Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | É
Találatok száma: 149.

,

, Rakodczay: A magyar nyelv tanításának új módszere a nemzetiségi iskolákban. Magyar pedagógia, (11). pp. 548-556. (1902)

A

Agathon, and Schmidt, Johann Caspar (Max Stirner): Max Stirner, mint paedagogus [!pedagógus]. Magyar pedagógia, (11). pp. 180-184. (1902)

Albert, József: Még egyszer a tanulmányi kirándulásokról. Magyar pedagógia, (11). pp. 188-190. (1902)

Arató, Frigyes: A szabadkőmüvesség [szabadkőművesség!] a művelt közösség számára. Kolligátum. pp. 1-71. (1902)

B

Barcsa, János: A történettanítás módszere az uj [új] tanterv alapján. Magyar pedagógia, (11). pp. 209-227. (1902)

Barcza, Imre: Irodalom : gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 128-133. (1902)

Becker, Hugó: Uj [!Új] módszertani észrevételek a német főnevek ragozásához. Magyar pedagógia, (11). pp. 22-36. (1902)

Berzeviczy, Albert: Beatrice d'Aragona, regina d'Ungheria. Kolligátum. pp. 3-31. (1902)

Bihari, Ferenc: Sassi Nagy Lajos, A XX. század igazi népnevelői, A magyar tanítóság, papság, jegyzőség, gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias s népnevelői újabb nemzetmentő teendői és jogos követelései. Szeged, 1902. Ára 1 korona. Magyar pedagógia, (11). pp. 376-378. (1902)

Bihari, Ferenc: A magyar filozófiai társaság közleményei. II. és III. füzet. Bpest, Kiadja a M. F. T. 1902. Magyar pedagógia, (11). pp. 378-380. (1902)

Bihari, Ferenc and Geőcze, Sarolta: Az akarat nevelése. Irta [!Írta] Geőcze Sarolta. (Népnev. Könyvtára, 12. füzet) Budapest, 1901. Lampel. Magyar pedagógia, (11). pp. 256-259. (1902)

Bihari, Ferenc and Holzmann, Ignác: Gyermekeink nevelése. Foltin A. után átdolgozta Holzmann Ignácz. Budapest, 1901. Athenaeum [!Atheneum]. Magyar pedagógia, (11). pp. 59-60. (1902)

Bihari, Ferenc and Krausz, Sándor: A Herbart-Ziller-Rein-féle didaktikai elmélet és gyakorlat. Tanítók és tanítónövendékek számára. Ismerteti: Krausz Sándor, áll. tanítóképző-intézeti tanár. Ára 2 kor. Budapest, 1902. Lampel. Magyar pedagógia, (11). pp. 642-644. (1902)

Bihari, Ferenc and Lőte, József: Lőte József dr. Megjegyzések a középiskolai oktatásra. A kolozsvári egyetem évmegnyitó ünnepén tartott rectori [!rektori] beszédből. Kolozsvár. Szerző sajátja (Stein J. nyomdája), 1902. 28. l. Ára 40 fillér. Magyar pedagógia, (11). pp. 57-59. (1902)

Bihari, Ferenc and Mosdóssy, Imre: Félszegségek a nevelésben. Irta [!Írta]: Mosdóssy Imre (Népnev. könyvtára 10. füzet). Lampel. Ára 1 kor. Magyar pedagógia, (11). pp. 641-642. (1902)

Bihari, Ferenc and Walter, Gyula: Iskolai munka és pihenés. Az orsz. kath. tanügyi tanács Budapesten. 1901 jan. 26. tartott ülésén felolvasta dr. Walter Gyula, Budapest. Stephaneum nyomdája. 1901. Magyar pedagógia, (11). p. 59. (1902)

Buday, József: Külföldi lapokból. Magyar pedagógia, (11). pp. 259-267. (1902)

Buday, József: A felső kereskedelmi iskolák szervezetének revisiója. Magyar pedagógia, (11). pp. 348-352. (1902)

Bódiss, Jusztin: Viszonválasz Molnár István úrnak. Magyar pedagógia, (11). pp. 36-43. (1902)

