Items where Year is 1936

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó
Number of items: 256.

A

Ahmet, Ali: Monographie der Insel Ada-Kaleh = Ada Kaleh sziget monográfiája. (1936)

Alföldy, Ede: A magyar állampolgárság tragédiája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 520-522a. (1936)

Almásy, Károly: A biztosító intézetek által fizetendő illetékek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 659-666a. (1936)

B

Balla, Ignác: Az igényper joggyakorlatához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 622-623a. (1936)

Balla, Ignác: Követelés engedményezésének és letiltásának büntetőjogi védelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 330-333a. (1936)

Balla, Ignác: A Magyar Jogászegylet civiljogi szemináriumában f. évi január 8-án dr. Balla Ignác ügyrvéd tartott előadást „Házasságbontó jogunk válsága és reformja" címmel... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 137-139a. (1936)

Balla, Ignác: Valóban nem sikkaszt az engedményező, ha a másra engedményezett követelésére hozzá befolyt pénzt saját céljaira használja fel? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 255-259a. (1936)

Balla, Ignác: A székesfővárosi lakásbérleti szabályrendelet egyes kérdéseinek megbeszélése a dr. Sömjén-dr. Vitéz-féle kommentár nyomán. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 450-457a. (1936)

Balthazár, Géza: Törvénykezési illeték s az átalányrendszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 475-477a. (1936)

Barankay, Lajos: Nemzet és Műveltség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 129-138. (1936)

Beck, Salamon: Csábítási kárigény elenyészése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 546-548a. (1936)

Beck, Salamon: Dologi jog és telekkönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 545-546a. (1936)

Beck, Salamon: El nem vállalt kötelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 252-255a. (1936)

Beck, Salamon: G. Marton: Obligations de resultat et obligations de moyens, Paris. Libraírie du Recueil Sirey : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 139-143a. (1936)

Beck, Salamon: Huzamos szerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 650-659a. (1936)

Beck, Salamon: Minősítési szabadság és kérelemhez kötöttség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 615-619a. (1936)

Beck, Salamon: Polner Ödön emlékkönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 77-79a. (1936)

Beck, Salamon: A jogeszme uralma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 1-4a. (1936)

Beck, Salamon: A „joglépés"-ért való felelősség tanához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 164-170a. (1936)

Beck, Salamon: A jogszabályok rangsora. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 248-251a. (1936)

Beck, Salamon and Szladits, Károly and Fürst, László: Dr. Szladits Károly, Dr. Fürst László: A Magyar Magánjogi Bírói Gyakorlat, I—II. kötet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 80a. (1936)

Berger, László: A részvényes megtámadási joga, különös tekintettel az utóbbi évek birói gyakorlatára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 606-613a. (1936)

Berky, Imre and Jánosi, József: Jánosi József : Világnézeti típuskutatás és filozófiai megalapozása : Budapest : Pázmány Péter Irodalmi Társaság, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 45-46. (1936)

Berky, Imre and Ponesz, Aranka: Ponesz Aranka : Pécs város középiskoláinak népessége 1900-tól 1935-ig : Pécs, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 162-163. (1936)

Bernhard, Miksa: Hatáskör és illetékesség kft. perekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 407-412a. (1936)

Bibó, István: Le dogme du "bellum justum" et la théorie de l'infaillibilité juridique : essai critique sur la théorie pure du droit. In: Kolligátum. pp. 11-27. (1936)

Blau, György: A Jogászegylet civiljogi szemináriumában Blau György előadása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 625-626a. (1936)

Blau, György: Magyar házassági vagyonjog holland bíróság előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 443-450a. (1936)

Blau, György and Frigyes, Béla: Frigyes Béla emlékének : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 488-489a. (1936)

Buza, László: Szabadság és beavatkozás a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1936)

Buza, László and Zöldy, Miklós and Szabó, Mihály and Goltner, Dénes and Csekey, István: Jogi előadások a nemzetiszocializmusról. In: Kolligátum. pp. 1-179. (1936)

Bálint, Alajos: A makó-mezőkopáncsi középkori temető sírleletei.

Bánde, György: A biztosítási díjperek és a perrendi reform. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 706-708a. (1936)

Bárány, György: Hódmezővásárhely kora Árpád-Kori temetői : "Az emberben minden könyv nyomot hagy!" - jelige.

