Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | Z | É
Találatok száma: 300.

A

Alföldy, Ede: A Pp. novellája. Polgári jog, (1). 97-104a. (1925)

Almási, Antal: A polgári törvénykönyv. Polgári jog, (1). 8-13a. (1925)

Almási, Antal: A tulajdoni jelzálogjog. Polgári jog, (1). 241-247a. (1925)

Andreánszky, István: Illetékrendszerünk mai állása. Polgári jog, (1). 131-137c. (1925)

Andreánszky, István and Sz. Nagy, Béla: Közigazgatási illetékek Összeállították: dr. Andreánszky István, min. titkár és dr. Sz. Nagy Béla pénzügyi titkár : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 80c. (1925)

Arday, Pál and Pintér, Jenő: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 6. számú értesítője. Budapest, 1925. Franklin-Társulat : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). p. 135. (1925)

B

Bajza, József: A magyar-horvát unió felbomlása : székfoglalóul felolvasta a Szent István Akadémiában 1924 november 21-én. Kolligátum. pp. 1-74. (1925)

Balla, Ignác: Előzetes végrehajthatóság és biztosítási végrehajtás. Polgári jog, (1). 156-161a. (1925)

Balla, Ignác: Járásbíróságaink hatáskörének kiépítése. Polgári jog, (1). 213-215a. (1925)

Balla, Ignác: A Pp. 598. §-ához. Polgári jog, (1). 65-66a. (1925)

Balla, Ignác: Visszakövetelheti-e az albérlő a Lakásrendelet 49. §-ában megszabott albérleti összeget meghaladó többletet? Polgári jog, (1). 221-222a. (1925)

Balla, Ignác: A forgalmi adó átalányozása. Polgári jog, (1). 55-57c. (1925)

Balla, Ignác: Ügyvédi díjszabás adóügyekben. Polgári jog, (1). 63-64b. (1925)

Balla, Ignác: A jutalékrendszer megszüntetése. Polgári jog, (1). 62-63b. (1925)

Barankay, Lajos: A tanulás pszichológiája. Magyar pedagógia, (34). pp. 29-36. (1925)

Baumgarten, Nándor: A mérleg valódiságáról és ennek adóügyi következményeiről. Polgári jog, (1). 123-131c. (1925)

Beck, Salamon: A 86. sz. döntvény reviziója [!revíziója] elé. Polgári jog, (1). 127a. (1925)

Beck, Salamon: Az egyéni cég és tulajdonosa. Polgári jog, (1). 172a. (1925)

Beck, Salamon: Az ideiglenes intézkedés a gyakorlatban. Polgári jog, (1). 270-271a. (1925)

Beck, Salamon: Az ügyvédi költség felsőfokon való valorizációját... Polgári jog, (1). 141-142a. (1925)

Beck, Salamon: Az ügyvédi rendtartás 52. §-ához. Polgári jog, (1). 430a. (1925)

Beck, Salamon: Egy négyszögöl szeged-belterületi telek - 80 korona. Polgári jog, (1). 265-266a. (1925)

Beck, Salamon: Egyesülési jog és kötbér. Polgári jog, (1). 275a. (1925)

Beck, Salamon: Eskü - fogadalom ? Polgári jog, (1). 170-171a. (1925)

Beck, Salamon: Haszonrészesedő hitelező - alkalmi egyesülés? Polgári jog, (1). 309a. (1925)

Beck, Salamon: Házastársak mint vevőtársak. Polgári jog, (1). 228a. (1925)

Beck, Salamon: „Illegális" kiadások megtéritése [!megtérítése]. Polgári jog, (1). 168-169a. (1925)

Beck, Salamon: Ingatlan tulajdonjog megitélése [!megítélése]. Polgári jog, (1). 124a. (1925)

Beck, Salamon: Iparigazolvány hiánya és ügyletérvényesség. Polgári jog, (1). 170a. (1925)

Beck, Salamon: Jelzálogos tartozás valorizálása. Polgári jog, (1). 72a. (1925)

Beck, Salamon: A K. T. 352. §-ához. Polgári jog, (1). 398-399a. (1925)

Beck, Salamon: Kegydij [!Kegydíj] nyugdij [!nyugdíj]. Polgári jog, (1). 129-130a. (1925)

Beck, Salamon: Ki viseli a forgalmiadót [!forgalmi adót]? Polgári jog, (1). 226a. (1925)

Beck, Salamon: Kártérítés az ügylet érvénytelensége mellett. Polgári jog, (1). 171-172a. (1925)

Beck, Salamon: Közigazgatási ut [!út] - perut [!perút]. Polgári jog, (1). 407a. (1925)

Beck, Salamon: Közkereseti társaság feloszlása. Polgári jog, (1). 262-264a. (1925)

Beck, Salamon: Megbizás [!Megbízás] és hüseg [!hűseg]. Polgári jog, (1). 404-405a. (1925)

Beck, Salamon: Megállapitási [!Megállapítási] per. Polgári jog, (1). 271a. (1925)

Beck, Salamon: Munkabérigény - kikötés nélkül. Polgári jog, (1). 405a. (1925)

Beck, Salamon: Nyilvános előadás a munkaügyi eljárásban. Polgári jog, (1). 268a. (1925)

Beck, Salamon: Sommás visszahelyezés a sajtójogban. Polgári jog, (1). 169-170a. (1925)

