Items where Year is 1922

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 305.

Article

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 124-128. (1922)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : vitaülések 1921 október 15-én, november 12-én, 26-án és december 17-én : a tanítóképző-intézetek új szervezetének és tantervének megvitatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 33-64. (1922)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 24-25. (1922)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 85. (1922)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 137. (1922)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 178-179. (1922)

A tanítóképző-intézetek [!tanítóképző intézetek] új szervezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 14-19. (1922)

Benisch, Arthur: Buday László: A megcsonkított Magyarország : Budapest, 1921. Pantheon-kiadás. (298 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 19-21. (1922)

Bozóky, Endre: Dr. E. Dintzl. u. Dr. C. Vaselli: Aufgaben aus der reinen und angewandten Mathematik : Wien — Leipzig. Gerold : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 120. (1922)

Bozóky, Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 86-96. (1922)

Bozóky, Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 188-192. (1922)

Bozóky, Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 32. (1922)

Deptner, Tibor: Bene Lajos: A nép gondozása : Eger, 1021. Egri nyomda rt. (111 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 83-84. (1922)

Fináczy, Ernő: Borch Rudolf: Bilderatlas zur Geschichte der Pädagogik : Wolfenbüttel, 1920. 123 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 118. (1922)

Fináczy, Ernő: Dr. J. Kretzschmar: Das Ende der philosophischen Pädagogik : Leipzig, 1921. 601. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 135-136. (1922)

Fináczy, Ernő: A középiskolai tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 65-72. (1922)

Gálos, Rezső: Dr. Schack Béla: Felső kereskedelmi iskoláink tanítástervének fejlődése : Budapest, 1918. Wodianer. 93 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 21-22. (1922)

Gálos, Rezső: A felső kereskedelmi iskolák új tanításterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 25-30. (1922)

Hajdu, János: Kornis Gyula: Kultúrpolilikánk [!kulturpolitikánk] irányelvei : Budapest, 1921. Kiadja a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége (45 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 78-81. (1922)

Hellebrant, Árpád: Paedagogiai Repertorium [!Pedagógiai Repertórium] : a magyar paedagogiai [!pedagógiai] irodalom 1921-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 138-160. (1922)

Huszti, József: Dr. Fináczy Ernő : Az ókori nevelés története. Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. : Második, bővített kiadás. Budapest. Kiadja Hornyánszky Viktor. Főbizományos Kókai Lajos. 1922. (325 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 169. (1922)

Imre, Sándor: Az orvos az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 161-166. (1922)

Imre, Sándor: Magyar Zoltán : A vallás- és közoktatásügyi központi igazgatás 1867 előtti történetének vázlata : Bpest, 1922. Lampel, 16 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 173-174. (1922)

Kemény, Ferenc: Die Erziehung zur Rechtsfriedensgesinnung durch die Volksschule. Von Joseph Schülter, Lehrer in Bonn. : (Bonn, Rhenania - Verlag 1921, 55 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 118-120. (1922)

Kemény, Ferenc: Pour les Petits par Mme Camerlynck et G. H. Camerlynck : Paris, H. Didier, 1921. 158 1. ; France par Mme Camerlynck et G. H. Camerlynck : Paris, H. Didier, 1921. 190 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 24. (1922)

Kemény, Ferenc: Vegyes : Harmadik nemzetközi morálpedagógiai kongresszus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 85-86. (1922)

Kemény, Ferenc: Újabb nemzetközi mozgalmak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 179-183. (1922)

Kemény, Ferenc and Nagy, József Béla and Éltes, Mátyás: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 120-124. (1922)

Kemény, Ferenc and Tóth, Zoltán: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 183-188. (1922)

Lersch, Ernő: Az ág. h. ev. tanárok és el. iskolai tanítók orsz. egyesületének évkönyve az 1917/18-1918/19-1919/20-1920/21. évekről. Szerkesztette Dr. Szelényi Ödön titkár : Mezőtúr, 1922 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 176-178. (1922)

Madzsar, Imre: Első tankerületi beosztásunk keletkezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 97-108. (1922)

Madzsar, Imre: A magyar közoktatás az abszolutizmus korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 72-77. (1922)

Nagy, József Béla: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 30-31. (1922)

Nagy, József Béla: A budapesti tankerület 3. számú értesítője. 1921—22. Közzétette Dr. Pintér Jenő : Budapest, 1922. ( 95 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 175-176. (1922)

