Items where Year is 1901

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 150.

A

Albert József: Tanulmányi kirándulások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 487-490. (1901)

B

Barczán Endre: Bukottak statisztikája : az 1899-1900. évi középiskolai értesítőkből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 243-246. (1901)

Barla Jenő: A középiskolai vallástanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 193-200. (1901)

Baumgarten Nándor: Közigazgatási biráskodás [!bíráskodás] vasuti [!vasúti] ügyekben : [felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1901. évi február hó 9-én tartott teljes-ülésén]. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1901)

Beke Manó: [Zárójelentések a Milleniumi Tanügyi Kongresszusról] II. Pénztári kimutatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 566-567. (1901)

Berzeviczy Albert: A középső Felvidék szerepe tudományosságunk történetében [I.] : tudományos élet a múltban és jelenben : Berzeviczy Albert elnöki megnyitó beszéde a magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. évi XXXI-ik bártfai vándorgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 449-468. (1901)

Berzeviczy Albert: A középső Felvidék szerepe tudományosságunk történetéből [II.] : tudományos élet a múltban és jelenben : Berzeviczy Albert elnöki megnyitó beszéde a magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. évi XXXI-ik bártfai vándorgyűlésén : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 513-527. (1901)

Bruckner Győző: Galeotto Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regirs czímű műve mint művelődéstörténelmi kútfő. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1901)

Békefi Remig: Inczédy Dénes emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 65-86. (1901)

Bóbita Endre and Gerevich Emil: Reáliskolai rövid természettan és természettani földrajz : a reáliskolák III. és IV. osztályai számára - II. rész : természettani földrajz a reáliskolák IV. osztálya számára.

Bódiss Jusztin: Az actiók ügye : III. [!II.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 201-222. (1901)

Bódiss Jusztin: Az actiók ügye : [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 135-153. (1901)

Bódiss Jusztin: A latin nyelvbeli actiók kérdése [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 468-482. (1901)

Bódiss Jusztin: A latin nyelvbéli actiók kérdése : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 528-544. (1901)

C

Concha Győző: A rendőrség természete és állása szabad államban : székfoglaló értekezés : olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1901. április 15-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1901)

Csengeri János: Ifjusági [!Ifjúsági] előadások a Kolozsvári Nemzeti Színházban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 586-594. (1901)

Czimer Károly: Szeged monographiája.

Czirbusz Géza: Földrajz : a középiskolák számára II. : a földségek és tengerek leírása : a II. és III. osztály számára.

D

Deák Sándor: Deák Sándor "kérvénye és javaslata" a cigányügy rendezésére a magyar királyi belügyminiszterhez.

Dőry Ferenc: Adatok : Lózs város úrbéri szerződése 1635-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 163-166. (1901)

Dőry Ferenc: Adatok : utasítás a murányi udvarbíró részére 1662-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 267-280. (1901)

Dőry Ferenc: Gróf Esterházy Miklós nádor udvari rendtartása (1630 körül). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 224-230. (1901)

E

Ellenbach Mátyás: Gyógypedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 93-95. (1901)

Esterházy Sándor: Tudomány és egyetem.

F

Fináczy Ernő: Újabb adalékok a szempczi collegium történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 410-412. (1901)

Flórián Károly: A szoczializmus és a magántulajdon. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1901)

G

Gerster Miklós: A kézmívesség jövő alakulása : a kis ipar jövője.

Geőcze Sarolta: A testi fenyíték kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 18-35. (1901)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). p. 640. (1901)

Gyulay Béla: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : IX-dik naggyűlés 1901 január hó 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 100-128. (1901)

Gyulay Béla: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1901. márczius [!március] 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 317-320. (1901)

Gyulay Béla: Magyar Paedagogiai [Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1901 február hó 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 184-192. (1901)

H

Heinrich Gusztáv: Középiskoláink felügyelete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 577-586. (1901)

Herodek Károly: Fontosabb részletek a vakok oktatásügyéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 429-431. (1901)

Herrnritt Rudolf Herrmann von: Die Staatsform als Gegenstand der Verfassungsgesetzgebung und Verfassungsänderung. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1901)

Horner Carolus: Quastiones salaminiae : dissertatio inauguralis philologa quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo philosophorum ordine Universitatis Bernensis. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1901)

Horváth Sándor: Adatok : Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 62-114. (1901)

Horváth Sándor: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése : (II. közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 166-177. (1901)

Horváth Sándor: Utasítás 1701-ből a nagykárolyi kulcsár részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 304-309. (1901)

Hübner Emil: A berczeli német telepítés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 381-382. (1901)

