Items where Year is 1926

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items: 258.

A

Alföldy, Ede: Ingó-jelzálog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 24-30a. (1926)

Alföldy, Ede: Okirati kényszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 269-274a. (1926)

Alszeghy, Zsolt: Alszeghy Zsolt: Vázlatok [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 42. (1926)

Arató, Amália: Középfokú leánynevelés Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 111-115. (1926)

B

Balla, Ignác: A megbocsájtás házassági jogunkban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 131-134a. (1926)

Banner, János: Jelentés a Magyarcsanád-Bökényi próbaásatásokról.

Barankay, Lajos: A magyar köznevelés időszerű feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 81-95. (1926)

Baranyai, Béla: Zsigmond király úgynevezett Sárkány-rendje : adalék a magyar trónöröklési kérdés történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1926)

Barthos, Indár: Pintér Jenő: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve. A középiskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szolgálati szabályzatok és ügykezelési utasítások magyarázatos gyűjteménye. Budapest, 1926. Franklin-Társulat ny. (496 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 184-185. (1926)

Bartók, György: Demokritos tana az erkölcsi értékről.

Bartók, Miklós: Költemények : Sötét éji madár ; A világ. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 58. (1926)

Bartók, Miklós: Láttam nagy művedet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 40. (1926)

Bartók, Miklós: Volt-nincs. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 29-35. (1926)

Barát, Sándor: A magánjog nemzetközi egységesítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 275-278a. (1926)

Beck, Salamon: Almási Antal: A kötelmi jog kézikönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 314-318a. (1926)

Beck, Salamon: Vétő fél védelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 1-10a. (1926)

Benedek, László: Új chalkon és cumaranon vegyületekről.

Berezel, Aladár: Az alkalmazottak szolgálati jogviszonyairól szóló anyagi jogszabályok tana. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 134-135a. (1926)

Blau, György: Dr. Blau György: „Valorizációs joggyakorlatunk 1926-ig". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 79a. (1926)

Blau, György: Gazdasági lehetetlenülés, vételár valorizálása : szemle az 1925. évi joggyakorlat fölött. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 38-42a. (1926)

Blauner, Mór: Az ügyvédség új munkaterületei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 64-65a. (1926)

Bodroghy, József: Adóviszonossági szerződéseink. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 21-26b. (1926)

Boros, Jenő: A kuruc-költészet és utóhangjainak történetforrási jelentősége : doktori értekezés.

Boros, Jenő: A történeti események visszhangja a kuruc költészetben : bölcsészetdoktori értekezés : kézirat.

Buza, László: L'affaire des colons hongrois du Bánát et de la Transylvanie : devant la Société des Nations : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1926)

Bálint, Alajos: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata.

Bárczi, Géza: A francia r hang történetéhez : doktori értekezés = Remarques sur l'histoire de l'r français.

C

Cs. Sommer, József: Az új kényszeregyességi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 185-187a. (1926)

Cs. Sommer, József: Az új kényszeregyességi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 223-227a. (1926)

Cs. Sommer, József: Az új kényszeregyezségi rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 137-143a. (1926)

Csekey, István: Ungarns Staatsrecht nach dem Weltkrieg. In: Kolligátum. pp. 407-483. (1926)

Cser, János: Budapesttől-Budapestig. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 27-29. (1926)

Cser, János: Budapesttől-Budapestig 4. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 32-35. (1926)

Cser, János: Budapesttől-Budapestig 5. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 29-32. (1926)

Csikesz, Lajos: Sándorfalva nagyközség leírása. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1926)

Csulak, Elemér: A jövedelem- és vagyonadó új szabályai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 7-11b. (1926)

Czimer, Károly: Kitől eredt Mátyás király fekete seregének elnevezése? : Szeged és Halas szerepe a fekete sereg feloszlatásában.

