Items where Year is 1902

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 338.

Article

Beküldött könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 63-64. (1902)

Beküldött könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 144. (1902)

Beküldött könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 207. (1902)

Beküldött könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 398-399. (1902)

Beküldött könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 591-592. (1902)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 48. (1902)

Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 272. (1902)

Hód-bőrök kivitele Magyarországból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Kanári madarak szállítása Pozsonyba 1655-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 141. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : X-dik nagygyűlés 1902 január hó 25-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 118-143. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1902 február 22-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 205-206. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó-ülés 1902 nov. 22-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 647-648. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó-ülés 1902 okt. 18-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 588-591. (1902)

Malomkő-kivitel a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 94-95. (1902)

Paedagogiai [!Pedagógiai] programmértekezések [!programértekezések] az 1900/1901. évi értesítőkben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 389-391. (1902)

Schneller István, Paedagogiai [!Pedagógiai] dolgozatok. Első k. Budapest, 1900. 352. l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 43-54. (1902)

Szamárbehozatal 1542-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 60-63. (1902)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 201-204. (1902)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 391-398. (1902)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 520-527. (1902)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 580-587. (1902)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 644-647. (1902)

A rohicsi víz harminczadmentessége 1677-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Agathon and Schmidt Johann Caspar (Max Stirner): Max Stirner, mint paedagogus [!pedagógus]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 180-184. (1902)

Albert József: Még egyszer a tanulmányi kirándulásokról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 188-190. (1902)

Barcsa János: A történettanítás módszere az uj [új] tanterv alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 209-227. (1902)

Barcza Imre: Irodalom : gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 128-133. (1902)

Becker Hugó: Uj [!Új] módszertani észrevételek a német főnevek ragozásához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 22-36. (1902)

Bihari Ferenc: Sassi Nagy Lajos, A XX. század igazi népnevelői, A magyar tanítóság, papság, jegyzőség, gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias s népnevelői újabb nemzetmentő teendői és jogos követelései. Szeged, 1902. Ára 1 korona. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 376-378. (1902)

Bihari Ferenc: A magyar filozófiai társaság közleményei. II. és III. füzet. Bpest, Kiadja a M. F. T. 1902. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 378-380. (1902)

Bihari Ferenc and Geőcze Sarolta: Az akarat nevelése. Irta [!Írta] Geőcze Sarolta. (Népnev. Könyvtára, 12. füzet) Budapest, 1901. Lampel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 256-259. (1902)

Bihari Ferenc and Holzmann Ignác: Gyermekeink nevelése. Foltin A. után átdolgozta Holzmann Ignácz. Budapest, 1901. Athenaeum [!Atheneum]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 59-60. (1902)

Bihari Ferenc and Krausz Sándor: A Herbart-Ziller-Rein-féle didaktikai elmélet és gyakorlat. Tanítók és tanítónövendékek számára. Ismerteti: Krausz Sándor, áll. tanítóképző-intézeti tanár. Ára 2 kor. Budapest, 1902. Lampel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 642-644. (1902)

Bihari Ferenc and Lőte József: Lőte József dr. Megjegyzések a középiskolai oktatásra. A kolozsvári egyetem évmegnyitó ünnepén tartott rectori [!rektori] beszédből. Kolozsvár. Szerző sajátja (Stein J. nyomdája), 1902. 28. l. Ára 40 fillér. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 57-59. (1902)

Bihari Ferenc and Mosdóssy Imre: Félszegségek a nevelésben. Irta [!Írta]: Mosdóssy Imre (Népnev. könyvtára 10. füzet). Lampel. Ára 1 kor. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 641-642. (1902)

Bihari Ferenc and Walter Gyula: Iskolai munka és pihenés. Az orsz. kath. tanügyi tanács Budapesten. 1901 jan. 26. tartott ülésén felolvasta dr. Walter Gyula, Budapest. Stephaneum nyomdája. 1901. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 59. (1902)

Buday József: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 259-267. (1902)

Buday József: A felső kereskedelmi iskolák szervezetének revisiója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 348-352. (1902)

Bódiss Jusztin: Viszonválasz Molnár István úrnak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 36-43. (1902)