Nagy J., Béla and Kisparti, János: [Új magyar folyóiratok] II. : Magyar Művelődés. A Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének folyóirata . Szerkeszti Dr. Kisparti János : Kiadja a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége. Bpest, 1922. I. évf . 1 — 5. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 115-116. (1922)

Petrich, Béla: Baranyai Gyula: Egységes középiskola. Közoktatásügyi teendőink a háború után : Bpest , 1920 . Lampel R . (28 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 117-118. (1922)

Petrich, Béla: Mitrovics Gyula: Nevelésügyi feladataink a háború után : Debrecen, 1918. Csáthy Ferenc könyvkiadóvállalata [!könyvkiadó vállalata]. (6S 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 22-23. (1922)

Platon, : Platons Dialog : Euthydemos. pp. 1-107. (1922)

Quint, József: Barcsai Károly: A magyar tanítóképzés újjászervezése : Győr, 1921. Gross Gusztáv ny. (N. 8-r., 52 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 81-83. (1922)

Radák, Olga: Újabb törekvések a hazai szabadoktatás [!szabad oktatás] terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 108-111. (1922)

Ranschburg, Pál: A lelki fejlődés útja. Az 5-15 éves gyermek spontán tevékenységei. írta Nemesné M. Márta, zárófejezettel ellátta Dr. Révész Margit. : Bpest, 1920 . Bethlen G. irod . és ny. r. - t 221 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 170-173. (1922)

Somogyi, Géza: Újságírói fakultás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 166-167. (1922)

Szűcs, Ernő: Az Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 1920—21-ik tanévre. Szerkesztette Barcza József főjegyző : Debrecen, 1921 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 178. (1922)

Teveli, Mihály: Geréb József: Klasszikus világ és modern műveltség : (Olcsó Könyvtár 1888—1893) Bpest, 1918. Franklin - Társulat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 116-117. (1922)

Urhegyi, Alajos: Az olvasás és írás tanítása az I. osztályban. írta Sárközy Istvánné Bleszkányi Irén. fővárosi tanítónő : Budapest, 1922. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 174-175. (1922)

Waldapfel, János: Aristoteles. írta : Pauler Ákos. : (Filozófiai Könyvtár. Szerkeszti : Komis Gyula), Budapest, 1922. 153 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 169-170. (1922)

Waldapfel, János: Basedow Elementarwerkjének magyar előfizetője. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 168. (1922)

Waldapfel, János: Kármán és az idealizmus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 129-132. (1922)

Waldapfel, János: Petőfi és a pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 77-78. (1922)

Weszely, Ödön: Válasz Waldapfel J. cikkére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 132-134. (1922)

Weszely, Ödön: Új magyar folyóiratok I. : Minerva. Szerkeszti Horváth János és Thienemann Tivadar. I. évfolyam . 1 — 3. szám . 1922 január — március. : Budapest, Eggenberger - könyvkereskedés (Rényi Károly). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 112-114. (1922)

Weszely, Ödön: A tanítóképző-intézetek [!tanítóképző intézetek] új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 1-14. (1922)

Éltes, Mátyás: Reinhold Gürtler: Triebgemässer Erlebnisunterricht. Ein Beitrag zur Praxis der Heilpädagogik und Arbeitsschule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 136-137. (1922)

Book

Cholnoky, Jenő: Az emberföldrajz alapjai.

Platon, : Platons Dialoge : Charmides, Lysis, Menexenos.

Platon, : Platons Gastmahl.

Prinz, Gyula: Magyarország településformái.

Scheiner, Andreas: Die Mundart der Burzenländer Sachsen.

Ávedik, Félix and Alexa, Ferenc: Az örmény nép multja és jelene.

Journal

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 11-12. sz.

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 2. sz.

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 3. sz.

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 4. sz.

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 5. sz.

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 6. sz.

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 7-8. sz.

Alföldi méhészet. - VI. évf. (1922) 9. sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 565.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 566.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 567.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 568.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 569.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 570.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 571.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 573.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 574.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 575.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 50.évf. (1922) 576.sz.

Döntvénytár : bűntetőjog. - 1.évf. (1922) 1.sz.

Döntvénytár : bűntetőjog. - 1.évf. (1922) 2.sz.

Döntvénytár : bűntetőjog. - 1.évf. (1922) 3.sz.