Czizmazia, György: Nova község monografiája. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1926)

D

Deutsch, Maurus: Valorizáció és késedelmi kár az osztrák bírói gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 298-302a. (1926)

Deutsch, Maurus: A valorizáció és késedelmi kár az osztrák joggyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 67-73a. (1926)

Dobos, László: Csönd. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 13. (1926)

Dobos, László: Döblingi este. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 9. (1926)

Dobos, László: Erdélyi irodalom. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 30-31. (1926)

Dobos, László: Költemények : Bánat-királyfi kertje végtelen. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 67. (1926)

Dobos, László: Költemények : Én sohasem haragudtam ; Szomorú Mídás ; A sarki lámpa. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 21-22. (1926)

Dobos, László: Mese sz okos emberről. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 10-13. (1926)

Dobos, László: Pénzes Péter szerencséje. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 5-8. (1926)

Dobos, László: Ölni kell. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 4-6. (1926)

Domokos, Pál Péter: A mi háborúnk. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 7-8. (1926)

E

Eperjesy, Kálmán: Kopáncs-pusztai éremlelet.

Erdélyi, Lajos: Erdélyi Lajos dr.: Magyar nyelvi tanulmányok : (1926. Szerző kiadása.) [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 31-32. (1926)

Erdélyi, László: Volt-e Magyarországon szabad királyválasztás? : történeti értekezés.

F

Faluhelyi, Ferenc: Politikai vagy jogi kérdés-e ma a kisebbségek védelme? In: Kolligátum. pp. 1-23. (1926)

Fenyves, Béla: Jogerő és utólagos valorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 190-193a. (1926)

Fenyves, Béla: Jogerő és utólagos valorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 283-287a. (1926)

Firbás, Oszkár: Adalékok gróf Eszterházy Antal császári ezredesnek Rákóczi hűségére téréséhez.

Focher, László: Prof. Dr. H. Weimer: Psychologie der Fehler. N. Klinkhardt, Leipzig, 1925. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 130-132. (1926)

Frank, József: Frank-Varga: Iparigazolvány és iparengedély. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 80a. (1926)

Fränkel, Pál: Az ügyvédi költség védelméről : (a Ppé. 18. §. kiépítése). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 148-153a. (1926)

Fränkel, Pál: A csődöt kérő hitelező követelésének igazolása (Váltó). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 50-51a. (1926)

Fövenyessy, Margit: Elavult igetövekből való névszóképzések : [kézirat].

Fülöp, Károly: Báthori Zsigmond és kora a magyar költészetben : [kézirat : házidolgozat].

G

Gaál, György: Ajtómon halkan kopog a vágy. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 73. (1926)

Gaál, György: Hajnal. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 13. (1926)

Gaál, György: Milicia. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 68-73. (1926)

Gaál, György: Szabina. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 88-92. (1926)

Glücksthal, Andor: Az osztrák Hauptverband der Industrie törvénytervezete a lajstromzálog-jogról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 279-280a. (1926)

Glücksthal, Andor: Francia parlamenti jegyzetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 280-281a. (1926)

Glücksthal, Andor: Kereseti adókivetések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 45-47b. (1926)

Glücksthal, Andor: A felértékelési rendelet és a kereskedelmi törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 1-6b. (1926)

Glücksthal, Andor: A pénzügyi amnesztiáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 73-74b. (1926)

Glücksthal, Andor and Varannai, István: Három új törvényjavaslat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 229-232a. (1926)

Glücksthal, Andor and Zerkowitz, Zsigmond: A kamatjövedelmek illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 83-84b. (1926)

Glücksthal, Samu: Az adóamnesztia. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 37-40b. (1926)

Gráber, Károly: Az ügyvédi munkakör és munkaalkalom kiszélesítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 60-64a. (1926)

Gulyás, József: Dolgozatok. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1926)

Gulyás, Pál: Költemények : A Nagy Király hantja ; A Messiás hajója. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. p. 93. (1926)

Gyulai, Ágost: Vallomás a múltról és pillantás a jövőbe. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 1-3. (1926)

György, Ernő: A német ingatlanjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 35-37a. (1926)

Gál, János: Europäische Unterrichtsreformen seit dem Weltkriege. Bearbeitet im Reichsministerium des Innern. Quelle and Meyer. Leipzig, 1924. 96 l. . Leipzig , 1924 . 9 6 1 . : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 129-130. (1926)

Gál, János: Otto Boelitz: Der Charakter höheren Schule, Quelle and Meyer. Leipzig, 1926. 48 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 187-188. (1926)

Gál Á., Andor: A vasutat terhelő kártérítések a valorizációs törvényjavaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 30-34a. (1926)

H

Herda, László: Két asszony. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 3. (1926)

Herda, László: Költemények : Álmodni... ; Vadvirág. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. p. 36. (1926)

Herrmann, Antal: Tanítóházak = Szegedi Uj Nemzedék 1929. jan. 29.