Bódiss Jusztin: A föltételes mondatok megvilágítása a görög és latin nyelvben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 273-294. (1902)

Cengeri János: Molière Szeleburdija. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 401-405. (1902)

Cholnoky Jenő: Die Bewegungsgesetze des Flugsandes. pp. 106-143. (1902)

Cholnoky Jenő: A Medárdus napi időváltozásáról. pp. 1-13. (1902)

Cholnoky Jenő: A Medárdus napi időváltozásáról. pp. 157-164. (1902)

Cholnoky Jenő: Titkári jelentés. pp. 1-9. (1902)

Cholnoky Jenő: A futóhomok mozgásának törvényei. pp. 6-38. (1902)

Cs. Papp József: Dante az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 359-372. (1902)

Csernátoni Gyula: Szakfelügyeletröl [!Szakfelügyeletről]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 166-180. (1902)

Császár Elemér: Magyar Remekírók. I. sorozat: Vörösmarty Mihály művei: 1. kötet Garay János művei, Tompa Mihály művei 1. kötet, Arany János művei 1. kötet, Csiky Gergely színművei. Budapest, 1902. Franklin-Társulat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 374-376. (1902)

Császár Elemér: Shakspere összes színművei. Javított kiadás, sajtó alá rendezte dr. Voinovich Géza. Kiadta a Franklin-Társulat, 1902. Hat kötetbe kötve ára 30 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 576-577. (1902)

Császár Elemér and Eötvös József: Báró Eötvös József összes munkái. I-V. kötet. Sajtó alá rendezte Vojnovich Géza dr. Budapest, 1901. Révai testvérek kiadása. Az öt kötet ára 20, kötve 26 K. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 54-57. (1902)

Császár József and Eötvös József: Báró Eötvös József. Összes munkái, VI-X. kötet. Budapest, 1902. Révai Testvérek Kiadása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 494-495. (1902)

Czeizel János: Dayka Gábor, mint a magyar nyelv s irodalom tanára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 488-494. (1902)

Donner Lajos: Pethes János: Gyermekpsychologia [!Gyermekpszichológia] a szülők, tanítók és tanítónövendékek számára 335. l. Budapest, 1901. Lampel R. Ára: 3 kor. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 190-192. (1902)

Endrei Ákos: Kazinczy Ferencz levele : a jászberényi ev. ref. eklázsiához 1788 február 20-ikáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 373-374. (1902)

Eszterházy Pál and Merényi Lajos: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz (1688). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 473-474. (1902)

Eszterházy Pál and Merényi Lajos and Szuklics Tamás: Adatok : Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához : (Szuklics Tamás keőszeghi kulcsárunk instructiója). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 467-470. (1902)

Gyulai Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 207-208. (1902)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 399-400. (1902)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 528. (1902)

Horvay Róbert: Testnevelési ügyek : az 1900-1901-iki értesítők alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 337-347. (1902)

Imre Sándor: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 195-201. (1902)

Imre Sándor: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 510-517. (1902)

Imre Sándor: Széchenyi felfogása a nevelés gyakorlati irányáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 593-612. (1902)

Imre Sándor: A nemzet és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 465-475. (1902)

Imre Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : I. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 321-337. (1902)

Imre Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 440-460. (1902)

Imre Sándor and Fináczy Ernő: Dr. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. II. kötet: 1773-1780. - Bp. - M. T. Akadémia, 1902. VIII + 525. l. - Ára 8 kor. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 556-562. (1902)

Janicsek József: Aristoteles Ethikájának összeállított eszméi. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 637-640. (1902)

Janicsek József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez : I. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 306-320. (1902)

Janicsek József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez II. : befejező közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 406-440. (1902)

Kemény Ferenc: Ambidextria : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 612-623. (1902)

Kemény Ferenc: Ambidextria : jobb- és balkezűség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 529-548. (1902)

Kemény Ferenc: Goethe és a testi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 461-464. (1902)

Kemény Ferenc: Hazánk és a külföld. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 577-579. (1902)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 267-272. (1902)

Kemény Ferenc: A franczia [!francia] helyesírás és syntaxis reformja : bevezetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 227-249. (1902)

Kemény Lajos: Armenkremlen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Kemény Lajos: Görög kereskedők Kassán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

