Items where Year is 1894

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 232.

A

Acsády, Ignácz: Nógrád vármegye termése 1574-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 14-20. (1894)

Acsády, Ignácz: Régi árviszonyok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 88-95. (1894)

Acsády, Ignácz: Vegyesek : Régi gabona- és bor-mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 195-197. (1894)

Acsády, Ignácz: A magyar gazdasági élet 1720-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 47-59. (1894)

Arany, János: Keveháza ; Szent-László füve ; Daliás idők. In: Kolligátum. pp. 1-73. (1894)

B

B. Horváth, Miklós: "Egy játékos, aki nyer". In: Kolligátum. pp. 71-83. (1894)

Bajcsy, László: Bajcsy László: Bajcsy László kúnágotai jegyző emlékirata a vándor-czigányok kényszeres letelepitése stb.

Bajcsy, László: Bajcsy László: I. Részletes javaslat a kóborczigányok kényszertelepítéséről. II. Indoklása a részletes javaslatnak. III. A kísérleti telepítés pénzügyi tervezete.

Bartos, Fülöp: A modem nyelvek tanításának nehézségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 497-508. (1894)

Beke, Manó: A debreczeni [debreceni!] tanszerkiállítás és a lembergi orsz. kiállítás tanügyi csoportja : I. A debreczeni kiállítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 470-482. (1894)

Beke, Manó: A debreczeni [debreceni!] tanszerkiállítás és a lembergi orsz. kiállítás tanügyi csoportja : II. [rész] A lembergi országos kiállítás tanügyi része. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 527-535. (1894)

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem I. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1894)

Bessenyei, György: Erő, hatalom. In: Kolligátum. pp. 99-101. (1894)

Bessenyei, György: Erő. Gyengeség az erkölcsben. In: Kolligátum. pp. 73-74. (1894)

Bessenyei, György: Felfúvalkodás. In: Kolligátum. pp. 78-81. (1894)

Bessenyei, György: Gyengeség. In: Kolligátum. pp. 82-83. (1894)

Bessenyei, György: Hir-név. In: Kolligátum. pp. 43-52. (1894)

Bessenyei, György: Holmi : 1778. In: Kolligátum. pp. 123-127. (1894)

Bessenyei, György: II. szakasz : a térítésnek lelke, istene. In: Kolligátum. pp. 128-132. (1894)

Bessenyei, György: III. szakasz : a hitben való erőltetés vakság, gonoszság, ostobaság. In: Kolligátum. pp. 133-136. (1894)

Bessenyei, György: IV. szakasz : testben, fizikában van csak ellene-állhatatlan próba, igazság; de erkölcsben, törvényben, hitben nincs, nem is lehet. In: Kolligátum. pp. 137-141. (1894)

Bessenyei, György: IX. szakasz : az emberi szabadakarat mindenkor érzésbül határoztatik meg. Az ember a természetnek részi levén, oly szükségesképen annak törvényei alá van vettetve, mint egyéb állatok és a plánták. In: Kolligátum. pp. 160-164. (1894)

Bessenyei, György: Jegyzés. In: Kolligátum. p. 122. (1894)

Bessenyei, György: Jó cselekedet. Erő. Érdem. Természet. In: Kolligátum. pp. 53-57. (1894)

Bessenyei, György: Lelkiismeret. In: Kolligátum. pp. 12-18. (1894)

Bessenyei, György: Megigazúlás. In: Kolligátum. pp. 58-67. (1894)

Bessenyei, György: Szabad akarat. In: Kolligátum. pp. 9-11. (1894)

Bessenyei, György: Születés. Nevelés. In: Kolligátum. pp. 112-121. (1894)

Bessenyei, György: Társaságbeli ember. In: Kolligátum. pp. 68-72. (1894)

Bessenyei, György: V. szakasz. In: Kolligátum. pp. 142-145. (1894)

Bessenyei, György: VI. szakasz : emberi öröm, nagyság, nyugodalom. In: Kolligátum. pp. 146-151. (1894)