Horger, Antal: A nyelvtudomány alapelvei : bevezetés a nyelvtudományba. In: Kolligátum. pp. 1-127. (1926)

Hornyák, Géza and Minder, Gyula and Faragó, Zsigmond and Rihmer, Béla and Boross, Ernő and Illyés, Géza and Picker, Rezső and Rihmer, Béla and Minder, Gyula and Radó, Béla and Deutsch, Imre and Boross, Ernő and Mansfeld, Ottó and Dózsa, Jenő: A Magyar Uroíogiai [!Urológiai] Társaság 1926. évi március hó 22-én tartott XI. tudományos ülése. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1926)

Horváth, Barna: Die Grundlagen der "Universalistischen Metaphysik" in der Rechtsphilosophie Julius Binders. In: Kolligátum. pp. 107-127. (1926)

Horváth, Jenő: Tankönyveink a háború alatt és után : 1914-1925 : jelentés a Carnegie-alap részére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 12-29. (1926)

Horváth, József: Mit akarok? : H. M. E-nek szól a versem. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 26. (1926)

Huppert, Leó: Forgalmi-adó jegyzetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 47-50b. (1926)

I

Imre, Sándor: Az erdélyi szellemről. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 1-9. (1926)

J

Jancsó, Miklós: Az oltási váltólázról. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1926)

Jancsó, Miklós: Az oltási váltólázról. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1926)

Jancsó, Miklós: Egy visszatérőláz-endemia tanulságai. In: Kolligátum. pp. 1-60. (1926)

Jankovits, Miklós: Hogyan gondolkozik Galilei? In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 37-43. (1926)

Jobb, Ádám: Kóborlás az életben. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 36-40. (1926)

Juhász, Béla: Magyar hadifoglyok a krimi [krími] tatár rabságban : 1657-től.

K

Katona, Gábor: „Perjogi bizomány" a Curia gyakorlatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 199-201a. (1926)

Katona, Gábor: „Perjogi bizomány" a Curia gyakorlatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 237-239a. (1926)

Kelemen, Margit: A Rigler jubileum írásai : Szeged, 1926. szeptember 29.

Kemény, Ferenc: Az élő idegen nyelvek tanitása [tanítása] ügyében : A középiskolai tanári karok szakvéleményei a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karának felterjesztésével kapcsolatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 29-40. (1926)

Kemény, Ferenc: Dobay Ida: Játékos svédtorna. Óvodák és az elemi iskolák I-II. osztálya számára. Dunántúl egyetemi nyomdája. Pécs, 1926. (51 lap.) Ára portóval 40.000 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 123-124. (1926)

Kemény, Ferenc: Dr. Szabó László: Az igazi Amerika. Budapest. Pallas Rt. 297 l. Ára 56.250 K. : Budapest. Pallas Rt. 297 1. Ára 56.250 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 122-123. (1926)

Kemény, Ferenc: Szellemi együttműködés Magyarország és Németország. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 160-170. (1926)

Kemény, Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 58-64. (1926)

Kemény, Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 190-192. (1926)

Kemény, Ferenc: A külföldi gyermeküdültetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 105-111. (1926)

Kenyeres, Elemér: Psychologie de l'enfant. L'enfant entre quatre et sept ans. Par V. Rasmussen. Traduit du danois par Mme E. Cornet. Préface de M. le prof. Harald Höffding. Bibliothéque de philosophie contemporaine, Paris, 1924. Félix Alcan. VII + 220 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 58. (1926)

Kenyeres, Elemér: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 134-139. (1926)

Kenyeres, Elemér: A budapesti kir. Pázmány Péter-tudományegyetem bölcsészeti karán az 1924/25. tanévben elfogadott doktori értekezések jegyzéke. Összeállította a Dékán. Budapest, 1925. A Kar kiadása. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 125. (1926)

Király, Ferenc: Az Országos Ügyvédszövetség renaissance-a. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 253-257a. (1926)

Király, Ferenc: Hetven külföldi ügyvéd különös látogatása Budapesten. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 264-265a. (1926)

Király, Ferenc: Nemzetközi ügyvédunió. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 305-307a. (1926)

Király, Ferenc: „Vienna Rules 1926.", nemzetközi magánjogi egyezménytervezet és tulajdonvédő deklaráció a bécsi jogászkongresszuson. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 261-264a. (1926)

Kocsis, J. Endre: Adatok a reactiosebesség és chemiai szerkezet közötti összefüggéshez a cyanhydrinek képződése alapján : bölcsészetdoktori értekezés.

