Items where Year is 1936

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó
Number of items: 371.

A

Ahmet Ali: Monographie der Insel Ada-Kaleh = Ada Kaleh sziget monográfiája. pp. 3-33. (1936)

Ajtay Endre: A XIX. század második fele. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 154-163. (1936)

Ajtay Endre: A bandériális rendszer kialakulása : idegen zsoldosok magyar szolgálatban. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 34-39. (1936)

Ajtay Endre: A honvédlovasság. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 164-166. (1936)

Ajtay Endre: A huszár eredete. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 47-52. (1936)

Ajtay Endre: A huszár megjelenése a cs. és kir. állandó hadseregben. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 68-71. (1936)

Ajtay Endre: A telekkatonaság : magyar lovasok első összecsapásai főfegyvernemként szereplő gyalogsággal. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 40-43. (1936)

Ajtay Endre: A végvári vitéz. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 56-67. (1936)

Ajtay Endre: A zsoldos-rendszer meghonosodása hazánkban. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 44-46. (1936)

Ajtay Endre: A zsoldossereg pusztulása. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 53-55. (1936)

Ajtay Endre and Péczely László and Reé László: Bevezetés. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 15-16. (1936)

Alföldi András: Medvekultusz és anyajogú társadalmi szervezet Euráziában. In: Nyelvtudományi Közlemények, (50). pp. 5-17. (1936)

Alföldy Ede: A magyar állampolgárság tragédiája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 520-522a. (1936)

Almásy Károly: A biztosító intézetek által fizetendő illetékek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 659-666a. (1936)

Annau Ernő and Banga Ilona and Blazsó Sándor and Bruckner Győző and Laki Kálmán and Straub F. Brunó and Szent-Györgyi Albert: Über die Bedeutung der Fumarsäure für die tierische Gewebsatmung : 3. Mitteilung. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (244) 3-4. pp. 105-116. (1936)

Armentano Lajos and Bentsáth Aladár and Béres Tibor and Rusznyák István and Szent-Györgyi Albert: Über den Einfluss von Substanzen der Flavongruppe auf die Permeabilität der Kapillaren : Vitamin P. In: Deutsche medizinische Wochenschrift : Organ der Berliner Medizinischen Gesellschaft und anderer Vereinigungen, (62) 33. pp. 1325-1328. (1936)

Armentano Lajos and Bentsáth Aladár and Béres Tibor and Rusznyák István and Szent-Györgyi Albert: A flavoncsoportba tartozó anyagok befolyása a capillarisok permeabilitására : vitamin P. In: Orvosi Hetilap, (80) 40. pp. 935-938. (1936)

B

Balla Ignác: Az igényper joggyakorlatához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 622-623a. (1936)

Balla Ignác: Követelés engedményezésének és letiltásának büntetőjogi védelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 330-333a. (1936)

Balla Ignác: A Magyar Jogászegylet civiljogi szemináriumában f. évi január 8-án dr. Balla Ignác ügyrvéd tartott előadást „Házasságbontó jogunk válsága és reformja" címmel... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 137-139a. (1936)

Balla Ignác: Valóban nem sikkaszt az engedményező, ha a másra engedményezett követelésére hozzá befolyt pénzt saját céljaira használja fel? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 255-259a. (1936)

Balla Ignác: A székesfővárosi lakásbérleti szabályrendelet egyes kérdéseinek megbeszélése a dr. Sömjén-dr. Vitéz-féle kommentár nyomán. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 450-457a. (1936)

Balthazár Géza: Törvénykezési illeték s az átalányrendszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 475-477a. (1936)

Banga Ilona and Szent-Györgyi Albert: Über die Bedeutung der Fumarsäure für die tierische Gewebsatmung : 4. Mitteilung. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (245) 3-4. pp. 113-122. (1936)

Barankay Lajos: Nemzet és Műveltség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 129-138. (1936)

Beck Salamon: Csábítási kárigény elenyészése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 546-548a. (1936)

Beck Salamon: Dologi jog és telekkönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 545-546a. (1936)

Beck Salamon: El nem vállalt kötelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 252-255a. (1936)

Beck Salamon: G. Marton: Obligations de resultat et obligations de moyens, Paris. Libraírie du Recueil Sirey : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 139-143a. (1936)

Beck Salamon: Huzamos szerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 650-659a. (1936)

Beck Salamon: Minősítési szabadság és kérelemhez kötöttség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 615-619a. (1936)

Beck Salamon: Polner Ödön emlékkönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 77-79a. (1936)

Beck Salamon: A jogeszme uralma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 1-4a. (1936)

Beck Salamon: A „joglépés"-ért való felelősség tanához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 164-170a. (1936)

Beck Salamon: A jogszabályok rangsora. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 248-251a. (1936)

Beck Salamon and Szladits Károly and Fürst László: Dr. Szladits Károly, Dr. Fürst László: A Magyar Magánjogi Bírói Gyakorlat, I—II. kötet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 80a. (1936)

Bentsáth Aladár and Rusznyák István and Szent-Györgyi Albert: Vitamin nature of flavones : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (138) 3497. p. 798. (1936)

Berger László: A részvényes megtámadási joga, különös tekintettel az utóbbi évek birói gyakorlatára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 606-613a. (1936)

Berky Imre and Jánosi József: Jánosi József : Világnézeti típuskutatás és filozófiai megalapozása : Budapest : Pázmány Péter Irodalmi Társaság, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 45-46. (1936)

Berky Imre and Ponesz Aranka: Ponesz Aranka : Pécs város középiskoláinak népessége 1900-tól 1935-ig : Pécs, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 162-163. (1936)

Bernhard Miksa: Hatáskör és illetékesség kft. perekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 407-412a. (1936)

Bibó István: Le dogme du "bellum justum" et la théorie de l'infaillibilité juridique : essai critique sur la théorie pure du droit. In: Kolligátum. pp. 11-27. (1936)

Blau György: A Jogászegylet civiljogi szemináriumában Blau György előadása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 625-626a. (1936)

Blau György: Magyar házassági vagyonjog holland bíróság előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 443-450a. (1936)

Blau György and Frigyes Béla: Frigyes Béla emlékének : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 488-489a. (1936)

Bruckner Győző and Szent-Györgyi Albert: Chemical nature of citrin : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (138). p. 1057. (1936)

Buday Árpád: Erdély földjének római kora. (1936)

Buza László: Szabadság és beavatkozás a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1936)

Buza László and Zöldy Miklós and Szabó Mihály and Goltner Dénes and Csekey István: Jogi előadások a nemzetiszocializmusról. In: Kolligátum. pp. 1-179. (1936)

Bálint Alajos: A makó-mezőkopáncsi középkori temető sírleletei.

