Items where Year is 1902

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 266.

Article

Beküldött könyvek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 63-64. (1902)

Beküldött könyvek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 144. (1902)

Beküldött könyvek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 207. (1902)

Beküldött könyvek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 398-399. (1902)

Beküldött könyvek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 591-592. (1902)

Gazdaságtörténeti értesítő. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 48. (1902)

Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 272. (1902)

Hód-bőrök kivitele Magyarországból. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Kanári madarak szállítása Pozsonyba 1655-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 141. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : X-dik nagygyűlés 1902 január hó 25-én. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 118-143. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1902 február 22-én. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 205-206. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó-ülés 1902 nov. 22-én. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 647-648. (1902)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó-ülés 1902 okt. 18-án. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 588-591. (1902)

Malomkő-kivitel a XVI. században. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 94-95. (1902)

Paedagogiai [!Pedagógiai] programmértekezések [!programértekezések] az 1900/1901. évi értesítőkben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 389-391. (1902)

Schneller István, Paedagogiai [!Pedagógiai] dolgozatok. Első k. Budapest, 1900. 352. l. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 43-54. (1902)

Szamárbehozatal 1542-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 60-63. (1902)

Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 201-204. (1902)

Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 391-398. (1902)

Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 520-527. (1902)

Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 580-587. (1902)

Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 644-647. (1902)

A rohicsi víz harminczadmentessége 1677-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Agathon, and Schmidt, Johann Caspar (Max Stirner): Max Stirner, mint paedagogus [!pedagógus]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 180-184. (1902)

Albert, József: Még egyszer a tanulmányi kirándulásokról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 188-190. (1902)

Barcsa, János: A történettanítás módszere az uj [új] tanterv alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 209-227. (1902)

Barcza, Imre: Irodalom : gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 128-133. (1902)

Becker, Hugó: Uj [!Új] módszertani észrevételek a német főnevek ragozásához. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 22-36. (1902)

Bihari, Ferenc: Sassi Nagy Lajos, A XX. század igazi népnevelői, A magyar tanítóság, papság, jegyzőség, gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias s népnevelői újabb nemzetmentő teendői és jogos követelései. Szeged, 1902. Ára 1 korona. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 376-378. (1902)

Bihari, Ferenc: A magyar filozófiai társaság közleményei. II. és III. füzet. Bpest, Kiadja a M. F. T. 1902. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 378-380. (1902)

Bihari, Ferenc and Geőcze, Sarolta: Az akarat nevelése. Irta [!Írta] Geőcze Sarolta. (Népnev. Könyvtára, 12. füzet) Budapest, 1901. Lampel. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 256-259. (1902)

Bihari, Ferenc and Holzmann, Ignác: Gyermekeink nevelése. Foltin A. után átdolgozta Holzmann Ignácz. Budapest, 1901. Athenaeum [!Atheneum]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 59-60. (1902)

Bihari, Ferenc and Krausz, Sándor: A Herbart-Ziller-Rein-féle didaktikai elmélet és gyakorlat. Tanítók és tanítónövendékek számára. Ismerteti: Krausz Sándor, áll. tanítóképző-intézeti tanár. Ára 2 kor. Budapest, 1902. Lampel. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 642-644. (1902)

Bihari, Ferenc and Lőte, József: Lőte József dr. Megjegyzések a középiskolai oktatásra. A kolozsvári egyetem évmegnyitó ünnepén tartott rectori [!rektori] beszédből. Kolozsvár. Szerző sajátja (Stein J. nyomdája), 1902. 28. l. Ára 40 fillér. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 57-59. (1902)

Bihari, Ferenc and Mosdóssy, Imre: Félszegségek a nevelésben. Irta [!Írta]: Mosdóssy Imre (Népnev. könyvtára 10. füzet). Lampel. Ára 1 kor. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 641-642. (1902)

Bihari, Ferenc and Walter, Gyula: Iskolai munka és pihenés. Az orsz. kath. tanügyi tanács Budapesten. 1901 jan. 26. tartott ülésén felolvasta dr. Walter Gyula, Budapest. Stephaneum nyomdája. 1901. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 59. (1902)

Buday, József: Külföldi lapokból. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 259-267. (1902)

