Items where Year is 1901

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 336.

Article

Beküldött könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 510-513. (1901)

Beküldött könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 637-639. (1901)

Bírálatok és ismertetések. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 314-316. (1901)

Császári rendelet a német középiskolák reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 174-176. (1901)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 383-384. (1901)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 487. (1901)

Gazdaságtörténeti értesítő : az 1901. év első felében megjelent magyar folyóiratok gazdaságtörténelmi vonatkozású czikkei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 430-432. (1901)

Irodalom : magyar könyvszemle : 1894-1900. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 231-232. (1901)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1900 deczember [!december] hó 15-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 61-64. (1901)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1901. okt. 19. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 575-576. (1901)

Magyar Paedagogiai [Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1901 november 23. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 636-637. (1901)

Magyar remekírók : a magyar irodalom fő művei : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 626-631. (1901)

Mellékletek : 1356-1430. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 445-470. (1901)

Octave Feuillet: Le village : magyarázta Ballenegger Henrik : [könyvismertetés] : Ára 70 fil. Budapest. Lampel R. 1900. franczia könyvtár 12. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 440-441. (1901)

Pozsony város utczáinak fölmérése 1732-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 41-42. (1901)

Program programmértekezések [!programértekezések] 1899—1900. iskolai évről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 441-443. (1901)

Táblázatok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 155-163. (1901)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 55-61. (1901)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 252-256. (1901)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 314-316. (1901)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 443-448. (1901)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 631-636. (1901)

Wlassics miniszter beszéde. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 129-135. (1901)

A nagy-muzsaji kőbánya rend tartásai és leltára. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 43-45. (1901)

Albert József: Tanulmányi kirándulások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 487-490. (1901)

Barczán Endre: Bukottak statisztikája : az 1899-1900. évi középiskolai értesítőkből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 243-246. (1901)

Barla Jenő: A középiskolai vallástanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 193-200. (1901)

Beke Manó: [Zárójelentések a Milleniumi Tanügyi Kongresszusról] II. Pénztári kimutatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 566-567. (1901)

Berzeviczy Albert: A középső Felvidék szerepe tudományosságunk történetében [I.] : tudományos élet a múltban és jelenben : Berzeviczy Albert elnöki megnyitó beszéde a magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. évi XXXI-ik bártfai vándorgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 449-468. (1901)

Berzeviczy Albert: A középső Felvidék szerepe tudományosságunk történetéből [II.] : tudományos élet a múltban és jelenben : Berzeviczy Albert elnöki megnyitó beszéde a magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. évi XXXI-ik bártfai vándorgyűlésén : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 513-527. (1901)

Békefi Remig: Inczédy Dénes emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 65-86. (1901)

Bódiss Jusztin: Az actiók ügye : III. [!II.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 201-222. (1901)

Bódiss Jusztin: Az actiók ügye : [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 135-153. (1901)

Bódiss Jusztin: A latin nyelvbeli actiók kérdése [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 468-482. (1901)

Bódiss Jusztin: A latin nyelvbéli actiók kérdése : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 528-544. (1901)

Csengeri János: Ifjusági [!Ifjúsági] előadások a Kolozsvári Nemzeti Színházban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 586-594. (1901)

Dőry Ferenc: Adatok : Lózs város úrbéri szerződése 1635-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 163-166. (1901)

Dőry Ferenc: Adatok : utasítás a murányi udvarbíró részére 1662-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 267-280. (1901)

Dőry Ferenc: Gróf Esterházy Miklós nádor udvari rendtartása (1630 körül). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 224-230. (1901)

Ellenbach Mátyás: Gyógypedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 93-95. (1901)

Fináczy Ernő: Újabb adalékok a szempczi collegium történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 410-412. (1901)

Geőcze Sarolta: A testi fenyíték kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 18-35. (1901)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). p. 640. (1901)

Gyulay Béla: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : IX-dik naggyűlés 1901 január hó 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 100-128. (1901)

Gyulay Béla: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1901. márczius [!március] 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 317-320. (1901)

Gyulay Béla: Magyar Paedagogiai [Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1901 február hó 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 184-192. (1901)

Heinrich Gusztáv: Középiskoláink felügyelete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 577-586. (1901)

Herodek Károly: Fontosabb részletek a vakok oktatásügyéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 429-431. (1901)

Horváth Sándor: Adatok : Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 62-114. (1901)

Horváth Sándor: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése : (II. közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 166-177. (1901)

Horváth Sándor: Utasítás 1701-ből a nagykárolyi kulcsár részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 304-309. (1901)

Hübner Emil: A berczeli német telepítés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 381-382. (1901)

Imre Sándor: Der deutsche Aufsatz : auf der Oberstufe der höheren Lehranstalten : von Dr. Gustav Legerlotz, Direktor des Kön. Gymn. zu Salzwedel : Berlin, Weidmann, 1900. — VI+168 1. — 3 M : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 434-440. (1901)

