Items where Year is 1937

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ( | , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ő
Number of items: 837.

(

(f. f.): Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas tudós, a magánéletéről beszél az Uj Hirek munkatársának : a professzor álmában oldja meg a problémáit : a zene és a sport szerepe és különféle műhelytitkok. In: Uj Hirek (Bratislava-Pozsony), (1) 210. p. 5. (1937)

,

Nadja: Tre Nobelpristagares fruar berätta. In: feldolgozásra vár. (1937)

A

Aigner Dezső: Aigner Dezső levele Szent-Györgyi Albertnénak férje Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Akkaya Şükrü: Tarih ilmi ve tezimiz. In: İkinci türk tarih kongresi. (1937)

Alföldi András: Camilla Trever : Excavations in Northern Mongolia. Leningrad 1932, Memoirs of the Academy of Material Culture III. In: Artibus Asiæ, (6) 1-2. pp. 160-163. (1937)

Almásy Denise: Almásy Denise gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Almásy Károly: Közszállításokra tett ajánlatok illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 216-218a. (1937)

Almásy Károly: A biztosítási illetékek ujabb [!újabb] megállapításáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 37-40a. (1937)

Andrae Walter: Sumerlerin monumental san'atları. In: Ikinci türk tarih kongresi. (1937)

Arató István: Die Völkerrechtliche Haftung. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1937)

Arday Pál: Dr. Max Simoneit: Die Bedeutung der Lehre von der praktischen Menschenkenntnis : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 103-104. (1937)

Atzél Attila: Atzél Attila sz. orvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Auer Pál: Kereskedelmi választott bíráskodás : részlet a Nemzetközi Jogi Szövetség párisi konferenciájáról szóló jelentésből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 144-151a. (1937)

B

B. : Szent-Györgyi Albert. In: Gyógyszerészek Lapja : az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye, a magyar gyógyszerészet társadalmi, kulturális és tudományos folyóirata, (32) 21. p. 1. (1937)

Back Bernát: Back Bernát gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bacsa István: Bacsa István iparos és családja gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bacsó Ferenc: Dr. Östör József és dr. Petrovay Zoltán: Hitbizományi jog, 2 kötet, Grill Károly könyvkiadó-vállalata kiad. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 256-258a. (1937)

Bajcsy-Zsilinszky Endre: A magyar Nobel-díjas tudós példája. In: Magyarország : független politikai napilap, (44) 249. p. 5. (1937)

Bajcsy-Zsilinszky Endre: A magyar Nobel-díjas tudós példája. In: Magyarország : független politikai napilap, (44) 249. p. 5. (1937)

Bajusz Mihály: Mi köze van a paprikának a Nobel-díjhoz : 2. In: Kiskőrös. (1937)

Bajusz Mihály: Mi köze van a paprikának a Nobel-díjhoz : [1]. In: Kiskőrös. (1937)

Bakó Elemér: Hangtani tanulmányok : adalékok a magyar nyelv orrhangú magánhangzóinak kérdéséhez ; Adalékok a magyar vegyes zárhangok kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1937)

Balden Wilhelm: Nobelpreis für Vitaminforschung. In: feldolgozásra vár. (1937)

Balla Ignác: Kézizálogtárgy igénylése a végrehajtás alól. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 114-116a. (1937)

Balla Ignác: Van-e a felek közjegyzői okiratba foglalt megegyezése alapján biztosítási végrehajtásnak helye? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 236-238a. (1937)

Balla Ignác: A kincstári igényper reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 245-248a. (1937)

Balogh Elemér: Balogh Elemér magyar királyi titkos tanácsos, felsőházi tag, a "Hangya" szövetkezet elnökének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal felkínálja a lehetőséget a C-vitamin üzemi gyártásához leányvállalatuk, a Hangya Ipar Rt. keretein belül.

Balogh Ernő: Balogh Ernő egyetemi nyilvános rendes tanár, a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem II. sz. Kórbonctani Intézete igazgatójának, az Orvostudománykari Tanártestület Könyvtára könyvtárosának köszönő levele Szent-Györgyi Alberthez.

Balogh Mihály: Balogh Mihály gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Balás P. Elemér: Balás P. Elemér egyetemi tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Banga Béla: Banga Béla ügyvéd gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Barcsay-Amant Zoltán: A komini éremlelet : a Kr. u. III. századból = The hoard of Komin : antoniniani of the 3rd century A.D. In: Kolligátum. 1-15., LXIII t.. (1937)

Bartha Imre: Bartha Imre gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Battha Pál: Battha Pál, a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Osztálya ügyosztályvezetőjének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Beck Salamon: Az érdekkutatásról. (Magánjogi tanulmány. Irta: dr. Kauser- Lipót) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 433-437a. (1937)

Beck Salamon: Az értelmezés kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 515-516a. (1937)

Beck Salamon: Dr. Pap István előadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 250-251a. (1937)

Beck Salamon: Dr. Tury Sándor Kornél egyetemi professzor: A biztosítási jog jelentősége a kötelmi jog fejlődésének újabb irányai szempontjából : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 194-197a. (1937)

Beck Salamon: Elidegenítési és terhelési tilalom : megjegyzések dr. Sárffy Andor tanulmányára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 22-25a. (1937)

Beck Salamon: Huzamos szerződés és felmondás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 418-419a. (1937)

Beck Salamon: Kiigazítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 496a. (1937)

Beck Salamon: Meszlény Artur : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 201-205a. (1937)

Beck Salamon: A jogszabályok kogens jellegéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 469-470a. (1937)

Beck Salamon: A jogszabályok motivációs erejéről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 137-144a. (1937)

Beck Salamon: A kár-causalítás tanához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 473-474a. (1937)

Beck Salamon: Életbeli gyakorlat — bírói joggyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 225-227a. (1937)

Becker Jenő: Becker Jenő, az Országos M. Kir. Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás munkatársának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Beer János: Ötletvédelem címein tartott dr. Beer János ügyvéd a Civiljogászok szemináriumáhan igen érdekes előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 129-130a. (1937)

Beke István: Beke István [állásnélküli tisztviselő] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Beke Koher László: Beke Koher László gazdasági akadémiai tanársegéd, a Keszthelyi Yacht Club volt titkárának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bentsáth Aladár and Rusznyák István and Szent-Györgyi Albert: Vitamin P : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (139). pp. 326-327. (1937)

Bentsáth Aladár and Szent-Györgyi Albert: Vitamin P : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (140). p. 426. (1937)

Bereczky Berta: Bereczky Berta gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Berkowitz Walter J.: Walter J. Berkowitz, a Berkowitz Envelope Company titkár-pénztárosának levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bernhard László: Hozzászólás a szolgálati jogviszonyból származó követelések „elévülése" kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 532-536a. (1937)

Berzenczey Domokos: Berzenczey Domokos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Besnyő Bernát: Utóirat : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 130-133a. (1937)

Bethlen Mária: Bethlen Mária gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bien Zoltán: Bien Zoltán gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bognár Cecil: Tanártípusok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 1-11. (1937)

Bogsch Gyula and Schaffer Ilona: Bogsch Gyula, a "Futura" Rt. igazgatója, magyar királyi gazdasági főtanácsos és felesége, Schaffer Ilona gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Boldizsár Iván: A Nobel-díj romantikája : egy ifjúkori szerelem emlékére alapította a dinamitgyáros. In: Nemzeti Ujság, (19) 248. p. 10. (1937)

Bolgar Eva: Frun vann halva Nobelpriset. In: Nya Dagligt Allehanda. (1937)

Bolgar Eva: Nobelpristagaren gör grammofonplattor och sportar på lediga stunder, professor Szent-Györgyi berättar om sitt liv och sitt arbete : sömnlös natt efter skämtsamt infall gav upptäckten av paprikans C-vitamin : specialkorrespondens till : [interjú]. In: [Eredeti gépirat]. (1937)

Borza Gyula: Borza Gyula nyugalmazott pedellus gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bossányi Domokos: Bossányi Domokos ügyvéd gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bossányi László: Bossányi László gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Botár Gyula J. and Popják György and Bense Alexander: Die Fasern des Nervus Vagoaccessorius beim Menschen und bei Säugetrieren : mit 107 Abbildungen und 1 Tafel ; Die Fasern des Vagoaccessorius beim Maki ; Die Fasern des Vagoaccessorius beim Menschen ; Zusammenfassung der Ergebnisse. In: Kolligátum. pp. 93-230. (1937)

Bródy Lajosné, ifj.: Özvegy ifj. Bródy Lajosné gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Buday György: Buday György egyetemi grafikai lektor, fametsző gratuláló levele Szent-Györgyi Albertné Demény Kornéliához férje Nobel-díj kitüntetése alkalmából.

Butler Nicholas Murray and Kemény Ferenc: A tanítás nem nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 260-262. (1937)

Bálint György: Narkótikum vagy vitamin : széljegyzetek egy ünnepléshez. In: Pesti Napló : politikai napilap, (88) 253. p. 32. (1937)

Bánde György: A biztosítási állomány átruházására vonatkozó jogszabályok módosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 35-37a. (1937)

Bánde György: A folytatólagos életbiztosítási dijak [!díjak] felszólításának kérdése a gyakorlat szemszögéből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 182-185a. (1937)

Bánlaky Zoltán: Dr. Fazekas Endre kir. járásbíró: A tagosítás : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 255-256a. (1937)

Bánlaky Zoltán: A német birodalom jellegzetes jogszabályai. Irta: Dr. Tóth László : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 437-438a. (1937)

Bárczi Géza: François Rabelais: Gargantua : Pantagrueli vidámságok könyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 87-89. (1937)

Bécsy Miklós: Bécsy Miklós gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bécsy Miklós: A Nobel-díjas magyar tudós : rejtvény. In: Keleti Ujság : országos magyarpárti lap, (20) 257. p. 14. (1937)

Bókay Zoltán: Bókay Zoltán egyetemi nyilvános rendes tanár, a Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Gyermekklinikája igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Bónis Emőd: Bónis Emőd gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Börjeson Rolf: Paprika professor. In: Morgontidningen. (1937)

C

Cewers Thekla: Cewers Thekla levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csegedy Friczi: Csegedy Friczi, a budapesti VIII. kerületi Zrínyi Ilona leánygimnázium IV.B. osztályos növendékének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csekey István: A Nobel-díj és magyar nyertesei. In: Délmagyarország : politikai napilap, (13) 249. p. 5. (1937)

Csepregi Imre: A makói Szent István-plébániatemplomban őrzött Havi Boldogasszony-kép.

Cser János: Újabb magyar értelmességvizsgálatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 177-192. (1937)

Csernyei Gyula: Csernyei Gyula stomatologus, a bolognai egyetem professzorának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csia Sándor: Vitéz Csia Sándor, a Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága főorvosának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csikay Pál: Csikay Pál, az Office National Hongrois de Tourisme vezetőjének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csiky János: Álmok és valóságok egy nemzetközi világrend kialakítása körül. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1937)

Csikós Nagy József: Csikós Nagy József ügyvéd, Szeged szab. kir. város tb. főügyészének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csánki Benjámin: Csánki Benjámin egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Császár Elemér: Császár Elemér fizikus gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csötönyi Erzsébet: Csötönyi Erzsébet 10 éves tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal papírra veti gondolatait a C-vitamin felfedezéséről.

D

D. Tóth Aranka: D. Tóth Aranka nyolcadik osztályos r. gimnáziumi tanuló gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Daday András: Daday András gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Dann William John: William John Dann, a Duke Egyetem Élettani és Farmakológiai Intézete professzorának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Degré Miklós: Degré Miklós megnyitó beszéde. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 61-65a. (1937)

Deseő Dezső: Az élettani és orvostudományi Nobel-díj kitüntetettje 1937-ben. In: Természettudományi Közlöny, (69) 1077. pp. 577-581. (1937)

Devich Sándor: Devich Sándor gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Deák Ferenc: Deák Ferenc gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Dichtl Alfréd: Dichtl Alfréd és családja gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Dinnyés Ferenc: Dinnyés Ferenc festőművész gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Dobos Imre: Dobos Imre gratuláló távirata Szent-Györgyi Alberthez.

Dura László: Dura László segélykérő levele Szent-Györgyi Alberthez.

Dávid Lajos: Dávid Lajos egyetemi címzetes rendkívüli tanár, a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézete és Egyetemi Gyógyszertára igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Dávid Lajos: Gyógyszerészet - A gyógyszerkészítés elemei.

