Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | D | F | G | K | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Találatok száma: 61.

B

Bakos, József: Az 1868-as népoktatási törvény és a magyar nyelvi, nyelvtani ismeretek népiskolai tanításának néhány kérdése. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 164-172. (1969)

Balázs, Béla: Az elektronikus számítógépek pedagógiai célú alkalmazása. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 456-458. (1969)

Bíró, Péterné: A "Pädagogik" 1968-as évfolyam : [folyóiratszemle]. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 454-456. (1969)

D

Deák, Gábor: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei V. : Debrecen, 1968 [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 214-217. (1969)

F

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Fábrik, Emese: Untersuchungen über die periumbilikale Demarkationsentzündung im Hinblick auf die Lebendgeburt. Kolligátum. pp. 35-45. (1969)

Felkai, László: A népiskolai törvény és végrehajtása. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 151-163. (1969)

G

Gellért, László: Adalékok a Tanácsköztársaság tanulói önkormányzatához: a középiskolai diákbizottságok működéséről. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 7-23. (1969)

K

Kiss, Barna: Modern eszmék Kőnig Gyula pedagógiai munkásságában. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 173-182. (1969)

Kiss, Dezső: "...Az egyetemi ifjúság tudatára ébredt a pedagógiában való elmaradottságának...". Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 436-438. (1969)

Kiss, Árpád: Fejlődésünk távlatai és az iskola. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 359-368. (1969)

Kiss, Árpád: Munkaértekezlet az iskolai értékelés tárgyában. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 445-448. (1969)

Kiss, Árpád: Ötödik egyetemes nevelésügyi kongresszus 1968-1970. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 343-344. (1969)

Kiss, Árpád and Koskenniemi, Matti: Acta Paedagogica Fennica : Kasvatus-Opillinen Aikakauskirja. Szerkeszti Matti Koskenniemi, Helsinki [Folyóiratszemle]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 218-219. (1969)

Kiss, Árpád and Pataki, Ferenc: Csoportlélektan : válogatta és szerkesztette Pataki Ferenc. Budapest, Gondolat, 1969. 414 1. Magyar pedagógia, (69) 4. p. 453. (1969)

Kiss, Árpád and Plancke, R. L.: Pedagogica Historica : A pedagógia történetének nemzetközi folyóirata. szerkeszti R. L. Plancke, Gent. A folyóirat utolsó három számának nagyobb tanulmányai. Magyar pedagógia, (69) 1-2. p. 218. (1969)

Komlósi, Sándor: A köznevelés fejlődése Jugoszláviában. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 291-309. (1969)

Kozma, Tamás: International review of education XIV. 1968. : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. p. 217. (1969)

Kozma, Tamás and Vorwerg, Martin: A közösség szerkezetének szociálpszichológiai elemzése. Manfred Vorwerg: Sozialpsychologische Strukturanalysen des Kollektivs. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 351-353. (1969)

Kun, László: Törekvések a folyóírás javítására. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 75-113. (1969)

Kálmán, György: Történeti szemlélet és közoktatás : Neveléstörténet és szocialista pedagógia. Budapest, Táncsics, 1969. 274. 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 208-213. (1969)

Kósa, Ferenc: Magzatok testhosszának és életkorának meghatározása csontméretek alapján : kandidátusi értekezés tézisei. Kolligátum. pp. 2-10. (1969)

M

Majzik, Lászlóné and Horváth, Lajos: Horváth Lajos: Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés az általános iskola felső tagozatában : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének kiadványai. 9. szám. Budapest, 1968. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 448-450. (1969)

Makkár, Mária: Kelemen László: A gondolkodásfejlesztés elméleti kérdései és módszeres eljárásai. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 450-453. (1969)

Mihály, Ottó: Két "összes-ülés" a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 439-443. (1969)

Molnár, István and Göndöcs, István: Az önállóság fejlesztésének lehetősége a tanulás folyamatában. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 389-398. (1969)

Mátrai, László and Tóth, András and Vértesy, Miklós: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, IV. : szerkesztették Mátrai László, Tóth András, Vértesy Miklós (fel. szerk.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 213-214. (1969)

Mészáros, István: Emlékülések a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 183-187. (1969)

Mészáros, István: Iskolaügy a középkori Pest-Budán. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 310-327. (1969)

N

Nagy, Jánosné: Nemzetközi neveléselméleti munkaértekezlet. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 443-445. (1969)

Nagy, László: Kísérlet a napközi otthoni tanulás racionalizálására. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 382-388. (1969)

Nagy, Sándor: Az oktatási folyamat korszerűsítési lehetőségei. : az általános iskolából a középiskolába való átmenet problémái. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 369-381. (1969)

P

Perlaki, Ernő: A tanulás tanítása. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 59-74. (1969)

Pálffy, Zoltán and Turóczi, Mária: A képátélés esztétikai tartalmának alakulása : a képzőművészeti-esztétikai nevelés életkori lehetőségeiről és feladatairól. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 399-414. (1969)