Döntvénytár : bűntetőjog. - 1.évf. (1922) 5.sz.

Döntvénytár : hiteljog. - 1.évf. (1922) 1.sz.

Döntvénytár : hiteljog. - 1.évf. (1922) 2.sz.

Döntvénytár : hiteljog. - 1.évf. (1922) 3.sz.

Döntvénytár : hiteljog. - 1.évf. (1922) 4.sz.

Döntvénytár : hiteljog. - 1.évf. (1922) 5.sz.

Döntvénytár : hiteljog. - 1.évf. (1922) 6.sz.

Döntvénytár : közigazgatási és pénzügyi jog. - 1.évf. (1922) 1.sz.

Döntvénytár : közigazgatási és pénzügyi jog. - 1.évf. (1922) 2.sz.

Döntvénytár : közigazgatási és pénzügyi jog. - 1.évf. (1922) 3.sz.

Döntvénytár : közigazgatási és pénzügyi jog. - 1.évf. (1922) 5.sz.

Döntvénytár : magánjog. - 1.évf. (1922) 1.sz.

Döntvénytár : magánjog. - 1.évf. (1922) 2.sz.

Döntvénytár : magánjog. - 1.évf. (1922) 3.sz.

Döntvénytár : magánjog. - 1.évf. (1922) 4.sz.

Döntvénytár : magánjog. - 1.évf. (1922) 5.sz.

Döntvénytár : magánjog. - 1.évf. (1922) 6.sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 1. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 10. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 14. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 15. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 2. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 21. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 3. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 4. sz.

Egyházi hiradó. - 1. évf. (1922) 9. sz.

Honszeretet. - III. évf. (1922) 1. sz.

Honszeretet. - III. évf. (1922) 3. sz.

Honszeretet. - III. évf. (1922) 4. sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 1.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 10.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 11.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 2.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 3.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 4.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 5.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 6.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 7.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 8.sz.

Kereskedelmi jog. - 19.évf. (1922) 9.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 1.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 10.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 11.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 12.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 13.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 14.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 15.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 16.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 17.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 18.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 19.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 2.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 20.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 21.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 22.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 23.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 3.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 4.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 5.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 6.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 7.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 8.sz.

Külügyi Közlöny. - 2.évf. (1922) 9.sz.

Külügyi Szemle. - 2.évf. (1922) 3.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 1.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 12.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 2.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 5.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 6.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 7.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 8.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) 9.sz.

Magyar Jogélet. - 14.évf. (1922) Különszám.

Magyar Paedagogia. - 31. évf. (1922).

Magyar siketnéma-oktatás. - 24.évf. (1922) 1-2.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 24.évf. (1922) 11-12.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 24.évf. (1922) 3.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 24.évf. (1922) 4-5.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 24.évf. (1922) 6-7.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 24.évf. (1922) 8-10.sz.

Magyar építőművészet. - 22. évf. (1922) 1-3. sz.

Magyar építőművészet. - 22. évf. (1922) 4-6. sz.

Magyar építőművészet. - 22. évf. (1922) 7-12. sz.

Megfagyott muzsikus 1922.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 1. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 10. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 11. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 12. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 13. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 14. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 15. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 16. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 17. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 18. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 19. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 2. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 20. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 21. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 22. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 23. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 24. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 25. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 26. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 27. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 28. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 29. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 3. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 30. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 31. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 32. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 33. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 34. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 35. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 4. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 5. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 6. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 7. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 8. sz.

Mozihét. - 8. évf. (1922) 9. sz.

Transatlantica. - 1.évf. (1922).

Transatlantica. - 1.évf. (1922).

Transatlantica. - 1.évf. (1922).

Transatlantica. - 1.évf. (1922).

A cél. - 12.évf. (1922) 6. sz.

A gyűjtő. - 9.évf. (1922) 2. sz.

Magyar Tanítóképző. - 37.évf. (1922) 1-3.sz.

Newspaper

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 1.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 10.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 11.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 12.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 13.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 15.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 17.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 18.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 19.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 2.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 20.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 22.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 23.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 24.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 25.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 26.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 27.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 29.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 3.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 30.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 31.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 4.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 5.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 6.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 8.

Szegedi Újság. - 1922. augusztus 9.

Szegedi Újság. - 1922. december 11.

Szegedi Újság. - 1922. december 18.

Szegedi Újság. - 1922. december 24.