Dékány István: Az iskola lényege és elfajulásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 246-260. (1937)

Dósa András: Die Wirkung des borsauren Natriums auf die praktisch wichtigeren Pilze. In: Kolligátum. pp. 261-264. (1937)

Dósa András: Gombák jelentősége az ekzema kóroktanában. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1937)

Dósa András: Wirkung des borsauren Natriums auf die praktisch. In: Kolligátum. pp. 261-264. (1937)

Dósa András: Über das Trichothecium roseum (Link). In: Kolligátum. pp. 1-2. (1937)

Dósa András: Über die Hautallergie gegen Pilze bei mykotischem Ekzem : (die Bedeutung- der Pilze in der Ätiologie des Ekzems. In: Kolligátum. pp. 1326-1329. (1937)

Dósa András: Über die Hautallergie gegen Pilze bei mykotischem Ekzem : Die Bedeutung der Pilze in der Ätiologie des Ekzems. In: Kolligátum. pp. 1326-1329. (1937)

d. j.: A díszpolgári oklevél és a telekkönyvi kivonat. In: Hétfői Rendkívüli Ujság, (19) 44. p. 1. (1937)

E

E. F.: Az "életanyagok" rejtélye: A C-vitamin és társai. In: Képes Vasárnap, (59) 47. p. 6. (1937)

E. Sz.: Professor Szent-Györgyi : und ein mißglücktes Interview auf Schlittschuhen. In: Pester Lloyd : Morgenblatt, (84) 273. p. 6. (1937)

Eckhardt Sándor: Eckhardt Sándor egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Egyed Aladár: Egyed Aladár evangélikus lelkész, tiszteletbeli főesperes gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Egyed István: Községi szabályrendeletek : az 1937. évi közigazgatási továbbképző tanfolyamon előadta Egyed István. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1937)

Ehrnthal Aladár: Lakfelmondási problémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 484-487a. (1937)

Engel Károly: Engel Károly egyetemi rendkívüli tanár, magyar királyi egészségügyi főtanácsos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Erdős István: A Nobeldíj regénye. In: Ujság, (13) 248. p. 15. (1937)

Erdős Árpád: Szeged nem akarja elengedni Szent-Györgyi tanárt. A Nobel-díjas professzor ünneplése. In: Esti Kurir, (15) 248. p. 2. (1937)

Etelváry Zsolt: Etelváry Zsolt pénzügyi titkár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

F

Faragó László: Altsprachliche Bildung im Neuaufbau der deutschen Schule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 99-100. (1937)

Faragó László: Friedrich Schneider: Die Selbsterziehung : Wissenschaft und Übung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 44-45. (1937)

Faragó László: A természettudomány helyzete a művelődés rendszerében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 61-70. (1937)

Fekete Lajos: Arșiv binasına dair. (1937)

Fekete Lajos: Arșivin ön vazifeleri. (1937)

Feketekuti Mankovics László: A miniszterek államjogi felelősségének a tartalma. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1937)

Feketekuti Mankovics László: A törvények alkotmányszerűsége. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1937)

Felsenburg Ödön: Felsenburg Ödön gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Filkorn Erzsébet: Filkorn Margit 10 éves tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal papírra veti gondolatait a C-vitamin fontosságáról.

Fintor Béla: Fintor Béla református segédlelkész gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Firml Antal: A fedezeti elv érvényesülése az ingatlanvégrehajtási eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 171-177a. (1937)

Fledderus : A Fledderus család gratuláló távirata Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak veje, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Fleischmann Rudolf: Fleischmann Rudolf magyar királyi gazdasági főtanácsos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Forster Károly: Forster Károly gratuláló levele Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak veje, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Frank S. Horváth: Frank S. Horváth gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Frenkel Jenő: Frenkel Jenő szegedi rabbi gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Friml Antal: A fedezeti elv érvényesülése, az ingatlanvégrehajtási eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 106-114a. (1937)

Fränkel Pál: Választottbíróság és É. T. 18. §. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 482-484a. (1937)

Fränkel Pál: Ügyvédi fegyelmi bíráskodás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 188-190a. (1937)

Fábián Anna: Ernst Otto: Allgemeine Unterrichtslehre : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 286-287. (1937)

Fábián László: Dr. Ernst Flachbarth: System des internationalen Minderheitenrechtes. Budapest, 1937, Gergely-kiadás, 475. oldal : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 496a. (1937)

Földesi Kálmán: A kárbiztosítás : (Dr. Földesi Kálmán bpesti ügyvéd könyve) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 628a. (1937)

Förster Aurél: Förster Aurél gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

G

Gara István: Georges Weill: Histroire de l'idée laïque en France au XXe siècle : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 100-102. (1937)

Garzó Jenő: A védett ingatlanok teherhatárának helyesbítése a gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 75-80a. (1937)

Geiger Samu: Az örökösödési perekről : írta és a budapesti ügyvédjelöltek továbbképzését célzó kamarai előadások keretében elmondotta. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1937)

Glattfelder Gyula: Glattfelder Gyula csanádi püspök gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Glücksthal Andor: Az 1937. évi jövedelem- és vagyonadó kivetési rendelet újításai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 155-159a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 52-53a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 126-128a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 186-188a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 248-250a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 352-354a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 428-430a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 465-469a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 538-542a. (1937)

Glücksthal Andor: Szemlélődés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 602-610a. (1937)

Glücksthal Andor: Tóth Lajos emlékére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 52a. (1937)

Goldberger József: Előadás a dollárkérdésről. Dr. Goldberger József ügyvéd... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 543a. (1937)

Goltner Dénes: Közjogok bírói védelme. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1937)

Goltner Dénes: A célbíráskodás. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1937)

Goltner Dénes: A jogalkotás és jogalkalmazás viszonyának új alakulása. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1937)

Gomperz Ervin: Gomperz Ervin gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Griggs : Talterror och trumpetfanfarer vid Nobelfesten : kapten Vasano nöjd med Per Hallströms recension : Szent Györguyi årets Nobelcharmör. In: Nya Dagligt Allehanda 337. (1937)

Grimm Viktor: Victor Grimm gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Grönbech Kaare: Turkologie und Mongolistik. In: Archiv für vergleichende Phonetik;Kolligátum 2. része SZ1 X 193967. pp. 181-185. (1937)

Gróh Lajos: Gróh Lajos vízmű-üzemi alkalmazott gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Grósz Emil: Grósz Emil gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Grósz Emil: Grósz Emil gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Grósz Emil: Szent-Györgyi Albert mint kultúrpolitikus. In: Pesti Napló : politikai napilap, (88) 248. p. 2. (1937)

Gunda Béla: Délkeleteurópai kultúrréteg a magyar népi mezőgazdálkodás szerszámanyagában. In: Néprajzi Múzeum Értesítője. (1937)

Gunda Béla: Előzetes jegyzetek az íjjas csapdák néprajzi problémájához. In: Néprajzi Értesítő. (1937)

Gunda Béla: Franić, Ivo T.: Hrvatsko primorje I. Meja i Praputnjak. Zagreb, 1937 : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. pp. 496-497. (1937)

Gunda Béla: Lükő Gábor: A moldvai csángók I. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. Néprajzi füzetek, 3. Budapest, 1936 : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. pp. 491-495. (1937)

Gunda Béla: Néprajzi tanulságok a berlini Nemzetközi Vadászati Kiállításon. In: Néprajzi Értesítő. pp. 503-505. (1937)

Gunda Béla: Pápay József: Északi-osztják medveénekek. Adalékok az obi-ugor népek medvekultuszához (Nord-Ostjakische Bärengesänge. Beiträge zum Bärenkult der ob-ugrischen Völker) Acta Classis Primae Societatis Scientiarum Debreceniensis de Stephano Tisza nominatae. Vol. V,Fasc. 9. Budapest 1934 : Buchbesprechung. In: Anthropos. pp. 1015-1017. (1937)

Gunda Béla: Tálasi István: A Kiskunság népi állattartása. Néprajzi füzetek, 6. Budapest, 1936 : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. pp. 495-496. (1937)

Gustin : Ein Nobelpreisträger. In: feldolgozásra vár. (1937)

Gyulai Ágost: Cser János: Korszerű magyar lélektani és nevelésügyi tanulmányok : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 84-87. (1937)

Gyulai Ágost: Dr. Dékány István: A történelmi kultúra útja. Középiskolai történelemtanítás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 201-205. (1937)

Gyulai Ágost: Dékány István: Pedagógiai elvek. Bevezetés a nevelői gondolkodásba : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 157-162. (1937)

Gyulai Ágost: Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története 1667-1935 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 264-268. (1937)

Gyulai Ágost: Jean Hankiss: Lumière de Hongrie : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 41-42. (1937)

Gyulai Ágost: Julius Weil: Frühsymptome der Verwahrlosung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 281-282. (1937)

Gyulai Ágost: Makkai Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 268-274. (1937)

Gyulai Ágost: Mester János: Az olasz nevelés a XIX. és XX. században : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 35-39. (1937)

Gyulai Ágost: Nemesné Müller Márta: A Családi Iskola életkeretei, nevelő és oktató munkája : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 205-208. (1937)

Gyulai Ágost: Pintér Jenő: A budapesti tankerület évkönyve az 1936-1937. iskolai évről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 79-81. (1937)

Gyulai Ágost: Pintér Jenő: A budapesti tankerület évkönyve az 1937-1938. iskolai évre : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 274-275. (1937)

Gyulai Ágost: Statisztika a pedagógia szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 71-75. (1937)

Gyulai Ágost: Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története 1635—1937 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 264-268. (1937)

Gyulai Ágost: Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből 1780-1830 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 91-92. (1937)

Gyulai Ágost: Werner Picht: Das Schicksal der Volksbildung in Deutschland : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 96-99. (1937)

Gyulai Ágost: Weszely Ödön: A korszerű nevelés alapelvei : A neveléstudomány rendszer : Budapest -, 1935. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 556 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 32-35. (1937)

Gyulai Ágost: A humanizmus mint a nemzetek pedagógiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 152-154. (1937)

Gyulai Ágost and Kornis Gyula: Kornis Gyula: Petőfi pesszimizmusa : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 77-79. (1937)

György András: A külföldi rádió- és gramofontársaságok perei, szerzői jogi megvilágításban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 619-622a. (1937)

György Ernő: Irányított gazdálkodás, állami beavatkozás és a jogrendszer elváltozásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 1-11a. (1937)

Győrffy István: Győrffy István, a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Általános Növénytani Intézete és Füvészkertje igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Győry Kálmán: Győry Kálmán református lelkész gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Gábor Arnold: Szent-Györgyi professzor nyilatkozik a Reggeli Ujságnak a C-vitamin gyógyíró erejéről : virágerdő a Szent-Györgyi pár lakásán : állandó ünneplések közponjában áll a Nobel-díjas tudós. In: Vásárhelyi Reggeli Ujság : független politikai napilap, (33). (1937)

Gál Jenő: Gál Jenő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Gönczi Gábor: Adóköteles illetménynek tekinthető-e a vállalat által viselt OTI és MABI járulék? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 243-244a. (1937)

Görög Frigyes: Az értékállandósági kikötések a telekkönyvi sorrendben : [előadás kivonata]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 191-193a. (1937)

Görög Frigyes and Szladits Károly: Serlegbeszéd és válasz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 373-379a. (1937)

gogi : Karácsonyi vitaminos jókívánság : Szent-Györgyi professzor úrnak ajánlva : [vers]. In: Tüsök : humoros hetilap, (4) 15-16. p. 5. (1937)

H

H. M.: Szeged 16 díszpolgára. – Oltványi préposttól Szent-Györgyi Albertig. In: Délmagyarország, (13) 276. p. 3. (1937)

H. M.: Házat, utcát, díszdoktori diplomát kap a Nobel-díjas Szent-Györgyi : első útja Klebelsberg koporsójához vitte. In: 8 Órai Ujság, (23) 248. p. 1. (1937)

H. M.: Szeged ünnepli a Nobel-díjas magyar tudóst : szerenád, ötventagú cigányzenekar, virágerdő : Szent-Györgyi professzor érdekes nyilatkozata a 8 Órai Ujságnak. In: 8 Órai Ujság, (23) 247. pp. 7-8. (1937)

Habsburg Albrecht: Albrecht királyi herceg gratuláló távirata Demény Károlynéhoz és férjéhez vejük Nobel-díj kitüntetése alkalmából.