C

Csűry, Bálint: A népnyelvi búvárlat módszere. In: Kolligátum. pp. 1-42. (1936)

D

Davori Relkovic, Néda and Wolf, Hans and Kallbrunner, Josef: Hans Wolf : Das Schulwesen des Temesvarer Banats im 18. Jahrhundert : Gründung und Ausbau im Geiste des aufgeklärten Absolutismus ; (Veröffentlichungen des Wiener Hofkammerarchivs, Band 1.) ; Herausgegeben von Josef Kallbrunner : Baden bei Wien : Rohrer, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 220-221. (1936)

Degré, Miklós: Dr. Degré Miklós kír. ítélőtáblai elnök beszéde a bíró és ügyvédvizsgáló bizottság évadnyitó teljes ülésén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 134-137a. (1936)

Diczig, Alajos: Az alsófokú közigazgatási biráskodás [!bíráskodás] kérdése. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1936)

Drozdy, Gyula and Bartos, Fülöp: Magyar Paedagogiai Társaság : 1936 november 21-én Friml Aladár elnöklésével tartott felolvasó ülés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 224. (1936)

Dános, Edit and Kemény, Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 59-64. (1936)

E

Ehrnthal, Aladár: Házmesterjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 485-487a. (1936)

Ehrnthal, Aladár: Két jogegységi döntvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 117-120a. (1936)

Ehrnthal, Aladár: Magánjogi csalás, csalárd elhallgatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 335-337a. (1936)

F

Faragó, László and Somogyi, József: Somogyi József : Tehetség és eugenika : Budapest : Eggenberger, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 93-94. (1936)

Fazekas, Gy. I.: Die durch Ammoniak hervorgerufene experimentelle Nehennierenhypertrophi. In: Kolligátum. pp. 313-339. (1936)

Friml, Aladár: Kisparti János : A családi nevelés útjain : a középiskolai tanuló és a szülői ház : Budapest : Budapesti Kegyestanítórendi Gimnmázium, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 204-209. (1936)

Fränkel, Pál: Utszéli [!Útszéli] jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 550-551a. (1936)

Fränkel, Pál: A budapesti ügyvédi kamara évi jelentése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 274-277a. (1936)

Fränkel, Pál: Ügyvédi fegyelmi judikatura. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 419-423a. (1936)

G

Garzó, Jenő: Gondolatok a gazdaadósságok végleges rendezésével kapcsolatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 221-228a. (1936)

Glücksthal, Andor: Az Országos Hitelvédő Egylet jelentése 1926-1936 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 429-431a. (1936)

Glücksthal, Andor: Igazgatósági tagok kártérítési felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 181-188a. (1936)

Glücksthal, Andor: Ügyvéd erkölcsi kára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 201a. (1936)

Gold, Simon: A biztosítási ügynök tudomása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 89-96a. (1936)

Goldberger, József: Gaudemet Jenő: L'interprétation du Code Civil en Francé : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 345-347a. (1936)

Goldberger, József: Ügyleti kötelmek kisugárzása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 302-309a. (1936)

Goltner, Dénes: Az államhatalmak elválasztása vagy együttműködése. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1936)

Grossmann, László: Az özvegynek járó végkielégítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 404-407a. (1936)

Gyulai, Ágost: Elmélet és gyakorlat a tanügyi igazgatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 192-199. (1936)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Fináczy Ernő tiszteleti [!tiszteletbeli] elnökről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 65-79. (1936)

Gyulai, Ágost: Kornis Gyula : Egyetem és politika : Budapest : Franklin, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 145-149. (1936)

Gyulai, Ágost: Laurentzy Vilmos : Új magyar iskolapolitika : Budapest : Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 43-45. (1936)

Gyulai, Ágost and Croner, Else and Kemény, Ferenc: Croner Elza : Spranger Ede személyisége és munkássága ; magyarra átültette és jegyzetekkel ellátta Kemény Ferenc : Budapest : Bibliothéka Kiadó, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 212-214. (1936)

Gyulai, Ágost and Domokos, Lászlóné and Blaskovich, Edit and Ferriére, Adolphe: Domokos Lászlóné és Blaskovich Edit : Az alkotó munka az Új iskolában ; Ferriere Adolf előszavával : Budapest : Magyar Gyermektanulmányi és Nevelésügyi Társaság, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 153-156. (1936)

Gyulai, Ágost and Dénes, Szilárd: Dénes Szilárd : Hogyan hatott a tanítás Arany János lelki életére? ; különlenyomat az Irodalomtörténeti Közleményekből : Budapest, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 218. (1936)

