Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Találatok száma: 253.

A

Alföldy, Ede: Az ügyvédi közmegbizatások rendszeréről. Polgári jog, (7). 195-201a. (1931)

Alföldy, Ede: A bizonyítékok szabad mérlegelése és a tanúságtétel megtagadása. Polgári jog, (7). 481-484a. (1931)

Almási, Antal and Grosschmid, Béni: Grosschmid jogszabálytana. Polgári jog, (7). 431-438a. (1931)

Ambrus, Ilona and Hänninger, Nils: Vegyes[ek] : [szemle]. Magyar pedagógia, (40). pp. 59-62. (1931)

B

Back, Frigyes: Dr. Back Frigyes előadása. Polgári jog, (7). 292a. (1931)

Balassa, Brunó: Gulyás József: Comenius és a latin nyelv : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 216-217. (1931)

Balassa, Brunó: Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 221-222. (1931)

Balassa, Brúnó: Az egyházi egyetemek reformja. Magyar pedagógia, (40). pp. 158-161. (1931)

Balassa, Brúnó: Magyar katolikus tanárok országos értekezlete : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 176-177. (1931)

Balla, Ignác: Amikor az osztrák ítéletnek nagyobb a hatálya, nálunk, mint Ausztriában. Polgári jog, (7). 32-34a. (1931)

Balla, Ignác: Az arányosító végrehajtás... Polgári jog, (7). 490-493a. (1931)

Balla, Ignác: Bizonyítás közigazgatási hatóság előtt érvényesített magánjogi igény tárgyában. Polgári jog, (7). 415-417a. (1931)

Balla, Ignác: Magánjogi joghatósági szabályaink rendszere... Polgári jog, (7). 209-210a. (1931)

Balla, Ignác: Reformtörekvések a végrehajtási eljárásban. Polgári jog, (7). 424-427a. (1931)

Balla, Ignác: Szurrogációs jogsegély joghatóság hiánya esetén. Polgári jog, (7). 413-415a. (1931)

Balla, Ignác: Telekkönyvi előjegyzés igazolása kényszeregyességben. Polgári jog, (7). 374-375a. (1931)

Balla, Ignác: Visszamenőleges gyermektartásdíj megtérítése. Polgári jog, (7). 274-275a. (1931)

Balla, Ignác: „...mert a csatolt váltóban kamat kitüntetve nincs". Polgári jog, (7). 188a. (1931)

Balla, Ignác and Grosschmid, Béni: Grosschmid és a nemzetközi magánjog. Polgári jog, (7). 450-452a. (1931)

Balla, Szigfrid: A deviza-kérdés. Polgári jog, (7). 143-147b. (1931)

Balás, Péter Elemér: A kártérítési sajtójog a bírói gyakorlatban. Polgári jog, (7). 161-175a. (1931)

Balás, Péter Elemér: A kártérítési sajtójog a jogi irodalomban. Polgári jog, (7). 383-392a. (1931)

Barankay, Lajos: A nemzetetikai nevelés didaktikai súlypontja : irodalomtörténeti földrajz. Magyar pedagógia, (40). pp. 10-27. (1931)

Baranyai, Erzsébet: Vegyes[ek] : [szemle]. Magyar pedagógia, (40). pp. 190-192. (1931)

Beck, Salamon: A 44. számú jogegységi döntvényhez. Polgári jog, (7). 184-188a. (1931)

Beck, Salamon: Az ügyvédi megbízás visszavonása. Polgári jog, (7). 177-178a. (1931)

Beck, Salamon: Bubla Ferenc : [nekrológ]. Polgári jog, (7). 51-53a. (1931)

Beck, Salamon: Dologi adós személyi igénye. Polgári jog, (7). 70-72a. (1931)

Beck, Salamon: „Egyéb alapu [!alapú]" jogcímvédelem. Polgári jog, (7). 455-457a. (1931)

Beck, Salamon: A Házassági Törvény 55. §-ához. Polgári jog, (7). 27-28a. (1931)

Beck, Salamon: Jurisdictio és nemzetközi magánjog. Polgári jog, (7). 25-26a. (1931)

Beck, Salamon: Kellékhiányos ügylet utólagos érvényre-emelése. Polgári jog, (7). 123-124a. (1931)

Beck, Salamon: Kincstári pergátló. Polgári jog, (7). 72-74a. (1931)

Beck, Salamon: Két kérdés a szolgálati jogviszony köréből. Polgári jog, (7). 411-413a. (1931)

Beck, Salamon: Szászy Béla : [nekrológ]. Polgári jog, (7). 356-357a. (1931)

Beck, Salamon: „Utaló magatartás" a Kuria gyakorlatában. Polgári jog, (7). 445-447a. (1931)

