Items where Year is 1967

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 178.

Article

Az MTA Pedagógiai Bizottsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. p. 160. (1967)

Az MTA Pedagógiai Bizottsága : Az MTA Pedagógiai Bizottsága 1967. október 30-án tartott ülésén... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. p. 490. (1967)

Beküldött könyvek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. p. 491. (1967)

Almásy György: Pedagógiai önállóság és nevelőképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 424-433. (1967)

Arató Ferenc: Művelődésgazdaságtan a Szovjetunióban : A Szovjetunióban 1966. december 4-17. között lefolyt tanulmányutam tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 473-476. (1967)

Balassa László: A komplex fogalmazástanítás módszeres lépései és újabb eredményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 191-205. (1967)

Balogh László and Imre Sándor and Felkai László and Görög Imre and Krisztinkovich Béla: Emlékezés Waldapfel Jánosra : 1866-1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 114-140. (1967)

Bara János and Lénárd Ferenc: Munkára nevelés - kísérleti iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 165-175. (1967)

Biró Sándor: Pálkövi Antal : 1816-1862 : egy elfelejtett magyar pedagógus és történész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 320-341. (1967)

Bodó László: Korszerű műveltség és a honvédelmi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 361-367. (1967)

Báthory Zoltán: Az UNESCO : Budapest, Tankönyvkiadó, 1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 487-489. (1967)

Báthory Zoltán: Barkóczy Ilona - Putnoky Jenő: Tanulás és motiváció. : Budapest, Tankönyvkiadó, 1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 484-487. (1967)

Csoknyai József: Romániai jegyzetek : részletek egy tanulmányút beszámolójából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 145-148. (1967)

Csoma Gyula and Gellért László: Korszerűség és felnőttoktatás : elméleti bevezető a dolgozók iskolája továbbfejlesztésének problémáiba. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 270-286. (1967)

Deák Gábor and Kiss Lajos and Kiss Tihamér: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei. Debrecen 1966. Szerk. Kiss Lajos és Kiss Tihamér, Alföldi Ny. 234. p. : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 355-357. (1967)

Faludi Szilárd: 50 év : (1917-1967). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 161-164. (1967)

Faludi Szilárd: Kemény Gábor válogatott pedagógiai művei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 142-144. (1967)

Földes Éva: Révész Imre : 1889-1967. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 2-3. (1967)

Füle Sándor and Sütő Sándor and Szántó Károly: A pedagógusi hivatás és a pedagógusképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 4-14. (1967)

Hárs László: A nevelőfilm irodalmi-művészeti problémáiról : (Jegyzetek). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 46-62. (1967)

Illés Lajosné: A pedagógia időszerű kérdései külföldön" c. sorozat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 351-355. (1967)

Kelényi Ferenc: Péterfy Sándor és a magyar nőnevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 455-466. (1967)

Kiss József: Munkamódszereink a történelem szakkörben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 176-190. (1967)

Kiss Árpád: Acta Paedagogica Fennica : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. p. 144. (1967)

Kiss Árpád: Kodály Zoltán : 1882-1967. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. p. 1. (1967)

Kiss Árpád: Nagy Sándor: Didaktika : Budapest, Tankönyvkiadó 1967. 240 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 476-478. (1967)

Kiss Árpád: Paedagogica Historica : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. p. 144. (1967)

Kiss Árpád: Paedagogica Historica : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. p. 478. (1967)

Kokas Klára: A relatív szolmizációs módszer hatása 3-8 éves gyermekek személyiségének formálásara. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 63-76. (1967)

Kosaras István: Orosz nyelv- és irodalomtanárok nemzetközi szövetsége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 470-473. (1967)

Kozma Tamás: Analitikus neveléselmélet: új irányzat az angol-amerikai pedagógiában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 148-160. (1967)

Kozma Tamás: International review of education : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. p. 490. (1967)

Kozma Tamás: Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonala : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 357-360. (1967)

Kyöstiö O. K.: A finn közoktatási rendszer változóban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 467-470. (1967)

Kyöstiö O. K. and Kiss Árpád: A tanító szerepe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 15-21. (1967)

Ligetiné Verebély Anna: Egy képzőművészeti vizsgálat tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 388-399. (1967)

Ligetiné Verebély Anna: Egy képzőművészeti vizsgálat tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 400-413. (1967)

M. Nádasi Mária: Kálmán György: A gyakorlati foglalkozás tanításának módszertana az általános iskolában. : Budapest, Tankönyvkiadó, 1967, [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 483-484. (1967)