Bánde György: A biztosítási díjperek és a perrendi reform. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 706-708a. (1936)

Bárány György: Hódmezővásárhely kora Árpád-Kori temetői : "Az emberben minden könyv nyomot hagy!" - jelige.

C

Csűry Bálint: A népnyelvi búvárlat módszere. In: Kolligátum. pp. 1-42. (1936)

D

Davori Relkovic Néda and Wolf Hans and Kallbrunner Josef: Hans Wolf : Das Schulwesen des Temesvarer Banats im 18. Jahrhundert : Gründung und Ausbau im Geiste des aufgeklärten Absolutismus ; (Veröffentlichungen des Wiener Hofkammerarchivs, Band 1.) ; Herausgegeben von Josef Kallbrunner : Baden bei Wien : Rohrer, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 220-221. (1936)

Degré Miklós: Dr. Degré Miklós kír. ítélőtáblai elnök beszéde a bíró és ügyvédvizsgáló bizottság évadnyitó teljes ülésén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 134-137a. (1936)

Diczig Alajos: Az alsófokú közigazgatási biráskodás [!bíráskodás] kérdése. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1936)

Dilemre Saim Ali: La théorie Güneş-dil : devant la linguistique générale. (1936)

Dilemre Saim Ali: Les affixes indo-européens : etudiés dans leurs rapports avec le turc. In: Revue turque d'anthropologie. (1936)

Doromby József: Az 1917. évi orosz-román támadások kivédése. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 324-326. (1936)

Doromby József: A lovas csapattestek helyzete és szerepe 1916. év első felében. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 281-285. (1936)

Doromby József: A lovasság jelentős szerepe a román hadüzenet után. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 303-323. (1936)

Doromby József: A magyar huszárok harcai a "Brussilow" offenziva keretében. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 286-302. (1936)

Drozdy Gyula and Bartos Fülöp: Magyar Paedagogiai Társaság : 1936 november 21-én Friml Aladár elnöklésével tartott felolvasó ülés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 224. (1936)

Dános Edit and Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 59-64. (1936)

E

Ehrnthal Aladár: Házmesterjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 485-487a. (1936)

Ehrnthal Aladár: Két jogegységi döntvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 117-120a. (1936)

Ehrnthal Aladár: Magánjogi csalás, csalárd elhallgatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 335-337a. (1936)

Erdélyi Gyula: Az őshazából történt elindulástól az utolsó Árpádházi királyig. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 17-33. (1936)

F

Faragó László and Somogyi József: Somogyi József : Tehetség és eugenika : Budapest : Eggenberger, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 93-94. (1936)

Fazekas Gy. I.: Die durch Ammoniak hervorgerufene experimentelle Nehennierenhypertrophi. In: Kolligátum. pp. 313-339. (1936)

Fekete Lajos: Iran șahlarının iki Türkçe mektubu. In: Türkiyat mecmuası. pp. 269-274. (1936)

Friml Aladár: Kisparti János : A családi nevelés útjain : a középiskolai tanuló és a szülői ház : Budapest : Budapesti Kegyestanítórendi Gimnmázium, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 204-209. (1936)

Fränkel Pál: Utszéli [!Útszéli] jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 550-551a. (1936)

Fränkel Pál: A budapesti ügyvédi kamara évi jelentése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 274-277a. (1936)

Fränkel Pál: Ügyvédi fegyelmi judikatura. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 419-423a. (1936)

G

Garzó Jenő: Gondolatok a gazdaadósságok végleges rendezésével kapcsolatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 221-228a. (1936)

Giese Friedrich: Die verschiedenen Textrezensionen des 'Āšiqpašazāde bei seinen Nachfolgern und Ausschreibern : ein literargeschichtlicher Beitrag zur frühosmanischen Geschichtsschreibung. (1936)

Glücksthal Andor: Az Országos Hitelvédő Egylet jelentése 1926-1936 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 429-431a. (1936)

Glücksthal Andor: Igazgatósági tagok kártérítési felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 181-188a. (1936)

Glücksthal Andor: Ügyvéd erkölcsi kára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 201a. (1936)

Gold Simon: A biztosítási ügynök tudomása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 89-96a. (1936)

Goldberger József: Gaudemet Jenő: L'interprétation du Code Civil en Francé : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 345-347a. (1936)

Goldberger József: Ügyleti kötelmek kisugárzása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 302-309a. (1936)

Goltner Dénes: Az államhatalmak elválasztása vagy együttműködése. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1936)

Graf András: Pannonia politikai földrajzához. In: Egyetemes Philologiai Közlöny. (1936)

Grossmann László: Az özvegynek járó végkielégítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 404-407a. (1936)

Gunda Béla: Berg Gösta: Sledges and wheeled vehicles : ethnological studies from the view-point of Sveden. Nordiska Museets Handlingar: 4. Stockholm-Copenhagen, 1935 : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. (1936)

Gunda Béla: Boros Margit: A falusi ruházat és változása, Magyar Szemle, 1936, XXVI. kötet, 136-140. old. : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. (1936)

Gunda Béla: Lindblom Gerhard: Jakt- och Fångst-metoder bland Afrikanska Folk, I. II. Stockholm, Etnografiska Riksmuseet, 138 : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. pp. 324-325. (1936)

Gunda Béla: Lips, Julius E: Trap Systems among the Montagnais-Naskapi Indians of Labrador-Peninsula. Statens Etnografiska Museum, Smärre Meddelanden Nr 13, Stockholm, 1936 : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. pp. 325-326. (1936)

Gunda Béla: Ráolvasással történő gyógyítás Apátfalván : Csanád m. In: Ethnographia-Népélet. (1936)

Gunda Béla: Schneeweis, Edmund: Grundriss des Volksglaubens und Volksbrauchs der Serbokroaten, Celje, 1935 : könyvismertetés. In: Ethnographia-Népélet. pp. 323-324. (1936)

Gyulai Ágost: Elmélet és gyakorlat a tanügyi igazgatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 192-199. (1936)

