Items where Year is 1925

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 338.

A

Alföldi András: Hogyan omlott össze a római védőrendszer Pannóniában? In: Hadtörténelmi Közlemények, (1925) 1-2. (1925)

Alföldy Ede: A Pp. novellája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 97-104a. (1925)

Almási Antal: A polgári törvénykönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 8-13a. (1925)

Almási Antal: A tulajdoni jelzálogjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 241-247a. (1925)

Andreánszky István: Illetékrendszerünk mai állása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 131-137c. (1925)

Arday Pál: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 6. számú értesítője. Budapest, 1925. Franklin-Társulat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). p. 135. (1925)

B

Bajza József: A magyar-horvát unió felbomlása : székfoglalóul felolvasta a Szent István Akadémiában 1924 november 21-én. In: Kolligátum. pp. 1-74. (1925)

Balla Ignác: Előzetes végrehajthatóság és biztosítási végrehajtás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 156-161a. (1925)

Balla Ignác: Járásbíróságaink hatáskörének kiépítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 213-215a. (1925)

Balla Ignác: A Pp. 598. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 65-66a. (1925)

Balla Ignác: Visszakövetelheti-e az albérlő a Lakásrendelet 49. §-ában megszabott albérleti összeget meghaladó többletet? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 221-222a. (1925)

Balla Ignác: A forgalmi adó átalányozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 55-57c. (1925)

Balla Ignác: Ügyvédi díjszabás adóügyekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 63-64b. (1925)

Balla Ignác: A jutalékrendszer megszüntetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 62-63b. (1925)

Barankay Lajos: A tanulás pszichológiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 29-36. (1925)

Baumgarten Nándor: A mérleg valódiságáról és ennek adóügyi következményeiről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 123-131c. (1925)

Beck Salamon: A 86. sz. döntvény reviziója [!revíziója] elé. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 127a. (1925)

Beck Salamon: Az egyéni cég és tulajdonosa. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 172a. (1925)

Beck Salamon: Az ideiglenes intézkedés a gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 270-271a. (1925)

Beck Salamon: Az ügyvédi költség felsőfokon való valorizációját... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 141-142a. (1925)

Beck Salamon: Az ügyvédi rendtartás 52. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 430a. (1925)

Beck Salamon: Dolgozatok a földreform, mezőgazdasági hitel és az őstermelő adójoga köréből : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 143-144a. (1925)

Beck Salamon: Egy négyszögöl szeged-belterületi telek - 80 korona. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 265-266a. (1925)

Beck Salamon: Egyesülési jog és kötbér. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 275a. (1925)

Beck Salamon: Eskü - fogadalom ? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 170-171a. (1925)

Beck Salamon: Haszonrészesedő hitelező - alkalmi egyesülés? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 309a. (1925)

Beck Salamon: Házastársak mint vevőtársak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 228a. (1925)

Beck Salamon: „Illegális" kiadások megtéritése [!megtérítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 168-169a. (1925)

Beck Salamon: Ingatlan tulajdonjog megitélése [!megítélése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 124a. (1925)

Beck Salamon: Iparigazolvány hiánya és ügyletérvényesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 170a. (1925)

Beck Salamon: Jelzálogos tartozás valorizálása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 72a. (1925)

Beck Salamon: A K. T. 352. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 398-399a. (1925)

Beck Salamon: Kegydij [!Kegydíj] nyugdij [!nyugdíj]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 129-130a. (1925)

Beck Salamon: Ki viseli a forgalmiadót [!forgalmi adót]? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 226a. (1925)

Beck Salamon: Kártérítés az ügylet érvénytelensége mellett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 171-172a. (1925)

Beck Salamon: Közigazgatási ut [!út] - perut [!perút]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 407a. (1925)

Beck Salamon: Közkereseti társaság feloszlása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 262-264a. (1925)

Beck Salamon: Megbizás [!Megbízás] és hüseg [!hűseg]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 404-405a. (1925)

Beck Salamon: Megállapitási [!Megállapítási] per. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 271a. (1925)

Beck Salamon: Munkabérigény - kikötés nélkül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 405a. (1925)

Beck Salamon: Nyilvános előadás a munkaügyi eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 268a. (1925)

Beck Salamon: Sommás visszahelyezés a sajtójogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 169-170a. (1925)

Beck Salamon: Staud Lajos nyugalomban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 92-93a. (1925)

Beck Salamon: Tulajdonközösség megszüntetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 395a. (1925)

Beck Salamon: Tőry Gusztáv : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 229-230a. (1925)

Beck Salamon: Valorizáció - vétkesség - gazdagodás? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 127-128a. (1925)

Beck Salamon: Valorizáció és késedelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 264a. (1925)

Beck Salamon: Valorizáció és viszonosság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 130a. (1925)

Beck Salamon: Viszontkereset exterritoriális személyek ellen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 274-275a. (1925)

Beck Salamon: Váltóper és magasabb kamat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 125-126a. (1925)