Beck, Salamon: Zálogjog jelképi átadás útján. Polgári jog, (7). 407-409a. (1931)

Beck, Salamon: A coulantería elbirtoklása. Polgári jog, (7). 409-410a. (1931)

Beck, Salamon: A feltevés tanához. Polgári jog, (7). 411a. (1931)

Beck, Salamon: Ügyvédi perköltség elengedése. Polgári jog, (7). 123a. (1931)

Beck, Salamon: A jogegységi döntés és a szaklapok. Polgári jog, (7). 43a. (1931)

Beck, Salamon: Érdekelsőség — utazói napidíj — ügyvédi díj. Polgári jog, (7). 119-122a. (1931)

Beck, Salamon and Grosschmid, Béni: Grosschmid az ügyvédségről. Polgári jog, (7). 457-459a. (1931)

Beck, Salamon and Tóth, Lajos: Magyar magánjog. Dologi jog. Irta: Dr. Tóth Lajos : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 210-215a. (1931)

Blau, György and Grosschmid, Béni: Grosschmid „jogcimvédelmé"-nek hatása a judikatúrára és a kodifikácíóra. Polgári jog, (7). 438-441a. (1931)

Bodroghy, József: Költségvetés és expozé. Polgári jog, (7). 109-113b. (1931)

Borsodi, Miklós: A lefoglalt követelés behajtására kirendelt ügygondnok felperességi joga. Polgári jog, (7). 476-479a. (1931)

Bratmann, Pál: Kívánatos-e a kartelbíróság [!kartellbíróság] hatáskörének a közgazdasági miniszter által kezdeményezett perekre való korlátozása? Polgári jog, (7). 51-57b. (1931)

Breit, Zoltán and Boronkay, István: Hatályos Jogegységi döntvények és Teljes ülési határozatok : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 49-50a. (1931)

Buza, László: Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint. Kolligátum. pp. 1-16. (1931)

C

Czakó, István: A Népszövetség szervezeti reformja : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 227-237. (1931)

D

Deutsch, Maurus and Bondy, Arthur: Die Rechte der Aktionere : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 217-218a. (1931)

E

Ember, István: Újabb történetdidaktikai irodalom. Magyar pedagógia, (40). pp. 161-168. (1931)

Erdélyi, László: A királyellenes népizgatás történeti tévedései. Kolligátum. pp. 1-15. (1931)

Eörsi, István: A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló rendelet törvényessége és hatályossága. Polgári jog, (7). 313-356a. (1931)

F

Fest, Aladár: A középiskolai tanári pálya Olaszországban. Magyar pedagógia, (40). pp. 92-98. (1931)

Fiedler, Sándor: Az Alandszigetek kérdése a Nemzetek Szövetsége Tanácsa előtt. Kolligátum. pp. 1-19. (1931)

Frank, Antal and Drozdy, Gyula: Drozdy Gyula: Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások a népiskola tárgyainak köréből : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 177-179. (1931)

Friedmann, Simon: Az életbiztosítási szerződés első időszakának meghatározása a díjfizetés szempontjából. Polgári jog, (7). 179-184a. (1931)

Fränkel, Pál: Beszámítás kényszeregyességi adóssal szemben. Polgári jog, (7). 79a. (1931)

Fränkel, Pál: A Civiljogászok Vítatársaságának jubileuma. Polgári jog, (7). 419-421a. (1931)

Fränkel, Pál: Egyes bírói végrehajtási cselekmények elhalasztásáról. Polgári jog, (7). 403-407a. (1931)

Fränkel, Pál: Felolvasás — szabadelőadás. Polgári jog, (7). 203-207a. (1931)

Fränkel, Pál: Fizetési meghagyás... Polgári jog, (7). 490a. (1931)

Fränkel, Pál: „Jelenlegi állapotában" eladott gép ellen — rejtett hiba kifogása. Polgári jog, (7). 276-278a. (1931)

Fränkel, Pál: A budapesti ügyvédi kamara jelentése. Polgári jog, (7). 136-139a. (1931)

Fränkel, Pál: Ügyvezető igazgató jogköre. Polgári jog, (7). 76-77a. (1931)

Fränkel, Pál: Árverések, vagy: hogyan lehet a hitelezőktől megszabadulni? Polgári jog, (7). 418-419a. (1931)

Fränkel, Pál: A tulajdonjog fenntartásával eladott ingók jogi sorsa... Polgári jog, (7). 493-495a. (1931)

Fränkel, Pál and Boda, Ernő: Magyar házassági vagyonjog... : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 215-216a. (1931)

Fábián, Károly: A törvénykezés egyszerűsítése vagy irracionalizálása? Polgári jog, (7). 85-86a. (1931)

