Items where Year is 1934

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 831.

Article

Az 1934-35. évre szóló állami költségvetés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 290-291a. (1934)

Az International Law Association budapesti konferenciája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 371a. (1934)

Az Országos Ügyvédotthon választását a polgármester megsemmisítette. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 160a. (1934)

Az Országos Ügyvédszövetség december 9-én tartotta harmadik országos értekezletét... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 44-45a. (1934)

Az adók legújabb érvényükben cím alatt dr. Klug Emil rövidre fogott összeállítást adott : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 114a. (1934)

Az aranydollárban és aranyfontban bekebelezett törlesztéses jelzálogkölcsönök részleteinek átszámítása, sorozása és kiutalása a végrehajtási eljárás során. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 476a. (1934)

Az ezévi bpesti kamarai költségvetésbe. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 166a. (1934)

Az uj [!új] adójavaslatok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 522-523a. (1934)

Az Ügyvédjelöltek Országos Szövetsége... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 598a. (1934)

Az Ügyvédotthon... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 47a. (1934)

Az állammal, községgel (várossal) kötött szállítási szerződés alapján felmerült és a szerződés szerint az állam stb. által utólagosan megtérítendő vasúti fuvarköltségekre vonatkozólag a vállalkozó által kiállított vétbizonyitvány illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 426-427a. (1934)

Az értékhatárok leszállítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 165a. (1934)

Az új versenytörvény életbelépése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 20a. (1934)

Az ügyvédi munkakör átalakulása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 366-367a. (1934)

Az üzleti hirdetések : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 242a. (1934)

Az. új telefonkönyv érdekes... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 109-110a. (1934)

Bakos Gyula: A közszállítás szabályai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 552a. (1934)

Balás P. Elemér és Egyed István: Rassegna di Legislaziona. Ungherese (Anni 1928-30.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 551-552a. (1934)

Beszámoló : a Magyar Jogászegylet 1933. évi rendes közgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 104-105a. (1934)

Biztosító intézetek alkalmazottainak az alkalmi üzletszerzésekért járó jutaléka általános kereseti adó alá-, a szolgálati viszony alapján kötelességszerűen teljesített üzletszerzésekért járó jutaléka pedig az alkalmazottak kereseti adója alá tartozik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 152-153a. (1934)

Bírói letétek után a kincstár még mindig nem fizet kamatot. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 127-128a. (1934)

Bűnvádi eljárásban az ügyvéd részéről, a dijának és kiadásainak az általa képviselt fél ellenében való megállapítása iránt benyújtott kérvény az 1914:XLIII. t-c. 1. §. 2. pontja, illetőleg az abban említett 1. b) pontja és az ezt módosító rendelkezések szerinti illeték alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 427-428a. (1934)

A Civiljogászok Vitatársaságában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 294a. (1934)

Devizatilalom és semmisség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 573-575a. (1934)

Dr. Iván Miklós: A koronától az aranypengőig : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 304a. (1934)

Egyházközségi és hitközségi adózás : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 552-553a. (1934)

Eljárás házassági ügyekben.Irta: dr. Nagy Domokos : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 242-243a. (1934)

Felhívás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 160a. (1934)

Fittler Dezső : [gyászhír]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 367-368a. (1934)

Ha a jövedelemadót az 5300/1931. M. E. sz. rendelet 4. §-a alapján kell megállapítani, az adóköteles vagyonában a megelőző év végéig történt szaporulat az adóösszeg megállapítására kihatással van akkor is, ha a vagyonszaporulat nem teljes éven át, hanem annak csak egy részében volt birtokában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 424a. (1934)

Ha az ingatlan adásvételi szerződésben az a kikötés foglaltatik, hogy a tulajdonjog telekkönyvileg a vevő javára csak a vételár teljes lefizetése után fog bekebeleztetni és a szerződő felek a vételár teljes kifizetése előtt, a szerződést hatálytalanították is, a kiszabott vagyonátruházási illeték törlésének helye nincsen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 428-430a. (1934)

J. P. Niboyet... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 371-372a. (1934)

Jelzálogjogunk. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 215-216a. (1934)

Jog címen Szegeden negyedévenként megjelenő... : [folyóirat-ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 437a. (1934)

A Jogi Hírlap Hiteljogi Döntvénytárának II. folyama megjelent. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 243a. (1934)

A Kereskedelmi Jog - 30 éves. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 550a. (1934)

Községi elöljárósághoz intézett levél, amelyben a község valamely lakosának anyagi helyzetére vonatkozó felvilágosítást kérnek, illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 424-425a. (1934)

A Kúria házasságjogi gyakorlatáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 240-242a. (1934)

Külföldi és belföldi valutatartozások fizetése és behajtása címen hasznos gyakorlati kézikönyv jelent meg ifj. Dr. Gergely Ernő... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 505a. (1934)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 48. (1934)

Megalakult a Magyar Értelmiség Szervezeteinek Bizottsága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 294-295a. (1934)

Megalakult az Ügyvédetthon betegsegélyezési csoportja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 550a. (1934)

Mindazoknál a kétoldalú jogügyleteknél, amelyek okirati illeték alá esnek, az illetékfizetési kötelezettség sortartás nélkül egyetemleges; más kétoldalúlag kötelező jogügyleteknél az 1920. évi XXXIV. t.-c.-nek fizetési kötelezettséget megállapító nem vitás rendelkezései irányadók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 425-426a. (1934)

Miniszteri ankét tárgyalta az ügyvédek helyzetét... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 110-111a. (1934)

Mozaikok a m. kir. Kúria hiteljogi joggyakorlatából. Irta: Dr. Fuchs Lajos : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 437a. (1934)

Nagy Ferenc emlékezete a Tudományos Akadémián. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 46a. (1934)

Nyilvános számadásra kötelezett társulatok, intézetek és vállalatok igazgatósági tagjainak illetékfizetési kezessége a törvénykezési illetékre nem terjed ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 427a. (1934)

Olvasóinkhoz! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 1a. (1934)

Oszwald István - a Kúria elnöke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 542-543a. (1934)

A Polgári Jog m. é. novemberi számában Jogéleti Munkaterv címen... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 47a. (1934)

A Polgári Jogi Határozatok Tára egységes szerkezetben. Irták: dr. Bernhard Miksa és dr. Vekerdy Géza. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 375-376a. (1934)

Polgári törvénykezésünk 1932. évi statisztikájából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 158-159a. (1934)

„Rádió, film és hangosfilm a szerzői jogban." Irta: Dr: Szente Andor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 114a. (1934)

Seregszemle. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 368-371a. (1934)

Sichermann : [gyászhír]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 173-174a. (1934)

Sodorványok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 99-101a. (1934)

Sodorványok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 148-149a. (1934)

Tanoncügyi jogszabályok címen hasznos könyv jelent meg Dr. Dóczi Sámuel ügyvéd és Dr. Pogány Dezső : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 437a. (1934)

"Tartozási követelés" vagy a pénzügyi jog viszonya a magánjoghoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 86-88a. (1934)

Uj [!Új] alakulások a hitelélet terén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 468-470a. (1934)

Uj [!Új] joghatóságok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 393-394a. (1934)

Választottbírósági központról sok szó esik ma... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 110a. (1934)

Welcome! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 1-2c. (1934)

A bpesti kamara fegyelmi gyakorlata... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 166-167a. (1934)

A budapesti központi királyi járásbíróságnál... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 165-166a. (1934)

A csehszlovák valuta devalvációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 223a. (1934)

A főváros perei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 432-433a. (1934)

A gyárak és gyárakhoz hasonló ipartelepek területén az üzem céljaira szolgáló épületek tulajdonosa és a gyár vagy ahhoz hasonló ipartelep üzemét folytató társaság között bérleti szerződés létesülhetését nem zárja ki az, hogy az épülettulajdonos tagja az üzemet folytató társaságnak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 151a. (1934)

A havonkint vagy hetenkint rendszeresen kifizetendő illetményeken kívül negyedévenként, félévenként, esetleg évenként kapott illetmény csak akkor vonandó a havi vagy heti illetményektől elkülönítve adó alá, ha az alkalmazott azt a fennálló szabályok vagy megállapodások alapján kapja negyedévenként, félévenként vagy évenként. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 153-154a. (1934)

Új illeték kódex. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 63a. (1934)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyv- és lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 83-85. (1934)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyv- és lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 140-142. (1934)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyv- és lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 187. (1934)