Imre Sándor: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 491-494. (1901)

Imre Sándor: Külföldi lapokból : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 620-625. (1901)

Imre Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 96-100. (1901)

Juba Adolf: Iskolaorvosi intézmény reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 614-617. (1901)

Juba Adolf: A svéd paedagogiai [!pedagógiai] testgyakorlat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 382-403. (1901)

Kelemen Béla: Jean Racine Athalie : magyarázta Téri József : a Franczia könyvtár 11. füzete Budapest, Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) kiadása, 1901., ára 70 fillér : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 312-314. (1901)

Kemény Ferenc: Klara Muche: Was hat eine Mutter ihrer erwachsenen Tochter zu sagen? : Belehrung über das Geschlechtsleben nach seiner physischen und ethischen Seite. Mit fünf Abbildungen : Leipzig, Grieben 1900. 116 lap, ára 1 k. 40 f. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 495-496. (1901)

Kemény Ferenc: Lehrgang der Zukunftschule : nach psychologischen Experimenten für Eltern, Erzieher und Lehrer dargestellt von Berthold Ottó [!Otto] : Leipzig, Scheffer, 1901, 219 lap. Ara: 4 márka : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 310-312. (1901)

Kemény Ferenc: Pierre de Coubertin: Notes sur l'éducation publique : Paris, Hachette 1901, 320 lap. — Ára 3 fr. 50 ct. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 567-572. (1901)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 177-183. (1901)

Kemény Ferenc and Gyulay Béla and Imre Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 499-510. (1901)

Kemény Ferenc and Szöllősi Jenő: Ungarische Pädagogische Revue = Revue pédagogique Hongroise : főszerkesztő Kemény Ferencz, felelős szerkesztő Szöllősi Jenő : kéthavonként megjelenő folyóirat : az évfolyam ára 6 kor. (6 márka, 8 franc). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 625-626. (1901)

Kemény Lajos: Adatok : a tállyai szőlő-hegyvám nagysága 1586-1609. évek között. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 413-415. (1901)

Kemény Lajos: Adatok : kassai czéhek árszabásai a XVII. századból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 25-41. (1901)

Kemény Lajos: Földközösség Abaújban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Kamat. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Okmányok Kassa város levéltárából. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 310-313. (1901)

Kemény Lajos: Poltura. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Selling. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Vegyesek : kassai csizmadiák pörírata 1642-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 424-425. (1901)

Kemény Lajos: A forrói jobbágyok rendtartása 1601 előtt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 415-416. (1901)

Kemény Lajos: A magyar pfennig értékéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kerekes György: Adatok : a kassai céhek árszabása (limitatiója). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 471-483. (1901)

Kerekes György: Bethlen pénzjavítási törekvése; pénzhamisítás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 317-320. (1901)

Kerekes György: Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről : 1629. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 181. (1901)

Kerekes György: Két magyar borkereskedő-telep Lengyelországban a XVII. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 181-184. (1901)

Kerekes György: Vegyesek : kassai hamispénzverő polgár. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 380-381. (1901)

Kovács Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 433-444. (1901)

Kovács Ferenc: Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 128. (1901)

Kovács Ferenc: "Groschen Bemyscher muncze Polnischer czal". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 425-429. (1901)

Kovács Ferenc: Irodalom : az 1901. év első felében megjelent honi és fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 377-379. (1901)

Kovács Ferenc: Tagányi Károly. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 49-50. (1901)

Kovács Ferenc: Vegyesek : Zsigmond király "quarting"-jai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 126-127. (1901)

Kovács Ferenc: Vegyesek : szőllőföldeknek borban megállapított vételára a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 317. (1901)

Kovács Ferenc and Kowalewsky Maxime: Bírálatok és ismertetések : die Ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform von Maxime Kowalewsky. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 484-486. (1901)

Kovács János: Platz Bonifác dr.: Utazás a természetben : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 51-54. (1901)

Kovács János: Zárójelentések a Milleniumi Tanügyi Kongresszusról I. Titkári jelentés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 558-566. (1901)

Kovács János: A tanárok javadalmazásak rendszere elvi alapon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 257-270. (1901)

Kovács János: A tanítóképzés módja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 605-613. (1901)

Kovács Rezső: Jelentés a testi nevelés nemzetközi kongresszusáról : Párisban [!Párizsban], 1900 augusztus 30. és szeptember 6. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 356-382. (1901)

Kovács Rezső: Testgyakorlatok hatása az egész emberre : bevezetés és a testgyakorlatok általános jelentősége : testgyakorlatok és gyakorlatiasság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 233-242. (1901)

Kovács Rezső: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 572-575. (1901)

