Items where Year is 1943

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É
Number of items: 295.

A

Agárdi László and Bíró Vencel: Bíró Vencel: Székhelyi Gr. Mailáth G. Károly. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 287-289. (1943)

Agárdi László and Diósi Géza: Diósi Géza: A Horváth Cirill Önképzőkör (Olvasó Társaság) története : 1840-1940. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 280-281. (1943)

Andrássy János: Gépesítsük gazdaságunkat! In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 156-160. (1943)

Andrássy János: A kisgazda silója. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 219-223. (1943)

Antalfia Antal: A magyar népművelők társasága. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 402-405. (1943)

Arday Pál and Noszlopi László: Noszlopi László: Emberismeret és emberekkel való bánás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 265-266. (1943)

B

Babinger Franz: Beginn der Türkensteuer in den Donaufürstentümern : 1394 bzw. 1455. In: Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. (1943)

Babinger Franz: Beginn der Türkensteuer in den Donaufürstentümern : 1394 bzw. 1455. In: Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, (8). (1943)

Bakó Elemér: A népnyelvi gyűjtés és anyagrendezés módszere. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1943)

Balogh István: A dolgozatok jellemnevelő ereje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 224-230. (1943)

Balázs Győző: Népművelési előadóképző tanfolyam Miskolcon. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 335-336. (1943)

Banga Ilona and Szent-Györgyi Albert: The influence of salts on the phosphatase action of myosin. In: Studies from the Institute of Medical Chemistry University Szeged : vol. 3. : muscular contraction, blood coagulation. pp. 72-75. (1943)

Baránszky-Jób László and Schütz Antal: Schütz Antal: Életem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 249-251. (1943)

Berényi Gyula: [Népdal]. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. p. 287. (1943)

Bisztray Gyula: A népművelés kapcsolatai a minisztériumokkal, egyházakkal és a közművelődési egyesületekkel. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 255-266. (1943)

Boda István: A magyar személyiségre szabott nevelés és Széchenyi nevelői zsenije : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 1-23. (1943)

Boda István and Széchenyi István: A magyar személyiségre szabott nevelés és Széchenyi nevelői zsenije : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 171-184. (1943)

Bombaci Alessio: Notizie sull'Abissinia in fonti turche. In: Rassegna di Studi Etiopici. pp. 79-86. (1943)

Borbély József: A népművelés anyagi eszközei. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 398-401. (1943)

Borotvás-Nagy Sándor and Nádor Jenő: Nádor Jenő: Tessedik Sámuel az ország papja Szarvason. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 273. (1943)

Botond Pál and Csinády Jenő: Légzés-mechanikai problémák jelentősége a sportban. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1943)

Botond Pál and Kereszty (Herzum) Alfonz: Adatok a terheléses vérnyomásmérések sportorvosi értékeléséhez. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1943)

Botond Pál and Kereszty (Herzum) Alfonz: Index az edzésállapot ellenőrzésére. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1943)

Botár Gyula J.: Über die marklosen Fasern des N. vagus der Katze. In: Kolligátum. pp. 99-108. (1943)

Buza László: Háború és nemzetközi jog. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1943)

Buza László: Közösségi gondolat és nemzetközi jog : rektori székfoglaló beszéd a m. kir. Ferenc József-tudományegyetem 1943-44. tanévet megnyitó ünnepélyén. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1943)

C

Cholnoky Jenő: Utazásom Amerikában Teleki Pál gróffal.

Csekey István: Tehet-e közigazgatási intézkedéssel kivételt a miniszter a saját rendelete alól? In: Kolligátum. pp. 1-16. (1943)

Cser János: Felső oktatásunk [!Felsőoktatásunk] és a szociális irányú szakképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 184-202. (1943)

Csinády Jenő: Az ifjúsági-orvosi kutatómunka iránya és várható eredményei. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1943)

Csizmadia Andor: Szociálpolitika a reformkori Kolozsváron. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1943)

Csányi Piroska: Látogatás a tihanyi Biológiai Intézetben, amely Szent-Györgyi Albert irányító munkáját várja. In: Délmagyarország keresztény politikai napilap, (19) 184. p. 7. (1943)

Csíkszentimrei Balló István: A székelyek története és lófő csíkszentgyörgyi Jósa János.