Gyulai, Ágost and Fináczy, Ernő and Balassa, Brunó and Nagy J., Béla and Prohászka, Lajos: Fináczy Ernő : Didaktika : F. E. egyetemi előadásai ; kéziratából sajtó alá rendezték tanítványai: Balassa Brunó, Nagy J. Béla, Prohászka Lajos : Budapest : Studium, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 28-33. (1936)

Gyulai, Ágost and Greguss, Pál: Greguss Pál : Bevezetés az örökléstanba : Budapest : Novák Rudolf és Társa, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 94-95. (1936)

Gyulai, Ágost and Katona Lajosné Thuránszky, Irén: Katona Lajosné Thuránszky Irén : A magyar tanítónők Mária Dorothea Egyesületének félszázados története 1885-1935 : Budapest : Mária Dorothea Egyesület, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 161-162. (1936)

Gyulai, Ágost and Kornis, Gyula: Kornis Gyula : A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása háromszázéves évfordulójának jubileumi emlékkönyve : Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 203-204. (1936)

Gyulai, Ágost and Kornis, Gyula: Kornis Gyula : Pázmány személyisége : Budapest : Franklin-Társulat, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 33-36. (1936)

Gyulai, Ágost and Laurentzy, Vilmos: Laurentzy Vilmos : A mezőgazdasági szakoktatás modern és racionális megszervezése és a polgári iskola reformja : Budapest : Pedagógiai Szeminárium, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 43-45. (1936)

Gyulai, Ágost and Loschdorfer, János: Loschdorfer János : Évkönyv az 1932/33. és 1933/34. iskolaévről ; a Budapest-Székesfővárosi IX., Mester-utcai Irányító Polgári Iskola kiadványai, I. köt. : Budapest, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 40-42. (1936)

Gyulai, Ágost and Misángyi, Ottó: Misángyi Ottó : A testnevelés jelentősége a közművelődésben : Budapest : Stephaneum, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 159-160. (1936)

Gyulai, Ágost and Olay, Ferenc: Olay Ferenc : Kisebbségi népoktatás : Budapest : Magyar Nemzeti Szövetség, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 46-47. (1936)

Gyulai, Ágost and Vecsey, Lajos: Vecsey Lajos : A szombathelyi királyi líceum alapítása és első évei : 1793-1808 : Szombathely : Vasvmegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 48-50. (1936)

Gyulai, Ágost and Vicsay, Lajos: Vicsay Lajos : Óratervek a magyar történelem tanításához : Szeged : A Gyakorlati Pedagógia, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 100-101. (1936)

György, Ernő: A követelés engedményezés büntetőjogi védelme és az érdekszempont. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 402-404a. (1936)

Gálffyné Tarczay, Erzsébet: A leányközépiskolák reformjához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 138-142. (1936)

Gárdonyi, István: Kifogásolt követelések sorsa az O. H. E. előtti eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 132-134a. (1936)

Gáspár, Pál and Foerster, Friedrich Wilhelm: Fr. W. Foerster : Alte und nene Erziehung : 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 107-109. (1936)

Gönczi, Gábor: A jogcímvédelmi teória mai állása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 689-701a. (1936)

H

Hacker, Ervin: Társadalmi kapillaritás és kriminalitás. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1936)

Hajdu, János: A nevelés gondolata Eötvös József báró költészetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 177-192. (1936)

Homeros, : Homeri Ilias. Pars 2., Iliadis XIII-XXIV. In: Kolligátum. pp. 1-264. (1936)

Horn, József: Közgazdasági ismeretek a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 8-19. (1936)

Horner, Miklós: A német nemzeti szocializmus útja. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1936)

Horváth, Barna: Joguralom és parancsuralom. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1936)

Horváth, Barna: La structure du droit dans ses rapports avec les autres régles de la vie sociale et avec les lois de la réalité. In: Kolligátum. pp. 257-270. (1936)

Huppert, Leó: Dr. Sztodolnik László kir. törvényszéki titkár: A korlátolt felelősségű társaságok cégjogi teendői : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 431-432a. (1936)

Huppert, Leó: Jogszabályaink módosítása és a 300/1936. M. E. sz. rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 170-177a. (1936)

I

Istvánffy, László: A tárgyi felelősség előzetes kizárásáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 285-298a. (1936)

J

Jankovits, Miklós and Döpp-Vorwald, Heinrich: Heinrich Döpp-Vorwald : Pädagogischer Realismus als Gegenwartsaufgabe ; Forschungen und Werke zur Erziehungswissenschaft , 22 Band : Weimar : Böhlau, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 111-112. (1936)

Jeszenszky, Ferenc: Teherhatárhelyesbítés a gazdaadós és a hitelező szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 228-236a. (1936)

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1608-1699.