I

Imre Sándor: Der deutsche Aufsatz : auf der Oberstufe der höheren Lehranstalten : von Dr. Gustav Legerlotz, Direktor des Kön. Gymn. zu Salzwedel : Berlin, Weidmann, 1900. — VI+168 1. — 3 M : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 434-440. (1901)

Imre Sándor: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 491-494. (1901)

Imre Sándor: Külföldi lapokból : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 620-625. (1901)

Imre Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 96-100. (1901)

J

Juba Adolf: Iskolaorvosi intézmény reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 614-617. (1901)

Juba Adolf: A svéd paedagogiai [!pedagógiai] testgyakorlat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 382-403. (1901)

Jászai Rezső: Utirajzok [!útirajzok] és tanulmányok.

K

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. In: Kolligátum. pp. 1-255. (1901)

Kelemen Béla: Jean Racine Athalie : magyarázta Téri József : a Franczia könyvtár 11. füzete Budapest, Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) kiadása, 1901., ára 70 fillér : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 312-314. (1901)

Kemény Ferenc: Klara Muche: Was hat eine Mutter ihrer erwachsenen Tochter zu sagen? : Belehrung über das Geschlechtsleben nach seiner physischen und ethischen Seite. Mit fünf Abbildungen : Leipzig, Grieben 1900. 116 lap, ára 1 k. 40 f. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 495-496. (1901)

Kemény Ferenc: Lehrgang der Zukunftschule : nach psychologischen Experimenten für Eltern, Erzieher und Lehrer dargestellt von Berthold Ottó [!Otto] : Leipzig, Scheffer, 1901, 219 lap. Ara: 4 márka : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 310-312. (1901)

Kemény Ferenc: Pierre de Coubertin: Notes sur l'éducation publique : Paris, Hachette 1901, 320 lap. — Ára 3 fr. 50 ct. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 567-572. (1901)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 177-183. (1901)

Kemény Ferenc and Gyulay Béla and Imre Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 499-510. (1901)

Kemény Ferenc and Szöllősi Jenő: Ungarische Pädagogische Revue = Revue pédagogique Hongroise : főszerkesztő Kemény Ferencz, felelős szerkesztő Szöllősi Jenő : kéthavonként megjelenő folyóirat : az évfolyam ára 6 kor. (6 márka, 8 franc). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 625-626. (1901)

Kemény Lajos: Adatok : a tállyai szőlő-hegyvám nagysága 1586-1609. évek között. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 413-415. (1901)

Kemény Lajos: Adatok : kassai czéhek árszabásai a XVII. századból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 25-41. (1901)

Kemény Lajos: Földközösség Abaújban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Kamat. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Okmányok Kassa város levéltárából. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 310-313. (1901)

Kemény Lajos: Poltura. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Selling. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kemény Lajos: Vegyesek : kassai csizmadiák pörírata 1642-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 424-425. (1901)

Kemény Lajos: A forrói jobbágyok rendtartása 1601 előtt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 415-416. (1901)

Kemény Lajos: A magyar pfennig értékéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 320. (1901)

Kerekes György: Adatok : a kassai céhek árszabása (limitatiója). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 471-483. (1901)

Kerekes György: Bethlen pénzjavítási törekvése; pénzhamisítás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 317-320. (1901)

Kerekes György: Kassa város számadása a Bethlentől bérelt pénzverésről : 1629. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 181. (1901)

Kerekes György: Két magyar borkereskedő-telep Lengyelországban a XVII. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 181-184. (1901)

Kerekes György: Vegyesek : kassai hamispénzverő polgár. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 380-381. (1901)

Kovács Ferenc: Adalékok a dunai hajózás és a dunai vámok történetéhez az Anjouk korában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 433-444. (1901)

Kovács Ferenc: Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 128. (1901)

Kovács Ferenc: "Groschen Bemyscher muncze Polnischer czal". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 425-429. (1901)

Kovács Ferenc: Irodalom : az 1901. év első felében megjelent honi és fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 377-379. (1901)

Kovács Ferenc: Tagányi Károly. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 49-50. (1901)

Kovács Ferenc: Vegyesek : Zsigmond király "quarting"-jai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 126-127. (1901)

Kovács Ferenc: Vegyesek : szőllőföldeknek borban megállapított vételára a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 317. (1901)

Kovács Ferenc and Kowalewsky Maxime: Bírálatok és ismertetések : die Ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform von Maxime Kowalewsky. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 484-486. (1901)

Kovács János: Platz Bonifác dr.: Utazás a természetben : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 51-54. (1901)

Kovács János: Szeged és népe : Szeged ethnográphiája.