M. Nádasi Mária: L. B. Itelszon: A középfokú szakoktatás metodikája : Budapest : Tankönyvkiadó,1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 482-483. (1967)

Mihály Ottó: A gyógypedagógia mint tudomány : a gyógypedagógia néhány tudományelméleti problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 287-311. (1967)

Mák Mihály: N. K. Krupszkaja.: Az iskolai önkormányzatokról : Budapest, Tankönyvkiadó, 1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 480-481. (1967)

Mészáros István: Két oktatási szabályzat a XVI. századból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 312-319. (1967)

Nagy Istvánné: Tanulási mód begyakorlása munkalappal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 368-387. (1967)

Nagy Sándor: Roger Gal: Hol tart a pedagógia? : Budapest, Gondolat, 1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 478-480. (1967)

Prokof'ev, M. and Kövendi Dénes: Az iskola, a tudomány és a pedagógus : Prokof'ev, M. (a Szovjetunió közoktatásügyi minisztere) Skola, nauka, ucsitél' c. cikke alapján. Megjelent az Izvesztija, 1967. márc. 8.-i számában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 346-348. (1967)

Pásztor Emil: Egy falusi gimnáziumi reál osztály magyar érettségi dolgozatainak hibái és az irodalmi és nyelvi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 34-45. (1967)

Simon Gyula: Blaskovich Edit : 1895- 1966. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. p. 142. (1967)

Simon Gyula: Domokos Lászlóné : 1885- 1966. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 141-142. (1967)

Szathmáry Lajos: A tanárképzés módszerének időszerű kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 414-423. (1967)

Talizina N. F. and Kosaras István: A programozott tanítás pszichológiai-pedagógiai problémái az irányítás általános elmeletének megvilágításában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 77-89. (1967)

Timár János: Oktatásgazdaságtan. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 367-368. (1967)

Toncs László and Kosztolányi Dezső: Közérdekű levél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. p. 467. (1967)

Tóth Béla: A meserajz-módszer : az irodalmi érdeklődés vizsgálata a gyermek rajzi tevékenysége utján [!útján]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 255-269. (1967)

Tóth Lajos: Díesterweg nevelőképzési és óvodapedagógiai nézetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 101-113. (1967)

Vajda Ernő: A programozott tanulás közben végezhető néhány felmérési kísérlet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 206-213. (1967)

Varsányi László: A dolgozók általános iskoláját végző hallgatók tanulását motiváló legfontosabb tényezők II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 4. pp. 434-454. (1967)

Varsányi László: A dolgozók általános iskoláját végző hallgatók tanulását motiváló legfontosabb tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 235-254. (1967)

Vaskó László: Kornidesz Mihály - Kurucz Imre: Az iskolareform a megvalósítás útján : Kossuth Könyvkiadó, 1966 [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 348-351. (1967)

Veszprémi László: Az iskolai siker és kudarc hatása különös tekintettel a gyenge tanulókra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 214-234. (1967)

Váradi Tibor: A követelményrendszer, a szakmai elméleti és gyakorlati tananyag meghatározásának egyes kérdései a középfokú szakoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 90-100. (1967)

Xantus Gyula: Az ifjúság képzőművészeti nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 1. pp. 22-33. (1967)

Ábent Ferenc: A szovjet közoktatás fejlődésének új szakasza. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (67) 2-3. pp. 342-346. (1967)

Journal

Magyar Pedagógia. - 67. évf. (1967) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 67. évf. (1967) 2-3. sz.

Magyar Pedagógia. - 67. évf. (1967) 4. sz.

Manuscript

A Budapesti Orvostudományi Egyetem levele Szent-Györgyi Alberthez. Dr. Zoltán Imre rektor aláírásával.

Halasy-Nagy József: Halasy-Nagy József levele Jezerniczky Margithoz. Boríték levél nélkül.

Karikó Katalin: "Magyar irodalom Karikó Katalin 7.á.".

Kennedy Robert F.: Robert F. Kennedy New York-i szenátor levele Szent-Györgyi Alberthez.

