Items where Year is 1929

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É
Number of items: 431.

A

Alföldy Ede: Irásbeliség [!Írásbeliség] a peres eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148-152a. (1929)

Andreánszky István: A kereskedelmi levelek feltételes illetékmentessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 185-197b. (1929)

Atalay Fuad: Az elégia fejlődése a perzsa irodalomban különös tekintettel a merszijjére.

B

Balassa Brunó: Thurzó Imre retorikai dolgozatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 248-258. (1929)

Balla Ignác: Dr. Meszlény Artúr: Személyi és családi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 301-303a. (1929)

Balla Ignác: Hamis vágány egy külföldi viszonylatu [!viszonylatú] magánjogi eset eldöntésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 291-293a. (1929)

Balla Ignác: Hibás indokolás, helyes döntés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 411-413a. (1929)

Balla Ignác: Idegen és sajáthonos munkavállalóknak az üzemi baleset kártalanitása [!kártalanítása] szempontjából egyenlő elbánásban részesitése [!részesítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 443a. (1929)

Balla Ignác: A házfelügyelők és segédházfelügyelők [!segéd-házfelügyelők] jogviszonyai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 444a. (1929)

Balla Ignác: Óvadékképes értékpapirok [!értékpapírok]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 443a. (1929)

Balla Ignác and Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93-94a. (1929)

Banner János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető : 1928. évi ásatás = Die Ausgrabungen bei Ószentiván : zweite Folge 1928.

Barna János: A makói Hollósy Kornélia Színház története.

Barthos Indár: Pintér Jenő: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve : középiskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szolgálati szabályzatok és ügykezelési utasítások szövegeinek magyarázatos gyűjteménye : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 142-143. (1929)

Bartol'd Vasilij Vladimirovič: Der heutige Stand und die nächsten Aufgaben der geschichtlichen Erforschung der Türkvölker. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, (83). pp. 121-142. (1929)

Bartucz Lajos: Dunántúl népének antropológiai vázlata. In: Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle / Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi szakosztálya;Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle, (9). pp. 106-137. (1929)

Bartucz Lajos: A nyársapáti XV-XVII. századbeli koponyákról. In: Dolgozatok a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Archeologiai Intézetéből, (5). pp. 148-175. (1929)

Beck Salamon: Az erkölcsi kár önállósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41-43a. (1929)

Beck Salamon: Dr. Almási Antal: A dologi jog kézikönyve. 1. kötet : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 356-360a. (1929)

Beck Salamon: Eladó kártéritési [!kártérítési] igénye ingatlan vételügylet nem teljesítéséből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 35-37a. (1929)

Beck Salamon: Ingózálogjogszerzés symbólikus átadással. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 78-79a. (1929)

Beck Salamon: Kőtelező [!Kötelező] kiméletlenség [!kíméletlenség]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84-86a. (1929)

Beck Salamon: Nem vagyoni kár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 290-291a. (1929)

Beck Salamon: Pollák Illés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 230-231a. (1929)

Beck Salamon: Tartás visszamenő értékesitése [!értékesítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 330-331a. (1929)

Beck Salamon: Tisztességes magatartás - kötelező. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 43-44a. (1929)

Beck Salamon: Tulajdonközösség megszüntetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84a. (1929)

Beck Salamon: Törvényhatóság magánjogi felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 118-119a. (1929)

Beck Salamon: Tőkebőségi vélelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 410-411a. (1929)

Beck Salamon: Utóöröklési jog biztositása [!biztosítása] végrendelet ellenére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 331-333a. (1929)

Beck Salamon: A jogképességi szabály közjogi jellege. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 413a. (1929)

Beck Salamon: A kamarai választások után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 128-131a. (1929)

Beck Salamon: A készfizető kezes megintése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 289-290a. (1929)

Beck Salamon: A követelés feléledése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41a. (1929)

Beck Salamon: A közjó a magánjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 445-447a. (1929)

Beck Salamon: A megrendelések gyüjtéséről [!gyűjtéséről] szóló törvény ellenére létrejött ügylet érvényessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 79-81a. (1929)

Beck Salamon: A munkásbiztositási [!munkásbiztosítási] felsőbiróság [!felsőbíróság] döntvénye az üzem utódlásról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217-219a. (1929)

Beck Salamon: Árverési vételár, belső érték, anyagi igazság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 123-124a. (1929)

Beck Salamon: A szerző nevének feltüntetésére való igény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 44-45a. (1929)

Beck Salamon: A szolgalmi jog áthelyezhetősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214-215a. (1929)

Beck Salamon: A tőkebőség vélelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 328-330a. (1929)

Beer János and Egri Bónis Pál: Az elévülés magyar jogszabályai cím alatt dr. Egri Bónis Pál budapesti ügyvéd az elévülésre vonatkozó magyar tételes joganyagot foglalta röviden össze... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 133-134a. (1929)

Birkás Géza: A nemzeti elv és a nemzetközi bíráskodás. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1929)

Bodroghy József: Költségvetés és beruházás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 125-129b. (1929)

Bodroghy József: A költségvetés vitája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 210-212b. (1929)

Bodroghy József and Fellner Frigyes: Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 164-167b. (1929)

doberdói Breit Zoltán: Tárgyi felelősség, vagy kötelező autóbiztositás [!autóbiztosítás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 82-84a. (1929)

doberdói Breit Zoltán: A biztosítási ügynöki rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 72-73a. (1929)

doberdói Breit Zoltán: Önbiztositási [!Önbiztosítási] kikötés megsértése a biztositott [!biztosított] által. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 288-289a. (1929)

Buday Árpád: Széljegyzetek egy régészeti cikkhez = Randbemerkungen zu einem archaeologischen Aufsatz : Prof. E. Panaitescu : Probleme și metode arheologice în Dacia superior.

Böhm Dezső: Susanne Engelmann: Die Erziehung des Mädchens : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 283-284. (1929)

C

Czimer Károly: A Szeged-Belvárosi Kaszinó százéves története : 1829-1929.

D

Darvas Andor: Fut az idővonat : Darvas Andor versei.

Deutsch Maurus: Magyar itéletek [!ítéletek] végrehajtása Ausztriában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 125-126a. (1929)

Doby Alice: A terephthalaldehyd néhány új származékáról : bölcsészetdoktori értekezés.

