344-348. (1969)

Simon Péterné and Orosz Lajos: A Tudományos Minősítő Bizottság hírei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 458-460. (1969)

Sinor Dénes: Geschichtliche Hypothesen und Sprachwissenschaft in der ungarischen, finnisch-ugrischen und uralischen Urgeschichtsforschung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 273-281. (1969)

Skaliczki József and Bara Dénes: Przyczynek do histochemii posredniej czesci przysadki mózgowej. In: Kolligátum. pp. 41-42. (1969)

Somos Lajos: Tóth Lajos: Krecsmarik Endre élete és munkássága : Szarvas, 1969. 193 1. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 353-355. (1969)

Spuler Bertold: Abu-l-Fazl Bejchaki, Istorija Ma'suda 1030-1041. eingeleitet, übersetz und erläutert von A. K. Arends. Taškent, 1962 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. -369. (1969)

Spuler Bertold: The Cambridge history of Iran, Band 1. The land of Iran, ed. by W. B. Fischer : Buchbesprechung. In: Historische Zeitschrift : Begründet von Heinrich von Sybel Fortgeführt von Friedrich Meinecke. pp. 766-769. (1969)

Spuler Bertold: E. Schütz: An Armeno-Kipchak chronicle on the Polish-Turkish wars in 1620-1621. Bibliotheca orientalis Hungarica XI, Budapest 1968 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 386-387. (1969)

Spuler Bertold: René Grousset: Conqueror of the world. Übersetz von Denis Sinor und Marian McKellar and Denis Sinor London, 1967 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 340-341. (1969)

Spuler Bertold: V. M. Masson, V. A. Romodin: Istorija Afganistana, Bd. 1-2. Moskau, Nauka 1964/65 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1969)

Szabolcs Ottó: Pedagógusok a Magyar Tanácsköztársaságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 223-230. (1969)

Szabó Pál: A testi és lelki fejlődés közti diszharmónia következményei : egy eset elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 428-435. (1969)

Szarka József: A Tanácsköztársaság pedagógiai vívmányai és tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 1-6. (1969)

Szemere György and Hegedűs Gizella and Veress Ilona and Svékus András and Csapó Zsolt: Többszörös chromosoma-elváltozással járó különleges tünetegyüttes. In: Kolligátum. pp. 524-530. (1969)

Szent-Györgyi Albert: Charge, charge transfer and cellular activity. In: Theoretical physics and biology. pp. 192-193. (1969)

Szent-Györgyi Albert: Energy transport and DA interactions. In: International Journal of Quantum Chemistry, (3) S3A. pp. 157-168. (1969)

Szent-Györgyi Albert: Molecules, electrons and biology. In: Transactions of the New York Academy of Sciences : Series II, (31) 4. pp. 334-340. (1969)

Szent-Györgyi Albert: Science and budget cutting. In: Bulletin of the Atomic Scientists, (25) 10. pp. 16-17. (1969)

Szent-Györgyi Albert: Steric, electronic and integrative factors in enzymic regulation. In: Advances in Enzyme Regulation, (7). pp. 5-11. (1969)

Szent-Györgyi Albert: A biológia fejlődése és a rákprobléma : Dr. Szent-Györgyi Albert nyilatkozata. In: Magyar Hírlap, (2) 335. p. 9. (1969)

Szepes Lajos: A nevelői személyiségvonások fejlesztése a neveléstudomány tanításában alkalmazott filmvetítéssel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 44-58. (1969)

Szijj Ilona and Csapó Zsolt and László Ferenc and Kovács Kálmán: Medullary cancer of the thyroid gland associated with hypercorticism. In: Kolligátum. pp. 167-173. (1969)

Szilágyi Vilmos: A szexuális nevelés időszerű kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 415-427. (1969)

Szluka Emil: Magyar Nobel-díjas. Szent-Györgyi Albert pályája. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (27) 238. p. 5. (1969)

Szomjas-Schiffert György: Népzenegyűjtő utam a Lappföldön. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 355-372. (1969)