Csóka J. Lajos: A koraközépkor [!kora középkor] művelődési eszményének kialakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 23-38. (1943)

Czár Lajos: A népművelés munkaköréből. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 284-286. (1943)

cs. p.: Az ősnomádok életét éli egy havasi kunyhóban Szent-Györgyi Albert. In: Délmagyarország keresztény politikai napilap, (19) 190. p. 4. (1943)

D

Dallos László: A hírszolgálat hőskorából : százéves a kábel. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 39-40. (1943)

Dallos László: A műfonál diadalútja. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 32-34. (1943)

Demeter Lajos: A leventeintézmény kapcsolata a népműveléssel. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 293-297. (1943)

Deák Gyula: Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve : 1940. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 277-279. (1943)

Dobos László: Zimándi Pius: Magyar olvasmányok tárgyalása az első osztályokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 109. (1943)

Dékány István and Nohl Herman: H. Nohl: Charakter und Schicksal : eine pädagogische Menschenkunde. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 293. (1943)

Dékány István and Wetz Ambrosius: A. Wetz: Deutsche Wesenformung auf seelenkundlicher Grundlage. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 300. (1943)

Dósa András: A hurutos váladék hámsejtzárlatainak eredete és jelentősége. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1943)

Dömötör Sándor: Az emberke alaku [!alakú] lélek. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 211-215. (1943)

E

Egyed István: A sajtószabadság fogalma. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1943)

Erdélyi Tibor: Gazdasági népművelés. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 298-307. (1943)

F

Fehér Imre: Ipari és háziipari tanfolyamok. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 311-315. (1943)

Fehér Mátyás: A kassai püspöki könyvtár kódexei és ősnyomtatványai.

Fekete Lajos: A Balkán népei a török állam életében : előadás. (1943)

Fekete Lajos: Balkánkutatás és török történetkutatás. In: Magyar szemle. (1943)

Fekete Lajos: Souvenirs turcs en Hongrie. In: Nouvelle revue de Hongrie. (1943)

Fest Aladár and Kerkai György: Kerkai György: A kalocsai kollégium 1860-1940. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 275-277. (1943)

Fest Aladár and Tóth László: Tóth László: Az olaszországi magyar-tanítás módszertani alapvetése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 94-95. (1943)

G

Gajzágó László: A nemzetközi jog mivoltáról : a nemzetközi jog leglényegesebb elemei s vonatkozásai és ezeknek mai helyzete : székfoglaló előadás a II. osztály 1943. január 11-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-53. (1943)

Gerzanits Pál and Botond Pál: Érdekes morphologiai elváltozások sportolás következtében. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1943)

Gulyás József: Egy őstörténész magyar tudása. In: Egyetemes Philologiai Közlöny. pp. 429-430. (1943)

Gunda Béla: A székely ló : könyvismertetés. In: Nép és Nyelv. pp. 101-106. (1943)

Gyomai György: Sutulás. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 208-211. (1943)

Gyulai Ágost: Az egyetem hivatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 309-310. (1943)

Gyulai Ágost: Fraknóy József: A Budapesti Tankerület Évkönyve az 1942-1943. iskolai évre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 271-273. (1943)

Gyulai Ágost: Imre Sándor: Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 245-248. (1943)

Gyulai Ágost: Teleki Pál gróf külföldi emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 306-308. (1943)

Gyulai Ágost: Uj [!Új] magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 302-305. (1943)

Gyulai Ágost: Uj [Új] magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 121-122. (1943)

Gyulai Ágost and Bucsay Mihály: Bucsay Mihály: Szemián Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 281-284. (1943)

Gyulai Ágost and Deák Gyula: Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 267-268. (1943)

Gyulai Ágost and Dékány István: Dékány István: A magyarság lelki arca. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 252-253. (1943)

Gyulai Ágost and Fischer Walter W. G.: Walter W. G. Fischer: Erzieher : Zeugnisse bedeutender Deutscher über ihre Lehrer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 297-299. (1943)

Gyulai Ágost and Künkel Hans: Hans Künkel: Die Lebensalter. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 117-118. (1943)

Gyulai Ágost and Lucos Joseph: Joseph Lucos: Mutter, forme uns. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 294-295. (1943)

Gyulai Ágost and Rózsahegyi Dereánó István: Rózsahegyi Dereánó István: Arany János "Iza-parti hű barátja" Horogszeghi Szilágyi István élete és kora : Nagykőrös, 1941. 8-r., 251 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 261-263. (1943)