Hahn István: Hadîth cosmogonique et Aggada. In: Revue des Études Juives. pp. 53-72. (1937)

Hajdu János: Csighy Sándor: A szabadságharc előtti kor pedagógiai törekvései : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 214-215. (1937)

Hajdu János: Masszi Ferenc: Bevezetés a középiskolai nevelésbe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 208-210. (1937)

Hajtay-Hajtman Etelka: Hajtay-Hajtman Etelka pedagógiai és ifjúsági író, állami tanárnő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Halla Aurél: Halla Aurél, a Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium államtitkárának gratuláló levele Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak veje, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Hamburger Hartog Jacob: Hamburger gratuláló távirata Szent-Györgyi Alberthez.

Hancar Franz: Die neuen äneolitischen Funde Kleinasiens im Lichte kaukasischer Urgeschichtsforschung. (1937)

Hankiss János: Hankiss János gratuláló levelezőlapja Szent-Györgyi Alberthez.

Haraszti György: Az életbiztosítási szerződés megszűnése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 116-120a. (1937)

Hargitai Mátyás: Hargitai Mátyás gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Harsányi Gréte: Ceruzajegyzetek : Szent-Györgyi Albertnénál, a Nobel-díjas professzor feleségénél. In: Uj Idők : szépirodalmi, művészeti, képes hetilap és kritikai szemle, (43) 47. p. 767. (1937)

Harsányi Gréte: A Nobel-díjas ember. In: Magyarság, (18) 249. p. 6. (1937)

Hartmann Mihály: Szent-Györgyi Albertről dolgozatot írt a IV. elemi. – 9 éves kisdiákok a Nobel-díjas tudósról és a vitaminról. In: Délmagyarország, (13) 294. pp. 10-11. (1937)

Hartmann Richard: Der zweite türkische Geschichtskongress. In: Orient-Nachrichten. pp. 305-306. (1937)

Hartmann Richard: K. Grönbech: Der Türkische Sprachbau. I. Kopenhagen: Levin & Munksgaard 1936. 182 S. : Buchbesprechung. In: Göttingische Gelehrte Anzeigen. pp. 300-307. (1937)

Haydu George G.: George G. Haydu gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Heffening Willi: Tahtağy-Lieder aus dem Taurus. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 147-161. (1937)

Hegedüs András: Egyetemleges kötelezettség megszűnésére befolyással bíró körülmények. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 120-122a. (1937)

Hemecz Dezső: Hemecz Dezső gyógyszerész, a Schafer Aladár gyógyszertára az "Isteni Gondviseléshez" felelős vezetőjének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Herczeg Ferenc: Herczeg Ferenc távirata Pálfy Józsefhez, Szeged szab. kir. város polgármesteréhez Szent-Györgyi Albert díszpolgárrá választásának ügyében.

Herczog Jenő: Herczog Jenő volt őrmester gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Hermann Miksa: Hermann Miksa gratuláló távirata Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak veje, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Hevesy Vilmos: Noms ouraliens d'animaux dans l'Inde. In: Journal Asiatique. (1937)

Hirsch Hugó: Hirsch Hugó és családja gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Hoffmann Tiborné Gál Magda: Hoffmann Tiborné Gál Magda gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Holmgren Gunnar: [Távirat Szent-Györgyi Albertnek a Nobel-díj elnyeréséről, indoklással] In: Szent-Györgyi Albert: A biológiai égések mechanizmusa. In: Természettudományi Közlöny, (69) 1078. p. 625. (1937)

Holtzerné Alberti Stefánia: Özvegy Holtzerné Alberti Stefánia gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Homeros : Homeri Ilias. Pars 1., Iliadis I-XII. In: Kolligátum. pp. 1-249. (1937)

Horváth Jenő and Browning Oscar: Browning Oszkár emlékezete : születésének századik évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 49-60. (1937)

Hudiczius István: Hudiczius István gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Hunyadi-Vas Gergely: Hunyadi-Vas Gergely ügyvéd, országgyűlési képviselő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Huppert Leó: Dr. Paulay Gyula és Dr. Almásy Károly könyve: „A bűnvádi eljárás illetékei." : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 369-370a. (1937)

Huppert Leó: A Közigazgatási Bíróság pénzügyi oszztályának ujabb [!osztályának újabb] Döntvényei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 422-428a. (1937)

Huppert Leó: Szemelvények a Közigazgatási Bíróság ujabb [!újabb] pénzügyi elvi határozataiból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 238-242a. (1937)

Huppert Leó: Szemelvények a Közigazgatási Bíróság újabb pénzügyi elvi határozataiból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 366-368a. (1937)

Huzella Tivadar: Huzella Tivadar gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Hüttl Tivadar: Hüttl Tivadar egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

I

Imecs György: Imecs György, Szeged sz. kir. város főispánjának levele Tóth Béla helyettes polgármesterhez Szent-Györgyi Albert díszpolgárrá választásának ügyében. In: [Levél]. (1937)

Imre József: Imre József [igazgató-főorvos] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Imre Sándor: Imre Sándor, a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara dékánjának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Inan Ayse Afet: Türk Tarih Kurumunun arkeoloji faaliyeti. (1937)

Inönü Ismet: Quelques traits d'Atatürk. In: Les annales de Turquie. pp. 17-23. (1937)

Ismeretlen Ismeretlen: "Egy szintén világjárt kolléga" névtelen levelezőlapja Szent-Györgyi Alberthez.

Issekutz Béla: Az első magyarországi Nobel-díj története. In: Orvosi Hetilap, (81) 47. pp. 1167-1170. (1937)

Issekutz Béla: Issekutz Béla gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Issekutz Béla: Szent-Györgyi Albert dr. az első magyar Nobel-díjas. In: Magyar Orvos, (18) 21. pp. 289-290. (1937)

Ivkov György: Ivkov György gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Iván Mihály: Éjszakai diákriadó Szegeden : lelkesen ünnepelték a Nobel-díjas Szent-Györgyi professzort. In: Uj Nemzedék, (19) 247. p. 5. (1937)

Iványi Irén: Iványi Irén 9 éves tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

J

Jankovics Marcell: Jankovics Marcell, a szlovenszkói magyar kultúregyesület országos elnökének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Jankovits Miklós: Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 210-213. (1937)

Jankovits Miklós: Dr. Franz Hiller: Deutsche Erziehung im neuen Staat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 282-284. (1937)

Jankovits Miklós: Sebes Gyula: A korszerű oktatás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 81-84. (1937)

Jansen B. C. P.: A. Szent-Györgyi, winnaar van den Nobel-prus voor geneeskunde en physiologie. In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, (81) 45. pp. 5388-5390. (1937)

Jaross Béla: Jaross Béla pápai prelátus, apát-főesperes plébános gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Jelitai József: M. Kuniyeda: Summary report on present tendencies in the development of mathematical teaching in Japan : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 219-220. (1937)

Jelitai József and Hárs János: Hárs János: Hogyan számolt Magyarországi György mester 1499-ben? : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 277-278. (1937)

Jóry Margit: Jóry Margit gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

K

Kansu Sevket Aziz: Ankara ve civarının prehistoryasında yeni bulușlar. (1937)

Kansu Sevket Aziz: Nouvelles découvertes prèhistoriques dans les environs d'Ankara. (1937)

Karig Sára: Karig Sára gratuláló levele Szent-Györgyi Albertnénak férje Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Karl János and Borbély Andor: Dr. Borbély Andor: Régi térképek a helyismeret szolgálatában : a jászberényi m. kir. áll. József nádor gimnázium 1936/37. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 213-214. (1937)

Karl János and Ivánka László and Fehér Ede: Ivánka László és dr. Fehér Ede: A magyar néprajzkutatás nyírségi feladatai : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 213-214. (1937)

Karl János and Németh Pius: Németh Pius: A földrajz módszeres tanítása : a Szűz Máriáról nevezett Szent Ferenc-rend esztergomi Szent Antal gimnáziumának 1936/37. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 213-214. (1937)

Kassay József: Kassay József tervező építész gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal felajánlja munkái gyűjteményének egy tiszteletpéldányát.

Kassák Lajos: Szent-Györgyi Albert tiszteletére. In: Munka, (10) 57. p. 1814. (1937)

Kassák Lajos: Szent-Györgyi Albert tiszteletére. In: Munka : társadalmi és művészeti beszámoló, (10) 57. p. 1814. (1937)

Katona József: Katona József IV. osztályos gimnáziumi tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Katona Lenke: Katona Lenke, a Szeged-Jánosszállási állami elemi iskola IV. osztályos tanulójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kelemen György: Kelemen György egyetemi címzetes rendkívüli tanár, fül-gégeorvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kellner Dániel: Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyetem tanára az orvosi Nobel-díj nyertese : a vitamin-kutatás magyar úttörőjének világra szóló diadala. In: Budapesti Hirlap : politikai napilap, (57) 246. p. 3. (1937)

Kellner Dániel: Szent-Györgyi professzor a tudós, a pedagógus, az ember : beszélgetés az első Nobel-díjas magyar professzorral. In: Budapesti Hirlap : politikai napilap, (57) 265. p. 6. (1937)

Kemény Ferenc: Kemény Ferenc gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kemény Ferenc: Egy világbirodalom művelődési feltámadása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 154-157. (1937)

Kemény Ferenc: Else Wentscher: Die Frau im Urteil grosser Männer : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 281. (1937)

Kemény Ferenc: Ernst Kretschmer: Körperbau und Charakter : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 220. (1937)

Kemény Ferenc: Friedrich Schneider: Deine Kinder und Du : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 280-281. (1937)

Kemény Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung 1936. 6. sz. : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 94-96. (1937)

Kemény Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 218. (1937)

Kemény Ferenc: L'Organisation de l'Enseignement rural : Genéve, 1936. A Bureau kiadványainak 48. száma. 266 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 217-218. (1937)

Kemény Ferenc: L'Organisation de l'enseignement spécial : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 105. (1937)

Kemény Ferenc: L'enseignement des langues vivantes : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 278-279. (1937)

Kemény Ferenc: Nyelvtanítás és nyelvtanulás : vallomások sub specie aeternitatis. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 11-20. (1937)

Kemény Ferenc: Procès-verbaux et résolutions de la Ve Conférence Internationale de l'Instruction publique : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 104-105. (1937)

Kemény Ferenc: Richard Müller-Freienfels: Psychologie der Wissenschaft : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 164-165. (1937)

Kemény Ferenc: Richard Seyfert - Hans Kempen: Lernbilder zur Arbeitskunde : Ernst Wunderlich. Leipzig, 1936. 49 szöveges táblarajzlappal. Ára 4 márka ; Arno Gürtler: Faustskizzen für den naturkundlichen Unterricht. III. Heft. Zeichenstoff zur Menschenkunde und Gesundheitslehre. Ernst Wunder- lich. Leipzig, 1936. 37 szöveges vázlatrajzlappal. Ára 2 márka 60 pfennig : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 215-217. (1937)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 222-223. (1937)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 288. (1937)

Kemény Ferenc: Vitéz Nagy Iván: Japán közoktatásügye : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 275-276. (1937)

Kemény Ferenc: A iskolázás idejének csökkentése és a tanulmányok tartama. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 75-76. (1937)

Kemény Ferenc: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 1841-1936... összegyűjt. Baranyai Mária és Keleti Adolf : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 90-91. (1937)

Kemény Ferenc and Fischer A.: Die Erziehung. szerk. A. Fischer et al. : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 103. (1937)

Kemény Ferenc and Gyulai Ágost: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 46-48. (1937)

Kende Ernő: Az „uj [!új] bemutatás" joga es a „fuvarokmány" ellenében való fizetés a tőzsdei áruüzleti szokások szerint. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 614-618a. (1937)

Kenessey : Kenessey [?], a balassagyarmati Nógrád vármegyei Mária Valéria Közkórház munkatársának gratuláló levele Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak és nejének vejük, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Kerekes István: Szent-Györgyi Albert, az első magyar Nobel-díjas tudós tüneményes karrierje. In: Tolnai Világlapja, (39) 46. pp. 4-5. (1937)

Kerekes László: Szent-Györgyi Albert. In: Hőmérő : a kultura magazinja, (2) 12. pp. 2-3. (1937)

Kertész Géza: Kertész Géza orvos, sebész gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kertész László: Kertész László orvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kertész János: Lukács György dr.: Életem és kortársaim I-II. k. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 92-93. (1937)

Kirs László: Kirs László tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal felkéri előadás megtartására.