G

Gerevich, Tibor: Pasteiner Gyula emlékezete. Kolligátum. pp. 1-34. (1931)

Gergely, Adolf: Iskolák a repülésért. Magyar pedagógia, (40). pp. 98-101. (1931)

Gergely, ifj. Ernő: A kényszeregyezségi likvidáció jogszabályai : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 146a. (1931)

Geőcze, Bertalan: Geöcze Bertalan: Nemzetközi Bíróságok Hatásköre : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 380-382a. (1931)

Geőcze, Bertalan: Nemzetközi viszályok békés elintézése. Polgári jog, (7). 292-293a. (1931)

Glücksthal, Andor: Adóáthárítás a bérlet körében. Polgári jog, (7). 177-179b. (1931)

Glücksthal, Andor: A földteher-rendezési törvényről. Polgári jog, (7). 175-176a. (1931)

Glücksthal, Andor: A korlátolt felelősségű társaságról szóló 1930: V. t.-c. életbeléptetéséről. Polgári jog, (7). 479-481a. (1931)

Glücksthal, Andor: Érték és vásárlóérő. Polgári jog, (7). 124-125a. (1931)

Glücksthal, Andor: Észrevételek a földteher-rendezési törvényhez : 1. miniszteri felhatalmazás - szabad mérlegelés. Polgári jog, (7). 98-109b. (1931)

Glücksthal, Andor: Észrevételek a földteher-rendezési törvényhez : II. A bírói fórum kikapcsolása. Polgári jog, (7). 255-263a. (1931)

Glücksthal, Andor: Észrevételek a földteher-rendezési törvényhez : III. A pénzintézetek előjogai. Polgári jog, (7). 121-130b. (1931)

Glücksthal, Andor and György, Ernő: Dr. György Ernő: Az árak kialakulása a kereskedelmi forgalomban (Magyar Gazdaságkutató Intézet Budapest, 1931.) : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 143-145a. (1931)

Glücksthal, Andor and Varannai, István and Nyulászi, Alajos: Hiteljogi és kényszeregyezségi bírói gyakorlat 1926 óta. Polgári jog, (7). 44-46a. (1931)

Goldberger, József: Közszereplés és személyiségi jog. Polgári jog, (7). 134-135a. (1931)

Guttmann, Viktor: Minderheitenpolitik und Minderheitenrecht : eine Rechtssoziologische Untersuchung. Kolligátum. pp. 1-24. (1931)

György, Ernő: A kényszeregyességi viszonosság kérdéséhez. Polgári jog, (7). 30-32a. (1931)

H

Hettyey, Aranka: Jelmeztan : feljegyzések és tanulmányok nyomán a Színművészeti Akadémia részére. Kolligátum. pp. 1-53. (1931)

Hettyey, Aranka: A divat története. Kolligátum. pp. 1-16. (1931)

Huppert, Leó: Miniszteri nyilatkozat és részvényjogi reform. Polgári jog, (7). 109-111a. (1931)

Huppert, Leó: A német részvényjogi tervezet uj [!új] intézkedései a tőkefelszívás céljára a magyar részvényjogi reform szempontjából. Polgári jog, (7). 263-270a. (1931)

Huppert, Leó: A német részvényjogi tervezet uj [!új] intézkedései a tőkefelszívás céljára a magyar részvényjogi reform szempontjából. Polgári jog, (7). 81-98b. (1931)

Huppert, Leó: A részvénytársaság felelőssége alkalmazottaiért. Polgári jog, (7). 21-25a. (1931)

Huppert, Leó and Meszlény, Artur: Csődön kívüli kényszeregyezség és kényszer-felszámolás. Polgári jog, (7). 285-288a. (1931)

Hódy, János: A törvénykezés egyeszerűsítéséről szóló törvény rendelkezéseinek az eddigi gyakorlatban mutatkozó nehézségei és sérelme. Polgári jog, (7). 86-90a. (1931)

J

Juhász, Jenő: A földteher-rendezési törvényt... : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 288a. (1931)

K

Karl, János and Arldt, Theodor: Arldt, Theodor: Weltpolitik im Unterricht : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 187. (1931)

Karl, János and Kreitz, Maria: Kreitz, Maria: Der geographische Wert der Jugendlektüre : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 110-111. (1931)

Karl, János and Scheer, Albert: Scheer, Albert: Erkundlicher Unterricht : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 185-186. (1931)

Kaufmann, Andor: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény és életbeléptető rendelet hiányosságairól. Polgári jog, (7). 40-42a. (1931)

Kelényi, Jenő: Agglegényadó és a kilencgyermekes családapák adómentessége Jugoszláviában. Polgári jog, (7). 18-19b. (1931)