Buday, József: A felső kereskedelmi iskolák szervezetének revisiója. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 348-352. (1902)

Bódiss, Jusztin: Viszonválasz Molnár István úrnak. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 36-43. (1902)

Bódiss, Jusztin: A föltételes mondatok megvilágítása a görög és latin nyelvben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 273-294. (1902)

Cengeri, János: Molière Szeleburdija. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 401-405. (1902)

Cholnoky, Jenő: Die Bewegungsgesetze des Flugsandes. pp. 106-143. (1902)

Cholnoky, Jenő: A Medárdus napi időváltozásáról. pp. 1-13. (1902)

Cholnoky, Jenő: A Medárdus napi időváltozásáról. pp. 157-164. (1902)

Cholnoky, Jenő: Titkári jelentés. pp. 1-9. (1902)

Cholnoky, Jenő: A futóhomok mozgásának törvényei. pp. 6-38. (1902)

Cs. Papp, József: Dante az iskolában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 359-372. (1902)

Csernátoni, Gyula: Szakfelügyeletröl [!Szakfelügyeletről]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 166-180. (1902)

Császár, Elemér: Magyar Remekírók. I. sorozat: Vörösmarty Mihály művei: 1. kötet Garay János művei, Tompa Mihály művei 1. kötet, Arany János művei 1. kötet, Csiky Gergely színművei. Budapest, 1902. Franklin-Társulat. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 374-376. (1902)

Császár, Elemér: Shakspere összes színművei. Javított kiadás, sajtó alá rendezte dr. Voinovich Géza. Kiadta a Franklin-Társulat, 1902. Hat kötetbe kötve ára 30 K. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 576-577. (1902)

Császár, Elemér and Eötvös, József: Báró Eötvös József összes munkái. I-V. kötet. Sajtó alá rendezte Vojnovich Géza dr. Budapest, 1901. Révai testvérek kiadása. Az öt kötet ára 20, kötve 26 K. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 54-57. (1902)

Császár, József and Eötvös, József: Báró Eötvös József. Összes munkái, VI-X. kötet. Budapest, 1902. Révai Testvérek Kiadása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 494-495. (1902)

Czeizel, János: Dayka Gábor, mint a magyar nyelv s irodalom tanára. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 488-494. (1902)

Donner, Lajos: Pethes János: Gyermekpsychologia [!Gyermekpszichológia] a szülők, tanítók és tanítónövendékek számára 335. l. Budapest, 1901. Lampel R. Ára: 3 kor. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 190-192. (1902)

Endrei, Ákos: Kazinczy Ferencz levele : a jászberényi ev. ref. eklázsiához 1788 február 20-ikáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 373-374. (1902)

Eszterházy, Pál and Merényi, Lajos: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz (1688). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 473-474. (1902)

Eszterházy, Pál and Merényi, Lajos and Szuklics, Tamás: Adatok : Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához : (Szuklics Tamás keőszeghi kulcsárunk instructiója). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 467-470. (1902)

Gyulai, Béla: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 207-208. (1902)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 399-400. (1902)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 528. (1902)

Horvay, Róbert: Testnevelési ügyek : az 1900-1901-iki értesítők alapján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 337-347. (1902)

Imre, Sándor: Külföldi lapokból. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 195-201. (1902)

Imre, Sándor: Külföldi lapokból. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 510-517. (1902)

Imre, Sándor: Széchenyi felfogása a nevelés gyakorlati irányáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 593-612. (1902)

Imre, Sándor: A nemzet és az iskola. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 465-475. (1902)

Imre, Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : I. közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 321-337. (1902)

Imre, Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 440-460. (1902)

Imre, Sándor and Fináczy, Ernő: Dr. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. II. kötet: 1773-1780. - Bp. - M. T. Akadémia, 1902. VIII + 525. l. - Ára 8 kor. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 556-562. (1902)

Janicsek, József: Aristoteles Ethikájának összeállított eszméi. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 637-640. (1902)

Janicsek, József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez : I. közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 306-320. (1902)

Janicsek, József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez II. : befejező közlemények. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 406-440. (1902)