Új magyar könyvek, füzetek és lapok : [könyv- és lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 45-47. (1934)

A jutalékot kapó üzletlerakatvezető, aki saját nevére kiváltott iparigazolvánnyal rendelkezik, az üzletmenet érdekében a saját jutaléka terhére alkalmazottakat vesz lel és ezek szolgálati illetményeit terhelő közterheket a jutaléka rovására fizeti ki, általános forgalmi adó alá eső önálló kereseti tevékenységet kilejtő megbízottnak tekintendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 151-152a. (1934)

A kisközgyűlés intézményét... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 295-297a. (1934)

A magyar királyi közigazgatási biróságnak a 162. számú jogegységi megállapodásában kimondott azon határozata, hogy utcarendezés céljára városok (községek) által kisajátított ingatlanok után vagyonátruházási illeték jár, fenntartandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 430-431a. (1934)

A magyar és a külföldi adórendszerekről : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 47a. (1934)

A mezőgazdasági magánegyesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 255-256a. (1934)

A polgári és büntetőügyekben évenként történő többezer... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 166a. (1934)

A rendszerint bérbeadás útján hasznosított, de a bevallás idejében üresen álló épület vagy épületrész becsléssel megállapított haszonértéke a bérleti viszony megszűnése előtt legutoljára kikötött évi bérösszegnél alacsonyabb, de magasabb is lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 150-151a. (1934)

Értelemzavaró sajtóhiba... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 592a. (1934)

A részvénytársaság igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagjainak felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 164-165a. (1934)

A részvénytársaságok és biztosító intézetek által az 1920:XXIV. t.-c. 20. §-a alapján fizetendő rendbírságnál az elévülés az illeték befizetésére megállapított határidő utolsó napjával veszi kezdetét. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 431-432a. (1934)

Örömmel üdvözöljük... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 167a. (1934)

A szerkesztőség köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 44a. (1934)

A tisztességtelen verseny leküzdésére alakult Nemzetközi Liga berlini konferenciája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 597-598a. (1934)

A törvényesített zugirászat egyik faja is megszüntethető lenne... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 166a. (1934)

Aradi István: Autógarázsdíj és törvényes zálogjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 350-353a. (1934)

Aradi István: Okirat és consensus. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 353-355a. (1934)

Arday Pál: Friedrich Märker : Symbolik der Gesichtsformen : physiognomische und mimische Beobachtungen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 140. (1934)

Arday Pál: Wilhelm Weischedel : Das Wesen der Verantwortung : ein Versuch : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 139-140. (1934)

Balassa Brunó: Pauler-emlékkönyv : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 70-72. (1934)

Balla Ignác: 1914. január 1. előtti jelzálogjogok törlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 395-396a. (1934)

Balla Ignác: Aranyban teljesítendő fizetések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 65a. (1934)

Balla Ignác: Az idegenvezetés szabályozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 206a. (1934)

Balla Ignác: Az inkasszó rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 17-18a. (1934)

Balla Ignác: Budapesti házadómentesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 399a. (1934)

Balla Ignác: Bírói letét kiszolgáltatását elismerő okirat illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 519-520a. (1934)

Balla Ignác: Büntetőeljárási illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 124a. (1934)

Balla Ignác: Egyes MÁV elleni perek felfüggesztése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 398-399a. (1934)

Balla Ignác: Falajstromzálogjog [!Falajstrom zálogjog]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 122-123a. (1934)

Balla Ignác: Gazdasági cselédek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 575-576a. (1934)

Balla Ignác: Gazdatartozások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 516-517a. (1934)

Balla Ignác: Gazdatartozások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 462-464a. (1934)

Balla Ignác: Gazdatartozások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 121-122a. (1934)

Balla Ignác: Gazdatartozások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 201-202a. (1934)

Balla Ignác: Gazdavédelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 325-326a. (1934)

Balla Ignác: Hitelrögzítő egyezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 329-331a. (1934)

Balla Ignác: Házadó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 327-328a. (1934)

Balla Ignác: Házadó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 68a. (1934)

Balla Ignác: Házadó-kedvezmény modernizálás esetén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 67-68a. (1934)

Balla Ignác: Házadókedvezmény modernizálás esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 328-329a. (1934)

Balla Ignác: Inségjárulék. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 578a. (1934)

Balla Ignác: Jövedelem és vagyonadó kivetése az 1934. évre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 125a. (1934)

Balla Ignác: Kamatrendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 70a. (1934)

Balla Ignác: Kartelszerződések [!Kartellszerződések] illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 69-70a. (1934)

Balla Ignác: Késedelemi pótlék a társadalombiztosítási tartozások után... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 399a. (1934)

Balla Ignác: Kötött devizagazdálkodás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 395a. (1934)

Balla Ignác: Közadókezelési szabályok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 68-69a. (1934)

Balla Ignác: Közszállítási szabályzat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 464-466a. (1934)

Balla Ignác: Köztartozás-hátralékokra vonatkozó fizetési kedvezmények. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 206-207a. (1934)

Balla Ignác: Mezőgazdák kedvezményei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 396-397a. (1934)

Balla Ignác: OTI. és MABI. alkalmazottak fizetésének lefoglalhatósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 258-259a. (1934)

Balla Ignác: Rádióhasználat védelme birtokháborítás ellen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 259-260a. (1934)

Balla Ignác: Részvénytársaságok és szövetkezetek mérlegének készítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 120-121a. (1934)

Balla Ignác: Szerződéses pénzügyi könyvszakértők. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 125-126a. (1934)

Balla Ignác: Szladits-Fürst-Ujlaki: Kötelmi jog I. kötet : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 373-375a. (1934)

Balla Ignác: Tisztességtelen verseny. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 202-205a. (1934)

Balla Ignác: Transzfermoratórium. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 64-65a. (1934)

Balla Ignác: Veszélykönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 206a. (1934)

Balla Ignác: Villamos energiát szolgáltató üzemek (villamosművek). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 517-519a. (1934)

Balla Ignác: Zugirászat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 261-262a. (1934)

Balla Ignác: Zöld hitel. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 257-258a. (1934)

Balla Ignác: A forgalmiadóváltság [!forgalmi adóváltság] és a szerződési illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 124-125a. (1934)

Balla Ignác: A gazdatartozások rendezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 66-67a. (1934)

Balla Ignác: A gazdatartozások rendezése... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 13-17a. (1934)

Balla Ignác: A házszükségadó és rendkívüli adópótlék áthárítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 286-287a. (1934)

Balla Ignác: A kereskedői mérleg valódiságának helyreállításáról szóló... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 65-66a. (1934)

Balla Ignác: A kényszeregyességi eljárásról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 326-327a. (1934)

Balla Ignác: The legal position of foreign creditors in Hungary. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 19-24c. (1934)

Balla Ignác: A magyar tengeri kereskedelmi hajók személyzetének szolgálati jogviszonyát. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 466-468a. (1934)

Balla Ignác: A pénzintézetek önkéntes felszámolása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 205a. (1934)

Balla Ignác: Öröklakásszövetkezetből való kiválás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 260-261a. (1934)

Balla Ignác: A személyi biztosítási összeg iránti igények valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 397-398a. (1934)

Balla Ignác: A törvénykezési illetékek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 577-578a. (1934)

Balla Ignác: A vagyonátruházási illetékekről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 576-577a. (1934)

Baranyai Erzsébet: A német neveléstudomány legújabb alakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 97-106. (1934)

Beck Salamon: Az elnök bucsuja [!búcsúja]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 439-441a. (1934)

Beck Salamon: Az incasso iparról szóló rendelethez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 19-20a. (1934)

Beck Salamon: Dr. Szladíts Károly egyetemi professzor: A magyar magánjog vázlata, I. rész : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 167-170a. (1934)

Beck Salamon: Harmadikok javára történő marasztalás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 41a. (1934)

Beck Salamon: Honoracíor és közszerzeményi igény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 88-90a. (1934)

Beck Salamon: Közérdek és jogszabály módosulás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 529-531a. (1934)

Beck Salamon: Külföldi bírósági ítélet jogereje. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 410a. (1934)

Beck Salamon: La législation hongroise en matière de marque de fabrique et de concurrence déloyale. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 31-36c. (1934)

Beck Salamon: Lakbér és tartásdíj. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 285-286a. (1934)

