Items where Year is 1962

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 210.

A

Abdullaev Fattah: Kelišik affikslarining genezisiga doir. In: Ozbek tili va adabiëti masalalari, (1962) 2. pp. 68-69. (1962)

Ajdarov Gubajdulla: Kegen özeni bojyndaġy žar tastardaġy žazular : 1961 žylġy ékspediciâ materialdarynan. In: Vestnik Akademii nauk Kazahskoj SSR, (1962) 11. pp. 91-93. (1962)

Ajdarov Gubajdulla: Orhon eskertkĭšterĭndegǐ söz tĭrkesterǐ. In: Izvestiâ Akademii nauk Kazahskoj SSR, (1962) 3. pp. 71-73. (1962)

Antalffy György: L'organisation de l'Etat d'Athènes sous le régime de l'esclavage. In: Kolligátum. pp. 223-259. (1962)

B

Bachrach Dénes: A hypothalamo-hypophysealis kapcsolatokról alkotott ismereteink fejlődése az utóbbi másfél évtizedekben. In: Kolligátum. pp. 2352-2360. (1962)

Bachrach Dénes and B. Szabó Éva and Baradnay Gyula and Korpássy Béla: A mellékvesekéreg histophysiologiájának változása dehydratioban és rehydratioban. In: Kolligátum. pp. 272-281. (1962)

Bachrach Dénes and B. Szabó Éva and László Aranka: Patkány elülső hypothalamus - neurohypophysis-rendszerének histophysiologiája az adenohypophysis fokozott, ill. csökkent thyreotrop funkciója esetén. In: Kolligátum. pp. 419-424. (1962)

Bachrach Dénes and László Aranka and B. Szabó Éva and Pettkó Emma and Korpássy Béla: Effect on the thyroid gland of protracted administration of posterior hypothalamic extracts. In: Kolligátum. pp. 583-585. (1962)

Bachrach Dénes and László Aranka and B. Szabó Éva and Pettkó Emma and Korpássy Béla: Hátsóhypothalamus-kivonat elhúzodó adagolásának hatása a pajzsmirigyre. In: Kolligátum. pp. 295-304. (1962)

Bachrach Dénes and László Aranka and Szabó B. Éva and Korpássy Béla: Die Wirkung chronischer Behandlung mit einer aus dem hinteren Hypothalamus gewonnenen Suspension auf die Schilddrüse. In: Kolligátum. p. 1. (1962)

Bajkó Mátyás: Az MTA Pedagógiai Bizottsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 270-272. (1962)

Bajkó Mátyás: A bolgár közoktatás reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 445-457. (1962)

Balogh Sándor: A magyar neonacionalizmus. Élet és tudomány XVII. évf. 42. szám 1962. október 21. Újságkivágat.

Bartók István and Horváth Éva and Domján Gyula and Korpássy Béla: Histochemiai változások patkány széntetrachlorid cirrhosisában partialis hepatektomia után. In: Kolligátum. pp. 448-458. (1962)

Bartók István and Horváth Éva and Domján Gyula and Korpássy Béla: Histochemical studies of regenerating rat liver in experimental cirrhosis after partial hepatectomy. In: Kolligátum. pp. 809-820. (1962)

Bartók István and Széchenyi Ferenc: Halálos agyvérzést okozó óriássejtes arteritis. In: Kolligátum. pp. 31-38. (1962)

Bekény Sándor: Intézkedések a tudományos és pedagógiai munkát is végző tudományos káderek képzésének tökéletesítése érdekében. : O merah po ulucsseniju podgotovki naucsnüh i naucsno-pedagogicseszkih kadrov, Pravda, 1961. június 17 [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 112-114. (1962)

Benkő Sándor and Balázs Viktor and Frőlich Margit and Horváth Éva and Kovács Kálmán and Csanády Miklós and Felkai Béla and Rák Kálmán: Methylcellulose intravénás adagolására keletkező pulmonális granuloma és annak befolyásolása cortisonnal és escherichia coli levestenyészet szűrletével. In: Kolligátum. pp. 515-518. (1962)

Besnyő Miklós: A köznevelés alakulása Csehszlovákiában az 1960-as reform után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 164-178. (1962)

Beukers R. and Szent-Györgyi Albert: On charge transfer spectra. In: Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas : RECUEIL, (81) 3. pp. 255-268. (1962)

Bidermann Hermann Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1962)