Gyulai Ágost: Emlékbeszéd Fináczy Ernő tiszteleti [!tiszteletbeli] elnökről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 65-79. (1936)

Gyulai Ágost: Kornis Gyula : Egyetem és politika : Budapest : Franklin, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 145-149. (1936)

Gyulai Ágost: Laurentzy Vilmos : Új magyar iskolapolitika : Budapest : Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 43-45. (1936)

Gyulai Ágost and Croner Else and Kemény Ferenc: Croner Elza : Spranger Ede személyisége és munkássága ; magyarra átültette és jegyzetekkel ellátta Kemény Ferenc : Budapest : Bibliothéka Kiadó, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 212-214. (1936)

Gyulai Ágost and Domokos Lászlóné and Blaskovich Edit and Ferriére Adolphe: Domokos Lászlóné és Blaskovich Edit : Az alkotó munka az Új iskolában ; Ferriere Adolf előszavával : Budapest : Magyar Gyermektanulmányi és Nevelésügyi Társaság, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 153-156. (1936)

Gyulai Ágost and Dénes Szilárd: Dénes Szilárd : Hogyan hatott a tanítás Arany János lelki életére? ; különlenyomat az Irodalomtörténeti Közleményekből : Budapest, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 218. (1936)

Gyulai Ágost and Fináczy Ernő and Balassa Brunó and Nagy J. Béla and Prohászka Lajos: Fináczy Ernő : Didaktika : F. E. egyetemi előadásai ; kéziratából sajtó alá rendezték tanítványai: Balassa Brunó, Nagy J. Béla, Prohászka Lajos : Budapest : Studium, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 28-33. (1936)

Gyulai Ágost and Greguss Pál: Greguss Pál : Bevezetés az örökléstanba : Budapest : Novák Rudolf és Társa, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 94-95. (1936)

Gyulai Ágost and Katona Lajosné Thuránszky Irén: Katona Lajosné Thuránszky Irén : A magyar tanítónők Mária Dorothea Egyesületének félszázados története 1885-1935 : Budapest : Mária Dorothea Egyesület, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 161-162. (1936)

Gyulai Ágost and Kornis Gyula: Kornis Gyula : A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása háromszázéves évfordulójának jubileumi emlékkönyve : Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 203-204. (1936)

Gyulai Ágost and Kornis Gyula: Kornis Gyula : Pázmány személyisége : Budapest : Franklin-Társulat, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 33-36. (1936)

Gyulai Ágost and Laurentzy Vilmos: Laurentzy Vilmos : A mezőgazdasági szakoktatás modern és racionális megszervezése és a polgári iskola reformja : Budapest : Pedagógiai Szeminárium, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 43-45. (1936)

Gyulai Ágost and Loschdorfer János: Loschdorfer János : Évkönyv az 1932/33. és 1933/34. iskolaévről ; a Budapest-Székesfővárosi IX., Mester-utcai Irányító Polgári Iskola kiadványai, I. köt. : Budapest, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 40-42. (1936)

Gyulai Ágost and Misángyi Ottó: Misángyi Ottó : A testnevelés jelentősége a közművelődésben : Budapest : Stephaneum, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 159-160. (1936)

Gyulai Ágost and Olay Ferenc: Olay Ferenc : Kisebbségi népoktatás : Budapest : Magyar Nemzeti Szövetség, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 46-47. (1936)

Gyulai Ágost and Vecsey Lajos: Vecsey Lajos : A szombathelyi királyi líceum alapítása és első évei : 1793-1808 : Szombathely : Vasvmegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 48-50. (1936)

Gyulai Ágost and Vicsay Lajos: Vicsay Lajos : Óratervek a magyar történelem tanításához : Szeged : A Gyakorlati Pedagógia, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 100-101. (1936)

György Ernő: A követelés engedményezés büntetőjogi védelme és az érdekszempont. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 402-404a. (1936)

Gálffyné Tarczay Erzsébet: A leányközépiskolák reformjához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 138-142. (1936)

Gárdonyi István: Kifogásolt követelések sorsa az O. H. E. előtti eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 132-134a. (1936)

Gáspár Pál and Foerster Friedrich Wilhelm: Fr. W. Foerster : Alte und nene Erziehung : 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 107-109. (1936)

Gönczi Gábor: A jogcímvédelmi teória mai állása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 689-701a. (1936)

H

Hacker Ervin: Társadalmi kapillaritás és kriminalitás. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1936)

Hajdu János: A nevelés gondolata Eötvös József báró költészetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 177-192. (1936)

Heffening Willi: Liturgische Texte der Nestorianer und Jakobiten in Süd-Türkischen Mundarten. In: Oriens christianus : Halbbjahrshefte für die Kunde des christlichen Orients. pp. 232-235. (1936)

Hevesy Vilmos: Ob-ougriens de Sibérie et Munda de l'Inde. In: L'Anthropologie. pp. 613-624. (1936)

Homeros : Homeri Ilias. Pars 2., Iliadis XIII-XXIV. In: Kolligátum. pp. 1-264. (1936)

Horn József: Közgazdasági ismeretek a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 8-19. (1936)

Horner Miklós: A német nemzeti szocializmus útja. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1936)

Horváth Barna: Joguralom és parancsuralom. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1936)

Horváth Barna: La structure du droit dans ses rapports avec les autres régles de la vie sociale et avec les lois de la réalité. In: Kolligátum. pp. 257-270. (1936)

Huppert Leó: Dr. Sztodolnik László kir. törvényszéki titkár: A korlátolt felelősségű társaságok cégjogi teendői : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 431-432a. (1936)

Huppert Leó: Jogszabályaink módosítása és a 300/1936. M. E. sz. rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 170-177a. (1936)

I

Inan Abdülkadir: Türkoloji ders hülasaları. (1936)

Istvánffy László: A tárgyi felelősség előzetes kizárásáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 285-298a. (1936)

Itkonen Erkki: A. A. Borenius-Lähteenkorva : kansanrunouden kerääjä ja tutkija. In: Suomi : Kirloituksia isänmaallisista aiheista. (1936)

Izbudak Velet: El-idrâk haşiyesi. (1936)

J

Jankovits Miklós and Döpp-Vorwald Heinrich: Heinrich Döpp-Vorwald : Pädagogischer Realismus als Gegenwartsaufgabe ; Forschungen und Werke zur Erziehungswissenschaft , 22 Band : Weimar : Böhlau, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 111-112. (1936)

Jarring Gunnar: Weather-lore from Eastern-Turkistan. In: Ethnos. (1936)

Jeszenszky Ferenc: Teherhatárhelyesbítés a gazdaadós és a hitelező szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 228-236a. (1936)

Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története : 1608-1699.