Jánosi, József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése : székfoglaló értekezésül felolvasta a Szent István Akadémia I. osztályában 1936. jan. 24-én. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1936)

K

Kelemen, Krizosztom: A vallás mint nevelési tényező az iskola életében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 1-7. (1936)

Kemény, Ferenc: Annuaire International de l'Éducation et de l'Enseignement 1935 : Geneve : Bureau International d'Éducation, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 53-54. (1936)

Kemény, Ferenc: Egy elfelejtett magyar "karakterológus" : Rónay Jácint. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 19-25. (1936)

Kemény, Ferenc: Faragó László : A harmadik humanizmus és a harmadik birodalom : Budapest, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 36-38. (1936)

Kemény, Ferenc: IVe Conférence Internationale de l'Instruction Publique ; Proces-verbaux et résolutions : Genève : 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 55-56. (1936)

Kemény, Ferenc: Le Bureau International d'Éducation en 1935-1936 : Geneve, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 168-169. (1936)

Kemény, Ferenc: Theodor Haralambides : Die Schulpolitik Griechenlands : Studie zur Kulturgeschichte Neugriechenlands von 1821-1935 : Berlin : Junker und Dunnhaupt, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 50-52. (1936)

Kemény, Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 224. (1936)

Kemény, Ferenc: A nemzetközi nevelés- és oktatásügyi hírszolgálat köréből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 199-202. (1936)

Kemény, Ferenc and Albert, Wilhelm: Wilhelm Albert : Grenz- und auslanddeutsche Unterrichtsskizzen : Leipzig : Wunderlich, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 218-220. (1936)

Kemény, Ferenc and Gray, Ruth A.: R. A. Gray : Doctors theses in education : 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 165-167. (1936)

Kemény, Ferenc and Gyulai, Ágost: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 114-115. (1936)

Kemény, Ferenc and Láczer, István: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 172-175. (1936)

Kemény, Ferenc and Proffitt, Maris Marion: M. M. Proffitt : High-school clubs : Bulletin, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 165-167. (1936)

Kemény, Ferenc and Spranger, Eduard: Eduard Spranger : Probleme der Kulturmorphologie ; különkiadás a porosz tudományos akadémia bölcs.-tört. osztálya üléseinek tudosításaiból : Berlin, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 104-107. (1936)

Kemény, Ferenc and Spranger, Eduard: Spranger Eduard : Közerkölcs és személyes erkölcsiség ; előadás a budapesti kir. m. Pázmány Péter-tudományegyetem aulájában 1936 március 9-én : Budapest : Magyar Filozófiai Társaság, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 143-145. (1936)

Kemény, Ferenc and Springenschmid, Karl: Springenschmid, Karl : Deutschland, geopolitisch gesehen : Leipzig : Wunderlich, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 222-223. (1936)

Kemény, Ferenc and Turosienski, Severin Kazimierz: S. K. Turosienski : Foreign and comparative education. A list of references : Bulletin, 1930. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 165-167. (1936)

Kemény, Ferenc and Wüllenweber, Fritz: Fritz Wüllenweber : Altgermanische Erziehung : Hamburg : Hanseat, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 221-222. (1936)

Kemény, Gábor and Varga, Béla: Varga Béla : A paedagogia alapkérdése : Szeged : Ferenc József Tudományegyetem filoz. szekciója, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 151-153. (1936)

Keresztes, Gyula: Gyakorlati kérdések a jelzálogjog köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 398-402a. (1936)

Kertész, János and Kontra, László and Bielek, Tibor and Johan, Béla: Kontra László - Bielek Tibor : A falú egészségvédelme ; a M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet 5. sz. közleménye, 1934. Az előszót írta Johan Béla : Pécs : Egyetemi Könyvkiadó, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 42-43. (1936)

Király, Ferenc: Király Ferenc : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 624a. (1936)

Kisfaludi, Imre: Sérelmes-e a m. kir. Kuria 76. sz. jogegységi döntvénye? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 1-12b. (1936)

Klug, Emil and Pongrácz, Jenő: Dr. Klug Emil és Dr. Pongrácz Jenő budapesti ügyvédek „Az adók" címmel jól kezelhető gyakorlati könyvecskét állítottak össze... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 284a. (1936)

Koczogh, András and Obermüller, Ferenc: Obermüller Ferenc : A miliő-iskola : gondolatok a tanítás intenzitása fokozásának kérdéséhez : Esztergom, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 215-217. (1936)

Kogutowicz, Károly: Dunántúl és Kisalföld : írásban és képben.