Blagova Galina Fedorovna: Miniatûry rukopisi "Babur-name" (Sost. S. Tûlâev). M., Gos. izd-vo izobr. isskustva. 1960, 112 str. 69 ill. In: Narody Azii i Afriki. pp. 187-189. (1962)

Buza László: Szabó Imre: A jogszabályok értelmezése. In: Kolligátum. pp. 55-70. (1962)

Bálint Sándor: A szegedi paprika. In: A szegedi paprika. pp. 111-112. (1962)

Bársony Jenő: A nevelés rendszerezésének problémáiról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 152-163. (1962)

Bónis György: Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1962)

Bónis György: A római jog történetének újabb irodalma. In: Kolligátum. pp. 677-698. (1962)

C

Csillik Bertalan: Submicroscopy of the receptor protein of the postsynaptic membrane. In: Kolligátum. pp. 125-135. (1962)

Csillik Bertalan: A histochemical and polarization optical analysis of the myoneural synapse. In: Kolligátum. pp. 213-223. (1962)

Csillik Bertalan and Földi Mihály and Schneider Imre and Varga László and Joó Ferenc: Histochemical and histophysical changes in the liver following experimental lymph congestion. In: Kolligátum. pp. 400-403. (1962)

Csillik Bertalan and Spassova J.: Sur l'application de la methode de Crévier-Bélanger et la méthode de Gros. In: Kolligátum. pp. 685-688. (1962)

Csillik Bertalan and Sávay Gyula: A myoneuralis junctio histokémiai és submikroskópos vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 231-240. (1962)

D

David Heinz and Lunzenauer Kurt and Bartók István: Die Wirkung langdauernder Eiweissmangeldiät und chronischer CCI-Intoxikation auf das submikroskopische Bild der Rattenleber. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1962)

Diósdi György: Zur Frage der Entwicklung des Patrociniums in Ägypten. In: Kolligátum. pp. 55-72. (1962)

Dobi István and Kiss Károly: Az 1961. évi III. törvény a Magyar: Népköztársaság oktatási rendszeréről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 1-7. (1962)

Dobos László: Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében : Tankönyvkiadó, Budapest, 1960. 280 lap [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 260-262. (1962)

Domján Gyula and Mazareán H. H. and Bartók István and Horváth Éva: Biochemical studies on phosphomonoesterases of cirrhotic rat-liver after partial hepatectomy. In: Kolligátum. pp. 128-134. (1962)

Domé Györgyné: A termelőszövetkezetek megszilárdításának főbb jogi kérdései : könyvismertetés. In: Kolligátum. pp. 349-374. (1962)

Dölle Hans: Der Beitrag der Rechtsvergleichung zum deutschen Recht. In: Kolligátum. pp. 17-47. (1962)

E

Egyed András: Az iskolás tanulók jellemzése : P. Mesnard: Éducation et caractére c. műve alapján [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 242-249. (1962)

Egyed András: A második jelzőrendszer és az emberi viselkedés. Megjegyzések T. Nowogrodzki: Fejlődéslélektan c. könyvéhez : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 484-489. (1962)

Eiben Ottó: A gyermek növekedéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 56-81. (1962)

Eren Hasan: Anadolu'da Kafkasya Türkleri. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 319-357. (1962)

F

Fekete Lajos: A fetḥnāméról. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 65-117. (1962)

Földes Éva: A huszita-táborita népoktatási törekvések hatása Magyarországon a XV. és XVI. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 458-471. (1962)

Földi Mihály and Csanda Endre and Szeghy Gergely and Varga L.: Histopathologische Veränderungen im Zentralnervensystem nach Unterbindung der Lymphgefäße und Lymphknoten des Halses beim Hunde : [különlenyomat]. In: Kolligátum. p. 1. (1962)

Földi Mihály and Kukán Ferenc and Szeghy Gergely and Gellért Albert and Kozma Márta and Poberai Mária and Zoltán Örs Tamás and Varga L.: Anatómiai, szövettani és kísérletes adatok a szem nedvkeringéséhez. In: Kolligátum. pp. 1788-1792. (1962)

Földi Mihály and Kukán Ferenc and Szeghy Gergely and Gellért Albert and Kozma Márta and Poberai Mária and Zoltán Örs Tamás and Varga László: Anatómiai, szövettani és kísérletes adatok a szem nedvkeringéséhez. In: Kolligátum. pp. 1789-1792. (1962)