Doroghy Kálmán: Kielégitésileg [!kielégítésileg] lefoglalt ingók végrehajtás alól feloldása a követelés letétbe helyezése alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 166-168a. (1929)

Drury Alan N. and Szent-Györgyi Albert: The influence upon the heart of a substance present in heart muscle and other tissues. In: Journal of Physiology : edited for The Physiological Society, (67). xiv-xv. (1929)

Drury Alan N. and Szent-Györgyi Albert: The physiological activity of adenine compounds with especial reference to their action upon the mammalian heart. In: Journal of Physiology : edited for The Physiological Society, (68) 3. pp. 213-237. (1929)

Dugonics András: Dugonics András szegedi monográfiája. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1929)

Dugonics András: Dugonics András szegedi monográfiája.

Dávid Lajos: Gyógyszerészet - Gyógyszervizsgálat : mennyileges vizsgálatok.

E

Ember István: Vida Imre: A neveléstudomány történelembölcseleti vonatkozásai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 143-144. (1929)

Erdei László: Erdély viszonya Lengyelországhoz a 17. század első felében.

Ereky István: A jogtudomány módszerei : a Duguit- és Kelsen-féle módszertani álláspontok bírálata : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1929)

F

Faluhelyi Ferenc: Der Pariser Kellogg-Pakt und dessen Bedeutung vom Rotary-Standpunkte betrachtet. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1929)

Fehér Géza: Kulturata na prabalgarite. (1929)

Fehér Géza: Ostataci ot ezika na dunavskite prabalgari. In: Izvestiâ na Balgarskiâ Archeologičeski Institut. (1929)

Fehér Géza: Prabalgari : proizhod, istoriâ, bit i kultura. (1929)

Fehér Géza: Prabalgarski pametnici pri Madara i prinos kam religiâta na prabalgarite. In: Godišnik na Narodnata Biblioteka v Plovdiv. (1929)

Fekete Lajos: A berlini és a drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga : második, befejező közlemény. In: A berlini és a drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. (1929)

Fellner Pál: Lenni vagy nem lenni? : megjegyzések a kartellkérdéshez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 6-10b. (1929)

Fenyvesi Károly: Járásbirósági [!Járásbírósági] hatáskör kikötésének értelmezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 408-409a. (1929)

Ferriére Adolphe: A tevékeny iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 1-8. (1929)

Florey H. and Szent-Györgyi Albert and Florey M. E.: Methods for testing for the presence of adrenal cortex hormone. In: Journal of Physiology : edited for The Physiological Society, (67) 4. pp. 343-348. (1929)

Fonyó György: Biztositási [!Biztosítási] dij [!díj], mint dologi teher. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 405-408a. (1929)

Fonyó György: Mit jelent lakást felajánlani? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 333-335a. (1929)

Fonyó György and Schöndorf Friedrich: Dr. Friedrich Schöndorf, a breslaui egyetem tanára... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 466-467a. (1929)

Fornvald József: Nagy L. József: Előadások a fizikatanítás és tanárképzés köréből : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 212-214. (1929)

Fränkel Pál: Az 1928. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). pp. 181-183. (1929)

Fränkel Pál: De miért ne rándulhatna ki a civiljogász egyszer a pénzügyi jog területére is? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 464-465a. (1929)

Fränkel Pál: Dr. Fränkel Pál november hó 7-én tartotta meg előadását „Gépforgalmi ügylelek" címén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 469-470a. (1929)

Fränkel Pál: Felperességi jog átruházása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 119-120a. (1929)

Fränkel Pál: Kamarai választások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88-91a. (1929)

Fränkel Pál: Lakásbérleti kérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 336-337a. (1929)

Fränkel Pál: Markovits Rodion: Szibériai garnizon : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). pp. 134-135. (1929)

Fränkel Pál: Munkásbiztositási [!Munkásbiztosítási] biróság [!bíróság] hatásköre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 124-125a. (1929)

Fränkel Pál: A Reformszövetség tagértekezlete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 233-234a. (1929)

Fränkel Pál: Tőzsdei babperek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 38-41a. (1929)

Fränkel Pál: A békebiróság [!békebíróság]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 274-277a. (1929)

Fränkel Pál: A békebiróságról [!békebíróságról] irt [!írt] és a mult [!múlt] számunkban megjelent cikkel kapcsolatban... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 337-338a. (1929)

Fränkel Pál: A tőzsdei babperek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 86a. (1929)

Fränkel Pál: A valorizálási törvény tágitása [!tágítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 120-121a. (1929)

Fränkel Pál: A végrehajtási eljárás és igényper reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 171-173a. (1929)

Fürst Jenő: Aldehydek és halogének reakciója vizes oldatban : doktori értekezés.

Fürst László: Birói [!bírói] szerződésmódosítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 106-110a. (1929)

Fürst László: Dr. Váli Ferenc: A közrendi klauzula és a nemzetközi magánjogi joggyakorlatunk, Budapest 1928. A Magánjogi Szeminárium kiadványai, 1. sz. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 364. (1929)

Fürst László: Konkludens viselkedés „kisérlete" [!kísérlete] nem konkludens. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 228-230a. (1929)

Fürst László: Kétoldali turpitudo. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 156-159a. (1929)

G

Gazda Károly: Az illetékegyenérték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 49-58b. (1929)

Gerőcz Kálmán: Egyház és büntetőjog lélektani kapcsolatáról. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1929)

Giskan Jakab: Dr. Deutsch Maurus: A magyar-osztrák végrehajtási jogsegély a gyakorlatban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 362-364a. (1929)

Glücksthal Andor: Az Egyesült Államok kongresszusának legközelebbi feladatai... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94b. (1929)

Glücksthal Andor: Az agrárproblémák világszerte... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109-110b. (1929)

Glücksthal Andor: Az angol Companies Bill (1928.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93-94b. (1929)

Glücksthal Andor: Az angol Labour-párt kongresszusán... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29-30b. (1929)

Glücksthal Andor: Az üzleti tevékenység és törvényhozói mandátum összeférhetetlenségének kérdése... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91b. (1929)

Glücksthal Andor: Bőséges gazdasági programmot [programot] ad... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217-218b. (1929)

Glücksthal Andor: Curtius német gazdasági miniszter ujévi [!újévi] szózatában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94b. (1929)

Glücksthal Andor: "Deutsches Frischei"... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110b. (1929)

Glücksthal Andor: Európa legimpozánsabb közlekedési vállalata alakul Berlinben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110b. (1929)