Beck, Salamon: Staud Lajos nyugalomban. Polgári jog, (1). 92-93a. (1925)

Beck, Salamon: Tulajdonközösség megszüntetése. Polgári jog, (1). 395a. (1925)

Beck, Salamon: Tőry Gusztáv : [nekrológ]. Polgári jog, (1). 229-230a. (1925)

Beck, Salamon: Valorizáció - vétkesség - gazdagodás? Polgári jog, (1). 127-128a. (1925)

Beck, Salamon: Valorizáció és késedelem. Polgári jog, (1). 264a. (1925)

Beck, Salamon: Valorizáció és viszonosság. Polgári jog, (1). 130a. (1925)

Beck, Salamon: Viszontkereset exterritoriális személyek ellen. Polgári jog, (1). 274-275a. (1925)

Beck, Salamon: Váltóper és magasabb kamat. Polgári jog, (1). 125-126a. (1925)

Beck, Salamon: Vételárelőleg valorizálása. Polgári jog, (1). 266-267a. (1925)

Beck, Salamon: Ügyvédi költség - kölcsönközvetitésért [!kölcsön közvetítésért]. Polgári jog, (1). 142a. (1925)

Beck, Salamon: A kérdezési kötelezettség megsértése. Polgári jog, (1). 221a. (1925)

Beck, Salamon: A követelés megitélésének [!megítélésének] jogereje és az utólag támasztott valorizáció. Polgári jog, (1). 264-265a. (1925)

Beck, Salamon: A méltányosság. Polgári jog, (1). 72a. (1925)

Beck, Salamon: A perköltség valorizálása. Polgári jog, (1). 429a. (1925)

Beck, Salamon: A perújítás végső határideje. Polgári jog, (1). 272a. (1925)

Beck, Salamon: A részvényes kisebbség védelme. Polgári jog, (1). 4-8a. (1925)

Beck, Salamon: A részvényes kisebbség védelme. Polgári jog, (1). 55-62a. (1925)

Beck, Salamon: A vagylagos kereseti kérelem elejtése. Polgári jog, (1). 126-127a. (1925)

Beck, Salamon and Földes, Mór: Dolgozatok a földreform, mezőgazdasági hitel és az őstermelő adójoga köréből : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 143-144a. (1925)

Beck, Salamon and Szladits, Károly: Dr. Szladits Károly; Magánjogunk ujabb [!újabb] szabályai. Polgári jog, (1). 332a. (1925)

Benedek, Sándor: Adójogi törvényalkotás. Polgári jog, (1). 117-123c. (1925)

Berczel, Aladár: A nyugdijfelértékelés [!nyugdíj felértékelés], mint törvényhozási probléma : észrevételek dr. Proszvimmer Bélának a Jogtudományi Közlönyben megjelent cikkére. Polgári jog, (1). 370-374a. (1925)

Berczel, Aladár: „A nyugdijfelértékelés [!nyugdíjfelértékelés], mint törvényhozási probléma." : észrevételek dr. Proszvimmer Bélának a Jogtudományi Közlönyben megjelent cikkére. Polgári jog, (1). 297-301a. (1925)

Blau, György: Fizetés- és nyugdijvalorizáció [!nyugdíj valorizáció] : kritikai glosszák a judikaturához [!judikatúrához]. Polgári jog, (1). 105-110a. (1925)

Blau, György: Gazdasági lehetetlenülés a stabilizáció után? Polgári jog, (1). 25a. (1925)

Blau, György: Gazdasági lehetetlenülés az áru átadása után ? Polgári jog, (1). 25a. (1925)

Blau, György: Gazdasági lehetetlenülés és kártérítés. Polgári jog, (1). 24a. (1925)

Blau, György: Kamat valorizált tőke mellett. Polgári jog, (1). 73-74a. (1925)

Blau, György: Valorizáció 1924-es joggyakorlatunkban : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 95a. (1925)

Blauner, Mór: Régi ügyvédi kérdések. Polgári jog, (1). 34-35a. (1925)

Bodroghy, József: Az 1925/26. évi költségvetés. Polgári jog, (1). 106-108c. (1925)

Bodroghy, József: Renumeráció. Polgári jog, (1). 267-268a. (1925)

Bodroghy, József: A mérlegvalódiság helyreállítására vonatkozó rendelet adó- és illetékjogi intézkedései. Polgári jog, (1). 39-40c. (1925)

Bodroghy, József and Szél, Jenő: Dr. Bodroghy József és Szél Jenő: A felértékelés : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 79c. (1925)

Bowley, Arthur Lyon: Rapport de la Commission sur l'application des méthodes représentatives dans les diverses statistiques : measurement of precision attained in sampling. Kolligátum. pp. 1-62. (1925)

Brinkmann, Carl: Gesellschaftslehre. Kolligátum. pp. 1-37. (1925)

Buza, László: Magyarország katonai ellenőrzése a nemzetközi jog szempontjából. Kolligátum. pp. 1-19. (1925)

C

Csekey, István: L'organisation d'instituts scientifiques a l'étranger. Kolligátum. pp. 1-14. (1925)

Cser, János: Budapesttől-Budapestig 3. Botond, (1) 4. pp. 24-27. (1925)

Cser, János: Budapesttől-Budapestig [1.]. Botond, (1) 1-2. pp. 22-23. (1925)

Cser, János: Budapesttől-Budapestig [2.]. Botond, (1) 3. pp. 25-27. (1925)