Földi Mihály and Szeghy Gergely and Varga László: Papilla oedema létrehozása állatkísérletben a nyak nyirokereinek lekötésével : előzetes közlemény : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 447-448. (1962)

G

Gregor Ferenc: Pilisszántó szlovák nyelvjárása : kandidátusi disszertáció tézisei. (1962)

Guzev Viktor Grigor'evič: Opisanie tureckogo govora sela Krepča : tyrgovištenskogo okruga v Bolgarii. In: Balkansko ezikoznanie. pp. 57-84. (1962)

Györffy György: Karmpaluk. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 413-415. (1962)

Györffy György: A XII. nemzetközi bizantinológiai kongresszus. In: A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-történeti tudományok Osztályának közleményei;A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának közleményei. pp. 123-127. (1962)

Györffy György: A magyar őstörténet néhány kérdéséről. In: Történelmi szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének értesítője. pp. 417-426. (1962)

Győrffy Dezső: Tokaj nevének eredete. In: Borsodi Szemle. pp. 43-46. (1962)

H

Hajdú Péter: Die Frage des Stufenwechsels in den samojedischen Sprachen. In: Ural-Altaische Jahrbücher. pp. 41-54. (1962)

Hamilton James Russell: Toquz-oguz et on-uygur. In: Journal Asiatique. pp. 23-63. (1962)

Hanzó Lajos: Edith Bernstorff et al: Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung : Volk und Wissen Verlag. Berlin 1960 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 118-120. (1962)

Hanzó Lajos: Margot Krecker: Aus der Geschichte der Kleinkindererziehung. Quellentexte : Volk und Wissen Verlag. Berlin, 1960. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 118-120. (1962)

Hartmann Richard: Die Seltschukengeschichte des Ibn Bībī. Von Herbert W. Duda. Kopenhagen, Munksgaard 1959 : Buchbesprechung. In: Historische Zeitschrift. pp. 197-202. (1962)

Hauschild Richard: Über die frühesten Arier im Alten Orient. (1962)

Henning Walter Bruno: A Bactrian seal-inscription. In: Bulletin of the School of Oriental Studies. (1962)

Horváth Tibor: Tanulmányúton Mongóliában. In: A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei. pp. 137-142. (1962)

Hu Shihua and Kalmár László: Hu Shihua a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia matematikus-professzorának levele Kalmár Lászlóhoz [5.].

J

Jakobovits Antal: Nem fajlagos szerkezetű, nemi hormont termelő petefészekdaganatok. In: Kolligátum. pp. 87-94. (1962)

Jakobovits Antal: A petefészek feminizáló mesenchymomái és a méhnyálkahártya. In: Kolligátum. pp. 288-294. (1962)

Joó Ferenc and Csillik Bertalan: Cholinesterase activity of intercalated discs (Eberth's lines) in mammalian heart muscle. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1962)

Juhász Ferenc: Az MTA Pedagógiai Bizottsága : Vita az Akadémián a magyar nevelési tervjavaslatról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 130-134. (1962)

Justné Kéry Hedvig: Az osztályközösség kialakulására ható pedagógiai tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 418-431. (1962)

Jáki László: Az 1960. évben megjelent neveléstörténeti cikkekről : [cikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 125-130. (1962)

Jóború Magda: Az amerikai középiskola néhány problémája : Harold Alberty: Reorganizing tbe High-School Curriculum. New York 1953. Tbe Macmillan Company, 560 p. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 3. pp. 374-378. (1962)

K

Kahánné László Ilona and Csernay László and Varró Vince: Néhány kísérletes adat az urobilinoidok felszívódásához. In: Kolligátum. pp. 114-120. (1962)

Kahánné László Ilona and Juhász Karola and Kahán Ágost: Enhancement of lysozyme production by anabolic steroids : [rövid megjegyzés]. In: Kolligátum. p. 1. (1962)

Kahánné László Ilona and Schneider Jolán and Mindszenty Zsuzsa: A foszfát meghatározásoknál aszkorbinsav hatására keletkező molibdénkék stabilizálásáról E. Baginski és B. Zak módszerének módosításával. In: Kolligátum. pp. 1529-1530. (1962)

Kalmár László: Kalmár László levele Hu Shih-hua-hoz [Hu Shihua], a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia matematikus-professzorához [4.].

Kalmár László: Kalmár László levele Hu Shihua-hoz, a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia matematikus-professzorához [2.].