Glücksthal Andor: Franciaország 1930. évi költségvetését május 23-án terjesztette a Kamara elé Chéron pénzügyminiszter. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 216-217b. (1929)

Glücksthal Andor: Hatalmas beruházási programm előtt állanak a román vasutak... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109b. (1929)

Glücksthal Andor: Hollandiában 1929. január 1-én lép hatályba az uj [!új] részvénytörvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: Hoower [!Hoover] elnök... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: Idegen közgazdaságok munkásságának és érdekeinek kutatása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: Kereskedelmi kutató intézet létesült ezidén Kölnben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 107b. (1929)

Glücksthal Andor: Néhány szám... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: Olasz jogelvek szerint... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28b. (1929)

Glücksthal Andor: Perrendi novella... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: Szabadalmi bejelentés a német birodalmi szabadalmi hivatalhoz... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: Szellemes tehermegosztási kulcsot hoz... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92-93b. (1929)

Glücksthal Andor: Tiz [!Tíz] év német szociális törvényhozás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: A csendes társ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28b. (1929)

Glücksthal Andor: A feljelentéssel való fenyegetés... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 32b. (1929)

Glücksthal Andor: A francia pénzügyi világ botrányai... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92b. (1929)

Glücksthal Andor: A hitelezés tultengése [!túltengése] és a hosszú lejáratu [!lejáratú] hitelek nyújtásának szükségessége Németországban... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214b. (1929)

Glücksthal Andor: A jövedelemadónak három éves átlag alapján... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal Andor: A kartell-kérdéssel foglalkoztak lapunk januári hasábjain... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 90-91b. (1929)

Glücksthal Andor: A kettős adóztatás bonyolult kérdésével... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal Andor: A korlátolt felelősségű társaság vezérgondolata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 257-266b. (1929)

Glücksthal Andor: A kényszeregyességi eljárás módositását [!módosítását] sürgeti... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 107-108b. (1929)

Glücksthal Andor: A kényszeregyezség intézményének... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 30b. (1929)

Glücksthal Andor: A képviselőház őszi ülésszakának egyik bevezető ülésén, a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó törvényjavaslat vitájának során... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 463a. (1929)

Glücksthal Andor: A követendő lakáspolitika alapvonalait tartalmazza a német birodalmi gyűlés... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217b. (1929)

Glücksthal Andor: A köztársasági állam gazdasági és jogi rendszerének... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110-111b. (1929)

Glücksthal Andor: A nemzeti jövedelem gyarapodása nyilvánul meg... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91-92b. (1929)

Glücksthal Andor: A német Reichsfinanzhof... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 213b. (1929)

Glücksthal Andor: A német ipar birodalmi szövetsége... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 108b. (1929)

Glücksthal Andor: A német költségvetés kiadási oldala erősen megnövekedvén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: A német országos jogi vizsgahivatal évi jelentése a nagy jogi államvizsgák eredményéről... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215-216b. (1929)

Glücksthal Andor: A német részvényjogi reform... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal Andor: A német törvénykezési illetékrendszer... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28-29b. (1929)

Glücksthal Andor: A népszövetség gazdasági tanácsának genfi májusi tanácskozási anyagát egy részletes jelentés tartalmazza... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215b. (1929)

Glücksthal Andor: A rajna-westfáliai munkáskizárás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 89-90b. (1929)

Glücksthal Andor: A részvénytársasági ügymenet nyilvánossága foglalkoztatja... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109b. (1929)

Glücksthal Andor: A sulyos [!súlyos] hitelviszonyok szükségessé teszik a hitelvédelemnek fokozott kiépítését. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 216b. (1929)

Glücksthal Andor: A társasági jog mindenütt egész Európában forrongásban van... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214-215b. (1929)

Glücksthal Andor: A törvényhozásnak és a jogalkotásnak a mai gyorsan változó időkben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215b. (1929)

Gombocz Zoltán: Mi a mondattan? In: Magyar Nyelv. pp. 1-7. (1929)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Dagestanly Seyid Ahmed. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR. (1929)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Žitie Sadr-éd-dina Kunevi. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR. (1929)

Grosz Jenő: Lemondott-e nyugdijáról [!nyugdíjáról], aki a rendelet szerinti végkielégités [!végkielégítés] felvételekor kijelenti, hogy főnökével szemben követelése nincs? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 226-227a. (1929)

Guttmann Viktor: Die Theoretischen Grundlagen der Minderheitenfrage. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Györffy István: Nyíregyháza és Debrecen településformája. In: Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle;Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle. (1929)

György Ernő: Az üzemutódlás kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 285-288a. (1929)

György Ernő: Kényszeregyességi likvidáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 374-387a. (1929)

György Ernő: A kényszeregyesség joghatálya a közkereseti társaság kilépett tagjára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 77-78a. (1929)

Gáspár Pál: A pedagógiai pacifizmus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 125-134. (1929)

H

Hacker Ervin: Kriminalitásunk az 1921-1927. években. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Hantos Elemér: Kartellkérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-5b. (1929)

Helle László: Másodlagos jogviszony és egyetemlegesség a közigazgatási jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 395-398a. (1929)

Hevesy Paul de: Vorschläge zur Lösung der europäischen Streitfragen : Vortrag gehalten in der Académie Diplomatique Internationale zu Paris, am 15. März 1929. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1929)

Hilf László: A szegedi iparosság története.

Hilscher Rezső: A Főiskolai Szociális Telep tevékenysége és a settlement-munka módszere.

Homor László: Tihanyi rege.

Huppert Leó: Kisebbségi védelem és korlátolt felelősségü [!felelősségű] társaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 15-24a. (1929)

Huppert Leó: Kényszeregyesség és szerződés felbontása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 163-165a. (1929)

Huppert Leó and ifj. Nagy Dezső and ifj. Szigeti László: Esettár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-144c. (1929)

I

Isi-Dordzi : Die heutige Mongolei. In: Osteuropa. (1929)

Ivanov P. G.: Tatary srednego tečeniâ reki Čulyma : kratkij predvaritel'nyj očerk. In: Trudy Tomskogo kraevogo muzeâ. pp. 87-91. (1929)

Iványi Béla: A Szent Domonkos-rend római központi levéltára : részletek a magyar dominikánus provincia múltjából. (1929)

Iványi Béla: Magyar alkotmány és jogtörténeti jegyzetek 1-2.