Bessenyei, György: VII. szakasz : Lehet-e aranyat csinálni? In: Kolligátum. pp. 152-156. (1894)

Bessenyei, György: VIII. szakasz : régi magyarság. In: Kolligátum. pp. 157-159. (1894)

Bessenyei, György: Viszontagság. In: Kolligátum. pp. 75-77. (1894)

Bessenyei, György: Változás. Ujúlás. In: Kolligátum. pp. 94-98. (1894)

Bessenyei, György: Vétek. In: Kolligátum. pp. 84-85. (1894)

Bessenyei, György: X. szakasz : milyen jó lehet az ember által szereztetett legjobb törvény, vagy uralkodás módja? In: Kolligátum. pp. 165-168. (1894)

Bessenyei, György: A bihari remete vagy a világ igy [!így] megyen 1804. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1894)

Bessenyei, György: A király-ország. In: Kolligátum. pp. 102-111. (1894)

Bessenyei, György: Érzés. Szánakozás. Igazság. In: Kolligátum. pp. 19-30. (1894)

Bessenyei, György: A természet veszedelme. In: Kolligátum. pp. 31-42. (1894)

Bessenyei, György: A világ igy [!így] megyen. In: Kolligátum. pp. 86-93. (1894)

Bessenyei, György and Széll, Farkas: Előszó. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1894)

Bökényi, Dániel: Máramaros vármegye tanűgyének [!tanügyének] multja [!múltja] és jelene : a máramarosi általános tanitóegyssület [!tanítóegyesület] által pályadijjal [!pályadíjjal] koszorúzott dolgozat. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1894)

C

Capesius, J.: Ein Lehrgang aus Chemie auf geschichtlicher Basis. In: Kolligátum. pp. 211-252. (1894)

Cs., Gy.: Arnhold Nándor. A rajzoktatás reformja. Adalék rajzoktatásunk emeléséhez. 3-rét. 91 1. Munkács, 1893. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 421-423. (1894)

Csepregi T., Mihály and Koncz, József: Csepregi T.(urkovics) Mihálynak kolozsmonostori harminczad [harmincad!] (ősi) tisztei szerént a nemes ország eleiben beadott punktumi a harminczadókról [harmincadokról!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 371-372. (1894)

Csernátoni, Gyula: Tótfalusi Kis Miklós : "Erdély Féniksze". In: Kolligátum. pp. 1-31. (1894)

Cserép, József: A mai görög középiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 257-264. (1894)

Cserép, József: A mai görög középiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 329-349. (1894)

Cserép, József: A mai görög középiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 394-407. (1894)

Czékus, László: A tállyai evang. egyház és a tállyai Kossuth-ünnep története.

D

Demek, Győző: Az iskolai kézművesség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 302-320. (1894)

Dortsák, Gyula: Középiskolai administratio [adminisztráció!] II. rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 515-526. (1894)

Dortsák, Gyula: Középiskolai administratio [adminisztráció!] [1. rész]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 462-470. (1894)

Dóczi, Imre: Alexander Bernát: (szerk.) : Platón és Aristoteles. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 373-376. (1894)

E

E. Kovács, Gyula: Milton tanulása közben : szerepem margójáról. In: Kolligátum. pp. 93-96. (1894)

Edwardes, Annie: A kalandornő : regény. In: Kolligátum. pp. 1-260. (1894)

Ember, János: A jövő népiskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 291-302. (1894)

Ember, János: A népoktatási törvény revisiója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 113-128. (1894)

F

Felméri, Lajos and Csáky, Albin: Vegyesek, Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 377-383. (1894)

Ferenczy, József: Évi jelentés az orsz. közoktatási tanácsnak 1893—94-ik tanévi működéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 350-356. (1894)

G

Galauner, Lujza: Egységes középfokú leányiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 169-175. (1894)

Galgóczy, Károly: Adalék Magyarország mezőgazdasági történetéhez, a honfoglalás első korszakából. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 5-13. (1894)

Geőcze, Sarolta: Egy kitünő [!kitűnő] franczia [!francia] ifjúsági irat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 128-134. (1894)