D

Dobos, László: Concerto : [vers]. Botond, (1) 1-2. p. 4. (1925)

Dobos, László: Csata. Botond, (1) 3. pp. 10-13. (1925)

Dobos, László: Irodalmi nevelés. Botond, (1) 4. pp. 12-18. (1925)

Domokos, Pál Péter: Int az emléketek. Botond, (1) 1-2. p. 3. (1925)

Doroghy, Kálmán: A birósági [!bírósági] ügyvitel egyes szabályainak módosítása tárgyában kibocsátott 31.600/1925. számú I. M. rendelethez. Polgári jog, (1). 280-285a. (1925)

E

Ember, István: Újabb történetdidaktikai irodalom. Magyar pedagógia, (34). pp. 115-122. (1925)

Engel, Gyula: A német polgári törvénykönyv jubileuma. Polgári jog, (1). 62-64a. (1925)

Ereky, István: A magyar felsőház. Kolligátum. pp. 1-36. (1925)

F

Fazekas, Ernő: Álmok álmodója. Botond, (1) 3. p. 4. (1925)

Frank, Antal: A lelkek megértése. Botond, (1) 4. pp. 1-4. (1925)

Frank, Antal and Bognár, Cecil: Dr. Bognár Cecil: Értékelmélet. Szent István-könyvek. 14. sz. Budapest, 1924. (124 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 53-54. (1925)

Frigyes, Béla: A módosított tőzsdei áruüzleti szokások. Polgári jog, (1). 203-210a. (1925)

Friml, Aladár and Fináczy, Ernő: Fináczy Ernő: Világnézet és nevelés. Tanulmányok. (Filozófiai Könyvtár. Szerk. Kornis Gyula. 8.) Budapest, 1925. Pfeifer Ferd. kiadása. (X +162 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 130-131. (1925)

Fränkel, Pál: Az egyéni cég és tulajdonosa. Polgári jog, (1). 224a. (1925)

Fränkel, Pál: [!Bírói] Birói egyezség perlés nélkül. Polgári jog, (1). 232-233a. (1925)

Fränkel, Pál: Elveszett ponyva értékének valorizációja. Polgári jog, (1). 218-219a. (1925)

Fränkel, Pál: Fiumeinek nem kell perköltség-biztosítékot adnia. Polgári jog, (1). 309-310a. (1925)

Fränkel, Pál: Kártérítés és a meteorológiai intézet. Polgári jog, (1). 399a. (1925)

Fränkel, Pál: Versenytilalom alkalmazottal szemben. Polgári jog, (1). 268a. (1925)

Fränkel, Pál: „A csődkérés nem behajtási eszköz.". Polgári jog, (1). 399-401a. (1925)

Fränkel, Pál: Ügyvédi szoba. Polgári jog, (1). 285-286a. (1925)

Fränkel, Pál: A közjegyző szerepe... Polgári jog, (1). 267a. (1925)

Fränkel, Pál: A vételtől való elállás közlése. Polgári jog, (1). 397-398a. (1925)

Fülöp, Sándor: Őszi hangulatok. Botond, (1) 1-2. pp. 29-30. (1925)

G

Gazda, Károly: A társulatiadó [!társulati adó ] a felértékelés szempontjából. Polgári jog, (1). 65-68c. (1925)

Gazda, Károly: A társulatiadó a felértékelés szempontjából : folytatás. Polgári jog, (1). 81-84c. (1925)

Gazda, Károly: A társulatiadó a felértékelés szempontjából. Polgári jog, (1). 97-105c. (1925)

Glücksthal, Andor: Az appropriációs törvény. Polgári jog, (1). 21-22c. (1925)

Glücksthal, Andor: Az aranymérleg. Polgári jog, (1). 45a. (1925)

Glücksthal, Andor: Az értékpapirok [!értékpapírok] forgalmi értékének megállapitása [!megállapítása]. Polgári jog, (1). 42-43c. (1925)

Glücksthal, Andor: Irodalom. Polgári jog, (1). 47-48c. (1925)

Glücksthal, Andor: Privilege és törvényes zálogjog. Polgári jog, (1). 393-395a. (1925)

Glücksthal, Andor: A be nem váltott váltók forgalmi adója. Polgári jog, (1). 26-27c. (1925)

Glücksthal, Andor: A cégbiróság [!cégbíróság] és a hadinyereségadó [!hadi nyereségadó]. Polgári jog, (1). 115c. (1925)

Glücksthal, Andor: A német jogirodalom. Polgári jog, (1). 44a. (1925)

Glücksthal, Andor: A svájci civilis törvényhozás 1924-ben. Polgári jog, (1). 259a. (1925)

Glücksthal, Andor: A szanálási bérek és a lakbérszerződések. Polgári jog, (1). 222-223a. (1925)

Glücksthal, Andor: Útszéli jogesetek. Polgári jog, (1). 142-144c. (1925)

Glücksthal, Andor: A váltók illetéke. Polgári jog, (1). 43-44c. (1925)

Glücksthal, Andor and Borsodi, Miklós: A végrehajtási eljárás zsebkönyve. Polgári jog, (1). 43-44a. (1925)

Gyulai, Ágost: Viaticum. Botond, (1) 1-2. pp. 1-2. (1925)

György, Ernő: A case method. Polgári jog, (1). 277-280a. (1925)

Gárdonyi, Géza: Te, Berkenye : Gárdonyi Géza könyve : [kritika]. Botond, (1) 4. p. 31. (1925)