Kelényi, Jenő: A száz pengőn aluli ügyek. Polgári jog, (7). 39-40a. (1931)

Kemény, Ferenc: Lexikon der Pädagogik der Gegenwart : 1. kötet : Abendgymnasium-Kinderfreunde : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 112-113. (1931)

Kemény, Ferenc: A felső kereskedelmi iskolát végzettek szövetségeinek VI. nemzetközi kongresszusa : iratok : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 215-216. (1931)

Kemény, Ferenc and Galliner, Arthur: Galliner, Arthur: Sigismund Stern. Der Reformator und der Pädagoge : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 187-188. (1931)

Kemény, Ferenc and Löffler, Eugen: Löffler, Eugen: Das öffentliche Bildungswesen in Deutschland : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 54-55. (1931)

Kemény, Ferenc and Mező, Ferenc: Franz Mező: Geschichte der olympischen Spiele : München 1930, 276 1. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 50-51. (1931)

Kemény, Ferenc and Oestreich, Paul: Oestreich, Paul: Der Einbruch der Technik in die Pädagogik : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 183-185. (1931)

Kemény, Ferenc and Schlemmer, Hans: Schlemmer, Hans: Höhere Schule und Jugendbewegung in ihrer beiderseitigen Krisis : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 219-220. (1931)

Kemény, Ferenc and Schwartz, Hermann: Schwartz, Hermann: Pädagogisches Lexikon : IV. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 182-183. (1931)

Kemény, Ferenc and Smith, Elliot D.: Elliot D. Smith: Psychologie für Vorgesetzte : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 57-58. (1931)

Kemény, Ferenc and Spranger, Eduard: Spranger, Eduard: Pädagogik : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 107-109. (1931)

Kemény, György: Az angol valutakrízis és kihatásai. Polgári jog, (7). 152-154b. (1931)

Kende, Ernő: Határidőügyletek : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 216-217a. (1931)

Kenyeres, Elemér: Kiss József: Montessori Mária nevelési rendszere : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 105-106. (1931)

Kenyeres, Elemér: Société des Nations: Recueil Pédagogique : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 111-112. (1931)

Kenyeres, Elemér: Tehetségproblémák. Magyar pedagógia, (40). pp. 179-180. (1931)

Keszthelyi, Nándor: Az eszmei javak jogi oltalma... Polgári jog, (7). 208-209a. (1931)

Keszthelyi, Nándor: A karteljavaslat [!kartelljavaslat] az országgyülés [!országgyűlés] előtt. Polgári jog, (7). 41-51b. (1931)

Kirschenheuler, Ferenc and Descoeudres, Alice and Éltes, Mátyás: Descoeudres-Éltes: Nevelő játékok : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 48. (1931)

Klár, János: Az új német tűzkárbiztosítás. Polgári jog, (7). 19-20b. (1931)

Kohner, Arthur: Az 1923. évi XXXIX. t.-e.-ben megállapított mellékszolgáltatás erejéig lehet-e biztosítéki jelzálogjogot bejegyezni? Polgári jog, (7). 28-30a. (1931)

Konkoly Thege, Pál: A részvénytársaságok belső tartalékai : titkos tartalék : tanulmány a részvénytársasági reform köréből : folytatás. Polgári jog, (7). 33-41b. (1931)

Konkoly Thege, Pál: A részvénytársaságok belső tartalékai : titkos tartalék : tanulmány a részvénytársasági reform köréből. Polgári jog, (7). 1-18b. (1931)

Kornis, Gyula: Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika : székfoglaló értekezés. Kolligátum. pp. 1-35. (1931)

Kornis, Gyula and Weszely, Ödön and Kiss, József and Merész, Michels Fülöp and Szenes, Adolf and Nagy L, József and Montessori, Maria: Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, ülések, székfoglalók]. Magyar pedagógia, (40). pp. 63-64. (1931)

Korányi, Károly: Lehet-e telekkönyvi ügyekben posta útján kézbesíteni? Polgári jog, (7). 129-133a. (1931)

Korányi, Károly: Te. 63. § a 7. bek.-e értelmében végrehajtható kiadmány alapján végrehajtást... Polgári jog, (7). 373-374a. (1931)

Korányi, Károly: Ügyvédi elvetést... Polgári jog, (7). 376-377a. (1931)

Korányi, Károly: A telekkönyvi összesítés és egyesítés a Te. szempontjából. Polgári jog, (7). 81-83a. (1931)

Koszó, János: Művelődésismeret (Kulturkunde) mint a modern nyelvi oktatás alapja. Magyar pedagógia, (40). pp. 1-10. (1931)