Kemény, Ferenc: Ambidextria : befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 612-623. (1902)

Kemény, Ferenc: Ambidextria : jobb- és balkezűség. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 529-548. (1902)

Kemény, Ferenc: Goethe és a testi nevelés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 461-464. (1902)

Kemény, Ferenc: Hazánk és a külföld. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 577-579. (1902)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 267-272. (1902)

Kemény, Ferenc: A franczia [!francia] helyesírás és syntaxis reformja : bevezetés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 227-249. (1902)

Kemény, Lajos: Armenkremlen. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Kemény, Lajos: Görög kereskedők Kassán. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

Kemény, Lajos: A kassai pénzverőház. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 248-253. (1902)

Kerekes, György: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 34-40. (1902)

Kerekes, György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 145-247. (1902)

Kerekes, György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635 : befejező közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 300-368. (1902)

Kerekes, György: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-decz. évnegyedről. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 142-144. (1902)

Kerekes, György: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései : 1502. és 1503. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 106-117. (1902)

Kovács, Ferenc: Adatok : pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi április 1-3. között felvett jegyzőkönyv. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 73-77. (1902)

Kovács, Ferenc: Az 1901. év második felében megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 134-136. (1902)

Kovács, Ferenc: Irodalom : az 1902. évben megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 475-477. (1902)

Kovács, Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században I. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 433-466. (1902)

Kovács, Ferenc: Salétromos hordók "kalapjai". Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 93. (1902)

Kovács, Ferenc: Vegyesek : égetett mész szállítási költségei a Dunán Hamburgtól Pozsonyig 1440. évben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 92-93. (1902)

Kovács, János: Halász Ferencz, Állami Népoktatás. Budapest, 1902, Athenaeum [!Atheneum] 330. l. Ára fűzve 4 kor. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 562-567. (1902)

Kovács, János: Megjegyzések az előbbi czikkre [!cikkre]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 353-358. (1902)

Kropf, Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Kárffy, Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 276-284. (1902)

Kárffy, Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez : VI. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 375-381. (1902)

Kárffy, Ödön: A mosonmegyei juhászok czéhszabályai 1701-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 41-47. (1902)

Kárffy, Ödön and Bartha, Pál: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instructiója. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 268-276. (1902)

Kárffy, Ödön and Kovács, Ferenc: Adatok : a német-lipcsei vargáknak 1471. évi márczius hó 3-án kelt czéhszabályai. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 30-34. (1902)

Kőrösi, Sándor: Iskolai fegyelmezésünk. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 294-306. (1902)

Lukinich, Imre: A késmárki czipész-czéh szabályai 1552-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 370-373. (1902)

Lukinich, Imre: A késmárki takács-czéh szabályai 1587-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 373-375. (1902)

Merényi, Lajos: Adatok : Gróf Nyári Krisztina öröklött aranyművei : 1635. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 369-370. (1902)

Merényi, Lajos: Adatok : a dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (befejező közlemény). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 118-127. (1902)

Merényi, Lajos: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (első közlemény). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 77-91. (1902)

Merényi, Lajos: A kapuvári urad. számvitele 1686-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 419-425. (1902)

Merényi, Lajos: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 470-473. (1902)

Nagy, László and Schwarcz, Gyula: Schvarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] II. : befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 145-166. (1902)

Nagy, László and Schwarcz, Gyula: Schwarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] I. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 65-84. (1902)

Otrok, Mihály and Kemény, Ferenc and Klimó, Mihály: Franczia [!Francia] Stílusgyakorlatok. Felső osztályok számára. Szerkesztették Kemény Ferencz és Klimó Mihály. Budapest, 1901. Lampel Róbert. Ára 1 korona 20 fillér. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 380-383. (1902)

Pauler, Ákos: A positiv [!pozitív] paedagogia [!pedagógia] alapelveiről II. : befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 100-118. (1902)

Pauler, Ákos: A positiv pedagogia [!pozitív pedagógia] alapelveiről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 1-22. (1902)

Pethes, János: A gyermekpsychologusok [!gyermekpszichológusok] III. gyűlése Jénában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 249-256. (1902)

Pirchala, Imre: Középiskoláink adminisztrácziója [!adminisztrációja] és felügyelete. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 84-99. (1902)