Beck Salamon: Nyugdíjjogosultság elérése előtti elbocsátás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 146-148a. (1934)

Beck Salamon: Szolgálati bizonyítvány kiadása iránti igény peresíthető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 237a. (1934)

Beck Salamon: Ujra [!Újra] a tőkebőségi vélelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 285a. (1934)

Beck Salamon: Versenyjogi jelszavak a német gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 485-486a. (1934)

Beck Salamon: Védjegy, szabadjelzés, árunév. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 591-592a. (1934)

Beck Salamon: A jog tragikuma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 117-120a. (1934)

Beck Salamon: A jogellenesség tudata a versenyjogban. (Tudott-e? Kellett-e tudnia?). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 96-98a. (1934)

Beck Salamon: A jövőbeli kár megtérítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 363-364a. (1934)

Beck Salamon: A kiskorú részére jogfentartás [!jogfenntartás] nélkül teljesített fizetés valorizácíója. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 343-347a. (1934)

Beck Salamon: A lelki kényszerre vonatkozó bírói gyakorlatról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 355-360a. (1934)

Beck Salamon: A magánjog szerkezete. Irta: Dr. Fürst László : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 300-303a. (1934)

Beck Salamon: Érdekelsőség és érdekarányosság a vállalkozói szerződésnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 33-35a. (1934)

Beck Salamon: Öröklakás szövetkezetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 283-284a. (1934)

Beck Salamon: A tulajdonjog fenntartás kérdéséhez. (A nem fizetés esetén való visszaigénylés.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 92-93a. (1934)

Beck Salamon: A verseny szabadsága. (A szabad ajánlattétel joga.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 95-96a. (1934)

Beck Salamon: A versenyjogi populáris akció kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 532-535a. (1934)

Beck Salamon: A versenytörvény szerinti kártérítés önállósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 229a. (1934)

Beck Salamon: A „vétel bérletet bont" elve a jogegységi tanács előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 275-280a. (1934)

Bernhard László: Széljegyzet a Budapest Székesfővárosi Lakásbérleti Szabályrendelet 2. §-hoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 422-423a. (1934)

Blau György: Jogalkotás 1933-ban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 207-213a. (1934)

Bognár Cecil: A nevelő hatás lélektana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 1-11. (1934)

Borsányi Károly: Wilhelm Hehlmann: Metaphysik und Phänomenologie der Erziehung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 82-83. (1934)

Bothár Sándor: Van-e visszaható ereje a kúriai döntvénynek? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 272-275a. (1934)

Buday Kálmán: Néhány szó az elszász-lótharingiai jogrendszernek a francia jogrendszerrel való összeegyeztetéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 452-461a. (1934)

Budinszky László: Különböző gyakorlat a hűtlen elhagyásos házassági bontópereket megelőző életközösség visszaállítására kötelező eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 90-92a. (1934)

Burány Gergely: Ladislas Acsay : Que faire pour les jeunes intellectuels sans emploi? : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 79-80. (1934)

Bán Kálmán and Sztiha István: Az 1934. évi tatarozási és átalakítási adókedvezmények jogszabályairól. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 376a. (1934)

Bánlaky Zoltán: Gyámhatóságaink kártérítési felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 332-338a. (1934)

Bányász István and Szente Andor: Tisztességtelen verseny és az üzleti hirdetések korlátozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 114a. (1934)

Bányász Jenő: A karteltörvény és a márkás cikkek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 477-480a. (1934)

Csocsán László: A fővárosi lakbérleti szabályrendelet és az ügyvédség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 595-597a. (1934)

Ehrnthal Aladár: Újabb joggyakorlat az állatszavatossági jog köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 364-366a. (1934)

Ehrnthal Aladár: A keresetleszállítás és a perbeli elállás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 230-231a. (1934)

Fenyves Béla: Fegyelmi judikatura. (A magyar kir. Kúria ügyvédi tanácsának gyakorlata 1930.-1933. VI. 30. Közlik: dr. Biró László, dr. Grünhut Jenő, dr. Wolf Ernő budapesti ügyvédek. Előszót írta dr. Pap József, a budapesti ügyvédi kamara elnöke. Budapest, 1933. — 228 lap.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 111-113a. (1934)

Fonyó György: A 60. és 61. sz. jogegységi határozat. (Biztosítási jog.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 80-83a. (1934)

Fraknóy József: Matzkó Gyula : Kísérleteztető fizikatanítás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 130-131. (1934)

Fränkel Lóránd: A tulajdonosi jelzálog problémája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 232-237a. (1934)

Fränkel Pál: Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről szóló törvényjavaslat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 592-595a. (1934)

Fränkel Pál: Iparí, termelői munka - ipari tisztviselői munka. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 143-145a. (1934)

Fränkel Pál: Tulajdonjog fenntartás. (Glossza a gazdavédelmi rendelet idevágó rendelkezéséhez.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 73-74a. (1934)

Fränkel Pál: A falu jegyzője. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 108-109a. (1934)

Földes Mór: A kivételes elbánás alá eső követelések a gazdavédő rendeletben : részletek a cikkírónak „A gazdaadósságok rendezéséről kiadott rendeletek magyarázata" cím alatt legközelebb megjelenő munkájából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 1-7b. (1934)

Földes Mór: A kivételes elbánás alá eső követelések a gazdavédő rendeletben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 4-10a. (1934)

Glücksthal Andor: Bűvészjáték a pénzügyi jogban. - Van-e házadóvisszatérítés [!házadó visszatérítés], avagy nincs? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 126-127a. (1934)

Glücksthal Andor: Francia törvény a haszonbérek revíziójáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 74-75a. (1934)

Goldberger József: Dr. Komin Ferenc: A vétel nemzetközi magánjogi szabályozása : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 434-436a. (1934)

Goldberger József: Igényhalmazat, jogrugalmasság, özvegyi jog korlátozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 419-422a. (1934)

Goldberger József: Megjegyzések a Házassági Törvény 80. §-ának c) pontjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 280-238a. (1934)

Goldschmied Rodolfo: A lateráni konkordátum és az olaszok házassági köteléki perei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 220-223a. (1934)

Graber Pál: Konkoly Thege Pál: „Az üzemgazdaság." : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 171-172a. (1934)

Grossmann László: Szünetelés és elévülés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 287-288a. (1934)

Grossmann László: Tisztességtelen verseny, gazdasági élet és chicane (executio popularis). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 98-99a. (1934)

Groák László: Dr. Groák László: „Gazdasági struktúraváltozások kihatása a társasági jogra" címmel január 10-én előadást tartott a civiljogászok vitatársaságában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 106-107a. (1934)

Grósz Imre: Az utóajánlati árverés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 535-541a. (1934)

Gyulai Ágost: Fináczy Ernő : Neveléselméletek a XIX. században : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 108-117. (1934)

Gyulai Ágost: Hajdu János : Eötvös József báró első minisztersége : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 33-35. (1934)

Gyulai Ágost: Kornis Gyula : A kultúra válsága : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 62-70. (1934)

Gyulai Ágost: A Magyar Paedagogia [!Pedagógia] negyven évfolyamának (1892-1931) tartalom- és névmutatója : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 176-177. (1934)

Gyulai Ágost: Múth János : A magyar nyelvtan módszeres megvilágításban : életre nevelő anyanyelvi tanítás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 37-39. (1934)

Gyulai Ágost: Quem dii odere, paedagogum fecere : adalékok a tanító hivatására és sorsára vonatkozó szállóigének és a tanítói önérzet kifejlődésének történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 157-166. (1934)

Gyulai Ágost: Tettamanti Béla : A személyiség nevelésének magyar elmélete : Schneller István rendszere : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 118-122. (1934)

Gyulai Ágost: Vajthó László : Tanulók szerepe az irodalom tanításában : a tanítás problémái : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 168-170. (1934)

Gyulai Ágost and Ferenczy József: Az Orsz. [!Országos] Magy. [!Magyar] Képzőművészeti Főiskola évkönyve 1932/33-ra : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 40-41. (1934)

Gyulai Ágost and Kratofil Dezső: A cselekvés iskolája : módszertani folyóirat : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 180-182. (1934)

Gyulai Ágost and Weszely Ödön and Nagy Lajos: Pedagógiai tanulságok két egyetemi beszéd nyomán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 106-108. (1934)