Kemény Lajos: A kassai pénzverőház. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 248-253. (1902)

Kerekes György: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 34-40. (1902)

Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 145-247. (1902)

Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635 : befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 300-368. (1902)

Kerekes György: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-decz. évnegyedről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 142-144. (1902)

Kerekes György: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései : 1502. és 1503. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 106-117. (1902)

Kovács Ferenc: Adatok : pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi április 1-3. között felvett jegyzőkönyv. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 73-77. (1902)

Kovács Ferenc: Az 1901. év második felében megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 134-136. (1902)

Kovács Ferenc: Irodalom : az 1902. évben megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 475-477. (1902)

Kovács Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 433-466. (1902)

Kovács Ferenc: Salétromos hordók "kalapjai". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 93. (1902)

Kovács Ferenc: Vegyesek : égetett mész szállítási költségei a Dunán Hamburgtól Pozsonyig 1440. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 92-93. (1902)

Kovács János: Halász Ferencz, Állami Népoktatás. Budapest, 1902, Athenaeum [!Atheneum] 330. l. Ára fűzve 4 kor. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 562-567. (1902)

Kovács János: Megjegyzések az előbbi czikkre [!cikkre]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 353-358. (1902)

Kropf Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Kárffy Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 276-284. (1902)

Kárffy Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez : VI. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 375-381. (1902)

Kárffy Ödön: A mosonmegyei juhászok czéhszabályai 1701-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 41-47. (1902)

Kárffy Ödön and Bartha Pál: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 268-276. (1902)

Kárffy Ödön and Kovács Ferenc: Adatok : a német-lipcsei vargáknak 1471. évi márczius hó 3-án kelt czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 30-34. (1902)

Kőrösi Sándor: Iskolai fegyelmezésünk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 294-306. (1902)

Lukinich Imre: A késmárki czipész-czéh szabályai 1552-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 370-373. (1902)

Lukinich Imre: A késmárki takács-czéh szabályai 1587-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 373-375. (1902)

Merényi Lajos: Adatok : Gróf Nyári Krisztina öröklött aranyművei : 1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 369-370. (1902)

Merényi Lajos: Adatok : a dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (befejező közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 118-127. (1902)

Merényi Lajos: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (első közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 77-91. (1902)

Merényi Lajos: A kapuvári urad. számvitele 1686-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 419-425. (1902)

Merényi Lajos: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 470-473. (1902)

Nagy László and Schwarcz Gyula: Schvarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 145-166. (1902)

Nagy László and Schwarcz Gyula: Schwarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 65-84. (1902)

Otrok Mihály and Kemény Ferenc and Klimó Mihály: Franczia [!Francia] Stílusgyakorlatok. Felső osztályok számára. Szerkesztették Kemény Ferencz és Klimó Mihály. Budapest, 1901. Lampel Róbert. Ára 1 korona 20 fillér. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 380-383. (1902)

Pauler Ákos: A positiv [!pozitív] paedagogia [!pedagógia] alapelveiről II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 100-118. (1902)

Pauler Ákos: A positiv pedagogia [!pozitív pedagógia] alapelveiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 1-22. (1902)

Pethes János: A gyermekpsychologusok [!gyermekpszichológusok] III. gyűlése Jénában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 249-256. (1902)

Pirchala Imre: Középiskoláink adminisztrácziója [!adminisztrációja] és felügyelete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 84-99. (1902)

Rakodczay Pál: A magyar nyelv tanításának új módszere a nemzetiségi iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 548-556. (1902)

Rodiczky Jenő: Vegyesek : marhahízlalók szövetkezete 1833-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 426-429. (1902)

Schön József: A tanítóképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 476-488. (1902)

Somogyi Géza: Zürich kanton közoktatásügyi szervezete : A Revue paedagogique [!pedagogique] után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 623-636. (1902)

Székely György and Hornemann F.: F. Hornemann, Die neueste Wendung im preussischen Schulstreite und das Gymnasium. Berlin, 1902. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 383-387. (1902)

Székely György and Pekár Károly: Pekár Károly: A philosophia története, az emberi gondolkodás története. Budapest, Athenaeum [!Atheneum]. Ára fűzve 6, kötve 7 korona. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 567-574. (1902)