Jánosi József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése : székfoglaló értekezésül felolvasta a Szent István Akadémia I. osztályában 1936. jan. 24-én. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1936)

K

Kannisto Artturi: Otto Donnerin satavuotispäiväna : muistosanat hänen hautakummullaan joulukuun 15 päivänä 1935 = Au centième anniversaire de la naissance de Otto Donner : paroles commémoratives prononcées auprès de son tombeau le 15 décembre 1935. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 3-15. (1936)

Kelemen Krizosztom: A vallás mint nevelési tényező az iskola életében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 1-7. (1936)

Kemény Ferenc: Annuaire International de l'Éducation et de l'Enseignement 1935 : Geneve : Bureau International d'Éducation, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 53-54. (1936)

Kemény Ferenc: Egy elfelejtett magyar "karakterológus" : Rónay Jácint. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 19-25. (1936)

Kemény Ferenc: Faragó László : A harmadik humanizmus és a harmadik birodalom : Budapest, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 36-38. (1936)

Kemény Ferenc: IVe Conférence Internationale de l'Instruction Publique ; Proces-verbaux et résolutions : Genève : 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 55-56. (1936)

Kemény Ferenc: Le Bureau International d'Éducation en 1935-1936 : Geneve, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 168-169. (1936)

Kemény Ferenc: Theodor Haralambides : Die Schulpolitik Griechenlands : Studie zur Kulturgeschichte Neugriechenlands von 1821-1935 : Berlin : Junker und Dunnhaupt, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 50-52. (1936)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 224. (1936)

Kemény Ferenc: A nemzetközi nevelés- és oktatásügyi hírszolgálat köréből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 199-202. (1936)

Kemény Ferenc and Albert Wilhelm: Wilhelm Albert : Grenz- und auslanddeutsche Unterrichtsskizzen : Leipzig : Wunderlich, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 218-220. (1936)

Kemény Ferenc and Gray Ruth A.: R. A. Gray : Doctors theses in education : 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 165-167. (1936)

Kemény Ferenc and Gyulai Ágost: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 114-115. (1936)

Kemény Ferenc and Láczer István: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 172-175. (1936)

Kemény Ferenc and Proffitt Maris Marion: M. M. Proffitt : High-school clubs : Bulletin, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 165-167. (1936)

Kemény Ferenc and Spranger Eduard: Eduard Spranger : Probleme der Kulturmorphologie ; különkiadás a porosz tudományos akadémia bölcs.-tört. osztálya üléseinek tudosításaiból : Berlin, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 104-107. (1936)

Kemény Ferenc and Spranger Eduard: Spranger Eduard : Közerkölcs és személyes erkölcsiség ; előadás a budapesti kir. m. Pázmány Péter-tudományegyetem aulájában 1936 március 9-én : Budapest : Magyar Filozófiai Társaság, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 143-145. (1936)

Kemény Ferenc and Springenschmid Karl: Springenschmid, Karl : Deutschland, geopolitisch gesehen : Leipzig : Wunderlich, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 222-223. (1936)

Kemény Ferenc and Turosienski Severin Kazimierz: S. K. Turosienski : Foreign and comparative education. A list of references : Bulletin, 1930. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 165-167. (1936)

Kemény Ferenc and Wüllenweber Fritz: Fritz Wüllenweber : Altgermanische Erziehung : Hamburg : Hanseat, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 221-222. (1936)

Kemény Gábor and Varga Béla: Varga Béla : A paedagogia alapkérdése : Szeged : Ferenc József Tudományegyetem filoz. szekciója, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 151-153. (1936)

Keresztes Gyula: Gyakorlati kérdések a jelzálogjog köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 398-402a. (1936)

Kertész János and Kontra László and Bielek Tibor and Johan Béla: Kontra László - Bielek Tibor : A falú egészségvédelme ; a M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet 5. sz. közleménye, 1934. Az előszót írta Johan Béla : Pécs : Egyetemi Könyvkiadó, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 42-43. (1936)

Király Ferenc: Király Ferenc : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 624a. (1936)

Kisfaludi Imre: Sérelmes-e a m. kir. Kuria 76. sz. jogegységi döntvénye? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 1-12b. (1936)

Klug Emil and Pongrácz Jenő: Dr. Klug Emil és Dr. Pongrácz Jenő budapesti ügyvédek „Az adók" címmel jól kezelhető gyakorlati könyvecskét állítottak össze... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 284a. (1936)

Koczogh András and Obermüller Ferenc: Obermüller Ferenc : A miliő-iskola : gondolatok a tanítás intenzitása fokozásának kérdéséhez : Esztergom, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 215-217. (1936)

Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kisalföld : írásban és képben.

Komin Ferenc: Ernst Rabel: Das Recht des Warenkaufes : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 555-556a. (1936)

Komin Ferenc: A kikiáltási ár a módosított ingatlan-végrehajtási eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 263-268a. (1936)

Kornis Gyula and Friml Aladár and Gyulai Ágost and Montessori Maria: Magyar Paedagogiai Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 116-128. (1936)

Kotwicz Wladyslaw: Contributions aux études altaïques. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 122-142. (1936)

Kotwicz Wladyslaw: Quelques mots encore sur les lettres des il-khans de Perse : retrouvées par Abel-Rémusat. (1936)

Kovrig Ilona: A császárkori fibulák főtípusai Pannóniában = Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

Kovrig Ilona: A császárkori fibulák főtípusai Pannóniában = Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

Kovács Marcel: Kovács Marcell : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 624-625a. (1936)

Kowalewski Józef: Obrzędy weselne Burjatów. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 143-158. (1936)

Kowalski Tadeusz: Lā tab'ad. In: Ungarische Jahrbücher. pp. 488-494. (1936)

Kowalski Tadeusz: O ks. Michała Wieczorkowskiego T. J., misjonarza perskiego, pracach tureckich. In: Rocznik Orjentalistyczny. (1936)