Bódiss, Jusztin: A föltételes mondatok megvilágítása a görög és latin nyelvben. Magyar pedagógia, (11). pp. 273-294. (1902)

C

Cengeri, János: Molière Szeleburdija. Magyar pedagógia, (11). pp. 401-405. (1902)

Concha, Győző: A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Jog- és Állam-tudományi Karának véleményes jelentése : az elméleti jog- és állam-tudományi államvizsgáról és a jogi oktatásról szóló ujabb [!újabb] előadói tervezetre. Kolligátum. pp. 1-32. (1902)

Cs. Papp, József: Dante az iskolában. Magyar pedagógia, (11). pp. 359-372. (1902)

Csernátoni, Gyula: Szakfelügyeletröl [!Szakfelügyeletről]. Magyar pedagógia, (11). pp. 166-180. (1902)

Császár, Elemér: Magyar Remekírók. I. sorozat: Vörösmarty Mihály művei: 1. kötet Garay János művei, Tompa Mihály művei 1. kötet, Arany János művei 1. kötet, Csiky Gergely színművei. Budapest, 1902. Franklin-Társulat. Magyar pedagógia, (11). pp. 374-376. (1902)

Császár, Elemér and Eötvös, József: Báró Eötvös József összes munkái. I-V. kötet. Sajtó alá rendezte Vojnovich Géza dr. Budapest, 1901. Révai testvérek kiadása. Az öt kötet ára 20, kötve 26 K. Magyar pedagógia, (11). pp. 54-57. (1902)

Császár, Elemér and Voinovich, Géza: Shakspere [!Shakespeare] összes színművei. Javított kiadás, sajtó alá rendezte dr. Voinovich Géza. Kiadta a Franklin-Társulat, 1902. Hat kötetbe kötve ára 30 K. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 576-577. (1902)

Császár, József and Eötvös, József: Báró Eötvös József. Összes munkái, VI-X. kötet. Budapest, 1902. Révai Testvérek Kiadása. Magyar pedagógia, (11). pp. 494-495. (1902)

Czeizel, János: Dayka Gábor, mint a magyar nyelv s irodalom tanára. Magyar pedagógia, (11). pp. 488-494. (1902)

D

Donner, Lajos and Pethes, János: Pethes János: Gyermekpsychologia [!Gyermekpszichológia] a szülők, tanítók és tanítónövendékek számára 335. l. Budapest, 1901. Lampel R. Ára: 3 kor. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 190-192. (1902)

E

Endrei, Ákos: Kazinczy Ferencz levele : a jászberényi ev. ref. eklázsiához 1788 február 20-ikáról. Magyar pedagógia, (11). pp. 373-374. (1902)

Eszterházy, Pál and Merényi, Lajos: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz (1688). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 473-474. (1902)

Eszterházy, Pál and Merényi, Lajos and Szuklics, Tamás: Adatok : Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához : (Szuklics Tamás keőszeghi kulcsárunk instructiója). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 467-470. (1902)

F

Ferdinandy, Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban : jogtörténeti és közjogi tanulmány : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 1-93. (1902)

G

Gyomlay, Gyula: Bölcs Leo Taktikája mint magyar történeti kútforrás. Kolligátum. 1-71, [1]. (1902)

Gyulai, Béla: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia, (11). pp. 207-208. (1902)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia, (11). pp. 399-400. (1902)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia, (11). p. 528. (1902)

H

Horvay, Róbert: Testnevelési ügyek : az 1900-1901-iki értesítők alapján. Magyar pedagógia, (11). pp. 337-347. (1902)

Hugo, Victor: Post-scriptum de ma vie. Kolligátum. pp. 1-84. (1902)

I

Imre, Sándor: Külföldi lapokból. Magyar pedagógia, (11). pp. 195-201. (1902)

Imre, Sándor: Külföldi lapokból. Magyar pedagógia, (11). pp. 510-517. (1902)

Imre, Sándor: Széchenyi felfogása a nevelés gyakorlati irányáról. Magyar pedagógia, (11). pp. 593-612. (1902)

Imre, Sándor: A nemzet és az iskola. Magyar pedagógia, (11). pp. 465-475. (1902)