Gyulay, Béla and Theisz, Gyula: Magyar Paedagogiai Társaság, évi nagy-gyülés [nagygyűlés!] 1894. évi január hó 20-án : A Magyar Paedagogiai Társaság 1893. évi zárszámadása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 107-112. (1894)

H

Herczegh, Mihály: A bortermelés hazai fejlődése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 125-135. (1894)

Hermann, Antal: A régi szőlőhegy-szabályzat. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 167-174. (1894)

Hofecker, Imre: Általános zenetörténelem. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1894)

Hofecker, Imre: A magyar zene egyetemes története. In: Kolligátum. pp. 1-124. (1894)

Horváth, Ödön: Dolgozatok a vallásszabadság kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1894)

Hummer, Nándor: A kereszténység nyomai Magyarország mai területén a honfoglalás előtt. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1894)

J

Jókai, Mór: Három királyné.

K

Kanizsai, Orsolya: Adatok : Kanizsai Orsolya : Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 66-77. (1894)

Kardos, Albert and Balassa, József: Balassa József. Az olvasmány szerepe az Idegen nyelvek tanításában. (A debreczeni [debreceni! állami főreáliskola 1893/94. évi értesítője, 1—12 lap.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 482-485. (1894)

Kemény, Ferenc: A Középiskolai Rendtartás Magyarázata. irta [!írta] Dortsák Gyula : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 192-206. (1894)

Kemény, Ferenc: Modern olympiai játékok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 416-421. (1894)

Kemény, Ferenc: Nemzetközi paedagogiai kongresszus Budapesten 1896-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 1-8. (1894)

Kemény, Ferenc: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 48-50. (1894)

Kemény, Lajos: A kassai harminczad története a XVI. század végéig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 303-309. (1894)

Kerékgyártó, Elek: Levél a szerkesztőhöz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 103-105. (1894)

Kiss, János: Az értelmi ismeretek keletkezése. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1894)

Kolosvári, Sándor: Helyzet-változások a vallásszabadság és felekezetnélküliség tekintetéből : [felolvastatott az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerületi papi értekezleten Marosvásárhelyt, 1894 okt. 1.]. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1894)

Komáromy, Lajos: Hasznos ismeretek a gyakorlati tanítás köréből tanítók, tanítójelöltek számára. Irta [!írta] Zolich Károly. Nagy-Tapolcsány. 1—120 lap. Ára 1 frt. A szerző tulajdona. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 431-433. (1894)

Kováts, S. Sándor: Az élő nyelvek tanításáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 234-249. (1894)

Krones, Franz Xaver: Beiträge zur Städte und Rechtsgeschichte Oberungarns. (1894)

Kőszeghi, Sándor: Az Országos Levéltár „Tört. Emlékek Pénzügy és Nemzetgazdászat" czimü [című] gyűjteményében őrzött latin eredeti után. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 103-106. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 331-343. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország 1720-iki összeírásának eredményei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 286-287. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1733. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 96-101. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1794/95-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 38. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1736. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 182-187. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1738. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 280-285. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1739. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 357-363. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Római és görög kath. érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a mult [múlt!] század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 37. (1894)

L

Latkóczy, Mihály: Két könyv a római világból. Richter Takács "A görögök és rómaiak játékai" ; Marcus Fabius Quintilianus nevelési elveiről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 548-549. (1894)

Latkóczy, Mihály: Paedagogiai [pedagógiai!] értekezések az 1893/1894. évi középiskolai értesítőkben : Benedek Elek: Testamentum és hat levél. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 547-548. (1894)

Lehoczky, Tivadar: Adatok : gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 239-263. (1894)

Lehoczky, Tivadar: Adatok árszabályzatunk történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 345-356. (1894)

Lehoczky, Tivadar: Gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 146-163. (1894)

Léderer, Ábrahám: A gyengébb tehetségü [tehetségű!] gyermekek iskolái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 80-86. (1894)

M

Major, J. Gyula: Magyar Árion. Vegyeskarú énekek gyűjteménye iskolai használatra : Szerkesztette dr. Harrach József, II. kötet. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 161-162. (1894)