Beck Salamon: Vételárelőleg valorizálása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 266-267a. (1925)

Beck Salamon: Ügyvédi költség - kölcsönközvetitésért [!kölcsön közvetítésért]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 142a. (1925)

Beck Salamon: A kérdezési kötelezettség megsértése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 221a. (1925)

Beck Salamon: A követelés megitélésének [!megítélésének] jogereje és az utólag támasztott valorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 264-265a. (1925)

Beck Salamon: A méltányosság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 72a. (1925)

Beck Salamon: A perköltség valorizálása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 429a. (1925)

Beck Salamon: A perújítás végső határideje. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 272a. (1925)

Beck Salamon: A részvényes kisebbség védelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 4-8a. (1925)

Beck Salamon: A részvényes kisebbség védelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 55-62a. (1925)

Beck Salamon: A vagylagos kereseti kérelem elejtése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 126-127a. (1925)

Beck Salamon and Szladits Károly: Dr. Szladits Károly; Magánjogunk ujabb [!újabb] szabályai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 332a. (1925)

Benedek Sándor: Adójogi törvényalkotás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 117-123c. (1925)

Berczel Aladár: A nyugdijfelértékelés [!nyugdíj felértékelés], mint törvényhozási probléma : észrevételek dr. Proszvimmer Bélának a Jogtudományi Közlönyben megjelent cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 370-374a. (1925)

Berczel Aladár: „A nyugdijfelértékelés [!nyugdíjfelértékelés], mint törvényhozási probléma." : észrevételek dr. Proszvimmer Bélának a Jogtudományi Közlönyben megjelent cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 297-301a. (1925)

Blau György: Fizetés- és nyugdijvalorizáció [!nyugdíj valorizáció] : kritikai glosszák a judikaturához [!judikatúrához]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 105-110a. (1925)

Blau György: Gazdasági lehetetlenülés a stabilizáció után? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 25a. (1925)

Blau György: Gazdasági lehetetlenülés az áru átadása után ? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 25a. (1925)

Blau György: Gazdasági lehetetlenülés és kártérítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 24a. (1925)

Blau György: Kamat valorizált tőke mellett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 73-74a. (1925)

Blauner Mór: Régi ügyvédi kérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 34-35a. (1925)

Bodroghy József: Az 1925/26. évi költségvetés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 106-108c. (1925)

Bodroghy József: Renumeráció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 267-268a. (1925)

Bodroghy József: A mérlegvalódiság helyreállítására vonatkozó rendelet adó- és illetékjogi intézkedései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 39-40c. (1925)

Bowley Arthur Lyon: Rapport de la Commission sur l'application des méthodes représentatives dans les diverses statistiques : measurement of precision attained in sampling. In: Kolligátum. pp. 1-62. (1925)

Brinkmann Carl: Gesellschaftslehre. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1925)

Buza László: Magyarország katonai ellenőrzése a nemzetközi jog szempontjából. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1925)

C

Csekey István: L'organisation d'instituts scientifiques a l'étranger. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1925)

Cser János: Budapesttől-Budapestig 3. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. pp. 24-27. (1925)

Cser János: Budapesttől-Budapestig [1.]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. pp. 22-23. (1925)

Cser János: Budapesttől-Budapestig [2.]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. pp. 25-27. (1925)

Cserzy Mihály: Legendás időkből : regény.

D

Dobos László: Concerto : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. p. 4. (1925)

Dobos László: Csata. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. pp. 10-13. (1925)

Dobos László: Irodalmi nevelés. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. pp. 12-18. (1925)

Domokos Pál Péter: Int az emléketek. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. p. 3. (1925)

Doroghy Kálmán: A birósági [!bírósági] ügyvitel egyes szabályainak módosítása tárgyában kibocsátott 31.600/1925. számú I. M. rendelethez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 280-285a. (1925)

E

Ember István: Újabb történetdidaktikai irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 115-122. (1925)

Engel Gyula: A német polgári törvénykönyv jubileuma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 62-64a. (1925)

Ereky István: A magyar felsőház. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1925)

F

Farkas Béla: A természettudományi szakosztály 1923. évi működéséről szóló jelentés.

Fazekas Ernő: Álmok álmodója. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. p. 4. (1925)

Fehér Géza: Pametnicite na prabalgarskata kultura. In: Bulletin de l'Institut Archéologique Bulgare. (1925)

Fekete Lajos: Mehmed Chalife "Tárich"-ja az 1625-1664. évek eseményeiről. In: Hadtörténelmi Közlemények. (1925)

Frank Antal: Dr. Bognár Cecil: Értékelmélet. Szent István-könyvek. 14. sz. Budapest, 1924. (124 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 53-54. (1925)

Frank Antal: A lelkek megértése. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. pp. 1-4. (1925)

Frigyes Béla: A módosított tőzsdei áruüzleti szokások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 203-210a. (1925)