Komin, Ferenc: Ernst Rabel: Das Recht des Warenkaufes : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 555-556a. (1936)

Komin, Ferenc: A kikiáltási ár a módosított ingatlan-végrehajtási eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 263-268a. (1936)

Kornis, Gyula and Friml, Aladár and Gyulai, Ágost and Montessori, Maria: Magyar Paedagogiai Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 116-128. (1936)

Kovrig, Ilona: A császárkori fibulák főtípusai Pannóniában = Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

Kovrig, Ilona: A császárkori fibulák főtípusai Pannóniában = Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

Kovács, Marcel: Kovács Marcell : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 624-625a. (1936)

Krompecher, István: A szivacsos csontállomány elemei = Die Buaelemente der Spongiosa der Knochen. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1936)

Károlyi, Károly Garbibaldi: Végrehajtás védett gazdák ellen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 373-382a. (1936)

Kövess, Béla: Dr. Pap József. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 72-73a. (1936)

Kúti, Arthur: Vitás kérdések a telepítési törvényben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 584-588a. (1936)

L

Liebmann, Ernő: Állami kölcsönök válságidőkben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 557-571a. (1936)

Loczka, Alajos: Középfokú gazdasági szakoktatásunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 79-92. (1936)

Lux, Gyula and Davori Relkovic, Néda: Neda Relkovic : Bilder aus dem deutschen Schulwesen der sieben niedern Bergstädte des ungarischen Oberlandes im 16. und 17. Jahrhundert ; különlenyomat a Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts 25. évfolyamának 3-4. füzetéből : Berlin, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 164-165. (1936)

M

Magyari, Piroska: Magyari Piroska : A nagymagyarországi románok iskolaügye : Szeged : Ablaka Kiadó, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 99-100. (1936)

Meszlény, Artur: Megemlékezés Baumgarten Nándorról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 74-76a. (1936)

Munkácsi, Ernő: Egyes kérdések a részletügyletek köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 28-41a. (1936)

Munkácsi, Ernő: Magánjog az ügyvédi rendtartás javaslatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 666-673a. (1936)

Mátrai, László and Prohászka, Lajos: Prohászka Lajos : A vándor és a bujdosó : Budapest : Dunántúl egyetemi Nyomda, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 209-212. (1936)

N

Nagy, ifj. Dezső: Perismétlés külföldi valutaügyekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 189-194a. (1936)

Nagy, ifj. Dezső and Degré, Alajos: Dr. Degré Alajos: Négyeskönyv perjogi anyaga. (A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtörténeti szemináriuma. Az Illés szeminárium kiadványa. Budapest, 1936.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 282-284a. (1936)

Nagy J., Béla and Arató, István: Arató István : A kőszegi ev. leánylíceum szakteremrendszere ; a kőszegi Gyurátz Ferenc ág. h. ev. leánynevelő intézet 1934-35. évi éretesítőjéből : Kőszeg : Rónay F. könyvnyomdája, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 217. (1936)

Nemesné Müller, Márta and Belwitt, Trevor: Trevor Belwitt : The Modern Schools Handbook : London : Victor Gollancz, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 52-53. (1936)

Nemesné Müller, Márta and Förtsch, Arno: Arno Förtsch : Freies Werkschaffen und Gestaltungstypen : Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 167-168. (1936)

Nemesné Müller, Márta and Riekel, August: August Riekel : Drei Generationen : München : Ernst Reinhardt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 109-111. (1936)

Neugröschel, Endre: A hűtlen elhagyás mint relatív bontóok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 597-604a. (1936)

Noszlopi, László: Magyarrá nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 25-28. (1936)

Nyeviczkey, Zoltán: Mi a „hallgatólagos" arany-klauzula ? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 298-302a. (1936)

Nyeviczkey, Zoltán: A jelzáloghitelező jogállása a haszonélvezővel szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 437-443a. (1936)

Némethy, Sándor: A tiszti fegyverhasználat. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1936)

P

P., T.: Magyar Takarékpénztárak és Bankok évkönyve. I. kötet, 1936. Szerkesztette dr. Makai Ernő : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 213-217a. (1936)

