Items where Year is 1902

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 195.

A

Agathon and Schmidt Johann Caspar (Max Stirner): Max Stirner, mint paedagogus [!pedagógus]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 180-184. (1902)

Albert József: Még egyszer a tanulmányi kirándulásokról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 188-190. (1902)

Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával : a mohácsi vésztől a szatmári békéig. In: Kolligátum. pp. 1-179. (1902)

Arató Frigyes: A szabadkőmüvesség [szabadkőművesség!] a művelt közösség számára. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1902)

B

Bajcsy László: Bajcsy László: Tervezete és költségvetése a kóborczigányok kisérleti telepitésének a Duna-Tisza közében.

Bajcsy László: Törvény-tervezet a kóbor cigányok kényszer-telepítéséről.

Bajcsy László: Törvény-tervezet a kóborczigányok kényszer telepitéséről.

Bajcsy László: Törvény-tervezet a kóborczigányok kényszertelepítéséről.

Barcsa János: A történettanítás módszere az uj [új] tanterv alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 209-227. (1902)

Barcza Imre: Irodalom : gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 128-133. (1902)

Becker Hugó: Uj [!Új] módszertani észrevételek a német főnevek ragozásához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 22-36. (1902)

Berzeviczy Albert: Beatrice d'Aragona, regina d'Ungheria. In: Kolligátum. pp. 3-31. (1902)

Bihari Ferenc: Sassi Nagy Lajos, A XX. század igazi népnevelői, A magyar tanítóság, papság, jegyzőség, gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias s népnevelői újabb nemzetmentő teendői és jogos követelései. Szeged, 1902. Ára 1 korona. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 376-378. (1902)

Bihari Ferenc: A magyar filozófiai társaság közleményei. II. és III. füzet. Bpest, Kiadja a M. F. T. 1902. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 378-380. (1902)

Bihari Ferenc and Geőcze Sarolta: Az akarat nevelése. Irta [!Írta] Geőcze Sarolta. (Népnev. Könyvtára, 12. füzet) Budapest, 1901. Lampel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 256-259. (1902)

Bihari Ferenc and Holzmann Ignác: Gyermekeink nevelése. Foltin A. után átdolgozta Holzmann Ignácz. Budapest, 1901. Athenaeum [!Atheneum]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 59-60. (1902)

Bihari Ferenc and Krausz Sándor: A Herbart-Ziller-Rein-féle didaktikai elmélet és gyakorlat. Tanítók és tanítónövendékek számára. Ismerteti: Krausz Sándor, áll. tanítóképző-intézeti tanár. Ára 2 kor. Budapest, 1902. Lampel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 642-644. (1902)

Bihari Ferenc and Lőte József: Lőte József dr. Megjegyzések a középiskolai oktatásra. A kolozsvári egyetem évmegnyitó ünnepén tartott rectori [!rektori] beszédből. Kolozsvár. Szerző sajátja (Stein J. nyomdája), 1902. 28. l. Ára 40 fillér. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 57-59. (1902)

Bihari Ferenc and Mosdóssy Imre: Félszegségek a nevelésben. Irta [!Írta]: Mosdóssy Imre (Népnev. könyvtára 10. füzet). Lampel. Ára 1 kor. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 641-642. (1902)

Bihari Ferenc and Walter Gyula: Iskolai munka és pihenés. Az orsz. kath. tanügyi tanács Budapesten. 1901 jan. 26. tartott ülésén felolvasta dr. Walter Gyula, Budapest. Stephaneum nyomdája. 1901. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 59. (1902)

Buday József: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 259-267. (1902)

Buday József: A felső kereskedelmi iskolák szervezetének revisiója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 348-352. (1902)

Bódiss Jusztin: Viszonválasz Molnár István úrnak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 36-43. (1902)

Bódiss Jusztin: A föltételes mondatok megvilágítása a görög és latin nyelvben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 273-294. (1902)

C

Cengeri János: Molière Szeleburdija. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 401-405. (1902)

Cholnoky Jenő: Die Bewegungsgesetze des Flugsandes. pp. 106-143. (1902)

Cholnoky Jenő: A Medárdus napi időváltozásáról. pp. 1-13. (1902)

Cholnoky Jenő: A Medárdus napi időváltozásáról. pp. 157-164. (1902)

Cholnoky Jenő: Titkári jelentés. pp. 1-9. (1902)

Cholnoky Jenő: A futóhomok mozgásának törvényei. pp. 6-38. (1902)