Friml Aladár: Fináczy Ernő: Világnézet és nevelés. Tanulmányok. (Filozófiai Könyvtár. Szerk. Kornis Gyula. 8.) Budapest, 1925. Pfeifer Ferd. kiadása. (X +162 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 130-131. (1925)

Fränkel Pál: Az egyéni cég és tulajdonosa. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 224a. (1925)

Fränkel Pál: [!Bírói] Birói egyezség perlés nélkül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 232-233a. (1925)

Fränkel Pál: Elveszett ponyva értékének valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 218-219a. (1925)

Fränkel Pál: Fiumeinek nem kell perköltség-biztosítékot adnia. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 309-310a. (1925)

Fränkel Pál: Kártérítés és a meteorológiai intézet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 399a. (1925)

Fränkel Pál: Versenytilalom alkalmazottal szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 268a. (1925)

Fränkel Pál: „A csődkérés nem behajtási eszköz.". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 399-401a. (1925)

Fränkel Pál: Ügyvédi szoba. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 285-286a. (1925)

Fränkel Pál: A közjegyző szerepe... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 267a. (1925)

Fränkel Pál: A vételtől való elállás közlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 397-398a. (1925)

Fülöp Sándor: Őszi hangulatok. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. pp. 29-30. (1925)

G

Gazda Károly: A társulatiadó [!társulati adó ] a felértékelés szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 65-68c. (1925)

Gazda Károly: A társulatiadó a felértékelés szempontjából : folytatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 81-84c. (1925)

Gazda Károly: A társulatiadó a felértékelés szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 97-105c. (1925)

Glücksthal Andor: Az appropriációs törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 21-22c. (1925)

Glücksthal Andor: Az aranymérleg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 45a. (1925)

Glücksthal Andor: Az értékpapirok [!értékpapírok] forgalmi értékének megállapitása [!megállapítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 42-43c. (1925)

Glücksthal Andor: Irodalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 47-48c. (1925)

Glücksthal Andor: Privilege és törvényes zálogjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 393-395a. (1925)

Glücksthal Andor: A be nem váltott váltók forgalmi adója. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 26-27c. (1925)

Glücksthal Andor: A cégbiróság [!cégbíróság] és a hadinyereségadó [!hadi nyereségadó]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 115c. (1925)

Glücksthal Andor: A német jogirodalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 44a. (1925)

Glücksthal Andor: A svájci civilis törvényhozás 1924-ben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 259a. (1925)

Glücksthal Andor: A szanálási bérek és a lakbérszerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 222-223a. (1925)

Glücksthal Andor: Útszéli jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 142-144c. (1925)

Glücksthal Andor: A váltók illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 43-44c. (1925)

Glücksthal Andor and Borsodi Miklós: A végrehajtási eljárás zsebkönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 43-44a. (1925)

Györffy István: A kunok megtérése. In: Protestáns szemle. (1925)

Gyulai Ágost: Viaticum. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. pp. 1-2. (1925)

György Ernő: A case method. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 277-280a. (1925)

Gárdonyi Géza: Te, Berkenye : Gárdonyi Géza könyve : [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. p. 31. (1925)

H

Hegyi István: Szegénység : Hegyi István novelláskönyve.

Heiner Lajos: A gonorrhoea kórtana és gyógyítása : orvostanhallgatók és szigorló orvosok részére.

Herda László: Nyáron ; Októberéjjen. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. p. 13. (1925)

Herda László: Úrfelmutatás a hegyek között ; Temetőben : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. p. 9. (1925)

Hóman Bálint: Történelem és katolicizmus. (1925)

Huszti József: Platonista törekvések Mátyás király udvarában : a Magyar Tudományos Akadémián 1923. március 5-én bemutatott székfoglaló értekezés.

J

Jankovits Miklós: Salzburgi levél : Salzburg, 1925. junius hó. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. pp. 25-27. (1925)

Juhász Gyula: Testamentom.

József Attila: Nem én kiáltok.

K

Katona Imre: Részvénytársaság elleni csődnyitás saját kérelemre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 163-167a. (1925)

Keczer Géza: Támadó élet.

Kemény Ferenc: Dr. Johannes Prüfer: Pädagogische Vorträge für Eltern. A lipcsei Teubner-cég kiadása. 1925; VIII+228 1. Ára vászonkötésben 8 márka : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 144-145. (1925)

Kemény Ferenc: France (2e année de français), par Mme Camerlynck et G. Camerlynck. Paris, H. Didier, 1922. 177 l. (Ára kötve 6 fr.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). p. 59. (1925)

Kemény Ferenc: La classen en Français (1re et 2e parties) par E. Gourio. Marseille. Librairie Ferran jeune, 1921. (VIII + 265 l.) - Ára kötve 10 fr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 58-59. (1925)

Kemény Ferenc: Lux Gyula: A modern nyelvek tanulása és tanítása. Miskolc, 1925. Klein, Ludvig és Szelényi R.-T. könyvnyomdája. 200 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 133-134. (1925)