Padányi-Frank, Antal: Magyar Paedagogiai Társaság : Éltes Mátyás ravatalánál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 175-176. (1936)

Palágyi, Róbert: „A magyar szerzői jog különös tekintettel a m. kir. Kúria gyakorlatára." Irta: dr. Alföldy Dezső : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 342-345a. (1936)

Pethő, Tibor: Devizajogi perfelfüggesztés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 613-615a. (1936)

Pethő, Tibor: Erdők nyilvántartása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 528-529a. (1936)

Pethő, Tibor: Jegyzetek a telepítési javaslathoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 96-102a. (1936)

Pethő, Tibor: Közjog és magánjog a hitbizományi javaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 22-28a. (1936)

Pethő, Tibor: Külföldi valutaváltozások és a magyar váltóadósok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 704-705a. (1936)

Pethő, Tibor: Külföldi valutaváltozások és a magyar váltóadósok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 704-705a. (1936)

Pethő, Tibor: Számjegyzékbe nem vett részvény és közgyűlés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 177-181a. (1936)

Pethő, Tibor: A külföldi valuták leértékelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 636-650a. (1936)

Pethő, Tibor and Szászy, István: Néhány megjegyzés Szászy Istvánnak a nemzetközi Clearíng- és fizetési egyezményekről szóló művéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 714-717a. (1936)

Polzovics, Iván: Az u. n. gazdasági szankciók : különös tekintettel a Nemzetek Szövetségének az olasz-abesszin [!abesszín] viszállyal kapcsolatos gyakorlatára : írta és a Magyar Jogászegylet nemzetközi jogi szakosztályánk 1936. évi január hó 25. napján tartott ülésén előadta. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1936)

Pusztai, János: Unokául fogadás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 395-398a. (1936)

Péter, János: Vives J. Lajos válogatott neveléstudományi művei ; fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Péter János : Kézdivásárhely : Minerva, [1935]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 101-102. (1936)

R

Reitzer, Béla: Az igazgatóság tagjainak fizetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 63-70a. (1936)

Reitzer, Béla: Az igazgatóság tagjainak fizetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 349-364a. (1936)

Rónay, Gyula: Alkalmazható-e a T. E. 12. §-a a fizetési meghagyásos eljárásban? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 412-418a. (1936)

S

S., F.: A korlátolt felelősségű társaság megalakulása, működése és megszűnése címmel jelent meg dr. Bernhard Miksának új könyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 218a. (1936)

Sander, Fritz: Das Verhältnis von Staat und Recht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1936)

Schaffer, Károly and Miskolczy, Dezső: Anatomische Wesensbestimmung der Hereditär-organischen Nerven-Geisteskrankheiten. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1936)

Schneller, György: Angol jogi különlegességek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 209-213a. (1936)

Schneller, György: Az „electio" kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 340-341a. (1936)

Schneller, György: Néhány szó áz angol juryről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 271-273a. (1936)

Schultheisz, Emil: A jogrend érzelmi alapjának büntetőjogi védelme. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1936)

Somogyi, József and Szirmayné Pulszky, Henriette: Szirmay-Pulszky, H. : Genie und Irrsinn im ungarischen Geistesleben : München : Verlag von Ernst Reinhardt, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 103-104. (1936)

Surányi-Unger, Tivadar: A nemzetközi viszályok gazdasági háttere. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1936)

Szabó, Imre: A makó-mezőkopáncsi templomrom.

Szalay, Zoltán: Kisleéli Szalay Zoltánt... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 492a. (1936)

Szenes, Adolf: Útmutatás a polgári fiúiskolák mezőgazdasági gyakorlóóráinak felhasználására (különös tekintettel a szaktanárral vagy gyakorlóterülettel nem rendelkező iskolákra) : kiadta 5128/1935, eln. számú rendeletével a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a m. kir. földmívelésügyi miniszterrel egyetértőleg. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 38-40. (1936)

Szigeti, ifj. László: Budapest székesfőváros lakbérleti szabályrendeletének magyarázata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 628a. (1936)

Szigeti, ifj. László: Dr. Bernhard Miksa két új könyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 281-282a. (1936)

Szigeti, ifj. László: Országos Ügyvédszövetség 1911-1936. Jubileumi Emlékalbum. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 427-428a. (1936)

