Items where Year is 1951

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 227.

Article

Aki Hitler útját járja, az törvényszerűen Hitler sorsára jut. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 3-8. (1951)

Hadtörténelmi Levéltár : a kassai légitámadás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 114-115. (1951)

Hadtörténelmi Levéltár: A miskolci csata : (A hadműveleti iratok alapján.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 112-119. (1951)

Hadtörténelmi Levéltár: Bem első hadjárata Erdélyben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 80-85. (1951)

Hadtörténelmi Levéltár: Rákóczi szabadságharca. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 73-79. (1951)

Harckocsiszakasz menete és támadása hevenyészett védelemben lévő ellenségre : (A. Zvarcev őrnagy cikke a „Tankiszt" 1949. évi 11. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 72-75. (1951)

Harckocsiszázad éleslövészettel egybekötött harcgyakorlatának levezetési terve. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 96-99. (1951)

Idejében és tervszerűen készüljünk fel a nyári kiképzésre : (A Vojennij Vjesztnyik 1950. március 10-i számának vezércikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 63-66. (1951)

Katonai Tanintézetek Csoportfőnöksége : A növendékek egyéni tanulásának és az előadók konzultációs munkájának kérdései. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 49-59. (1951)

Lenin elvtárs halálának 27. évfordulója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. p. 5. (1951)

Május 1 ünnepe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 3-5. (1951)

Szervezettség a tisztek munkájában : (Sz. Birjuzov vezérezredes cikke a Krásznája Zvjezda 1950. évi szeptember 19-i számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 92-95. (1951)

Tökéletesítsük a tisztek módszertani kiképzését : (F. Levin gárdaezredes tanulmánya a „Tankiszt" 1950./10. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 59-62. (1951)

A parancsnok feladatai a propaganda munkában és agitációban : (A Krásznája Zvjezda 1951. január 6-i számának vezércikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 63-64. (1951)

Barabás Béla: „Tisztesek oktatóvá képzése..." című tanulmányhoz hozzászólás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 31-34. (1951)

Barla-Szabó Ödön: Népünk vezére és tanítója, Rákosi Mátyás 59 éves. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 11-12. (1951)

Berta Ferenc: Hogyan képezzük alosztály szolgálatvezetőinket anyagismeretre, kezelésre és karbantartásra. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 110-111. (1951)

Borbély István: A belrend, az ügyeleti, az őrszolgálat, valamint az éberség kérdéséről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 51-54. (1951)

Bordás László: Tapasztalatok az 1950. évi nyári kihelyezésről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 15-18. (1951)

Bordás László: A rövidített kiképzés irányelvei, a kiképzés megszervezése és végrehajtása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 21-26. (1951)

Bókai László: Pártpolitikai munka a rajkiképzés időszakában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 83-87. (1951)

Elek Tibor: 33 éves a felszabadító Szovjet Hadsereg. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. p. 10. (1951)

Elek Tibor: A dialektikus módszer helye a sztálini haditudományban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 52-62. (1951)

Elek Tibor and Kozsedub Iván and Máté György and Karinthy Ferenc: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 145-152. (1951)

Esküdt István: Ezred ruha- és vonatanyagraktár, valamint műhely telepítése és őrzése védelemben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 68-72. (1951)

Fajszi Lajos: Feladataink a tömegsportmunka területén. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 92-93. (1951)

Fehérvári József: A raj harcának és egyéb ténykedéseinek megszervezése támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 44-47. (1951)

Ficzkó Győző: Megerősített lövészszázad védelemben : (Tanácsok a lövészszázad harcgyakorlat megtervezéséhez és levezetéséhez.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 23-37. (1951)

Forgács Róbert: Győzelmesen befejeztük az ötéves terv első évét. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 11-14. (1951)

Füzesséry György: Gépkocsivezetők kiválasztása és gyakorlatias kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 62-67. (1951)

Gyémánt András: Pártunk országos kongresszusa elé. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 6-9. (1951)

Géczi Péter: Kiképzési feladatok a szemletapasztalatok alapján. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 9-13. (1951)

Hajduska István: A győzelem napja is a békeharc ösztönzője. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 6-9. (1951)

Hajdú Péter: Die Benennungen der Begriffe recht- und link-, als Ausdruck der Beziehung zwischen Sprache und Denken. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 171-210. (1951)

Hazai Jenő: A leigázott Jugoszlávia. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 15-23. (1951)