Kowalski Tadeusz: Sprawozdanie z podróżi dialektologicznej do południowej Anatolii, w czasie od 1 sierpnia do 13 września 1936 = Compte-rendu du voyage dialectologique en Anatolie méridionale, qui eut lieu du 1-er août au 13 septembre 1936 : Séance du 8 décembre 1936. In: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. pp. 129-133. (1936)

Kowalski Tadeusz: Zur semantischen Funktion des Pluralsuffixes -lar, -lär in den Türksprachen = O funkcji znaczeniowej sufiksu liczby mnogiej -lar, -lär w językach tureckich. (1936)

Krompecher István: A szivacsos csontállomány elemei = Die Buaelemente der Spongiosa der Knochen. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1936)

Károlyi Károly Garbibaldi: Végrehajtás védett gazdák ellen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 373-382a. (1936)

Kövess Béla: Dr. Pap József. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 72-73a. (1936)

Kúti Arthur: Vitás kérdések a telepítési törvényben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 584-588a. (1936)

L

Langas-Sezen A.: La réforme de la langue turque et la théorie "Güneș-dil". In: Les annales de Turquie. (1936)

Laziczius Gyula: A magyar nyelvjárások. (1936)

Laziczius Gyula: A new category in phonology. In: Proceedings of the Second International Congress of Phonetic Sciences, Held at University College, London, 22-26 July, 1935. pp. 57-60. (1936)

Lewicki Marian: O tekście sanskrycko-tureckim w piśmie brāhmī : wydanym przez Stönnera. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 194-208. (1936)

Liebmann Ernő: Állami kölcsönök válságidőkben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 557-571a. (1936)

Loczka Alajos: Középfokú gazdasági szakoktatásunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 79-92. (1936)

Loorits Oskar: Estonian folklore of today. In: Acta Ethnologica. pp. 34-52. (1936)

Loorits Oskar: M. J. Eisen. In: Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. pp. 339-344. (1936)

Loorits Oskar: Volkskunde. In: Jahresbericht der Estnischen Philologie und Geschichte 1931. pp. 70-106. (1936)

Loorits Oskar: The spirit of Kalevala. In: Baltic countries. (1936)

Lux Gyula and Davori Relkovic Néda: Neda Relkovic : Bilder aus dem deutschen Schulwesen der sieben niedern Bergstädte des ungarischen Oberlandes im 16. und 17. Jahrhundert ; különlenyomat a Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 25. évfolyamának 3-4. füzetéből : Berlin, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 164-165. (1936)

László József: II. József és utódai kora, a napóleoni háborúk befejezéséig, 1780-1815. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 121-136. (1936)

László József: Magyar huszárok idegen nemzetek szolgálatában. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 167-172. (1936)

László József: Mária Terézia kora. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 94-120. (1936)

M

Magyari Piroska: Magyari Piroska : A nagymagyarországi románok iskolaügye : Szeged : Ablaka Kiadó, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 99-100. (1936)

Malov Sergej Efimovič: Novye pamâtniki s tureckimi runami. In: Âzyk i mišlenie. pp. 251-279. (1936)

Markó Árpád: Huszárok a spanyol örökösödési háborúban és III. Károly seregében. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 85-93. (1936)

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 72-84. (1936)

Melich János: Gombocz Zoltán emlékezete. (1936)

Melich János: Gombocz Zoltán emlékezete : függelék: Gombocz Zoltán egyetemi előadásainak jegyzéke. (1936)

Meszlény Artur: Megemlékezés Baumgarten Nándorról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 74-76a. (1936)

Mészáros Ede: Qua ratione Anonymus Hungarus in conscribendis gestis suis sacra scriptura usus sit. (1936)

Mészáros Ede: Sopianae : Pécs rómaikori neve. (1936)

Mészáros Gyula: Az első hun nyelvemlék : a szeged-nagyszéksósi hun felirat megfejtése. In: Népünk és nyelvünk : a Szegedi Alföldkutató Bizottság néprajzi, társadalomrajzi és nyelvészeti szakosztályainak közérdekű folyóirata. (1936)

Munkácsi Ernő: Egyes kérdések a részletügyletek köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 28-41a. (1936)

Munkácsi Ernő: Magánjog az ügyvédi rendtartás javaslatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 666-673a. (1936)

Mžik Hans von: Osteuropa nach der arabischen Bearbeitung der Geógrafiké yfégésis des Klaudios Ptolemaios von Muḥammad ibn Mūsā al-Ḥuwārizmī. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. pp. 161-193. (1936)

Mátrai László and Prohászka Lajos: Prohászka Lajos : A vándor és a bujdosó : Budapest : Dunántúl egyetemi Nyomda, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 209-212. (1936)

N

ifj. Nagy Dezső: Perismétlés külföldi valutaügyekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 189-194a. (1936)

ifj. Nagy Dezső and Degré Alajos: Dr. Degré Alajos: Négyeskönyv perjogi anyaga. (A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtörténeti szemináriuma. Az Illés szeminárium kiadványa. Budapest, 1936.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 282-284a. (1936)

Nagy J. Béla and Arató István: Arató István : A kőszegi ev. leánylíceum szakteremrendszere ; a kőszegi Gyurátz Ferenc ág. h. ev. leánynevelő intézet 1934-35. évi éretesítőjéből : Kőszeg : Rónay F. könyvnyomdája, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 217. (1936)

Nemesné Müller Márta and Belwitt Trevor: Trevor Belwitt : The Modern Schools Handbook : London : Victor Gollancz, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 52-53. (1936)

Nemesné Müller Márta and Förtsch Arno: Arno Förtsch : Freies Werkschaffen und Gestaltungstypen : Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 167-168. (1936)

Nemesné Müller Márta and Riekel August: August Riekel : Drei Generationen : München : Ernst Reinhardt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 109-111. (1936)

Neugröschel Endre: A hűtlen elhagyás mint relatív bontóok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 597-604a. (1936)

Németh Gyula: Keleti eredetű magyar ruhanevek. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1936)

Németh Gyula: Über den Ursprung des türkischen Wortes tabur. In: Ungarische Jahrbücher. pp. 541-547. (1936)

Nielsen Konrad: Die türkische Sprachreform. In: Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. (1936)

Noszlopi László: Magyarrá nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 25-28. (1936)

Nyeviczkey Zoltán: Mi a „hallgatólagos" arany-klauzula ? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 298-302a. (1936)

Nyeviczkey Zoltán: A jelzáloghitelező jogállása a haszonélvezővel szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 437-443a. (1936)