Kiss Ferenc: Kiss Ferenc egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kiss Géza: Kiss Géza ügyvéd gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kiss Ferenc: Morphologische und Experimentelle Untersuchungen ueber das Sympathische Nervensystem. In: Kolligátum. pp. 212-214. (1937)

Kiss Ferenc and Zimmermann Ágoston and Belák Sándor: Lenhossék Mihály emlékezete ; A M. T. Akadémia üdvözlése a Lenhossék-emlékmű felavatásán ; Beszéd a Lenhossék-emlékműnél. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1937)

Kiss Károly: Nobel-díjas magyar tudós. In: Magyar Ünnep : tanügyi havi folyóirat, (11) 9. pp. 541-542. (1937)

Klupathy Jenőné Kölcsey Hedvig: Klupathy Jenőné Kölcsey Hedvig gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Knébel Miklós: Észak csillaga ünnepelt. In: Rádióélet, (9) 51. [7]. (1937)

Koch Nándor: Koch Nándor tanügyi főtanácsos, egyetemi magántanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kocsis János: Kocsis János [urasági inas] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kohner György: Kohner György báró gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kolossváry Endre: Kolossváry Endre és családja gratuláló távirata Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak veje, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Koppány (Klapács) István: Koppány (Klapács) István gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kornis Gyula: A katonai nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 113-117. (1937)

Korányi András and Szent-Györgyi Albert: Über die Bernsteinsäurebehandlung diabetischer Azidose. In: Deutsche medizinische Wochenschrift : Organ der Berliner Medizinischen Gesellschaft und anderer Vereinigungen, (63) 27. pp. 1029-1033. (1937)

Korányi András and Szent-Györgyi Albert: A cukorbajosok acidosisának borostyánkősav kezelése. In: Orvosi Hetilap, (81) 24. pp. 615-618. (1937)

Kovrig Ilona: A császárkori fibulák főformái Pannoniában = Die Hauttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. In: Kolligátum. 1-130., [1], XLI t.. (1937)

Kovács Gyula: Kovács Gyula gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kovács Ilona: Kovács Ilona 10 éves tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kovács István Győző: Kovács István Győző diétikai konyhafőnök, főszakács gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kovács Mihály: Az államfő jogköre a végrehajtás és bíráskodás irányában. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1937)

Kováts Ferenc: Kováts Ferenc jogász gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kowalski Tadeusz: Czł. T. Kowalski przedstawił własną pracę pt. Materiały językowe w dialekcie Äinallu z południowej Persji, zapisane przez Sir Aurela Steina. In: Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętnosci. pp. 158-161. (1937)

Kowalski Tadeusz: Türkische Sprachproben aus Mittelanatolien. In: Polish Bulletin of Oriental Studies;Polish Bulletin of Oriental Studies. pp. 41-47. (1937)

Kowalski Tadeusz: Türkische Sprachproben aus mittelanatolien. In: Türkische Sprachproben aus Mittelanatolien. pp. 46-57. (1937)

Kreha Joseph A.: Joseph A. Kreha gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kristóf Károly: Szent-Györgyi Albert, a művész : egy óra a Nobel-díjas tudós dolgozószobájában. In: Az Est : politikai napilap, (28) 249. p. 7. (1937)

Kristóf Károly: Szent-Györgyi Albert, a művész : egy óra a Nobel-díjas tudós dolgozószobájában : "a tudomány az összes ellentéteket meg fogja szüntetni". In: feldolgozásra vár. (1937)

Krompecher István and Berencsi György: A Természettudományi Társulat élet- és kórtani szakosztályának március 11-i ülése ; Az emberi csontsejtek alaki különbözősége a csontfejlődés módja szerint elkülönítve. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1937)

Kulifay Gusztáv: Kulifay Gusztáv volt szellemi ínséges gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kultsár István: Kultsár István, a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium miniszteri tanácsosának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kutasi Elemér: A kir. Kúria jogegységi határozata az életbiztosítási folytatólagos díjak tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 253-257a. (1937)

Kálló Antal: Kálló Antal gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kárffy Ödönné: Kárffy Ödönné gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Károly Sándor: Ballada a C-vitaminról. In: feldolgozásra vár. (1937)

Kárpáthy Sándorné: Kárpáthy Sándorné gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kéthly Anna: Kéthly Anna országgyűlési képviselő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kósa János: Kósa János járásbíró gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kürti József: Kürti József gratuláló levele Demény Károlynénak veje, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Kőrösy Kornél: Kőrösy Kornél gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

L

Ladányi Sándor: A perköltségek a legújabb gazdarendeletben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 479-481a. (1937)

Laki Kálmán and Szraub F. Brunó and Szent-Györgyi Albert: Über die Atmungskatalyse durch C4-Dicarbonsäuren. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (247) 1-2. I-II. (1937)

Lampel Hugó: Lampel Hugó nyugalmazott közigazgatási bírósági tanácselnök gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Landsberger Benno: Önasya er tarihinin "Frühgeschichte" esas meseleleri. (1937)

Le Bon Gustave: Psychologie des foules. In: Kolligátum. pp. 1-187. (1937)

Lehoczky Tivadar: Néhány szó a devizajogi perfelfüggesztés megoldására váró kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 205-215a. (1937)

Lelóczky Jenő: Lelóczky Jenő a Rotary Club Győr titkárának levele Szent-Györgyi Alberthez.

Lengyel István: Pesti levél, Az új díszpolgár. In: Csütörtök, (12) 33-34. pp. 3-4. (1937)

Lenhossék Mrs. Ilona: Ilona Lenhossék, Mrs.: Albert-Szent-Györgyi. In: Danubian Review, (5) 7. pp. 21-26. (1937)

Lentz Wolfgang: Ein Lateinalphabet für das Paschto. (1937)

Lentz Wolfgang: Sammlungen zur afghanischen Literatur- und Zeitgeschichte. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 711-732. (1937)

Lentz Wolfgang: Über einige Fragen der materiallen Kultur von Nuristan. In: Zeitschrift für Ethnologie 69. pp. 277-306. (1937)

Lenárd Vilmos: Lenárd Vilmos magyar királyi egészségügyi tanácsos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Leopold Elemér: Jogi alapismeretek a szociális munkában : (Dr. Szokolay Jenő könyve) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 623-625a. (1937)

Liebermann Leó: Liebermann Leó professzor, m. kir. egészségügyi főtanácsos, közkórházi szemészfőorvos gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Ligeti Ernő: Szent-Györgyi. In: Keleti Ujság : országos magyarpárti lap, (20) 251. p. 1. (1937)

Lissák Kálmán: Lissák Kálmán gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Loessl Dezső: Loessl Dezső gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Lukács Lukács: Lukács Lukács, a Traub B. és Társa cég tulajdonosának névjegykártyája.

Lux Gyula: Lengyel Imre: A modern nyelvoktatás főbb tényezői a már meglévő nyelvi ismeretek (anyanyelv) szempontjából : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 39-40. (1937)

Lábán Antal: Lábán Antal, a bécsi egyetem habilitált tanárának, a Collegium Hungaricum volt igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Albethez.

Láczer István: Dr. Vincze Frigyes: Szakoktatásunk multja [!múltja] és jelene : a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi szakoktatás fejlődése 1750-től napjainkig : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 162-163. (1937)

Lánczos Emma: Lánczos Emma gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Lárencz László, ifj.: Ifj. Lárencz László [gyógyszerész] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Lázár Albert: Szent-Györgyi tanár világsikere. In: Vegyi Ipar : a vegyi ipar legrégibb és független magyar szaklapja, (36) 20-21. p. 1. (1937)

Lévay Józsefné Szent Györgyi Margit and Szent-Imrey Pálné Szent-Györgyi Katalin: Özv. Lévay Józsefné Szent-Györgyi Margit és Szent-Imrey Pálné Szent-Györgyi Katalin gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Lőrincz Ferenc: Lőrincz Ferenc [egyetemi tanár] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

M

M. I.: Mint magánember… Futball, kosárlabda, tenisz, utazás, evezés, kerékpár, autó: Szent-Györgyi Albert vidám élete. Az anyósnál, aki Nobel-díjas vejében főképpen a sportférfit értékeli. In: Szabadság. p. 5. (1937)

M. I.: Beszélgetés Szent-Györgyi Albert dr. tanárral. In: feldolgozásra vár. (1937)

M. M.: A Házadómentesség Jogszabályai. Irta dr. Kerezsy Jenő főtanácsos és ifj. dr. Vass Imre ügyvéd : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 547-548a. (1937)

Madzsar Imre: Írás, nyelv, beszéd. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 236-246. (1937)

Magyar László: Nagy út áll még előttem… : Szent-Györgyi Albert nyilatkozata a Rádióéletnek. In: Rádióélet, (9) 45. pp. 3-4. (1937)

Mansel Arif Müfid: Ege tarihinde Akalar meselesi. (1937)

Marcella néni : Csevegés Tudóka Ferkóval a Nobel-díjas magyar tudósról. In: Uj Cimbora : képes gyermeklap, (5) 33. pp. 383-384. (1937)

Marczell Mihály: Marczell Mihály egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Maros Klári: Maros Klári 9 éves tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Marosi Bernátné: Marosi Bernátné tanítónő gratuláló levelezőlapja Szent-Györgyi Alberthez.

Martos Nóra: Hallásos-rajzos módszer az angol nyelv tanításában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 20-26. (1937)

Marx Dezső: A váltókövetelés perbeli érvényesítéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 336-344a. (1937)

Melczer Miklós: Melczer Miklós egyetemi nyilvános rendkívüli tanár névjegykártyája.

Melczer Miklós: Melczer Miklós, a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bőr- és Nemikórtani Klinikája igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Melczer Miklós: Beiträge zur Ansteckungsfähigkeit der lymphogranulomatösen Elephantiasis (Elephantiasis genito-anorectalis Jersild. In: Kolligátum. pp. 5-12. (1937)

Melczer Miklós: Beiträge zur Ansteckungsfähigkeit der lymphogranulomatösen Elephantiasiss : Elephantiasis genito-anorectalis Jersild. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1937)

Melczer Miklós: Beiträge zur Histologie und Histogenese der lymphogranulomatösen Elefantiasis. In: Kolligátum. pp. 63-75. (1937)

Melczer Miklós: Beiträge zur Histologie und Histogenese der lymphogranulomatösen Elefantiasis : Kerneinschlussartige Gebilde in den Epidermiszellen der lymphogranulomatösen Feigwarzen. In: Kolligátum. pp. 63-75. (1937)

Melczer Miklós: Die örtliche Anwendung des Pyronins gegen Schleimhauttripper. In: Kolligátum. pp. 521-526. (1937)

Melczer Miklós: Die örtliche Anwendung des Pyronins gegen Schleimhauttripper. In: Kolligátum. pp. 522-526. (1937)

Melczer Miklós: Egy xanthenfesték, a pyronin G. alkalmazása a kankó ellen. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1937)

Melczer Miklós: Egy xanthenfesték, a pyronin G. alkalmazása a kankó ellen. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1937)

Melczer Miklós: Fertőző-e a lymphogranulomás elefántkor (esthioméne, elephantiasis genito-anorectalis Jersild). In: Kolligátum. pp. 1-12. (1937)

Melczer Miklós: Fertőző-e a lymphogranulomás elefántkor : esthioméne, elephantiasis genito-anorectalis Jersild. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1937)

Melczer Miklós: A IV. nemibetegség lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1937)

Melczer Miklós: A IV. nemibetegség lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1937)

Melczer Miklós: Intő szó az ifjúsághoz.

Melczer Miklós: Späte lichenoide Hauterscheinungen nach reiner Arsenobenzol- bzw. Arsinsäurebehandlung. In: Kolligátum. pp. 501-507. (1937)

Melczer Miklós: Späte lichenoide Hauterscheinungen nach reiner Arsenobenzol- bzw. Arsinsäurebehandlung. In: Kolligátum. pp. 501-507. (1937)

Melczer Miklós: Teleangiektasia macularis eruptiva perstans (Parkes-Weber-Hellenschmied) esete. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1937)

Melczer Miklós: Über die Verbreitung des Lymphogranuloma inguinale in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1065-1066. (1937)

Melczer Miklós: Über die Verbreitung des Lymphogranuloma inguinale in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 711-715. (1937)

Melczer Miklós: Über die Verbreitung des Lymphogranuloma inguinale in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 712-715. (1937)

Melczer Miklós: A lymphogranulomas elefántkor szövetének szerkezete és fejlődése. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1937)

Melczer Miklós: A lymphogranulomás elefántkór szövetének szerkezete és fejlődése. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1937)

Melczer Miklós: A szűrhető csirák [!csírák] és bőrkórtani jelentőségük. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1937)

Melczer Miklós: A szűrhető csirák és bőrkórtani jelentőségük : tanszékioglalő előadás. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1937)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Komplementbindungsversuche bei Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 176-183. (1937)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Komplementbindungsversuche bei Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 176-183. (1937)

Melczer Miklós and Venkei-Wlassics Tibor: Über die Wärmeüberempfindlichkeit. In: Kolligátum. pp. 157-166. (1937)

Melczer Miklós and Venkei-Wlassics Tibor: Über die Wärmeüberempfindlichkeit. In: Kolligátum. pp. 157-166. (1937)

Melczer Miklós and Venkei-Wlassics Tibor: A meleg iránti túlérzékenység. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1937)

Melczer Miklós and Venkei-Wlassics Tibor: A meleg iránti túlérzékenység. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1937)

Melich János: A főnévi igenévképzőről. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 65-76. (1937)

Meskó Zoltán: Meskó Zoltán gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Mesterházy Jenő: Mesterházy Jenő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Mettetal René: A francia devalorizáció és a nemzetközi szerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 549-555a. (1937)

Michalovitz Istvánné: Két levél Szent-Györgyi Albertnéhez, amelyekben Balaton-parti villákat ajánlanak megvételre. Az elsőnek a szerzője nem fedte fel kilétét, a másodikat egy temesvári ügyvéd felesége, Michalovitz Istvánné írta.