Gál Zoltán: Mit jelent számunkra a magyar Szent korona? In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 258-262. (1943)

Gáspár János: Munkások és parasztok biológiai sorsa : vizsgálatok egy gyártelepen és környékén : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 2-31. (1943)

H

Hacker Ervin: Háború és bűnözés. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1943)

Hacker Ervin: Pszichiatria [!pszichiátria] és büntetőjog. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1943)

Hajnal István: Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung das Schrift im 12-13. Jahrhundert. (1943)

Hajós Elemér: Kárlátó lakodalom. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 150-155. (1943)

Hankiss János: Az irodalom : erőnk forrása. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 216-219. (1943)

Hankiss János: Kenese. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. p. 241. (1943)

Hankiss János: Segítsünk egymásnak! In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 193-194. (1943)

Hankiss János: A lámpa fénykúpja alatt. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 100-103. (1943)

Hankiss János: A magyar népművelés programmja. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 251-254. (1943)

Hankiss János: Évi mérleg : szilveszteresti gondolatok. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 1-4. (1943)

Hencz Ilona and Szilágyi Erzsébet: Szilágyi Erzsébet: A hazai iskolai énektanítás ; múlt és jelen : tanulmányok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 285-286. (1943)

Hencz Ilona and Szögi Endre: Szögi Endre: A zenei képesség és tehetség elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 99-100. (1943)

Hepp Ferenc and Kornis Gyula: Kornis Gyula: Elemi pszichológiai kísérletek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 251. (1943)

Hetényi Rezső: Közigazgatás és népművelés. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 267-272. (1943)

Horváth János: Forrás. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. p. 288. (1943)

J

Jaloveczky Péter and Kovács József: Kovács József: Gyakorlati útmutató a természetrajz tanításához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 260-261. (1943)

Jankovits Miklós: Diákmunkaközösség az érsekujvári áll. gimnáziumban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 124-125. (1943)

Jankovits Miklós and Pass László: Pass László: Nemzetnevelésünk fő kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 256-257. (1943)

Jankovits Miklós and Tillmann László: Tillmann László: Magyar nyelvórák : óratervek a népiskola III. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 286-287. (1943)

Jelitainé Lajos Mária and Sáfrán Györgyi: Sáfrán Györgyi: Zirzen Janka és az egységes magyar nőnevelés kezdete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 104-105. (1943)

Jeney Endre: Mit mutatnak a vércsoport-vizsgálatok : mennyit őrzött meg a magyarság eredeti vértulajdonságaiból? (1943)

Jobst Pál: Az ultraseptyl kimutatása a kankós húgycsőváladékban. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1943)

Jobst Pál: Nachweis des Ultraseptyls im gonorrhoischen Urethralsekret. In: Kolligátum. pp. 477-481. (1943)

Jákváry Kálmán: Ami a testnek a kenyér, az léleknek a könyv. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 333-334. (1943)

K

Kelemen János: Fogom a kezed.

Kemény Ferenc: Háborús pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 70-72. (1943)

Kemény Ferenc: Jelszavak a nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 308. (1943)

Kemény Ferenc: L'Enseignement ménoger dans les écoles primaires et secondaries. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 118-119. (1943)

Kemény Ferenc and Fröbel Friedrich Wilhelm August and Brunszvik Teréz: A Fröbel-Brunszvik probléma : Czeke Marianne emlékének : "Az én Terézem". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 137-146. (1943)

Kemény Ferenc and Palm Gabriele: Gabriele Palm: Friedrich Fröbel : der Mensch, Denker und Erzieher. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 295-296. (1943)

Kemény Ferenc and Piobetta Jean-Benoît: J. B. Piobetta: Vues sur l'éducation francaise. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 300-301. (1943)

Kemény Ferenc and Rössing Paul: Paul Rössing: Noch Arbeitsschule? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 116-117. (1943)

Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán : 1619-1629.

Kiss Ferenc: Der Blutkreislauf des Auges : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 225-250. (1943)

Kiss Mór: A római jogi gyakorlatok jelentősége a jogi oktatásban. In: Kolligátum. pp. 3-11. (1943)

Kiss Tihamér László: Nemzetnevelés - népművelés. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 147-149. (1943)

Kiss Árpád: Utak a politikai nevelés felé. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 202-214. (1943)

Koczkás Gyula: Nemzetnevelés és természettudomány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 239-245. (1943)

Kogutowicz Károly: Bevezetés a földrajztudományba.