Offprint

Bozorg, Alavi, Geschichte und Entwicklung der modernen persischen Literatur. -Berlin, Akademie-Verlag 1964. In: Oriens, (18-19). pp. 395-400. (1967)

Dr. Varró Vince közleményei : 1964-1967 : tartalomjegyzék. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1967)

Fajszi honismereti értesítő : 1967 : kézirat. (1967)

Munkácsi Bernát munkássága : bibliográfia. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 397-413. (1967)

[Orvosi Hetilap : kivonatok]. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1967)

Programma kursa vvedenie v uralo-altajskoe âzykoznanie. (1967)

[Szent-Györgyi Albert két levele Bajor Gizihez]. In: Kedves Bajor Gizi! Levelek Bajor Gizihez. pp. 204-205. (1967)

A charisma korszaka Izraelben. (1967)

Amanžolov Sarsen Amanžolovič: An "Ancient Greek" inscription from the region of Alma-Ata. In: Archiv Orientální, (35). pp. 89-94. (1967)

Amanžolov Sarsen Amanžolovič: Eŝe raz ob Irtyšskoj runičeskoj nadpisi. In: Vestnik Akademii nauk Kazahskoj SSR 9. pp. 66-70. (1967)

Antalffy György: A szuverenitás lényegének állam- és jogelméleti koncepciójáról. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1967)

Ašnin Fedor Dmitrievič: Bekir Vagopovič Čoban-zade. In: Narody Azii i Afriki, (1967) 1. pp. 208-216. (1967)

Bara Dénes: Histophysiology of the antidiuretic centres : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1967)

Bara Dénes and László Aranka and Kocsárdi Edit: Adatok az ADH centralis hatásának kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 289-292. (1967)

Bara Dénes and Skaliczki József: Adatok az antidiuretikus központok enzymhistochemiájához. In: Kolligátum. pp. 320-325. (1967)

Baradnay Gyula and Mónus Zoltán: Sex-Chromatinuntersuchungen in Fällen von Prostatahypertrophie und Prostatakarzinom. In: Kolligátum. pp. 571-575. (1967)

Bartók István: Ein Fall von juvenilem aponeurotischem Fibrom. In: Kolligátum. pp. 216-222. (1967)

Bartók István and Totovic V. and Gedigk P.: Über die Entstehung der peribiliären dichten Körper der Leberzellen : Untersuchungen in der präregeneratorischen Phase nach subtotaler Hepatektomie : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1967)

Bartók István and Virágh Szabolcs: Adatok az epe-canaliculusok elváltozásaihoz subtotalis hepatectomia után. In: Kolligátum. pp. 21-31. (1967)

Bartók István and Virágh Szabolcs: Cirrhoticus patkánymáj regeratiójának elektronmikroszkópos vizsgálata partialis hepatektomia után. In: Kolligátum. pp. 61-74. (1967)

Bartók István and Virágh Szabolcs: Elektronmikroszkópos adatok az endoplasmás reticulum kialakulásához és differenciálódásához regenerálódó máj vizsgálata alapján : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 8-21. (1967)

Csapó Zsolt: Das sog. eosinophile Granulom des Magen-Darm-Traktes. In: Kolligátum. pp. 68-82. (1967)

Csillik Bertalan: In memoriam Prof. Dr. Gellért Albert. In: Kolligátum. p. 1. (1967)

Csillik Bertalan and Csillikné Knyihár Erzsébet: Cholinergic mechanism in the release of catecholamines from intra-ganglionic inhibitory terminals. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1967)

Csillik Bertalan and Csillikné Knyihár Erzsébet and Kálmán György: Adrenergic nerve endings in the feline cervical superius ganglion. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1967)

Csillik Bertalan and Földi Mihály: Experimental lymph stasis: histochemistry and ultrastructure. In: Kolligátum. pp. 159-172. (1967)

Csillik Bertalan and Földi Mihály and Joó Ferenc and Zoltán Örs Tamás: Elektronenmikroskopische Veränderungen im Zentralnervensystem bei experimenteller lymphogener Encephalopatie II : der Einfluss einer Panthothensäure-Vitamin B6-Behandlung. In: Kolligátum. pp. 88-94. (1967)

Csillik Bertalan and Joó Ferenc: Effect of hemicholinium on the number of synaptic vesicles. In: Kolligátum. p. 1. (1967)

Csillik Bertalan and Kálmán György: Fagyasztva-szárítás vacuum nélkül. In: Kolligátum. pp. 278-284. (1967)

Csillik Bertalan and Kálmán György: Vacuumless freezing-drying: its application in catecholamine histochemistry. In: Kolligátum. pp. 275-280. (1967)

Ecsedy Ildikó: Â. A. Šer, Kamennye izvaâniâ Semireč'â. Izdat. "Nauka", Moskva - Leningrad, 1966 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 373-376. (1967)