Kohner, Arthur: Megjegyzések a jelzálogjogról szóló törvényjavaslathoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 215-223a. (1926)

Koncz, Géza: Halálos büszkeség. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 14-19. (1926)

Koncz, Géza: Halálos büszkeség. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 14-18. (1926)

Koncz, Géza: Halálos büszkeség 2. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 13-20. (1926)

Kornis, Gyula: Az első magyar egyetemes tanügyi kongresszus : Elnöki megnyitó a M . Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1920 . évi március hó 20-án tartott XXXIV. nagygyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 65-81. (1926)

Kornis, Gyula: Magyar kormányzati bibliographia [!bibliográfia], szerk. Krisztics Sándor, Pfeifer Ferdinánd : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 182-183. (1926)

Kornis, Gyula: Tower Vilmos: A hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból. Kőszeg, 1826. 110 lap. Ára 3 pengő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 181-182. (1926)

Kornis, Gyula: Társadalomtudományi bibliographia [!bibliográfia], szerk. Krisztics Sándor, Pfeifer Ferdinánd : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 182-183. (1926)

Kornis, Gyula: A tudományok egysége és az egyetem egysége : elnöki megnyitó a M. Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1926 okt. 16-án tartott ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 145-151. (1926)

Korom, Zoltán: Metamorphosis. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. p. 43. (1926)

Kramer, Emil: Ügyvédi immunitás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 121-125a. (1926)

Károlyi, Árpád: Károlyi Árpád levele Klebelsberg Kunohoz.

L

Langhoffer, Pál: A megszállt Felvidék irodalma : a magyar irodalom új korszaka : a partikuláris irodalmak kialakulása. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 14-17. (1926)

Lux, Gyula: Anyanyelvtanulás és idegennyelvtanulás [!idegennyelv-tanulás]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 95-104. (1926)

Lux, Gyula: Az osztrák polgári iskola reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 116-119. (1926)

Lénárt, Vilmos: A mérlegvalódisági rendelet kiegészítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 53-56b. (1926)

M

Madzsar, Imre: A budai jezsuita akadémia története. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 1-12. (1926)

Madzsar, Imre: A közoktatás ügye fővárosunk területén a török uralom alatt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 152-160. (1926)

Medgyesi, István: Észrevételek egy házassági bontóperhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 167-168a. (1926)

Mester, János: Pedagógiai gondolatok karácsonyra. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 85-87. (1926)

Meszlény, Artúr: Kényszeregyességi joggyakorlat 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 102-106a. (1926)

Meszlény, Artúr: Kényszeregyességi joggyakorlat 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 153-158a. (1926)

Meszlény, Artúr: Változatok a V-húron : tépelődések a valorizációs törvényjavaslat fölött. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 16-23a. (1926)

Mihály, László: Ad notam Csokonai. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 8. (1926)

Mihály, László: Költemények : Augusztus Budán ; Myrának. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. p. 24. (1926)

Mihály, László: Sajnállak, csendes boldogok. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 18. (1926)

Mihály, László: Én nem kívánom... In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 22. (1926)

Mihály, László: Összetörve... In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. p. 26. (1926)

Mihók, Béla: Egy hadifogoly naplója 2. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 23-26. (1926)

Mihók, Béla: Egy hadifogoly naplója 3. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 23-28. (1926)

Mihók, Béla: Egy hadifogoly naplója [4.] : folytatás. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 23-26. (1926)

Molnár, Kálmán: Alkotmányos jogrendünk és a közjogi provizórium. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1926)

Márton, György: Az apró- (dug-) hagyma osztályozása és szárítása Makón.

Móra, Ferenc: Lovassírok Kunágotán.