H

Herda, László: Nyáron ; Októberéjjen. Botond, (1) 3. p. 13. (1925)

Herda, László: Úrfelmutatás a hegyek között ; Temetőben : [vers]. Botond, (1) 1-2. p. 9. (1925)

J

Jankovits, Miklós: Salzburgi levél : Salzburg, 1925. junius hó. Botond, (1) 1-2. pp. 25-27. (1925)

K

Katona, Imre: Részvénytársaság elleni csődnyitás saját kérelemre. Polgári jog, (1). 163-167a. (1925)

Kemény, Ferenc: Vegyes. Magyar pedagógia, (34). pp. 157-159. (1925)

Kemény, Ferenc: A német iskolaügy szervezete. Magyar pedagógia, (34). pp. 147-152. (1925)

Kemény, Ferenc and Camerlynck-Guernier, Gabrielle Jeanne and Camerlynck, Gustave Henri: France (2e année de français), par Mme Camerlynck et G. Camerlynck. Paris, H. Didier, 1922. 177 l. (Ára kötve 6 fr.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). p. 59. (1925)

Kemény, Ferenc and Gourio, E.: La classen en Français (1re et 2e parties) par E. Gourio. Marseille. Librairie Ferran jeune, 1921. (VIII + 265 l.) - Ára kötve 10 fr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 58-59. (1925)

Kemény, Ferenc and Lux, Gyula: Lux Gyula: A modern nyelvek tanulása és tanítása. Miskolc, 1925. Klein, Ludvig és Szelényi R.-T. könyvnyomdája. 200 1. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 133-134. (1925)

Kemény, Ferenc and Prüfer, Johannes: Dr. Johannes Prüfer: Pädagogische Vorträge für Eltern. A lipcsei Teubner-cég kiadása. 1925; VIII+228 1. Ára vászonkötésben 8 márka : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 144-145. (1925)

Kemény, Ferenc and Schuschny, Henrik: Schuschny Henrik dr.: Mit kell a fiatal leánynak tudnia? Fiatal leánynak való orvosi tanácsok. Budapest, 1925, Mai K. (52 l.). : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). p. 137. (1925)

Kende, Ernő and Darvai, Dénes and Hantos, Elemér: Jogirodalom. Polgári jog, (1). 190-192a. (1925)

Kenyeres, Elemér and Bognár, Cecil: Dr. Bognár Cecil: Tanulmányok a gyermeki lélekről. Berlin. 1925. Ludwig Voggenreiter Verlag. Magyar osztály 114 1. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 136-137. (1925)

Kenyeres, Elemér and Comenius, Johannes Amos: J. A. Comenius: Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik. Allgemeiner Weckruf mit der Vorrede an die Europäer, Geheimes Gespräch Nathans mit David, das Glück des Volkes. Übersetz und bearbeitet von Herbert Schönebaum. Leipzig, 1924, A. Kröner. (226 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 56-58. (1925)

Kerényi, Károly and Félix, Jacoby: Félix Jacoby: Die Universitätsausbildung der klassischen Philologen. Referat, erstattet auf der ersten Fachtagung der klassischen Allertumswissenschaft (Weimar, den 3-4. Juni 1925). Verlag Quelle und Meyer in Leipzig. 1925. (8-r., 53 1.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 141-142. (1925)

Kisparti, János: Die Ausbildung der höheren Lehrer an der Universität. Denkschrift der pbilosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Quelle u. Meyer, Leipzig, 1925. 32 1. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 143-144. (1925)

Kisparti, János: A piaristák törekvései a reális irányú oktatás terén a Ratio Educationis előtt. Magyar pedagógia, (34). pp. 104-115. (1925)

Kneppo, Sándor: Nemzetközi adóügyi egyezmények. Polgári jog, (1). 33-36c. (1925)

Kneppo, Sándor: Nemzetközi adóügyi egyezmények. Polgári jog, (1). 49-52c. (1925)

Kolos, Jenő: Meghitelezés. Polgári jog, (1). 121a. (1925)

Koncz, Géza: Áprily Lajos. Botond, (1) 1-2. pp. 5-8. (1925)

Kornis, Gyula: Az 1825/27-ik évi országgyűlés és a magyar közoktatásügy : százados évfordulóra : elnöki megynitó a M. Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1925 okt. 18-án tartott ülésén. Magyar pedagógia, (34). pp. 81-95. (1925)

Kornis, Gyula: Társaságunk feladatai és a pedagógiai pacifizmus : A Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1925 ápr. 18-iki ülésének megnyitója. Magyar pedagógia, (34). pp. 1-11. (1925)

Kosutány, Ignác: A római katholikus [!katolikus] egyház Erdélyben. Kolligátum. pp. 1-22. (1925)

Kovács, Alajos: A magyar választójogi reformok számszerű hatása. Kolligátum. pp. 1-24. (1925)

Kundt, Ernő: A nevelésügyi társaságok világszövetségének kongresszusa Edinburghban. Magyar pedagógia, (34). pp. 96-104. (1925)

Kállai, Ernő: Német és japán gyermekrajzok. Magyar pedagógia, (34). pp. 37-44. (1925)

Kéthely, Sándor: Az 1843. évi magyar büntetőjogi javaslat szerepe a magyar börtönügyben. Kolligátum. pp. 1-18. (1925)