Major, Károly: Paedagogiai [pedagógiai!] értekezések az 1893/1894. évi középiskolai értesítőkben : Gyalog István: A család és az iskola viszonya [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 543-544. (1894)

Major, Károly: Paedagogiai [pedagógiai!] értekezések az 1893/1894. évi középiskolai értesítőkben : Marszina Győző: A nevelés két fő tárgya [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 544-545. (1894)

Major, Károly: Paedagogiai [pedagógiai!] értekezések az 1893/1894. évi középiskolai értesítőkben : Ruprecht Alajos: Szív és jellemképző vonások Arany Toldijában. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 545-547. (1894)

Major, Károly: Paedagogiai értekezések az 1893/1894. évi középiskolai értesítőkben : Blanár Ödön: Röviden a műveltségről és emberszeretetről ; Sajó Sándor: Hazafias nevelés az iskolában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 541-542. (1894)

Major, Károly: Paedagogiai értekezések az 1893/1894. évi középiskolai értesítőkben : Sajó Sándor: Hazafias nevelés az iskolában. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 542-543. (1894)

Markusovszky, Sámuel: Görög nyelvtanítás homerosi szöveg alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 18-35. (1894)

Merényi, Lajos: Zrínyi Miklós vadasáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 193-194. (1894)

Mezőfi, Vilmos: Kommunizmus és kapitalizmus : Lafargue Pál előadása nyomán. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1894)

Morvay, Győző: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 433-442. (1894)

Márki, Sándor: Felméri Lajos : 1840. szeptember 29 - 1894. május 22. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 289-290. (1894)

Márki, Sándor: A Hóra lázadás magyarországi része. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1894)

O

Ottó, József: Németország és Svájcz [Svájc!] középiskoláinak testi nevelése (2.) : Játék. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 146-152. (1894)

Ottó, József: Németország és Svájcz [Svájc!] középiskoláinak testi nevelése. (3.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 175-184. (1894)

Ottó, József: Németország és Svájcz középiskoláinak testi nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 95-103. (1894)

P

Pacséri, Károly: Marcus Fabius Quintilianus nevelési elveiről : tekintettel a római nevelés-és művelődésügy történetére : paedagogiai tanulmány.

Paikert, Alajos: Bevezetés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 1-4. (1894)

Peczkó, Ernő: Gyöngyösi költészetének vallás-erkölcsi oldala.

Peres, Sándor: A kisdednevelés és a beszéd- és értelemgyakorlatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 227-233. (1894)

Pethes, János: A magyar nyelvi póttanfolyamok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 449-456. (1894)

Pettkó, Béla: Adatok : egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 30-34. (1894)

Pólya, Jakab: A magyar birtok és örökösödési jog fejlődése : folytatás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 136-145. (1894)

Pólya, Jakab: A magyar birtok- és örökösödési jognak fejlődése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 60-65. (1894)

R

Radó, Vilmos: A nevelőnőképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 8-17. (1894)

Richter, W.: A görögök és rómaiak játékai.

Rodiczky, Jenő: Moson vármegyei gabona-árak 1688-1800-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 175. (1894)

Rodiczky, Jenő: A sáskajárások történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 27-29. (1894)

Ruisz, Gyula: Juhtenyésztési utasítás Gróf Festetits György uradalmaiban : 1793. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 39-46. (1894)

Rákóczi, Erdély : f György and Koncz, József: Adalék : I. Rákóczi György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tisztartó részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 311-323. (1894)

S

Simkó, József: A magyar kir. országos mintarajziskola és rajzképzőintézet kiállítása az 1893/94. iskolaév végén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 408-410. (1894)

Somogyi, Manó: A munkás-osztalék : társadalomgazdasági tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-151. (1894)

Szabó, Sándor: Jókai jubileumára. In: Kolligátum. pp. 61-69. (1894)

Szamota, István: A Fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 164-166. (1894)

Szamota, István: Milyen lovat kívánt I. Rákóczi György? In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 288. (1894)