György Ernő: The Hungarian Law of Insolvency. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 26-31c. (1934)

György Ernő: Megjegyzések a mezőgazdasági magánegyesség problémáihoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 251-255a. (1934)

Hajdu János and Rácz Lajos and Gyertyánffy István: Rácz Lajos : Comenius Sárospatakon : néhai Gyertyánffy István hagyományának felhasználásával : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 72-75. (1934)

Hajdu Miklós: Felfolyamodás és észrevételezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 291-293a. (1934)

Hajdu Miklós: Helyreigazítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 373a. (1934)

Hajdu Miklós: A mi bajaink. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 297-298a. (1934)

Hajnal Henrik: Dr. Hajnal Henrik ügyvéd „Az officíalitás a házassági perben". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 372-373a. (1934)

Halom István: A bérpótló kártérítés, mint kettős fedelű igény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 93-95a. (1934)

Halom István: A házkezelői intézmény az új lakbérleti szabályrendelet-tervezetben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 331-332a. (1934)

Heinrich János: Dengl János : A kereskedelmi szakoktatás szolgálatában : tanulmányok, időszerű kérdések, harcok : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 166-168. (1934)

Hoff György: Dr. Hoff György: A hites könyvvizsgálók kötelességei címmel január 17-én előadást tartott a civiljogászök vitatársaságában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 107-108a. (1934)

Hollendonner Ferenc: Jeges Sándor : A biológia tanításának vezérkönyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 78-79. (1934)

Huppert Leó: Ingó jelzálogjog tűzifára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 213-215a. (1934)

Huppert Leó: A K. T. 326. §-hoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 480-485a. (1934)

Huppert Leó: Szemelvény az 1934. évi részvényjogi bírói gyakorlatból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 132-134a. (1934)

Huszti József and Kornis Gyula: Kornis Gyula : A költő és a lélekbúvár : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 32-33. (1934)

Iványi Lajos: A munkaadónak a betegségi biztosítási járulékokon felüli felelőssége a kötelező betegségi biztosítás segélyeiért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 315-325a. (1934)

Jankovich Ferenc: Székely Béla : A Te gyereked ... : a modern gyermeknevelés kézikönyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 179-180. (1934)

Jelitai József and Bujdosó Ernő: Bujdosó Ernő : A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 182-183. (1934)

Juhász Andor and Puky Endre and Degré Miklós: Három elnöki megnyitó : Juhász - Puky - Degré beszédei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 102-104a. (1934)

Kartal Ignác and Besnyő Bernát: Rapszódia egy könyvről, annak hőséről, és a magánjogi jogtudományról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 155-157a. (1934)

Katinszky Ernő: Magyar ügyvédi költségkövetelések bírói érvényesítése Németországban német megbízókkal szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 298-300a. (1934)

Kelemen Sándor: Dr. Kelemen Sándor: „Gazdasági bojkott jogi megítélése" címen tartott előadást a Civiljogászok Vitatársaságában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 165a. (1934)

Kemény Ferenc: August Riekel : Drei Generationen : die pädagogische Situation der Gegenwart und das Bildungsideal der Zukunft : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 80-81. (1934)

Kemény Ferenc: Az elemi és középfokú oktatás vezér- és segédkönyvei : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 75-77. (1934)

Kemény Ferenc: E. Abry, P. Crouzet, J. Bernès, J. Léger : Les grands écrivains de France illustrés : fascicule I. : le Moyen-Âge : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 138-139. (1934)

Kemény Ferenc: Gyula Kornis : Die Entwicklung der ungarischen Kultur : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 41-42. (1934)

Kemény Ferenc: Julius Kornis : Education in Hungary : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 134. (1934)

Kemény Ferenc: Kemény Gábor : Iskolai értékelés és kiválasztás : a kérdés társadalmi háttere - új értékelés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 171-174. (1934)

Kemény Ferenc: Málnási Ödön : A pszichológia és pedagógia új útjai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 77-78. (1934)

Kemény Ferenc: Recueil pédagogique : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 44-45. (1934)

Kemény Ferenc: Werner Bergfeld : Der Begriff des Typus : eine systematische und problemgeschichtliche Untersuchung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 186-187. (1934)

Kemény Ferenc and Asztalos József: A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig : [könyvismeretetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 178-179. (1934)

Kemény Ferenc and Frank Antal: Frank Antal : Bevezetés a pedagógiai ifjúságtanulmányba : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 78. (1934)

Kemény Ferenc and Kemény Gábor and Nagy J. Béla: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 188-192. (1934)

Kemény Ferenc and Nagy László and Ballai Károly and Kemény Gábor: Nagy László : A magyar közoktatás reformja : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 125-126. (1934)

Kemény Ferenc and Pfändler Wilhelm: W. Pfändler : Die höheren Schulen Englands : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 183-185. (1934)

Kemény Ferenc and Párkányi Norbertné and Kirchner Béláné: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 85-86. (1934)

Kertész János: Follajtár Ernő : A galgóci háromnyelvű gimnázium története : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 133. (1934)

Kertész János and Witting Gyula: Falumunka 1. sz. : az Országos Széchenyi-Szövetség kiadványa : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 183. (1934)

Kisfaludi Imre: Magán és perjogi rendelkezések a tejrendeletekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 489-491a. (1934)

Klang Henrik: A törvényhozó hatalmának határai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 507-512a. (1934)

Kohner Arthur: Részvénytársaságok egyesülése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 311-314a. (1934)

Kornis Gyula and Frank Antal: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 144. (1934)

Kornis Gyula and Gyulai Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 86-96. (1934)

Ladányi Sándor: Kamatsorozás ingatlan árverés esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 35-37a. (1934)

Ladányi Sándor: Módosítási javaslat a Ppé. 18. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 238-239a. (1934)

Loczka Alajos: A természettudományi oktatás nevelő értéke. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 145-157. (1934)

Lénárt Vilmos: Ingatlan végrehajtás és pénzügyi jogunk. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 70-72a. (1934)

Lénárt Vilmos: Jogtalanságok a pénzügyi jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 72a. (1934)

Lóczer István: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 142-144. (1934)

M. R.: Társadalombiztosítás Magyarországon címmel Bikkal Dénes... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 618a. (1934)

Major Róbert: Major Róbert, az ismert közgazdasági író tollából „A közüzemek árpolitikája" címmel érdekes értekezés jelent meg... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 505a. (1934)

Mittler Hugó: Kártérítési felelősség antiszociális magatartásért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 41-43a. (1934)

Molnár Jenő: Levelesláda : Nobel-díjat Szent-Györgyinek. In: Magyarország : független politikai napilap, (41) 181. p. 7. (1934)

Márer Erzsébet: Amélie Arató : L'enseignement secondaire des jeunes filles en Europe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 42-43. (1934)

Márer Erzsébet: Herbert Ruppert : Ist Erziehung im Unterricht möglich? : die Problematik des erziehenden Unterrichts : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 135-138. (1934)

Nagy Dezső: Az 1933. évi magánjogi joggyakorlat főbb iránya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 137-141a. (1934)

ifj. Nagy Dezső: Az ügyvéd elsőbbségi joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 544-548a. (1934)

ifj. Nagy Dezső: Rates of exchange to be applied when discharging debts in foreign currency. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 24-26c. (1934)

ifj. Nagy Dezső: Sárffy Andor dr.: „A végrehajtás megszüntetése iránti per." : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 601-602a. (1934)

ifj. Nagy Dezső: Törvény vagy rendelet? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 11-13a. (1934)

ifj. Nagy Dezső: A bérbeadó és a kincstár zálogjoga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 30-32a. (1934)

ifj. Nagy Dezső: A hírlapíró, mint tisztviselő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 83-86a. (1934)

ifj. Nagy Dezső: A lejárat vagy a fizetés napja ? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 386-393a. (1934)

ifj. Nagy Dezső and Kelemen Sándor: A jövőbeli kár megtérítése : I-II. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 266-272a. (1934)

Nemesné Müller Márta: William Boyd : America in school and college : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 185-186. (1934)

Neugröschel Endre: A Nemzetközi Jogi Egyesület (International Law Association) budapesti konferenciája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 493-501a. (1934)

Neugröschel Endre: A Nemzetközi Jogi Egyesület budapesti konferenciája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 549-550a. (1934)

Nizsalovszky Endre: Szászy Béla. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 174-179a. (1934)