Izsakovics Ernő: Tanulmányok a phenyl-mekoninek [phenylmekoninek] köréből : doktori értekezés.

J

Jacobi Olivér: A német jóvátétel válsága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 153-156b. (1929)

Jakobovits Béla: Egységes lakásjogot! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296-297a. (1929)

Janicsek István: Új mondatfoszlányok a nomád magyar népről. In: a Századok. (1929)

Jámbor György: Luxemburg iskolaügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 206-211. (1929)

K

Kardos Albert: A kuruczvilág költészete : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-94. (1929)

Karl János and Vargha György: Földrajz középiskolák számára - Az ember és a föld (bevezető a földrajzi világképhez) : a reálgimnáziumok VI. és reáliskolák VII. osztálya számára.

Karl János: Julius Wagner: Didaktik der Erdkunde : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 284-285. (1929)

Katona Gábor and Pethő Tibor and Sichermann Bernát: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén : reflexiók dr. Pethő Tibor és dr. Sichermann Bernát ellentétes felfogásu [!felfogású] cikkeire. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110-114a. (1929)

Kecskeméti Ármin: A csanádmegyei zsidók története.

Kelemen László: A nem befolyása a jog- és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. In: Kolligátum. pp. 40-118. (1929)

Kelemen Sándor: Ladislas Nádas: Le Droit Hongrois des cartels et des concernes (Recueil Sirey, Paris, 1929) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 422-423a. (1929)

Kelemen Sándor: Személyiség értékcsökkenésének figyelembevétele kártérítésnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 447-449a. (1929)

Kelemen Sándor: Ugylátszik [!Úgy látszik] Párizsban sem zavartalan gyönyörűség városatyának lenni... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426a. (1929)

Kelemen Sándor: A kartelkérdés az Interparlamentáris Unió előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426-428a. (1929)

Kelemen Sándor: A német kereskedelmi törvény zsebkönyve... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426a. (1929)

Kelemen Sándor: A német ügyészség problémáival foglalkozó igen érdekes cikk jelent meg... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 425-426a. (1929)

Kelényi Jenő: Glosszák a közszerzemény kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 390-394a. (1929)

Kemény Ferenc: Adatok a külföldi tankönyvek ügyéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 259-264. (1929)

Kemény Ferenc: Eduard Spranger: Der deutsche Klassizismus und das Bildungsleben der Gegenwart : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 146-147. (1929)

Kemény Ferenc: Eduard Spranger: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Schulverfassungslehre und Schulpolilik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 278-281. (1929)

Kemény Ferenc: A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve és szemelvényes Szakjegyzéke 1928 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 53-55. (1929)

Kemény Ferenc: Hermann Schwartz: Pädagogisches Lexikon : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 145-146. (1929)

Kemény Ferenc: Pierre Bovet: La Paix par l'École : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 221-222. (1929)

Kemény Ferenc: Rudolf Steiner in der Waldorfschule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 216-219. (1929)

Kemény Ferenc: Technika és pedagógia : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 9-22. (1929)

Kemény Ferenc: Technika és pedagógia : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 96-108. (1929)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 223-224. (1929)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 287-288. (1929)

Keményffi János: A konjunkturakutatás [!konjunktúrakutatás] jelentősége és módszere. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 203-206b. (1929)

Kenyeres Elemér: Az új nevelés Ausztriában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 135-142. (1929)

Kenyeres Elemér: A magyar kisdednevelés vezérkönyve, szerk. Bardócz Pál : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 55-56. (1929)

Keszthelyi Nándor: A kartellankét. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 198-202b. (1929)

Király Ferenc: Dr. Király Ferenc nemzetközi kartelljogi előadása Londonban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177-178a. (1929)

Klebelsberg Kuno: Küzdelmek könyve.

Klug Emil and Sárfy Aladár: A magyar illetékjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 477-478a. (1929)

Klár János: Az uj jugoszláv váltótörvény ez év december 19-én lép érvénybe... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 479a. (1929)

Klár János: Külföldi szemle. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 239-240a. (1929)

Klár János: A Reichsgericht két döntvényt hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 480a. (1929)

Klár János: „Szent Kleofás, mily karaván" kiált fel a néző... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 465-466a. (1929)

Knézy Lehel: Elévült követelések jelzálogjogának törlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 212-213a. (1929)

Kolosváry Bálint: Megjegyzések a magánjogi codex-javaslathoz : első közlemény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 51-58a. (1929)

Kolosváry Bálint: Megjegyzések a magánjogi codex-javaslathoz : második közlemény. M. T. I. Rész. Személyi és családjog. Első Cim [!cím]. Személyek. Első Fejezet. Az ember. IIik Fejezet. Jogi személyek. IIIik Fejezet. A személyiség joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 305-316a. (1929)

Kolosváry Gábor: Magyarország kaszáspókjai = Die Weberknechte Ungarns.

Kornis Gyula: Kultúra és túlterhelés : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságnak 1929 április 20-án tartott XXXVII. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 65-76. (1929)

Kornis Gyula and Gyulai Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [Kornis Gyula gyászbeszéde Quint József ravatalánál] : [felolvasó ülés 1929. március 16-án] : [XXXVII. közgyűlés 1929. április 20-án] : [Gyulai Ágost titkári jelentése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 150-160. (1929)

Kovács Gyula: Makó város építészete a XVIII-ik század közepétől a XIX-ik század közepéig.

Kovács Rezső: A testi nevelés új fejezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 84-95. (1929)

Kowalski Tadeusz: A propos du Codex Cumanicus fol. 69r, 9-10. In: Rocznik Orjentalistyczny. (1929)

Káldor Imre: A magántisztviselők és kereskedősegédek szolgálati viszonyáról szóló törvénytervezet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 437-442a. (1929)

Kürschák József: Matematikai versenytételek : tanulóversenyein kitűzte a Br. Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat : 1894-1928.

L

Ladányi Sándor: Kamatproblémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 219-222a. (1929)

Laziczius Gyula: Belinszkij és Hegel. (1929)

Leopold Lajos: Kartell és mezőgazdaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 10-16b. (1929)

Lugosi Döme: A szegedi szinészet [!színészet] vázlatos története. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1929)

Lugosi Döme: A szegedi szinészet [!színészet] vázlatos története.

Lugosi Döme: A zenemüvelés [zeneművelés] Szegeden : Szeged szab. kir. város jelentése a vallás és közoktatásügyi miniszterhez.