Sörös Pongrác: Egy falu a török időkben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 289-299. (1902)

Sörös Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején : Kovács Márkus benczés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 254-263. (1902)

Takács Sándor: Vegyesek : Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 137-139. (1902)

Takács Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 49-72. (1902)

Takáts Sándor: Aszaltszilva kivitele Hollandiába. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Takáts Sándor: Az első magyar dohány-monopolium bajai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 385-405. (1902)

Takáts Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 286. (1902)

Takáts Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 286-287. (1902)

Takáts Sándor: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 94. (1902)

Takáts Sándor: Kísérlet a Vág folyó hajózhatóvá tevésére 1713-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 141-142. (1902)

Takáts Sándor: Nagyszombat városának halastava. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 429-431. (1902)

Takáts Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 383-384. (1902)

Takáts Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Takáts Sándor: Vegyesek : a haimburgi posztógyár és Magyarország. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 285-286. (1902)

Takáts Sándor: Vegyesek : a zsidó-adó és a kóser bor. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 478-480. (1902)

Takáts Sándor: Vegyesek : vasbánya-nyitás Vácz mellett 1727-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 382-383. (1902)

Takáts Sándor: Viaszkivitel Velenczébe 1747-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 431-432. (1902)

Takáts Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 287-288. (1902)

Takáts Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Takáts Sándor: A jaszpisz-kő feltalálása Magyarországban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Takáts Sándor: A katonai élelmezés és a magyar mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 95-96. (1902)

Takáts Sándor: A székelyhídi és diószegi görög kereskedők kiváltsága. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 287. (1902)

Takáts Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 432. (1902)

Takáts Sándor: A törökök és pénzforgalmunk. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 144. (1902)

Teveli Mihály: Otrok Mihály. A direkt módszer az idegen nyelvek tanításában. Egri áll. főreáliskola értesítőjében, 1901-1902. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 517-520. (1902)

Teveli Mihály: A német nyelv tanításának új módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 185-188. (1902)

Téri József: Dr. Ernst Schultze : Volksbildung und Volkswohlstand. Eine Untersuchung ihrer Beziehung: Stettin von D. Dannenberg and Comp. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 504-510. (1902)

Téri József: Sammlung pädagogischer Vorträge. Herausgegeben von Wilhelm Meyer-Markau: Heft 10. Neue Bildungs-Ideale von Hermann Becker, Heft 12. Die Pädagogik des Jesus Sirach von M. Isaack. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 387-388. (1902)

Török István: Márki Sándor dr.: Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Budapest, Athenaeum [!Atheneum] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 574-576. (1902)

Waldapfel János: Das griechisch-römische Schulwesen zur Zeit des ausgehenden Heidentums. Von Dr. Gerhard Rauschen. Bonn. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 194. (1902)

Waldapfel János: Das öffentliche Unterrichtswesen Deutschlands in der Gegenwart. Von Dr. Paul Stötzner (Sammlung Göschen 130) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 194-195. (1902)

Waldapfel János: Die Psychologie des Kindes und die Schule von Benno Erdmann. Bonn, 1901 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 495-504. (1902)

Waldapfel János: Die Wandlungen der Paedagogik [!Pedagogik] im neunzehnten Jahrhundert. Von Dr. Thomas Achelis. Berlin. 1901. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 192-193. (1902)

Zoltai Lajos: Adatok : Debreczen városi statutumok : a város legrégibb jegyzőkönyveiből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 264-268. (1902)

Zoltai Lajos: Adatok : napidíjak és úti-számlák Debreczen városa közlevéltárából. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 406-416. (1902)

Zoltai Lajos: Debreczen 200 év előtt : gazdaságtörténelmi adatok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 1-29. (1902)

Zoltai Lajos: Ház és tanyaföldek osztása Debreczenben a XVIII. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 416-419. (1902)

Érdujhelyi Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 97-105. (1902)

Book

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem alapítása XXX. évfordulójának ünnepén 1902. május hó 29-ikén tartattak és a négy tudománykar jelentései a kitűzött pálykérdésekre benyujtott pálymunkákról, valamint az új pályatételekről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-egyetem 1902/3. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1902. évi október hó 5-én tartattak.