Kalmár László: Kalmár László levele Ion M. Miu-hoz.

Kalmár László: Kalmár László levéltervezetei Hu Shihua-hoz, a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia matematikus-professzorához [3.].

Kara György: Sur le dialecte üǰümüčin. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 145-172. (1962)

Katona Katalin: Hegel: A szellem fenomenológiája c. könyvének margójára - gondolatok a munka emberformáló hatásáról : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 104-112. (1962)

Katona Katalin: A Magyar Filozófai Szemle 1961 -es évfolyamának pedagógiai tárgyú értekezései. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 265-270. (1962)

Katona Katalin: Széljegyzetek Siskin, A. F.: Az etikai tanok történetéből. c. könyvéhez : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 3. pp. 364-369. (1962)

Katona Katalin: A kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi nevelés feladatai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 235-242. (1962)

Kałużyński Stanisław: Jakutische Wortforschungen : einsilbige Stämme. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 179-191. (1962)

Káldy-Nagy Gyula: Káldy-Nagy Gyula tudományos munkáinak jegyzéke : 1956-1962. (1962)

Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Kisfaludi Stróbl Zsigmond levele Klebelsberg Kunonéhoz.

Kiss Árpád: Az iskolás tanulók megterhelését előidéző egyes tényezők vizsgálata 1. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 8-37. (1962)

Kiss Árpád: Az iskolás tanulók megterhelését előidéző egyes tényezők vizsgálata 2. : A tanterv és a tankönyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 3. pp. 281-315. (1962)

Kiss Árpád: Lumsdaine, A. A.Glaser, R (szerkesztők).: Teaching Machines and Programmed Learning, a Source Book. Tanítágépek és programozott tanítás Washington, National Education Association, 1960—61. 724 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 478-484. (1962)

Kiss Árpád: A kitűnőségekről alkotott fogalmak a pedagógiában : The Yearbook of Education, 1961. London. Evans Brothers Ltd. 503 lap. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 249-253. (1962)

Klebelsberg Kunoné: Klebelsberg Kunoné levélfogalmazványa Kisfaludi Stróbl Zsigmondhoz.

Kovács István: The development of the Hungarian constitution. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1962)

Kováts Gyula: Usinszkij pályája egy újabb életrajz alapján : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 3. pp. 357-363. (1962)

Kozma Márta and Poberai Mária and Varga László and Gellért Albert and Földi Mihály: The lymhatics of the tongue. In: Kolligátum. pp. 252-259. (1962)

Kozma Márta and Poberai Mária and Varga László and Gellért Albert and Földi Mihály: A nyelv nyirokereinek kísérletes vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 294-298. (1962)

Kőhalmi Katalin: Der Abschnitt der Waffenbehälter und des Waffengürtels in den polyglotten Wörterbüchern der Ch'ing-Epoche. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 195-206. (1962)

L

Lakó György: Emploi du prosécutif et du transitif dans les langues permiennes, l'origine de leurs désinences casuelles. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 347-371. (1962)

Lakó György: Mutatvány a készülő finnugor etimológiai szótárból. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 267-276. (1962)

Lakó György: Über die Frage der anlautenden stimmhaften Verschlusslaute in der finnisch-ugrischen Grundsprache. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 225-246. (1962)

Ligeti Lajos: Sur deux mots comans. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 167-174. (1962)

Ligeti Lajos: Sur un passage du Rājāvavādaka-sūtra ouigour. In: Németh armaganı. pp. 319-330. (1962)

Ligeti Lajos: Un vocabulaire mongol d'Istanboul. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 3-99. (1962)

Liimola Matti: Etymologisches aus den ugrischen Sprachen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 289-316. (1962)

Lükő Gábor: A jávorcsillag-mitosz ábrázolása az Ural vidéki sziklarajzokon. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. (1962)

Lytkin Vasilij Il'ič: Dmitrij Vladimirovič Bubrih. In: Voprosy finno-ugorskogo âzykoznaniâ : k 70-letiû so dnâ roždeniâ člena-korrespondenta AN SSSR D. V. Bubriha. pp. 5-8. (1962)

Lénárd Ferenc and S. Molnár Edit: A tanári kérdések vizsgálata a gondolkodás fejlesztése szempontjából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 38-55. (1962)