Hazay Imre: Lőkiképzési foglalkozás levezetésének módszertana lövészszakaszban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 60-68. (1951)

Hazay Imre: A pantográf használata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 44-48. (1951)

Hazay Imre: A tömeges kiképzés hiányosságai, az egyéni kiképzés előnyel és a szemléltető oktatás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 27-31. (1951)

Hazay Imre: A tűzvezetők kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 64-70. (1951)

Hidvégi Ferenc: Szabadságunk hatodik születésnapja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 5-11. (1951)

Horváth Kálmán: Lőelemképzők mint a légvédelem tűzvezető műszerei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 44-52. (1951)

Ilku Pál: Új sikereink forrása: a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 5-10. (1951)

Illés Béla and Lebegyev V. I. and NyikoJszkij V. K. and Tyihomirov M. N.: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 104-108. (1951)

Irházi Lajos: Hogyan javítsunk hadipisztoly lőeredményeinken. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 48-51. (1951)

Irházi Lajos: Pártpolitikai munka a lőkiképzés terén. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 75-81. (1951)

Juhász Sándor: Tisztesek oktatóvá képzésének gyakorlati módszere. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 33-37. (1951)

Jánosi Ferenc: Zrinyi Miklós hadtudományi tanításai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 89-94. (1951)

Kerekes Zoltán: Zalka Máté. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 109-113. (1951)

Kokas Sándor: A marxizmus-leninizmus elsajátításának döntő módszere az egyéni tanulás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 53-55. (1951)

Komjáthy Tihamér: A sztálingrádi csata : (1942. VII. 17-1943. II. 2.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 120-131. (1951)

Korolcsenko A.: Háborús példák felhasználása a hallgatók oktatásánál : (A. Korolcsenko százados cikke a Vojennij Vjesztnyik 1949. aug. 25-i számában.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 86-89. (1951)

Kovács Márton: A 19-es Vörös Hadsereg. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 16-20. (1951)

Kozma Ferenc: A valószínűség-számítás alkalmazása a tüzérlövészetnél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 44-50. (1951)

Kucher József: Géppisztolyokról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 41-43. (1951)

Kutika Károly: Pártpolitikai munka feladatai a tisztesjelöltek kiválasztása, kiképzésük megszervezése és előkészítése terén. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 78-82. (1951)

Kána Lőrinc: A szabadságharc hős honvédsége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 13-15. (1951)

Káplán György: Az ellenségről beérkező adatok rávezetése a munkatérképre (Támadásban). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 23-31. (1951)

Lengyel László: A sajtó olvasásának fontossága. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 82-83. (1951)

Losonczy György: Védjük meg a legénység egészségét a nyári kihelyezéseken. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 76-80. (1951)

Lusnyikov F.: Harckocsiszázad éleslövészettel egybekötött harcgyakorlatának tervezése : (F. Lusnyikov gárdaőrnagy cikke a Tankiszt 1947. márciusi számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 35-38. (1951)

Magyari Géza: Csapatgyakorlatok és táborozások élelmezési szolgálata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 90-96. (1951)

Maszlay Lajos: A 200 méteres rohampálya és az azonvaló áthatolás technikája. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 116-120. (1951)

Maszlay Lajos: Katonai testnevelés a nyári kihelyezések alatt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 95-97. (1951)

Mocsáry József: Hunyadi János belgrádi győzelme. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 71-82. (1951)

Mádai László: Csapatparancsnok a tervszerű hadtápmunka előkészítésében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 68-70. (1951)

Nagy Elek: A lövészszázad harcászati-alaki foglalkozása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 14-22. (1951)

Nagy Imre Zoltán: Álláspont meghatározás tájolóval. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 35-43. (1951)

Nagy László: Esze Tamás és a jobbágyság szerepe az 1703-1711. évi szabadságharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 100-108. (1951)

Nagy László: Pártpolitikai munka a nyári kihelyezésen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 54-57. (1951)

Nagy László: A politikai nevelés hiányosságai a csapatnál. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 87-91. (1951)

Németh Imre: Gyalogsági fegyverek tűzhatásának megfigyelése és kiértékelése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 71-73. (1951)

Oláh László: A végrehajtás ellenőrzése a helyes vezetés szerves része. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 69-74. (1951)

Padusitzky László: A nyári kiképzés feladatai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 10-14. (1951)