Kovács, Alajos: La statistique hongroise de la fécondité des mariages. Kolligátum. pp. 1-17. (1931)

Káldor, György and Károlyi, Imre: A kapitalista világrend válsága. Polgári jog, (7). 155-156b. (1931)

L

Lengyel, Géza: Kereskedelemügyi problémák. Polgári jog, (7). 174-177b. (1931)

Loczka, Alajos and Gáspár, Margit: Gáspár Margit: A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901-1925 : X. 1. Kémia : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 217-218. (1931)

Láczer, István and Kemény, Ferenc and Nagy, József Béla: Vegyes[ek] : [szemle]. Magyar pedagógia, (40). pp. 114-117. (1931)

M

M. Buday, Júlia and Mignot, Henri: Mignot, Henri: Michelet éducateur : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 52-54. (1931)

Magyar, Pál: Hitelgazdálkodás és állami ellenőrzés. Polgári jog, (7). 183-186b. (1931)

Magyary, Zoltán: Nemzeti és nemzetközi tudománypolitika. Magyar pedagógia, (40). pp. 138-145. (1931)

Magyary, Zoltán: A magyar közigazgatás gazdaságosságának és eredményességének biztosítása. Kolligátum. pp. 1-38. (1931)

Major, Róbert: A földreform a német alkotmányban : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 68-69b. (1931)

Marton, Géza: "Veszélyes üzem". Polgári jog, (7). 147-161a. (1931)

Marton, Géza: "Veszélyes üzem". Polgári jog, (7). 242-255a. (1931)

Martos, Nóra: A latin nyelv az amerikai középiskolákban. Magyar pedagógia, (40). pp. 168-173. (1931)

Meszlény, Artur: Az ujabb [!újabb] olaszországi hiteltörvényhozás. Polgári jog, (7). 279-280a. (1931)

Meszlény, Artur: Josef Kohler-Bibliographie : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 379-380a. (1931)

Meszlény, Artur: Közkereseti társaság kényszeregyességének kihatása a cég volt tagjára. Polgári jog, (7). 366-368a. (1931)

Meszlény, Artur: A haszonbér-valorizációs rendeletről... Polgári jog, (7). 375-376a. (1931)

Meszlény, Artur: Újévi beszéd. Polgári jog, (7). 42a. (1931)

Meszlény, Artur: A karteltörvény [!kartelltörvény] életbelépésével kapcsolatos rendeletek. Polgári jog, (7). 402-403a. (1931)

Meszlény, Artur: A kft.-ról szóló 1930:V. t.-c. Polgári jog, (7). 357-360a. (1931)

Meszlény, Artur: Észrevételek a kényszerlikvidációs [!kényszer likvidációs] rendelethez. Polgári jog, (7). 95-109a. (1931)

Meszlény, Artur and Grosschmid, Béni: Grosschmid Bénihez. Polgári jog, (7). 429-431a. (1931)

Meszlény, Artur and György, Ernő: Jelentés az Országos Hitelvédő Egylet 1930. évi működéséről. Budapest, 1931. : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 289a. (1931)

Meszlény, Artur and Holm, Hennig: Hennig Holm - Nielsen: An International Survey of Bankruptcy Law : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 462-463a. (1931)

Meszlény, Artur and Ranschburg, Nándor: Dr. Ranschburg Nándor: Karteljog, Kartelszervezet : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 462a. (1931)

Meszlény, Artur and Térfy, Gyula and Isaák, Gyula: Dr. Térfy — dr. Isaák: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. tc. : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 288a. (1931)

Murray Butler, Nicholas: A műveltség öt jegye. Magyar pedagógia, (40). pp. 129-137. (1931)

Márer, Erzsébet: Recueil Pédagogique : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 222-223. (1931)

N

Nagy, Dezső and Glücksthal, Andor: Dr. Glücksthal Andor: A részvénytársaságok nyilvános számadása : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 46-48a. (1931)

Nagy, ifj. Dezső: Az államkincstár beszámítási joga. Polgári jog, (7). 188-190a. (1931)

Nagy, ifj. Dezső: A takarékbetétek jogi védelme. Polgári jog, (7). 360-366a. (1931)

Nagy, ifj. Dezső and Grosschmid, Béni: Grosschmid tanai és a legujabb [!legújabb] valutajogi kérdések. Polgári jog, (7). 442-445a. (1931)

Nagy, József Béla and Erdélyi, Lajos: Erdélyi Lajos: Mondattani tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvtanítás köréből : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 106. (1931)

Nagy J., Béla: Voeux du 4 Congrès International d'Éducation familiale : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 188-189. (1931)

Nemesné Müller, Mária and Boyd, William: Boyd, William (ed.): Towards a new education : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 57. (1931)