Kovács Rezső: A testgyakorlatok hatása az egész emberre : testgyakorlatok és egyéniség : testgyakorlatok és benső egyensúly. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 284-293. (1901)

Kropf Lajos: Vegyesek : ajancza-szekér. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 46. (1901)

Kropf Lajos: Zsigmond király "quarting"-jai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 46-47. (1901)

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a 13. és 14. században : befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 233-266. (1901)

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a 13. és 14. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 196-211. (1901)

Kropf Lajos and Inama-Sternegg Karl Theodor Ferdinand Michael von: Bírálatok és ismertetések : Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters von Dr. Karl Theodor von Inama Sternegg: Zweiter Teil. Leipzig, 1901. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 484. (1901)

Kárffy Ödön: Adatok : a debreczeni mézeskalácsosok 1713. évi czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 294-304. (1901)

Kárffy Ödön: Adatok : a nagybányai esztergályosok czéhszabályai 1716. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 212-219. (1901)

Kárffy Ödön: Sztrécsény vár udvarbírájának utasítása 1640 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 219-224. (1901)

Kárffy Ödön: Utasítás 1552-ből a pozsonyi királyi várépületről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 416-418. (1901)

Kárffy Ödön: Utasítás a szendrői uradalom udvarbírája részére 1652-ből : vitézlő Saramko Imre uramnak : Szendrei udvarbírónak instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 114-125. (1901)

Kárffy Ödön: A sóvári sóbánya leltára 1643-1654 között. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 418-423. (1901)

Kőrösi Sándor: Az actiók a magyar nyelvtanítás szempontjából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 1-17. (1901)

Miklóssy István: Megjegyzések "A nevelés czélja" [!"célja] czímű [című] értekezéshez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 554-558. (1901)

Molnár István: Actio [!akció] és syntaxis [!szintaxis] : az actio-elmélet a latin mondattani oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 321-346. (1901)

Molnár István: Válasz Bódiss Jusztin úrnak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 617-619. (1901)

Munkás László: A Magyar Királyi Posta a XVII. század közepén : (1642-1664). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 185-195. (1901)

Máthé György: Balogh Péter: Magyar olvasó könyv [!olvasókönyv] a középiskolák I. oszt. számára : 1899. Singer és Wolfner. Ára 2 K. 40 fil : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 431-434. (1901)

Négyesy László: Egy régi magyar kulturpolitikusról [!kultúrpolitikusról]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 595-605. (1901)

Németh Ambrus: Selyemtenyésztési mozgalmak Győrött : 1771-1831-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 1-24. (1901)

Oláh Béla: Franczia-könyvtár [!Francia-könyvtár] : szerkesztik Theisz Gyula és Matskássy József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 48-49. (1901)

Ortvay Tivadar: Az állatvilág s a gazdasági cultura. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 51-61. (1901)

Ortvay Tivadar: A vadászat haszna és jövedelmezősége : különös tekintettel Pozsony megyére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 281-293. (1901)

Pethes János: A normal [!normál] szavak módszere Jénában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 270-283. (1901)

Radó Vilmos: A német nyelv a budapesti elemi népiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 223-233. (1901)

Schön József: Népnevelők könyvtára : szerkeszti Peres Sándor, kiadja Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) eddig I—VII. füzet, 1900—1901. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 307-309. (1901)

Somogyi Géza: A japán nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 414-429. (1901)

Srs. : Vegyesek : a báti vámról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 178-181. (1901)

Szabó Ernő: Német nyelv tanításának új módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 293-300. (1901)

Székely György: Ballagi Géza, A magyar alkotmány : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 45-48. (1901)

Székely György: Das Verhältniss der Herbartischen Psychologie zur physiologisch- experimentellen Psychiologie : von Dr. Th. Ziehen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 247-252. (1901)

Székely György: Középiskolai tantervünk egyik fogyatkozásáról : reflexiók Szitnyai Elek "Ész és szív" czímű [!című] művére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 86-92. (1901)

Takáts Sándor: Az első lutri Ausztriában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 47-48. (1901)

Thallóczy Lajos and Benyovszky Móricz: Gr. Benyovszky Móricz haditengerészeti és kereskedelempolitikai tervei : 1779-1781. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 321-376. (1901)

Thallóczy Lajos and Benyovszky Móricz: Gr. Benyovszky Móricz haditengerészeti és kereskedelempolitikai tervei : 1779-1781 : befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 385-409. (1901)

Thirring Gusztáv: Városaink lakosságának kereseti viszonyai a 18. század második felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 129-154. (1901)

Téglás Gábor: Az erdélyi részek középiskoláinak területi eloszlása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 346-355. (1901)

Téri József: Franczia [!francia] nyelvi szünidei tanfolyamok : Páris, Grénoble, Neufchátel, Genf. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 301-305. (1901)