Legkedvesebb könyveim.

A szegedi Lloyd Társulat alapszabályai.

Deme Károly: Földrajz : a polgári fiúiskolák II. osztálya részére.

Gyalui Farkas: M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének, és különös tselekedetinek mentsége : mellyet az irégyek ellen, kik a' közönséges jónak ezaránt meggátolói, írni kénszeríttetett : Kolozsvárott 1698. esztendőben.

Győrffy János: Földrajz a városi katholikus népiskolák V. és VI. osztálya számára : a Nmélt. Püspöki Kar által kiadott tanításterv nyomán.

Kisteleki Ede: Könyörgések könyve : imák, fohászok.

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos : szemelvények Kossuth Lajos műveiből.

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : 4., javított kiadás.

Paral Bertalan: Ambruska mint hagyaték : regény s egyéb derűs históriák.

Pataky Erzsébet: Az íző kódexek nyelvéről.

Tacitus Caius Cornelius: Germania.

Tolstoj Lev Nikolaevič: Mi a művészet?

Tömörkény István: Vizenjárók [Vízenjárók!] és kétkézi munkások.

Vajda Gyula: Petőfi élete.

Journal

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 1. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 10. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 11. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 12. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 13. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 14. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 15. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 16. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 17. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 18. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 19. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 2. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 20. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 21. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 22. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 23. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 24. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 25. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 26. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 27. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 28. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 29. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 3. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 30. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 31. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 32. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 33. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 34. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 35. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 36. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 37. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 38. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 39. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 4. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 40. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 41. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 42. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 43. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 44. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 45. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 46. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 47. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 48. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 49. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 5. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 50. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 51. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 52. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 6. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 7. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 8. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 9. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 10. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 5. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 6. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 7. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 8. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 9. sz.

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 1. sz.

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 2. sz.

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 3. sz.

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 4. sz.

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. - IX. évfolyam (1902).

Magyar Paedagogia. - 11. évf. (1902).

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 1.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 10.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 11.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 12.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 13.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 14.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 15.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 16.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 17.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 19.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 2.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 21.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 22.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 23.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 24.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 25.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 28.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 29.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 3.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 30.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 31.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 32.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 33.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 34.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 35.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 36.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 37.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 38.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 39.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 4.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 40.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 41.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 6.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 9.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 1.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 10.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 11.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 2.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 4.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 5.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 6.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 8.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1902) 9.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 26.sz.

Néptanoda. - 35.évf. (1902) 27.sz.

Manuscript

Kongresszusi titkári levél előadás szövegének átvételéről.

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának kölcsönzési elismervénye Herrmann Antal részére.

Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának szabályrendelete "a vándor cigányok kóborlásának meggátlása tárgyában".

Szerkesztőségi üzenet Herrmann Antal számára (Újságkivágat).

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Bajcsy László: Bajcsy László: Tervezete és költségvetése a kóborczigányok kisérleti telepitésének a Duna-Tisza közében.

Bajcsy László: Törvény-tervezet a kóbor cigányok kényszer-telepítéséről.

Bajcsy László: Törvény-tervezet a kóborczigányok kényszer telepitéséről.

Bajcsy László: Törvény-tervezet a kóborczigányok kényszertelepítéséről.

Danilovics Gyula: Danilovics Gyula gépirata a cigánykérdésről.

Haidekker László: Haidekker László levele a belügyminiszterhez.

Herrmann Antal: Magyar lapok = Nagy-Küküllő 1902. aug. 17.

Offprint

Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával : a mohácsi vésztől a szatmári békéig. In: Kolligátum. pp. 1-179. (1902)

Arató Frigyes: A szabadkőmüvesség [szabadkőművesség!] a művelt közösség számára. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1902)

Berzeviczy Albert: Beatrice d'Aragona, regina d'Ungheria. In: Kolligátum. pp. 3-31. (1902)

Concha Győző: A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Jog- és Állam-tudományi Karának véleményes jelentése : az elméleti jog- és állam-tudományi államvizsgáról és a jogi oktatásról szóló ujabb [!újabb] előadói tervezetre. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1902)

Domanovszky Sándor: A budai krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1902)

Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban : jogtörténeti és közjogi tanulmány : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-93. (1902)

Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből 2. köt., 2. rész. In: Kolligátum. pp. 611-1313. (1902)

Gyomlay Gyula: Bölcs Leo Taktikája mint magyar történeti kútforrás. In: Kolligátum. 1-71, [1]. (1902)

Hugo Victor: Post-scriptum de ma vie. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1902)

Jancsó Miklós: Adatok a lumbalis punctio kórismészeti jelentőségéhez. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1902)

Jancsó Miklós: Néhány érdekes kóresetről. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1902)

Jancsó Miklós and Veszprémi Dezső: Ujabb [!Újabb] vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Jancsó Miklós and Veszprémi Dezső: Újabb vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

K. Nagy Sándor: Ne lopj : tanulságos históriák a rab-életből. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Katona Lajos: Temesvári Pelbárt példái : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. 1-89, [2]. (1902)

Kiss Albert: Az elévülés : a magyar anyagi magánjogban : tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-244. (1902)

Kiss Géza: Adalékok törvényes öröklési jogunk codificatiójához. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1902)

Ludwich Arthur: Verzeichniss der auf der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg im Winter-Halbjahre vom 15. October 1902 an zu haltenden Vorlesungen und der öffentlichen akademischen Anstalten : über zwei Scholien zu Herondas und einige Verderbnisse bei Babrios. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1902)

Ludwich Arthur: Über die Papyrus-Commentare zu den Homerischen Gedichten. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1902)

Mangold Lajos: Csoportosító kérdések és összefoglalások. In: Kolligátum. pp. 409-436. (1902)

Mangold Lajos: Függelék : Magyarország összefoglaló leírása. In: Kolligátum. pp. 385-408. (1902)

Mangold Lajos: Harmadik szakasz : Sz. István alkotmányának bomlása : a hűbéri eszmék szerint való szervezkedés. In: Kolligátum. pp. 81-140. (1902)

Mangold Lajos: Hatodik szakasz : a nemzeti és vallási ellentétek. In: Kolligátum. pp. 183-230. (1902)

Mangold Lajos: Hetedik szakasz : vallási, nemzeti és alkotmányos küzdelmek. In: Kolligátum. pp. 231-299. (1902)

Mangold Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 31-70. (1902)

Mangold Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 37-80. (1902)

Mangold Lajos: Negyedik szakasz : Mátyás kora : 1458-1490. In: Kolligátum. pp. 141-165. (1902)

Mangold Lajos: Nyolczadik szakasz : a nemzet és a dynastia kibékülése : az újkori államintézmények. In: Kolligátum. pp. 300-377. (1902)

Mangold Lajos: Tartalom-jegyzék. In: Kolligátum. pp. 382-384. (1902)

Mangold Lajos: A leggyakrabban és rövidítve idézett segédmunkák jegyzéke és néhány általános jellegű segédmunka : első szakasz. In: Kolligátum. pp. 5-36. (1902)

Mangold Lajos: A magyar királyok genealogiája. In: Kolligátum. pp. 378-380. (1902)

Mangold Lajos: A magyar királyok és erdélyi fejedelmek sorrendje. In: Kolligátum. p. 381. (1902)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : előszó. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1902)

Mangold Lajos: Ötödik szakasz : a köznemesség és főnemesség küzdelme : az ország hanyatlása. In: Kolligátum. pp. 166-182. (1902)

Marczali Henrik: Mátyás király a műbarátok körében : 1902 február 21-én tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Meszlény Artur: Mutató és forrásgyűjtemény valamint egyéb segédeszközök Zsögöd Benőnek "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" c. művéhez. In: Kolligátum. pp. 1-147. (1902)

Márffy-Mantuano Rezső: A szaktudósítók a nemzetközi jog szempontjából. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Nagy Ernő: A közjog tudományos müveléséről [!műveléséről] : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1902)

Ramstedt Gustaf John: Das Schriftmongolische und die Urgamundart : phonetisch verglichen. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1902)

Rubinyi Mózes: Újabb adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. pp. 1-29. (1902)

Szamosi János: Mátyás és az irodalom : elnöki megnyitó. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1902)

This list was generated on 2024. július 15. 12:52:16 CEST.