Mihály Sándor: Mihály Sándor székesfővárosi tisztviselő, szakaszvezető főhadnagy gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Minorsky Vladimir: The Khazars and the Turks in the Ākām al-Marjān. In: Bulletin of the School of Oriental Studies. pp. 141-150. (1937)

Minorsky Vladimir: Une nouvelle source musulmane sur l'Asie Centrale au IXe siècle. In: Académie des Inscriptions et Belles-lettres : Comptes rendus des séance de l'année. pp. 317-324. (1937)

Minorsky Vladimir: Une nouvelle source persane sur les hongrois au Xe siècle. In: Nouvelle revue de Hongrie. (1937)

Mitrovics Gyula: A tanárképzés reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 225-236. (1937)

Mollay Károly: Székeles vagy szakálos? In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 249-254. (1937)

Molnár Kálmán: Molnár Kálmán egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Molnár Pál: Adó sorozása ingatlanilletőség elárverezése esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 293-297a. (1937)

Munkácsi Ernő: Mikor szűnik meg a szolgálati viszony? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 470-473a. (1937)

Munkácsi Ernő: A szolgálati jogviszonyból származó követelések „elévülése". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 232-236a. (1937)

Munkácsi Ernő: A szolgálati szerződések semmisége és megtámadhatósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 595-598a. (1937)

Mándy Marianna: Dr. Artur Liebert: Philosophie des Unterrichtes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 284-286. (1937)

Márai Sándor: Nobel - Egy kísérlet mérlege. In: Uj Idők : szépirodalmi, művészeti, képes hetilap és kritikai szemle, (43) 50. pp. 876-877. (1937)

Márai Sándor: Szent Györgyi : egy ember arcéle. In: Pesti Hirlap, (59) 249. pp. 3-4. (1937)

Máriaföldy Márton: Vitéz Máriaföldy Márton gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Mórocz Zoltán: Mórocz Zoltán szabó gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Müller Vilmos: Müller Vilmos királyi tanácsos, a "Klinikai recipekönyv" szerkesztőjének, a Magdolna Főhercegnő Poliklinika főorvosának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal felkérése tanulmány megírására a "Belgyógyászat kézikönyv" olasz kiadása számára.

m. s.: A béke vitaminja. In: Szabadság. p. 9. (1937)

N

Nagy Emil: Nagy Emil gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal jelzi távolmaradását a Rotary Club soron következő díszüléséről.

Nagy Lajos: Szent-Györgyi Albert. In: Nyugat, (30) 12. pp. 474-475. (1937)

Nagy Miklós: Takáts Sándor emlékezete : felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1936. évi február hó 24-én tartott összes ülésén. (1937)

Nagy Dezső: Lemondás az igazgatósági tagságról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 498-505a. (1937)

ifj. Nagy Dezső: Adalékok a joglemondás tanához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 66-75a. (1937)

Nagy Endre: Heti műsor. In: Ujság, (13) 265. p. 9. (1937)

Nagy Endre: A Nobel-díjas Szent-Györgyi imádja a művészeket…. In: Színházi Élet : színházi, film, irodalmi és művészeti szaklap, (27) 46. pp. 6-10. (1937)

Nagy Iván: Nyugatmagyarország Ausztriában = Westungarn-Burgenland in Österreich. In: Kolligátum. pp. 1-97. (1937)

Nagy J. Béla: Busák Béla: Így fogalmaztunk mi! : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 93-94. (1937)

Nagy J. Béla: Dr. Erich Drach: Die Schallplatte im deutschkundlichen Unterricht : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 221. (1937)

Nagy J. Béla: Dr. Gáspár Pál: Éljen a vakáció! : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). p. 215. (1937)

Nagy J. Béla and Bentley John A.: John A. Bentley: No hands wanted : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Delaney P. L.: P. L. Delaney: How Public School Boys Live : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Driscoll John H.: John H. Driscoll: Government in England : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Lewington H. E.: H. E. Lewington: Boys scouts in camp : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Macdonald Alec: Alec Macdonald: The undergraduate : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Norman F.: F. Norman: The british empire : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Pedler Fredeick J.: Frederick J. Pedler: Post-war England : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Timpson G. F.: G. F. Timpson: Captains of british industry and commerce : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and West F. R.: F. R. West: From coal mine to parliament : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nagy J. Béla and Wilson H. B.: H. B. Wilson: Three Boys on Holiday : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 220-221. (1937)

Nemesné Müller Márta: A cheltenhami új nevelési kongresszus tanulságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 193-201. (1937)

Neuwelt József: Neuwelt József orvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Neuwirth Antal: Neuwirth Antal reálgimnáziumi VII.A. osztályos tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Németh Gyula: Gombocz Zoltán. In: Szövetségi Évkönyv. pp. 1-11. (1937)

Németh Gyula: Mundzsuk-Bendeguz. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 216-221. (1937)

Németh Gyula: Tok halnevünk eredete és néhány szó a magyarság ősfoglalkozásairól. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 135-140. (1937)

Németh Gyula: A bölcsészkari oktatás és a középiskolai tanárképzés reformja. In: Magyar felsőoktatás : az 1936. évi december hó 10-től december hó 16-ig tartott Országos Felsőoktatási Kongresszus munkálatai. (1937)

Németh Gyula: A hiung-nuktól az oszmánli nyelvtanig. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 323-329. (1937)

Németh Gyula: A tarka lovak országa. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. pp. 103-107. (1937)

Nizsalovszky Endre: Jelzálogjog alapítása a kényszeregyességi kérvény beadása után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 555-567a. (1937)

Nyulászi Alajos: Rangsorfeljegyzés és kényszeregyesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 167-170a. (1937)

Nyulászi János: Baumgarten Nándor tanulmányai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 59-60a. (1937)

Nyulászi János: Gergely: Devizajog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 133-134a. (1937)

Nyulászi János: Igazságügyminiszterünk karácsonyi cikke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 11-13a. (1937)

Nyulászi János: Imrédy beszéde a jogászokhoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 122-123a. (1937)

Nyulászi Lajos: Az Országos Ügyvédszövetség soproni vándorgyűlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 305-306a. (1937)

Nyúl Lajos: Nyúl Lajos hadirokkant gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Nádházy Bertalan: A paprika titka. In: Felsőmagyarországi Reggeli Hírlap, (46) 253. p. 7. (1937)

Nánássy László: Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas magyar orvostudós. In: Debreczeni Ujság, (41). (1937)

Némai József: Zur Anatomie und Physiologie des Stimmorgans. In: Kolligátum. pp. 73-82. (1937)

Némai József: Zur Anatomie und Physiologie des Stimmorgans. In: Kolligátum. pp. 671-680. (1937)

Németh Mária: Németh Mária kamaraénekesnő gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

O

Oberhummer Eugen: China im historischen Kartenbild. In: Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien. pp. 193-195. (1937)

Oberhummer Eugen: Leo Bouchal : gestorben am 7. Mai 1936. In: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. pp. 1-4. (1937)

Obermayer Ernő: Obermayer Ernő m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi igazgató gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Olasz Péter and Kemény Ferenc and Gyulai Ágost and Láczer István: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 107-112. (1937)

Oppler Emil: Lemondás az igazgatósági tagságról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 573-579a. (1937)

Ottlik László: Ottlik László gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Özdem Ragip: Gennadios'un itikatnamesi : eleștirim. In: Ülkü : halkevleri dergisi. pp. 529-540. (1937)

Özdem Ragip: Tarihsel bakımdan öztürkçe ve yabancı sözlerin fonetik ayraçları I. : Seminer çalıșmalarından. In: Tarihsel bakımdan öztürkçe ve yabancı sözlerin fonetik ayraçları. (1937)

P

Padányi-Frank Antal: Fordulópontok az ifjúság fejlődésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 117-129. (1937)

Pallás János: Pallás János tánctanító levele Szent-Györgyi Alberthez, amelyben utal "A szegedi paprikának" című csárdására.

Palotay Gertrúd: Les influences turques dans la broderie hongroise. In: Nouvelle revue de Hongrie. (1937)

Palotay Gertrúd: Török hagyaték a kalotaszegi himzésben. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1937)

Paléta Viktor: Paléta Viktor egészségügyi tanácsos, vezető bányafőorvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Pataky Arnold: Emlékbeszéd Kmoskó Mihály rendes tag felett. (1937)

Pataky Ferenc: Pataky Ferenc székesfővárosi polgári iskolai igazgató gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Pataky Sándor, ifj.: Ifjú Pataky Sándor szigorló gyógyszerész gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Paulovits István: A Paulovits István ingatlanforgalmazó vállalat tulajdonosának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Paál Jób: Éjféli beszélgetés a Nobel-díjas Szent-Györgyi professzorral. In: Békésmegyei Közlöny, (64) 253. pp. 4-5. (1937)

Paál Jób: Éjféli beszélgetés a Nobel-díjas Szent-Györgyi professzorral. In: Sopronvármegye, (39) 252. p. 1. (1937)

Paál Jób: Éjféli beszélgetés a Nobel-díjas Szent-Györgyi professzorral. In: Magyar Jövő : független politikai napilap, (19) 271. p. 7. (1937)

Paál Jób: Éjféli beszélgetés a Nobel-díjas Szent-Györgyi professzorral : beszél az élet rejtelmes tüzének tudósa... In: Vasvármegye : politikai napilap, (70). (1937)

Persson Gösta: Höst över pustan i Nobelpristagarens och paprikans hembygd. In: Stockholms-Tidningen. (1937)

Pethő Tibor: Addicionális export-engedélyek (a MNB. 268. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 347a. (1937)

Pethő Tibor: Az 1936: XXVII. t.-c. alapján birtokot szerző halála esetére az örökösödési eljárás szabályainak megállapítása tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 583a. (1937)

Pethő Tibor: Az 1937. évi IX. t.-c. a légi járművek biztosítási lefoglalására vonatkozó 1933. évi római nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 390-391a. (1937)

Pethő Tibor: Az 1937. évi mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges hitel előmozdítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 152-153a. (1937)

Pethő Tibor: Az aranyban teljesítendő fizetésekről szóló 4100/1932. M. E. sz. rendelet hatályának újabb meghosszabbítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 29a. (1937)

Pethő Tibor: Az uj [!új] német BGB. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 506-509a. (1937)

Pethő Tibor: Az uzsorabíróság hatásköréről és eljárásáról, elkobzás, vagy az elkobzást pótló fizetési kötelezettség megállapítása tekintetében, ha a bűnvádi eljárást megindítani vagy folytatni nem lehet, 1937. január 17. napján hatályba lépett 310/1937. M. E. számú rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 87-88a. (1937)

Pethő Tibor: Az állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló kérvények előterjesztésének szabályozása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 216a. (1937)

Pethő Tibor: Az élet és járadékbiztosítási szerződésekből származó követelések átértékelésével kapcsolatos eljárás befejezése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 395a. (1937)

Pethő Tibor: Az óvadékképes értékpapírok jegyzékének, valamint az üzleti biztosítékul és bánatpénzül elfogadható értékekre vonatkozó összeállítást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 84a. (1937)

Pethő Tibor: Az új magyar-francia fizetési megállapodás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 153-154a. (1937)

Pethő Tibor: Az új osztrák aranyzáradék törvény : kihirdetve 1937. ápr. 27-én. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 267-271a. (1937)

Pethő Tibor: A Budapesti Nemzetközi Vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek időleges oltalma tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 153a. (1937)

Pethő Tibor: Csehszlovák utazási forgalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 154a. (1937)

Pethő Tibor: Csoportos utazások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 266a. (1937)