Kemény Ferenc: Schuschny Henrik dr.: Mit kell a fiatal leánynak tudnia? Fiatal leánynak való orvosi tanácsok. Budapest, 1925, Mai K. (52 l.). : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). p. 137. (1925)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 157-159. (1925)

Kemény Ferenc: A német iskolaügy szervezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 147-152. (1925)

Kende Ernő and Darvai Dénes and Hantos Elemér: Jogirodalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 190-192a. (1925)

Kenyeres Elemér: Dr. Bognár Cecil: Tanulmányok a gyermeki lélekről. Berlin. 1925. Ludwig Voggenreiter Verlag. Magyar osztály 114 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 136-137. (1925)

Kenyeres Elemér: J. A. Comenius: Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik. Allgemeiner Weckruf mit der Vorrede an die Europäer, Geheimes Gespräch Nathans mit David, das Glück des Volkes. Übersetz und bearbeitet von Herbert Schönebaum. Leipzig, 1924, A. Kröner. (226 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 56-58. (1925)

Kerényi Károly: Félix Jacoby: Die Universitätsausbildung der klassischen Philologen. Referat, erstattet auf der ersten Fachtagung der klassischen Allertumswissenschaft (Weimar, den 3-4. Juni 1925). Verlag Quelle und Meyer in Leipzig. 1925. (8-r., 53 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 141-142. (1925)

Kisparti János: Die Ausbildung der höheren Lehrer an der Universität. Denkschrift der pbilosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. Quelle u. Meyer, Leipzig, 1925. 32 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 143-144. (1925)

Kisparti János: A piaristák törekvései a reális irányú oktatás terén a Ratio Educationis előtt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 104-115. (1925)

Kneppó Sándor: Nemzetközi adóügyi egyezmények. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 33-36c. (1925)

Kneppó Sándor: Nemzetközi adóügyi egyezmények. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 49-52c. (1925)

Kolos Jenő: Meghitelezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 121a. (1925)

Koncz Géza: Áprily Lajos. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. pp. 5-8. (1925)

Kornis Gyula: Az 1825/27-ik évi országgyűlés és a magyar közoktatásügy : százados évfordulóra : elnöki megynitó a M. Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1925 okt. 18-án tartott ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 81-95. (1925)

Kornis Gyula: Társaságunk feladatai és a pedagógiai pacifizmus : A Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1925 ápr. 18-iki ülésének megnyitója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 1-11. (1925)

Kosutány Ignác: A római katholikus [!katolikus] egyház Erdélyben. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1925)

Kovács Alajos: A magyar választójogi reformok számszerű hatása. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1925)

Kowalski Tadeusz: Cinq récits de Günei : (Vilayet de Smyrne). In: Rocznik Orientalistyczny. (1925)

Kowalski Tadeusz: Jarłyk tatarski z r. 1177 H. (=1763 D.). In: Rocznik Orientalistyczny. (1925)

Kowalski Tadeusz: Tadeusz Kowalski zdaje sprawę z wycieczki naukowej do Karaimów w Wilnie i Trokach, odbytej w dniach od 22 maja do 3 czerwca 1925. In: Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętnosci. (1925)

Kundt Ernő: A nevelésügyi társaságok világszövetségének kongresszusa Edinburghban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 96-104. (1925)

Kállai Ernő: Német és japán gyermekrajzok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 37-44. (1925)

Kéthely Sándor: Az 1843. évi magyar büntetőjogi javaslat szerepe a magyar börtönügyben. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1925)

L

Lux Gyula: A nyelvtanítás lélektani vonatkozásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 11-21. (1925)

Lénárt Vilmos: Az aranymérleg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 49-53b. (1925)

Lénárt Vilmos: Az egyenesadókra vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos összeállítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 37-38c. (1925)

Lénárt Vilmos: A közkereseti és betéti társaságok adókötelezettsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 58-60b. (1925)

Lénárt Vilmos: A pénzügyminiszter rendeletkibocsátási jogköre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 17-21c. (1925)

Lőw Tibor: Ügyleti nyilatkozatok kézbesitésének [!kézbesítésének] meghiúsitása [!meghiúsítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 345-349a. (1925)

M

Malov Sergej Efimovič: A. von Le Coq : Handschriftliche uigurische Urkunden aus Turfan, Turan, 1918 : recenziâ. In: Zapiski Kollegii Vostokovedov pri Aziatskom Muzee Rossijskoj Akademii Nauk. (1925)

Markos Olivér: Gazdasági lehetetlenülés a valorizációs javaslatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 357-369a. (1925)

Martin Bernhard: Studien zur Dialektgeographie des Fürstentums Waldeck und des nördlichen Teils des Kreises Frankenberg.