Kokas Kálmán: Szanyi legényekkel - Székelyföldön. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 282-283. (1943)

Koller György: Kereskedelmi pályákra nevelés a népművelésben. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 392-398. (1943)

Kopasz Ernő: A verőérfalak rétegeinek vastagsága a mesterségesen összehuzatott [!összehúzatott] arteriákon : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1943)

Koppány István: "A hős asszony" : Zrínyi Ilona : emlékezésül születésének 300. évfordulójára. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 263-264. (1943)

Koppány István: A pécsi öreg fazekas : népművelési előadás Zsolnay Vilmosról. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 34-36. (1943)

Kovács Dezső: Hazafiúi kötelességeink a mai időkben. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 273-276. (1943)

Kovács Dezső: Háború árvája. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 111-115. (1943)

Kovács Irén: Néhány fahéjalkohol-származék [psi]-nitrositjéről : doktori értekezés.

Kováts Gyula and Borzsák István: Borzsák István: A latin nyelv szelleme. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 95-98. (1943)

Kováts Gyula and Campanella Tommaso: Campanella: Napállam és politikai aforizmák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 291. (1943)

Kováts Gyula and Frenkel Andor: Frenkel Andor: A megismerés problémája a görög filozófiában a szofistákig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 266-267. (1943)

Kováts Gyula and Seelmann Kurt: K. Seelmann: Kind, Sexualität und Erziehung. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 296-297. (1943)

Kozma Béla: Komoly és jelentőségteljes kutatómunka folyik a Magyar Élettani Társaságban, amelynek tagjai nem ismerik a tudósi féltékenységet, hanem egymást segítve dolgoznak és búvárkodásuk eredményével világszerte elismerést és dicsőséget szereznek a magyar tudománynak. In: Délmagyarország keresztény politikai napilap, (19) 148. p. 7. (1943)

Kratofil Dezső and Mileji Salamon János: Mileji Salamon János: A központi ügyintézésnek a polgári iskolai tanárokkal kapcsolatos része. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 269-271. (1943)

Kállay Miklós: A tanítói rend jelentősége. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 241-243. (1943)

L

Lados József and Schwartz Erzsébet: Schwartz Erzsébet: Magyarországi latin grammatikák és szótárak a XVI. században : Budapest, 1942. 8-r., 115 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 264. (1943)

Laziczius Gyula: Egy nagy pör felújítása. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 241-279. (1943)

Lehner Ferenc and Kornis Gyula: Kornis Gyula: A tudományos gondolkodás : a tudós lelki alkata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 89-93. (1943)

Lillik Béla: Daloljunk együtt! In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 237-238. (1943)

Lillik Béla: Hogyan kaptak papucsot a győri sebesültek. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 238-239. (1943)

Linkesch Sándor: Jókai két regényének viszonya forrásaihoz. (1943)

Lotz János: Notes on structural analysis in metrics. In: Helicon. pp. 119-146. (1943)

M

Madzsar Imre: Pseudoolvasás és pseudoolvasmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 147-156. (1943)

Magyar Ferencné: A nagyszalontai vályogházikóból az Akadémia palotájába : Arany János élete. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 115-125. (1943)

Magyary Zoltán: Válasz a "Magyar Közigazgatás" birálóinak [!bírálóinak]. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1943)

Major J. Gyula: Ex oriente lux. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 123-124. (1943)

Major J. Gyula: Karl Böhm: Der Lehrer als Verkehrserzieher. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 292-293. (1943)

Major J. Gyula: Tanulók mellékfoglalkozásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 310-311. (1943)

Major J. Gyula: Teleki Pál gróf külföldi emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 306. (1943)

Major J. Gyula and Piaget Jean and Szeminska Alina: Jean Piaget-Alina Szeminska: La Genèse du nombre chez l'enfant : collection d'actualites pédagogiques. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 299-300. (1943)

Manga János: A Honti nap tanulságai. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 428-432. (1943)

Martonyi János: Vers une nouvelle administration hongroise. In: Kolligátum. pp. 1-09. (1943)

Martonyi János: Új magyar közigazgatás felé. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1943)

Márton Gyula: A rumén nyelvatlasz-munkálatok története és módszere. (1943)

Melczer Miklós: Sulfamidok a nemibetegségek ellen. In: Kolligátum. pp. 338-341. (1943)