Pethő Tibor: Devizaigénylés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 89a. (1937)

Pethő Tibor: Dr. Makai Ernő: Magyar takarékpénztárak és bankok évkönyve, II. évfolyam, 1937. Tébe könyvtár : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 253-255a. (1937)

Pethő Tibor: Idegen jogszabály. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 394-395a. (1937)

Pethő Tibor: Kuncz Ödön dr. egyetemi ny. r. tanár: A magyar kereskedelmi és váltójog. Harmadik bővített és átdolgozott kiadási I. rész 1. fele: A kereskedő vállalata, I. rész 2, fele: Kereskedelmi társaságok. 83-9 oldal. Grill, 1937 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 545-546a. (1937)

Pethő Tibor: Külföldi ezüst érmék beszolgáltatása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 155a. (1937)

Pethő Tibor: Külföldi hitelek rendezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 396-408a. (1937)

Pethő Tibor: Külföldi osztalékszelvények. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 215a. (1937)

Pethő Tibor: Külföldi r.-t. cégének törlése tárgyában hozott 1937. július 17. napján hatályba lépett 4540/1937. M. E. sz. rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 391a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-bulgár kereskedelmi forgalomból eredő fizetések szabályozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 266-267a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-cseh árufizetési forgalom (a MNB 263. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 348-349a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-cseh árúcsere-egyezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 154a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-csehszlovák utazási egyezmény : (A MNB 282. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 453-454a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-jugoszláv fürdőegyezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 155a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-német utasforgalom : (a MNB. 283. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 506a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-olasz utasforgalom : (a MNB 285. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 506a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-olasz áruforgalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 266a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-román utazási forgalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 215a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-svéd árúfizetési forgalom : (A MNB. 270. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 347a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar-török árúcsereforgalom : (a MNB. 272. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 395a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar—cseh áruegyezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 88-89a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar—jugoszláv fizetési forgalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 85-86a. (1937)

Pethő Tibor: Magyar—olasz fizetési forgalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 86-87a. (1937)

Pethő Tibor: Megbízott pénzintézetek deviza-számlája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 89a. (1937)

Pethő Tibor: Márkaérmék vásárlása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 154-155a. (1937)

Pethő Tibor: Néhány szó a devizajogi perfelfüggesztéshez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 287-293a. (1937)

Pethő Tibor: Olasz utazási forgalom : (A MNB 281. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 451-453a. (1937)

Pethő Tibor: A Phőnix Életbiztosító társaság belföldi fiókja ügyeinek rendezésével kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott 4040/1936. M. E. sz. rendeletnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 391-393a. (1937)

Pethő Tibor: A Phőnix életbiztosító társaság belföldi fiókjai ügyeinek rendezésével kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott 1936. évi 4040. M. E. sz. rendelet kiegészítése és a biztosító magánvállalatokra vonatkozó egyes kérdések szabályozása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 25-29a. (1937)

Pethő Tibor: Szelvény beváltásból eredő zárolt számlakövetelések felhasználása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 155a. (1937)

Pethő Tibor: A családi hitbizományról és hitbizományi kisbirtokról szóló 1936. évi XI. törvénycikk hatálybalépéséről és az e törvény következtében szükséges eljárási és telekkönyvi rendelkezésekről szóló... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 80-84a. (1937)

Pethő Tibor: A földbirtokrendezés során földhöz és házhelyhez juttatottak tartazásainak rendezése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 216a. (1937)

Pethő Tibor: A kir. Kúria Jogegységi tanácsának 87. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 389a. (1937)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 1937. március 9-én kelt 84. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 215a. (1937)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 85. sz. jogegységi döntvénye (B. K. 112. szám). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 344a. (1937)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 86. számú polgári döntvénye (B. K. 113. szám). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 345a. (1937)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 88. sz. polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 390a. (1937)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 89. sz. polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 390a. (1937)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 90. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 579a. (1937)

Pethő Tibor: A köztartozások késedelmes fizetése esetében felszámítható késedelmi kamat és adópótlék mérséklése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 215-216a. (1937)

Pethő Tibor: A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben való ebfizetéséről [!befizetéséről] szóló 6900/1931. M. E. sz. rendeletben megszabott letételi kötelesség mérvének megállapítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 29a. (1937)

Pethő Tibor: A külföldi hitelek pénztárának a 6900/1931. M. E. számú rendelet 1. §-a hatálya alá eső záloglevelek községi és más kötvényeinek, szelvényeinek beváltása, illetőleg az azokra teljesítendő részfizetés tárgyában 1937. június 5.-én közzétett hirdetménye (B. K. 125. szám.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 345-347a. (1937)

Pethő Tibor: A külföldiekkel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben való befizetéséről szóló 6900/1931. M. E. számú rendelet hatályának további meghosszabbítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 29-31a. (1937)

Pethő Tibor: A magyar-svájci árufizetési forgalom (a MNB. 267. és 269. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 348a. (1937)

Pethő Tibor: A részvénytársaságok és szövetkezetek üzleteredményének felhasználása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 84-85a. (1937)

Pethő Tibor: A részvénytársaságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társaságok, közüzemek, egyes közérdekű társulatok és egyesületek gazdaságosabb működésének elősegítéséről kibocsátott 4600/1933. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 32a. (1937)

Pethő Tibor: A szabadalmi ügyvivők képesítése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 153a. (1937)

Pethő Tibor: A telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésekről szóló 1936. évi XXVII. t.-c. hatálybalépése és végrehajtása tárgyában hozott 1937. augusztus hó 1. napján hatályba lépett 100.000/1937. F. M. számú rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 393-394a. (1937)

Pethő Tibor: A telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésekről szóló 1936: XXVII. t.-c. végrehajtásához szükséges telekkönyvi szabályok tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 580a. (1937)

Pethő Tibor: A telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésekről szóló 1936: XXVII. t.-c. végrehajtásához szükséges telekkönyvi szabályok tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 580-583a. (1937)

Pethő Tibor: A telepítésről, és más földbirtokpolitikai intézkedésekről szóló 1936: XXVII. t.-c.-kel a kir. ítélőtábla hatáskörébe utalt ügyekben az eljárási és ügyviteli szabályok megállapítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 583-586a. (1937)

Pethő Tibor: A törvénykezés ideiglenes szabályozásáról szóló 4038/1919. M. E. számú rendelet kiegészítéséről kiadott 1937. május hó 5. napján hatályba lépett 2900/1937. M. E. számú rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 345a. (1937)

Pethő Tibor: A vagyonváltságföldből juttatott ingatlan tulajdonjogának telekkönyvi bekebelezése és ellenértékének jelzálogi biztosítása tárgyában hozott. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 579-580a. (1937)

Pethő Tibor: A vagyonváltságföldekkel kapcsolatos szénjogokról szóló 1937. szeptember hó 17. napján kelt 126.200/1937. P. M. számú rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 505-506a. (1937)

Petrich Béla: A modern nyelvek tanításának néhány kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 142-152. (1937)

Petz H. Lajosné: Petz H. Lajosné gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Piriti János: Piriti János molnársegéd gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Plums : Kring. In: Göteborgs-Posten. (1937)

Pogány József: Pogány József okleveles jegyző, állástalan diplomás gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Polner Ödön: Polner Ödön miniszteri tanácsos, ny. egyetemi tanár névjegykártyája.

Polony Béla: Polony Béla gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Polányi Mihály: Polányi Mihály gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Pongracz Ladislas: Hongrie : l'oeuvre du professeur Szent-Gyorgyi : prix Nobel de médecine 1937. In: L'Europe médicale : journal médical scientifique et littéraire, (2) 16. p. 1. (1937)

Pongrácz Albert: Pongrácz Albert gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Prodánovics Lászlóné: Özvegy Prodánovics Lászlóné [született Bohár Mária és lánya, Pákh Jenőné, született Prodánovics Hajnalka] gratuláló levele Szent-Györgyi Albertnénak férje Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Pálóczi Horváth György: Az Est jelen volt a Nobel-díjak kiosztásán : munkatársunk mai telefonjelentése. In: Az Est : politikai napilap, (28) 282. pp. 3-4. (1937)

Pálóczi Horváth György: Az Est kiküldött munkatársa Stockholmban Szent-Györgyi professzorral : holnap lesz az ünnepélyes Nobel-díjkiosztó vacsora. In: Az Est : politikai napilap, (28) 280. p. 3. (1937)

Pálóczi Horváth György: Egy Nobel-díj margójára. In: Pesti Napló : politikai napilap, (88) 249. p. 16. (1937)

Pálóczi Horváth György: Nobel félmázsa kaviárja, s egyéb érdekességek a Nobel-díjasok királyi vacsoráján : a svéd király teniszmérkőzésre hívta meg Szent-Györgyi Albert feleségét. In: Pesti Napló : politikai napilap, (88) 284. p. 7. (1937)

Pálóczi Horváth György: Szent-Györgyi Albert Stockholmban átvette a svéd király kezéből a Nobel-díjat : a nagy tudós munkásságának méltatása : hatalmas tömeg ünnepelte a Nobel-díjasokat. In: Pesti Napló : politikai napilap, (88) 281. pp. 1-2. (1937)

Pásztor Kálmánné: Pásztor Kálmánné gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Pásztélyi András: Pásztélyi András Gratuláló levél Szent-Györgyi Alberthez.

R

Rabl Dezsőné Nagy Ida: Rabl Dezsőné, született Nagy Idának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Radisics Elemér: Radisics Elemér fényképet kérő levele Szent-Györgyi Alberthez.

Radnóthy Ervin: Radnóthy Ervin gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Ramstedt Gustaf John: Koreanisch kes 'Ding, Stück'. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1937)

Rasovszky Miklós: Így is lehet... In: Debreczen [?]. (1937)

Raszlaviczyné Ilona: Raszlaviczyné Ilona gratuláló levele Szent-Györgyi Albertnénak férje Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Rásonyi László: Az istanbuli török történelmi nagygyülés. In: Hungaria : istanbuli magyar jótékonysági egyesület értesítője. pp. 1-5. (1937)

Räsänen Martti: G. J. Ramstedt, Kalmückisches Wörterbuch. Lexica Societatis Fenno-Ugricae 3. Helsinki, 1935 : Buchbesprechung. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 20-21. (1937)

Räsänen Martti: Neue tscheremissische und tschuwassische Wörterbücher nebst Etymologien auf Grund derselben. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 45-54. (1937)

Räsänen Martti: Über die lange Vokale der türkischen Lehnwörter im Ungarischen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 246-255. (1937)

Reichenbach Béla and Jankó József: Alföldi kis- és középüzemek vagyoni helyzete és jövedelmi eredményei az 1935. évben. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1937)

Reiner László: Reiner László gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Reviczky Jenő: Reviczky Jenő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Rona P.: P. Rona gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Ruben Walter: 1936-1937 senesinde yaptığım Hindistan seyahatinin neticeleri : tarihten 1000 sene evvel Asya iulerinden muhaceret eden Hindistanın en eski demircileri arasında. (1937)

Rusznyák István: Pista gratuláló távirata Szent-Györgyi Alberthez.

Rusznyák Marianne: Rusznyák Marianne gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Ráday Flóriánné: Ráday Flóriánné, Erdélyből menekült magyar úriasszony gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Rády Elemér: Szent-Györgyi Albert diadala. In: Magyar Lapok : keresztény politikai napilap, (6) 228. pp. 1-2. (1937)

Rákócza Gusztáv: Rákócza Gusztáv gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Ráthonyi János: Egy vacsorán született meg a C-vitamin… – mondja Szent-Györgyi Albert professzor, a Nobel-díj nyertese. In: Délibáb, (11) 45. pp. 34-35. (1937)

Réffy Ferenc: A Nobel-dijas Szent-Györgyi professzor. In: Pénztári Orvosok Lapja : pénztárorvosi és orvostársadalmi közlöny, (9). p. 4. (1937)

Réthey Ferenc: Az akarati öntevékenység szerepe a római köz- és magánjogban. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1937)

Révai I.: Szent-Györgyi tanár érdekes előadása vitamin-kutatásairól. In: Pesti Hírlap, (59) 271. p. 12. (1937)

Révai dr. I.: Szent-Györgyi tanár érdekes előadása vitaminkutatásairól. In: Egészség: az Országos Közegészségügyi Egyesület folyóirata, (51) 12. pp. 292-294. (1937)

Röckné Allender Elza: Röckné Allender Elza gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Rúzsás Lajos: Rúzsás Lajos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

S

S. I.: A paprika hálája. In: Magyar Lapok : keresztény politikai napilap, (6) 237. pp. 1-2. (1937)

Samuro Kakiuchi: Samuro Kakiuchi professzor gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Sassy Dobray Istvánné: Sassy Dobray Istvánné gratuláló levele Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak és nejének vejük, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Schaffer Károly: Schaffer Károly gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Schede Martin: Anadoludaki Yunan ve Roma haberlerini araştırma metodu. (1937)

Schiffler Lipótné: Schiffler Lipótné, a községi főjegyző nejének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Schill Fülöp: Schill Fülöp nyugalmazott tanügyi főtanácsos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Schimert J.: Die Nervenversorgung des Myokards : mit 7 Textabbildungen. In: Kolligátum. pp. 243-268. (1937)

Schneider Lajos: Schneider Lajos gratuláló távirata Szent-Györgyi Alberthez.