Melich János: Beiträge zur Geschichte der bulgarischen Halbvokale. In: Sbornik v čest na Vasil N. Zlatarski po slučaj na 30-godišnata mu naučna i profesorska dejnost : prigot. ot negovitě učenici i počinateli. (1925)

Melich János: Etymologien. In: Zeitschrift für Slavische Philologie. (1925)

Melich János: Pozsony magyar, német és tót nevéről. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1925)

Melich János: A magyar hún-hagyomány és hún-monda : írta Hóman Bálint. Budapest, 1925, Studium : könyvismertetés. In: Protestáns szemle : a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület folyóirata. (1925)

Menzel Theodor: Die älteste türkischen Mystiker. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1925)

Meszlény Artur: Autóbusz-vállalat felelőssége az utas balesetéből származó kárért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 18a. (1925)

Meszlény Artur: Az Amerikai Egyesült Államokban a perbeli biztosíték tekintetében fennálló szabályok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 37-38a. (1925)

Meszlény Artur: Beköszöntő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 1-4a. (1925)

Meszlény Artur: Belföldi koronában való fizetés a kötött forgalom idejében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 403-404a. (1925)

Meszlény Artur: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Jurygyakorlata a tisztességtelen verseny iránti ügyekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 35-37a. (1925)

Meszlény Artur: Csődönkivüli [!Csődön kívüli] kényszeregyezség hatálya külföldi pénznemben fennálló követelésekre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 121-124a. (1925)

Meszlény Artur: Jogpolitika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 193-196a. (1925)

Meszlény Artur: Meghitelezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 70-72a. (1925)

Meszlény Artur: Megállapitási [!Megállapítási] per. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 406-407a. (1925)

Meszlény Artur: Nyugdij-valorizáció [!Nyugdíj-valorizáció]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 181-183a. (1925)

Meszlény Artur: Népköztársasági intézkedés érvénytelensége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 392-393a. (1925)

Meszlény Artur: Plósz Sándor és a német perjogi tudomány. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 145-151a. (1925)

Meszlény Artur: Százszázalékos kényszeregyezség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 224-226a. (1925)

Meszlény Artur: Takarékbetét valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 130-131a. (1925)

Meszlény Artur: Törvénytervezet a korlátolt felelőségü [!felelősségű] társaságról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 210-213a. (1925)

Meszlény Artur: Uj [!Új] Jogszabálytan. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 333-341a. (1925)

Meszlény Artur: Utszéli [!Útszéli] jogeset. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 428-429a. (1925)

Meszlény Artur: Utszéli [!Útszéli] jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 41-43a. (1925)

Meszlény Artur: Utszéli jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 329-330a. (1925)

Meszlény Artur: Valorizáció Franciaországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 181a. (1925)

Meszlény Artur: Valorizáció és K.. T. 272. §. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 401-403a. (1925)

Meszlény Artur: Világszenzáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 239a. (1925)

Meszlény Artur: A csődönkivüli [!csődön kívüli] kényszeregyességröl szóló rendeletek módosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 380-384a. (1925)

Meszlény Artur: A felülvizsgálat korlátozása Romániában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 23-24a. (1925)

Meszlény Artur: A heidelbergi 33. német jogászgyülés [!jogászgyűlés] (1924. szeptember 11—13.) magánjogi szakosztályának tárgyalásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 20-23a. (1925)

Meszlény Artur: A német Reichsgericht hiteljogi gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 37a. (1925)

Mihály László: Ki vagyok? In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. p. 13. (1925)

Mihály László: Űzzük a szarvast. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. p. 19. (1925)

Mihók Béla: Egy hadifogoly naplója. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. pp. 5-11. (1925)

Mihók Béla: Emlékezés Avercsenkóra. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. pp. 23-24. (1925)

Mihók Béla: II. Sándor cár titkos felesége : a szentpétervári téli palotában talált adatok és a palotai pletykák után írta. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. pp. 14-19. (1925)

Mihók Béla: A pamiri magyar tragédia. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. p. 21. (1925)

Moór Elemér: Deutsche Spielmannsstoffe in Ungarn. In: Ungarische Jahrbücher. pp. 252-283. (1925)

Moór Gyula: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai müködésének emlékére : születésének ötvenedik évfordulóján.

Móra Ferenc: Iparosok, császárok, királyok és egyéb céhbeliek.

Móra László: Örvendjetek! In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. p. 11. (1925)

N

ifj. Nagy Dezső: Az ügyvéd elállási joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 33-34a. (1925)

ifj. Nagy Dezső: Jogbizonytalanság a kamatkérdésekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 27-29a. (1925)

ifj. Nagy Dezső: Politikai diktatúra és magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 289-292a. (1925)

ifj. Nagy Dezső: A fizetésképtelen kereskedő vételügylete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 255-258a. (1925)

ifj. Nagy Dezső: A részvénytársaság eltünése [eltűnése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 231-232a. (1925)

Némäti Kálmán: Hun-történelmi örökségünk. (1925)

Németh Gyula: Debrecen nevének eredete. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai [!kultúrpolitikai] müködésének [!működésének] emlékére : születésének ötvenedik évfordulóján. (1925)

Németh Gyula: Debrecen nevének eredete. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1925)

P

Pelliot Paul: Les mots a h initiale aujourd'hui amuie dans le mongol des XIIIe et XIVe siècles. In: Journal Asiatique. pp. 193-263. (1925)

Pethő Sándor: Világostól Trianonig : Pethő Sándor könyve : [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. pp. 31-32. (1925)

Petrichevich Horváth Emil: Jókai és Erdély : felolvasta a szegedi Mikes Irodalmi Társaság 1925. év november hó 22-én megtartott ülésén.