Melczer Miklós and B. Döbrentey Ilona: Van-e ellentét a bőr és az idegrendszer syphilise között? In: Kolligátum. pp. 1-8. (1943)

Melczer Miklós and Deme István: Adatok az emberi faggyúmirigyek működéséhez : I. Szövettanilag kimutatható vegyi változások a faggyú kialakulása közben. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1943)

Melczer Miklós and Deme István: Adatok az emberi faggyúmirigyek működéséhez : II. A Golgi-készülék szerepe és alakváltozásai a faggyú termelődése alatt. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1943)

Melczer Miklós and Deme István: Az ekkrin-verítékmirigyek zsírelválasztó képessége. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1943)

Melczer Miklós and Deme István: Über die fettabsondernde Fähigkeit der e-Schweißdrüsen. In: Kolligátum. pp. 121-126. (1943)

Melczer Miklós and Venkei-Wlassics Tibor: Adatok a periarteriitis nodosa bőralakjaihoz : (műmelléklettel). In: Kolligátum. pp. 1-11. (1943)

Mester János: Elhúnyt [!Elhunyt] pedagógusok : két pedagógus magyar egyházfejedelem : Hanauer Árpád István : 1869-1942. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 126-128. (1943)

Mester János: Elhúnyt [!Elhunyt] pedagógusok : két pedagógus magyar egyházfejedelem : Tóth Tihamér : 1889-1939. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 125-126. (1943)

Mesterházy Jenő: Kossuth Lajos és a kisdednevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 157-171. (1943)

Mészöly Gedeon: Húr, húros-madár, tyúk-húr, hurka, hurok. In: Nép és Nyelv : a szegedi alföldkutatók és a kolozsvári néprajz- és nyelvészetkedvelők közérdekű havi folyóirata = Monatschrift für ungarländische Volks- und Sprachkunde. pp. 83-93. (1943)

Milleker Rezső: Vitaminpolitika. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 307-311. (1943)

Molnár Oszkár: Elhúnyt [!Elhunyt] pedagógusok : Neményi Imre : 1863-1942. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 311-320. (1943)

Moór Gyula: Az állam joga és a magánosok joga. In: Kolligátum. pp. 29-40. (1943)

Mudrony Ida: Az andrásszállási munkatáborban. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 186-188. (1943)

Mácsay Károly and Fröbel Friedrich Wilhelm August and Petersen Peter: Peter Petersen: Von der Fröbelschen "Vermittlungsschule" zur deutschen Fröbel-Schule : (Neue Forschungen zur Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von Prof. Dr. ,'Dr. h. e. Peter Petersen Jenai. Band 2.) Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger. Weimar 1940. 8-r., 45 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 113-115. (1943)

Mácsay Károly and Sinka Lajos: Sinka Lajos: Az erkölcsi nevelés bölcseleti alapjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 279-280. (1943)

Máday István and Tarcsay Izabella: Tarcsay Izabella: Pszichodiagnosztika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 100-104. (1943)

Mándy Stefánia: A játékról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 214-224. (1943)

Márton Béla: A francia gyarmatbirodalom. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 125-132. (1943)

Móra László: Az én királyságom. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. p. 254. (1943)

Móra László: Harang-kongatás. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 10-11. (1943)

N

Nagy Iván: Az újvidéki Keleti Kereskedelmi Főiskola és hivatása. (1943)

Nagy Klára: Magyar gyermek - magyar jövő. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 199-204. (1943)

Nagy Olivér: Gerencséri utca. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. p. 48. (1943)

Nagy Olivér: Hortobágyon kivirúlt [!kivirult] az ibolya. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. p. 191. (1943)

Nagy Olivér: A "Magyar lélek" muzsikája. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. p. 287. (1943)

Nagy J. Béla and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: A magyar helyesírás-tanítás alapvetése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 255-256. (1943)

Nemes János: Új cél és feladat a népművelésben. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 139-140. (1943)

Nemes János: Új cél és feladat a népművelésben. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 140-142. (1943)

Nemes János: Új cél és feladat a népművelésben. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 142-143. (1943)

Nemes János: Új cél és feladat a népművelésben. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. p. 144. (1943)

Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor lelki alkata és fejlődése. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Désen, 1942. október hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének emlékkönyve. pp. 5-17. (1943)

Németh Gyula: Sólyom, karvaly. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 99-104. (1943)