Rakodczay, Pál: A magyar nyelv tanításának új módszere a nemzetiségi iskolákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 548-556. (1902)

Rodiczky, Jenő: Vegyesek : marhahízlalók szövetkezete 1833-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 426-429. (1902)

Schön, József: A tanítóképzésről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 476-488. (1902)

Somogyi, Géza: Zürich kanton közoktatásügyi szervezete : A Revue paedagogique [!pedagogique] után. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 623-636. (1902)

Székely, György and Hornemann, F.: F. Hornemann, Die neueste Wendung im preussischen Schulstreite und das Gymnasium. Berlin, 1902. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 383-387. (1902)

Székely, György and Pekár, Károly: Pekár Károly: A philosophia története, az emberi gondolkodás története. Budapest, Athenaeum [!Atheneum]. Ára fűzve 6, kötve 7 korona. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 567-574. (1902)

Sörös, Pongrác: Egy falu a török időkben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 289-299. (1902)

Sörös, Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején : Kovács Márkus benczés. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 254-263. (1902)

Takács, Sándor: Vegyesek : Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 137-139. (1902)

Takács, Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 49-72. (1902)

Takáts, Sándor: Aszaltszilva kivitele Hollandiába. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Takáts, Sándor: Az első magyar dohány-monopolium bajai. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 385-405. (1902)

Takáts, Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 286. (1902)

Takáts, Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 286-287. (1902)

Takáts, Sándor: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 94. (1902)

Takáts, Sándor: Kísérlet a Vág folyó hajózhatóvá tevésére 1713-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 141-142. (1902)

Takáts, Sándor: Nagyszombat városának halastava. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 429-431. (1902)

Takáts, Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 383-384. (1902)

Takáts, Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a haimburgi posztógyár és Magyarország. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 285-286. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a zsidó-adó és a kóser bor. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 478-480. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : vasbánya-nyitás Vácz mellett 1727-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 382-383. (1902)

Takáts, Sándor: Viaszkivitel Velenczébe 1747-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 431-432. (1902)

Takáts, Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 287-288. (1902)

Takáts, Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Takáts, Sándor: A jaszpisz-kő feltalálása Magyarországban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Takáts, Sándor: A katonai élelmezés és a magyar mértékek. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 95-96. (1902)

Takáts, Sándor: A székelyhídi és diószegi görög kereskedők kiváltsága. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 287. (1902)

Takáts, Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 432. (1902)

Takáts, Sándor: A törökök és pénzforgalmunk. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 144. (1902)

Teveli, Mihály: Otrok Mihály. A direkt módszer az idegen nyelvek tanításában. Egri áll. főreáliskola értesítőjében, 1901-1902. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 517-520. (1902)

Teveli, Mihály: A német nyelv tanításának új módszere. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 185-188. (1902)

Téri, József: Dr. Ernst Schultze : Volksbildung und Volkswohlstand. Eine Untersuchung ihrer Beziehung: Stettin von D. Dannenberg and Comp. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 504-510. (1902)

Téri, József: Sammlung pädagogischer Vorträge. Herausgegeben von Wilhelm Meyer-Markau: Heft 10. Neue Bildungs-Ideale von Hermann Becker, Heft 12. Die Pädagogik des Jesus Sirach von M. Isaack. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 387-388. (1902)

Török, István: Márki Sándor dr.: Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Budapest, Athenaeum [!Atheneum] : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 574-576. (1902)

Waldapfel, János: Das griechisch-römische Schulwesen zur Zeit des ausgehenden Heidentums. Von Dr. Gerhard Rauschen. Bonn. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 194. (1902)

Waldapfel, János: Das öffentliche Unterrichtswesen Deutschlands in der Gegenwart. Von Dr. Paul Stötzner (Sammlung Göschen 130) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 194-195. (1902)

Waldapfel, János: Die Psychologie des Kindes und die Schule von Benno Erdmann. Bonn, 1901 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 495-504. (1902)

Waldapfel, János: Die Wandlungen der Paedagogik [!Pedagogik] im neunzehnten Jahrhundert. Von Dr. Thomas Achelis. Berlin. 1901. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 192-193. (1902)