L

Lux, Gyula: A nyelvtanítás lélektani vonatkozásai. Magyar pedagógia, (34). pp. 11-21. (1925)

Lénárt, Vilmos: Az aranymérleg. Polgári jog, (1). 49-53b. (1925)

Lénárt, Vilmos: Az egyenesadókra vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos összeállítása. Polgári jog, (1). 37-38c. (1925)

Lénárt, Vilmos: A közkereseti és betéti társaságok adókötelezettsége. Polgári jog, (1). 58-60b. (1925)

Lénárt, Vilmos: A pénzügyminiszter rendeletkibocsátási jogköre. Polgári jog, (1). 17-21c. (1925)

Lőw, Tibor: Ügyleti nyilatkozatok kézbesitésének [!kézbesítésének] meghiúsitása [!meghiúsítása]. Polgári jog, (1). 345-349a. (1925)

M

Maksa, Lajos and Szále, János: Az általános forgalmi adó jogszabályai : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 95c. (1925)

Markos, Olivér: Gazdasági lehetetlenülés a valorizációs javaslatban. Polgári jog, (1). 357-369a. (1925)

Meszlény, Artur: Autóbusz-vállalat felelőssége az utas balesetéből származó kárért. Polgári jog, (1). 18a. (1925)

Meszlény, Artur: Az Amerikai Egyesült Államokban a perbeli biztosíték tekintetében fennálló szabályok. Polgári jog, (1). 37-38a. (1925)

Meszlény, Artur: Beköszöntő. Polgári jog, (1). 1-4a. (1925)

Meszlény, Artur: Belföldi koronában való fizetés a kötött forgalom idejében. Polgári jog, (1). 403-404a. (1925)

Meszlény, Artur: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Jurygyakorlata a tisztességtelen verseny iránti ügyekben. Polgári jog, (1). 35-37a. (1925)

Meszlény, Artur: Csődönkivüli [!Csődön kívüli] kényszeregyezség hatálya külföldi pénznemben fennálló követelésekre. Polgári jog, (1). 121-124a. (1925)

Meszlény, Artur: Jogpolitika. Polgári jog, (1). 193-196a. (1925)

Meszlény, Artur: Meghitelezés. Polgári jog, (1). 70-72a. (1925)

Meszlény, Artur: Megállapitási [!Megállapítási] per. Polgári jog, (1). 406-407a. (1925)

Meszlény, Artur: Nyugdij-valorizáció [!Nyugdíj-valorizáció]. Polgári jog, (1). 181-183a. (1925)

Meszlény, Artur: Népköztársasági intézkedés érvénytelensége. Polgári jog, (1). 392-393a. (1925)

Meszlény, Artur: Plósz Sándor és a német perjogi tudomány. Polgári jog, (1). 145-151a. (1925)

Meszlény, Artur: Százszázalékos kényszeregyezség. Polgári jog, (1). 224-226a. (1925)

Meszlény, Artur: Takarékbetét valorizációja. Polgári jog, (1). 130-131a. (1925)

Meszlény, Artur: Törvénytervezet a korlátolt felelőségü [!felelősségű] társaságról. Polgári jog, (1). 210-213a. (1925)

Meszlény, Artur: Uj [!Új] Jogszabálytan. Polgári jog, (1). 333-341a. (1925)

Meszlény, Artur: Utszéli [!Útszéli] jogeset. Polgári jog, (1). 428-429a. (1925)

Meszlény, Artur: Utszéli [!Útszéli] jogesetek. Polgári jog, (1). 41-43a. (1925)

Meszlény, Artur: Utszéli jogesetek. Polgári jog, (1). 329-330a. (1925)

Meszlény, Artur: Valorizáció Franciaországban. Polgári jog, (1). 181a. (1925)

Meszlény, Artur: Valorizáció és K.. T. 272. §. Polgári jog, (1). 401-403a. (1925)

Meszlény, Artur: Világszenzáció. Polgári jog, (1). 239a. (1925)

Meszlény, Artur: A csődönkivüli [!csődön kívüli] kényszeregyességröl szóló rendeletek módosítása. Polgári jog, (1). 380-384a. (1925)

Meszlény, Artur: A felülvizsgálat korlátozása Romániában. Polgári jog, (1). 23-24a. (1925)

Meszlény, Artur: A heidelbergi 33. német jogászgyülés [!jogászgyűlés] (1924. szeptember 11—13.) magánjogi szakosztályának tárgyalásai. Polgári jog, (1). 20-23a. (1925)

Meszlény, Artur: A német Reichsgericht hiteljogi gyakorlatából. Polgári jog, (1). 37a. (1925)

Mihály, László: Ki vagyok? Botond, (1) 1-2. p. 13. (1925)

Mihály, László: Űzzük a szarvast. Botond, (1) 3. p. 19. (1925)

Mihók, Béla: Egy hadifogoly naplója. Botond, (1) 4. pp. 5-11. (1925)

Mihók, Béla: Emlékezés Avercsenkóra. Botond, (1) 1-2. pp. 23-24. (1925)

Mihók, Béla: II. Sándor cár titkos felesége : a szentpétervári téli palotában talált adatok és a palotai pletykák után írta. Botond, (1) 3. pp. 14-19. (1925)

Mihók, Béla: A pamiri magyar tragédia. Botond, (1) 1-2. p. 21. (1925)

Móra, László: Örvendjetek! Botond, (1) 4. p. 11. (1925)