Noszlopi, László and Flitner, Wilhelm: Flitner, W.: Der Krieg und die Jugend : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 220. (1931)

Négyesy, László and Magyary, Zoltán and Vajkai, Júlia and Gyulai, Ágost and Caballero, Nieto and Neményi, Imre and Kornis, Gyula and Johan, Béla and Lukács György, : Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, ülések, székfoglalók]. Magyar pedagógia, (40). pp. 118-128. (1931)

O

Olay, Ferenc: Magyarország a francia tankönyvek torzító tükrében. Magyar pedagógia, (40). pp. 82-91. (1931)

Olay, Ferenc: Magyarország a francia tankönyvek torzító tükrében : [2. rész]. Magyar pedagógia, (40). pp. 146-157. (1931)

P

Prohászka, Lajos: Hegel : halálának 100. évfordulójára. Magyar pedagógia, (40). pp. 193-202. (1931)

Purjesz, Béla: Zur Frage des Fiebers bei blutenden Magen- und Duodenalgeschwüren und bei Blutverlust. Kolligátum. pp. 413-426. (1931)

Purjesz, Béla: Zur Frage des Fiebers bei blutenden Magen- und Duodenalgeschwüren und bei Blutverlust. Kolligátum. pp. 411-426. (1931)

Purjesz, Béla and Dávid, Lajos: Eine neue differentialdiagnostische : blutserumreaktion. Kolligátum. pp. 627-637. (1931)

Purjesz, Béla and Dávid, Lajos: Eine neue differentialdiagnostische Blutserumreaktion. Kolligátum. pp. 627-636. (1931)

Purjesz, Béla and Dávid, Lajos: Új elkülönítő kórismei eljárás a vérsavóban : (színes melléklet). Kolligátum. pp. 1-9. (1931)

Purjesz, Béla and Dávid, Lajos: Új elkülönítő kórismei eljárás a vérsavóban : (színes melléklet). Kolligátum. pp. 1-9. (1931)

Pályi, Gyula: Jogorvoslatok és igénylés a közadók végrehajtása során. Polgári jog, (7). 61-68b. (1931)

Pályi, Gyula: Mi hiányzik az uj [!új] adórendeletekből?! Polgári jog, (7). 148-152b. (1931)

R

Rakovszky, Menyhért: Kötelező-e az ügyvédi ellenjegyzés a fellebbezésnél kötött forgalmú lakásokra vonatkozó felmondási perekben? Polgári jog, (7). 79-80a. (1931)

Rakovszky, Menyhért: Követelések ráeszmélés és ráerőszakolás alapján. Polgári jog, (7). 1-19e. (1931)

Reitzer, Béla: Részvényesi felelősség. Polgári jog, (7). 62-68a. (1931)

Ribáry, Géza: A végrehajtató annak utána, hogy követelésére vonatkozólag kielégítést nyert, bélyeg lerovására nem kötelezhető. Polgári jog, (7). 80b. (1931)

Rácz, Lajos: Comenius pataki élete és működése német megvilágításban. Magyar pedagógia, (40). pp. 40-44. (1931)

S

Schiller, Ottó: Hogyan javíthatjuk meg kereskedelmi mérlegünket? Polgári jog, (7). 169-174b. (1931)

Somogyi, Ferenc: Szül-e kötelmet a pénzügyi hatóság rendelete? Polgári jog, (7). 187-190b. (1931)

Somogyi, József: A kultúrfölény problémája : a kívánatos kultúra. Magyar pedagógia, (40). pp. 203-215. (1931)

Somogyi, József and Klebelsberg, Kunó: Világválságban. Gróf Klebelsberg Kunó beszédei és cikkei : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 174-175. (1931)

Stamberger, Sándor: Az ügyvédség külföldön. Polgári jog, (7). 377-379a. (1931)

Stamberger, Sándor: Kellékhiányos váltók. Polgári jog, (7). 135-136a. (1931)

Stamberger, Sándor: A házasság felbontása a felek kölcsönös megegyezése alapján a francia jogban. Polgári jog, (7). 142-143a. (1931)

Stamberger, Sándor: A házasság felbontása a francia törvények szerint. Polgári jog, (7). 193-194a. (1931)

Stamberger, Sándor: A német államkötvények valorizációja. Polgári jog, (7). 21-22b. (1931)

Suppan, Vilmos and Schack, Béla and Vincze, Frigyes: Schack Béla-Vincze Frigyes: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon, a külföldi kereskedelmi oktatásügy történetének vázlatával : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 102-103. (1931)

Suppan, Vilmos and Vincze, Frigyes: Vincze Frigyes: A középfokú kereskedelmi iskolai típus kialakulása és kettős célkitűzése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 175-176. (1931)