Zoltai, Lajos: Adatok : Debreczen városi statutumok : a város legrégibb jegyzőkönyveiből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 264-268. (1902)

Zoltai, Lajos: Adatok : napidíjak és úti-számlák Debreczen városa közlevéltárából. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 406-416. (1902)

Zoltai, Lajos: Debreczen 200 év előtt : gazdaságtörténelmi adatok. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 1-29. (1902)

Zoltai, Lajos: Ház és tanyaföldek osztása Debreczenben a XVIII. század első felében. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 416-419. (1902)

Érdujhelyi, Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 97-105. (1902)

Book

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem alapítása XXX. évfordulójának ünnepén 1902. május hó 29-ikén tartattak és a négy tudománykar jelentései a kitűzött pálykérdésekre benyujtott pálymunkákról, valamint az új pályatételekről. (1902)

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-egyetem 1902/3. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1902. évi október hó 5-én tartattak. (1902)

Mangold, Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : 4., javított kiadás. p. 436. (1902)

Journal

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 1. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 1. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 10. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 10. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 11. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 11. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 12. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 12. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 13. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 13. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 14. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 14. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 15. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 15. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 16. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 16. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 17. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 17. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 18. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 18. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 19. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 19. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 2. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 2. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 20. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 20. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 21. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 21. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 22. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 22. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 23. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 23. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 24. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 24. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 25. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 25. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 26. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 26. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 27. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 27. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 28. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 28. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 29. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 29. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 3. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 3. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 30. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 30. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 31. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 31. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 32. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 32. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 33. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 33. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 34. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 34. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 35. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 35. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 36. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 36. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 37. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 37. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 38. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 38. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 39. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 39. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 4. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 4. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 40. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 40. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 41. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 41. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 42. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 42. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 43. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 43. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 44. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 44. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 45. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 45. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 46. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 46. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 47. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 47. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 48. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 48. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 49. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 49. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 5. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 5. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 50. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 50. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 51. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 51. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 52. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 52. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 6. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 6. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 7. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 7. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 8. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 8. (1902)

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 13. évf. (1902) 9. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, (13) 9. (1902)

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 10. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (7) 10. (1902)

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 5. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (7) 5. (1902)

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 6. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (7) 6. (1902)

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 7. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (7) 7. (1902)

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 8. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (7) 8. (1902)

Kalazantinum. - VII. évf. (1902) 9. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (7) 9. (1902)

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 1. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (8) 1. (1902)

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 2. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (8) 2. (1902)

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 3. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (8) 3. (1902)

Kalazantinum. - VIII. évf. (1902) 4. sz. Kalazantinum : hitéleti, tudományos és szépirodalmi havi folyóirat, (8) 4. (1902)

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. - IX. évfolyam (1902). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). (1902)

Magyar Paedagogia. - 11. évf. (1902). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). (1902)

Offprint

Angyal, Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával : a mohácsi vésztől a szatmári békéig. Kolligátum. pp. 1-179. (1902)

Arató, Frigyes: A szabadkőmüvesség [szabadkőművesség!] a művelt közösség számára. Kolligátum. pp. 1-71. (1902)

Berzeviczy, Albert: Beatrice d'Aragona, regina d'Ungheria. Kolligátum. pp. 3-31. (1902)

Concha, Győző: A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Jog- és Állam-tudományi Karának véleményes jelentése : az elméleti jog- és állam-tudományi államvizsgáról és a jogi oktatásról szóló ujabb [!újabb] előadói tervezetre. Kolligátum. pp. 1-32. (1902)

Domanovszky, Sándor: A budai krónika : forrástanulmány. Kolligátum. pp. 1-63. (1902)

Ferdinandy, Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban : jogtörténeti és közjogi tanulmány : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 1-93. (1902)

Grosschmid, Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből 2. köt., 2. rész. Kolligátum. pp. 611-1313. (1902)

Gyomlay, Gyula: Bölcs Leo Taktikája mint magyar történeti kútforrás. Kolligátum. 1-71, [1]. (1902)

Hugo, Victor: Post-scriptum de ma vie. Kolligátum. pp. 1-84. (1902)