Concha Győző: A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Jog- és Állam-tudományi Karának véleményes jelentése : az elméleti jog- és állam-tudományi államvizsgáról és a jogi oktatásról szóló ujabb [!újabb] előadói tervezetre. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1902)

Cs. Papp József: Dante az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 359-372. (1902)

Csernátoni Gyula: Szakfelügyeletröl [!Szakfelügyeletről]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 166-180. (1902)

Császár Elemér: Magyar Remekírók. I. sorozat: Vörösmarty Mihály művei: 1. kötet Garay János művei, Tompa Mihály művei 1. kötet, Arany János művei 1. kötet, Csiky Gergely színművei. Budapest, 1902. Franklin-Társulat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 374-376. (1902)

Császár Elemér: Shakspere összes színművei. Javított kiadás, sajtó alá rendezte dr. Voinovich Géza. Kiadta a Franklin-Társulat, 1902. Hat kötetbe kötve ára 30 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 576-577. (1902)

Császár Elemér and Eötvös József: Báró Eötvös József összes munkái. I-V. kötet. Sajtó alá rendezte Vojnovich Géza dr. Budapest, 1901. Révai testvérek kiadása. Az öt kötet ára 20, kötve 26 K. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 54-57. (1902)

Császár József and Eötvös József: Báró Eötvös József. Összes munkái, VI-X. kötet. Budapest, 1902. Révai Testvérek Kiadása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 494-495. (1902)

Czeizel János: Dayka Gábor, mint a magyar nyelv s irodalom tanára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 488-494. (1902)

D

Danilovics Gyula: Danilovics Gyula gépirata a cigánykérdésről.

Deme Károly: Földrajz : a polgári fiúiskolák II. osztálya részére.

Domanovszky Sándor: A budai krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1902)

Donner Lajos: Pethes János: Gyermekpsychologia [!Gyermekpszichológia] a szülők, tanítók és tanítónövendékek számára 335. l. Budapest, 1901. Lampel R. Ára: 3 kor. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 190-192. (1902)

E

Endrei Ákos: Kazinczy Ferencz levele : a jászberényi ev. ref. eklázsiához 1788 február 20-ikáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 373-374. (1902)

Eszterházy Pál and Merényi Lajos: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz (1688). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 473-474. (1902)

Eszterházy Pál and Merényi Lajos and Szuklics Tamás: Adatok : Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához : (Szuklics Tamás keőszeghi kulcsárunk instructiója). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 467-470. (1902)

F

Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban : jogtörténeti és közjogi tanulmány : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-93. (1902)

G

Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből 2. köt., 2. rész. In: Kolligátum. pp. 611-1313. (1902)

Gyalui Farkas: M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének, és különös tselekedetinek mentsége : mellyet az irégyek ellen, kik a' közönséges jónak ezaránt meggátolói, írni kénszeríttetett : Kolozsvárott 1698. esztendőben.

Gyomlay Gyula: Bölcs Leo Taktikája mint magyar történeti kútforrás. In: Kolligátum. 1-71, [1]. (1902)

Gyulai Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 207-208. (1902)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 399-400. (1902)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 528. (1902)

Győrffy János: Földrajz a városi katholikus népiskolák V. és VI. osztálya számára : a Nmélt. Püspöki Kar által kiadott tanításterv nyomán.

H

Haidekker László: Haidekker László levele a belügyminiszterhez.

Herrmann Antal: Magyar lapok = Nagy-Küküllő 1902. aug. 17.

Horvay Róbert: Testnevelési ügyek : az 1900-1901-iki értesítők alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 337-347. (1902)

Hugo Victor: Post-scriptum de ma vie. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1902)

I

Imre Sándor: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 195-201. (1902)

Imre Sándor: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 510-517. (1902)

Imre Sándor: Széchenyi felfogása a nevelés gyakorlati irányáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 593-612. (1902)

Imre Sándor: A nemzet és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 465-475. (1902)

Imre Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : I. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 321-337. (1902)

Imre Sándor: A porosz középiskolák 1901-i tanterve : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 440-460. (1902)

Imre Sándor and Fináczy Ernő: Dr. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. II. kötet: 1773-1780. - Bp. - M. T. Akadémia, 1902. VIII + 525. l. - Ára 8 kor. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 556-562. (1902)

J

Jancsó Miklós: Adatok a lumbalis punctio kórismészeti jelentőségéhez. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1902)

Jancsó Miklós: Néhány érdekes kóresetről. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1902)