Kovács János: Zárójelentések a Milleniumi Tanügyi Kongresszusról I. Titkári jelentés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 558-566. (1901)

Kovács János: A tanárok javadalmazásak rendszere elvi alapon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 257-270. (1901)

Kovács János: A tanítóképzés módja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 605-613. (1901)

Kovács Rezső: Jelentés a testi nevelés nemzetközi kongresszusáról : Párisban [!Párizsban], 1900 augusztus 30. és szeptember 6. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 356-382. (1901)

Kovács Rezső: Testgyakorlatok hatása az egész emberre : bevezetés és a testgyakorlatok általános jelentősége : testgyakorlatok és gyakorlatiasság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 233-242. (1901)

Kovács Rezső: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 572-575. (1901)

Kovács Rezső: A testgyakorlatok hatása az egész emberre : testgyakorlatok és egyéniség : testgyakorlatok és benső egyensúly. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 284-293. (1901)

Kropf Lajos: Vegyesek : ajancza-szekér. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 46. (1901)

Kropf Lajos: Zsigmond király "quarting"-jai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 46-47. (1901)

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a 13. és 14. században : befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 233-266. (1901)

Kropf Lajos: A magyarországi pápai adószedők számadásai a 13. és 14. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 196-211. (1901)

Kropf Lajos and Inama-Sternegg Karl Theodor Ferdinand Michael von: Bírálatok és ismertetések : Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters von Dr. Karl Theodor von Inama Sternegg: Zweiter Teil. Leipzig, 1901. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). p. 484. (1901)

Kulinyi Zsigmond: Szeged uj [!új] kora : egy kötet : a város újabb története [1879-1899] és leírása.

Kárffy Ödön: Adatok : a debreczeni mézeskalácsosok 1713. évi czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 294-304. (1901)

Kárffy Ödön: Adatok : a nagybányai esztergályosok czéhszabályai 1716. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 212-219. (1901)

Kárffy Ödön: Sztrécsény vár udvarbírájának utasítása 1640 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 219-224. (1901)

Kárffy Ödön: Utasítás 1552-ből a pozsonyi királyi várépületről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 416-418. (1901)

Kárffy Ödön: Utasítás a szendrői uradalom udvarbírája részére 1652-ből : vitézlő Saramko Imre uramnak : Szendrei udvarbírónak instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 114-125. (1901)

Kárffy Ödön: A sóvári sóbánya leltára 1643-1654 között. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 418-423. (1901)

Kőrösi Sándor: Az actiók a magyar nyelvtanítás szempontjából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 1-17. (1901)

L

Lenk Heinrich von: Die Wanderungen der Ruren bis zur Gründung ihrer Staaten : 1652-1854. In: Kolligátum. pp. 1-101. (1901)

Lichtenwalder Fridolin: Jan Szczepanik = Pester Lloyd 1901. jún. 5.

Loti Pierre: Tünő képek. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1901)

Ludwich Arthur: Besserungsvorschläge zu Kolluthos ; kritische Miscellen. (XXI-XXIV). In: Kolligátum. pp. 1-20. (1901)

Ludwich Arthur: Textkritische Untersuchungen über die mythologischen Scholien zu Homer's Ilias: II. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1901)

M

Macaulay Thomas Babington: Byron. In: Kolligátum. pp. 1-54. (1901)

Maevskij V.: Materialy dlâ rodoslovnoj kirgiz. In: Pamâtnaâ knižka Semipalatinskoj oblasti. (1901)

Mailáth József: A socialismus múltja, jelene és jövője : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. augusztus havában Bártfán tartott vándorgyűlésén. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1901)

Miklóssy István: Megjegyzések "A nevelés czélja" [!"célja] czímű [című] értekezéshez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 554-558. (1901)

Molnár István: Actio [!akció] és syntaxis [!szintaxis] : az actio-elmélet a latin mondattani oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 321-346. (1901)

Molnár István: Válasz Bódiss Jusztin úrnak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 617-619. (1901)

Munkás László: A Magyar Királyi Posta a XVII. század közepén : (1642-1664). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 185-195. (1901)

Máthé György: Balogh Péter: Magyar olvasó könyv [!olvasókönyv] a középiskolák I. oszt. számára : 1899. Singer és Wolfner. Ára 2 K. 40 fil : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 431-434. (1901)

N

Négyesy László: Egy régi magyar kulturpolitikusról [!kultúrpolitikusról]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 595-605. (1901)

Németh Ambrus: Selyemtenyésztési mozgalmak Győrött : 1771-1831-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 1-24. (1901)