Némethy Sándor: A tiszti fegyverhasználat. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1936)

O

Oberhummer Eugen: Armenische Geographie. In: Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien. pp. 97-102. (1936)

P

P. T.: Magyar Takarékpénztárak és Bankok évkönyve. I. kötet, 1936. Szerkesztette dr. Makai Ernő : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 213-217a. (1936)

Padányi-Frank Antal: Magyar Paedagogiai Társaság : Éltes Mátyás ravatalánál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 175-176. (1936)

Pais Dezső: Szilánk, szalú, szál. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 337-347. (1936)

Palotay Gertrúd: A győri református egyház régi török kendője s némely tanulsága. In: Győri szemle. (1936)

Palágyi Róbert: „A magyar szerzői jog különös tekintettel a m. kir. Kúria gyakorlatára." Irta: dr. Alföldy Dezső : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 342-345a. (1936)

Pethő Tibor: Devizajogi perfelfüggesztés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 613-615a. (1936)

Pethő Tibor: Erdők nyilvántartása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 528-529a. (1936)

Pethő Tibor: Jegyzetek a telepítési javaslathoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 96-102a. (1936)

Pethő Tibor: Közjog és magánjog a hitbizományi javaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 22-28a. (1936)

Pethő Tibor: Külföldi valutaváltozások és a magyar váltóadósok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 704-705a. (1936)

Pethő Tibor: Külföldi valutaváltozások és a magyar váltóadósok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 704-705a. (1936)

Pethő Tibor: Számjegyzékbe nem vett részvény és közgyűlés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 177-181a. (1936)

Pethő Tibor: A külföldi valuták leértékelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 636-650a. (1936)

Pethő Tibor and Szászy István: Néhány megjegyzés Szászy Istvánnak a nemzetközi Clearíng- és fizetési egyezményekről szóló művéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 714-717a. (1936)

Polzovics Iván: Az u. n. gazdasági szankciók : különös tekintettel a Nemzetek Szövetségének az olasz-abesszin [!abesszín] viszállyal kapcsolatos gyakorlatára : írta és a Magyar Jogászegylet nemzetközi jogi szakosztályánk 1936. évi január hó 25. napján tartott ülésén előadta. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1936)

Prince John Dyneley: The Hungarian language. In: The Hungarian Quarterly. pp. 116-119. (1936)

Pusztai János: Unokául fogadás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 395-398a. (1936)

Péczely László: Az 1914. évi nyári hadjárat. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 218-231. (1936)

Péczely László: Az 1914. évi őszi hadjárat. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 232-252. (1936)

Péczely László: Az 1915. évi tavaszi és nyári hadjárat. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 258-264. (1936)

Péczely László: Az 1915. évi téli hadjárat. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 253-257. (1936)

Péczely László: Függelék. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 342-343. (1936)

Péczely László: Harcok a Pripiatj mocsárvidékén 1915 végéig. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 265-280. (1936)

Péczely László: Határbiztosítás : hadműveleti lovasfelderítés. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 199-217. (1936)

Péczely László: A magyar huszár a világháborúban, 1914-1918 : a világháború előzményei. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. p. 185. (1936)

Péczely László: A világháború kezdete. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 186-198. (1936)

Péczely László: A világháború utolsó éve : az összeomlás. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 327-341. (1936)

Péter János: Vives J. Lajos válogatott neveléstudományi művei ; fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Péter János : Kézdivásárhely : Minerva, [1935]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 101-102. (1936)

R

Räsänen Martti: Nimityypistä Tavast(e), Ervast(i) yms. In: Virittäjä. pp. 444-446. (1936)

Räsänen Martti: Zu dem türkischen Runenschrifteintrag in der uigurischen Übersetzung des buddhistischen Sūtra Säkiz Jükmäk. In: Studia Orientalia. (1936)

Räsulzadä Mähämmäd Ämin: Çagdaș Azerbaycan edebiyatı : Pariste "Kafkasya, Türküstan ve Ukrayna Dostluk Cemiyeti"nde verilmiș bir konfrans. In: Millî Azerbaycan Neşriyatı gayri mevkute serisinden. (1936)

Reitzer Béla: Az igazgatóság tagjainak fizetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 63-70a. (1936)

Reitzer Béla: Az igazgatóság tagjainak fizetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 349-364a. (1936)

Reé László: A magyar huszár fényképcsarnoka. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 347-613. (1936)

Rudnyánszky Ferenc: Magyar népies lovassport. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 180-184. (1936)

Rusznyák István and Szent-Györgyi Albert: Vitamin P : flavonols as vitamins : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (138). p. 27. (1936)

Rypka Jan: La métrique du Mutaqárib épique du persan : etude comparative sur le Šáh-náme, Yúsuf va Zulaykhá et le Garšásp-náme. In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague. (1936)

Rypka Jan: Polsko, Ukrajina, Krym a Vysoká Porta v první pol. XVII. stol. In: Časopis Národního musea. pp. 19-39. (1936)

Rédvay István: Az 1848-49. évi szabadságharc. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 137-153. (1936)

Rónay Gyula: Alkalmazható-e a T. E. 12. §-a a fizetési meghagyásos eljárásban? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 412-418a. (1936)

S

S. F.: A korlátolt felelősségű társaság megalakulása, működése és megszűnése címmel jelent meg dr. Bernhard Miksának új könyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 218a. (1936)

Sander Fritz: Das Verhältnis von Staat und Recht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1936)

Schaffer Károly and Miskolczy Dezső: Anatomische Wesensbestimmung der Hereditär-organischen Nerven-Geisteskrankheiten. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1936)

Schneller György: Angol jogi különlegességek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 209-213a. (1936)

Schneller György: Az „electio" kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 340-341a. (1936)

Schneller György: Néhány szó áz angol juryről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 271-273a. (1936)

Schultheisz Emil: A jogrend érzelmi alapjának büntetőjogi védelme. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1936)

Somogyi József: Adh-Dhahabī's "Ta'rīkh al-islām" as an authority on the Mongol invasion of the Caliphate. In: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. pp. 595-604. (1936)

Somogyi József: A history of the Caliphate in the Ḥayat al-ḥayawān of ad-Damīrī. In: Bulletin of the School of Oriental Studies. pp. 143-155. (1936)

Somogyi József and Szirmayné Pulszky Henriette: Szirmay-Pulszky, H. : Genie und Irrsinn im ungarischen Geistesleben : München : Verlag von Ernst Reinhardt, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 103-104. (1936)

Steinitz Wolfgang: Magánhangzóilleszkedés az osztjákban. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1936)

Surányi-Unger Tivadar: A nemzetközi viszályok gazdasági háttere. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1936)

Szabó Imre: A makó-mezőkopáncsi templomrom.