Imre, Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : I. közlemény. Magyar pedagógia, (11). pp. 321-337. (1902)

Imre, Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (11). pp. 440-460. (1902)

Imre, Sándor and Fináczy, Ernő: Dr. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. II. kötet: 1773-1780. - Bp. - M. T. Akadémia, 1902. VIII + 525. l. - Ára 8 kor. Magyar pedagógia, (11). pp. 556-562. (1902)

J

Jancsó, Miklós: Adatok a lumbalis punctio kórismészeti jelentőségéhez. Kolligátum. pp. 1-41. (1902)

Jancsó, Miklós: Néhány érdekes kóresetről. Kolligátum. pp. 1-30. (1902)

Jancsó, Miklós and Veszprémi, Dezső: Ujabb [!Újabb] vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Jancsó, Miklós and Veszprémi, Dezső: Újabb vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Janicsek, József: Aristoteles Ethikájának összeállított eszméi. Magyar pedagógia, (11). pp. 637-640. (1902)

Janicsek, József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez : I. közlemény. Magyar pedagógia, (11). pp. 306-320. (1902)

Janicsek, József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez II. : befejező közlemények. Magyar pedagógia, (11). pp. 406-440. (1902)

K

Katona, Lajos: Temesvári Pelbárt példái : székfoglaló értekezés. Kolligátum. 1-89, [2]. (1902)

Kemény, Ferenc: Ambidextria : jobb- és balkezűség. Magyar pedagógia, (11). pp. 529-548. (1902)

Kemény, Ferenc: Hazánk és a külföld. Magyar pedagógia, (11). pp. 577-579. (1902)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. Magyar pedagógia, (11). pp. 267-272. (1902)

Kemény, Ferenc: A franczia [!francia] helyesírás és syntaxis reformja : bevezetés. Magyar pedagógia, (11). pp. 227-249. (1902)

Kemény, Ferencz: Ambidextria : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (11). pp. 612-623. (1902)

Kemény, Ferencz: Goethe és a testi nevelés. Magyar pedagógia, (11). pp. 461-464. (1902)

Kemény, Lajos: Armenkremlen. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Kemény, Lajos: Görög kereskedők Kassán. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

Kemény, Lajos: A kassai pénzverőház. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 248-253. (1902)

Kerekes, György: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 34-40. (1902)

Kerekes, György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 145-247. (1902)

Kerekes, György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635 : befejező közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 300-368. (1902)

Kerekes, György: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-decz. évnegyedről. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 142-144. (1902)

Kerekes, György: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései : 1502. és 1503. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 106-117. (1902)

Kiss, Albert: Az elévülés : a magyar anyagi magánjogban : tanulmány. Kolligátum. pp. 1-244. (1902)

Kiss, Géza: Adalékok törvényes öröklési jogunk codificatiójához. Kolligátum. pp. 1-8. (1902)

Kovács, Ferenc: Adatok : pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi április 1-3. között felvett jegyzőkönyv. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 73-77. (1902)

Kovács, Ferenc: Az 1901. év második felében megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 134-136. (1902)

Kovács, Ferenc: Irodalom : az 1902. évben megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 475-477. (1902)

Kovács, Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században I. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 433-466. (1902)

Kovács, Ferenc: Salétromos hordók "kalapjai". Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 93. (1902)

Kovács, Ferenc: Vegyesek : égetett mész szállítási költségei a Dunán Hamburgtól Pozsonyig 1440. évben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 92-93. (1902)

Kovács, János: Megjegyzések az előbbi czikkre [!cikkre]. Magyar pedagógia, (11). pp. 353-358. (1902)

Kovács, János and Halász, Ferenc: Halász Ferencz, Állami Népoktatás. Budapest, 1902, Athenaeum [!Atheneum] 330. l. Ára fűzve 4 kor. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 562-567. (1902)

Kropf, Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Kárffy, Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 276-284. (1902)

Kárffy, Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez : VI. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 375-381. (1902)

Kárffy, Ödön: A mosonmegyei juhászok czéhszabályai 1701-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 41-47. (1902)

Kárffy, Ödön and Bartha, Pál: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instructiója. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 268-276. (1902)