N

Nagy, ifj. Dezső: Az ügyvéd elállási joga. Polgári jog, (1). 33-34a. (1925)

Nagy, ifj. Dezső: Jogbizonytalanság a kamatkérdésekben. Polgári jog, (1). 27-29a. (1925)

Nagy, ifj. Dezső: Politikai diktatúra és magánjog. Polgári jog, (1). 289-292a. (1925)

Nagy, ifj. Dezső: A fizetésképtelen kereskedő vételügylete. Polgári jog, (1). 255-258a. (1925)

Nagy, ifj. Dezső: A részvénytársaság eltünése [eltűnése]. Polgári jog, (1). 231-232a. (1925)

P

Pauler, Ákos: Pauler Ákos: Logika. Az igazság elméletének alapvonalai. Budapest, 1925. (247 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 45-46. (1925)

Pethő, Sándor: Világostól Trianonig : Pethő Sándor könyve : [kritika]. Botond, (1) 4. pp. 31-32. (1925)

Popity, Imre: Római levél : Róma, 1925 október. Botond, (1) 3. pp. 27-30. (1925)

Popity, Imre: Római levél : Róma, 1925. okt. hó. Botond, (1) 4. pp. 27-30. (1925)

Prohászka, Lajos and Kornis, Gyula: Kornis Gyula: Történetfilozófia. (A Magyar Történettudomány Kézikönyve. Szerkeszti Hóman Bálint. I. kötet, 1. füzet.) Budapest, 1924. (224 l.). Magyar pedagógia, (34). pp. 47-48. (1925)

Prohászka, Lajos and Krieck, Ernst: Ernst Krieck: Philosophie der Erziehung. Jena, E. Diderichs. 1922.(309 1.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 137-139. (1925)

Pál, János: Férfi és nő. Botond, (1) 4. p. 18. (1925)

Q

Quint, József: Az ötévfolyamú tanítóképző új tanterve és utasítása. Magyar pedagógia, (34). pp. 154-156. (1925)

Quint, József: Az új népiskolai tanterv. Magyar pedagógia, (34). pp. 152-154. (1925)

Quint, József and Berwaldszky, Kálmán and Körösi, Henrik and Moravitz, Lajos: Tanítók Tanácsadója. Berwaldszky Kálmán ós Moravitz Lajos közreműködésével szerkesztette Kőrösi Henrik. Két kötet. Bp., 1923. Lampel : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 132-133. (1925)

Quint, József and Frank, Antal: Dr. Frank Antal: Lelki megújhodás. Voluntarisztikus idealizmust hirdető pedagógia néhány alapvonala. Bp. 1924. Békéssy Sándor kiadása. (188 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 52-53. (1925)

Quint, József and Méhes, Gyula and Kari, Lajos: Méhes Gyula-Kari Lajos: Természethistória : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). p. 137. (1925)

R

Radványi, Sándor: Sorsom. Botond, (1) 3. p. 9. (1925)

Radó, Sándor: A Pp. 439. §-ához. Polgári jog, (1). 319-320a. (1925)

Rapoch, Géza: Az uj [!új] értékelési rendelethez. Polgári jog, (1). 111-117a. (1925)

Ribáry, Géza: Joga van-e az alkalmazottnak hosszabb időre felmondani, mint aminő törvényes felmondási idő öt megilleti? Polgári jog, (1). 30-31a. (1925)

Ribáry, Géza: Nyolc százalékot meghaladó kamat telekkönyvi bekebelezése. Polgári jog, (1). 226-228a. (1925)

Ribáry, Géza: Próbaidő. Polgári jog, (1). 67-69a. (1925)

Ribáry, Géza: A magánalkalmazottak szolgálati viszonyát szabályozó törvényjavaslat előadói tervezete. Polgári jog, (1). 14-15a. (1925)

Ribáry, Géza: Érvényes-e a szóbelileg közölt, tudomásul vett felmondás? Polgári jog, (1). 29-30a. (1925)

Román, Iván: Az ügyvéd fizetési meghagyása. Polgári jog, (1). 93-94a. (1925)

Román, Iván: A csődönkivüli [!csődön kívüli] kényszeregyezségi eljárás némely rendelkezései a gyakorlatban. Polgári jog, (1). 16-18a. (1925)

Révész, Vilmos: Magyar-német jogi müszótár [!műszótár]. Polgári jog, (1). 287a. (1925)

Róth, Pál: Társulatiadó [!Társulati adó]. Polgári jog, (1). 79-80c. (1925)

S

Savorgnan, Franco: Das Aussterben der adeligen Geschlechter : statistisch-soziologischer Beitrag über die Fruchtbarkeit der souveränen und mediatisierten Häuser. Kolligátum. pp. 317-340. (1925)

Schuster, Rudolf: A Budapesti Ügyvédi Körben dr. Schuster Rudolf tartott mélyenszántó előadást a valorizáció problémájáról. Polgári jog, (1). 90-91a. (1925)

Schuster, Rudolf: Collisiók kérdése a név, cég, védjegy és vállalat megjelölések jogköréből. Polgári jog, (1). 151-156a. (1925)

Schuster, Rudolf: Néhány szó a házasságon kivül [!kívül] született gyermeket megillető tartásdij [!tartásdíj] megváltása és a pénzérték csökkenése kérdéséhez. Polgári jog, (1). 341-345a. (1925)