Schneller György: A novációra vonatkozó bírói gyakorlatról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 228-232a. (1937)

Schwartz Tibor: A magánjogi csábítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 249-253a. (1937)

Shvoy Kálmán: Vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Sinor Dénes: Entwurf eines Erklärungsversuches der Pratītyasamutpāda. In: T'oung Pao. pp. 380-394. (1937)

Sipos Andor: Síposs Andor volt orvostanhallgató, jelenleg szellemi szükségmunkás és családja gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Solymossy Sándor: A praelogikus gondolkozás és a népmesék csodás elemei. In: Budapesti Szemle. pp. 53-75. (1937)

Somogyi József: Ein arabischer Bericht über die Tataren im "Ta'rīḥ al-Islām" von ad-Dahabī. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 105-130. (1937)

Somos Lajos: Gyermek- és ifjúságtanulmányi kiállítás az egri érseki tanítóképzőben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 26-31. (1937)

Soós Aladár: Soós Aladár, a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Diaetetikai Intézete igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Stein Ignác: Stein Ignác karácsonyi rajzos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Stein Ignác: Stein Ignác karácsonyi üdvözlőkártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Steinhaus Arthur H.: Arthur H. Steinhaus, a chicagói George Williams College élettan professzorának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Steinitz Wolfgang: Hantyjskij (ostâckij) âzyk. In: Âzyki i pismennost' narodov Severa. pp. 193-228. (1937)

Stokvis Berthold: Nobelprijs voor geneeskunde in het teeken der vitamines : von Szent Györgyi's beteekenis. In: De Telegraaf, (45). (1937)

Stéger Béla: Stéger Béla (Stöhe) ügyvéd gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez, a hajdani gimnáziumi osztálytárshoz. Egyúttal felveti a lehetőségét egy közeljövőben megtartandó öregdiák találkozónak.

Sudre René: Les prix Nobel 1937. In: Journal des débats : politiques et litteraires, (149) 322. p. 3. (1937)

Sundén-Cullbergné G.: G. Sundén-Cullbergné gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Surányi-Unger Tivadar: Surányi-Unger Tivadar, a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Közgazdasági és Statisztikai Intézet igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Surányi-Unger Tivadar: Le rôle de Budapest dans la vie économique de la Hongrie pendant les années 1925-1934. In: Kolligátum. pp. 217-242. (1937)

Szabadka Károly: Szabadka Károly nyugalmazott postafőfelügyelő; volt apatini, majd tatai postafőnök gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szabó T. Attila: Nireş-Szásznyíres település-, népiség-, népesedés- és helytörténeti viszonyai a XIII-XX. században. In: Tudományos füzetek. (1937)

Szabó Gusztáv: Szabó Gusztáv műegyetemi tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szalay Berzeviczy Edith: Szalay Berzeviczy Edith gratuláló levele Demény Károlynénak veje, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Szalma Katalin: Szalma Katalin 9 éves tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Személyi Kálmán: Kié a megítélt perköltség? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 13-22a. (1937)

Szendrey László: Vitéz Szendrey László alezredes, vármegyei vitézi székkapitány gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez, a szegedi vitézek nevében is.

Szent-Györgyi Albert: Az első Nobel-díjas cserkész. In: Magyar Cserkész : a Magyar Cserkészszövetség hivatalos lapja, (19) 7-8. p. 15. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Az iskolai ifjúság testnevelése. In: Testnevelés : az Országos Testnevelési Tanács hivatalos szakközlönye, (10) 12. pp. 783-789. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Bemerkungen über Dehydrogenasen. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (249) 5-6. pp. 211-213. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Biológiai oxydatiók, fermentatiók és vitaminok. In: Orvosképzés : az orvosi továbbképzés központi bizottsága folyóirata, (27) 2. pp. 213-221. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Neuere Ausblicke der Vitamintherapie. In: Deutsche medizinische Wochenschrift : Organ der Berliner Medizinischen Gesellschaft und anderer Vereinigungen, (63) 48. pp. 1789-1791. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Oxidation and fermentation. In: Perspectives in biochemistry : thirty-one essays presented to Sir F. Gowland Hopkins. pp. 165-174. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Sur la vitamine P. In: Bulletin de l'Académie de Médecine de Roumanie, (2) 1/III. pp. 17-18. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Über das Oxydationsystem der Peroxydasepflanzen. In: Биохимия [Biokhimiya], (2) 2. pp. 151-152. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Über das Verhältnis der Atmung zur Gärung im Muskel. In: Journal of Physiology of the USSR, (22) 3-4. pp. 516-517. (1937)

Szent-Györgyi Albert: A beri-beri, a skorbut, az atta, az avitaminózis és a Rockefeller-alap : beszélgetés Szent-Györgyi Alberttel. In: Uj Idők : szépirodalmi, művészeti, képes hetilap és kritikai szemle, (43) 46. pp. 715-716. (1937)

Szent-Györgyi Albert: A biológiai égések mechanizmusa. In: Természettudományi Közlöny, (69) 1078. pp. 625-635. (1937)

Szent-Györgyi Nelli: Szent-Györgyi Nelli levele édesanyjához.

Szent-Györgyi Albert: Az iskolai ifjúság testnevelése. In: Testnevelés : az Országos Testnevelési Tanács hivatalos szakközlönye, (10) 12. pp. 783-789. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Az orvostudomány jövője [...]. In: Medikus Ujság, (3) 3. p. 1. (1937)

Szent-Györgyi Albert: Hochgeehrter Herr Redacteur. In: Medicinska Föreningens Tidskrift 12. pp. 310-312. (1937)

Szent-Győrgyi Albert: Természettudományi képzés és laboratóriumi munka az egyetemi oktatásban. In: Magyar felsőoktatás : az 1936. évi december hó 10-től december hó 16-ig tartott Országos Felsőoktatási Kongresszus munkálatai : 3. : bölcsészeti, orvosi és műszaki szakosztályok. pp. 63-72. (1937)

Szente Andor: A Magyar Jogászegylet Civiljogi Szemináriumában dr. Szente Andor ügyvéd előadást tartott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 58a. (1937)

Szentgyörgyi György: Szentgyörgyi György gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Egyúttal felvilágosítást kér egy betegséggel, a szklerodermával kapcsolatban.

Szentgyörgyi József: Szentgyörgyi József gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szentkirályi Zsigmond: Szentkirályiék gratuláló távirata Szent-Györgyi Alberthez.

Szentkirályi Sándor: Über eine durch Süsswasserschvämme verursachte Hauterkrankung der Tisza-(Theiss-)Fischer. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1937)

Szentkirályi Zsigmond: Über eine durch Susswasserschvömme verursachte Hauterkrankung der Tisza-(Theiss-)Fischer. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1937)

Szerdahelyi Józsa: Szerdahelyi Józsa okleveles zongoraművésznő, tanár, zeneművészeti író gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szereday Miklós: Szereday Miklós gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

ifj. Szigeti László: Az Országos Ügyvédszövetség soproni vándorgyűlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 368-369a. (1937)

ifj. Szigeti László: Az osztrák polgári törvénykönyv 125 éves. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 54-55a. (1937)

ifj. Szigeti László: Felsőbírósági évnyitó beszédek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 123-126a. (1937)

ifj. Szigeti László: Földhitelintézetek Országos Szövetsége illetékessége, árverési vevő tulajdonszerzése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 364-366a. (1937)

ifj. Szigeti László: Magánjog és tervgazdaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 380-389a. (1937)

ifj. Szigeti László: Polgári Jogesetlexikon : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 199-200a. (1937)

ifj. Szigeti László: Polgári eljárási jog. A Jogi Hírlap döntvénytára. Ismerteti Dr. Sárffy Andor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 546-547a. (1937)

ifj. Szigeti László: A Pp. 413. §-a és a perújítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 598-602a. (1937)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria 87, 88, 89 számú polgári jogegységi döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 454-458a. (1937)

ifj. Szigeti László: A veszélyes üzem felelőssége a jogegységi tanács előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 177-179a. (1937)

Szilassy Ferenc: Szilassy Ferenc gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szilvási Irén: Szilvási Irén 10 éves tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szilágyi Béla: Szilágyi Béla, a Magyar Távirati Iroda szegedi kirendeltsége vezetőjének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szladits Károly: Az angol jog kútfői. In: Kolligátum. pp. 1-145. (1937)

Szomolányi Erzsébet: Szomolányi Erzsébet okleveles tanítónő gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szontagh Vilmos: Van-e sui generis pénzügyi jog? In: Kolligátum. pp. 1-12. (1937)

Szász Ferenc: Egész Magyarország ünnepli Szent-Györgyi Albertet : a Nobel-díjas magyar tudós. In: Magyar Ujság, (5) 295. p. 5. (1937)

Szász Ferenc: Szent-Györgyi Albert. In: Mezőgazdasági Szemle : mezőgazdasági és közgazdasági havi folyóirat, (8) 11. pp. 149-153. (1937)

Szász Ferenc: Szent-Györgyi Albert az első magyar tudós, aki hazájában végzett kutatásai alapján kapta meg a Nobel-díjat : a paprika, a legjellegzetesebb magyar fűszer, juttatta hozzá a legnagyobb értékű tudományos elismeréshez a szegedi egyetem tanárát : a C-vitamin felfedezésével vált méltóvá arra, hogy a Nobel-díjasok halhatatlanjai közé kerüljön. In: Keleti Ujság : országos magyarpárti lap, (20) 251. pp. 3-4. (1937)

Széki Tibor: Széki Tibor egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Szén András: Szén András I. osztályú főtörzsorvos, 5. vdd. vezető orvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Sándor Zoltán: Osztálytársam : Szent-Györgyi Albert. In: Hatvani Ujság. (1937)

Sárffy Béla: Sárffy Béla rokkantnyugdíjas és hétéves kisfia, Misike gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Sárkány Lajos: Áruellátási szerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 610-614a. (1937)

T

T. S.: Egy magyar tudós. In: Magyarság, (18) 248. p. 17. (1937)

Tamás Viktor: Az óravázlat készítésének szempontjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 129-142. (1937)

Tangl Károly: Tangl Károly, a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Tankut Hasan Reşit: Dil ve ırk münasebetleri hakkında. In: İkinci türk tarih kongresi. (1937)

Teghze Gyula: Gyakorlati tanok : az igazi állam és a helyes jog. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1937)

Telbisz Albert: Telbisz Albert magyar királyi ezredorvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Telegdi Zsigmond: Eine türkische Grammatik in arabischer Sprache aus dem XV. Jhdt. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1937)

Telegdi Zsigmond: Hahn István, A világteremtés az iszlám legendáiban. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest, 1935 : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 266-268. (1937)

Telegdi Zsigmond: König Pál, Az esszeusok eredete. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 265-266. (1937)

Telekes Béla: Telekes Béla gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Telléry Géza: Elidegenítési és terhelési tilalom a tulajdonostárs javára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 516-519a. (1937)

Theorell Hugo: Albert von Szent-Györgyi. In: Nordisk Medicinsk Tidskrift, (14) 44. pp. 1773-1775. (1937)

Tiszály Mária: Tiszály Mária gimnáziumi tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Togan Ahmed Zeki Velidi: Dei Reiseberichte Ibn Fadlans. In: Geistige Arbeit. pp. 7-8. (1937)

Tolnai Alfréd: Tolnai Alfréd nyugdalmazott bankigazgató gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Tomcsányi Móric: A magyar közigazgatási jog rendszere és néhány alapkérdése. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1937)

Tonelli Sándor: Palesztina, C-vitamin és zöld paprika. Szent-Györgyi Albertnek és Göllner Lajosnak ajánlom. In: Délmagyarország, (13) 30. p. 9. (1937)

Tonelli Sándor: Tonelli Sándor gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Tonelli Sándor: Uj [Új] irányok az érdekképviseleti politikában.