Lux Gyula: A modernnyelvi olvasmány és a "Kulturkunde" kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 237-247. (1929)

Láczer István: A kereskedelmi oktatás szervezete Angliában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 48-51. (1929)

Láng Gusztáv: A kartell és a gépipar. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 21-22b. (1929)

ifj. László Árpád and Kelemen Sándor: A gyárostól megszabott viszonteladói árnál olcsóbban eladni - tisztességtelen verseny. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 454-458a. (1929)

Lénárt Vilmos: A mérlegvalódisági rendelet kiegészítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84-86b. (1929)

Lénárt Vilmos: A társulati adó reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-103b. (1929)

M

M. : Dr. Elemér Balogh: Zur Frage der Verzugszinsen : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 95. (1929)

Magyar Pál: A kartelltörvény Magyarországon nem időszerü [!időszerű]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 16-20b. (1929)

Mahler Sándor: Munkásbiztositási Felsőbirósági [!felsőbírósági] döntvény az üzemutódlás kérdésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 77-82b. (1929)

Mahler Sándor: Szociális rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 83-84b. (1929)

Mahler Sándor: A Társadalombiztosító Intézet autónómiája [!autonómiája]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 157-163b. (1929)

Mahler Sándor: A magánalkalmazottak öregségi ellátása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 207-209b. (1929)

Malov Sergej Efimovič: Iz tret'ej rukopisi Kutadgu Bilig. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie Gumanitarnyh Nauk. (1929)

Mandel Miklós: József khazár király válaszlevelének hitelessége. (1929)

Medvigy Gábor: Ember és jog : Dr. Medvigy Gábor ünnepi beszéde a szegedi országos ügyvédgyűlésen (1929. június 26.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 317-324a. (1929)

Melich János: Über den ungarischen Flussnamen Ompoly. In: Verzameling van Opstellen door oud-Leerlingen en bevriende Vakgenoten. (1929)

Melich János: Über die Halbvokale im Slovakischen. In: Zeitschrift für Slavische Philologie. (1929)

Melich János: Über zwei Eigennamen. In: Zbornik naučnih radova : Ferdi Šišiću povodom šezdestegodišnjice života, 1869-1929, posvećuju prijatelji, štovatelji i učenici. (1929)

Melich János: Zur Etymologie von čech. Sázava. In: Archiv für slavische Philologie. (1929)

Meszlény Artur: A Civiljogászok Vitatársaságának folyó évi május hó 2-án megtartott ülésén a társaság elnöke, dr. Meszlény Artúr egyetemi magántanár, ügyvéd tartott előadást „Rendelkezés és rendelkezőjog a magánjogi törvényjavaslatban" címen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 236-238a. (1929)

Meszlény Artur: Dr. Nizsalovszky Endre: A zálogjogok és a telki teher néhány főkérdése. Budapest, Grill 1928. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 132-133a. (1929)

Meszlény Artur and Schiffer Eugen: Az igazságügy reformjához : nyilt [!nyílt] levél Dr. Schiffer Eugen ny. németbirodalmi igazságügyminiszter és helyettes kancellár urhoz [!úrhoz]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-7a. (1929)

Meszlény Artúr: Dr. Meszlény Artúr az Iparjogvédelmi Egyesületben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46a. (1929)

Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? (1929)

Mikkola Jooseppi Julius: Samo und sein Reich. In: Archiv für slavische Philologie. (1929)

Millerand Alexandre: The letter of envoy and the delimitation commissions. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1929)

Mitrovics Gyula: A gyakorlati tanárképzés megvalósítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 202-206. (1929)

Mohalyi Gábor: A kresolylmekoninek nitroszármazékairól : doktori értekezés.

Molnár Kálmán: Magyar közjog. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1929)

Molnár Márton: 1929 október 31-én Dr. Molnár Márton tartott figyelemreméltó előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 469a. (1929)

Moór Elemér: Zur Siedlungsgeschichte der deutsch-ungarischen Sprachgrenze. In: Ungarische Jahrbücher. (1929)

Moravcsik Gyula: A. A. Vasiljev: Goty v Krymu. Izvestiâ Rossijskoj Akademii Istorii Material'noj Kul'tury, I (1921) 247-328, V (1927) 179-282. : könyvismertetés. In: Történeti Szemle : Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. pp. 240-243. (1929)

Moravcsik Gyula: Agnóstos Kódiks tés Ektheseós Hronikés. In: Ellénika. pp. 119-123. (1929)

Moravcsik Gyula: Die archaisierenden Namen der Ungarn in Byzanz. In: Byzantinischer Zeitschrift. pp. 247-253. (1929)

Moravcsik Gyula: V. N. Zlatarski: Istoriâ na bǎlgarskata dǎržava prez srednite věkove, 1-2. Sofiâ, Dǎržavna pečatnica, 1918-1927 : könyvismertetés. In: Történeti Szemle : Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. pp. 232-235. (1929)

Moór Gyula and Török Árpád: Két tanulmány a pacifizmusról : megjegyzések a Kellogg szerződés margójára. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1929)

Muley Karl: Die türkische Sprache westlichen Kleid. In: Monatshefte für deutschen Unterricht. pp. 216-218. (1929)

Mérő Samu: A 100 P-t meg nem haladó ügyvédi követelések birósága [!bírósága]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 450-453a. (1929)

Móricz Sándor and Pethő Tibor: A biankó váltó lejárata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31-35a. (1929)

N

ifj. Nagy Dezső: Hitelügyletek és a büntetőjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 137-147a. (1929)

Nagy György: Apostolok : életkép.