Téri József: Französische Schulredensarten für den Sprachunterricht : von Dr. Ármin Rückoldt, Oberlehrer an der herzoglichen Realschule in Sonneberg : Leipzig, Rossberg'sche Hofbuchbandlung. 1900. ára 60 filiér : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 497-499. (1901)

Téri József: Közoktatásügyi reformtörekvések Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 403-414. (1901)

Téri József: Rabanus Maurus der praeceptor Germaniae : ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik des Mittelalters : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 49-50. (1901)

Téri József and Waneck Adolf: Das Realschulwesen Mährens 1848—1898 : ein Beitrag zur Entwickelungsgeschiclite desselben von Professor Adolf Waneck in Mahr Ostrau Selbstverlag. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). p. 497. (1901)

Török István: Adatok leánynevelésünk történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 483-486. (1901)

Török István: Népoktatási adat 1785-ből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 305-306. (1901)

Török István: Vajna Antal tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 545-554. (1901)

Veress Vilmos: A mathematika [!matematika] a középiskolák III. osztályában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 36-45. (1901)

Verédy Károly: Németország 1899. évi közoktatási állapota. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 164-173. (1901)

Weszely Ödön: A fogalmazás tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 153-164. (1901)

Book

Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére 2.

Ehrenbuch des k. und k. Infanterie-Regiments Freiherr von Fejérváry : No. 46 : Edel und Tapfer.

Talpra magyar : hazafias költemények nemzeti ünnepekre.

A kassai egyetem : emlékkönyv.

Bóbita Endre and Gerevich Emil: Reáliskolai rövid természettan és természettani földrajz : a reáliskolák III. és IV. osztályai számára - II. rész : természettani földrajz a reáliskolák IV. osztálya számára.

Czimer Károly: Szeged monographiája.

Czirbusz Géza: Földrajz : a középiskolák számára II. : a földségek és tengerek leírása : a II. és III. osztály számára.

Esterházy Sándor: Tudomány és egyetem.

Gerster Miklós: A kézmívesség jövő alakulása : a kis ipar jövője.

Jászai Rezső: Utirajzok [!útirajzok] és tanulmányok.

Kovács János: Szeged és népe : Szeged ethnográphiája.

Kulinyi Zsigmond: Szeged uj [!új] kora : egy kötet : a város újabb története [1879-1899] és leírása.

Book Section

1. [fejezet] : A művelődési és néprajzi viszonyok általános jellemzése. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 223-227. (1901)

1. [fejezet] : Szent István Csanádot küldi Ahtum ellen. — Az oroszlámosi harcz. — Csanád-vár és környéke az országhoz visszacsatollatik. — Gellért püspök. — Sz. István itteni adományai a bakony-béli és zalai monostoroknak és egyebeknek. —- Vatta lázadása a keresztyénység ellen s annak elfojtása. — Endre király e vidéket Béla herczegnek ajándékozza. —-Gellért vértanú tetemei határunkon át szállíttatnak Csanádra. — Ez alkalommal több rendbeli csudák esnek a holttesttel. — A csudák befolyása a nép lelkére. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 3-11. (1901)

10. [fejezet] : A király jobb útra térése. — A kunok Hódon táboroznak, mely e czélra igen alkalmas fekvéssel bírt. — Itt támadja meg őket a király. — A régiek hogy' írták e hely nevét? — Hogy' és miért estek tévedésbe az újabbkori írók ? — Az egykori oklevelek hogy' írják azt ? — A Hód-tó hogy' keveredett a leírásokba? — Azok, kik a harcz színhelyét Erdélybe vitték és tévedésük. — Kik maradtak meg városunk mellett ? — A hódi csatában nagy érdekek állottak koczkán. — A magyar vezérek és bajnokok hős-tettei a harcz mezején. — A kunok leveretnek. — A hadak állása Lichner szerint. — A területi nehézségek e hadállás ellenében. — Kun halmok nálunk nem léteznek. — Az ütközet a Hód mezején kezdődött. — A küzdelem átmegy a Szigetbe, majd a Tarján-végbe és a mártélyi síkra, hol a koczka eldől. — Itt van a Kurgan. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 78-97. (1901)

11. [fejezet] : A kivert ellenség a tatárokkal együtt ismét betör a hazába, de visszaveretik. — Mennyiben volt e vidék a kunoké ? — Ezek elterjedése. — László király ragaszkodik hozzájok. — Itteni szállásaik. — További rakonczátlankodásaik. — A király meggyilkoltatása. — A haza nyomorúságában a kunok szerepe. — Az ököljog virágjában. — A Csákok bitor halalma. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 97-103. (1901)