Együd Laszlo G. and McLaughlin Jane A. and Szent-Györgyi Albert: Ketone aldehydes in tissues. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (57) 5. pp. 1422-1425. (1967)

Fodor Gábor and Sachetto Jean-Pierre and Szent-Györgyi Albert and Együd Laszló G.: Ketone aldehydes in animal tissues. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (57) 6. pp. 1644-1650. (1967)

Fodor Gábor and Szent-Györgyi Albert and Sachetto Jean-Pierre: Chemical approach to retine : [lecture] : [gépirat]. pp. 1-8. (1967)

Földi Mihály and Csillik Bertalan and Joó Ferenc and Zoltán Örs Tamás: Electron microscopic alterations in the central nervous system in experimentál lymhogenic encephalopathy I. In: Kolligátum. pp. 50-56. (1967)

Gellért Albert and Poberai Mária and Kozma Márta and Lippai József and Husztik Erzsébet: Vergleichende Untersuchungen über die Innervation der Lymphgefässe. In: Kolligátum. pp. 113-126. (1967)

Gökbilgin Tayyib M.: Süleyman I. In: İslâm ansiklopedisi. (1967)

Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba : doktori értekezés tézisei. (1967)

Hazai György: Philologiae Turcicae Fundamenta; Iussu et auctoritate Unionis Universae Studiosorum Rerum Orientalium, auxilio et opera Unitarum Nationum Educationis Scientiae Culturae Ordinis, una cum praestantibus turcologis ediderunt Louis Bazin et al. Franz Steiner Verlag; Wiesbaden 1964-1965 : Buchbesprechung. In: Göttingischen Gelehrten Anzeigen. pp. 120-128. (1967)

Horváth Éva and Kovács Kálmán: Histochemische Untersuchungen der hormonal induzierten Nierenrindennekrose. In: Kolligátum. pp. 27-48. (1967)

Horváth Éva and Kovács Kálmán: Hormonokkal előidézett vesekéregnecrosis I. : az elhalás kialakulásának histopathologiája és histochemiája. In: Kolligátum. pp. 252-259. (1967)

Horváth Éva and Lantos Péter and Kovács K.: Enzyme histochemical changes in the adrenal cortex of rats treated with hexadimethrine bromide : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1967)

Horváth Éva and László Ferenc and Kovács Kálmán: Hisztokémiai eltérések hypophysectomizált patkányok májában. In: Kolligátum. pp. 53-60. (1967)

Horváth Éva and Varga Gyula and Kovács Kálmán: Histochemische Untersuchungen ischämisch bedingter Nebennierenrinden-Nekrosen bei Ratten. In: Kolligátum. pp. 295-303. (1967)

Horváth Éva and Varga Gyula and Kovács Kálmán: Ischaemiás eredetű mellékvesekéreg-elváltozások histochemiai vizsgálata patkányban. In: Kolligátum. pp. 199-209. (1967)

Joó Ferenc and Csillik Bertalan and Zoltán Örs Tamás and Maurer Mária and Sonkodi Sándor and Földi Mihály: Elektronenmikroskopische Veränderungen im Zentralnervensystem bei experimenteller lymphogener Encephalopathie III. : Die durch einen Pantothensäure-Pyridoxin-Mangelzustand herbeigeführten elektronenoptischen Veränderungen im Zentralnervensystem. In: Kolligátum. pp. 271-278. (1967)

Joó Ferenc and Várkonyi Tibor and Csillik Bertalan: Developmental alterations in the histochemical structures of brain capillaries: a histochemical contribution to the problem of the blood-brain barrier. In: Kolligátum. pp. 140-148. (1967)

K. Sal Éva: Az ugor alapnyelv első szótagi palatális magánhangzói : kandidátusi értekezés tézisei. (1967)

Katonáné Palló Margit: Zu den ältesten alttürkischen verbalen Entlehnungen der ungarischen Sprache. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 111-118. (1967)

Káldy-Nagy Gyula: Magyarországi török adóösszeírások : kandidátusi értekezés tézisei. (1967)

Kovács István: Les sources du droit de la République Populaire Hongroise. In: Kolligátum. pp. 653-674. (1967)

Kása Péter and Csernovszky E.: Electron microscopic localization of acetylcholinesterase in the superior cervical ganglion of the rat. In: Kolligátum. pp. 274-285. (1967)

Lengyel Béla: Nigjár binti Oszmán. In: Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Főbizottságának világirodalmi folyóirata;Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának lektorált folyóirata. pp. 189-193. (1967)

Ligeti Lajos: A propos de la version mongole des "Douze actes du Bouddha". In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 59-73. (1967)