Kárffy, Ödön and Kovács, Ferenc: Adatok : a német-lipcsei vargáknak 1471. évi márczius hó 3-án kelt czéhszabályai. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 30-34. (1902)

Kőrösi, Sándor: Iskolai fegyelmezésünk. Magyar pedagógia, (11). pp. 294-306. (1902)

L

Lukinich, Imre: A késmárki czipész-czéh szabályai 1552-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 370-373. (1902)

Lukinich, Imre: A késmárki takács-czéh szabályai 1587-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 373-375. (1902)

M

Marczali, Henrik: Mátyás király a műbarátok körében : 1902 február 21-én tartott előadás. Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Merényi, Lajos: Adatok : Gróf Nyári Krisztina öröklött aranyművei : 1635. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 369-370. (1902)

Merényi, Lajos: Adatok : a dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (befejező közlemény). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 118-127. (1902)

Merényi, Lajos: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (első közlemény). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 77-91. (1902)

Merényi, Lajos: A kapuvári urad. számvitele 1686-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 419-425. (1902)

Merényi, Lajos: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 470-473. (1902)

Meszlény, Artur: Mutató és forrásgyűjtemény valamint egyéb segédeszközök Zsögöd Benőnek "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" c. művéhez. Kolligátum. pp. 1-147. (1902)

Márffy-Mantuano, Rezső: A szaktudósítók a nemzetközi jog szempontjából. Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

N

Nagy, Ernő: A közjog tudományos müveléséről [!műveléséről] : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 1-21. (1902)

Nagy, László and Schwarcz, Gyula: Schvarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] II. : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (11). pp. 145-166. (1902)

Nagy, László and Schwarcz, Gyula: Schwarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] I. Magyar pedagógia, (11). pp. 65-84. (1902)

O

Otrok, Mihály and Kemény, Ferenc and Klimó, Mihály: Franczia [!Francia] Stílusgyakorlatok. Felső osztályok számára. Szerkesztették Kemény Ferencz és Klimó Mihály. Budapest, 1901. Lampel Róbert. Ára 1 korona 20 fillér. Magyar pedagógia, (11). pp. 380-383. (1902)

P

Pauler, Ákos: A positiv [!pozitív] paedagogia [!pedagógia] alapelveiről II. : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (11). pp. 100-118. (1902)

Pauler, Ákos: A positiv pedagogia [!pozitív pedagógia] alapelveiről. Magyar pedagógia, (11). pp. 1-22. (1902)

Pethes, János: A gyermekpsychologusok [!gyermekpszichológusok] III. gyűlése Jénában. Magyar pedagógia, (11). pp. 249-256. (1902)

Pirchala, Imre: Középiskoláink adminisztrácziója [!adminisztrációja] és felügyelete. Magyar pedagógia, (11). pp. 84-99. (1902)

R

Rodiczky, Jenő: Vegyesek : marhahízlalók szövetkezete 1833-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 426-429. (1902)

S

Schneller, István: Schneller István, Paedagogiai [!Pedagógiai] dolgozatok. Első k. Budapest, 1900. 352. l. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 43-54. (1902)

Schön, József: A tanítóképzésről. Magyar pedagógia, (11). pp. 476-488. (1902)

Somogyi, Géza: Zürich kanton közoktatásügyi szervezete : A Revue paedagogique [!pedagogique] után. Magyar pedagógia, (11). pp. 623-636. (1902)

Szamosi, János: Mátyás és az irodalom : elnöki megnyitó. Kolligátum. pp. 1-6. (1902)

Székely, György and Hornemann, F.: F. Hornemann, Die neueste Wendung im preussischen Schulstreite und das Gymnasium. Berlin, 1902. Magyar pedagógia, (11). pp. 383-387. (1902)

Székely, György and Pekár, Károly: Pekár Károly: A philosophia története, az emberi gondolkodás története. Budapest, Athenaeum [!Atheneum]. Ára fűzve 6, kötve 7 korona. Magyar pedagógia, (11). pp. 567-574. (1902)

Sörös, Pongrácz: Egy falu a török időkben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 289-299. (1902)