Szakonyi Lajos: Magyar huszárok a lovassportban. In: A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története. pp. 173-179. (1936)

Szalay Zoltán: Kisleéli Szalay Zoltánt... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 492a. (1936)

Szenes Adolf: Útmutatás a polgári fiúiskolák mezőgazdasági gyakorlóóráinak felhasználására (különös tekintettel a szaktanárral vagy gyakorlóterülettel nem rendelkező iskolákra) : kiadta 5128/1935, eln. számú rendeletével a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a m. kir. földmívelésügyi miniszterrel egyetértőleg. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 38-40. (1936)

Szent-Györgyi Albert: Fortschritte der Vitaminforschung. In: Umschau, (40) 38. pp. 736-737. (1936)

Szent-Györgyi Albert: Oxydation, Fermentation, intermediärer Stoffwechsel. In: Schweizerische medizinische Wochenschrift, (66) 37. pp. 885-888. (1936)

Szent-Györgyi Albert: A biológiai oxydációk mechanizmusa : székfoglaló értekezés. In: Matematikai és Természettudományi Értesítő : a Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának folyóirata, (54). pp. 412-415. (1936)

Szent-Györgyi Albert: Újabb irányzatok a vitaminok therapiás alkalmazásában. In: Orvosképzés : az orvosi továbbképzés központi bizottsága folyóirata, (26). pp. 670-672. (1936)

Szent-Györgyi Albert: A természettudományi kutatás válsága. In: Magyar Rotary : a 82. körzet (Magyarország) havi közlönye, (1) 3-4. pp. 50-53. (1936)

Szent-Györgyi Albert: A vitaminkutatás újabb haladása. In: Búvár, (2) 11. pp. 727-728. (1936)

ifj. Szigeti László: Budapest székesfőváros lakbérleti szabályrendeletének magyarázata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 628a. (1936)

ifj. Szigeti László: Dr. Bernhard Miksa két új könyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 281-282a. (1936)

ifj. Szigeti László: Országos Ügyvédszövetség 1911-1936. Jubileumi Emlékalbum. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 427-428a. (1936)

ifj. Szigeti László: Perjogi jogegységi kérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 201-205a. (1936)

ifj. Szigeti László: A jogalkalmazás tudományának alapjai. (Jegyzetek dr. Markó Jenő ilyen című könyvéhez. Magyar Jogászegylet könyvtára, 17.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 721-723a. (1936)

ifj. Szigeti László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 604-606a. (1936)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria 43. számú jogegységi döntvényéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 315-319a. (1936)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 73. és 74. számú döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 52-54a. (1936)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 76. és 77. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 117a. (1936)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria legújabb gyakorlata köteléki és nőtartási perekben (anyagi jog) Dr. Westermayer Vidor, a m. kir. Kúria ny. tanácselnöke előszavával. Irta és összeállította: Dr. Hajnal Henrik... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 144-147a. (1936)

ifj. Szigeti László: A magyar Corpus Juris : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 724a. (1936)

ifj. Szigeti László: A méltányosságról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 365-373a. (1936)

ifj. Szigeti László: Észrevételek a perrendtartási novella tervezetéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 534-540a. (1936)

Szladits Károly: J. W. Hedemann: Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX. Jahrhundert. II. 2. kötet: Entwicklung des formellen Bodenrechts. (Berlin, 1935. C. Heymann, 406. lap.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 279-281a. (1936)

Székely János: "K.f.e.". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 588-590a. (1936)

Székely János: Szépséghez való jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 333-334a. (1936)

Székács Aladár: Székács Aladár - az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület elnöke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 551a. (1936)

Székács Antal: Fegyelmi bíráskodás versenyperekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 501-510a. (1936)

Szücs Ervin: A tagosításról : a tagosítás gazdasági jelentőségének és a 34.700/1935. I. M. sz. rendeletnek ismertetése. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1936)

Sömjén László: A szabályrendeletalkotási jog : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1936)

Sőtér István: A XVII. századi francia rhetorikák [!retorikák] stilus-szemlélete [!stílus-szemlélete]. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

T

T. S.: Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Geny (Mélanges Geny) 3 köt. Recueil Sirey, Pàris 1934 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 423-425a. (1936)

Tagliavini Carlo: Miscellanea etimologica balcanica. In: Revue Internationale des Études Balkaniques. (1936)

Takács György: Pénzügyjogi kötelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 717-721a. (1936)

Thirring Gusztáv: A soproni részházak : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1936)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Die Nordvölker bei Bīrūnī. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1936)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Die Schwerter der Germanen, nach arabischen Berichten des 9-11. Jahrhunderts. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1936)

Tonelli Sándor: Az emberi civilizáció kezdetei.

Tonelli Sándor: A magyar paprika sorsa.

Trebits Herbert: A 300/1936. M. E. számú rendeletnek a külfölddel szemben fennálló áruvételártartozások pengőben való lerovására vonatkozó rendelkezései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 106-111a. (1936)

Trebits Herbert: A 300/1936. M. E. számú rendeletnek az értékpapírbehozatal eltiltása és az értékpapírok szelvényeinek beváltására vonatkozó rendelkezései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 102-106a. (1936)

Trebits Herbert: Rádión való közlés és a magyar Szerzői Törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 205-209a. (1936)

Trócsányi Dezső and Horn József: Horn József : A közgazdasági ismeretek könyve : Győr, Moson és Pozsony K.E.E. Vármegyék Közönsége, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 158-159. (1936)

Trócsányi Dezső and Rakitovszky István: Rakitovszky István : Közgazdasági pedagógiai és nemzetnevelési alapelvek ; különlenyomat a Kereskedelmi Szakoktatás 1933/35-i évfolyamából : Budapest, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 214-215. (1936)

Tunyogi Szücs Kálmán: Moratóriumból kibontakozás felé. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 5-12a. (1936)

Tunyogi Szücs Kálmán: A teherhatárok helyesbítése : az 1800/1936. I. M. sz. rendelet -szövege és magyarázata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 149-164a. (1936)