Nagy Iván: Az európai kisebbségi intézetek = Forschungsinstitute für Minderheitenfragen in Europa. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1929)

Nagy Iván: A Nemzetközi Jog Akadémiája Hágában. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1929)

Nagy József: A kultúra decentralizációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 161-178. (1929)

Nagy József Béla: Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára, szerk. Orsz. Közoktatási Tanács : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 275-276. (1929)

Nemes Frigyes: A nemzetközi jogtudomány anyagának rendszertani megalapozásáról = Über den Systematischen Aufbau der Internationalen Rechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-65. (1929)

Neugröschel Endre: Október. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296b. (1929)

Neugröschel Endre: Október. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296-298b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : Neugröschel Endre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 302-306b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : a Gazdaságpolitikai Társaság munkaprogrammja [!munkaprogramja]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 298-302b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : a mezőgazdasági válság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 306-308b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : a vámtarifa reviziója [!revíziója]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 308-310b. (1929)

Németh Gyula: Magna Hungaria. In: Beiträge zur historischen Geographie, Kulturgeographie, Ethnographie und Kartographie, vornehmlich des Orients. (1929)

Németh Gyula: Szabirok és magyarok. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1929)

Németh Gyula: A magyar népnév legrégibb alakjai. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 8-9. (1929)

Németh Gyula: A magyarság őstörténete. In: Magyar kálvinisták naptára az 1930. évre. (1929)

Novák Sándor: Hozzászólás a hitelezőket károsító cselekmények megtorlásáról szóló törvényjavaslathoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 267-275b. (1929)

Nyulászi Alajos: Alapitói [!Alapítói] részjegy, parts de fondateurs. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 293-295a. (1929)

O

Oppler Emil: Az ügyvéd, mint vagyonkezelő; beolvadása a gazdasági életbe. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 347-352a. (1929)

Ottlik László: Diktatúra és demokrácia. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1929)

P

Patsch Carl: Die quadisch-jazygische Kriegsgemeinschaft im Jahre 374/75. In: Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa. pp. 3-36. (1929)

Pelliot Paul: Neuf notes sur des questions d'Asie Centrale. In: T'oung Pao. pp. 201-266. (1929)

Pethő Tibor: A rendelvényes, mint váltóbirtokos... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28-31a. (1929)

Pethő Tibor and Szlezák Lajos: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén : válasz dr. Szlezák Lajos kir. járásbiró ur [!úr] azonos cimü [!című] cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 153-156a. (1929)

Pfisterer Lajos: Az ipari balesetek kérdésének gazdasági jelentősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 121-125b. (1929)

Pitroff Pál: Film és filmoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 191-202. (1929)

Prohászka Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 23-42. (1929)

Prohászka Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 109-124. (1929)

Puhr Ferenc: Lépcsőfokok : a mozgásos-szerkesztő nyelvtanulás rövid útja, szerk. Kayjel Kolosyné Jankovich Leóra : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 277-278. (1929)

Q

Quint József: Rusztek Károly: Népnevelésügyi közigazgatás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 56-57. (1929)

R

Rakovszky Menyhért: A közadók módjára történő végrehajtások polgári biróságok [!bíróságok] előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 160-161a. (1929)

Rásonyi László: A Brassó név eredete. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1929)

Reitzer Béla: Szavatosság a Magánjogi Törvénykönyv tervezetében (1370—1407. §.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 268-273a. (1929)

Ribáry Géza: Háramlás tárgyát képező vagyonértékek adóztatása : a társulati adóról szóló 1927. évi 400/P. M. számu [!számú] H. Ö. 14. §. 4. pontja a Végrehajtási Utasitásban [!Utasításban]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 70-74b. (1929)

Ribáry Géza: Munkaügyi birói [!bírói] határozatok és jogszabályok 1900-1928-ig. A magánalkalmazottak szolgálati évi nyugdijviszonyai [!nyugdíjviszonyai]. Összeállította: dr. Hofhauser Imre : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 184a. (1929)

Rossi Ettore: Odierne tendenze letterarie e politiche in Turchia. In: Oriente Moderno. (1929)

Rypka Jan: Über Sábits romantisches Epos Edhem ü Hümá. In: Archiv Orientální. pp. 147-190. (1929)

Rácz Kálmán: Nem kell birósági [!bírósági] kézbesitő [!kézbesítő] és nem kell birósági [!bírósági] végrehajtó! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 353-355a. (1929)

Rácz Kálmán and Varannai István: Utóhangok dr. Varannai István: „Állami mindenhatóság és magánjogi judicatura" cimen [!címen] tartott előadáshoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 472-473a. (1929)

Rácz Lajos: Comenius cseh-francia megvilágításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 264-269. (1929)

Rácz Lajos and Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 148-150. (1929)

Rónai Sándor: A társulati adó reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 65-69b. (1929)

S

Samojlovič Aleksandr Nikolaevič: Türkistan sa'atkârları loncasının risalesi. In: Türk Halk Bilgisine ait maddeler ; 2.. (1929)

Schacht Joseph: F. Babinger, R. Gragger, E. Mittwoch, J. H. Mordtmann: Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit. 1927, Walter de Gruyter, Berlin u. Leipzig : Buchbesprechung. In: Göttingische Gelehrte Anzeigen. (1929)

Schneller Károly: Halandóságunk nemzetközi viszonylatban = La moralité en Hongrie, comparée à l'étranger. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1929)

Schreiber Edwin: Der Kampf des demokratischen und des ständischen Prinzipes in der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. In: Kolligátum. pp. 85-121. (1929)

Schreiber Edwin: A demokratikus és a rendi irányzat küzdelme az európai állami és társadalmi fejlődésben = Der Kampf des demokratischen und des ständischen Prinzipes in der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. In: Kolligátum. pp. 1-83. (1929)

Schwartz Tibor: A valorizációs törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazása a gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 8-14a. (1929)

Sebesi Ernő: Megrúgott emberek : novellák.

Seeckt Hans von: Egy katona gondolatai.

Sköld Hannes: Zur Verwandtschaftslehre : die kaukasische Mode. In: Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. pp. 80-129. (1929)

Solymossy Sándor: Lél vezér kürt-mondája. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata / Magyar Néprajzi Társaság;Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1929)

Solymossy Sándor: Magyar ősvallási elemek népmeséinkben : "a kacsalábon forgó várkastély". In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1929)

Stammler Rudolf: Megjelent Stammler Lehrbuch der Rechtsfilosofil [!Rechtsphilosophie] harmadik bővített kiadása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 179a. (1929)

Stief Sándor: Bevezetés az ideggyógyászati diagnosztikába.

Surányi-Unger Tivadar: New York gazdaságpolitikája : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1929)

Szabó László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabó László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabó László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabóné Mozgay Erzsébet: Szeged árviz [!árvíz] katasztrófája : 1879. március 12. : az 50 éves évforduló emlékére.

