Items where Year is 1920

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | É
Number of items: 65.

A

Agárdi László: Eszmény és valóság az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 65-70. (1920)

Andrássy Gyula: A jövő külpolitikája : előadta az Országos Széchenyi Szövetségben 1920. évi április hó 14-én. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1920)

Apponyi Albert: The peace-treaty proposed to Hungary. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1920)

B

Babinger Franz: Die älteste türkische Urkunde des deutsch-osmanischen Staatsverkehrs. In: Der Islam, (10). pp. 134-146. (1920)

Babinger Franz: Zwei türkische Schutzbriefe für Georg II. Rákóczi, Fürsten von Siebenbürgen, aus dem Jahre 1649. In: Le Monde Oriental, (14). pp. 115-151. (1920)

Balassa Armin: Parasztszívek : néptragédia egy felvonásban.

Balassa Armin: Őszi vetés : tizenkét beszéd.

Battorich C.: The martyrdom of Croatia. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1920)

Benisch Arthur and Jancsó Benedek: Jancsó Benedek: Defensio Nationis Hungaricae. Felebbezés [fellebbezés!] az emberiség elfogulatlanul gondolkozó tudományos közvéleményének ítélőszékéhez. Kiadja Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája. Budapest, 1920. Pfeifer Ferdinánd bizománya. 228 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 76-81. (1920)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 60-64. (1920)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 86-96. (1920)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 126-160. (1920)

C

Canivi Sigmund: Sigmund Canivi levele Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceghez.

Czakó Elemér: A tanító múzeum. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 9-13. (1920)

D

Dárday Dezső: The solution of the Fiume question. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1920)

Dézsi Lajos: Dézsi Lajos kitelepítési utazási kérvénye.

F

Fináczy Ernő: A tanügyi közigazgatás kellékei : elnöki megnyitó a Magy. Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság XXVIII. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 1-9. (1920)

Fraknói Vilmos: Martinovicsnak istentagadó elveket hirdető, imént fölfedezett francia munkája : felolvastatott 1920. évi november 19-én. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1920)

Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztásról : nyilt [!nyílt] levél a magyar nemzetgyűlés tagjaihoz. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1920)

Frank Antal: H. Scherer: Arbeitsschule und Werkunterriclit. Beitrag zur Ausgestaltung der Volksschule als Erziehungs- und Bildungsschule. Ottó Nemnich. Leipzig. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 41-43. (1920)

G

Gabányi János and Giesswein Sándor: A történelmi oktatás a nemzetek szövetsége szolgálatában : megjegyzések Giesswein Sándor cikkére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 25-29. (1920)

Germanus Gyula: A föld és faj hatása a történelemben. (1920)

H

Habán Mihály: A mennyiségtani dolgozatok pedagógiai értéke. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 29-33. (1920)

Hajdu János: Imre Sándor: A magyar nevelés körvonalai. Tizenkét dolgozat. Budapest, 1920. Stark Ferenc kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 121-124. (1920)

Herrmann Antal: Vörösmarty Mihály = Szegedi Uj Nemzedék 1920. dec. 1.

Herrmann Antal: A finnek és a zürjén népköltés.

Herrmann Antal: A néprajz és Szeged.

Herrmann Antal: A néprajz és a néptanító.

J

Jancsó Miklós: A malaria aetiologiája. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1920)

Jancsó Miklós: A malária aetiológiája. In: Kolligátum. pp. 11-30. (1920)

Jensen Hans: Ungarische Urkunden aus der Türkenzeit. In: Der Islam. (1920)

K

Karácsonyi János: Les droits historiques de la nation hongroise à l'intégrité territoriale de son pays. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1920)

Karácsonyi János: The historical right of the Hungarian nation to its territorial integrity. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1920)

Kelsen Hans: Vom Wesen und Wert der Demokratie : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1920)