Móra, László: A tükör beszéde. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. p. 32. (1926)

N

Nagy, Béla: A fényűzési forgalmi adó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 83b. (1926)

Nagy, Dezső: Az ügyvédség szerepe a döntvényhozásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 257-258a. (1926)

Nagy, Dezső: Richesse oblige. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 91-95a. (1926)

Nagy, Dezső: Richesse oblige. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 143-147a. (1926)

Nagy, Dezső: A fél, mint tanú. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 294-295a. (1926)

Nagy, Ferenc: Dufla. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 59-66. (1926)

Nagy, Ferenc: A kuldusernyő. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 9-13. (1926)

Nagy J., Béla: Abel Faure: Enseignement et réalité: Paris, 1924. Librairie Stock. (K. 8-r., 99 l.) Ára 5 fr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 56-58. (1926)

O

Orbán, József and Berényi, Pál and Túry, Sándor Kornél and Csiky, Károly and Cs. Sommer, József and Rakonitz, Dezső and Meszlény, Artúr: Öt könyv az új kényszeregyességi rendeletről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 209-213a. (1926)

Ottlik, László: A társadalomtudomány filozófiája. In: Kolligátum. pp. 1-228. (1926)

P

Pap, József: Az ügyvédek karácsonyfája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 53-58a. (1926)

Pestényi, Gizella: Láttad-e az Istent? In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. p. 43. (1926)

Pintér, Jenő: Móra László: Álmok szekerén (versek 134 lapon) [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 43-46. (1926)

Pintér, Jenő: Pintér Jenő új magyar irodalomtörténete [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 43. (1926)

Polner, Ödön: Polner Ödön levele Szterényi Józsefhez.

Popity, Imre: Utolsó római levél. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 36-43. (1926)

Popper, Tódor: Sok ügyvéd - kevés munkaalkalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 58-60a. (1926)

Prohászka, Lajos: Karl Brandi: Mittelalterliche Weltanschauung, Humanismus und nationale Bildung. (Vortrag, gehalten in der Versammlung der Freunde des humanistischen Gymnasiums in Berlin u. der Provinz Brandenburg am 23 Januar 1925.) Berlin, 1925. Weidmann. (29 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 55-56. (1926)

Prohászka, Lajos: Kornis Gyula: A magyar philosophia [!filozófia] fejlődése és az Akadémia. (Bemutatta a M. Tud. Akadémia 1926 február 22-én tartott ülésében). Budapest, 1926. M. Tud. Akadémia. 48 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 183-184. (1926)

Puszter, János: A születések csökkenésének törvényszerűsége. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1926)

Pásztor, Miklós: A Napon végbemenő jelenségek. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 20-22. (1926)

Q

Quint, József: Az új porosz tanítóképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 175-179. (1926)

R

Rados K., Béla: Mécs László. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 56-57. (1926)

Rados K., Béla and Herda, László and Kovács, Dénes and Mihály, László and Spengler, Oswald: Könyvszemle. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 78-79. (1926)

Radványi, Sándor: Esti nóta. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. p. 6. (1926)

Radványi, Sándor: Október. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. p. 92. (1926)

Radák, Olga: Dr. Imre Sándor: A nőnevelés szervezése. Tanulmány. Megjelent a Kisdednevelés 1925. évf. 1. számában. (15 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 51-52. (1926)

Radák, Olga: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1925. évi nőnevelési kongresszusa. Kiadja a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. (32. l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 179-181. (1926)

Radó, Béla: A Magyar Urologiai Társaság és a Kir. Oroosegyesület Gynaekologiai szakosztályának április 30-iki együttes ülése. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1926)

Ribáry, Géza: "Egyéb jövedelem" megadóztatása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 76b. (1926)

Ribáry, Géza: Felmondás az alkalmazottal szemben betegség esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 236-237a. (1926)

Ribáry, Géza: Különirat minősíthető-e előkészítőiratnak? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 76-77b. (1926)

Rácz, Lajos: Rousseau és a nemzeti nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 43-46. (1926)

Rédei, Kornél: A tanítói lélektan. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 40-43. (1926)

S

Schleiffer, Pál: Új döntés a tőzsdei különbözeti ügylet tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 164a. (1926)

Schmidt, Márton: A nevelésügyi intézmények világszövetségének edinburghi kongresszusa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 170-174. (1926)

Schulcz, Ferenc: Oroszország mai részvénytársasági joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 227-229a. (1926)

Schultz, Ferenc: Oroszország mai részvénytársasági joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 188-190a. (1926)

Schvartz, Tibor: A nyugdíjvalorizáció kérdése az átértékelési javaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 10-16a. (1926)

Somló, Bódog: Gedanken zu einer ersten Philosophie. In: Kolligátum. pp. 1-107. (1926)

Szakál, János: Önnevelés. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 25-28. (1926)

Szalay, Gyula: Bigámia. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 27-31. (1926)

Szalay, Gyula: János csatát veszít. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 10-13. (1926)

Szalay, Gyula: A modern költészet lényege. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 9-12. (1926)

Szalay, Zoltán: Ügyvédi költségek pervesztes ellenfél csődbe vagy kényszeregyességbe jutása esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 204-205a. (1926)

Szandtner, Pál: A magyar főiskolai ifjuság válsága.