Nizsalovszky Endre: A ranghellyel rendelkezés sorsa Magyarországon. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 512-516a. (1934)

Nyulászi Alajos: Tőketartalék és ingatlanértékleirás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 541-542a. (1934)

Nyulászi János: Feladatok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 1-3a. (1934)

Nyulászi János: Le droit des livres fonciers et le droit hypothécaire en Hongrie. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 2-12c. (1934)

Nyulászi János: A gazdavédelmi rendelet és az eltérő terhelésű birtoktestek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 305-310a. (1934)

Nánássy Béla: Dr. Nánássy Béla: A nemzetközi fuvarjog revíziója; az új „Római" egyezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 163-164a. (1934)

Pethő Tibor: Jogerős váltófizetési meghagyás érvénytelenítése külön perrel. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). pp. 584-587. (1934)

Pályi Károly: Végrehajtás megszüntetése jogerős feloldó határozat alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 413-416a. (1934)

Pósch Gyula: Fizetések aranyban és külföldi pénznemekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 442-452a. (1934)

Reitzer Béla: Jogcímvédelem és perfeljegyzés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 135-137a. (1934)

Reitzer Béla: A magánjog szerkezete. Irta: Fürst László : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 602-607a. (1934)

Rácz Lajos: Comenius és Csere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 26-28. (1934)

Rácz Lajos: Dr. Nagy Sándor : A debreceni református kollégium : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 126-128. (1934)

Rácz Lajos: Harsányi Zsolt : Szólalj, szólalj, virrasztó! : Zrínyi a költő életének regénye : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 132-133. (1934)

Schleiffer Pál and Kende Ernő: A tőzsdebíróságok nemzetközi jelentősége : Kende Ernő előadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 160-163a. (1934)

Schneller György: Az effektív valutatartozások kérdése de lege ferenda. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 20-24a. (1934)

Schneller György: A dollár és fontvalorizáció kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 417-419a. (1934)

Schneller György: A „pacta sunt servanda". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 412-413a. (1934)

Schranz Vilmos: Idegen szavak tanulása lélektani megvilágításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 28-31. (1934)

Schwartz Izidor: Magánjogi Törvénykönyvünk javaslatának 1130. §. ut. bekezdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 520-522a. (1934)

Schwartz Izidor: Magánjogi törvénykönyvünk javaslatának 977. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 225-226a. (1934)

Schwarz Lajos: Személyesen felelős-e a vállalatvezető zárgondnok az üzemtartozásokért? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 491-493a. (1934)

Sichermann Bernát: A biztosítéki jelzálogjog szabályainak módosítása : javaslat a jelzálogjogról szóló törvény 68.—71. §-ainak módosítása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 245-251a. (1934)

Solt Andor: Az anyagkiszemelés a magyar irodalomtörténet középiskolai tanításában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 58-62. (1934)

Somogyi Ferenc and Bárány Aladár: A kereskedők végrehajtási kedvezménye : [ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 113-114a. (1934)

Somos Lajos and Frank Antal: Dr. Frank Antal : A tanítóképzés központja : a tanítónövendék : gondolatok a tanítóképzés belső reformjához : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 131-132. (1934)

Steinhaus Ernő: Túl szigorúan üldözzük az inkollégiálitást? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 239-240a. (1934)

Stuhlmann Patrik Vencel: Az internátusi nevelés kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 49-58. (1934)

Szenes Adolf: Dewey neveléstana : szemelvények "Demokrácia és nevelés" című művéből : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 35-37. (1934)

Szenes Adolf: Loczka Alajos : A kémiai oktatás alapelvei a középfokú iskolákban : didaktikai tanulmány : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 128-129. (1934)

Szigeti László: Végrehajtás megszüntetése jogerős feloldó határozat alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 486-488a. (1934)

ifj. Szigeti László: Két jogegységi kérdés a per és végrehajtási jog köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 223-225a. (1934)

ifj. Szigeti László: A Kúria 59. számú jogegységi döntvénye... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 78-80a. (1934)

ifj. Szigeti László: A Kúria 62. és 63. számú jogegységi döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 331a. (1934)

ifj. Szigeti László: Nem vagyoni kártérítési igények halmazata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 226-229a. (1934)

ifj. Szigeti László: Telekkönyvi nyilvánosság és a telekkönyvi irattár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 141-143a. (1934)

ifj. Szigeti László: Tárgyi felelősség és kármegosztás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 531-532a. (1934)

ifj. Szigeti László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 360-362a. (1934)

ifj. Szigeti László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 27-30a. (1934)

ifj. Szigeti László: A magyar magánjog módosulásai Romániában. Irta: Dr. Újlaki Miklós : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 433-434a. (1934)

ifj. Szigeti László: A vevő jogai a késedelmes eladóval szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 406-410a. (1934)

Szladits Károly: Dr. Sárffy Andor. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 293-294a. (1934)

Szladits Károly: Szladits Károly két beszéde. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 45-46a. (1934)

Szászy István: L'exécution des jugements des juridictions étrangères en Hongrie. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 12-15c. (1934)

Szücs Géza: A 44. számú jogegységi döntvény a Kúria gyakorlatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 347-350a. (1934)

tunyoghi Szűcs Kálmán: Kisérletek a mezőgazdasági hitel felélesztésére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 196-201a. (1934)

tunyoghi Szűcs Kálmán: A gazdatartozásokra vonatkozó bírósági gyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 555-572a. (1934)

tunyoghi Szűcs Kálmán: A gazdák szükség joga : a védett gazdaadóst a végrehajtás során illető kedvezmények. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 57-62a. (1934)

Sárffy Andor: Menyhárth Gáspár: Magyar polgári perjog (Tankönyv) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 599-600a. (1934)

Sárffy Andor: A végrehajtás megszüntetési per megindításának kezdő és véghatárideje. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 190-196a. (1934)

Takaróné Gáll Beatrix: Barankay Lajos : A szaknevelés elméletének alakulása : az általános és hivatásszerű nevelés gondolatának küzdelme : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 174-176. (1934)

Temesy Győző: A nyár pedagógiai felhasználása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 11-26. (1934)

Trattner Albin: Perreutasítás és mellékbeavatkozás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 587-591a. (1934)

Trattner Albin: A lelki kényszerre vonatkozó bírói gyakorlatról... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 410-412a. (1934)

Téglás Gábor and Woyciechowsky József: Woyciechowsky József : Sipos Pál élete és matematikai munkássága : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 39-40. (1934)

Urbach Lajos: Magyar Védjegyjog. Irta: dr. Beck Salamon : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 607-618a. (1934)

Varannai István: Küzdelem az aranyzáradékért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 49-56a. (1934)

Varga István: Árproblémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 180-190a. (1934)

Vági István: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 400-406a. (1934)

Vági József: Die Arten der Handelsgesellschaften nach ungarischem Rechte. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 15-19c. (1934)

Vági József: Jurisdictiós szabályok a büntetőjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 32-33a. (1934)

Vági József: Közszerzemény és igényper. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 145-146a. (1934)

Vági József: Leszállítható-e a részvénytársaság alaptőkéje a törvényes minimum alá? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 416-417a. (1934)

Vági József: A Reichsgericht ítélete a fontvalorizáció kérdésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 37-41a. (1934)

Vági József: Schön Tibor: A szabadalmi joggyakorlat kézikönyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 504-505a. (1934)

Vági József: A bíró és ügyvédképzés új rendje Németországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 501-504a. (1934)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). pp. 579-584. (1934)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 524-528a. (1934)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 470-475a. (1934)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 338-343a. (1934)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 24-27a. (1934)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 128-132a. (1934)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 75-78a. (1934)

Vági József: A judíkatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 262-265a. (1934)

Vági József: A judíkatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 216-220a. (1934)

Vági József and Kartal Ignác: Megjegyzések Dr. Kartal bíró úr cikkéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 157-158a. (1934)

Vági Józsefné Ungár Margit: Magánjogi csábítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 105-106a. (1934)

Váradi József: Günther Thal : Die Pädagogik der inneren Mission : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 134-135. (1934)

Várkonyi Hildebrand and Boda István: Boda István : Az értelmi nevelés feladatairól : [lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 122-124. (1934)

Wagner János and Laurentzy Vilmos and Friml Aladár and Loczka Alajos and Gyurjács Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). p. 192. (1934)

Zerkowitz Zsigmond: Pénz és hitel a világválság tükrében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 377-386a. (1934)

Zoltán József: A Rádió, Film és Hangosfilm a Szerzői Jogban, írta dr. Szente Andor, Budapest, 1934. A Kereskedelmi Jog kiadása, 54. 1. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 303-304a. (1934)

Ábrahám Mózes and Kartal Ignác: Refleksziók [!Reflexiók] dr. Kartal Ignác kir. járásbíró úrnak a Polgári Jog 1934. évi márciusi számában megjelent „Rapszódia egy könyvről, annak hőséről és a magánjogi jogtudományról" című cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (10). 288-290a. (1934)

Éltes Mátyás: Alice Descoeudres : Encore des Héros : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 81-82. (1934)

Book

A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndíjak az 1932/33. tanévben.

