Items where Year is 1922

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Á | É | Ż
Number of items: 82.

B

Babinger, Franz: Der Islam in Kleinasien : neue Wege der Islamforschung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, (76). pp. 126-152. (1922)

Benisch, Arthur: Buday László: A megcsonkított Magyarország : Budapest, 1921. Pantheon-kiadás. (298 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 19-21. (1922)

Bethlen, István: Bethlen István levele Polner Ödönhöz.

Bozóky, Endre: Dr. E. Dintzl. u. Dr. C. Vaselli: Aufgaben aus der reinen und angewandten Mathematik : Wien — Leipzig. Gerold : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 120. (1922)

Bozóky, Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 86-96. (1922)

Bozóky, Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 188-192. (1922)

Bozóky, Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 32. (1922)

C

Cholnoky, Jenő: Az emberföldrajz alapjai.

Cserzy, Mihály: Az öreg Szeged.

D

Deptner, Tibor: Bene Lajos: A nép gondozása : Eger, 1021. Egri nyomda rt. (111 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 83-84. (1922)

E

Erdélyi, László: A legszebb tudomány.

F

Fináczy, Ernő: Borch Rudolf: Bilderatlas zur Geschichte der Pädagogik : Wolfenbüttel, 1920. 123 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 118. (1922)

Fináczy, Ernő: Dr. J. Kretzschmar: Das Ende der philosophischen Pädagogik : Leipzig, 1921. 601. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 135-136. (1922)

Fináczy, Ernő: A középiskolai tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 65-72. (1922)

G

Gyulai, Ágost: Levél Herrmann Antalhoz.

Gálos, Rezső: Dr. Schack Béla: Felső kereskedelmi iskoláink tanítástervének fejlődése : Budapest, 1918. Wodianer. 93 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 21-22. (1922)

Gálos, Rezső: A felső kereskedelmi iskolák új tanításterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 25-30. (1922)

H

Hajdu, János: Kornis Gyula: Kultúrpolilikánk [!kulturpolitikánk] irányelvei : Budapest, 1921. Kiadja a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége (45 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 78-81. (1922)

Hellebrant, Árpád: Paedagogiai Repertorium [!Pedagógiai Repertórium] : a magyar paedagogiai [!pedagógiai] irodalom 1921-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 138-160. (1922)

Horatius Flaccus, Quintus: Horatius költeményei : Horatius satirái és epistulái.

Horatius Flaccus, Quintus: Horatius költeményei : Horatius ódái és epódusai.

Horváth, Jenő: Nemzetközi szerződések : a világpolitika szerződései : 1871-1920. 4. rész. In: Kolligátum. pp. 194-271. (1922)

Huszti, József: Dr. Fináczy Ernő : Az ókori nevelés története. Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. : Második, bővített kiadás. Budapest. Kiadja Hornyánszky Viktor. Főbizományos Kókai Lajos. 1922. (325 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 169. (1922)

I

Imre, Sándor: Az orvos az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 161-166. (1922)

Imre, Sándor: Magyar Zoltán : A vallás- és közoktatásügyi központi igazgatás 1867 előtti történetének vázlata : Bpest, 1922. Lampel, 16 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 173-174. (1922)

J

József, Attila: Szépség koldusa : versek.

K

Kautsky, Karl: A demokráciától az állami rabszolgaságig : vita Troczkijjal. In: Kolligátum. pp. 1-115. (1922)

Kemény, Ferenc: Die Erziehung zur Rechtsfriedensgesinnung durch die Volksschule. Von Joseph Schülter, Lehrer in Bonn. : (Bonn, Rhenania - Verlag 1921, 55 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 118-120. (1922)

Kemény, Ferenc: Pour les Petits par Mme Camerlynck et G. H. Camerlynck : Paris, H. Didier, 1921. 158 1. ; France par Mme Camerlynck et G. H. Camerlynck : Paris, H. Didier, 1921. 190 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 24. (1922)

Kemény, Ferenc: Vegyes : Harmadik nemzetközi morálpedagógiai kongresszus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 85-86. (1922)

Kemény, Ferenc: Újabb nemzetközi mozgalmak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 179-183. (1922)

Kemény, Ferenc and Nagy, József Béla and Éltes, Mátyás: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 120-124. (1922)

Kemény, Ferenc and Tóth, Zoltán: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 183-188. (1922)

Klebelsberg, Kuno: Elnöki megnyitóbeszéd : Magyar Történelmi Társulat 1921. évi deczember hó 30-án tartott közgyűlésén mondotta Klebelsberg Kunó.

Klebelsberg, Kuno: Nemzeti nagy közgyűjteményeink önkormányzatáról és személyzetükről szóló törvényjavaslat általános vitájában mondott beszéde Gróf Klebelsberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszternek.

Kovács, Alajos: Magyarország néperejének ujjászületése [!újjászületése]. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1922)

Kánya, Kálmán: Kánya Kálmán rendk. követ és megh. minister levele Polner Ödönhöz.

L

Lersch, Ernő: Az ág. h. ev. tanárok és el. iskolai tanítók orsz. egyesületének évkönyve az 1917/18-1918/19-1919/20-1920/21. évekről. Szerkesztette Dr. Szelényi Ödön titkár : Mezőtúr, 1922 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 176-178. (1922)

M

Madzsar, Imre: Első tankerületi beosztásunk keletkezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 97-108. (1922)

Madzsar, Imre: A magyar közoktatás az abszolutizmus korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 72-77. (1922)

Moór, Gyula: Macht, Recht, Moral : ein Beitrag zur Bestimmung des Rechtsbegriffes. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1922)

Móra, Ferenc: Tömörkény.