Szelényi, Ödön: Bruckner Gy.: A tiszai ev. egyházkerület miskolci (eperjesi) jogakadémiájának 1922/23. és 1923/24. tanévi almanachja : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 53. (1926)

Szelényi, Ödön: Gergely Gy.: A Hódmezővásárhelyen működött máramarosszigeti ref. jogakadémia emlékkönyve. Hódmezővásárhely, 1925 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 53. (1926)

Szelényi, Ödön: Harsányi István: Szinyei Gerzson élete és munkái. Sárospatak, 1925. 47 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 123. (1926)

Szelényi, Ödön: Imre Sándor: A családi nevelés főkérdései. (Szülők Könyvtára. 1-3.) Budapest. Studium. 1925. 154 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 119-120. (1926)

Szelényi, Ödön: S. Szabó József: Műveltségi állapotok, főként az iskolázás Debrecenben a reformáció korában. Debrecen, 1924. 40 lap. (A Tisza István Tudományos Társaság I. osztályának kiadványa) : könyvismertetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). p. 187. (1926)

Szende, Péter Pál: Dr. Szende Péter Pál: A pengőmérleg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 80a. (1926)

Szentiványi, Róbert: Az új ember. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1926)

Szentiványi, Róbert: Balatonboglár múltja. In: Kolligátum. pp. 66-79. (1926)

Szentiványi, Róbert: Christiani sumus... In: Kolligátum. pp. 48-49. (1926)

Szentiványi, Róbert: Corda quaerentium. In: Kolligátum. pp. 4-5. (1926)

Szentiványi, Róbert: Csönd. In: Kolligátum. pp. 37-44. (1926)

Szentiványi, Róbert: Mélyebb örömet... In: Kolligátum. pp. 53-62. (1926)

Szentiványi, Róbert: Princeps pacis. In: Kolligátum. pp. 45-47. (1926)

Szentiványi, Róbert: Pünkösdi nyelvek. In: Kolligátum. pp. 34-36. (1926)

Szentiványi, Róbert: Régi vágyak. In: Kolligátum. pp. 6-17. (1926)

Szentiványi, Róbert: Salve Bethlehem! In: Kolligátum. pp. 18-20. (1926)

Szentiványi, Róbert: Sepulchrum gloriosum. In: Kolligátum. pp. 50-52. (1926)

Szentiványi, Róbert: A kifogyhatatlan korsó. In: Kolligátum. pp. 63-65. (1926)

Szentiványi, Róbert: A természet szeretetéről. In: Kolligátum. pp. 21-33. (1926)

Szigeti, László: Gazdasági lehetetlenülés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 193-194a. (1926)

Szigeti, László: Magánjogi csábítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 289-290a. (1926)

Szigeti, László: Szociális jog és egyéni szabadság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 126-127a. (1926)

Szigeti, László: Új szerzői jogi rendelet Olaszországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 96-97a. (1926)

Szilágyi, Arthur Károly: Az ügyvédek gazdasági helyzete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 115-121a. (1926)

Szilágyi, Arthur Károly: Az ügyvédek gazdasági helyzete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 171-181a. (1926)

Szilágyi Jánosné Sebők, Judith: Szilágyi Jánosné Sebők Judith költeményei : szívtől a szívig, földtől az égig.

Szirbik, Miklós and Eperjesy, Kálmán: Makó várossának közönséges és az abban lévő reformata ekklé'siának különös leírása : Szirbik Miklós prédikátor által 1835/6 eszt.

Szterényi, József: Szterényi József levele Polner Ödönhöz [1.].

Szterényi, József: Szterényi József levele Polner Ödönhöz [2.].

T

Takáts, Lajos: Az apátfalvai nyelvjárás.