Jancsó, Miklós: Adatok a lumbalis punctio kórismészeti jelentőségéhez. Kolligátum. pp. 1-41. (1902)

Jancsó, Miklós: Néhány érdekes kóresetről. Kolligátum. pp. 1-30. (1902)

Jancsó, Miklós and Veszprémi, Dezső: Ujabb [!Újabb] vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Jancsó, Miklós and Veszprémi, Dezső: Újabb vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

K. Nagy, Sándor: Ne lopj : tanulságos históriák a rab-életből. Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Katona, Lajos: Temesvári Pelbárt példái : székfoglaló értekezés. Kolligátum. 1-89, [2]. (1902)

Kiss, Albert: Az elévülés : a magyar anyagi magánjogban : tanulmány. Kolligátum. pp. 1-244. (1902)

Kiss, Géza: Adalékok törvényes öröklési jogunk codificatiójához. Kolligátum. pp. 1-8. (1902)

Ludwich, Arthur: Verzeichniss der auf der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg im Winter-Halbjahre vom 15. October 1902 an zu haltenden Vorlesungen und der öffentlichen akademischen Anstalten : über zwei Scholien zu Herondas und einige Verderbnisse bei Babrios. Kolligátum. pp. 1-12. (1902)

Ludwich, Arthur: Über die Papyrus-Commentare zu den Homerischen Gedichten. Kolligátum. pp. 1-24. (1902)

Mangold, Lajos: Csoportosító kérdések és összefoglalások. Kolligátum. pp. 409-436. (1902)

Mangold, Lajos: Függelék : Magyarország összefoglaló leírása. Kolligátum. pp. 385-408. (1902)

Mangold, Lajos: Harmadik szakasz : Sz. István alkotmányának bomlása : a hűbéri eszmék szerint való szervezkedés. Kolligátum. pp. 81-140. (1902)

Mangold, Lajos: Hatodik szakasz : a nemzeti és vallási ellentétek. Kolligátum. pp. 183-230. (1902)

Mangold, Lajos: Hetedik szakasz : vallási, nemzeti és alkotmányos küzdelmek. Kolligátum. pp. 231-299. (1902)

Mangold, Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. Kolligátum. pp. 31-70. (1902)

Mangold, Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. Kolligátum. pp. 37-80. (1902)

Mangold, Lajos: Negyedik szakasz : Mátyás kora : 1458-1490. Kolligátum. pp. 141-165. (1902)

Mangold, Lajos: Nyolczadik szakasz : a nemzet és a dynastia kibékülése : az újkori államintézmények. Kolligátum. pp. 300-377. (1902)

Mangold, Lajos: Tartalom-jegyzék. Kolligátum. pp. 382-384. (1902)

Mangold, Lajos: A leggyakrabban és rövidítve idézett segédmunkák jegyzéke és néhány általános jellegű segédmunka : első szakasz. Kolligátum. pp. 5-36. (1902)

Mangold, Lajos: A magyar királyok genealogiája. Kolligátum. pp. 378-380. (1902)

Mangold, Lajos: A magyar királyok és erdélyi fejedelmek sorrendje. Kolligátum. p. 381. (1902)

Mangold, Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : előszó. Kolligátum. pp. 1-5. (1902)

Mangold, Lajos: Ötödik szakasz : a köznemesség és főnemesség küzdelme : az ország hanyatlása. Kolligátum. pp. 166-182. (1902)

Marczali, Henrik: Mátyás király a műbarátok körében : 1902 február 21-én tartott előadás. Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Meszlény, Artur: Mutató és forrásgyűjtemény valamint egyéb segédeszközök Zsögöd Benőnek "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" c. művéhez. Kolligátum. pp. 1-147. (1902)

Márffy-Mantuano, Rezső: A szaktudósítók a nemzetközi jog szempontjából. Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Nagy, Ernő: A közjog tudományos müveléséről [!műveléséről] : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 1-21. (1902)

Rubinyi, Mózes: Újabb adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. pp. 1-29. (1902)

Szamosi, János: Mátyás és az irodalom : elnöki megnyitó. Kolligátum. pp. 1-6. (1902)

This list was generated on 2020. January 25. 23:28:31 CET.