Kemény Ferenc: Bodó János: Erősödjünk! Az iskolai és iskolánkívüli ifjúság testi, szellemi és erkölcsi nevelése. Szerző saját kiadása. Juhász István könyvnyomdája. Szeged, 1919. 31 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 37-38. (1920)

Kemény Ferenc: Német ethika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 19-25. (1920)

Kemény Ferenc: A középiskola újjászervezésenek [!újjá szervezésének] előkészítése : az előadó előterjesztése az 1919. évi 200,883. B. I. sz. min. rendeletbea foglalt kérdésekre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 97-120. (1920)

Kemény Ferenc and Frankfurter S.: Dr. S. Frankfurter: Die Heranbildung der Mittelschullehrer. Das Eötvös-Kollégium in Budapest und seine Vorbilder. "Wien, 1 919, Gerold & Co. 40 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 40-41. (1920)

Kemény Ferenc and Hajdu János: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 57-60. (1920)

Kemény Ferenc and Vayer Lajos: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 81-86. (1920)

Kovács A.: Establishment of three states in the place of one. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1920)

L

Láczer István: A modern nyelvek felső kereskedelmi és középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 75-76. (1920)

M

Meszlényi Zoltán: A főkegyuri [!főkegyúri] jog és a forradalom. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1920)

Michaelis Leonor and Szent-Györgyi Albert: Der Einfluss der Salze auf das Fällungsoptimum des Caseins. In: Biochemische Zeitschrift, (103). pp. 178-184. (1920)

N

Nagy József Béla: Dr. Avary Károly: Hogyan tanulok teljes sikerrel idegen nyelvet? Hogyan tökéletesítem magam benne? Bp. [1920.] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 38-39. (1920)

Németh Gyula: Nincstelen. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1920)

P

Paasonen Heikki: Sur quelques mots relatifs à l'agriculture empruntés par les langues finno-ougriennes au proto-aryen ou à l'aryen ancien. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 1-9. (1920)

Petrich Béla: Alice Salomon: Soziale Frauenbildung und soziale Berufsarbeit. Zweite Auflage. 1917. 107 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 43-45. (1920)

R

Ramstedt Gustaf John: Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch-türkischen Ursprache. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1920)

Ruber József: Erkölcs és jog. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1920)

Rácz Lajos: Kornis Gyula: A lelki élet. II. kötet, Budapest, 1918; ÍII. kötet, .Budapest, 1919. A 'M. Tud. Akadémia könyvkiadóvállalata. 464 és 504 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 33-36. (1920)

S

Schneider Jánosné: Schneider Jánosné bérigazolása.

Schwartz G.: Újságcikk-kivágat a Pester Zeitung-ból.

Seif Theodor: Eine arabische Urkunde der Sa'dijje. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. pp. 22-47. (1920)

Simonyi-Semadam Sándor: A magyar királyi belügyminiszter leirata a "budapesti főkapitánynak, valamennyi kerületi főkapitánynak és valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének".

Solymossy Sándor: Az ezeregy-éj. In: Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság hivatalos értesítője. (1920)

Suszter Oszkár: A középiskolai reform és a latin nyelv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 71-75. (1920)

Szigethy Vilmos: Szigethy Vilmos Herrmann Antalhoz írt levelezőlapja.

Szinnyei József: Die Herkunft der Ungarn : ihre Sprache und Urkultur. In: Ungarische Bibliothek : für das Ungarische Institut an der Universität Berlin : 1. Reihe ; 1.. (1920)

T

Tatrosi John: The hungarians of Moldavia. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1920)

Thirring Gusztáv: West-Hungary. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1920)

Tonelli Sándor: Magyarország a világpolitikában.

V

Varga Lajos: Az első szociális tanfolyam. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 47-57. (1920)

Vidákovits Kamilló: Az ulcus jejuni pepticumról. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1920)

É

Éltes Mátyás: A gyöngeelméjű [!gyönge elméjű] gyermekek iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (29). pp. 13-18. (1920)

This list was generated on 2024. június 25. 21:31:34 CEST.