Noszlopi László: Arravalók kiválogatása és támogatása a középiskola elvégzésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 72-76. (1943)

Noszlopi László and Apponyi Albert and Faragó László: Apponyi Albert: Világnézet és politika : Kornis Gyula előszavával. Fordította: Faragó László. Filozófiai értekezések. Budapest, 1941. Magyar Filozófiai Társaság kiadása. 67 1. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 112-113. (1943)

Noszlopi László and Pauler Ákos: Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 253-254. (1943)

Novágh Gyula: A főváros és a magyar városok népművelési kapcsolatai. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 104-110. (1943)

Novágh Gyula: A fővárosi népművelés munkája. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 385-391. (1943)

Nyárády Mihály: A Debrecen név eredete. (1943)

Nyíresi-Tichy Kálmán: Néprajz és népművészet. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 132-136. (1943)

Nyíresi-Tichy Kálmán: Prológ anyák napjára. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 145-147. (1943)

Németh Lajos: Frontszolgálat a népművelésben. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 41-43. (1943)

P

Pais Dezső: Rengeteg. In: Magyar népnyelv : a debreceni Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet évkönyve / megindította, szerk. Csűry Bálint ; szerk. Bárczi Géza, Szabó T. Attila. (1943)

Paku Imre: Tamási Áron novellái. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. p. 257. (1943)

Pogány Albert: A közművelődési szövetségek és a népművelés. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 406-412. (1943)

Pröhle Vilmos: Grundriss einer vergleichenden Syntax der uralaltaischen Sprachen mit besonderer Berücksichtigung der japanischen Sprache. (1943)

Páldy Róbert: Önkéntes közösségi kultúrmunkák Csíkban. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 280-282. (1943)

Pálffy Károly: A falu művelődése. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 289-292. (1943)

Péchy-Horváth Rezső: Húszéves az első cigányiskola. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 188-190. (1943)

R

Radnai Béla: Statisztikai módszerek a típustanban : lelkitulajdonságok vizsgálata, alkat- és fajtameghatározás. In: Kolligátum. pp. 1-72. (1943)

Reich Károly: Az o-oxy-propenylbenzol néhány származékának [psi]-nitrositjéről : doktori értekezés.

Rokonai József: Kell-e műveltség az iparos- és munkásifjúságnak? In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 232-235. (1943)

S

Sebestyén Gyula: Die ungarischen Runen. In: Gutenberg-Jahrbuch. (1943)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Fák és fás helyek régi nevei az uráli nyelvekben. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1943)

Seres József: A tudás hatalom. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 275-277. (1943)

Simándi Béla: Földönjáró apostol : emlékezés Móricz Zsigmondra. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 98-99. (1943)

Simándi Béla: Kilenc népművelési titkár kormányzói kitüntetése. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 229-231. (1943)

Sinor Dénes: Cím nélkül. In: Études sur l'Eurasie Centrale. (1943)

Sinor Dénes: D'un morphème particulièrement répandu dans les langues ouralo-altaïques. In: T'oung Pao. (1943)

Sonkoly István and Takács Menyhért: Takács Menyhért: Liszt Ferenc érzelmi világa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 110-111. (1943)

Spranger Eduard and Gyulai Ágost: Erkölcs akaraterőre való nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 129-136. (1943)

Stuhlmann Patrik Vencel and M. Körtvélyesi Mária: M. Körtvélyesi Mária: I. M. B. V.: Tiszteletreméltó Ward Mária B. M. V. intézetének tanítási és nevelési rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 98-99. (1943)

Stuhlmann Patrik Vencel and Vácz Jenő: Vácz Jenő: Világnézetalakítás [!Világnézet alakítás] a nevelésben, különös tekintettel a Ratio Studiorumra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 275. (1943)

Sz. Weress Jolán: Asszony-kötelességünk a háborúban. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 27-29. (1943)

Szakál János and Bartók Miklós: Bartók Miklós: Értekezések a neveléstudomány elvi kérdéseiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 257-260. (1943)

Szalánczi Károly: Egy hónap krónikája : augusztus hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 426-427. (1943)

Szalánczi Károly: Egy hónap krónikája : július hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 331-332. (1943)

Szalánczi Károly: Egy hónap krónikája : április hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 227-228. (1943)

Szalánczy Károly: Egy hónap krónikája : december hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 37-38. (1943)

Szalánczy Károly: Egy hónap krónikája : február hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. pp. 137-138. (1943)