M

Majtinskaâ Klara Evgen'evna: É. Beke : k 75-letiû so dnâ roždeniâ. In: Voprosy finno-ugorskogo âzykoznaniâ : k 70-letiû so dnâ roždeniâ člena-korrespondenta AN SSSR D. V. Bubriha. pp. 265-269. (1962)

Majtinskaâ Klara Evgen'evna: Funkciâ mestoimennogo suffiksa -n v ličnyh i voprositel'nyh mestoimeniâh finno-ugorskih âzykov. In: Voprosy finno-ugorskogo âzykoznaniâ : k 70-letiû so dnâ roždeniâ člena-korrespondenta AN SSSR D. V. Bubriha. pp. 65-80. (1962)

Martonyi János: Le contrôle juridictionnel des actes administratifs en Hongrie. In: Kolligátum. pp. 53-62. (1962)

Menges Karl Heinrich: Emanuel Sarkisyanz, Geschichte der orientalischen Völker Russlands bis 1917. München, Oldenburg, 1961 : review. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 318-319. (1962)

Menges Karl Heinrich: Über den Bau der türkischen Wurzel : Buchbesprechung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 156-157. (1962)

Miu Ion M.: Ion M. Miu román matematikus levele Kalmár Lászlóhoz [1.].

Mladenovic Miloš: Turkish language influence upon the Balkan Slavs. In: Études slaves et est-européennes = Slavic and East-European studies. pp. 13-22. (1962)

Modliński Eugeniusz: 0 społecznych sądach robotniczych. In: Kolligátum. pp. 35-45. (1962)

Modliński Eugeniusz: Aspects juridiques de la représentation ouvrière dans les entreprises en Pologne. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1962)

Mollova Mefküre: Le futur dans un parler turc de Bulgarie. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 87-97. (1962)

Mollova Mefküre: Les ga-dialectes turcs dans les Balkans et leur rapport avec les autres langues turques. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 107-130. (1962)

N

Nagy Sándor: Az oktatási folyamat korszerűsítésének strukturális kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 137-151. (1962)

Nádor György: Some numeral categories in ancient rabbinical literature. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 301-315. (1962)

Németh Gyuláné Sebestyén Irén: Zum Problem des samojedischen und des uralischen Genitivs. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Paavo Ravila. pp. 529-548. (1962)

O

Ormai Vera: Különböző nevelői magatartásformák hatása egy osztály tanulóinak tantárgy iránti érdeklődésére és munkafegyelmére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 382-417. (1962)

Ormos Jenő: A vese morphologiája diabetes mellitusban, fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján : kandidátusi értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1962)

P

Pauling Linus: Linus Pauling levele Szent-Györgyi Alberthez.

Perneczky Mária and Lusztig Gábor and Ormos Jenő: A nyálmirigyek cystadenoma papillare lymphomatosumáról. In: Kolligátum. pp. 37-44. (1962)

Poberai Mária and Gellért Albert and Nagy István and Lippai József and Kozma Márta and Nagy Sándor: Vergleichende histologische Untersuchungen über die Struktur der Wand der Lymphgefässe : III. Histologischer Bau der Wand der peripherischen Lymphgefässe. In: Kolligátum. pp. 229-238. (1962)

Pásztor József: Gotthold Krapp: Marx und Engels über die Verbindung des Unterrichts mit produktiver Arbeit und die politechnische Bildung : (Diskussionsbeiträge zu Fragen der Pädagogik, Band. 10. Volk und Wissen VV Berlin 1958. 200 S.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 114-117. (1962)

Pásztor József: Heinz Karras: Die Grundgedanken der sozialistischen Pädagogik in Marx-s Hauptwerk Das Kapital : (Diskussionsbeiträge zu Fragen der Pädagogik. Band 5. Volk und Wissen VV Berlin. 1958. 150 S.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 114-117. (1962)

Pásztor József: Marx—Engels: Über Erziehung und Bildung. Zusammengestellt von Prof. P. N. Gruzdew : Bibliothek des Lehrers I. Volk und Wissen VV Berlin. 1960. 382. S. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 114-117. (1962)

R

Rafikov Ahmet Halilovič: Biblioteki Stambula. In: Trudy biblioteki Akademii nauk i fundamental'noj biblioteki obŝestvennyh nauk Akademii nauk SSSR. pp. 303-315. (1962)

Rahmatullaev Šavkat: Luġavij birliklarning zamonijligi žiḥatdan guruḥlaniši va nomlaniši masalasiga doir. In: Ozbek tili va adabiëti masalalari = Ŭzbek tili va adabiëti. pp. 46-51. (1962)