Papp Bertalan: Szakasz közelharc-foglalkozások megszervezése és módszertani levezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 121-125. (1951)

Pálfay Károly: Kötelékek harcszerű lövészete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 39-43. (1951)

Pálfay Károly: A harcrend és tűzfegyelem alapkérdéseinek jelentősége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 48-51. (1951)

Rajszkij A.: Lövészszakasz védelemben : (A. Rajszkij ezredes tanulmánya). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 67-71. (1951)

Rukavcev A.: Géppisztolyos szakasz támadásban. Géppisztolyos szakasz viziakadályokon való erőszakos átkelésnél : (A. Rukavcev gárdaezredes cikke a Vojennij Vjesztnyik, 1951. évi 7. számában.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 84-86. (1951)

Rákhely Gyula: A terepfutásról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 140-144. (1951)

Rókusz József: Szakaszkötelékben éles lőszerrel végrehajtott harcgyakorlat megszervezése és levezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 38-48. (1951)

Rókusz József: A lövészszázad kiképzésének módszere. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 19-22. (1951)

Stalin Iosif Vissarionovič and Takáts Sándor and Klaniczay Tibor and Sándor Kálmán and Veres Péter and Szüdi György and György Miklós and Kovpak Szidor Artem'evics: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 126-136. (1951)

Szabados János: Épületek, épületszerkezetek kíméletes kezelése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 107-110. (1951)

Szebeni György: A századkiképzés időszakának pártpolitikai munkája. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 58-61. (1951)

Szeremlei Gyula and Rákosi Mátyás and Ignatov P. and Stalin Iosif Vissarionovič and Haywood H.: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 98-116. (1951)

Szolár Miklós: A szakmai tudás elsajátításának módszerei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 38-40. (1951)

Szomolányi Ervin: A tisztesjelöltek kiválasztása, a tiszteskiképzés előkészítése és megnevezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 24-32. (1951)

Szuszki Károly: Szüntessük meg a gépjármű baleseteket. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 6. pp. 97-99. (1951)

Szőts András: Sízés előkészítése és gyakorlatai : (Előkészületek a kihelyezésre.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 132-139. (1951)

Szűcs András: Sport szerepe a század harckiképzésében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 83-89. (1951)

Szűcs Béla: Játék szerepe és jelentősége a katonai testnevelésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 94-97. (1951)

Sándor András and Rideg Sándor and Gottwald K. and Leont'ev Aleksej Nikolaevič: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 90-95. (1951)

Takács István: Műszaki munkálatok fontossága, különös tekintettel a beásásra. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 55-60. (1951)

Trepper Iván: Hazánk felszabadításának évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 81-88. (1951)

Udvardy-Trajtler Tibor: A lövés fogalma. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 61-63. (1951)

Ujvári Kálmán: A jó harci röplap elősegíti a gyakorlat sikerét. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 56-58. (1951)

Urodov V.: Az őrszolgálat és az éberség nevelése : (V. Urodov hadnagy cikke a Krásznája Zvjezda 1950. évi szeptember 19-i számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 101-102. (1951)

Vajda Alajos: A rövidített kiképzés anyagi sikerének biztosítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 65-67. (1951)

Vass Imre: A tisztek mindennapi testgyakorlásának jelentősége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 98-103. (1951)

Vágó Kálmán: Gépkocsivezetők továbbképzése a csapatnál a téli kiképzési időszakban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 103-106. (1951)

Ványai Sándor: A párizsi Kommün. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 86-91. (1951)

Vári Gyula: A nyári kihelyezésekről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 12-27. (1951)

Váry Gyula: Lőkiképzés nagy hidegben és magas hóban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 74-77. (1951)

Vásárhelyi József: A rajkiképzés feladatai és módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 38-43. (1951)

Zacjepin N.: A tisztesek a belső rend támaszai : (N. Zacjepin alez. cikke a Vojennij Vjesztnyik 1950. évi 20. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 1-2. pp. 96-100. (1951)

Zalka Miklós: Hazafias kötelességünk a takarékosság. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 5. pp. 51-54. (1951)

Zaránd István: Az általános kiképzési segédeszközök kezelése és felhasználása a kiképzésnél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 4. pp. 28-34. (1951)

Zaránd István: A díszszemlére való felkészülés feladatai — az alaki kiképzés jelentősége a díszelgéssel kapcsolatban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (6) 3. pp. 32-37. (1951)

Book

Koch Ferenc and Kazár Leona and Molnár Béla: Földrajz : a közgazdasági középiskolák számára : III. rész.