Szalánczy Károly: Egy hónap krónikája : június hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 283-284. (1943)

Szalánczy Károly: Egy hónap krónikája : május hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 278-279. (1943)

Szalánczy Károly: Egy hónap krónikája : március hó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 181-182. (1943)

Személyi Kálmán: Vétkességi fokozatok értékelése a római jogban. In: Kolligátum. pp. 13-29. (1943)

Szendrey László: Óvakodjunk a kémektől. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 166-168. (1943)

Szenes Adolf and Márkus Artur: Márkus Artur: A matematikai képesség lélektana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 284-285. (1943)

Szenes Adolf and Orel Géza: Orel Géza: A tanoncélet kapujában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 108. (1943)

Szent-Györgyi Albert: Rektori székfoglaló. In: Beszámoló a szegedi M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem 1940-41. tanévi működéséről. pp. 17-21. (1943)

Szent-Györgyi Albert: Sur la chimie du muscle. In: Bulletin de la Société de Chimie Biologique, (25). pp. 242-249. (1943)

Szent-Györgyi Albert: Ueber die Chemie des Muskels. In: Schweizerische medizinische Wochenschrift, (24) 39. pp. 1217-1218. (1943)

Szerényi Károly: Uj [!Új] német könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 305-306. (1943)

Szerényi Károly: Uj [Új] német könyvek és füzetek : 1943 január-április. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 122-123. (1943)

Szily Kálmán: Gróf Klebelsberg Kunó ig. és t. tag emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1943)

Szinyei Merse Jenő: A népművelés feladata. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 248-250. (1943)

Szohor Pálné: A vöröskeresztről. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 413-416. (1943)

Szombathy Miklós: Amit a tűzről tudni kell. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 29-32. (1943)

Szombathy Miklós: Műanyagok és pótanyagok. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 223-226. (1943)

Szondy György: Tehetségmentés. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 195-199. (1943)

Szász Pálné Martos Nóra: Önállóságra való nevelés az idegen nyelvek tanításában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 233-237. (1943)

Székely Károly: Fritz Rahn: Aufsatzerziehung. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 119-120. (1943)

Szőnyi Sándor: Bessenyei Lajos: A középiskolai tantárgyak módszeres tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 248-249. (1943)

T

Tamás József: Nagyváthy Jánosról. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. p. 240. (1943)

Tamás József: Népművelés - önművelés útján. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 19-21. (1943)

Tamás József: Népművelési évadzárás Pestszenterzsébeten. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. p. 240. (1943)

Tamás József: Tájnépművelés. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 334-335. (1943)

Tamás Kálmán: A történelmi regény pedagógiai értéke. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 237-239. (1943)

Tarlós István: Bars-Hont vármegye példája. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. pp. 236-237. (1943)

Terestyéni Ferenc: Új találkozás a klasszikus világgal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 230-233. (1943)

Tettamanti Béla: A szókincs szerepe a nyelvtanításban. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1943)

Tonelli Sándor: Kereskedők mesekönyve.

Tóth János: A keleti és a nyugati székelység építészeti kapcsolatai. In: Technika. (1943)

Turóczi-Trostler József: János pap országa : tündérvölgy és kulináris paradicsom. In: Magyarságtudomány. (1943)

Tóth Ervin: Emlékezés Aba Novák Vilmosra. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 21-26. (1943)

Tóth Ervin: Magyar vonalművészet. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 169-180. (1943)

Tóth Ervin: A magyar szobrászat időszerű kérdései. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 276-282. (1943)

Tóth Géza and Veress Pál: Veress Pál: Elemi mennyiségtan magasabb szempontból, aritmetika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 106-108. (1943)

Tóth Rezső: A nemzetnevelés jövő feladatai. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 5-9. (1943)

Tóth B. László: A gyáripari dolgozók és a népművelés. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 315-318. (1943)

U

Ujvári Béla: A rajzpedagógia alapvető kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 58-69. (1943)

Ujvári Béla and Csete Balázs: Csete Balázs: Az iskolám az én váram : tanulmányok és jegyzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 271. (1943)

Ujvári Béla and Révay József: Gróf Révay József: Az erkölcs dialektikája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 111-112. (1943)

Ullein-Reviczky Antal: Magyar-török történelmi kapcsolatok. In: Külügyi Szemle : a Magyar Külügyi Társaság közlönye. (1943)