Szamota, István and Rákóczi, Erdély : f Ferenc: II. Rákóczi Ferenc szabályzata a hegyaljai szőlőművelésről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 78-87. (1894)

Szedlacsek, Lajos: A fiuk [fiúk!] és leányok játékairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 385-394. (1894)

Szedlacsek, Lajos: A görög játékvilágból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 187-192. (1894)

Szerényi, Károly: A szülőföld, vagyis a földisme tananyagának óránkénti tárgyalása a népiskola III. osztályában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 45-48. (1894)

Szigethy, Lajos: Nagy-ajtai Cserei Mihály élete és históriája.

Szirtes, Ignác: Az ábrázoló geometria helye az egységes középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 87-94. (1894)

Szádeczky, Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhinség [éhínség] meggátlására. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 188-192. (1894)

Szántó, Sámuel: A földrajz a népiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 35-45. (1894)

Szüts, Mihály: Debreczen mezőgazdasági története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 289-302. (1894)

T

Tagányi, Károly: Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogáthon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 325-330. (1894)

Tagányi, Károly: Czigányok mint fejedelmi adomány tárgyai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 371. (1894)

Tagányi, Károly: Tanuvallatás az 1657. évi aratás kezdetéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 364-368. (1894)

Tagányi, Károly: Vegyesek : Régi gabona és bor-mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 108-109. (1894)

Tagányi, Károly: Vegyesek : Régi áruforgalmi kimutatásainkhoz. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 369-371. (1894)

Tagányi, Károly: A földközösség története Magyarországon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 199-238. (1894)

Tagányi, Károly: A hármas-nyomású rendszer behozatala Erdélyben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 21-26. (1894)

Tagányi, Károly: A jobbágytelkek száma. 1780. táján. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 371. (1894)

Thallóczy, Lajos: Lamberg Kristóf : I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 111-124. (1894)

Tolnai, Lajos: Jókai Mór levele. In: Kolligátum. pp. 85-91. (1894)

Toncs, Gusztáv: Költői olvasmányok fejtegetése a gymnasium ötödik osztályában : methodikai vázlat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 456-462. (1894)

Treicher, Sándor and Hermann, Antal: Erdélyi robotjegyek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 109-110. (1894)

Tóth, József: Vegyesek : Tóth József. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 50-55. (1894)

Tóth, Sándor: Szerkesztéstan : A legújabb miniszteri tanterv szerint középiskolai használatra irta- és szerkesztette Koltai Virgil dr. Második, javított kiadás. Budapest, Lampel Róbert (Wodianer.'F. és fiai) kiadása. 1893 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 207-213. (1894)

Tóth, Sándor: Szerkesztéstan : A- stilisztika második része. A középiskolák' V. osztálya számára irta [!írta] Góbi Imre. Második, javított kiadás, Budapest, Franklin-társulat kiadása. 1893 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 207-213. (1894)

Tóth, Sándor: A régi Róma, a legújabb ásatások világításában. írta Lanciani Rudolf. ; fordította Lubóczi Zsófia. A M. T. Akadémia könyvkiadó-vállalata. Új folyam. 15. kötet. Budapest, 1894. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 423-431. (1894)

V

V., S.: Jókai számokban. In: Kolligátum. pp. 51-59. (1894)

Verédy, Károly: Új szerkezetű iskolai padok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 184-187. (1894)

Virágh, Elek: Rozgony : urbarium, inventarium és a tiszttartó instrukcziója [instrukciója]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 264-273. (1894)

Váradi, Antal: Jókai Mór. In: Kolligátum. pp. 41-49. (1894)

W

Waldapfel, János: Népiskolák, középiskolák, egyetemek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 249-257. (1894)