Szynkiewicz Sławoj: Współczesna rodzina pasterska : niekotóre cechy charakterystyczne. In: Studia mongolskie. pp. 81-97. (1969)

Széchy Éva: Felsőoktatási neveléselméleti és módszertani munkánk fejlődéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 348-351. (1969)

Széchy Éva: Oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének néhány kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 24-34. (1969)

Szőkefalvi-Nagy Zoltán and Őrhalmi Ibolya: Tanulókísérletek a felszabadulás előtti kémiatanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 328-342. (1969)

Sági István and Zoltán Örs Tamás and Sonkodi Sándor and Börcsök Ethel and Tószegi Anna and Ormos Jenő and Földi Mihály: ECG changes induced by lymphogenic encephalopathy. In: Kolligátum. pp. 143-148. (1969)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: K. H. Menges: The Turkic languages and peoples. An introduction to Turkic studies. Wiesbaden, Harrassowitz, 1968. Ural-Altaische Bibliothek, 15. : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 134-138. (1969)

T

Tardy Lajos: Izsák zsidó orvos a perzsiai uralkodó és Corvin Mátyás összekötője a törökellenes világliga megszervezésében. In: 1414-1748. 12. köt. pp. 3-20. (1969)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Ujgurskaâ épigrafika Sin'czâna : material sobran avtorom vo vremâ poezdki po Sin'czânu osen'û 1956 g. In: Issledovaniâ po tûrkologii : [posveŝaetsâ 60-letiû so dnâ roždeniâ akademika AN KazSSR, professora S. K. Kenesbaeva] / [otv. red. M. B. Balakaev]. pp. 79-91. (1969)

Teplâšina Tamara Ivanovna: O drevneudmurtskih ličnyh imenah. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 49-57. (1969)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Das Rosenmotiv ausserhalb des Eselromans. In: Beiträge zur alten Geschichte und deren Nachleben : Festschrift für Franz Altheim zum 6.10.1968. pp. 512-517. (1969)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus születésének ötszázadik évfordulójára : közös lapok a magyar és a belga erasmizmus történetéből. In: Világosság : bölcsészeti-akadémiai folyóirat. pp. 583-590. (1969)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Hans Schwalb, Hesiods Theogonie : eine unitarische Analyse. Wien : Buchbesprechung. In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft. pp. 114-116. (1969)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Társadalomtudományunk nemzeti és nemzetközi jellege. In: Magyar tudomány = Hungarian science : a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. pp. 124-138. (1969)

Trencsényi-Waldapfel Imre: A török ifjú éneke a Szigeti veszedelemben. In: Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Főbizottságának világirodalmi folyóirata;Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának lektorált folyóirata. pp. 548-562. (1969)

Tryjarski Edward: Notes on the Turcica in Sir M. Aurel Stein's collection. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 322-328. (1969)

Tumaševa Dilâra Garifovna: Dialekty sibirskih tatar v otnošenii k tatarskomu i drugim tûrkskim âzykam : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk. (1969)

Tószegi Anna and Pintér Gizella and Kertész Erzsébet: A Valsalva sinus congenitalis aneurysmájának csecsemőkori rupturája. In: Kolligátum. pp. 1205-1208. (1969)

Török Sándor: 20 éves a Család és iskola : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 220-221. (1969)

U

Ujcz Pálné Orbán Magda: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata a pedagógiában : Sayler, Wilhelmine: Das Verháltnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik. Eine systematische Untersuchung. München, Basel, 1967, Reinhardt Verl. 289 p. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 196-197. (1969)

Ujcz Pálné Orbán Magda: A tudományos minősítés és a pedagógiai kutatásban alkalmazott módszerek az NDK-ban : Bauer, Herbert: AUS der Praxis der padagogischen Forschung — Forschungsmethodische Erfahrungen der Aspirantur des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts. Hrsg. Deutsches Pádagogisches Zentralinstitut. Berlin, 1967, Volk u. Wissen. 192 p. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 194-196. (1969)