Popity Imre: Római levél : Róma, 1925 október. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. pp. 27-30. (1925)

Popity Imre: Római levél : Róma, 1925. okt. hó. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. pp. 27-30. (1925)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Čuvašskij âzyk i ego otnošenie k mongol'skomu i tureckim âzykam. In: Izvestia Rossijskoj Akademii Nauk : Seria literatury i azyka. pp. 23-42. (1925)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Türkisch-tschuwassische vergleichende Studien. In: Islamica. pp. 409-415. (1925)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Zum Feuerkultus bei den Mongolen. In: Asia Major. pp. 130-145. (1925)

Prohászka Lajos: Ernst Krieck: Philosophie der Erziehung. Jena, E. Diderichs. 1922.(309 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 137-139. (1925)

Prohászka Lajos and Kornis Gyula: Kornis Gyula: Történetfilozófia. (A Magyar Történettudomány Kézikönyve. Szerkeszti Hóman Bálint. I. kötet, 1. füzet.) Budapest, 1924. (224 l.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 47-48. (1925)

Pál János: Férfi és nő. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. p. 18. (1925)

Q

Quint József: Az ötévfolyamú tanítóképző új tanterve és utasítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 154-156. (1925)

Quint József: Az új népiskolai tanterv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 152-154. (1925)

Quint József: Dr. Frank Antal: Lelki megújhodás. Voluntarisztikus idealizmust hirdető pedagógia néhány alapvonala. Bp. 1924. Békéssy Sándor kiadása. (188 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 52-53. (1925)

Quint József: Méhes Gyula-Kari Lajos: Természethistória : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). p. 137. (1925)

Quint József: Tanítók Tanácsadója. Berwaldszky Kálmán és Moravitz Lajos közreműködésével szerkesztette Kőrösi Henrik. Két kötet. Bp., 1923. Lampel : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 132-133. (1925)

R

Radványi Sándor: Sorsom. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. p. 9. (1925)

Radó Sándor: A Pp. 439. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 319-320a. (1925)

Rapoch Géza: Az uj [!új] értékelési rendelethez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 111-117a. (1925)

Rásonyi László: Das uigurische Aesop-Josïpas Fragment. In: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher. pp. 429-443. (1925)

Répási : Latin írás bevezetése Törökországban : gépelt kézirat. (1925)

Ribáry Géza: Joga van-e az alkalmazottnak hosszabb időre felmondani, mint aminő törvényes felmondási idő öt megilleti? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 30-31a. (1925)

Ribáry Géza: Nyolc százalékot meghaladó kamat telekkönyvi bekebelezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 226-228a. (1925)

Ribáry Géza: Próbaidő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 67-69a. (1925)

Ribáry Géza: A magánalkalmazottak szolgálati viszonyát szabályozó törvényjavaslat előadói tervezete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 14-15a. (1925)

Ribáry Géza: Érvényes-e a szóbelileg közölt, tudomásul vett felmondás? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 29-30a. (1925)

Romaskevič Aleksandr Aleksandrovič: Pesni kaškajcev. In: Sbornik Muzea antropologii i étnografii. (1925)

Román Iván: Az ügyvéd fizetési meghagyása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 93-94a. (1925)

Román Iván: A csődönkivüli [!csődön kívüli] kényszeregyezségi eljárás némely rendelkezései a gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 16-18a. (1925)

Révész Vilmos: Magyar-német jogi müszótár [!műszótár]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 287a. (1925)

Róth Pál: Társulatiadó [!Társulati adó]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 79-80c. (1925)

S

Savorgnan Franco: Das Aussterben der adeligen Geschlechter : statistisch-soziologischer Beitrag über die Fruchtbarkeit der souveränen und mediatisierten Häuser. In: Kolligátum. pp. 317-340. (1925)

Schnetz Joseph: Onogoria. In: Archiv für slavische Philologie. (1925)

Schrader Otto: Dravidisch und Uralisch. In: Zeitschrift für Indologie und Iranistik. (1925)

Schuster Rudolf: A Budapesti Ügyvédi Körben dr. Schuster Rudolf tartott mélyenszántó előadást a valorizáció problémájáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 90-91a. (1925)

Schuster Rudolf: Collisiók kérdése a név, cég, védjegy és vállalat megjelölések jogköréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 151-156a. (1925)