Szalay Zoltán: Behajthatatlan követelések és nevető adós. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 169-171a. (1929)

Szalay Zoltán: A Budapesti Ügyvédi Kamara felterjesztései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 417-418a. (1929)

Szalay Zoltán: A budapesti Ügyvédi Kamara felterjesztései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 459-460a. (1929)

Szalay Zoltán: A közszerzemény és a Magánjogi Törvénykönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 69-71a. (1929)

Szalay Zoltán: A szegedi vándorgyűlés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 342-345a. (1929)

Szandtner Pál: Jelentés a Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet 1928/29. tanévi működéséről : kézirat.

Szegzárdy József: Babits Mihály Iphigenia-fordításának méltatása.

Szegő Ferenc: A részletügyletekből eredő követelések valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 402-405a. (1929)

Szelényi Ödön: Die Arbeitsschule in Sowjet-Rußland : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 58-60. (1929)

Szelényi Ödön: Dr. Ernst Reisinger: Sexuelle Erziehung im L. E. H. Schondorf : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). p. 219. (1929)

Szelényi Ödön: Dr. Hobohm: J. Ch. Guts-Muths : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 282-283. (1929)

Szelényi Ödön: Schnepfenthal és Magyarország. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 179-191. (1929)

Szemere Samu: Pedagógia és filozófia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 225-236. (1929)

Szendrey Ákos: A közigazgatás népi szervei. In: Népünk és nyelvünk : a Szegedi Alföldkutató Bizottság néprajzi, társadalomrajzi és nyelvészeti szakosztályainak közérdekű folyóirata. pp. 23-38. (1929)

Szent-Györgyi Albert: The effect of adenine compounds on the heart. In: Proceedings of the Staff Meetings of the Mayo Clinic, (4). p. 313. (1929)

Szent-Györgyi Albert and Drury Alan N.: The influence upon the heart of substances related to nucleic acid. In: Journal of Physiology : edited for The Physiological Society, (67). XXXV-XXXVi. (1929)

Szentirmay Ödön: A közbenszóló itéletnek [!ítéletnek] perujitási [!perújítási] keresettel önállóan való megtámadhatósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 246-260a. (1929)

Szentirmay Ödön: A közbenszóló itéletnek [!ítéletnek] perujitási [!perújítási]keresettel önállóan való megtámadhatósága : I. [rész]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 185-194a. (1929)

ifj. Szigeti László: Az Ügyvédszövetség pályázatán dijnyertes [!díjnyertes] munkák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 360-362a. (1929)

ifj. Szigeti László: Becsületsértés gyermekkel szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 86-87a. (1929)

ifj. Szigeti László: Erkölcsi kár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 449-450a. (1929)

ifj. Szigeti László: Házassági csendélet, menthető vétkességi alapon. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 222-223a. (1929)

ifj. Szigeti László: Jó erkölcsökbe ütköző szerződés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 413-416a. (1929)

ifj. Szigeti László: Kartellrechtliche Probleme. Irta dr. Kelemen Sándor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 423-424a. (1929)

ifj. Szigeti László: Kártérités [!Kártérítés] hosszabb tartamu [!tartamú] szerelmi viszony esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 409-410a. (1929)

ifj. Szigeti László: La propriété scientifique : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 423a. (1929)

ifj. Szigeti László: Lelki kényszer - gazdasági kényszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 121-123a. (1929)

ifj. Szigeti László: Menthető vétkesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 162-163a. (1929)

ifj. Szigeti László: Nyilvános előadás és szerzői jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 416a. (1929)

ifj. Szigeti László: A Polgári Jog ötödik évfolyamába lépett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88a. (1929)

ifj. Szigeti László: A budapesti ügyvédi kamara az ügyvédi rendtartás értelmében elkészítette 1928. évi működéséről szóló jelentését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 231-232a. (1929)

ifj. Szigeti László: A budapesti ügyvédi kamara április 21-én tartotta rendesévi közgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 232a. (1929)

ifj. Szigeti László: A csendhez való jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 398-399a. (1929)

ifj. Szigeti László: A gépjáróművek közuti [!közúti] forgalmát szabályozó nemzetközi egyezmény és magánjogi kártérítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 24-27a. (1929)

ifj. Szigeti László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 338-341a. (1929)

ifj. Szigeti László: A közlekedési rendőr a baleseti perben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 453-454a. (1929)

ifj. Szigeti László: A közszerzemény kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 211a. (1929)

ifj. Szigeti László: A nemi erkölcs a biróság [!bíróság] itélkezésében [!ítélkezésében]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 59-69a. (1929)

Szladits Károly: Magánjogi törvénykönyv és birói [!bírói] gyakorlat : a Civiljogászok Vitaitársaságában f. év május havában tartott előadás foglalata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 365-373a. (1929)

Szlezák Lajos: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 74-77a. (1929)

Szlezák Lajos: A jóhiszemű birtokos joga a gyümölcsökhöz az ügylet érvénytelensége esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 278-281a. (1929)

Szokolay Margit: A magyarországi besenyőtelepekről. In: Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle. (1929)

Szokolay Margit: A magyarországi besenyőtelepekről.

Szombatfalvy György: Társadalomrajzi feladatok az Alföldön.

Szécsi Gábor: A fuvarlevélfelülvizsgáló [!fuvarlevél felülvizsgáló] irodák felperessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 282-285a. (1929)

Székely Emil: Dr. Székely Emil budapesti ügyvéd : „Kartel és Politika" cimü [!címü ] tanulmánya... : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 477a. (1929)

Székács Antal: A kartelltörvény kérdése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177-184b. (1929)

Sárffy Andor: A perenkivüli [!peren kívüli] egyesség és a Pp. 413. §-a. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 261-267a. (1929)

Sárfy Aladár: Városi (községi) ingatlan vagyonátruházási illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 289-295b. (1929)

Sárkány Lajos: Kérhet-e csődöt a kényszeregyességi adós, a kényszeregyességi eljárás folyamán? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 223-226a. (1929)

T

Taeschner Franz Gustav: Georgios Gemistos Plethon : ein Beitrag zur Frage der Übertragung von islamischen Geistesgut nach dem Abendlande : Anhang; Über einige Fälle von Ketzerverbrennung bei den Osmanen. In: Der Islam. pp. 236-243. (1929)

Taeschner Franz Gustav and Wittek Paul: Die Vezirfamilie der Ǧandarlyzāde (14/15 Jhdt.) und ihre Denkmäler. In: Der Islam. pp. 60-115. (1929)

Tettamanti Béla: Molnár Oszkár: Neveléstörténelem : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 272-275. (1929)

Tettamanti Béla: Tóth Antal: Neveléstörténet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 272-275. (1929)

Tihanyi Lajos: A kereskedelem helye a magyar nemzeti politikában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 75-76b. (1929)

Tonelli Sándor: Ultonia : egy kivándorló hajó története.