N

Nagy, József Béla: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 30-31. (1922)

Nagy, József Béla: A budapesti tankerület 3. számú értesítője. 1921—22. Közzétette Dr. Pintér Jenő : Budapest, 1922. ( 95 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 175-176. (1922)

Nagy J., Béla and Kisparti, János: [Új magyar folyóiratok] II. : Magyar Művelődés. A Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetségének folyóirata . Szerkeszti Dr. Kisparti János : Kiadja a Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége. Bpest, 1922. I. évf . 1 — 5. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 115-116. (1922)

P

Petrich, Béla: Baranyai Gyula: Egységes középiskola. Közoktatásügyi teendőink a háború után : Bpest , 1920 . Lampel R . (28 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 117-118. (1922)

Petrich, Béla: Mitrovics Gyula: Nevelésügyi feladataink a háború után : Debrecen, 1918. Csáthy Ferenc könyvkiadóvállalata [!könyvkiadó vállalata]. (6S 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 22-23. (1922)

Platon, : Platons Dialog : Euthydemos. pp. 1-107. (1922)

Platon, : Platons Dialoge : Charmides, Lysis, Menexenos.

Platon, : Platons Gastmahl.

Polner, Ödön: "Közjogi vélemény az osztrák-magyar vagyonközösség megosztása tárgyában".

Polner, Ödön: The league of nations covenant from the point of view of law, justice and equity : written for the Hague conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1922)

Prinz, Gyula: Magyarország településformái.

Q

Quint, József: Barcsai Károly: A magyar tanítóképzés újjászervezése : Győr, 1921. Gross Gusztáv ny. (N. 8-r., 52 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 81-83. (1922)

R

Radák, Olga: Újabb törekvések a hazai szabadoktatás [!szabad oktatás] terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 108-111. (1922)

Ranschburg, Pál: A lelki fejlődés útja. Az 5-15 éves gyermek spontán tevékenységei. írta Nemesné M. Márta, zárófejezettel ellátta Dr. Révész Margit. : Bpest, 1920 . Bethlen G. irod . és ny. r. - t 221 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 170-173. (1922)

Rathenau, Walther: Der neue Staat. In: Kolligátum. pp. 1-74. (1922)

Rigler, Gusztáv: A közegészségtan és a járványtan rövid tankönyve.

Rüblein, Richárd: Rüblein min. tanácsos számv. főigazgató levele a nyugdíjak számfejtéséről és kifizetéséről.

S

Scheiner, Andreas: Die Mundart der Burzenländer Sachsen.

Schneller, Károly: Népesedéspolitika - többtermelés : a Magyar Közgazdasági Társaság többtermelési szakosztályában 1921 junius 12-én tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1922)

Somogyi, Géza: Újságírói fakultás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 166-167. (1922)

Szűcs, Ernő: Az Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 1920—21-ik tanévre. Szerkesztette Barcza József főjegyző : Debrecen, 1921 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 178. (1922)

T

Teveli, Mihály: Geréb József: Klasszikus világ és modern műveltség : (Olcsó Könyvtár 1888—1893) Bpest, 1918. Franklin - Társulat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 116-117. (1922)

Thuróczy, Emma: Dugonics és a klasszikusok : [kézirat].

Tonelli, Sándor: A kereskedelmi és iparkamarák reformja.

Transilvanus, Viator: W Siedmiogrodzie. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1922)

Tömörkény, István: Célszerű szegény emberek.

U

Urhegyi, Alajos: Az olvasás és írás tanítása az I. osztályban. írta Sárközy Istvánné Bleszkányi Irén. fővárosi tanítónő : Budapest, 1922. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 174-175. (1922)

V

Varga, Borbála: Játszunk : kis szindarabok [színdarabok], mesék, párbeszédek és magánjelenetek gyermekek számára.

Vassel, Károly: A déli végek elhatárolása : a trianoni szerződés szerint a magyar-jugoszláv határrendező bizottság által : Vassel Károly, m. kir. vezérkari testületbeli ezredes, a magyar kormány meghatalmazottjának összefoglaló bizalmas jellegű jelentése.

Vidákovits, Kamilló: Ein einfacher Verband zur Behandlung der Schlüsselbeinbrüche nach dem Prinzip Borehgrevink's. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1922)

W

Waldapfel, János: Aristoteles. írta : Pauler Ákos. : (Filozófiai Könyvtár. Szerkeszti : Komis Gyula), Budapest, 1922. 153 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 169-170. (1922)

Waldapfel, János: Basedow Elementarwerkjének magyar előfizetője. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). p. 168. (1922)

Waldapfel, János: Kármán és az idealizmus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 129-132. (1922)

Waldapfel, János: Petőfi és a pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 77-78. (1922)

Weszely, Ödön: Válasz Waldapfel J. cikkére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 132-134. (1922)

Weszely, Ödön: Új magyar folyóiratok I. : Minerva. Szerkeszti Horváth János és Thienemann Tivadar. I. évfolyam . 1 — 3. szám . 1922 január — március. : Budapest, Eggenberger - könyvkereskedés (Rényi Károly). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 112-114. (1922)

Weszely, Ödön: A tanítóképző-intézetek [!tanítóképző intézetek] új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 1-14. (1922)

Á

Ávedik, Félix and Alexa, Ferenc: Az örmény nép multja és jelene.

É

Éltes, Mátyás: Reinhold Gürtler: Triebgemässer Erlebnisunterricht. Ein Beitrag zur Praxis der Heilpädagogik und Arbeitsschule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 136-137. (1922)

Ż

Żuławski, Jerzy: Ezüstös mezőkön : Hold-regény : [1-3. rész].

This list was generated on 2021. szeptember 22. 01:47:49 CEST.