Így írunk helyesen : könyvnap könyve 1934.

Alföldi András: Magyarország népei és a római birodalom.

Atabinen Reşit Saffet: Contribution à une Histoire sincère d'Attila.

Atsiz Hüseyin Nihal: 16 ncı asır șairlerinden - Edirneli Nazmî'nin eseri ve bu eserin Türk dili ve kültürü bakımından ehemmiyeti.

Cuadra José de la: 12 siluetas.

Erdei Ferenc: A makói parasztság társadalomrajza.

Jorge Icaza Coronel: Huasipungo : novela.

Menyhárth Gáspár: A magyar polgári perjog : tankönyv.

Sziklay László: Kazinczy : az irodalom kérdéseiről.

Tonelli Sándor: Móra Ferenc emlékezete : emlékbeszéd.

Tonelli Sándor: A kereskedelempolitika uj [!új] utjai [!útjai].

Journal

Aranykalász. - 5.évf. (1934) 1. sz.

Aranykalász. - 5.évf. (1934) 2. sz.

Aranykalász. - 5.évf. (1934) 3. sz.

Aranykalász. - 5.évf. (1934) 4. sz.

Egyházi hiradó. - 13. évf. (1934) 16. sz.

Esztétikai füzetek : a Képzőművészet melléklete. - 1. évf. (1934) 6. sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 12.évf. (1934) 1.sz.

Független ügyvéd. - I. évf. (1934) 1. sz.

Független ügyvéd. - I. évf. (1934) 2. sz.

Független ügyvéd. - I. évf. (1934) 3. sz.

Független ügyvéd. - I. évf. (1934) 4. sz.

A Hét - Társadalmi hetilap, 44. évf. (1934) 1-2. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 11-12. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 13-14. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 15-16. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 19-20. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 21-22. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 23-24. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 3-4. sz.

A Hét - Társadalmi, kritikai, közgazdasági hetilap, 44. évf. (1934) 5-6. sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 1.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 10.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 11.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 12.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 13.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 14.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 15.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 16.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 17.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 18.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 19.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 20.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 3.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 4.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 5.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 6.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 7.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 8.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 9.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 1.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 10.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 2.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 3.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 4.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 5.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 6.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 7.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 8.sz.

Iparjogi Szemle. - 28.évf. (1934) 1.sz.

Iparjogi Szemle. - 28.évf. (1934) 2.sz.

Iparjogi Szemle. - 28.évf. (1934) 4.sz.

Iparjogi Szemle. - 28.évf. (1934) 5.sz.

Izenet. - (1934) 1.sz.

Izenet. - (1934) 2.sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 11. évf. (1934) 1-2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 11. évf. (1934) 11-12. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 11. évf. (1934) 3-4. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 11. évf. (1934) 5-6. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 11. évf. (1934) 7-8. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 11. évf. (1934) 9-10. sz.

Kálvintéri Lapok. - (1934) 1.sz.

Kálvintéri Lapok. - (1934) 2.sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 68. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 69. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 70. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 71. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 72-73. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 74. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 75-76. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 77. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 78. sz.

Képzőművészet. - 8. évf. (1934) 79. sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 4. évf. (1934) 10. sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 4. évf. (1934) 7. sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 4. évf. (1934) 8. sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 4. évf. (1934) 9. sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 1.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 12.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 13-14.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 15-16.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 17.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 18-19.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 20.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 21-22.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 23-24.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 3-4.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 5.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 6.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 7-8.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 9.sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 1. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 10. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 11. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 12. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 2. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 3. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 4. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 5. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 6. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 7. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 8. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 13. évf. (1934) 9. sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1934) 7-8.sz.

Magyar Paedagogia. - 43. évf. (1934).

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 1-2. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 11-12. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 13-14. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 15-16. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 17. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 18-19. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 20-21. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 22. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 3-4. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 5-6. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 7-8. sz.

Magyar Róna. - 12.évf. (1934) 9-10. sz.

Magyar Világ. - 6.évf. (1934) 5.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 1.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 10.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 2.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 3.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 4.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 5.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 6.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 7.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 8.sz.

Magyar Ünnep. - 8.évf. (1934) 9.sz.

Magyar építőművészet. - 34. évf. (1934) 1-2. sz.

Magyar építőművészet. - 34. évf. (1934) 3-5. sz.

Magyar építőművészet. - 34. évf. (1934) 6-7. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 1. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 10. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 11. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 12. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 13. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 14. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 2. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 3. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 4. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 5. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 6. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 7. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 8. sz.

Otthon. - 2. évf. (1934) 9. sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 1.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 10.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 11.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 12.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 2.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 3.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 4.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 5.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 6.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 7.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 8.sz.

Palladis. - 4.évf. (1934) 9.sz.

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje X. évf. (1934).

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1934) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1934) 2. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1934) 3. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1934) 4. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1934) 5. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1934) tárgymutató.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 1. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 10. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 11. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 12. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 15-16. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 18. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 2. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 23-24. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 3. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 4. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 5. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 6. sz.

Szegedi katolikus tudósító. - 8. évf. (1934) 9. sz.

Szülők Lapja. - 11.évf. (1934) 2. sz.

Szülők Lapja. - 11.évf. (1934) 3. sz.

Szülők Lapja. - 11.évf. (1934) 4. sz.

Szülők Lapja. - 11.évf. (1934) 5. sz.

Textilmunkás. - 9.évf. (1934) 2-3.sz.

Textilmunkás. - 9.évf. (1934) 4-5.sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 1. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 10. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 11. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 12. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 2. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 3. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 4. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 5. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 6. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 7. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 8. sz.

A Tisza. - V. évf. (1934) 9. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 1. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 10. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 11-12. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 13. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 14. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 15-16. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 17-18. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 19-30. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 19. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 2. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 22. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 23-24. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 25. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 26-27. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 28. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 3-4. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 5. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 6. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 7-8. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 15.évf. (1934) 9. sz.

Tuberculosis. - 2.évf. (1934) 1-2. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 1. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 2. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 3. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 4. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 5. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 6. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 7. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 8. sz.

Tüsök. - 1. évf. (1934) 9. sz.

Város és Tanya. - 1.évf. (1934) 1. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 1. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 10-11. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 12. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 13. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 14. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 17-18. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 19-20. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 2. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 21. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 22-24. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 3. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 4. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 5. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 6. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 7. sz.

Városkultura : városfejlesztési folyóirat. - 7. évf. (1934) 8-9. sz.

Új Nemesség. - 13. évf. (1934) 1-2. sz.

Új Nemesség. - 14. évf. (1934) 12. sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 2.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 21.sz.

Idegenforgalmi Tudósító. - 3.évf. (1934) 22.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 13.évf. (1934) 9.sz.

Iparjogi Szemle. - 28.évf. (1934) 3.sz.

Magyar Közélet. - 6.évf. (1934) 2.sz.

Newspaper

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 1. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 10. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 11. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 12. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 13. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 14. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 15. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 16. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 17. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 18. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 19. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 21. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 22. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 24. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 25. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 26. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 27. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 29. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 3. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 30. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 31. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 32. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 33. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 34. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 35. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 36. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 37. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 38. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 39. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 4. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 42. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 43. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 44. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 45. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 46. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 47. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 48. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 49. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 5. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 50. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 51. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 52. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 6. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 7. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 8. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1934) 9. sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 1.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 10.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 11.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 12.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 13.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 14.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 15.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 16.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 17.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 18.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 19.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 2.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 20.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 21.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 22.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 23.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 24.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 25.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 26.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 27.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 28.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 29.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 3.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 30.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 31.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 33.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 34.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 35.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 4.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 5.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 6.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 7.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 8.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 9.sz.