Schuster Rudolf: Néhány szó a házasságon kivül [!kívül] született gyermeket megillető tartásdij [!tartásdíj] megváltása és a pénzérték csökkenése kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 341-345a. (1925)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Linguistique finno-ougrienne 2. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes. (1925)

Seidl Sándor: Okviszony és célszerűség : adatok a modern természetrajzi tanításhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 21-28. (1925)

Sköld Hannes: Die ossetischen Lehnwörter im Ungarischen. (1925)

Sommer Alfréd: Bontó- és válóper a cseh-szlovák köztársaságban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 18-28a. (1925)

Staud Lajos: Staud Lajos előadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 322-324a. (1925)

Stein Aurél: Legbelsőbb Ázsia : földrajzának hatása a történetben : előadás. (1925)

Stein Aurél: Sir Aurel Steins Vorlesung über das innerste Asien und Wirkung seiner Geographie in der Geschichte. In: Pester Lloyd. pp. 9-10. (1925)

Szabó József and Nyírő Gyula: Elmekórtan : orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára.

Szakáll Zsigmond: India öntözésének története.

Szalay Gyula: Ilyen az élet... : [novella]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 1-2. pp. 10-12. (1925)

Szalay Gyula: Korszellem és művészet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. pp. 5-9. (1925)

Szalay Gyula: Örvény : igaz történet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 4. pp. 19-23. (1925)

Szelényi Ödön: Dr. Horváth Ödön: Bredeczky Sámuel élete (1772-1812) Budapest, 1924. 411 lap. Előszóval ellátta Berzeviczy Albert : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 135-136. (1925)

ifj. Szigeti László: Az Ügyvédek Reformszövetsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 143a. (1925)

ifj. Szigeti László: Dr. Balla Ignác: Házassági per és honosság : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 431-432a. (1925)

ifj. Szigeti László: Külföldi jogesetek a szerzői jog köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 320-322a. (1925)

ifj. Szigeti László: Külföldi jogesetek a szerzői jog köréből. Amerikai Egyesült Államok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 135-136a. (1925)

ifj. Szigeti László: Külföldi jogesetek a szerzői jog köréből. Franciaország. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 136-137a. (1925)

ifj. Szigeti László: Lényegi és technikai jogszabályok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 305-306a. (1925)

ifj. Szigeti László: Ne ultra petitum. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 269-270a. (1925)

ifj. Szigeti László: Országos Ügyvéd-Otthon. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 142-143a. (1925)

ifj. Szigeti László: Pénzelértéktelenedés. Joggyakorlat és törvényhozás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 95-96a. (1925)

ifj. Szigeti László: Utszéli [!Útszéli] jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 87-88a. (1925)

ifj. Szigeti László: Valorizáció Lengyelországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 66-67a. (1925)

ifj. Szigeti László: Vétkességi és objektív kártérítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 293-297a. (1925)

ifj. Szigeti László: A [!bírósági] birósági ügyvitel módositásáról [!módosításáról] szóló 3I.600/925. I. M. rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 234-236a. (1925)

ifj. Szigeti László: A francia birói gyakorlatból : védjegy ügyek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 273-274a. (1925)

ifj. Szigeti László: A szerződésszegési szankciók átalakulása : a Civiljogászok Vitatársaságában tartott előadás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 384-391a. (1925)

ifj. Szigeti László: A tárgyi felelősség gyakorlatához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 306-308a. (1925)

ifj. Szigeti László and Egyed István: Iparjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 331-332a. (1925)

Szladits Károly: A valorizáció jogalapja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 49-55a. (1925)

Szádeczky Kardoss Lajos: Külföldi kritikák a békekötésről és a revizió kérdése.

Szászy György: Budget és butgetbeszéd. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 54-57b. (1925)

Székely György: Dr. Ranschburg Pál: Az emberi elme. I. kötet: Az értelem. II. kötet: Érzelem, ösztön, akarat, egyéniség. Bp. 1923. A Pantheon kiadása. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 49-52. (1925)

T

Tihanyi Lajos: A mérlegfelértékelési rendelet és az értékelés kereskedelmi jogi határai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 301-305a. (1925)

Tonelli Sándor: Emberi miniatürök.

Tonelli Sándor: Restauration des communications des chemins de fer interrompus.