Waldapfel, János: Népiskolák, középiskolák, egyetemek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 320-329. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai [!Pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi [!gimnáziumi] és reáliskolai értesítőkben (57.) : Életpályák. Útmutató a pályaválasztáshoz. Összeállította Ferenczy István.[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 373. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai [!pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi [!gimnáziumi] és reáliskolai értesítőkben : A gymnasiumnak új tornacsarnokkal és rajziskolával történt kibővítése. írta P. E. : [bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai [!pedagógiai] értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi [!gimnáziumi] és reáliskolai értesítőkben (38.) : Burán Gergely: A keszthelyi k. gymn. kiegészítésének története.. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (11.) : Bánóczy Gyula: Ifjúsági játékok és játszóterek. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 272-273. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (14.) : Sándorffy Nándor: A bölcselet tanításának fontossága [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 273-274. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (15.) : Mórocs Emilian: A latin és magyar nyelv párhuzamos tanítása a gymnasium első osztályaiban [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 274. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (16.) : Bakcsi Gergely: Milyen módon olvastassuk gymnasiumainkban Quintus Horatius Flaccus müveit? [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 274. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (17.) : Roseth Arnold: A latin nyelvtani műszók [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 274-276. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (45.) : Németh Vilmos: Néhai Király József pécsi püspök által Komárommegye katholikus nemes ifjúsága részére tett iskolai ösztöndíj-alapítvány története 1849-től 186i-ig, az alkotmány visszaállításáig. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 367. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (46.) : Kassuba Domonkos: Szvorényi József 1816-1892. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 367. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (50.) : Koltai Virgil: A magániskolák és nevelőintézetek szükségessége és haszna. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 368. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (51.) : Erődi Béla: Az angol intematusok. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 369-370. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (52.) : Marhauser Imre: Miért taníttassák a szülők a gyermekeiket a gyorsírásra? [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 370. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (53.) : Kende Ferencz: A középiskolák önképző köreiről. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 370-371. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (54.) : Molnár Béla: A tanuló ifjúság iskolán kívül töltött idejének felhasználása és a szülők közreműködése. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 371. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (55.) : Gaal Mózes: Az ifjúság és a regényolvasás. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 371-373. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (56.) : Hughes, James L.: Hibák a tanításban. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 373. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (8.) : II. A testi nevelésre vonatkoznak a következő értekezések [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 272. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (9.) : Jancsó Benedek: A játékok [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 272. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben 10. : Kabós Bálint: A játék fontossága a tanuló ifjúságra nézve [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 272. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben 12. : Laehne Vilmos: A kézügyesség tanítása, mint a nevelés eszköze [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 273. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben 13. : Haltrich Konrád: Bemerkungen zu dem evangelischen Religionsunterrichte in unseren Gymnasien. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 273. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. (47.) : Greksa Kázmér: XIII. Leo pápa és a művelődés. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 367. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. (48.) : Erdélyi K.: Calasanzi sz. József, a Kegyes Tanítórend alapítója. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 367-368. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. (49.) : Vende Ernő: Goethe, mint nevelő. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 368. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. 18. : Szolnoki fógymnasium: A német nyelvi tanterv módosítása a szolnoki főgymnasiumban. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 276. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. 19. : Mihelics Károly: A német nyelv középiskoláinkban és ennek tanítása főleg a III. és IV. osztályban [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 276-277. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. 20. : Kálmán Miksa: Az idegen nyelvek tanításának reformja. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 277-279. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. 21. : Dortsák Gyula: Értekezés az ókori történelem tanításáról. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 279-280. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. 22. : Király Pál: Forrásszemelvenyek a peloponnesusi háború történetéhez, Requinyi Géza: Gondolatok a földrajz feladatai és módszere köréből.[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 280-283. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. 23. : Schiel, Friderich: Lehrbuch der Geographie für die unteren Klassen der Mittelschulen. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 283-284. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban (2.) : Párkányi Gyula: Az iskola nevelőeszközei.[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 215-216. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban (3.) : Csősz Imre: A család hajdan és most [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 216. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban (3.) : Hogyan vethetjük meg gyermekeink jövő boldogságának alapjait? irta [írta!] T. L.[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 216. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban (4.) : Marszina Győző: Családi ház és nevelés .[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 216. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban (5.) : Sarmaságh Géza: A jellemképzés a családban és iskolában.[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 216-217. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban (6.) : Antolik Károly: Néhány szó a szüléknek [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 217. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban (7.) : Káplány Antal: A tragikum, mint jellemképző eszköz [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 217-218. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az 1892/93. évi középiskolai programmokban : [bevezető rész]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 213-215. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (24.) : Paszlavszky József: Az iskolai kert a természetrajz szolgálatában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 357-358. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (25.) : Boros Radó: A természet után való rajzolás az iskolában. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 359-360. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (26.) : Marcsics János: Az egyenlet alkalmazása feladatok megfejtésénél [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 360. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (27.) : Mayer György: A felvételi vizsgákról [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 360-361. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (28.) : Medreczky István: A rendkívüli tantárgyak tanítása középiskoláinkban az 1891- 1892-edik tanévben. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 361-362. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (29.) : T. J.: Magyarország középiskoláinak ismertetése a földrajz és statistika alapján [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 362. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (30.) : Kemény Ferencz: A reáliskola viszonya a gymnasiumokhoz és a csonka középiskolák. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 362-363. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (31.) : Kemény Ferencz: Az egri realiskola fejlesztésének kérdéséhez. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 363-364. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (32.) : Kopp Lajos: Régi magyar arithmetikák. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 364. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (33.) : Andor Tivadar: Negyedfél év a magyar testgyakorlás történetéből. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 364-365. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (34.) : Julius Unberath: Der Turnunterricht an unseren Mittelschulen. Ein Beitrag zur Geschichte des Turnens unter den Siebenbürger Sachsen. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 365. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (35.) : Palcsó István: A késmárki ág. h. ev. kerületi lyceum története. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 365. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (36.) : Hoffer Endre: Feljegyzesek a szegedi realiskola első két évtizedéből. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 365-366. (1894)