László Aranka and Kocsárdi Edit and Bara Dénes and Skaliczki József: The feed-back regulation of antidiuretic hormone ; Enzym and histochemistry of the anterior hypotalamus and the pituitary. In: Kolligátum. p. 1. (1967)

László Aranka and Ormos Jenő: Zollinger-Ellison-Syndrom und pankreas-Zystadenom : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 11-18. (1967)

László Aranka and Ormos Jenő: Zollinger-Ellison-syndroma és pancreas-cystadenoma együttes előfordulása. In: Kolligátum. pp. 1602-1609. (1967)

Magyarka Ferenc: Szegedi paprikából – C-vitamin. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós szegedi évei. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja. (1967)

Matuz József: Notes relatives a l'édition de la chronique de Seyfi Tchelebi. In: Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg. pp. 379-385. (1967)

Mikola Tibor: Adalékok a finn diftongusok történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 27-34. (1967)

Mikola Tibor: A szamojéd nyelvek névutói : kandidátusi értekezés tézisei. (1967)

Minorsky Vladimir: A Greek crossing on the Oxus. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 45-53. (1967)

Mollova Mefküre: Etude phonetique sur les turcismes en bulgare. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 115-154. (1967)

Mollova Mefküre: Quelques lexèmes turks septentrionaux en bulgare. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 79-86. (1967)

Nizsalovszky Endre: Eötvös József és a notaperek. In: Kolligátum. pp. 329-344. (1967)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: On some Mongolian words in the "Tartar Relation". In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1967)

Rásonyi László: Les anthroponymes Comans de Hongrie. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 135-149. (1967)

Reychman Jan: Przyczynki do dziejów polskiej orientalistyki na emigracji w XIX wieku. In: Prac Nauk. Wydz. I Pan. pp. 68-72. (1967)

Rot Sándor: Osobennosti vzaimodejstviâ âzykov i dialektov Karpatskogo bassejna i vengersko-ukrainskaâ âzykovaâ interferenciâ. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae;Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae = Eine Zeitschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. pp. 247-268. (1967)

Róna-Tas András: The Oriental Committee of the Hungarian Academy of Sciences on the co-operation of Uralic and Altaic studies in Hungary. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 367-368. (1967)

Róna-Tas András: A magyar nyelv régi török elemei és a csuvas nyelvtörténet néhány kérdése. In: Nyelvtudományi értekezések. pp. 172-177. (1967)

Rypka Jan: Rings um parda in Niẓāmīs Haft Pajkar. In: Archiv Orientální. pp. 348-351. (1967)

Schütz Ödön: The Turkish loanwords in Simeon Lehaci's travel accounts. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 307-324. (1967)

Sinor Dénes: Radloff's Proben : preface. In: South-Siberian oral literature : Turkic texts. (1967)

Sinor Dénes: Történelmi hipotézis a magyar nyelv történetében. In: A magyar nyelv története és rendszere : a debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai : 1966. augusztus 24-28. pp. 195-200. (1967)

Sinor Dénes: Uralic and Altaic studies. In: The Review. pp. 1-8. (1967)

Spuler Bertold: Langenscheidts Taschenwörterbuch der türkischen und deutschen Sprache, Teil 1., Türkisch-Deutsch, von Karl Steuerwald. Teil 2., Deutsch-Türkisch, von Karl Steuerwald, Cemal Köprülü. Berlin : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1967)

Spuler Bertold: Zija Bunijatov: Azerbajdžan v VII-IX vv. Bākū, 1965 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1967)

Stachowski Stanisław: Der Türkische Dialekt des XVII. Jh. in Albanien. In: Folia Orientalia. pp. 177-195. (1967)

Stachowski Stanisław: J. Németh, Die Türken von Vidin. Sprache, Folklore, Religion. Budapest, 1964 : Buchbesprechung. In: Folia Orientalia. pp. 243-247. (1967)

Szent-Györgyi Albert: Charge transfer and electronic mobility. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (58) 5. pp. 2012-2014. (1967)

Szent-Györgyi Albert: Foreword. In: In vivo : the case for supramolecular biology presented in six informal, illustrated lectures. pp. 11-13. (1967)

Szent-Györgyi Albert: Kedves Gizi. In: Kedves Bajor Gizi! : levelek Bajor Gizihez. pp. 204-205. (1967)

Szent-Györgyi Albert: Kedves Művésznő! In: Kedves Bajor Gizi! : levelek Bajor Gizihez. p. 108. (1967)