12. [fejezet] : A közállapotok romlottsága Károly R. király alatt. — A Szeri Pósák itteni birtokai és garázdálkodása. — Becsei Imre nemzetsége. — Bírja Batidát és Gorzsát. — Mártély a zalavári apátság kezéi. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 103-111. (1901)

13. [fejezet] : A pápák adóztatják a keresztyén világot. — Ezek adószedői hazánkban. — Miket jegyeztek fel lajstromukba Hódról, Vásárhelyről, Szent-Királyról? — A Gyáli Kakasok Szent-Királyon. — A Csanád nemzetség osztálylevele s birtokai a határban és vidékünkön. — A Szeri Pósák, Mártély, Leng és Gurt falvak. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 112-123. (1901)

14. [fejezet] : A helyzet Nagy Lajos király alatt megjavul, — Zsigmond alatt újra összezavarodik. — Ennek viszonya IX. Bonifáczius pápával. — A pápa búcsut engedélyez Szent- Király falu temploma javára. — Ennek földesurai. — Tembesiné. — A hód-vásárhelyi uradalom a Herczeg és Tamási családok kezén. — A réti falvakat Solti Dávid bírja. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 124-136. (1901)

15. [fejezet] : A határrészek birtokosai Zsigmond után. — A hód-vásárhely uradalom földesurai, a Tamásiak, a Héderváriak és a Szekcsei Herczegek. — Pör és egyezség ezek közt. — Az uradalom a Hunyadi János kezébe megy át: kit azonban Herczeg püspök atltól koholt oklevél alapján meg akar fosztani. — Hunyadi az országgyűléstől kér igazságot. — A helyszíni tárgyalás és a végzés. — Hunyadi beigtatása, sok birtoka s alföldi tartózkodása. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 137-147. (1901)

16. [fejezet] : Hunyadi Hód-Vásárhelytől megfosztatik s ezt Bothos A. leányai kapják. — Más példák a megyéből az erőszakos birtok foglalásra. — Csáki Ferencz ellen az Ekeud-tó perében batidai. szent-királyi és kopáncsi tanuk is hallgattatnak ki. — Kakas Pál intézkedései szent-királyi birtokairól. — Hunyadi és Szilágyi rendeletei Szent-király tárgyában a vásárhelyiekhez. — Varjuhegyí, Haniki és Sáry Péter perelnek a faluért. — Kenderesi foglalja el annak felét. — Szent-király a lippai vár javadalmai közé soroztatik. — Majd Szentiványi nyeri el. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 147-156. (1901)

17. [fejezet] : Hód-Vásárhelyet a király Hunyadi Jánosnak visszaajándékozza. — Az erről szóló oklevél lényeges tartalma. — Özvegye és Szilágyi Mihály öröklik a Hunyadi-féle birtokokat. — Az államfők gyakori tartózkodása üz alföldön. — Mátyás király tillja a vásárhelyieket Szenl-király elfoglalásától. — A város újabb hatalmaskodása. — A király szigorúan megfenyegeti a várost. — Ennek mentsége. — Intézkedés a határ kiigazítása tárgyéiban. — G. Horváth Gergely, mint a város új földesura, ennek ellenszegül.— Egyezség Horváth és Szentiványi közt. — A király elajándékozgaija itteni javait: de édes anyja ez ellen tiltakozik. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 156-167. (1901)

18. [fejezet] : A király a Héderváriaknak újra levelet ád a város felől. — A Jaksicsok itteni terjeszkedése s erőszakoskodásuk T. Varjasi ellenében. — Ez Bizercivel együtt Fecskést bírja. — Versengés Földvár feleit. — A csomorkányiak Szénásra rontanak. — A király vizsgálatot rendel ez ügyben. — Szent-király földesurai, Szentiványi, Budai, Székely és Kápolnai ellenségeskedéseik s kiegyezésök. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 168-175. (1901)

19. [fejezet] : Összeesküvés a király ellen. — Mátyás a hozzá hű maradtakat, köztük Országh M.-t és Ongor Jánost jutalmazza. — Ezek kapják határunk nagy részéi is. — A rokonok és korábbi birtokosok óvás tétele, ennek eredménytelensége. — A csanádi püspök s a többi egyháziak itteni terjeszkedése. —- Országos és vármegyei dolgok. — Dóczi P. városunk földesura. Pozsegai János panaszai Dóczi P. ellen. — Ennek joga Földvárhoz. — A földvári zendülés. Ennek szerzői és vizsgálata. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 176-188. (1901)

2. [fejezet] : Birtoklás, település, nép-osztályok, szolgák, urak, hatósági és közbátorsági viszonyok. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 227-241. (1901)

2. [fejezet] : Géza király itteni adományozásai a benczések javára. — Az elajándékozott halastavak. — Ezek határai s egyéb helyek. — A benczések és a jámbor adományozó. — A vidék néptelensége és kezdetleges kulturája. — A kunok betörése és dúlásaik az alvidéken. — László király megveri őket s egy részöket itt letelepíti. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 11-17. (1901)