Török Pál: Mihály Pásztor, Buda és Pest a törökuralom után (Statisztikai közlemények, 73/1.) Budapest :Székesfővárosi házinyomda, 1935 : Buchbesprechung. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. pp. 656-657. (1937)

Trebits Herbert: A szerzői jog átruházhatósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 519-522a. (1937)

Trócsányi Dezső and Marosi Máday István: Marosi Máday István dr.: Az egyke-kérdés : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 40-41. (1937)

Tuba Károly: Szent-Györgyi; A Nobel-díjas orvosprofesszor zsenijének hódolattal. In: Typográfia. (1937)

Tárczay-Felicides Román: Vitéz Tárczay-Felicides Román, a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Testnevelési Ügyosztálya vezetőjének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Tóbiás Dénes: Tóbiás Dénes ügyvéd levele Szent-Györgyi Alberthez.

Tóth Béla: Tóth Béla gratuláló kártyája Szent-Györgyi Alberthez. Tóth Iván aláírásával is ellátva.

Tóth Irén: Tóth Irén gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Tóth József: Tóth József gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Tóth László: Tóth László egyetemi nyilvános rendes tanár gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Tóth Ágoston: Tóth Ágoston gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Török Tivadar: Török Tivadar gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Túry Sándor Kornél: Túry Sándor Kornél, a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara professzorának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

t. t.: Adalékok a közkereseti társaság jogához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 528-531a. (1937)

t. t.: Részvényösszevonás, szavazati és megtámadási jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 419-422a. (1937)

t. t.: A részvénytársasági közgyűlés határozatainak megtámadásáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 474-478a. (1937)

U

Ugron Gábor: Ugron Gábor gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Ujlaki Miklós: A csehszlovák polgári törvénykönyv legújabb javaslata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 306-335a. (1937)

Ujlaki Miklós: A csehszlovák polgári törvénykönyv legújabb javaslata. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1937)

Uluots Jüri and Klesment Johannes: Die Verfassung der Republik Estland nebst dem Beschluss des Estnischen Volkes betreffend die Einberufung einer Nationalversammlung und dem Gesetz betreffend die Übergangszeit. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1937)

V

Vadassné Romy Edith: Vadassné Romy Edith gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Vajda Pál: [Dr.Török Tivadar természetrajz tanár nyilatkozata tanítványáról, Szent-Györgyi Albertről]. (1937)

Vajda Pál: Tanítványom, Szent-Györgyi Albert… : "1905. március 18-án 'súgott' a gyerek" : a Nobel-díjas tudósról beszél dr. Török Tivadar tanár, aki a gimnáziumban természetrajzra s kémiára tanította. In: Magyar Lapok : keresztény politikai napilap, (6) 237. p. 6. (1937)

Vajdovich Béla and Rácz Rudolf: Kiskundorozsma nagyközség elöljáróságának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Vajdovich Béla vezetőjegyző és Rácz Rudolf községi főbíró aláírásával.

Varga Anna: Siedlungsgeschichte in ihrer verschiedenartigen Wirkung auf Lautlehre und Wortschatz eines Hessendorfes in Ungarn (Kistormás). In: Zeitschrift für Mundartforschung. (1937)

Varga Erzsébet: Varga Erzsébet polgári iskolai tanár gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Varró Endre: Fokozódó állami beavatkozás az ingatlantulajdon körében : [dr. Varró Endre előadás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 57-58a. (1937)

Vaszilovics György: Vaszilovics György igazgató-tanító gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Venkei-Wlassics Tibor: Adatok a tuberculosis papulonekrotica vérzéses alakjához : (Tuberculosis nodosa haemorrhagica Poór). In: Kolligátum. pp. 1-5. (1937)

Venkei-Wlassics Tibor: Beiträge zu der hämorrhagischen Form der Tuberculosis papulo-necrotica (Tuberculosis nodosa haemorrhagica Poór). In: Kolligátum. pp. 201-205. (1937)

Venkei-Wlassics Tibor: Beiträge zu der hämorrhagischen Form der Tuberculosis papulo-necrotica : Tuberculosis nodosa haemorrhagica Poör. In: Kolligátum. pp. 201-205. (1937)

Venkei-Wlassics Tibor: Über den Wert der zur Erkennung der IV. Geschlechtskrankheit dienenden biologischen Reaktionen. In: Kolligátum. pp. 1445-1450. (1937)

Venkei-Wlassics Tibor: Über den Wert der zur Erkennung der IV. Geschlechtskrankheit dienenden biologischen Reaktionen. In: Kolligátum. pp. 1445-1450. (1937)

Veress Elemér: Veress Elemér gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Verzár Frigyes: Verzár Frigyes gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Vida Jenő: Vida Jenő, a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat elnök-vezérigazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Vidákovits Kamilló: In welcher Stellung soll das Handgelenk bei volaren Phlegmonen ruhiggestellt werden? In: Kolligátum. pp. 1638-1639. (1937)

Vidákovits Kamilló: Zur Osteotomie der medialen Schenkelhalsbrüche an der Bruchstelle. In: Kolligátum. pp. 1589-1593. (1937)

Vidákovits Kamilló: A combcsontnyak mediális töréseinek korszerű kezeléséről. In: Kolligátum. pp. 283-291. (1937)

Vidákovits Kamilló: A combnyaktörések újabb kezelési módjai. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1937)

Villányi Fürst László: „Közvetett gazdagodás". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 441-451a. (1937)

Virányi Géza: Virányi Géza volt miniszteri tisztviselő, tartalékos százados gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Vozár Béla: Vozár Béla gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Vozáry Miksa: Vozáry Miksa nyugdíjas m. kir. áll. leánygimnáziumi igazgató gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Vági József: Az 1936. évi bírói gyakorlat alapgondolatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 40-46a. (1937)

Vági József: A „Jogi Hírlap" döntvénytárának új kötetei : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 197-198a. (1937)

Vági József: Magánjogi rendelkezések a városrendezésről és az építésügyről szóló törvényjavaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 89-96a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 98-106a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 159-167a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 218-225a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 271-279a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 354-364a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 410-417a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 458-465a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 509-515a. (1937)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 586-595a. (1937)

Vági József: A létminimum védelme és az újabb gyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 180-182a. (1937)

Vági József: A póstatörvény [!postatörvény] magánjogi tartalma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 33-34a. (1937)

Váli Ferenc: A nemzetközi jog forrásai és a magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 567-573a. (1937)

Vámossy : Szent-Györgyi Albert az idei orvosi Nobel-díj nyertese. In: Orvosi Hetilap, (81) 45. pp. 1119-1120. (1937)

Vándor Kálmán: Szent-Györgyi professzor. In: Ujság, (13) 248. pp. 5-6. (1937)

Váradi Géza: Váradi Géza áll. felső keresk. isk. tanár gratuláló levelezőlapja Szent-Györgyi Alberthez.

Váradi József: A 150 éves Schnepfenthal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 262-264. (1937)

Váradi József: Dr. Walter Cimbal (Altona): Charakterentwicklung des gesunden und nervösen Kindes, ihre Beeinflussung durch Rasse und Erziehung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 42-44. (1937)

Váradi József: Kemény Ferenc: Fröbel Frigyes önvallomásai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (46). pp. 276-277. (1937)

Várady Zsigmondné: Szent-Györgyi Albert : [vers]. In: Ujság, (13) 254. p. 10. (1937)

Várady(?) Mihály: Várady Mihály [?] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Várfalvi Margit: Várfalvi Margit gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Várnay Erzsébet: Szent-Györgyi, az ember. Szent-Györgyi, a tudós. In: Napló : politikai napilap. pp. 70-71. (1937)

Várnay Erzsébet: Szent-Györgyi, az ember : Szent-Györgyi, a tudós. In: Napló : politikai napilap. pp. 70-71. (1937)

Végh József and Mácsay Károly: A Kisdednevelők Országos Egyesületének gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez. Végh József tanügyi főtanácsos, elnök és Mácsay Károly tanár, titkár aláírásával.

Végh László: Végh László nyugalmazott református lévita tanító gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Véghely Dezső: Véghely Dezső gratuláló távirata Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak és nejének vejük, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Vér György: Szent-Györgyi Albert, a művész : a Nobel-díjas szegedi tudós fiatalsága, élete, világsikere. In: Ünnep : képes szépirodalmi lap, (4). pp. 22-24. (1937)

Vörös Gábor: Vörös Gábor reálgimnáziumi tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

W

Wagner Iván: Wagner Iván ker. rendőrorvos, kir. törvényszéki f. orvos gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Wallesz Jenő: A tudós nyakkendője. In: Ujság, (13) 250. p. 7. (1937)

Warburg Otto: Otto Warburg távirata Szent-Györgyi Alberthez.

Weger Imre: Regiomontanus és a népnaptárak = Regiomontanus und die Volkskalender. In: Német népraztanulmányok : Forschungen Zur Deutschen Volkskunde. (1937)

Weiss Jolán: Weiss Jolán [tanítónő] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Weisz Lipót: Weisz Lipót gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Wessetzky Vilmos: Herz und Skarabäus. In: Emlékkönyv Mahler Ede a budapesti M. Pázmány Péter Tud. Egy. ny. nyilv. tanárának 60. szül. napjára = Dissertationes in honorem dr. Eduardi Mahler ... natali die octogesino = [Jubilee volume in honour of Edward Mahler... on his eightieth birthday. (1937)

Winkler Mária Veronika: Winkler Mária Veronika gratuláló névjegykártyája Szent-Györgyi Alberthez.

Wittek Paul: Chroniques mineures byzantines : compte rendu. In: Byzantion. (1937)

Wittek Paul: Encore l'épitaphe d'un comnène à Konia. In: Byzantion. (1937)

Wlassics Gyula: Ifj. báró Wlassics Gyula, a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium helyettes államtitkárának gratuláló levele Demény Károly nyugalmazott államtitkárnak és nejének vejük, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjjal való kitüntetése alkalmából.

Wolf Ferenc: Wolf Ferenc gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Z

Zajtay Imre: Az angol jogforrások felosztása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 487-490a. (1937)

Zajtay Imre: Csalárd megtévesztés, fenyegetés, erőszak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 257-265a. (1937)

Zajtay Imre: Josserand: Évolutions et Actualités : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 625-627a. (1937)

Zempléni Árpád: Sidki Bekirnek emlékül. In: Az Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 1926-27-ik tanévre. (1937)

Zichy János: Zichy János gróf gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Zimmermann László: Zimmermann László hatodik osztályos gimnáziumi tanuló gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Zoltán Arthur: Zoltán Arthur gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Zoltán József: Deák Ferenc, a civiljogász címen tartott előadást dr. Zoltán József budapesti ügyvéd a Magyar Jogászegylet Civiljogi szemináriumának... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 542-543a. (1937)

Zsedényi Béla: A kormányzói jogkör kiterjesztése. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1937)

Zsedényi Béla: Üresedés és utódlás a kormányzói tisztben. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1937)

ifj. Zsembery István: Folyamatos bontó ok-e, ha a férj szabadságvesztés büntetése idején a nőtartást elmulasztja? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 50-52a. (1937)

ifj. Zsembery István: A szabadságvesztés, mint bontó oknak elhelyezkedése a H. T. rendszerében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 227-228a. (1937)

Zsolt Béla: Nobel-díjas ország. In: Ujság, (13) 248. pp. 1-2. (1937)

Zsolt Béla: Nobel-díjas ország. In: Ujság, (13) 248. pp. 1-2. (1937)

Zsuffa Sándor: Magyar eredetű-e a huszár szó? : harmadik hozzásólás Dr. Tóth "A huszárok eredetéről" cimü cikkéhez, ld. Hadt. Közl. 1934. 3-4. füzet. (1937)

Zsuffa Sándor: Magyar volt-e az európai huszárság őse? : válasz a Magyar Szemle 1936. évi áprilisi és májusi számában közzétett "A huszárság eredethagyománya 1936-ban" cimü cikkben foglaltakra. (1937)

Á

Ábrahám Ambrus: Ábrahám Ambrus, az Állami Polgári Tanárképző Főiskola Állattani Tanszéke igazgatójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Ács Pál: Ács Pál borbélysegéd gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Árpás Ignácz: Árpás Ignácz [gőzcukorkagyáros] gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Ó

ó- -a: A Nobel – békedíjat. In: Magyar Jövő : független politikai napilap, (19) 264. p. 4. (1937)

Ő

Őze Imre: Különvagyon megtérítése különvagyonból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (13). 522-528a. (1937)

This list was generated on 2024. június 25. 19:43:36 CEST.