Magyar Falu. - 17.évf. (1934) 32.sz.

Manuscript

Almásy László: Almásy László képviselőházi elnök levele Klebelsberg Kunonéhoz [3.].

Holló Domokos: Néhány népi Mátyás-anekdotánk forrásai : pályamunka : "Hiredtől minden királynak dicsősége éjbe vész" - jelige.

Török Gyula: A Dunántúl germán leletei : archaeológiai pályamunka : "Nihil sum, sed studeo" - jelige.

Offprint

Az anyaszeretet és a - mirigyek: Dr. Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár érdekes előadása az egyetemen. In: Délmagyarország, (10) 57. p. 5. (1934)

A C-vitamin előállítása: közkincs. Szent-Györgyi professzor előadása Budapesten a Természettudományi Társaságban. In: Délmagyarország, (10) 67. p. 2. (1934)

Der Rechtsschutz der künstlerischen Darstellung : Zugleichein Beitrag zur deutsch-österreichischen Rechtsangleichung. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1934)

Egy húszezred gramm: a C-vitamin egysége. In: Délmagyarország, (10) 156. p. 3. (1934)

Egészségtani előadás. In: Délmagyarország, (10) 56. p. 7. (1934)

Hírek Szent-Györgyi és Issekutz professzorok Szegedről való távozásáról. In: Délmagyarország, (10) 285. p. 3. (1934)

Közgyűlés az atlétikai szövetségben. In: Délmagyarország, (10) 46. p. 7. (1934)

A Nobel-díjas professzor a gyűlölködés ellen beszélt. In: Bányász : A Magyarországi Bánya- és Kohómunkások Gazdasági Nemzeti Szövetségének Hivatalos Közlönye, (9) 3-4. (1934)

Szent-Györgyi professzor a Népszövetség megbízásából a londoni vitamin kongresszusra utazott. In: Délmagyarország, (10) 126. p. 5. (1934)

Szent-Györgyi professzor a londoni vitamin-kongresszusról: Az értekezlet teljes egészében elfogadta a professzor C-vitamin vizsgálatainak eredményeit. In: Délmagyarország, (10) 155. p. 3. (1934)

Szent-Györgyi professzor előadása Belgrádban. In: Délmagyarország, (10) 68. p. 3. (1934)

Szent-Györgyi professzor ünnepeltetése Belgrádban. Meleg szerb-magyar barátkozás a C-vitamin lobogója alatt. In: Délmagyarország, (10) 70. pp. 5-6. (1934)

A felsőipariskola rövidesen visszakapja régi hajlékát. A Kálvária-téri épületben megkezdték a tatarozást - A jövő tanévben megnyílik Szegeden az első elektrotechnikai szakiskola. In: Délmagyarország, (10) 224. p. 3. (1934)

A magyar-csehszlovák vegyes döntőbíróság és Állandó Nemzetközi Bíróság ítélete a Pázmány Péter Egyetem perében. In: Kolligátum. pp. 1-62. (1934)

A népművelési bizottság új kinevezett tagjai. In: Délmagyarország, (10) 160. p. 6. (1934)

Érdekes előadások a Rotary klubok szegedi kongresszusán. In: Délmagyarország, (10) 115. p. 4. (1934)

A szegedi egyetem új rektora és dékánjai. In: Délmagyarország, (10) 120. p. 4. (1934)

A trianoni békeszerződés reviziójának [!revíziójának] szükségessége : emlékirat, amelyet a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja intézett Sir Robert Gower angol képviselőhöz. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1934)

Alföldi András: Zur historischen Bestimmung der Avarenfunde. In: Eurasia Septentrionalis Antiqua, (9). pp. 285-307. (1934)

Baló József and Szent-Györgyi Albert: Eljárás a pajzsmirigy hatóanyagainak mérgező hatását ellensúlyozó anyagot tartalmazó pankreasz-készítmény előállítására. In: Szabadalmi leírás 107882. pp. 1-2. (1934)

Banga Ilona and Szent-Györgyi Albert: The large scale preparation of ascorbic acid from Hungarian pepper (Capsicum annuum). In: Biochemical Journal : edited for the Biochemical Society, (28) 5. pp. 1625-1628. (1934)

Bartók György: Akadémiai értekezések : a "Szellem" filozófiai vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1934)

Bartók György: A philosophia [!filozófia] lényege. In: Kolligátum. pp. 73-117. (1934)

Bibó István: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1934)

Billy Alfred: Plan Henri-Demont de 1908 développé et proposé aux alliés en 1918 ; L'union universelle "Pour supprimer ce crime: La Guerre" : ses résultats acquis. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1934)

Boér Elek: Roosevelt kisérlete [!kísérlete]. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1934)

Csiky János: Az általános jogelvek, mint a nemzetközi jog forrása. In: Kolligátum. pp. 1-49. (1934)

Drucker György: A Nemzetek Szövetsége reformja. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1934)

Fábri Károly Lajos: The ancient Hungarian script and the Brāhmī characters. In: Indian culture. pp. 167-171. (1934)

Fekete Lajos: Karcag lakosai 1571-ben. In: Karcagi Napló. pp. 4-5. (1934)

Fleiner Fritz: Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Bundesgesetze durch den Richter : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1934)

Földes Béla: Brentano Lujo emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1934)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Baha-ud-din Nakšbend buharskij : k voprosu o nasloeniâh v islame. In: Sbornik v čest' S. I. Oldenburga. pp. 147-169. (1934)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Iz istorii vodopol'zovaniâ v Konii. In: Zapiski Instituta Vostokovedeniâ Akademii Nauk. (1934)

Gözsy Béla and Szent-Györgyi Albert: Über den Mechanismus der Hauptatmung des Taubenbrustmuskels. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (224). pp. 1-10. (1934)

Hacker Ervin: Ujabb [!újabb] kriminologiai [!kriminológiai] adalékok. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1934)

Hevesy Vilmos: Sur la non-existence de la famille des langues austriques et sur le finno-ougrien dans l'Inde. In: Journal Asiatique. (1934)

Hoppe Ernst Max: I Gagauzi, popolazione turco-cristiana della Bulgaria. In: Oriente Moderno. (1934)

Horváth Tibor: Honfoglaláskori sírok Tiszaburán. In: Archaeologicai Értesítő. pp. 141-150. (1934)

Horváth Barna: Les sources du droit positif. In: Kolligátum. pp. 130-144. (1934)

Horváth Barna: Les sources du droit positif. In: Kolligátum. pp. 130-144. (1934)

Illyefalvi I. Lajos: A választási névjegyzékek körüli munkálatok racionalizálása. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1934)

Jungbluth Carl: Der Rechtsbegriff der Unabhängigkeit : eine Völkerrechtliche Studie. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1934)

Kisfaludy Pál: A rosszindulatú daganatok radiummal való gyógyítása sebészeti vonatkozásban. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1934)

Kotwicz Wladyslaw: Formules initiales des documents mongols aux XIIIe et XIV-e ss. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 131-157. (1934)

Kozocsa Sándor: Hóman Bálint irodalmi munkássága. In: A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve = Jahrbuch des Graf Klebelsberg Kuno Instituts für ungarische Geschichtsforschung in Wien. (1934)

Kubányi Endre: A rákbetegség korai felismerése. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1934)

Kövesligethy Iván: A rádiumtherápiáról általában : a rosszindulatú daganatok radiumgyógyítása nőgyógyászati vonatkozásban. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1934)

Magyary Zoltán: Az északamerikai egyetemek. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1934)

Malov Sergej Efimovič: Materialy po ujgurskim narečiâm Sin-dzâna. In: Sergeû Fedoroviču Ol'denburgu k pâtidesâtiletiû naučno-obŝestvennoj deâtel'nosti : 1882-1932 : sbornik statej. pp. 307-322. (1934)

Martonyi János: A közigazgatási bíráskodás mai rendszere Franciaországban. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1934)

Mályusz Elemér: A Toldi-monda. In: A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve = Jahrbuch des Graf Klebelsberg Kuno Instituts für ungarische Geschichtsforschung in Wien. pp. 125-149. (1934)

Mályusz Elemér: A karizmatikus királyság. In: Társadalomtudomány. pp. 153-178. (1934)

Melich János: Der heilige Zoerardus. In: Collectanea Theologica. (1934)