V

Varga Gyula and Kovács Bertalan and Kertes István: Négy primaer malignus tumor együttes előfordulása : trachearesectio és direkt anastomosis szerepe a tracheadaganatok gyógyításában. In: Kolligátum. pp. 1862-1870. (1969)

Varga Rózsa: Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés megye történetéhez. I. A honfoglalástól 1715-ig. Békéscsaba, 1967. Békés Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya. 175 l. 4 t. (Forráskiadványok a Békés megyei levéltárból, 1.) [könyvismertetés]. In: Irodalomtörténeti Közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata, (73) 1. p. 116. (1969)

Varga Tamás: Kísérlet a matematikatanítás korszerűsítésére : egy tanítási óra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 280-290. (1969)

Varró Vince: Gastrin. In: Kolligátum. pp. 340-344. (1969)

Varró Vince: Gastrite chronique et sécrétion gastrique. In: Kolligátum. pp. 1881-1892. (1969)

Varró Vince: A gyomorszekréció. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1969)

Varró Vince: A hasi meteorismus és kezelése. In: Kolligátum. pp. 618-620. (1969)

Varró Vince: A korai gyomorcarcinoma diagnosztikája : elnöki bevezető. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1969)

Varró Vince and Mignon Michel and Dubrasquet M.: Bases expérimentales des méthodes d'étude clinique du facteur gastrinique antral. In: Kolligátum. pp. 106-114. (1969)

Varró Vince and Mignon Michel and Shimazu Ito and Bonfils Serge: Action du 2-deoxy-d-glucose sur la sécrétion gastrique du chien = The effect of 2-deoxy-d-glucose on gastric secretion in the dog. In: Kolligátum. pp. 109-115. (1969)

Vastagh Zoltán: A nevelés elmélete és a gyakorlat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 35-43. (1969)

Veczkó József: Magyar Pszichológiai irodalom 1945-1966 : Összeállította: Benedek László, Akadémiai Kiadó, 1967. 253 oldal [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. p. 207. (1969)

Veszprémi László: Az iskolai siker és kudarc hatása a szülői jutalmazásra és büntetésre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 127-143. (1969)

W

Wang Yongding: Wang Jün-tin [Wang Yongding] levele Kalmár Lászlóhoz.

Z

Zieme Peter: A. Bombaci: Histoire de la littérature turque. Trad. par I. Mélikoff, préface de L. Bazin. Paris : Klincksieck, 1968 : Buchbesprechung. In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. pp. 554-558. (1969)

Zieme Peter: Ein manichäisch-turkisches Gedicht. In: Türk Dili Araștırmaları Yıllığı : Belleten. pp. 39-44. (1969)

Zieme Peter: Ein uigurisches Sündenbekenntnis. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 107-121. (1969)

Zieme Peter: Gabain, Annemarie v.: Die Drucke der Turfan-Sammlung (Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, Jg. 1967, Nr. 1). Berlin : Akademie-Verlag, 1967 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 375-376. (1969)

Zieme Peter: Türkçe bir Mani şiir. In: Türk Dili Araștırmaları Yıllığı : Belleten. pp. 45-51. (1969)

Zieme Peter: Zwei Textergänzungen zu A. von Le Coq's "Türkische Manichaica aus Chotscho III.". In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 7-18. (1969)

Zukovits Imre: A játékosság mint a tanulói aktivitást serkentő tényező. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 1-2. pp. 114-126. (1969)

Zátonyi Sándor: A tanulók gondolkodásának fejlődéslélektani vizsgálata a fizika tanításához : a tapasztalatok metodikai alkalmazása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 3. pp. 260-279. (1969)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: Epic songs and singers in Central Asia. In: Oral epics of Central Asia. pp. 271-339. (1969)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: Novoe o Ker-ogly. In: Izvestia Rossijskoj Akademii Nauk : Seria literatury i azyka. pp. 108-119. (1969)

Á

Ábent Ferenc: Az MTA Pedagógiai Bizottsága : 1969. január hó 31-én tartott ülésén... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (69) 4. pp. 460-461. (1969)

This list was generated on 2024. június 25. 21:51:52 CEST.