Koch Ferenc and Molnár Béla: Földrajz : a középiskolák I. osztálya számára.

Koch Ferenc and Molnár Béla: Földrajz : a középiskolák I. osztálya számára.

Journal

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 1.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 10.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 11.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 12.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 2.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 3.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 4.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 5.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 6.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 7.sz.

Felsőoktatási Anyagszolgáltatás. - 1.évf. (1951) 8-9.sz.

Honvéd. - VI. évf. (1951) 1-2. sz.

Honvéd. - VI. évf. (1951) 3. sz.

Honvéd. - VI. évf. (1951) 4. sz.

Honvéd. - VI. évf. (1951) 5. sz.

Honvéd. - VI. évf. (1951) 6. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 10. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 12. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 2. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 3. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 4. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 5. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 8. sz.

Állami Gazdaságok. - 3.évf. (1951) 9. sz.

Newspaper

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 1. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 10. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 11. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 12. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 13. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 14. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 15. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 16. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 2. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 3. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 4. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 5. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 6. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 7. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 8. sz.

Magyar Bányászlap. - 38.évf. (1951) 9. sz.

Offprint

André Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, Tome 1. Phonétique. Paris, 1950 (Collection les langues du monde : série grammaire, philologie, littérature ;6.) : recenziâ. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 393-396. (1951)

B. D. Grekov, A. Û. : Âkubovskij, Zolotaâ Orda i ee padenie, Seriâ "Itogi i problemy sovremennoj nauki", Izd. AN SSSR, M-L., 1950 : recenziâ. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Seriâ istorii i filosofii. pp. 88-100. (1951)

A Magyar értelmező szótár próbafüzete. (1951)

Richard Hartmann Bibliographie : festgabe zum 70. Geburtstag. (1951)

Bay Zoltán and Szent-Györgyi Albert: "Window fields" in muscle : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (167). p. 482. (1951)

Benkő Sándor and Petri Gábor and Eisner Anna Mária and Kardos Géza and Szabó Teréz and Bentzik Mihály and Hetényi Géza: A kísérletes helyi csontvelőanoxia hatása a vörösvérsejtszámra. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1951)

Bentzik Mihály and Kozma Márta and Vargha Miklós: Leukotomy in dogs for experimental purposes. In: Kolligátum. p. 1. (1951)

Bentzik Mihály and Nagy Sándor: Contribution to the blood supply of tubular bones in experimental animals = (Adatok a kísérleti állatok csöves csontjainak vérellátásához). In: Kolligátum. p. 1. (1951)

Dujčev Ivan Simeonov: Edno izsledvanie varhu obŝestveno-ikonomičeskata i političeska istoriâ na hunite : E. A. Thompson, A history of Attila and the Huns, Oxford, 1948 : recenziâ. In: Izvestiâ na Instituta za bălgarskâ istoriâ. pp. 441-452. (1951)

Eckmann János: Karamanlıca -ișin-li gerundium hakkında. In: Türk dili : belleten. pp. 45-52. (1951)

Eren Hasan: Etimoloji araştırmaları ; Türkçe qarman kelimesi hakkında ; Kitabiyat ; Türkiyat haberleri. In: Türkiyat mecmuası. (1951)

Eren Hasan: Türkiye'de halk ağzından söz derleme dergisi. T. D. K., İstanbul, I, 1939; II, 1940 [1941]; III, 1942 [1947] : eleştirim. In: Türk Dili Belleten. pp. 107-112. (1951)

Gellért Albert: Paraffine impregnation and shrinkage of tissues = (Paraffinimpregnatió [!paraffinimpregnáció] és szövetzsugorodás). In: Kolligátum. p. 1. (1951)

Gellért Albert: Quelques observations sur le ganglion caverneux à la suite de nouvelles recherches. In: Kolligátum. pp. 14-23. (1951)

Gökman Muzaffer: İstanbul kütüphaneleri rehberi = Guide to the libraries of Istanbul. (1951)

Gunda Béla: The investigation of the culture of different generations in ethnology and folklore. In: Midwest folklore. pp. 85-90. (1951)

Gyóni Mátyás: La transhumance des Vlaques balqaniques au moyen age. In: Byzantinoslavica. pp. 29-42. (1951)

Gyóni Mátyás: A balkánfélszigeti vláchok kétlegelős pásztorkodása a középkorban. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 337-349. (1951)