Pásztor, Emil: Egy nem tankönyvbe való versről. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 144-150. (1969)

R

Ravasz, János and Coombs, Philip H.: A nevelésügy világválsága : Philip H. Coombs: The World Educational Crisis. A Systems Analysis. — New York—London— Toronto, 1968. Oxford University Press. 241 I. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 197-202. (1969)

Ravasz, János and Hilgard, Ernest R.: A tanuláspszichológia amerikai képviselőinek önvizsgálata a közoktatás kérdésében : Hilgard, Ernest R. (editor): Theories of Learning and Instruction. Chicago, 1964. 430 1. (National Society for the Study of Education) [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 202-206. (1969)

Rozsondai, Zoltán: Tanítóképzésünk színvonalproblémái. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 231-243. (1969)

Rókusfalvy, Pál: Pályaválasztás, pályakezdet, beilleszkedés. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 244-259. (1969)

S

Schnell, János: A Fővárosi Központi Gyermekgondozó Intézet és hálózatának jubileumi évkönyve (1958-1968) : felelős kiadó Dr. Schnell János, Bpest, 1968. 357 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. p. 214. (1969)

Simon, Péterné: Tájékoztató a tudományos minősítésről. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 188-193. (1969)

Simon, Péterné and Heksch, Ágnes: A kandidátusi értekezés vitájából. Heksch Ágnes: Imre Sándor művelődéspolitikai rendszere, a nemzetnevelés. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 344-348. (1969)

Simon, Péterné and Orosz, Lajos: A Tudományos Minősítő Bizottság hírei. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 458-460. (1969)

Somos, Lajos and Tóth, Lajos: Tóth Lajos: Krecsmarik Endre élete és munkássága : Szarvas, 1969. 193 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 353-355. (1969)

Szabolcs, Ottó: Pedagógusok a Magyar Tanácsköztársaságban. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 223-230. (1969)

Szabó, Pál: A testi és lelki fejlődés közti diszharmónia következményei : egy eset elemzése. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 428-435. (1969)

Szarka, József: A Tanácsköztársaság pedagógiai vívmányai és tanulságai. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 1-6. (1969)

Szepes, Lajos: A nevelői személyiségvonások fejlesztése a neveléstudomány tanításában alkalmazott filmvetítéssel. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 44-58. (1969)

Szilágyi, Vilmos: A szexuális nevelés időszerű kérdései. Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 415-427. (1969)

Széchy, Éva: Felsőoktatási neveléselméleti és módszertani munkánk fejlődéséről. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 348-351. (1969)

Széchy, Éva: Oktatási rendszerünk továbbfejlesztésének néhány kérdése. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 24-34. (1969)

Szőkefalvi-Nagy, Zoltán and Őrhalmi, Ibolya: Tanulókísérletek a felszabadulás előtti kémiatanításban. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 328-342. (1969)

T

Török Sándor, : 20 éves a Család és iskola : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 220-221. (1969)

U

Ujczné Orbán, Magda and Bauer, Herbert: A tudományos minősítés és a pedagógiai kutatásban alkalmazott módszerek az NDK-ban : Bauer, Herbert: AUS der Praxis der padagogischen Forschung — Forschungsmethodische Erfahrungen der Aspirantur des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts. Hrsg. Deutsches Pádagogisches Zentralinstitut. Berlin, 1967, Volk u. Wissen. 192 p. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 194-196. (1969)

Ujczné Orbán, Magda and Sayler, Wilhelmine: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata a pedagógiában : Sayler, Wilhelmine: Das Verháltnis von Theorie und Praxis in der Pädagogik. Eine systematische Untersuchung. München, Basel, 1967, Reinhardt Verl. 289 p. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 196-197. (1969)

V

Varga, Tamás: Kísérlet a matematikatanítás korszerűsítésére : egy tanítási óra. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 280-290. (1969)

Vastagh, Zoltán: A nevelés elmélete és a gyakorlat. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 35-43. (1969)

Veczkó, József and Benedek, László: Magyar Pszichológiai irodalom 1945-1966 : Összeállította: Benedek László, Akadémiai Kiadó, 1967. 253 oldal [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (69) 1-2. p. 207. (1969)

Veszprémi, László: Az iskolai siker és kudarc hatása a szülői jutalmazásra és büntetésre. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 127-143. (1969)

Z

Zukovits, Imre: A játékosság mint a tanulói aktivitást serkentő tényező. Magyar pedagógia, (69) 1-2. pp. 114-126. (1969)

Zátonyi, Sándor: A tanulók gondolkodásának fejlődéslélektani vizsgálata a fizika tanításához : a tapasztalatok metodikai alkalmazása. Magyar pedagógia, (69) 3. pp. 260-279. (1969)

Á

Ábent, Ferenc: Az MTA Pedagógiai Bizottsága : 1969. január hó 31-én tartott ülésén... Magyar pedagógia, (69) 4. pp. 460-461. (1969)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:20:40 2017 CEST.