Szabó, Gusztáv: Kellékhiányos váltó miatt visszautasítható-e a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül? Polgári jog, (7). 284-285a. (1931)

Szalay, Zoltán and Schulteisz, Emil: Az új Katonai Büntetőtörvénykönyv Magyarázata : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 145-146a. (1931)

Szelényi, Ödön and Behn, Siegfried: Vortäge Behn, S. et al.: Pädagogische Antithesen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 55-56. (1931)

Szigeti, ifj. László: Az aranypengő. Polgári jog, (7). 398-401a. (1931)

Szigeti, ifj. László: Két veszélyes üzem balesete. Polgári jog, (7). 77-79a. (1931)

Szigeti, ifj. László: Közigazgatási tisztviselő felelőssége- és polgári perút. Polgári jog, (7). 190-193a. (1931)

Szigeti, ifj. László: Megtévesztés a házassági jogban. Polgári jog, (7). 74-76a. (1931)

Szigeti, ifj. László: Széljegyzetek az egyszerűsítési törvényhez. Polgári jog, (7). 35-38a. (1931)

Szigeti, ifj. László: Sérült hibája tárgyi felelősségnél. Polgári jog, (7). 368-371a. (1931)

Szigeti, ifj. László: Uj [!Új] lakásrendelet. Polgári jog, (7). 278-279a. (1931)

Szigeti, ifj. László: A magánjogi felelősség ujabb [!újabb] alakjai. Polgári jog, (7). 465-476a. (1931)

Szigeti, ifj. László: A nem vagyoni kártérítés gyakorlatából. Polgári jog, (7). 126-129a. (1931)

Szigeti, ifj. László: A személyiség védelme és a kritika joga. Polgári jog, (7). 270-274a. (1931)

Szigeti, ifj. László and Grosschmid, Béni: Széljegyzetek Grosschmid kártérítési fejezetéhez. Polgári jog, (7). 452-455a. (1931)

Szigeti, ifj. László and König, Endre: Házasságon kívüli jogviszonyok. Irta: Dr. König Endre : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 498a. (1931)

Szigeti, ifj. László and Meszlény, Artur: Magyar Magánjog, I. kötet. Jogforrások, személyi és családjog. VII. teljesen átdolgozott kiadás. Irta: dr. Meszlény Arthúr egyetemi tanár, ügyvéd. Grill Károly könyvkiadó vállalata kiadása. 1931. : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 93-94a. (1931)

Szilágyi, Arthur Károly: A haszonbér-valorizációs rendelet törvényessége és hatályossága. Polgári jog, (7). 219-242a. (1931)

Szontagh, Vilmos: Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához. Kolligátum. pp. 1-23. (1931)

Sárfy, Aladár: Az illetékek felemeléséről. Polgári jog, (7). 163-169b. (1931)

T

Tettamanti, Béla and Buday, György and Joó, Tibor: Buday György (szerk.): Böhm Károly ifjúkori önéletrajza : Kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta: Joó Tibor. (Egyetemi Bethlen Gábor Kör kiadványai; szerkeszti: Buday György. 8. sz. Szeged, 1931. 29 1.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 49. (1931)

Tettamanti, Béla and Prohászka, Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : megjegyzések Prohászka Lajos értekezéséhez. Magyar pedagógia, (40). pp. 28-40. (1931)

Thirring, Gusztáv: II. József magyarországi népszámlálásai : a Magyar Statisztikai Társaság 1931 január 27-i előadóülésén tartott előadás. Kolligátum. pp. 1-24. (1931)

Thirring, Gusztáv: La diminution des naissances et l'allure récente du mouvement de la population en Hongrie. Kolligátum. pp. 5-48. (1931)

Trattner, Albin: Az Országos Ügyvédszövetség Miskolc—Lillafüred-i (III.) vándorgyűlésének határozatai. Polgári jog, (7). 421-424a. (1931)

Trimborn, Hermann: Auffassung und Formen der Strafe auf den einzelnen Kulturstufen. Kolligátum. pp. 1-16. (1931)

Tóth, György: A férj holtnak nyilvánitása [!nyilvánítása] után tíz hó leteltével született gyermek törvényessége, vagy törvénytelensége : I. [rész]. Polgári jog, (7). 1-15a. (1931)

Tóth, György: A férj holtnak nyilvánítása után tíz hó leteltével született gyermek törvényessége, vagy törvénytelensége : folytatás. Polgári jog, (7). 53-62a. (1931)

Török, János: Kellékhiányos váltó csatolása esetén a Pp. 608. §-a értelmében tárgyalás tűzendő ki és a keresetlevél hivatalból való visszautasításának helye nincs. Polgári jog, (7). 280-284a. (1931)