Jancsó Miklós and Veszprémi Dezső: Ujabb [!Újabb] vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Jancsó Miklós and Veszprémi Dezső: Újabb vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Janicsek József: Aristoteles Ethikájának összeállított eszméi. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 637-640. (1902)

Janicsek József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez : I. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 306-320. (1902)

Janicsek József: A klasszikus realiák [!reáliák] tanításának módszeréhez II. : befejező közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 406-440. (1902)

K

K. Nagy Sándor: Ne lopj : tanulságos históriák a rab-életből. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Katona Lajos: Temesvári Pelbárt példái : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. 1-89, [2]. (1902)

Kemény Ferenc: Ambidextria : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 612-623. (1902)

Kemény Ferenc: Ambidextria : jobb- és balkezűség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 529-548. (1902)

Kemény Ferenc: Goethe és a testi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 461-464. (1902)

Kemény Ferenc: Hazánk és a külföld. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 577-579. (1902)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 267-272. (1902)

Kemény Ferenc: A franczia [!francia] helyesírás és syntaxis reformja : bevezetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 227-249. (1902)

Kemény Lajos: Armenkremlen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Kemény Lajos: Görög kereskedők Kassán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

Kemény Lajos: A kassai pénzverőház. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 248-253. (1902)

Kerekes György: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 34-40. (1902)

Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 145-247. (1902)

Kerekes György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635 : befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 300-368. (1902)

Kerekes György: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-decz. évnegyedről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 142-144. (1902)

Kerekes György: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései : 1502. és 1503. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 106-117. (1902)

Kiss Albert: Az elévülés : a magyar anyagi magánjogban : tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-244. (1902)

Kiss Géza: Adalékok törvényes öröklési jogunk codificatiójához. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1902)

Kisteleki Ede: Könyörgések könyve : imák, fohászok.

Kossuth Lajos: Kossuth Lajos : szemelvények Kossuth Lajos műveiből.

Kovács Ferenc: Adatok : pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi április 1-3. között felvett jegyzőkönyv. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 73-77. (1902)

Kovács Ferenc: Az 1901. év második felében megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 134-136. (1902)

Kovács Ferenc: Irodalom : az 1902. évben megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 475-477. (1902)

Kovács Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 433-466. (1902)

Kovács Ferenc: Salétromos hordók "kalapjai". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 93. (1902)

Kovács Ferenc: Vegyesek : égetett mész szállítási költségei a Dunán Hamburgtól Pozsonyig 1440. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 92-93. (1902)

Kovács János: Halász Ferencz, Állami Népoktatás. Budapest, 1902, Athenaeum [!Atheneum] 330. l. Ára fűzve 4 kor. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 562-567. (1902)

Kovács János: Megjegyzések az előbbi czikkre [!cikkre]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 353-358. (1902)

Kropf Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Kárffy Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 276-284. (1902)

Kárffy Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez : VI. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 375-381. (1902)

Kárffy Ödön: A mosonmegyei juhászok czéhszabályai 1701-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 41-47. (1902)

Kárffy Ödön and Bartha Pál: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 268-276. (1902)

Kárffy Ödön and Kovács Ferenc: Adatok : a német-lipcsei vargáknak 1471. évi márczius hó 3-án kelt czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 30-34. (1902)

Kőrösi Sándor: Iskolai fegyelmezésünk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 294-306. (1902)

L

Ludwich Arthur: Verzeichniss der auf der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg im Winter-Halbjahre vom 15. October 1902 an zu haltenden Vorlesungen und der öffentlichen akademischen Anstalten : über zwei Scholien zu Herondas und einige Verderbnisse bei Babrios. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1902)

Ludwich Arthur: Über die Papyrus-Commentare zu den Homerischen Gedichten. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1902)

Lukinich Imre: A késmárki czipész-czéh szabályai 1552-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 370-373. (1902)

Lukinich Imre: A késmárki takács-czéh szabályai 1587-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 373-375. (1902)

M

Mangold Lajos: Csoportosító kérdések és összefoglalások. In: Kolligátum. pp. 409-436. (1902)

Mangold Lajos: Függelék : Magyarország összefoglaló leírása. In: Kolligátum. pp. 385-408. (1902)

Mangold Lajos: Harmadik szakasz : Sz. István alkotmányának bomlása : a hűbéri eszmék szerint való szervezkedés. In: Kolligátum. pp. 81-140. (1902)