20. [fejezet] : Fecskés, Rárós és Szőllős urai. — Zeleméri Mártha követelése a körtvélyesi, solti sib. birtokból. Mátyás király a hód-vásárhelyi uradalmat elidegeníti. — Korvin János és a margitszigeti apáczák birtokai e tájon. — A háború dúlásai; — e miatt a várost más helyre telepítik. — Falvaink pusztulása. — Az apáczák hatalmaskodásai. — Vizsgálat Derek-egyházán. — Versengés a Kék-tó felett. — Az apáczák újabb erőszakosságai Mágocson. — Bizerei János Körtvélyest, Soltot, Libeczet, Mágocsot stb. Keserű I. alnádornak eladja. — Porkoláb M. is megveti lábát Mágocson. — Pető János és György a Pósafi-jószágokat kapják, s őket is beigtatják, Mágocs, Kutas, Derek-egyháza stb. birtokába; mi ellen az Ongor-örökösök tiltakoznak. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 188-203. (1901)

21. [fejezet] : Az ország nyomora. — Gyólai Körtvélyest Dóczi Jánosnak eladja. — Az apáczák újabb támadása Mágocs ellen. — Viszályuk Porkolábbal. — Ennek újabb szerzeményei. — Dózsa a pórnépet táborába gyűjti. — A paraszt háború, iszonyatosságai.— Vidékünk, Csáki püspök és Telegdi kincstartó gyászos sorsuk. — A lakolás. — A köz erkölcsök nem javulnak. — Pestyéni G. panasza a vásárhelyi földesurak ellen, Perényi nádor vizsgálatot rendel ez ügyben. — Losonczi Zs. özv. Szakoliné és Hagymási — Losonczi László szerencséje. — Móré László Rét- Kopáncson erőszakoskodik. — Komlósi Fer. intézkedése Fecskésről és Földvárról. — Mágocsi Gáspárt Brandenburgi Gy. gyulai várnagyává teszi. — Földesuraink garázdálkodásai. — Országos sikkasztások. — A nemesség és a délvidék megrontása. — A harczképesseg csökkenése. — A török előnyomulása. — Mohács. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 204-219. (1901)

3. [fejezet] : Népfajok, embertani és egészségi viszonyok. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 242-251. (1901)

3. [fejezet] : Álmos herczeg a dömösi zárdát alapítja s azt ő és fia, Béla. bőséges javadalmakkal látja el. — Az uradalom itteni birtokai: Körtvélyes, Kopáncs, Citei, Damag, Eter, Geiche, Geu, Heradi, Ingu, Lingu, Tapai. — A vidék kulturális képe. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 18-24. (1901)

4. [fejezet] : Az isten-ítéletek Váradon. — Ezek eredete, mivolta, alkalmazása. törvényes rendezése, eltörlése. —A Váradi Regestrum.— Kopáncs a Váradi Regestrumban.—A Váradi Regestrum helységei. — Solt a Váradi Regestrumban. — Törvénytevő helyek vidékünkön. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 24-33. (1901)

4. [fejezet] : Lakás, építkezés, ruházat, ékszerek, fegyverek, használati eszközök, élelmezés. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 251-257. (1901)

5. [fejezet] : Foglalkozás, halászat, állattenyésztés, földmívelés, szöllő- és gyümölcstermelés, ipar és kereskedés. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 257-266. (1901)

5. [fejezet] : Határunk falvai a korban. — A Csák nemzetség itteni birtokai közé Kopáncs és Hód is tartoznak. — Csák Miklós végrendelete. — Különbség a Hód nevű birtokok közt.— A hódi szabadosok s ezek állapota.— Miklós pótvégrendelete Hód és más ingatlan javai tárgyában. — Hód a Csák fiak közt osztályra megy. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 34-42. (1901)

6. [fejezet] : E vidéken korona birtokok voltak. — A kunok ide érkezése s a mongolok elöl menekülése. — A kun települők nem férnek össze a magyarokkal, — de a király szívesen fogadja őket. —• A mongolok és kunok dühöngéseik. — A vidékbeli lakosság és nemesség veszedelme. — A tatár seregek vidékünkön egyesülnek. — A búvó-helyek nem adnak menekülést. — Perg és Egres sorsa. — Helyi mondák és elnevezések a tatár-járásról. — Az ország szomorú sorsa s pusztulása. — A mongolok elköltözése. — Nyomukban az éhség, sáska és végső nyomorúság lépnek. — Béla helyreállítja országát. — A kunok emlékei határunkban és a vidéken. — A visszatelepített kunok itt alkalmas helyet találtak, de vadságukból igen lassan léptek ki. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 43-55. (1901)