Trubeckoj Nikolaj Sergeevič: Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme. In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague. pp. 39-67. (1929)

Térfy Gyula: Dr. Térfy Gyula : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177a. (1929)

Tóth György: Az érdemetlenség kifogása a köteléki perek keretében az ideiglenes nőtartással szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-105a. (1929)

U

Ujlaki Géza: «A választottbiráskodás [!választott bíráskodás] kézikönyve» második kiadása megjelent... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 48b. (1929)

V

Vajna György: Magánjogi és büntetőjogi határvillongások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 325-328a. (1929)

Vallini Alberto: Gli optanti ungheresi in Transilvania. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1929)

Varannai Aurél: Exportpolitika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 22-25b. (1929)

Varannai István: A Civiljogászok Vitatársaságának április hó 18-án tartott ülésén dr. Varannai István ügyvéd tartott előadást „A magánjogi törvénykönyv vételi fejezete" címen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 235-236a. (1929)

Varannai István: A M. M. T. adásvételi szabályai : észrevételek a vételről szóló fejezet némely rendelkezéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 195-204a. (1929)

Varannai István: November hó 14-én dr. Varannai István „Állami mindenhatóság és magánjogi birói gyakorlat" címen tartott előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 470-471a. (1929)

Varannai István: Törvényjavaslat a hitelezőket kárositó [!károsító] cselekmények megtorlásáról : általános megjegyzések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 388-390a. (1929)

Varannai István: A részvénytársasági jog reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 429-436a. (1929)

Vargha Ferenc: A sérthetetlenség pszichológiája a mentelmi jogban. In: Kolligátum. pp. 83-99. (1929)

Viener Miklós Pál: Az átértékelési jog uj [!új] korszaka. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 174-176a. (1929)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Geografičeskie imena orhonskij nadpisej, sohranivšiesâv mongol'skom. In: Doklady Akademii Nauk SSSR. (1929)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Mongol'skoe nökür. In: Doklady Akademii Nauk SSSR. (1929)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Ob odnom slove, vstrečaûŝemsâ v gramote Il'-hana Arġun'a. In: Doklady Akademii Nauk SSSR. (1929)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Po povodu drevne-tûrkskogo Ötüken yïš. In: Doklady Akademii Nauk SSSR. (1929)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Zametki k drevnetûrkskim i staromongol'skim tekstam. In: Doklady Akademii Nauk SSSR. (1929)

Vági József: Hatóság eljárási szabálysértése nem válhatik a fél kárára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215-217a. (1929)

Váradi József: Békés vármegye törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságának évkönyve MCMXXVIII., szerk. Tantó József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 57-58. (1929)

Váradi József: Lechnitzky Gyula: A nemzeti géniusz : bevezetés a nemzeti élet filozófiájába és a nemzeti életbölcseletbe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 211-212. (1929)

Váradi József: A Szabad Lyceum 30 éves működése a MÁV Északi Főműhelytelepén az 1898-1928. években, Gorzó Dénes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 144-145. (1929)

Várkonyi Hildebrand: Alice Descoeudres: Le développement de l'enfant de deux a sept ans : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 220-221. (1929)

Várkonyi Hildebrand: G.-H. Luquet: Le dessin enfantin : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 214-216. (1929)

Várkonyi Hildebrand: H. Wallon: L'enfant turbulent ; H. M. Fay: Éléments de psychiatrie infantile, à l'usage des éducateurs : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 60-62. (1929)

Várkonyi Hildebrand: P. Mendousse: L'ame de l'adolescent. Paris, Alcan, 3. kiad. 1924. ; P. Mendousse: L'ame de l'adolescent. U. o. 1928. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 281-282. (1929)

Vér György: Rácsok mögött : harminc napig magánzárkában : egy ujságíró [újságíró] naplójegyzetei a Markó uccai [utcai] fogházban.

Vészi Mátyás and Wagner Lilla: A baráti kapcsolat : részlet dr. Vészi Mátyás és dr. Wagner Lilla „Az ügyvédi hivatás művészete" cimű e hó folyamán megjelenő pályanyertes könyvéből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 298-300a. (1929)

W

Waermer Erzsébet: Az Új-Olaszország és Róma a gyermekekért. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 43-47. (1929)

Wagner György: A végrehajtási eljárás s az igényper reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 114-118a. (1929)

Wagner Lilla: A közszerzemény és a férfiérdek : válasz dr. Szalay Zoltán cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 205-210a. (1929)

Walther Béla: Az érettségi vizsgálatok reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 77-83. (1929)

Wells Herbert George: Az új Machiavelli.

Wells Herbert George: Az új Machiavelli.

Wells Herbert George: Az új Machiavelli.

Wells Herbert George: Házasság: Marjorie a magányos kunyhóban.

Wells Herbert George: Házasság: Marjorie férjhez megy.

Wells Herbert George: Házasság: Marjorie házassága.

Weszely Ödön: Az egyetem eszméje és tipusai [!típusai] : a M. Kir. Erzsébet Tudomány-egyetem ünnepi közgyűlésen, 1929. szept. 22.-én tartott rektori székfoglaló előadás. In: Kolligátum. pp. 1-51. (1929)

Z

Zerkowitz Zsigmond: Adózás és tőkeképződés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 59-64b. (1929)

Zsitvay Tibor: Az ügyvédség jövője : Kivonat az 1929. junius [!június] 3-i Országgyűlési Naplóból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 241-245a. (1929)

Zádor Béla: Nemzetközi reciprocitás a tőzsdebiráskodásban [!tőzsdebíráskodásban]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 26-28b. (1929)

Á

Árvay Ferenc: Vitéz Árvay Ferenc hadirokkant v. t. honvédfőhadnagy levele Klebelsberg Kunohoz.

É

Éltes Mátyás: Dr. Frank Antal: Önismeret : önmegismerésre való nevelés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 51-53. (1929)

Éltes Mátyás: Psychologiai tanulmányok a lélektannak és határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről, szerk. Dr. Schnell János : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 269-272. (1929)

This list was generated on 2024. június 19. 20:01:15 CEST.