Mangold Lajos: Hatodik szakasz : a nemzeti és vallási ellentétek. In: Kolligátum. pp. 183-230. (1902)

Mangold Lajos: Hetedik szakasz : vallási, nemzeti és alkotmányos küzdelmek. In: Kolligátum. pp. 231-299. (1902)

Mangold Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 31-70. (1902)

Mangold Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 37-80. (1902)

Mangold Lajos: Negyedik szakasz : Mátyás kora : 1458-1490. In: Kolligátum. pp. 141-165. (1902)

Mangold Lajos: Nyolczadik szakasz : a nemzet és a dynastia kibékülése : az újkori államintézmények. In: Kolligátum. pp. 300-377. (1902)

Mangold Lajos: Tartalom-jegyzék. In: Kolligátum. pp. 382-384. (1902)

Mangold Lajos: A leggyakrabban és rövidítve idézett segédmunkák jegyzéke és néhány általános jellegű segédmunka : első szakasz. In: Kolligátum. pp. 5-36. (1902)

Mangold Lajos: A magyar királyok genealogiája. In: Kolligátum. pp. 378-380. (1902)

Mangold Lajos: A magyar királyok és erdélyi fejedelmek sorrendje. In: Kolligátum. p. 381. (1902)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : 4., javított kiadás.

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : előszó. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1902)

Mangold Lajos: Ötödik szakasz : a köznemesség és főnemesség küzdelme : az ország hanyatlása. In: Kolligátum. pp. 166-182. (1902)

Marczali Henrik: Mátyás király a műbarátok körében : 1902 február 21-én tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Merényi Lajos: Adatok : Gróf Nyári Krisztina öröklött aranyművei : 1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 369-370. (1902)

Merényi Lajos: Adatok : a dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (befejező közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 118-127. (1902)

Merényi Lajos: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (első közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 77-91. (1902)

Merényi Lajos: A kapuvári urad. számvitele 1686-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 419-425. (1902)

Merényi Lajos: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 470-473. (1902)

Meszlény Artur: Mutató és forrásgyűjtemény valamint egyéb segédeszközök Zsögöd Benőnek "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" c. művéhez. In: Kolligátum. pp. 1-147. (1902)

Márffy-Mantuano Rezső: A szaktudósítók a nemzetközi jog szempontjából. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

N

Nagy Ernő: A közjog tudományos müveléséről [!műveléséről] : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1902)

Nagy László and Schwarcz Gyula: Schvarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 145-166. (1902)

Nagy László and Schwarcz Gyula: Schwarcz Gyula mint kulturpolitikus [!kultúrpolitikus] I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 65-84. (1902)

O

Otrok Mihály and Kemény Ferenc and Klimó Mihály: Franczia [!Francia] Stílusgyakorlatok. Felső osztályok számára. Szerkesztették Kemény Ferencz és Klimó Mihály. Budapest, 1901. Lampel Róbert. Ára 1 korona 20 fillér. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 380-383. (1902)

P

Paral Bertalan: Ambruska mint hagyaték : regény s egyéb derűs históriák.

Pataky Erzsébet: Az íző kódexek nyelvéről.

Pauler Ákos: A positiv [!pozitív] paedagogia [!pedagógia] alapelveiről II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 100-118. (1902)

Pauler Ákos: A positiv pedagogia [!pozitív pedagógia] alapelveiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 1-22. (1902)

Pethes János: A gyermekpsychologusok [!gyermekpszichológusok] III. gyűlése Jénában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 249-256. (1902)

Pirchala Imre: Középiskoláink adminisztrácziója [!adminisztrációja] és felügyelete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 84-99. (1902)

R

Rakodczay Pál: A magyar nyelv tanításának új módszere a nemzetiségi iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 548-556. (1902)

Ramstedt Gustaf John: Das Schriftmongolische und die Urgamundart : phonetisch verglichen. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1902)

Rodiczky Jenő: Vegyesek : marhahízlalók szövetkezete 1833-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 426-429. (1902)

Rubinyi Mózes: Újabb adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. pp. 1-29. (1902)

S

Schön József: A tanítóképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 476-488. (1902)

Somogyi Géza: Zürich kanton közoktatásügyi szervezete : A Revue paedagogique [!pedagogique] után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 623-636. (1902)

Szamosi János: Mátyás és az irodalom : elnöki megnyitó. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1902)

Székely György and Hornemann F.: F. Hornemann, Die neueste Wendung im preussischen Schulstreite und das Gymnasium. Berlin, 1902. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 383-387. (1902)

Székely György and Pekár Károly: Pekár Károly: A philosophia története, az emberi gondolkodás története. Budapest, Athenaeum [!Atheneum]. Ára fűzve 6, kötve 7 korona. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 567-574. (1902)

Sörös Pongrác: Egy falu a török időkben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 289-299. (1902)

Sörös Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején : Kovács Márkus benczés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 254-263. (1902)

T

Tacitus Caius Cornelius: Germania.