Török, János: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930: XXXIV.. t.-c.-nek a végrehajtás elrendelésére vonatkozó rendelkezései a gyakorlatban. Polgári jog, (7). 484-489a. (1931)

U

Ullein, Antal: Az emberi jogok térfoglalása a modern jogrendszerekben. Kolligátum. pp. 1-7. (1931)

V

Varannai, István: Az uj [!új] kamatszabályok. Polgári jog, (7). 393-398a. (1931)

Varannai, István: Reformtörekvések az ingatlanárverési eljárásban. Polgári jog, (7). 15-21a. (1931)

Varannai, István and Szladits, Károly and Ujlaki, Miklós: Hetven év magánjogi irodalma. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magánjogi szemináriumában dr. Szladits Károly egyetemi ny. r. tanár irányításával összeállította dr. Újlaki Miklós. Grill Károly könyvkiadó vállalat kiadása : [könyvismertetés]. Polgári jog, (7). 48-49a. (1931)

Vargha, Ferenc: Az ügyvédkérdés. Kolligátum. pp. 1-14. (1931)

Veress, Pál and Ballenegger, Róbert: Ballenegger Róbert et al.: Természettudományi ismeretek 1. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 49-50. (1931)

Vidákovits, Kamilló: Zur Technik der extrapleuralen Pneumolyse. Kolligátum. pp. 1496-1497. (1931)

Vági, József: Autómagánjog és közlekedési kódex. Polgári jog, (7). 125-126a. (1931)

Vági, József: Elkésett-e az 1929. április 2-án beadott valorizációs kereset? Polgári jog, (7). 34-35a. (1931)

Vági, József: Hatóság eljárási szabálysértése nem válhatok a fél kárára. Polgári jog, (7). 371-373a. (1931)

Vági, József: Jogforrás-e a döntvény? Polgári jog, (7). 448-450a. (1931)

Vági, József: Tartós jogsérelem. Polgári jog, (7). 178-179a. (1931)

Vági, József: Visszatartási jog restitutio in integrum esetében. Polgári jog, (7). 455a. (1931)

Vágó, Bálint: A gyermekek, fiatalkorúak és nők védelme a munka jogában. Polgári jog, (7). 111-119a. (1931)

Váradi, József and Győri, Vilmos: Győri Vilmos: A polgári iskola gondolatának kialakulása (1868-ig) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 45-46. (1931)

Váradi, József and Győri, Vilmos: Győri Vilmos: Az 1876-tól 1928 június végéig megjelent polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma, a közlönyök cikkíróinak névjegyzéke : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 104-105. (1931)

Váradi, József and Molnár, János: Molnár János: Polgári iskolai kis enciklopédia : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 107. (1931)

Váradi, József and Sághelyi, Lajos: Sághelyi Lajos: A németországi középfokú gyakorlati irányú iskolázás szervezete : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 181. (1931)

Váradi, József and Sághelyi, Lajos: Sághelyi Lajos: Ausztria és Svájc polgári iskolái : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 181-182. (1931)

Váradi, József and Sághelyi, Vitéz Lajos: Vitéz Sághelyi Lajos: A magyar polgári iskola hatvanéves múltja : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 46-48. (1931)

W

Weissberger, Imre: Hiteli visszaélések és azok leküzdésének eszközei. Polgári jog, (7). 295-313a. (1931)

Weszely, Ödön: Legújabb áramlatok a neveléstudomány terén. Magyar pedagógia, (40). pp. 65-81. (1931)

Woyciechowskyné Lajos, Mária and Riedel, Kurt: Riedel, Kurt: Lehrerbildung und Lehrplan : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). pp. 109-110. (1931)

Z

Zoltán, József: A felülvizsgálati értékhatárra. Polgári jog, (7). 83-85a. (1931)

É

Éltes, Mátyás and Bopp, Linus: Bopp, Linus: Allgemeine Heilpädagogik in systematischer Grundlegung und mit erziehungspraktischer Einstellung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 185. (1931)

Éltes, Mátyás and Hanselmann, Heinrich: Hanselmann, Heinrich: Einführung in die Heilpädagogik : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 218. (1931)

Éltes, Mátyás and Herodek, Károly: Herodek Károly: A vakok Braille-rendszerű írásának ismertetése (teljes és rövidített írásban) és a könyvtár jegyzéke : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 103. (1931)

Éltes, Mátyás and Schmidt, Ferenc: Schmidt Ferenc: Az elemi egyszerűségű kézügyesítő munka kísérleti lélektani vizsgálata : [könyvismerteetés]. Magyar pedagógia, (40). p. 106. (1931)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:21:21 2017 CEST.