Seidl, Sándor: Okviszony és célszerűség : adatok a modern természetrajzi tanításhoz. Magyar pedagógia, (34). pp. 21-28. (1925)

Sommer, Alfréd: Bontó- és válóper a cseh-szlovák köztársaságban. Polgári jog, (1). 18-28a. (1925)

Staud, Lajos: Staud Lajos előadása. Polgári jog, (1). 322-324a. (1925)

Szalay, Gyula: Ilyen az élet... : [novella]. Botond, (1) 1-2. pp. 10-12. (1925)

Szalay, Gyula: Korszellem és művészet. Botond, (1) 3. pp. 5-9. (1925)

Szalay, Gyula: Örvény : igaz történet. Botond, (1) 4. pp. 19-23. (1925)

Szelényi, Ödön and Berzeviczy, Albert and Bredeczky, Sámuel: Dr. Horváth Ödön: Bredeczky Sámuel élete (1772-1812) Budapest, 1924. 411 lap. Előszóval ellátta Berzeviczy Albert : (1772-1812) Budapest, 1924. 411 lap. Előszóval ellátta Berzeviczy Albert : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 135-136. (1925)

Szende, Péter Pál: A felértékelési mérleg : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 95c. (1925)

Szigeti, Ernő: A megnyitó mérleg 1925-ben : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 95c. (1925)

Szigeti, ifj. László: Az Ügyvédek Reformszövetsége. Polgári jog, (1). 143a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Külföldi jogesetek a szerzői jog köréből. Polgári jog, (1). 320-322a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Külföldi jogesetek a szerzői jog köréből. Amerikai Egyesült Államok. Polgári jog, (1). 135-136a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Külföldi jogesetek a szerzői jog köréből. Franciaország. Polgári jog, (1). 136-137a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Lényegi és technikai jogszabályok. Polgári jog, (1). 305-306a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Ne ultra petitum. Polgári jog, (1). 269-270a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Országos Ügyvéd-Otthon. Polgári jog, (1). 142-143a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Pénzelértéktelenedés. Joggyakorlat és törvényhozás. Polgári jog, (1). 95-96a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Utszéli [!Útszéli] jogesetek. Polgári jog, (1). 87-88a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Valorizáció Lengyelországban. Polgári jog, (1). 66-67a. (1925)

Szigeti, ifj. László: Vétkességi és objektív kártérítés. Polgári jog, (1). 293-297a. (1925)

Szigeti, ifj. László: A [!bírósági] birósági ügyvitel módositásáról [!módosításáról] szóló 3I.600/925. I. M. rendelet. Polgári jog, (1). 234-236a. (1925)

Szigeti, ifj. László: A francia birói gyakorlatból : védjegy ügyek. Polgári jog, (1). 273-274a. (1925)

Szigeti, ifj. László: A szerződésszegési szankciók átalakulása : a Civiljogászok Vitatársaságában tartott előadás. Polgári jog, (1). 384-391a. (1925)

Szigeti, ifj. László: A tárgyi felelősség gyakorlatához. Polgári jog, (1). 306-308a. (1925)

Szigeti, ifj. László and Balla, Ignác: Dr. Balla Ignác: Házassági per és honosság : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 431-432a. (1925)

Szigeti, ifj. László and Egyed, István: Iparjog. Polgári jog, (1). 331-332a. (1925)

Sziklai, Ferenc: Az aranymérleg : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 95c. (1925)

Szladits, Károly: A valorizáció jogalapja. Polgári jog, (1). 49-55a. (1925)

Szászy, György: Budget és butgetbeszéd. Polgári jog, (1). 54-57b. (1925)

Székely, György and Ranschburg, Pál: Dr. Ranschburg Pál: Az emberi elme. I. kötet: Az értelem. II. kötet: Érzelem, ösztön, akarat, egyéniség. Bp. 1923. A Pantheon kiadása. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 49-52. (1925)

T

Takács, György: Illetékügyi kodex [!kódex] : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 95c. (1925)

Tihanyi, Lajos: A mérlegfelértékelési rendelet és az értékelés kereskedelmi jogi határai. Polgári jog, (1). 301-305a. (1925)

Tillmann, István: Az általános forgalmi adó : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 95c. (1925)

Tury, Zoltán: Dr. Tury Zoltán „Az uj adótörvények" : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 116c. (1925)

Tél, József: A búcsú. Botond, (1) 3. pp. 20-25. (1925)

V

Vajda, Petur: Jelzálogos követelések felértékelése. Polgári jog, (1). 310-315a. (1925)

Varannai, István: Hitelválság, adósvédelem - és a központi járásbíróság ügykezelése. Polgári jog, (1). 183-185a. (1925)

Varannai, István: Ingó jelzálog. Polgári jog, (1). 374-380a. (1925)

Varannai, István: Ingó-jelzálogjog. Polgári jog, (1). 117-121a. (1925)

Varannai, István: Költség-megállapitás. Polgári jog, (1). 238a. (1925)

Varannai, István: Külföldi vasuti [!vasúti] joggyakorlat. Polgári jog, (1). 84-87a. (1925)

Varannai, István: Ügyvédi bűnkrónika. Polgári jog, (1). 325-329a. (1925)

Varannai, István: A német Reichsgericht magánjogi gyakorlatából. Polgári jog, (1). 82-83a. (1925)

Varannai, István: A német valorizációs törvény. Polgári jog, (1). 196-203a. (1925)