Rásonyi László: Der Frauenname bei den Türkvölkern. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 223-239. (1962)

Rásonyi László: Kiskunság'da Kumanca yer adları. In: Németh armaganı. pp. 341-352. (1962)

Rásonyi László: Les noms de personnes impératifs chez les peuples turques. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 233-243. (1962)

Rásonyi László: Sir Aurel Stein : on the centenary of his birth. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 241-252. (1962)

Rásonyi László: A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai. (1962)

Räsänen Martti: Die Reflexiva u<*bu im Türkischen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 441-442. (1962)

Räsänen Martti: Die chakassischen i-Laute. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 245-247. (1962)

Räsänen Martti: Vähän omasta ja omaisuudesta. In: Virittäjä. pp. 114-115. (1962)

Rédei Károly: A tárgyas igeragozás kialakulása. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 421-435. (1962)

Róna-Tas András: On some finals of the Monguor language. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 283-290. (1962)

Róna-Tas András: Tibetan loan-words in the Shera Yögur language. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 259-271. (1962)

Róna-Tas András: Û. N. Rerih, Tibetskij âzyk. Moscow, 1961 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 337-340. (1962)

Rypka Jan: A. J. Arberry, Oriental essays. Portraits of seven scholars. London : George Allen and Unwin, 1960 : Buchbesprechung. In: Bibliotheca Orientalis. pp. 28-30. (1962)

Rypka Jan: Eilers, Wilhelm, Deutsch-persisches Wörterbuch. Lieferung 1-3. Wiesbaden : Harrassowitz, 1960 : Buchbesprechung. In: Archiv Orientální. pp. 520-521. (1962)

Rypka Jan: Pagliaro, Antonio u. Alessandro Bausani: Storia della letteratura persiana. Milano : Nuova Accademia Editrice [1960] : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 175-179. (1962)

Rypka Jan: Textkritisches zu Niẓāmīs Haft Paykar, 3.-4. Gesang. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 85-96. (1962)

Rókusfalvy Pál: Ebermaier, K.: Das schwererziehbare Kind: seine ärztliche Behandlung, seine pädagogische Betreuung. Szerkesztette: Ebermaier K., Düsseldorf, August Bagel Verlag, A nehezen nevelhető gyermek Orvosi kezelése, pedagógiai gondozása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 491-494. (1962)

Rókusfalvy Pál: Heinrich Wied: Berufswahl für Mittelschüler. : A középiskolások pályaválasztása. (Ausfürlicher berufskundlicher Wegweiser für Schüler, Eltern und Erzieher) Frankfurt a. M. Ausgabe A.: für Jungen 1958. 120. o. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 258-260. (1962)

Rókusfalvy Pál: Növendékeink megismerése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 3. pp. 316-337. (1962)

Rókusfalvy Pál: A Pszichológiai Tanulmányok I-lV. kötetének nevelési vonatkozású tanulmányai 1958-1961. Akadémiai Kiadó, Budapest 1958—1962. : [folyóiratismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 472-476. (1962)

S

Schütz Ödön: Armeno-Kipchak texts from Lvov : A. D. 1618. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 291-309. (1962)

Schwarzenberger Georg: Report on self-defence under the Charter of the United Nations and the use of prohibited weapons. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1962)

Serebrennikov Boris Aleksandrovič: O pričinah neodinakovogo porâdka raspoloženiâ pritâžatel'nyh suffiksov v ural'skih i altajskih âzykah. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 311-313. (1962)

Serebrennikov Boris Aleksandrovič: Über die Herkunft der Akkusativendung -se und -es im Syrjänischen und -ze, -ez im Wotjakischen. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Paavo Ravila. pp. 549-552. (1962)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: O tûrkskih èlementah v "Russkom ètimologičeskom slovare" M. Fasmera. In: Leksikografičeskij sbornik. pp. 11-29. (1962)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Philologiae turcicae fundamenta, ed. J. Deny, K. Grönbech, H. Scheel, Zeki Velidi Togan, 1. Wiesbaden, 1959 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 102-118. (1962)

Simon Gyula: Pedagógiai Szemle 1961. 6-12. számában megjelent neveléstörténeti tanulmányokról, könyvismertetésekről, közleményekről. 1962, Beküldött könyvek és folyóiratok. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 273-277. (1962)