Tél József: A búcsú. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. pp. 20-25. (1925)

V

Vajda Petur: Jelzálogos követelések felértékelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 310-315a. (1925)

Varannai István: Hitelválság, adósvédelem - és a központi járásbíróság ügykezelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 183-185a. (1925)

Varannai István: Ingó jelzálog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 374-380a. (1925)

Varannai István: Ingó-jelzálogjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 117-121a. (1925)

Varannai István: Költség-megállapitás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 238a. (1925)

Varannai István: Külföldi vasuti [!vasúti] joggyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 84-87a. (1925)

Varannai István: Ügyvédi bűnkrónika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 325-329a. (1925)

Varannai István: A német Reichsgericht magánjogi gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 82-83a. (1925)

Varannai István: A német valorizációs törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 196-203a. (1925)

Varannai István: A vasuti [!vasúti] joggyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 219-221a. (1925)

Varannai István and König Endre and Sziklai Ferenc: Dr. König Endre és Dr. Sziklai Ferenc: A mérlegvalódiság helyreállításáról szóló rendelet magyarázata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 80c. (1925)

Varga Zsigmond: Sumir (babyloni) örökség az ural-altai népek vallási életében : összehasonlító vallástörténeti tanulmány. In: Theologiai szemle : a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata. (1925)

Vidákovits Kamilló: Az „ileus spasticus" kóroktanáról és pathogenesiséről. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1925)

Vági József: Hallgatólagos joglemondás-e a meg nem felelő ellenérték fenntartás nélkül való elfogadása? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 74a. (1925)

Vági József: Jelzálogos követelések felértékelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 26-27a. (1925)

Vági József: Külföldi részvénytársaság magyar fióktelepének törlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 69-70a. (1925)

Vági József: Lemondhat-e a csőd alatt álló részvénytársaság igazgatósági tagja? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 223-224a. (1925)

Vági József: Nyugdijvalorizálás [!Nyugdíj valorizálás] megtagadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 217-218a. (1925)

Vági József: Szerződésileg történő valorizálás illetékköteles-e? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 87c. (1925)

Vági József: Vagyonváltságföldek vadászati joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 258-259a. (1925)

Vági József: A hivatalos lap. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 233-234a. (1925)

W

Wagner György: Angol joggyakorlat : az uj [!új] angol csődtörvény ; tengeri fuvarozás ; Caveat Emptor... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 177-180a. (1925)

Wagner György: Az uj német ingatlanjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 247-255a. (1925)

Wagner György: Beadványok alakja s a bírósági ügyvitel könnyítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 430-431a. (1925)

Wagner György: Eljárási költségek késedelmes fizetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 236-238a. (1925)

Wagner György: Ingó-árverési hirdetmény elleni jogorvoslatok kérdése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 315-319a. (1925)

Wagner György: Reflexiók a Vht. 72. és 225. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 260-262a. (1925)

Waldapfel János: Die Aufbauschule. Lehrpläne für ihre verschiedenen Formen, bearbeitet vom Pädagogischen Beirat des sächsischen Philologenvereins. (Veröffentlichungen des sächsischen Philologenvereins. Nr. 9.) Annaberg, 1922. (40 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 55-56. (1925)

Waldapfel János: Die pädagogische Hochschule als vollständige Einrichtung für einheitliche Lehrerbildung von Dr. Hermann Walsemann, Oberlyzealdirektor... Greifswald, 1992. (28 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 54-55. (1925)

Waldapfel János: Elternbeirat und Elternbeiratswahlen. Die grundlegenden amtlichen Bestimmungen. Herausgegeben vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. (Weidmannsche Taschenausgaben von Verfügungen der Preussischen Unterrichtsverwaltung. Heft I.) Berlin, 1922. (12 i.) ; Elternabende und Elternbeiräte. Freie und gesetzlich geordnete Mitarbeit der Eltern an der Schulerziehung. Von J. Tews. Fünfte Auflage. (Friedrich Mann's Pädagogisches Magazin. Heft 31.) Langensalza, 1922. (51 l.) : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 140-141. (1925)

Waldapfel János: Kleist a pedagógia ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). pp. 122-129. (1925)

Wiklund Karl Bernhard: Josef Szinnyei, Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. 2., verbesserte Auflage. Berlin, deGruyter, 1923 (Ungarische Bibliothek, 1/1.) : Buchbesprechung. In: Litteris : an international critical review of the humanities. (1925)

Wolf Ernő: Néhány teoretikus megjegyzés a valorizációs javaslat jogi alapproblémáihoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 349-357a. (1925)

Wolf Sándor: A valuta értékeltolódások hatása a kényszeregyezségi eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 408-414a. (1925)

Z

Zilahy Lajos: Zenebohócok : commedia dell'arte három felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-94. (1925)

Zsabka Kálmán: "De szolgák nem leszünk" : [kritika] : Zsabka Kálmán könyve. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (1) 3. pp. 30-31. (1925)

Zsedényi Béla: A felsőházi javaslat. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1925)

É

Éltes Mátyás: Bardócz Pál: Dr. Montessori nevelési rendszere és módszere. Dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár előszavával, Budapest, 1924. A székesfőv. házinyomda nyomása. 48 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). p. 134. (1925)

Éltes Mátyás: A testi fogyatékosságok okai és megelőzése. (Gyógypedagógiai Könyvtár. Szerkesztik: Szentgyörgyi Gusztáv és Tóth Zoltán.) Kiadja a Magyar Gyógypedagógiai Társaság. Budapest, 1924. 88 1 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (34). p. 136. (1925)

This list was generated on 2023. december 4. 23:14:35 CET.