Varannai, István: A vasuti [!vasúti] joggyakorlat. Polgári jog, (1). 219-221a. (1925)

Varannai, István and König, Endre and Sziklai, Ferenc: Dr. König Endre és Dr. Sziklai Ferenc: A mérlegvalódiság helyreállításáról szóló rendelet magyarázata. Polgári jog, (1). 80c. (1925)

Vidákovits, Kamilló: Az „ileus spasticus" kóroktanáról és pathogenesiséről. Kolligátum. pp. 1-21. (1925)

Vági, József: Hallgatólagos joglemondás-e a meg nem felelő ellenérték fenntartás nélkül való elfogadása? Polgári jog, (1). 74a. (1925)

Vági, József: Jelzálogos követelések felértékelése. Polgári jog, (1). 26-27a. (1925)

Vági, József: Külföldi részvénytársaság magyar fióktelepének törlése. Polgári jog, (1). 69-70a. (1925)

Vági, József: Lemondhat-e a csőd alatt álló részvénytársaság igazgatósági tagja? Polgári jog, (1). 223-224a. (1925)

Vági, József: Nyugdijvalorizálás [!Nyugdíj valorizálás] megtagadása. Polgári jog, (1). 217-218a. (1925)

Vági, József: Szerződésileg történő valorizálás illetékköteles-e? Polgári jog, (1). 87c. (1925)

Vági, József: Vagyonváltságföldek vadászati joga. Polgári jog, (1). 258-259a. (1925)

Vági, József: A hivatalos lap. Polgári jog, (1). 233-234a. (1925)

Vészi, Mátyás and Wagner, György and Vészi, Artur: Dr. Vészi Mátyás, dr. Wagner György, dr. Vészi Artúr: Jogi Vademecum : [könyvismertetés]. Polgári jog, (1). 332a. (1925)

W

Wagner, György: Angol joggyakorlat : az uj [!új] angol csődtörvény ; tengeri fuvarozás ; Caveat Emptor... Polgári jog, (1). 177-180a. (1925)

Wagner, György: Az uj német ingatlanjog. Polgári jog, (1). 247-255a. (1925)

Wagner, György: Beadványok alakja s a bírósági ügyvitel könnyítése. Polgári jog, (1). 430-431a. (1925)

Wagner, György: Eljárási költségek késedelmes fizetése. Polgári jog, (1). 236-238a. (1925)

Wagner, György: Ingó-árverési hirdetmény elleni jogorvoslatok kérdése. Polgári jog, (1). 315-319a. (1925)

Wagner, György: Reflexiók a Vht. 72. és 225. §-ához. Polgári jog, (1). 260-262a. (1925)

Waldapfel, János: Die Aufbauschule. Lehrpläne für ihre verschiedenen Formen, bearbeitet vom Pädagogischen Beirat des sächsischen Philologenvereins. (Veröffentlichungen des sächsischen Philologenvereins. Nr. 9.) Annaberg, 1922. (40 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 55-56. (1925)

Waldapfel, János: Elternabende und Elternbeiräte. Freie und gesetzlich geordnete Mitarbeit der Eltern an der Schulerziehung. Von J. Tews. Fünfte Auflage. (Friedrich Mann's Pädagogisches Magazin. Heft 31.) Langensalza, 1922. (51 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 140-141. (1925)

Waldapfel, János: Elternbeirat und Elternbeiratswahlen. Die grundlegenden amtlichen Bestimmungen. Herausgegeben vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. (Weidmannsche Taschenausgaben von Verfügungen der Preussischen Unterrichtsverwaltung. Heft I.) Berlin, 1922. (12 i.) : [könyvismertető]. Magyar pedagógia, (34). pp. 140-141. (1925)

Waldapfel, János: Kleist a pedagógia ellen. Magyar pedagógia, (34). pp. 122-129. (1925)

Waldapfel, János and Walsemann, Hermann: Die pädagogische Hochschule als vollständige Einrichtung für einheitliche Lehrerbildung von Dr. Hermann Walsemann, Oberlyzealdirektor... Greifswald, 1992. (28 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). pp. 54-55. (1925)

Wolf, Ernő: Néhány teoretikus megjegyzés a valorizációs javaslat jogi alapproblémáihoz. Polgári jog, (1). 349-357a. (1925)

Wolf, Sándor: A valuta értékeltolódások hatása a kényszeregyezségi eljárásban. Polgári jog, (1). 408-414a. (1925)

Z

Zsabka, Kálmán: "De szolgák nem leszünk" : [kritika] : Zsabka Kálmán könyve. Botond, (1) 3. pp. 30-31. (1925)

Zsedényi, Béla: A felsőházi javaslat. Kolligátum. pp. 1-14. (1925)

É

Éltes, Mátyás and Bardócz, Pál and Fináczy, Ernő: Bardócz. Pál: Dr. Montessori nevelési rendszere és módszere. Dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár előszavával, Budapest, 1924. A székesfőv. házinyomda nyomása. 48 l. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). p. 134. (1925)

Éltes, Mátyás and Szentgyörgyi, Gusztáv and Tóth, Zoltán: A testi fogyatékosságok okai és megelőzése. (Gyógypedagógiai Könyvtár. Szerkesztik: Szentgyörgyi Gusztáv és Tóth Zoltán.) Kiadja a Magyar Gyógypedagógiai Társaság. Budapest, 1924. 88 1 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (34). p. 136. (1925)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:09:43 2017 CEST.