Takács Sándor: Vegyesek : Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 137-139. (1902)

Takács Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 49-72. (1902)

Takáts Sándor: Aszaltszilva kivitele Hollandiába. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Takáts Sándor: Az első magyar dohány-monopolium bajai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 385-405. (1902)

Takáts Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 286. (1902)

Takáts Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 286-287. (1902)

Takáts Sándor: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 94. (1902)

Takáts Sándor: Kísérlet a Vág folyó hajózhatóvá tevésére 1713-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 141-142. (1902)

Takáts Sándor: Nagyszombat városának halastava. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 429-431. (1902)

Takáts Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 383-384. (1902)

Takáts Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Takáts Sándor: Vegyesek : a haimburgi posztógyár és Magyarország. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 285-286. (1902)

Takáts Sándor: Vegyesek : a zsidó-adó és a kóser bor. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 478-480. (1902)

Takáts Sándor: Vegyesek : vasbánya-nyitás Vácz mellett 1727-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 382-383. (1902)

Takáts Sándor: Viaszkivitel Velenczébe 1747-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 431-432. (1902)

Takáts Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 287-288. (1902)

Takáts Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Takáts Sándor: A jaszpisz-kő feltalálása Magyarországban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Takáts Sándor: A katonai élelmezés és a magyar mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 95-96. (1902)

Takáts Sándor: A székelyhídi és diószegi görög kereskedők kiváltsága. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 287. (1902)

Takáts Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 432. (1902)

Takáts Sándor: A törökök és pénzforgalmunk. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 144. (1902)

Teveli Mihály: Otrok Mihály. A direkt módszer az idegen nyelvek tanításában. Egri áll. főreáliskola értesítőjében, 1901-1902. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 517-520. (1902)

Teveli Mihály: A német nyelv tanításának új módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 185-188. (1902)

Tolstoj Lev Nikolaevič: Mi a művészet?

Téri József: Dr. Ernst Schultze : Volksbildung und Volkswohlstand. Eine Untersuchung ihrer Beziehung: Stettin von D. Dannenberg and Comp. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 504-510. (1902)

Téri József: Sammlung pädagogischer Vorträge. Herausgegeben von Wilhelm Meyer-Markau: Heft 10. Neue Bildungs-Ideale von Hermann Becker, Heft 12. Die Pädagogik des Jesus Sirach von M. Isaack. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 387-388. (1902)

Tömörkény István: Vizenjárók [Vízenjárók!] és kétkézi munkások.

Török István: Márki Sándor dr.: Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Budapest, Athenaeum [!Atheneum] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 574-576. (1902)

V

Vajda Gyula: Petőfi élete.

W

Waldapfel János: Das griechisch-römische Schulwesen zur Zeit des ausgehenden Heidentums. Von Dr. Gerhard Rauschen. Bonn. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). p. 194. (1902)

Waldapfel János: Das öffentliche Unterrichtswesen Deutschlands in der Gegenwart. Von Dr. Paul Stötzner (Sammlung Göschen 130) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 194-195. (1902)

Waldapfel János: Die Psychologie des Kindes und die Schule von Benno Erdmann. Bonn, 1901 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 495-504. (1902)

Waldapfel János: Die Wandlungen der Paedagogik [!Pedagogik] im neunzehnten Jahrhundert. Von Dr. Thomas Achelis. Berlin. 1901. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (11). pp. 192-193. (1902)

Z

Zoltai Lajos: Adatok : Debreczen városi statutumok : a város legrégibb jegyzőkönyveiből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 264-268. (1902)

Zoltai Lajos: Adatok : napidíjak és úti-számlák Debreczen városa közlevéltárából. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 406-416. (1902)

Zoltai Lajos: Debreczen 200 év előtt : gazdaságtörténelmi adatok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 1-29. (1902)

Zoltai Lajos: Ház és tanyaföldek osztása Debreczenben a XVIII. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 416-419. (1902)

É

Érdujhelyi Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 97-105. (1902)

This list was generated on 2024. június 19. 19:08:59 CEST.