Melich János: Latinbetűs helyesírásunk eredete. (1934)

Melich János: Zoerardus. In: Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. (1934)

Melich János: A pokol szóról. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 73-77. (1934)

Menzel Theodor: Versuch einer Barthold-Bibliographie : Fortsetzung. In: Der Islam. pp. 144-162. (1934)

Mészöly Gedeon: A magyarság lovas nép voltának történetéhez. In: Szegedi füzetek : nyelv-, irodalom- és néptudományi közérdekű folyóirat. (1934)

Moór Gyula: Creazione e applicazione del diritto. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1934)

Moór Gyula: Recht und Gewohnheitsrecht. In: Kolligátum. pp. 545-567. (1934)

Mžik Hans von: Sagenmotive in historischen Berichten über die Abstammung von Helden und Herrschern : ein Beitrag zur vergleichenden Sagenkunde. In: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. pp. 199-228. (1934)

Németh Gyula: Les inscriptions du trésor de Nagyszentmiklós. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes. (1934)

Németh Gyula: Németh Gyula r. t. megemlékezése Wilhelm Bang Kaup k. tag elhúnyta alkalmából. In: Akadémiai Értesítő. pp. 369-370. (1934)

Németh Gyula: Thúry József l. tag emlékezete. (1934)

Németh Gyula: Török nyelvészeti irodalom II. : [könyvismertetés]. In: Török nyelvészeti irodalom : [könyvismertetés], (48.) 3.. pp. 471-478. (1934)

Németh Gyula: A magyar rovásírás. (1934)

Németh Gyula: A törökség őskora. In: Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. pp. 158-174. (1934)

Özdem Ragip: Dil mükemmelliği ve dil mükemmelleştirme görünceleri I. In: Dil mükemmelliği ve dil mükemmelleştirme görünceleri. (1934)

Özdem Ragip: Le Deuxième Congrès de la Langue Turque (18-22 Août 1934). In: Revue Internationale des Études Balkaniques. pp. 300-306. (1934)

Polgár Imre: A nemzetközi bíráskodás fejlődésének újabb irányai. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1934)

Polner Ödön: Emlékbeszéd Concha Győző felett. In: Kolligátum. pp. 1-51. (1934)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Eine neuendeckte mongolische Sprache und ihr Wörterbuch : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 401-403. (1934)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Über die Sprache der Daguren. In: Asia Major. pp. 1-32. (1934)

Pretzl Otto: Die Fortführung des Apparatus Criticus zum Koran. (1934)

Salih Suat: Menteşe şivesi üzerinde bir tedkik. In: Güney. pp. 7-10. (1934)

Samojlovič Aleksandr Nikolaevič: Hivinskie maršruty pervoj poloviny XIX veka po Karakuram. In: Sergeû Fedoroviču Ol'denburgu k pâtidesâtiletiû naučno-obŝestvennoj deâtel'nosti : 1882-1932 : sbornik statej. pp. 451-462. (1934)

Samojlovič Aleksandr Nikolaevič: Otkliki Hivinskoj pridvornoj hroniki XIX v. na priezd anglijskogo majora Ébbot. In: Sbornik' statej posvâšennyh akademiku A. S. Orlovu. pp. 259-265. (1934)

Schranz Dénes: A haláljelenségek : különös tekintettel a holttesten található sérülések keletkezésének meghatározására. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1934)

Solymossy Sándor: Magyarok dicsérete 1000 év előtt. In: Szegedi füzetek : nyelv-, irodalom- és néptudományi közérdekű folyóirat. (1934)

Somogyi József: A tell halafi ásatások jelentősége. In: Petrovics Elek emlékkönyv = Hommage à Alexis Petrovics. (1934)

Szabolcsi Bence: Népvándorláskori elemek a magyar népzenében : adatok a magyar népi hagyományok keleti kapcsolataihoz. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia-Népélet. (1934)

Szabó József: Dancig nemzetközi jogi helyzete. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1934)

Szent-Györgyi Albert: Die medizinische und biologische Bedeutung des Vitamin C. In: Verhandlungen der Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten : 12. Tagung, in Wiesbaden : 12. und 13. April 1934. pp. 49-57. (1934)

Szent-Györgyi Albert: Die medizinische und biologische Bedeutung des Vitamins C. In: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin : sechsundvierzigster kongress : gehalten zu Wiesbaden vom 9.–12. April 1934. pp. 426-435. (1934)

Szent-Györgyi Albert: Eine Farbenreaktion der Ascorbinsäure. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (225) 4. p. 168. (1934)

Szent-Györgyi Albert: Non enzymic catalysts of cellular oxidation. In: Archiv für experimentelle Zellforschung, (15). pp. 29-39. (1934)

Szent-Györgyi Albert: "Vitamin C". In: Orvosképzés : az orvosi továbbképzés központi bizottsága folyóirata, (24) 1. pp. 12-15. (1934)

Szent-Györgyi Albert: Vitamine und Ernährung : die medizinische Bedeutung des Vitamins C. In: Deutsche medizinische Wochenschrift : Organ der Berliner Medizinischen Gesellschaft und anderer Vereinigungen, (60) 15. pp. 556-557. (1934)

Szent-Györgyi Albert: A paprika vitaminjáról. In: A magyarországi Rotary Clubok szegedi összejövetelén tartott előadások : Szeged, 1934. május 21.. pp. 32-34. (1934)

Szent-Györgyi Albert: A vitaminok és a paprika. In: Természettudományi Közlöny, (66) 1009. pp. 401-405. (1934)

Szinnyei József: Noch einmal über den Ursprung des ung. Suffixes -val, -vel. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 67-90. (1934)

Şükrü M.: Orta Anadolu'da bir dolaşma. (1934)

Tagliacarne Guglielmo: Il calcolo dei numeri indici dei prezzi. In: Kolligátum. pp. 1-54. (1934)

Tauer Felix: Continuation du Ẓafarnāma de Niẓāmuddīn Šāmī par Ḥāfiẓ-i Abrū : editée d'après les manuscrits de Stamboul. In: Archiv Orientální. (1934)

Telders Benjamin Marius: Der Kampf um die neue Rheinschiffahrtsakte. In: Kolligátum. pp. 1-55. (1934)

Thirring Lajos: Népünk műveltsége nem és életkor szerint = L'extension de l'instruction en Hongrie, suivant le sexe et l'âge. In: Kolligátum. pp. 731-755. (1934)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Der Islam und die geographische Wissenschaft. In: Geographischen Zeitschrift. pp. 361-372. (1934)

Togan Ahmed Zeki Velidi: On yedi kumaltı şehri ve Sadri Maksudi bey. In: Turkistan-bilik. (1934)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Prähistorische Forschungen in den indo-iranischen Grenzländern und die Aufgabe der Turkologie. In: İstanbuler Tageszeitung. (1934)

Toivinen Yrjö Henrik: Über die Vertretung des fiugr. anlautenden k im Ungarischen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 134-146. (1934)

Treml Lajos: Drăganu, Nicolae, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei (Az oláhok története a IX-XIV. században a hely- és személynevek alapján). Bucureşti, 1933 : könyvismertetés. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1934)

Ülkütaşır Mahmut Şakir: Sinop'ta Candar Oğulları zamanına ait tarihî eserler. (1934)

Vajda Georges: Les corps de métiers en Turquie : d'aprés deux publications de V. Gordlevskij. In: Revue des études islamiques. (1934)

del Vecchio Giorgio: Die Krise des Staates. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1934)

Vidákovits Kamilló: A mellkasi empyemák gyógykezelése : klinikai előadás. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1934)

Váli Ferenc: Az állandó nemzetközi bíróság ítélete a Pázmány Péter Tudományegyetem perében : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1934)

Yaltkaya Mehmet Şerafattin: Mevlânâ'da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler. In: Türkiyat mecmuası. (1934)

Zajączkowski Ananiasz: Przekłady Trenów Jeremjasza w narzeczu trocko-karaimskiem. In: Rocznik Orientalistyczny. (1934)

Zichy István: A Képes Krónika miniatürjei viselettörténeti szempontból = Die Miniaturen der Ungarischen Bilderchronik und die Kostümkunde. In: Petrovics Elek emlékkönyv = Hommage à Alexis Petrovics. (1934)

This list was generated on 2024. május 28. 01:21:48 CEST.