Waldapfel, János: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben (37.) : Gönczy Lajos: A székelyudvarhelyi református kollégium története 1876-tól 1893-ig. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Waldapfel, János: A herbartista paedagogiai [pedagógiai!] irodalom néhány ujabb [újabb!] jelensége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 411-416. (1894)

Waldapfel, János: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 485-491. (1894)

Waldapfel, János and Bacon, Francis: Bacon paeadagogiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 57-80. (1894)

Waldapfel, János and Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem : Dr. Berzeviczy Albert könyve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 508-514. (1894)

Waldapfel, János and Compayré, Gabriel: G. Compayré az amerikai egyetemekről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 135-145. (1894)

Waldapfel, János and Fazekas, Sándor: Paedagogiai [!pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi [!gimnáziumi] és reáliskolai értesítőkben : Fazekas Sándor: A debreczeni állami főreáliskola új épülete. (Debreczeni állami főreáliskola.) : [bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Waldapfel, János and Gaál, József: Paedagogiai [!pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi [!gimnáziumi] és reáliskolai értesítőkben : Gaál József: A főgymnasiumi épület felavatása : [bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Waldapfel, János and Gaál, József: Paedagogiai [!pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi [!gimnáziumi] és reáliskolai értesítőkben : Gaál József: A főgymnasiumi épület ismertetése. (Keszthelyi kath főgymn.) : [bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Waldapfel, János and Köpesdi, Sándor and Gaál, József and Fazekas, Sándor and Szenczy, Győző: Paedagogiai értekezések az. 1892/3. évi gymnasiumi és reáliskolai értesítőkben. (39-44.) : [bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Waldapfel, János and Szenczy, Győző: Paedagogiai [!pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi gymnasiumi [!gimnáziumi] és reáliskolai értesítőkben : Szenczy Győző: Az intézeti épület története. (A cisterci rend bajai kir. főgymn.) : [bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). p. 366. (1894)

Wattenbach, Wilhelm: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Bd. 2. In: Kolligátum. pp. 1-543. (1894)

Weber, István: Az állami középiskolák költségvetése, 1883-1894-ig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 535-541. (1894)

Würzner, Alois: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 162-166. (1894)

This list was generated on 2020. September 27. 11:08:50 CEST.