Tóth György: A Kúria határozatainak közzététele. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 81-89a. (1936)

Tóth György: A magyar Házassági Törvény 80. §. a) pontja és az elhagyás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 510-519a. (1936)

U

Uhlenbrock Paul: Das Völkerrecht der Staatsangehörigkeit. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1936)

V

Varannai István: A kartell. Irta: harasztosi Király Ferenc dr. (Grill Károly kiadványa) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 425-427a. (1936)

Vavrinecz Béla and Havas István: Havas István : Egy évtized a polgári iskolai küzdelmek élén (1925-1934) : elnöki beszédei, cikkei és kisebb tanulmányai : [Budapest : Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1935]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 47-48. (1936)

Vámos Ferenc: Magyar faépítészet. In: Magyarságtudomány. (1936)

Vernadskij Georgij Vladimirovič: Notes on the history of the Uighurs in the late middle ages. In: Journal of the American Oriental Society. (1936)

Vladár Gábor and Grosschmid Béni: Serlegbeszéd Grosschmid Béni nyolcvanötödik születésnapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 629-635a. (1936)

Vági József: Az 1935. évi bírói gyakorlat alapgondolatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 54-63a. (1936)

Vági József: Magánjogi szabályok az Ipartörvény novellájában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 673-676a. (1936)

Vági József: Perujítási [!Perújítási] határidő számítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 418-419a. (1936)

Vági József: Szászy István: Clearing - és fizetési egyezmények a nemzetközi fizetési forgalomban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 626-627a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 540-545a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 120-127a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 195-200a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 677-686a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 591-596a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 240-248a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 319-326a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 388-395a. (1936)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 477-485a. (1936)

Vági József and Frigyes Béla: Frigyes Béla : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 489-492a. (1936)

Vági József and Meszlény Artur: Emlékkönyv Meszlény Arthur születésének 60. évfordulójára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 552-555a. (1936)

Vályi Lajos: Az új székesfővárosi lakásbérleti szabályrendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 382-388a. (1936)

Váradi József and Kemény Ferenc: Kemény Ferenc : A népjellem a nevelés- és oktatásügyben : különlenyomat a Magyar Tanytóképzőnek 1935-i évfolyamából ; Budapest, 1936, Sárkány Nyomda Rt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 96-97. (1936)

Váradi József and Marczell Mihály: Marczell Mihály : A nevelés művészete ; A bontakozó élet 7. köt. : Budapest : Élet, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 150-151. (1936)

Váradi József and Noszlopi László: Noszlopi László : Jellemlátás és jellemigézés ; (Szent István könyvek 118-119.) : Budapest :$bSzent István-Társulat,$c1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 161. (1936)

Vér György: Hogyan állították elő szegedi paprikából a szegedi egyetemen az új vitamint. Szent-Györgyi és Rusznyák professzorok kutatómunkájának nagyjelentőségű új eredménye: a P-vitamin. In: Délmagyarország, (12) 221. pp. 5-6. (1936)

W

Weltner Andor: Fokozatos felelősség és a gondatlanság foka. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 70-72a. (1936)

Weltner Andor: Késedelem és lehetetlenülés a nemleges kötelemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 127-131a. (1936)

Weltner Andor: Magánjogi csalás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 259-262a. (1936)

Weltner Andor: Ármaximálás Svájcban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 623-624a. (1936)

Wick Béla: A kassai Szent Erzsébet dóm.

Wittek Paul: Deux chapitres de l'histoire des turcs de Roum. In: Byzantion. (1936)

Z

Zajtay Imre: Jogellenes cselekményért való magánjogi felelősség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 572-583a. (1936)

Zerkowitz Zsigmond: Dr. Takács György: Rendszeres magyar pénzügyi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 492-498a. (1936)

Zichy István: Az euráziai lovas-nomád műveltség kérdéséhez. In: Budapesti Szemle. (1936)

Zsembery István: Hézagok és ellentétek perrendtartásunkban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 619-621a. (1936)

Zsirai Miklós: Budenz József : születésének századik évfordulójára. (1936)

Zsöllei Kálmán: Akadálya-e a Te. 49. §-a a Vht. 119. §-ban biztosított beavatkozási jognak? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 268-270a. (1936)

Á

Árvay Nándor: Az életbiztosítás általános jogelvei és a 4040/1936. M. E. számú Phőnix-rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 530-534a. (1936)

Árvay Nándor: Közterhek kiváltságos kielégítése és biztosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 701-704a. (1936)

É

Éltes Mátyás and Descoeudres Alice: Alice Descoeudres : Héroïnes et Héros : La Chaux-de-Fonds : Imprimerie des Coopératives Réunies. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 169-170. (1936)

Éltes Mátyás and Fritz Giese: Fritz Giese : Psychologisches Wörterbuch : Halle a. S. : C. Marhold, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 56-57. (1936)

Éltes Mátyás and Hanselmann Heinrich: Heinrich Hanselmann : "... aber er geht nicht gern zur Schule" ; Lernmüde Kinder : Zürich : Schweizer Spiegel-Verlag, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 54-55. (1936)

Éltes Mátyás and Harsányi István: Harsányi István : A hazugság mint nevelési probléma : Sárospatak, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 156-158. (1936)

Éltes Mátyás and Lósy-Schmidt Ede: Lósy-Schmidt Ede : Kempelen Farkas szerepe és érdeme a vakok általános oktatásának megindításában ; különlenyomat a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 38. évfolyamából : Budapest : Szerző, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 102-103. (1936)

Éltes Mátyás and Ranschburg Pál: Paul Ranschburg : Der Stand der jugendkundlichen Bestrebungen in Ungarn ; (Kny. a Zeitschrift für Jugendkunde 1935-i évfolyamából) : Leipzig : J. Klinkhardt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 163-164. (1936)

Éltes Mátyás and Sulyomi-Schulmann Adolf: Sulyomi-Schulmann Adolf : A beszédhibák elhárítása különös tekintettel a dadogásra : beszédgyógytani dolgozatok : Kalocsa : Magyar Gyógypedagógiai Társaság, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 97-99. (1936)

Ó

Óvári Papp Zoltán: L'influence des emprunts extérieurs sur le mouvement des prix et les échanges internationaux. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1936)

This list was generated on 2024. június 25. 20:03:34 CEST.