Szent-Györgyi Albert: Lost in the twentieth century. In: Karger Gazette 16. pp. 3-4. (1967)

Szent-Györgyi Albert: On education and teaching : lecture : [gépirat]. pp. 1-15. (1967)

Szent-Györgyi Albert: On retine. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (57) 6. pp. 1642-1643. (1967)

Szent-Györgyi Albert: Retine. In: Science, (156) 3774. p. 543. (1967)

Szent-Györgyi Albert and Együd Laszlo G. and McLaughlin Jane A.: Keto-aldehydes and cell division : glyoxal derivatives may be regulators of cell division and open a new approach to cancer. In: Science, (155) 3762. pp. 539-541. (1967)

Szent-Györgyi Albert and Hegyeli Andrew and McLaughlin Jane A.: Biologically active animal extracts : 3,297,533 : [patent]. (1967)

Székely Ákos: A paprika biokémiai és gyógyszerkémiai vonatkozásai. In: 50. évi jubileumi fűszerpaprika tudományos értekezlet. p. 239. (1967)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: G. Doerfer: Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bd. 1: Mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden : Harrassowitz, 1963 : recenziâ. In: Narody Azii i Afriki. pp. 207-211. (1967)

Telegdi Zsigmond: Begründungen der historischen Grammatik : zur Geschichte der Sprachwissenschaft. In: To honor Roman Jakobson : essays on the occasion of his seventieth birthday. pp. 1996-2005. (1967)

Uray Géza: D. S. Ruegg, The life of Bu ston Rin po che. With the Tibetan text of the Bu ston rNam thar. Serie orientale Roma, 34. Roma, 1966 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 382-385. (1967)

Varga László and Tiboldi Tibor and Varga Gyula and Hegedüs Zoltán: Effect of 6 months oestrogen and progesterone treatment on the serum proteins and protein-bound carbohydrate components in rats. In: Kolligátum. pp. 339-344. (1967)

Varga László and Varga Gyula and Piukovich István and Szontágh Ferenc: Az orális progestogenek hatása a serum összfehérje-tartalmára és a serum-fehérjékhez kötött szénhidrátokra. In: Kolligátum. pp. 386-390. (1967)

Varró Vince: Antibiotics and the intestinal tract. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1967)

Varró Vince: Antibiotika und Darmtrakt. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1967)

Varró Vince: Kritische Analyse der Methoden zur Bestimmung der Achlorhydrie. In: Kolligátum. pp. 65-69. (1967)

Varró Vince: Les antibiotiques et le tube digestif. In: Kolligátum. pp. 10-1. (1967)

Varró Vince and Csernay László: Intraarterialisan adott inzulin és glukagon hatása a vékonybélnyálkahártya glukóz-anyagcseréjére kutyában. In: Kolligátum. pp. 353-359. (1967)

Varró Vince and Csernay László: The portal transfer of glucose in the dog. In: Kolligátum. pp. 775-784. (1967)

Varró Vince and Csernay László and Szarvas Ferenc and Blahó György: Effect of glucose and glycine solution on the circulation of the isolated jejunal loop in the dog. In: Kolligátum. pp. 59-64. (1967)

Varró Vince and Jung Ibolya and Szarvas Ferenc and Csernay László and Sávay Gyula and Ökrös József: The effect of vasoactive substances on the circulation and glucose absorption of an isolated jejunal loop in the dog. In: Kolligátum. pp. 45-59. (1967)

Varró Vince and Jung Ibolya and Szarvas L. and Csernay László and Sávay Gyula and Ökrös József: The effect of vasoactive substances on the circulation and glucose absorption of an isolated jejunal loop in the dog. In: Kolligátum. pp. 46-59. (1967)

Varró Vince and Petri Gábor and Imre József and Baradnay Gyula: A bulbus duodeni elsődleges carcinomájának operált esete. In: Kolligátum. pp. 1656-1663. (1967)

Zuev Ûrij Alekseevič: Drevnetûrkskie genealogičeskie predaniâ : kak istočnik po rannej istorii tûrkov : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk. (1967)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: Pamâti akademika I. I. Meŝaninova : 1883-1967. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 18-27. (1967)

[Obermayer] [Ernő]: A fűszerpaprika meghonosodása a szegedi tájon, "Tájékoztató" A Szegedi fűszerpaprika c. kiállításról. In: 50. évi fűszerpaprika tudományos értekezlet. (1967)

This list was generated on 2024. július 20. 15:27:03 CEST.