Hajdu S. and Szent-Györgyi Albert: Regulations in the heart muscle fiber. In: Science, (114) 2974. p. 683. (1951)

Harmatta János: Mifičeskie severnye plemena u Gellanika. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 91-111. (1951)

Harmatta János: Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 261-314. (1951)

Lakó György: Az egyszerű ragok keletkezésének kérdéséhez. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 210-223. (1951)

László Gyula and Harmatta János: The significance of the Hun golden bow ; Contribution to the structure of Hun nomad empire. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 91-151. (1951)

Ligeti Lajos: Çin yazısiyle yazılmış barbar glossaları meselesi. In: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. pp. 301-327. (1951)

Ligeti Lajos: Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 141-188. (1951)

Ligeti Lajos: Un épisode d'origine chinoise du "Geser-qan". In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 339-357. (1951)

Lipták Pál: Anthropologische Beiträge zum Problem der Altungarn. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 231-249. (1951)

Lytkin Vasilij Il'ič: O nekotoryh iranskih zaimstvovaniâh v permskih âzykah. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 385-392. (1951)

Malov Sergej Efimovič: Tûrkizmy v starorusskom âzyke. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 201-203. (1951)

Mansuroğlu Mecdut: Anadoluda Türk yazı dilinin başlaması ve gelişmesi. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 215-229. (1951)

Maróczy Géza: A megnyitások elmélete. In: Kolligátum. pp. 1-184. (1951)

Miâtev Petăr: Edin berat na Sultan Selim III za lûtičkiâ (ortak'ojskiâ) mitrolit Grigorij ot 1796 g. Ot Vsevolod Nikolaev, Izvestiâ na Instituta za bălgarskâ istoriâ, kn. 3-4, Sofiâ 1951, str. 411-425 : recenziâ. In: Izvestiâ na Instituta za bălgarskâ istoriâ. pp. 405-408. (1951)

Miâtev Petăr: Edin turski dokument za komitetsko dviženie v severna Dobrudža prez 1867-1868 g. In: Izvestiâ na Instituta za bălgarskâ istoriâ. pp. 367-410. (1951)

Minorsky Vladimir: Caucasica II. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 868-877. (1951)

Moór Elemér: Studien zur Früh- und Urgeschichte des ungarischen Volkes. In: Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. (1951)

Murtonen Aimo Edvard: The appearance of the name YHWH outside Israel. (1951)

Nagy István: Die Veränderung des Lipoid-Gehaltes der weissen Blutkörperchen in den verschiedenen Phasen der Gravidität. In: Kolligátum. pp. 198-206. (1951)

Nagy István and Berek László: A fehérvérsejtek zsírtartalmának változása a gyermekágy első hetében. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1951)

Nagy István and Kozma Márta: Volumetric measurements on the musculature of the shoulder- and pelvic girdle. In: Kolligátum. p. 1. (1951)

Nagy István and Sávay Gyula and Berek László and Csillik Bertalan: Veränderungen des Fettgehaltes in den Knorpelzellen während des embryonalen Lebens. In: Kolligátum. pp. 306-313. (1951)

Nagy István and Sávay Gyula and Csillik Bertalan: Connections between the fat contents of cartilage cells and ossification. In: Kolligátum. p. 1. (1951)

Nagy István and Sávay Gyula and Csillik Bertalan: A porcsejtek lipoidtartalma és a csontosodás közötti összefüggésről. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1951)

Nagy István and Sós Lea: Megjegyzések a Disse-tér kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1951)

Nesmeânov Aleksandr Nikolaevič and Topčiev Aleksandr Vasil'evič: O nekotoryh merah po ulučšeniû naučno-issledovatel'skoj raboty v oblasti âzykoznaniâ. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 604-606. (1951)

Okladnikov Aleksej Pavlovič: Arheologičeskie issledovaniâ v Burât-Mongolii. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Seriâ istorii i filosofii. pp. 440-450. (1951)

Petri Gábor and Benkő Sándor and Eisner Anna Mária and Kardos Géza and Szabó Teréz and Bentzik Mihály and Hetényi Géza: A kísérletes helyi csontvelőhypoxia okozta erythrocytosis hatásmechanizmusa. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1951)

Petri Gábor and Bentzik Mihály: Adatok a kutyacombcsontvelő vérellátásának ismeretéhez. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1951)