6. [fejezet] : Vallás, egyház, szellemi élei és erkölcsök. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 266-282. (1901)

7. [fejezet] : A Csanád nemzetség birtokai e vidéken s határjárás ezeken. — Csomorkány köztök lehetett. — A nemzetség tagjai osztályos egyezségre lépnek. — A birtokok közt határunkba tartozó több alig volt. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 55-60. (1901)

8. [fejezet] : A Kalán nemzetség előkelősége és elágazása. — A margitszigeti zárda. — Nana comes és neje, mint a. zárda pártfogói. — Szűz Szent Margit király leány. — Nána birtokai vidékünkön, Csongrádmegyében, a Tisza mentén, határunkban és ennek szomszédságában. — A vidék pusztult állapota és kulturális visszaesése. — A kunok része ebben. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 60-70. (1901)

9. [fejezet] : Trónvillongás. — A Csákok és a kunok pártállása. — A főurak rakonczáilankodása. — Országos fejetlenség. — Csák Péter. — A kunok László király hadjárataiban. — Megfékezésük iránt a pápa is biztost küld. — Országos intézkedések e részben. — Lakhelyeik és zablátlanságuk. — László király is velök tart. — A kunok lázongása és dúlása a Tisza mentén. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 71-78. (1901)

Apácza-egyház vagy Apácza-kuta falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 286-288. (1901)

Bagd falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 289. (1901)

Barcz falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 290-291. (1901)

Batida falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 291-300. (1901)

Bere falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 300-301. (1901)

Bod-anya-egyháza falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 301. (1901)

Csomorkány. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 301-316. (1901)

Csorvás-egyháza falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 316-317. (1901)

Derek-egyház falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 317-323. (1901)

Domándi Mihály-telek puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 323. (1901)

Eresztő-telek puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 323. (1901)

Erzsébet vagy Szent-Erzsébet falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 323-329. (1901)

Fecskés vagy Mogyorós-Fecskés falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 329-334. (1901)

Férged falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 335-338. (1901)

Földvár falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 338-343. (1901)

Füldeáki puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 343. (1901)

Gellért-egyháza, vagy Gellért-kuta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 344-345. (1901)

Gorsa falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 345-348. (1901)

Gurg vagy Gurt puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 349. (1901)

Három-lábú puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 350. (1901)

Hód vagy Hold-falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 350-362. (1901)

Hód-Vásárhely város. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 362. (1901)

Kera puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 365. (1901)

Kopáncs vágy Rét-Kopáncs falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 365-371. (1901)

Korhány falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 371-373. (1901)

Kotucz-háza falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 378-379. (1901)

Kutas, l. Peres-Kutas és Tót-Kutas. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 379. (1901)

Kápolna falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 363-365. (1901)

Kéktó és Kéktó-Rárós : l. Rárós alatt. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 365. (1901)

Kökényes falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 373. (1901)

Körtvélyes falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 373-378. (1901)

Leng falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 379-380. (1901)

Libecz falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 381-383. (1901)

Monyorós-Fecskés : l. Fecskés. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 398. (1901)

Mágocs falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 383-392. (1901)

Mártély vagy Adorján-Martyr falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 392-398. (1901)

Omlás puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 398. (1901)

Panád puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 399-401. (1901)

Peres-Kutas vagy Veres-Kutas falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 401-406. (1901)

Rárós falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 406-410. (1901)

Solt falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 412-415. (1901)

Somogy-teleke puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 415. (1901)

Sz. Erzsébet : l. Erzsébet. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 417. (1901)

Szent-Albert puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 416-417. (1901)

Szent-Király falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 417-431. (1901)

Szent-Míhály-utczája falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 431. (1901)

Szílas-egyháza puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 432-434. (1901)

Szöllös vagy Mező-szöllős. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 434-437. (1901)

Sámson falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 410-412. (1901)

Sóstó-egyháza puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 416. (1901)

Tarján falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 437-438. (1901)

Tompa falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 439-440. (1901)

Tárkán falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 437. (1901)

Tót-Kutas falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 440-442. (1901)

Uj-város falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). p. 446. (1901)

Ur-népe falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 442-446. (1901)

Varjas falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 447-448. (1901)

Veres-egyház falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 474-476. (1901)

Vásárhely vagy Hód-Vásárhely m.-város. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 448-474. (1901)

Ábrány falu. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 285-286. (1901)

Ördöngös-egyháza puszta. In: Hód-Mező-Vásárhely története : a hon ezer éves fennállása emlékezetére, (2). pp. 398-399. (1901)

Journal

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 1. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 10. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 11. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 12. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 13. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 14. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 15. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 16. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 17. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 18. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 19. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 2. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 20. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 21. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 22. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 23. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 24. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 25. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 26. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 27. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 28. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 29. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 3. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 30. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 31. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 32. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 33. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 34. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 35. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 36. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 37. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 38. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 39. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 4. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 40. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 41. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 42. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 43. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 44. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 45. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 46. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 47. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 48. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 49. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 5. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 50. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 51. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 52. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 6. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 7. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 8. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 12. évf. (1901) 9. sz.