Szigeti, ifj. László: Perjogi jogegységi kérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 201-205a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A jogalkalmazás tudományának alapjai. (Jegyzetek dr. Markó Jenő ilyen című könyvéhez. Magyar Jogászegylet könyvtára, 17.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 721-723a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 604-606a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria 43. számú jogegységi döntvényéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 315-319a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 73. és 74. számú döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 52-54a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 76. és 77. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 117a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria legújabb gyakorlata köteléki és nőtartási perekben (anyagi jog) Dr. Westermayer Vidor, a m. kir. Kúria ny. tanácselnöke előszavával. Irta és összeállította: Dr. Hajnal Henrik... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 144-147a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A magyar Corpus Juris : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 724a. (1936)

Szigeti, ifj. László: A méltányosságról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 365-373a. (1936)

Szigeti, ifj. László: Észrevételek a perrendtartási novella tervezetéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 534-540a. (1936)

Szladits, Károly: J. W. Hedemann: Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX. Jahrhundert. II. 2. kötet: Entwicklung des formellen Bodenrechts. (Berlin, 1935. C. Heymann, 406. lap.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 279-281a. (1936)

Székely, János: "K.f.e.". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 588-590a. (1936)

Székely, János: Szépséghez való jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 333-334a. (1936)

Székács, Aladár: Székács Aladár - az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület elnöke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 551a. (1936)

Székács, Antal: Fegyelmi bíráskodás versenyperekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 501-510a. (1936)

Szücs, Ervin: A tagosításról : a tagosítás gazdasági jelentőségének és a 34.700/1935. I. M. sz. rendeletnek ismertetése. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1936)

Sömjén, László: A szabályrendeletalkotási jog : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1936)

Sőtér, István: A XVII. századi francia rhetorikák [!retorikák] stilus-szemlélete [!stílus-szemlélete]. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

T

T., S.: Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Geny (Mélanges Geny) 3 köt. Recueil Sirey, Pàris 1934 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 423-425a. (1936)

Takács, György: Pénzügyjogi kötelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 717-721a. (1936)

Thirring, Gusztáv: A soproni részházak : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1936)

Trebits, Herbert: A 300/1936. M. E. számú rendeletnek a külfölddel szemben fennálló áruvételártartozások pengőben való lerovására vonatkozó rendelkezései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 106-111a. (1936)

Trebits, Herbert: A 300/1936. M. E. számú rendeletnek az értékpapírbehozatal eltiltása és az értékpapírok szelvényeinek beváltására vonatkozó rendelkezései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 102-106a. (1936)

Trebits, Herbert: Rádión való közlés és a magyar Szerzői Törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 205-209a. (1936)

Trócsányi, Dezső and Horn, József: Horn József : A közgazdasági ismeretek könyve : Győr, Moson és Pozsony K.E.E. Vármegyék Közönsége, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 158-159. (1936)

Trócsányi, Dezső and Rakitovszky, István: Rakitovszky István : Közgazdasági pedagógiai és nemzetnevelési alapelvek ; különlenyomat a Kereskedelmi Szakoktatás 1933/35-i évfolyamából : Budapest, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 214-215. (1936)

Tunyogi Szücs, Kálmán: Moratóriumból kibontakozás felé. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 5-12a. (1936)

Tunyogi Szücs, Kálmán: A teherhatárok helyesbítése : az 1800/1936. I. M. sz. rendelet -szövege és magyarázata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 149-164a. (1936)

Tóth, György: A Kúria határozatainak közzététele. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 81-89a. (1936)

Tóth, György: A magyar Házassági Törvény 80. §. a) pontja és az elhagyás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 510-519a. (1936)

U

Uhlenbrock, Paul: Das Völkerrecht der Staatsangehörigkeit. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1936)

V

Varannai, István: A kartell. Irta: harasztosi Király Ferenc dr. (Grill Károly kiadványa) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 425-427a. (1936)

Vavrinecz, Béla and Havas, István: Havas István : Egy évtized a polgári iskolai küzdelmek élén (1925-1934) : elnöki beszédei, cikkei és kisebb tanulmányai : [Budapest : Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1935]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 47-48. (1936)

Vladár, Gábor and Grosschmid, Béni: Serlegbeszéd Grosschmid Béni nyolcvanötödik születésnapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 629-635a. (1936)

Vági, József: Az 1935. évi bírói gyakorlat alapgondolatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 54-63a. (1936)

Vági, József: Magánjogi szabályok az Ipartörvény novellájában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 673-676a. (1936)

Vági, József: Perujítási [!Perújítási] határidő számítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 418-419a. (1936)