Pritsak Omeljan: Von Karluk zu den Karachaniden. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 270-300. (1951)

Prohászka János: Kalandozás a vendéglátóipar szavainak világában. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. pp. 3-20. (1951)

Sanžeev Garma Dancaranovič: K nekotorym voprosam izučeniâ istoričeskogo razvitiâ âzykov. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 66-86. (1951)

Sarkar N. K.: Action mechanism of cobra venom, cardiotoxin and allied substances on muscle contraction : [introduced by Albert Szent-Györgyi]. In: Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, (78) 2. pp. 469-471. (1951)

Scheiber Sándor: La leggenda intorno al luogo in cui fu costruito il Tempio di Gerusalemme. In: Rassegna mensile di Israel. (1951)

Scheiber Sándor: Qalîr's Qîna from the Kaufmann Geniza. In: Hebrew Union College Annual. (1951)

Scheiber Sándor: The Qedushta of Pinḥas for RSAT RSA. In: Jewish Quarterly Review. (1951)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Az uráli népek régi lakóhelyeinek kérdéséhez. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. (1951)

Sinor Dénes: Dix années d'orientalisme hongrois : 1940-1950. In: Journal Asiatique. (1951)

Siro Paavo: Über die Symmetrie des sumerischen Satzen. In: Studia Orientalia. (1951)

Somogyi József: Ignace Goldziher : 1850-1921. In: Muslim World. pp. 199-208. (1951)

Steinwenter Artur: Eine deutsche Übersetzung der Hexabiblos aus dem 16. Jahrhundert : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-09. (1951)

Szent-Györgyi Albert: Chemistry of muscular contraction. (1951)

Szent-Györgyi Albert: Contractile muscle proteins. In: Faraday Society Discussion 11. pp. 199-204. (1951)

Szent-Györgyi Albert: Nature of the contraction of muscle. In: Nature : a weekly journal of science, (167) 4245. pp. 380-381. (1951)

Sávay Gyula and Csillik Bertalan and Gellért Albert: Adatok a spinalis dúcok chromophil sejtjeinek kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1951)

Sávay Gyula and Szegvári Menyhért and Csillik Bertalan: Contribution to the problem of dark nerve cells of Kiss. In: Kolligátum. p. 1. (1951)

Słuszkiewicz Eugeniusz: Hongr. babér 'laurier' se rattache-t-il à lat. laurus? In: Charisteria Thaddaeo Sinko oblata. pp. 305-314. (1951)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: Skazanie ob oguze : k istorii uzbekskogo literaturnogo âzyka : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauka. (1951)

Taeschner Franz Gustav: Neşrî tarihi elyazıları üzerine araştırmalar. In: Belleten. pp. 497-505. (1951)

Telegdi Zsigmond: Nature et fonction des périphrases verbales dites "verbes composés" en persan. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 315-338. (1951)

Tietze Andreas: XVI. asır Türk şiirinde gemici dili : âgehi kasidesi ve tahmisleri. In: Türkiyat mecmuası. pp. 113-138. (1951)

Toivinen Yrjö Henrik: Gustaf John Ramstedt : discours commémoratif prononcé le 2. 12. 1950 à l'assemblée annuelle de la Société Finno-Ougrienne. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1951)

Ubrâtova Elizaveta Ivanovna: Izafetnye slovosočetaniâ v âkutskom âzyke : tezisy dokladov. In: Doklady na vtoroj naučnoj sessii, 1. Istoriâ i filologiâ. pp. 165-167. (1951)

Ubrâtova Elizaveta Ivanovna: Izučenie mestnyh govorov âkutskogo âzyka : gépelt kézirat. pp. 1-10. (1951)

Wittek Paul: Ein Brief des Kaisers Johannes VIII. an den osmanischen Wezir Sarïġa Pasha vom Jahre 1432. In: Byzantion. (1951)

Wollemann Mária: Vaskimutatás a központi idegrendszerben photometriás [!fotometriás] eljárással. In: Kolligátum. p. 1. (1951)

Wollemann Mária: A photometrical method for testing the presence of iron in the central nervous system. In: Kolligátum. 127-132, [2]. (1951)

Zajączkowski Ananiasz: A. Zajączkowski przedstawił własną pracę pt. Tzw. chamaił tatarski ze zbioru rękopisów w Warszawie. In: Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętnosci. (1951)

This list was generated on 2024. július 24. 17:36:13 CEST.