Simon Gyula: A szarvasi felsőfokú óvónőképzőintézet évkönyve, I. : Szerkesztőbizottság: Elek László, Hanzó Lajos, Tóth Lajos. Szerkesztette: Hanzó Lajos. Gyoma, 1961. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 262-265. (1962)

Sinor Dénes: Tagar ~ Tavar ~ Tovar ~ Tár ~ Tara. In: American studies in Altaic linguistics. pp. 229-235. (1962)

Sipos Istvánné: Bél Mátyás pedagógiai reformtörekvései (1. rész). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 82-103. (1962)

Sipos Istvánné: Bél Mátyás pedagógiai reformtörekvései. II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 207-234. (1962)

Sulán Béla: A cseh szókincs magyar elemeihez : doktori értekezés tézisei. (1962)

Szathmáry Lajos: Tanárjelöltek vallomásai hivatásról, indítékokról, tervekről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 179-206. (1962)

Szeghy Gergely and Csanda Endre and Földi Mihály: Sympathicus blokád hatása papilla- és retinaoedemában : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 1552-1553. (1962)

Szent-Györgyi Albert: Bioenergetica. (1962)

Szent-Györgyi Albert: On cancer and cancer research. In: On cancer and hormones : essays in experimental biology. pp. 249-252. (1962)

Szent-Györgyi Albert: On scientific creativity. In: Perspectives in Biology and Medicine, (5) 2. pp. 173-178. (1962)

Szent-Györgyi Albert: On the possible role of quantum phenomena in normal and abnormal mental function. In: Research Publications - Association for Research in Nervous and Mental Disease, (40). pp. 325-336. (1962)

Szent-Györgyi Albert: On the possible role of quantum phenomena in normal and abnormal mental function. In: Ultrastructure and metabolism of the nervous system : proceedings of the association : New York, N.Y., 9-10 December 1960. pp. 325-336. (1962)

Szent-Györgyi Albert: Process for the treatment of water : 3,026,208 : [patent]. In: Official Gazette of the United States Patent Office, (776) 3. p. 814. (1962)

Szent-Györgyi Albert: A legbiztosabb óvóhely a béke. In: Látóhatár, (12) 2. pp. 133-136. (1962)

Szent-Györgyi Albert and Hegyeli Andrew: On the chemistry of the thymus gland. In: Biological Bulletin, (123) 2. p. 466. (1962)

Szent-Györgyi Albert and Hegyeli Andrew and McLaughlin Jane A.: Constituents of the thymus gland and their relation to growth, fertility, muscle, and cancer. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (48) 8. pp. 1439-1442. (1962)

Szoboszlay Miklós: Martin Jurčo: Poznanie a jeho osobitosti u dieṫaṫa. Bratislave, 1960. 218. 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 1. pp. 120-125. (1962)

Szoboszlay Miklós: Olga Holéciová, Euba Klindová, Jana Berdychová: Hry v matereké skole. : Játékok az óvodában. Praha 1961. Státní Pedagogické Nakladatelství 349. lap [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 2. pp. 254-258. (1962)

Szoboszlay Miklós: Tudományos világnézetre nevelés az iskolában : Vỷchova k vedeckému svetonázoru v škole : Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava, 224 1. 1960. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 3. pp. 370-374. (1962)

Szoboszlay Miklós: Upevñovanie vzťahov Čechov a Slovákov pri vyučovani dejepisu (sborník) : A csehek és a szlovákok kapcsolatainak megerősítése a történelem tanításában. Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava, 1961. 238 1.[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 489-491. (1962)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: Les inscriptions inconnues sur les pierres de Khoumara (au Caucase du Nord) et le problème de l'alphabet runique des Turc occidentaux. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 283-290. (1962)

T

Tapasztó István: Changes in the proteins of the human eye lens during the development of the cataract : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 77-84. (1962)

Telegdi Zsigmond: Über die Entzweitung der Sprachwissenschaft. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 95-108. (1962)

Telegdi Zsigmond: Zur Unterscheidung von Substantiv und Adjektiv im Neupersischen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 325-336. (1962)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Etničeskij i rodoplemennoj sostav narodnosti ûjgu. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 59-66. (1962)

Tenišev Èdgem Rahimovič: S. E. Malov, Ujgurskie narečiâ Sin'czâna : teksty, perevody, slovar'. Moskva : Izdat. Vostočnoj Literatury, 1961 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 145-147. (1962)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Sur la folklore et la langue des salars. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 253-272. (1962)