Uluçay M. Çağatay: Yunus'un mezarı. (1943)

Urbán Béla: Mit tehet az iskolánkívüli népművelés a mezőgazdasági többtermelés és minőségtermelés érdekében? In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 43-45. (1943)

V

Valitova A. A.: K voprosu o klassovoj prirode karahanidskogo gosudarstva. In: Trudy kirgizskogo filiala akademii nauk SSSR. (1943)

Valkó László: A közjóléti szövetkezetek termelői üzemei és a szociális intézmények közellátása. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1943)

Vas Olga: A női népművelési tanfolyamok főbb szempontjai. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 11-18. (1943)

Vidacs Aladár: Népművelési közrádiók, vetítőgépek és villamos áram. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. p. 433. (1943)

Vidákovits Kamilló: Kísérlet a mediális combnyaktörés szegelési eljárásának egyszerűsítésére. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1943)

Vidákovits Kamilló: A szövetek röntgen-ártalma és annak sebészi jelentősége. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1943)

Vincenti Gusztáv: A jogász és laikus elem a biraskodásban [!bíráskodásban]. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1943)

Vincenti Gusztáv: A sérthetetlenség pszichológiája a mentelmi jogban a biráskodásban [!bíráskodásban] : Vincenti Gusztáv előadása az Országos Nemzeti Klubban 1943. március 24-én. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1943)

Viski Károly: Hegedű 'Geige'. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára = Mélanges offerts à Zoltán Kodály à l'occasion de son soixantième anniversaire. (1943)

Volly István: "Levelet indítok gyönge virágszálnak..." : szerelmes katonalevelek. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 319-323. (1943)

Volly István: A Magyar lélek muzsikája : a februári számunk 88 oldalán lévő két kottához tartozó szöveg, melyet helyszűke miatt most közlünk. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 190-192. (1943)

Volly István: "Megismerni ezt a csodálatos menyecskét" : vagy igez-e, hogy "Menyecskének nem jó lenni?". In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 9. pp. 417-425. (1943)

Volly István: Pünkösdi lovasjátékok. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 254-257. (1943)

Volly István: Sárga a csikó. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. p. 288. (1943)

Volly István: A magyar lélek muzsikája. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. p. 47. (1943)

Váli Ferenc: A mai nemzetközi jog eredetének tükrében : széljegyzetek Gajzágó László két művéhez : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1943)

Váradi József: Hankiss János - Novágh Gyula: Fényjelek : előadások a magyar föld és a magyar ember problémáiról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 290. (1943)

Váradi József: Magyarságismeret és nemzetnevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 76-89. (1943)

Váradi József and Quint József: Quint József élete és munkássága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). p. 269. (1943)

Váradi József and Weis István: Weis István: Hazánk társadalomrajza. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 263-264. (1943)

Vértes Imre: Körutazás a közlekedés körül : vázlat. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 265-274. (1943)

Vértes Imre: Légoltalmi lekiismeretvizsgálat : vázlat. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 8. pp. 323-330. (1943)

Vértes O. József and Hanselmann Heinrich: Heinrich Hanselmann: Grundlinien zu einer Theorie der Sondererziehung [Heilpädagogik]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 115-116. (1943)

Víg Mihály: Nevessetek honvédek! : víg adomák a békés és háborús katonaéletből.

Vörös Márton: A baranyai norma. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 6. pp. 242-253. (1943)

W

Wiesenbacher József: Analfabéta-tanfolyam sebesülteknek. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 5. p. 239. (1943)

Z

Zemplényi Imre: Munkásvédelmi előadássorozat Újvidéken. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 7. pp. 285-286. (1943)

Zibolen Endre: Osztálylélek-osztálytanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 39-57. (1943)

Zimándi Pius István: Tinódi Sebestyén. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 4. pp. 160-166. (1943)

Zombor Zoltán and Tóth Béla Zoltán: Tóth Béla Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek : az iskolásgyermek érzelmi nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (52). pp. 273-275. (1943)

Zsuffa Sándor: A bolsevizmus. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 1. pp. 45-46. (1943)

Á

Ágoston Julián: A századforduló költészete.

É

Écsy Ö. István: Szózat a viharban. In: Magyar lélek : a magyar népművelők országos folyóirata, (5) 3. p. 97. (1943)

This list was generated on 2024. június 15. 19:58:35 CEST.