Kalazantinum. - VI. évf. (1901) 10. sz.

Kalazantinum. - VI. évf. (1901) 5. sz.

Kalazantinum. - VI. évf. (1901) 6. sz.

Kalazantinum. - VI. évf. (1901) 7. sz.

Kalazantinum. - VI. évf. (1901) 8. sz.

Kalazantinum. - VI. évf. (1901) 9. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1901) 1. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1901) 2. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1901) 3. sz.

Kalazantinum. - VII. évf. (1901) 4. sz.

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. - VIII. évfolyam (1901).

Magyar Paedagogia. - 10. évf. (1901).

Ébresztő. - 1.évf. (1901) 1.sz.

Ébresztő. - 1.évf. (1901) 2.sz.

Ébresztő. - 1.évf. (1901) 3.sz.

Ébresztő. - 1.évf. (1901) 4.sz.

Manuscript

Deák Sándor: Deák Sándor "kérvénye és javaslata" a cigányügy rendezésére a magyar királyi belügyminiszterhez.

Lichtenwalder Fridolin: Jan Szczepanik = Pester Lloyd 1901. jún. 5.

Schultz Pál: Schultz Pál cigányügyben tett javaslatának belügyminisztériumi irattári borítója.

Schultz Pál: Schultz Pál javaslata a cigányok művelődéséről a magyar királyi belügyminiszterhez.

Offprint

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem 1901. május hó 29-iki évforduló- és pályadíj kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről. In: Kolligátum. pp. 1-135. (1901)

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem MCMI-II. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1901. évi szeptember hó 25-én tartattak. In: Kolligátum. pp. 1-170. (1901)

Baumgarten Nándor: Közigazgatási biráskodás [!bíráskodás] vasuti [!vasúti] ügyekben : [felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1901. évi február hó 9-én tartott teljes-ülésén]. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1901)

Bruckner Győző: Galeotto Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regirs czímű műve mint művelődéstörténelmi kútfő. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1901)

Concha Győző: A rendőrség természete és állása szabad államban : székfoglaló értekezés : olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1901. április 15-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1901)

Flórián Károly: A szoczializmus és a magántulajdon. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1901)

Herrnritt Rudolf Herrmann von: Die Staatsform als Gegenstand der Verfassungsgesetzgebung und Verfassungsänderung. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1901)

Horner Carolus: Quastiones salaminiae : dissertatio inauguralis philologa quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo philosophorum ordine Universitatis Bernensis. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1901)

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. In: Kolligátum. pp. 1-255. (1901)

Lenk Heinrich von: Die Wanderungen der Ruren bis zur Gründung ihrer Staaten : 1652-1854. In: Kolligátum. pp. 1-101. (1901)

Loti Pierre: Tünő képek. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1901)

Ludwich Arthur: Besserungsvorschläge zu Kolluthos ; kritische Miscellen. (XXI-XXIV). In: Kolligátum. pp. 1-20. (1901)

Ludwich Arthur: Textkritische Untersuchungen über die mythologischen Scholien zu Homer's Ilias: II. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1901)

Macaulay Thomas Babington: Byron. In: Kolligátum. pp. 1-54. (1901)

Maevskij V.: Materialy dlâ rodoslovnoj kirgiz. In: Pamâtnaâ knižka Semipalatinskoj oblasti. (1901)

Mailáth József: A socialismus múltja, jelene és jövője : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. augusztus havában Bártfán tartott vándorgyűlésén. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1901)

Pap József: Perjogi elvek : A magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatában. In: Kolligátum. pp. 1-178. (1901)

Pethes János: Gyermekpsychologia [gyermekpszichológia] : a szülők, tanitók [tanítók] és tanitó-növendékek [tanító-növendékek] számára. In: Kolligátum. pp. 1-336. (1901)

Polner Ödön: A képviselőválasztások érvényessége feletti biráskodás [bíráskodás] egynémely kérdéséről : Magyar Jogászegylet 1900. évi október hó 18-án tartott teljes-ülésén : Polner Ödön előadása : Concha Győző, Schwarz Gusztáv, Vécsey Tamás és Vavrik Béla felszólalásaival. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1901)

Polner Ödön: A választói jog mivolta. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1901)

Rubinyi Mózes: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. pp. 1-39. (1901)

This list was generated on 2024. július 20. 08:00:35 CEST.