O

Oláh Béla: Franczia-könyvtár [!Francia-könyvtár] : szerkesztik Theisz Gyula és Matskássy József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 48-49. (1901)

Ortvay Tivadar: Az állatvilág s a gazdasági cultura. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 51-61. (1901)

Ortvay Tivadar: A vadászat haszna és jövedelmezősége : különös tekintettel Pozsony megyére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 281-293. (1901)

P

Pap József: Perjogi elvek : A magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatában. In: Kolligátum. pp. 1-178. (1901)

Pethes János: Gyermekpsychologia [gyermekpszichológia] : a szülők, tanitók [tanítók] és tanitó-növendékek [tanító-növendékek] számára. In: Kolligátum. pp. 1-336. (1901)

Pethes János: A normal [!normál] szavak módszere Jénában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 270-283. (1901)

Polner Ödön: A képviselőválasztások érvényessége feletti biráskodás [bíráskodás] egynémely kérdéséről : Magyar Jogászegylet 1900. évi október hó 18-án tartott teljes-ülésén : Polner Ödön előadása : Concha Győző, Schwarz Gusztáv, Vécsey Tamás és Vavrik Béla felszólalásaival. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1901)

Polner Ödön: A választói jog mivolta. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1901)

R

Radó Vilmos: A német nyelv a budapesti elemi népiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 223-233. (1901)

Rubinyi Mózes: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. pp. 1-39. (1901)

S

Schultz Pál: Schultz Pál cigányügyben tett javaslatának belügyminisztériumi irattári borítója.

Schultz Pál: Schultz Pál javaslata a cigányok művelődéséről a magyar királyi belügyminiszterhez.

Schön József: Népnevelők könyvtára : szerkeszti Peres Sándor, kiadja Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) eddig I—VII. füzet, 1900—1901. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 307-309. (1901)

Somogyi Géza: A japán nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 414-429. (1901)

Srs. : Vegyesek : a báti vámról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 178-181. (1901)

Szabó Ernő: Német nyelv tanításának új módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 293-300. (1901)

Székely György: Ballagi Géza, A magyar alkotmány : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 45-48. (1901)

Székely György: Das Verhältniss der Herbartischen Psychologie zur physiologisch- experimentellen Psychiologie : von Dr. Th. Ziehen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 247-252. (1901)

Székely György: Középiskolai tantervünk egyik fogyatkozásáról : reflexiók Szitnyai Elek "Ész és szív" czímű [!című] művére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 86-92. (1901)

T

Takáts Sándor: Az első lutri Ausztriában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 47-48. (1901)

Thallóczy Lajos and Benyovszky Móricz: Gr. Benyovszky Móricz haditengerészeti és kereskedelempolitikai tervei : 1779-1781. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 321-376. (1901)

Thallóczy Lajos and Benyovszky Móricz: Gr. Benyovszky Móricz haditengerészeti és kereskedelempolitikai tervei : 1779-1781 : befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 385-409. (1901)

Thirring Gusztáv: Városaink lakosságának kereseti viszonyai a 18. század második felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (8). pp. 129-154. (1901)

Téglás Gábor: Az erdélyi részek középiskoláinak területi eloszlása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 346-355. (1901)

Téri József: Franczia [!francia] nyelvi szünidei tanfolyamok : Páris, Grénoble, Neufchátel, Genf. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 301-305. (1901)

Téri József: Französische Schulredensarten für den Sprachunterricht : von Dr. Ármin Rückoldt, Oberlehrer an der herzoglichen Realschule in Sonneberg : Leipzig, Rossberg'sche Hofbuchbandlung. 1900. ára 60 filiér : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 497-499. (1901)

Téri József: Közoktatásügyi reformtörekvések Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 403-414. (1901)

Téri József: Rabanus Maurus der praeceptor Germaniae : ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik des Mittelalters : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 49-50. (1901)

Téri József and Waneck Adolf: Das Realschulwesen Mährens 1848—1898 : ein Beitrag zur Entwickelungsgeschiclite desselben von Professor Adolf Waneck in Mahr Ostrau Selbstverlag. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). p. 497. (1901)

Török István: Adatok leánynevelésünk történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 483-486. (1901)

Török István: Népoktatási adat 1785-ből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 305-306. (1901)

Török István: Vajna Antal tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 545-554. (1901)

V

Veress Vilmos: A mathematika [!matematika] a középiskolák III. osztályában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 36-45. (1901)

Verédy Károly: Németország 1899. évi közoktatási állapota. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 164-173. (1901)

W

Weszely Ödön: A fogalmazás tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 153-164. (1901)

This list was generated on 2024. június 19. 19:26:51 CEST.