Thomsen Kaare: Zur wolgabulgarischen Epigraphie. In: Acta Orientalia. pp. 189-192. (1962)

Thomsen Kaare: Zwei türkisch-mongolische Korrespondenzreihen : gépelt kézirat. (1962)

Töttössy Csaba: A Śukasaptati és az ind társadalom : kandidátusi értekezés tézisei. (1962)

Tryjarski Edward: Philologiae turcicae fundamenta, ed. J. Deny, K. Grönbech, H. Scheel, Zeki Velidi Togan. Tomus primus. Wiesbaden, Steiner, 1959 : compte rendu. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 73-75. (1962)

Tunkli László: A 6-10 éves korú gyermek világnézeti neveléséről / szerk.: Voksán József. Segédkönyv az általános iskolák I—IV. osztályának tanítói számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1962. 172 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 476-478. (1962)

U

Uray Géza: Old Tibetan dra-ma draṅs. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 219-230. (1962)

Uray Géza: The offices of the bruṅ-pas and great mṅans and the territorial division of Central Tibet in the early 8th century. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 353-360. (1962)

V

Vadász János and Göllesz Viktor and Tapodi Ernő: A mozgóképek segítségével történő gyógypedagógiai oktatás jelentősége egy kísérlet értékelése alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. pp. 432-444. (1962)

Vajay Szabolcs: Grossfürst Geysa von Ungarn : Familie und Verwandtschaft. In: Südost-Forschungen : internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. pp. 45-101. (1962)

Varga László and Szabó Mihály and László Aranka: Pajzsmirigy adenocarcinomával, Paget kórral és lymphoid leukosissal társult myeloproliferatív betegség. In: Kolligátum. pp. 1076-1079. (1962)

Vargyas Lajos: Műfaji és történeti tanulságok. In: Kutatások a népballada középkori történetében. pp. 206-259. (1962)

Varró Vince: Klinický význam sekretoryckých zmien žalúdka. In: Kolligátum. pp. 529-536. (1962)

Varró Vince: Ritka-eredetű halálok fiatal egyénen. In: Kolligátum. pp. 1104-1114. (1962)

Varró Vince: A gyomorszekréció változásainak klinikai jelentősége. In: Kolligátum. pp. 46-57. (1962)

Varró Vince and Csernay László and Jávor Tibor and Jung Ibolya: A savszekréció szerepe a kísérletes phenylbutazon-fekély pathogenesisében. In: Kolligátum. pp. 493-496. (1962)

Varró Vince and Csernay László and Kahánné László Ilona: Some experimental data concerning the intestinal absorption of urobilinoids. In: Kolligátum. pp. 392-397. (1962)

Virágh Szabolcs and Porte Aimé: A szív beidegzésére és ingervezető rendszerére vonatkozó tanulmányok patkányszív elektronmikroszkópos vizsgálata alapján. In: Kolligátum. pp. 157-191. (1962)

Virágh Szabolcs and Virágh-Kiss J.: Changes in the hearts conduction system in hypertensive states. In: Kolligátum. pp. 227-257. (1962)

W

Wittek Paul: Zu einigen frühosmanischen Urkunden VI. In: Zu einigen frühosmanischen Urkunden. pp. 165-197. (1962)

Z

Zajączkowski Włodzimierz: Die arabischen und neupersischen Lehnwörter im Karaimischen. In: Folia Orientalia. pp. 177-212. (1962)

Zibolen Endre: Pestalozzi ipari pedagógiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 3. pp. 338-356. (1962)

Zsilka János: A homerosi énekek szintaktikai problémái : kandidátusi értekezés tézisei. (1962)

Zucker Friedrich: Authentés und Ableitungen. In: Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. (1962)

Zuev Ûrij Alekseevič: Iz drevnetûrkskoj étnonimiki po kitajskim istočnikam : boma, guj, ân'mo. In: Voprosy istorii Kazahstana i vostočnogo Turkestana. pp. 103-122. (1962)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: Istoričeskie istočniki skazaniâ o razgrablenii doma Salor-Kazana. In: Drevnij mir : sbornik statej. pp. 377-385. (1962)

Á

Ágoston György: Rousseau. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (62) 4. p. 381. (1962)

This list was generated on 2024. június 25. 21:15:40 CEST.