Szegedi Újság. - 1922. december 4.

Szegedi Újság. - 1922. július 1.

Szegedi Újság. - 1922. július 11.

Szegedi Újság. - 1922. július 12.

Szegedi Újság. - 1922. július 13.

Szegedi Újság. - 1922. július 14.

Szegedi Újság. - 1922. július 15.

Szegedi Újság. - 1922. július 16.

Szegedi Újság. - 1922. július 18.

Szegedi Újság. - 1922. július 19.

Szegedi Újság. - 1922. július 2.

Szegedi Újság. - 1922. július 20.

Szegedi Újság. - 1922. július 21.

Szegedi Újság. - 1922. július 22.

Szegedi Újság. - 1922. július 23.

Szegedi Újság. - 1922. július 25.

Szegedi Újság. - 1922. július 26.

Szegedi Újság. - 1922. július 27.

Szegedi Újság. - 1922. július 28.

Szegedi Újság. - 1922. július 29.

Szegedi Újság. - 1922. július 30.

Szegedi Újság. - 1922. július 4.

Szegedi Újság. - 1922. július 5.

Szegedi Újság. - 1922. július 6.

Szegedi Újság. - 1922. július 7.

Szegedi Újság. - 1922. július 8.

Szegedi Újság. - 1922. július 9.

Szegedi Újság. - 1922. november 27.

Szegedi Újság. - 1922. november 6.

Szegedi Újság. - 1922. október 2.

Szegedi Újság. - 1922. október 30.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 1.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 10.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 12.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 13.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 14.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 16.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 17.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 19.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 2.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 20.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 21.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 22.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 23.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 25.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 3.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 5.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 6.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 7.

Szegedi Újság. - 1922. szeptember 8.

Manuscript

Bethlen, István: Bethlen István levele Polner Ödönhöz.

Gyulai, Ágost: Gyulai Ágost levele.

Kánya, Kálmán: Kánya Kálmán rendk. követ és megh. minister levele Polner Ödönhöz.

Polner, Ödön: "Közjogi vélemény az osztrák-magyar vagyonközösség megosztása tárgyában".

Rüblein, Richárd: Rüblein min. tanácsos számv. főigazgató levele a nyugdíjak számfejtéséről és kifizetéséről.

Offprint

Az 1922. évi február hó 21-ik napján a kormányzó ur [!úr] őfőméltósága jelenlétében a Budai Kir. Várpalotában tartott alkotmányjogi értekezlet jegyzőkönyve. In: Kolligátum. pp. 1-54. (1922)

Az uj [!új] szerb alkotmány. In: Kolligátum. pp. 1-73. (1922)

Riedl Frigyes hagyatékából I. In: Kolligátum. pp. 109-142. (1922)

The grievances of the Hungarian minority in Roumania : with reference to the treaty concluded in Paris on the 9-th of December 1919 between the allied and associated powers and Roumania, dealing with the protection of minorities : 1., 1919-1922. In: Kolligátum. pp. 1-128. (1922)

Babinger, Franz: Der Islam in Kleinasien : neue Wege der Islamforschung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, (76). pp. 126-152. (1922)

Horváth, Jenő: Nemzetközi szerződések : a világpolitika szerződései : 1871-1920. 4. rész. In: Kolligátum. pp. 194-271. (1922)

Kautsky, Karl: A demokráciától az állami rabszolgaságig : vita Troczkijjal. In: Kolligátum. pp. 1-115. (1922)

Kovács, Alajos: Magyarország néperejének ujjászületése [!újjászületése]. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1922)

Moór, Gyula: Macht, Recht, Moral : ein Beitrag zur Bestimmung des Rechtsbegriffes. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1922)

Polner, Ödön: The league of nations covenant from the point of view of law, justice and equity : written for the Hague conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1922)

Rathenau, Walther: Der neue Staat. In: Kolligátum. pp. 1-74. (1922)

Schneller, Károly: Népesedéspolitika - többtermelés : a Magyar Közgazdasági Társaság többtermelési szakosztályában 1921 junius 12-én tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1922)

Transilvanus, Viator: W Siedmiogrodzie. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1922)

Vidákovits, Kamilló: Ein einfacher Verband zur Behandlung der Schlüsselbeinbrüche nach dem Prinzip Borehgrevink's. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1922)

This list was generated on 2020. November 23. 17:21:37 CET.