Sörös, Pongrácz: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején : Kovács Márkus benczés. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 254-263. (1902)

T

Takács, Sándor: Vegyesek : Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 137-139. (1902)

Takács, Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 49-72. (1902)

Takáts, Sándor: Aszaltszilva kivitele Hollandiába. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Takáts, Sándor: Az első magyar dohány-monopolium bajai. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 385-405. (1902)

Takáts, Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 286. (1902)

Takáts, Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 286-287. (1902)

Takáts, Sándor: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 94. (1902)

Takáts, Sándor: Kísérlet a Vág folyó hajózhatóvá tevésére 1713-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 141-142. (1902)

Takáts, Sándor: Nagyszombat városának halastava. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 429-431. (1902)

Takáts, Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 383-384. (1902)

Takáts, Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a haimburgi posztógyár és Magyarország. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 285-286. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a zsidó-adó és a kóser bor. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 478-480. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : vasbánya-nyitás Vácz mellett 1727-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 382-383. (1902)

Takáts, Sándor: Viaszkivitel Velenczébe 1747-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 431-432. (1902)

Takáts, Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 287-288. (1902)

Takáts, Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Takáts, Sándor: A jaszpisz-kő feltalálása Magyarországban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Takáts, Sándor: A katonai élelmezés és a magyar mértékek. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 95-96. (1902)

Takáts, Sándor: A székelyhídi és diószegi görög kereskedők kiváltsága. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 287. (1902)

Takáts, Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 432. (1902)

Takáts, Sándor: A törökök és pénzforgalmunk. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 144. (1902)

Teri, József and Schultze, Ernst: Dr. Ernst Schultze. Volksbildung und Volkswohlstand. Eine Untersuchung ihrer Beziehung: Stettin von D. Dannenberg and Comp. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 504-510. (1902)

Teveli, Mihály: A német nyelv tanításának új módszere. Magyar pedagógia, (11). pp. 185-188. (1902)

Teveli, Mihály and Otrok, Mihály: Otrok Mihály. A direkt módszer az idegen nyelvek tanításában. Egri áll. főreáliskola értesítőjében, 1901-1902. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 517-520. (1902)

Téri, József: Sammlung pädagogischer Vorträge. Herausgegeben von Wilhelm Meyer-Markau: Heft 10. Neue Bildungs-Ideale von Hermann Becker, Heft 12. Die Pädagogik des Jesus Sirach von M. Isaack. Magyar pedagógia, (11). pp. 387-388. (1902)

Török, István and Márki, Sándor: Márki Sándor dr.: Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Budapest, Athenaeum [!Atheneum] : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 574-576. (1902)

W

Waldapfel, János and Achelis, Thomas: Die Wandlungen der Paedagogik [!Pedagogik] im neunzehnten Jahrhundert. Von Dr. Thomas Achelis. Berlin. 1901. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 192-193. (1902)

Waldapfel, János and Erdmann, Benno: Die Psychologie des Kindes und die Schule von Benno Erdmann. Bonn, 1901 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 495-504. (1902)

Waldapfel, János and Rauschen, Gerhard: Das griechisch-römische Schulwesen zur Zeit des ausgehenden Heidentums. Von Dr. Gerhard Rauschen. Bonn. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). p. 194. (1902)

Waldapfel, János and Stötzner, Paul: Das öffentliche Unterrichtswesen Deutschlands in der Gegenwart. Von Dr. Paul Stötzner (Sammlung Göschen 130) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (11). pp. 194-195. (1902)

Z

Zoltai, Lajos: Adatok : Debreczen városi statutumok : a város legrégibb jegyzőkönyveiből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 264-268. (1902)

Zoltai, Lajos: Adatok : napidíjak és úti-számlák Debreczen városa közlevéltárából. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 406-416. (1902)

Zoltai, Lajos: Debreczen 200 év előtt : gazdaságtörténelmi adatok. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 1-29. (1902)

Zoltai, Lajos: Ház és tanyaföldek osztása Debreczenben a XVIII. század első felében. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 416-419. (1902)

É

Érdujhelyi, Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 97-105. (1902)

A lista elkészítésének dátuma Thu Sep 21 01:45:34 2017 CEST.