Vági, József: Szászy István: Clearing - és fizetési egyezmények a nemzetközi fizetési forgalomban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 626-627a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 540-545a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 120-127a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 195-200a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 677-686a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 591-596a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 240-248a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 319-326a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 388-395a. (1936)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 477-485a. (1936)

Vági, József and Frigyes, Béla: Frigyes Béla : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 489-492a. (1936)

Vági, József and Meszlény, Artur: Emlékkönyv Meszlény Arthur születésének 60. évfordulójára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 552-555a. (1936)

Vályi, Lajos: Az új székesfővárosi lakásbérleti szabályrendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 382-388a. (1936)

Váradi, József and Kemény, Ferenc: Kemény Ferenc : A népjellem a nevelés- és oktatásügyben : különlenyomat a Magyar Tanytóképzőnek 1935-i évfolyamából ; Budapest, 1936, Sárkány Nyomda Rt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 96-97. (1936)

Váradi, József and Marczell, Mihály: Marczell Mihály : A nevelés művészete ; A bontakozó élet 7. köt. : Budapest : Élet, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 150-151. (1936)

Váradi, József and Noszlopi, László: Noszlopi László : Jellemlátás és jellemigézés ; (Szent István könyvek 118-119.) : Budapest :$bSzent István-Társulat,$c1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). p. 161. (1936)

W

Weltner, Andor: Fokozatos felelősség és a gondatlanság foka. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 70-72a. (1936)

Weltner, Andor: Késedelem és lehetetlenülés a nemleges kötelemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 127-131a. (1936)

Weltner, Andor: Magánjogi csalás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 259-262a. (1936)

Weltner, Andor: Ármaximálás Svájcban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 623-624a. (1936)

Wick, Béla: A kassai Szent Erzsébet dóm.

Z

Zajtay, Imre: Jogellenes cselekményért való magánjogi felelősség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 572-583a. (1936)

Zerkowitz, Zsigmond: Dr. Takács György: Rendszeres magyar pénzügyi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 492-498a. (1936)

Zsembery, István: Hézagok és ellentétek perrendtartásunkban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 619-621a. (1936)

Zsöllei, Kálmán: Akadálya-e a Te. 49. §-a a Vht. 119. §-ban biztosított beavatkozási jognak? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 268-270a. (1936)

Á

Árvay, Nándor: Az életbiztosítás általános jogelvei és a 4040/1936. M. E. számú Phőnix-rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 530-534a. (1936)

Árvay, Nándor: Közterhek kiváltságos kielégítése és biztosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 701-704a. (1936)

É

Éltes, Mátyás and Descoeudres, Alice: Alice Descoeudres : Héroïnes et Héros : La Chaux-de-Fonds : Imprimerie des Coopératives Réunies. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 169-170. (1936)

Éltes, Mátyás and Fritz, Giese: Fritz Giese : Psychologisches Wörterbuch : Halle a. S. : C. Marhold, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 56-57. (1936)

Éltes, Mátyás and Hanselmann, Heinrich: Heinrich Hanselmann : "... aber er geht nicht gern zur Schule" ; Lernmüde Kinder : Zürich : Schweizer Spiegel-Verlag, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 54-55. (1936)

Éltes, Mátyás and Harsányi, István: Harsányi István : A hazugság mint nevelési probléma : Sárospatak, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 156-158. (1936)

Éltes, Mátyás and Lósy-Schmidt, Ede: Lósy-Schmidt Ede : Kempelen Farkas szerepe és érdeme a vakok általános oktatásának megindításában ; különlenyomat a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 38. évfolyamából : Budapest : Szerző, 1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 102-103. (1936)

Éltes, Mátyás and Ranschburg, Pál: Paul Ranschburg : Der Stand der jugendkundlichen Bestrebungen in Ungarn ; (Kny. a Zeitschrift für Jugendkunde 1935-i évfolyamából) : Leipzig : J. Klinkhardt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 163-164. (1936)

Éltes, Mátyás and Sulyomi-Schulmann, Adolf: Sulyomi-Schulmann Adolf : A beszédhibák elhárítása különös tekintettel a dadogásra : beszédgyógytani dolgozatok : Kalocsa : Magyar Gyógypedagógiai Társaság, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (45). pp. 97-99. (1936)

Ó

Óvári Papp, Zoltán: L'influence des emprunts extérieurs sur le mouvement des prix et les échanges internationaux. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1936)

This list was generated on 2021. december 1. 09:54:45 CET.