Tonelli, Sándor: Szeged : ismertető a város multjáról [!múltjáról] és jelenéről, kulturájáról [!kultúrájáról] és közgazdaságáról.

Tél, József: Magunkról-magunknak. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 1-2. pp. 41-42. (1926)

Tóth, Gézáné: Nemesné M. Márta: Nyelvtanmesék és víg nyelvtanórák. Az elemi nyelvtanítás új módszertana. Bp. (1924.) Mentor kiad. (94 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 53-55. (1926)

V

Vadász, Béla: Egységre való törekvés az anyag szerkezetében. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 75-77. (1926)

Vadász, Béla: Nyári hangok ősszel. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. pp. 81-83. (1926)

Vadász, Lajos: Magánjogunk főbb elvei és az uj jogfejlődés : érvényben lévő civiljogunk rövid vázlata az 1911 óta.

Varannai, István: Dr. Szende Péter Pál: Az utolsó évtized új élő jogszabályai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 265-268a. (1926)

Varannai, István: Hiteljogi gyakorlatunk 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 42-48a. (1926)

Varannai, István: Hiteljogi gyakorlatunk 1925-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 99-102a. (1926)

Varannai, István: Kamatproblémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 81-91a. (1926)

Varannai, István: Érdekes kamathatározatok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 243-244a. (1926)

Vidákovits, Kamilló: Az epekövek korai műtétjéről 105 operáció alapján. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1926)

Vidákovits, Kamilló: Az epekőbetegségnek néhány actualis kérdéséről 118 műtét tanulságának megvilágításában. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1926)

Volly, István: Blaha Lujza. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 98-104. (1926)

Váradi, Béla: Két ember a Gellérthegyi estében. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 3-4. pp. 33-35. (1926)

Váradi, Béla and Čirikov, Evgenij: Az orgona : Csirikov E. „Szirén"-e után. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 5-6. pp. 19-22. (1926)

Vén, Ferenc: Zelenei Boros József dr. emlékezete, ki 1925. junius hó 2-án repülőgépkatasztrófa áldozata lett : emlékbeszéd, melyet a szegedi Orvosszövetségnek 1925. julius 15-én tartott közgyűlésésn Vén Ferenc mondott el.

W

Wagner, Lilla: Az elvált nő nevéről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 232-236a. (1926)

Waldapfel, János: Das Lebenswerk der grossen Pädagogen von Lic. Dr. Kurt Kesseler, Oberstudiendirektor. Dritte Auflage. 1925. Julius Klinkhardt, Verlagsbuchhandlung in Leipzig. 200l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 132-133. (1926)

Waldapfel, János: Das deutsche Schulwesen. Jahrbuch, 1925. Herausgegeben vom Reichsministerium des Innern und vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht. Berlin, 1926. Verlegt bei E. S. Mittler und Sohn : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 125-129. (1926)

Weinberg, Fritz: Fragen des Gläubigerschutzes unter besonderer Berücksichtigung des Registerpfandes. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1926)

Weszely, Ödön: Bárány Gerő: Az ethikai [!etikai] világrend útjelzői. Budapest, 1925. Kiadja a Budavári Tudományos Társaság : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 46-48. (1926)

Weszely, Ödön: Neményi Imre: Apáczai Csere János. Születésének háromszázadik évfordulójára. Budapest, Lampel R., 1924 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 48-51. (1926)

Wolf, Ernő: A német jogászgyűlés polgári jogi témái. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (2). 309-310a. (1926)

Z

Zsedényi, Béla: A demokrácia válsága. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1926)

Á

Ádám, Zoltán: Gyulai Pál. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 7-8. pp. 20-23. (1926)

Ádám, Zoltán: Költemények : Köszönöm ; Anyám. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 9. p. 74. (1926)

Ádám, Zoltán: A hegedű. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. pp. 94-96. (1926)

Ádám, Zoltán: Életpör. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (2) 10. p. 97. (1926)

É

Éltes, Mátyás: Dr. Szondi Lipót: A fogyatékos értelem. 36 ábrával. Budapest, 1925. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 120-122. (1926)

Éltes, Mátyás: Herodek Károly: Emlékkönyv a vakok József nádor kir. orsz. intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Budapest, 1926. A Franklin-Társulat nyomása. (N. 8-r., 179 l.) Ára 4 pengő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 185-186. (1926)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 16:11:14 CEST.