Items where Year is 1893

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 324.

Article

Az egységes középiskola kérdése a Közoktatásügyi Tanácsban : az elnökség előterjesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 445-451. (1893)

Az egységes középiskolára vonatkozó tanulmányból : melléklet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 437-445. (1893)

Az uj [!új] német uzsora-törvény. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 29-30. (1893)

Az uj [!új] vasuti [!vasúti] üzletszabályzat. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 17-20. (1893)

Az uj [!új] vasuti [!vasúti] üzletszabályzat. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 17-21. (1893)

Az Állami Tanító- és Tanítónő-képző intézetek : az orsz . közoktatási tanács jelentései . In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 50-72. (1893)

Az állami tanítóképző-intézetek új tantervének ügye a Közoktatásügyi Tanácsban : elnökségi előterjesztés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 478-484. (1893)

Az ügyvédi kar sérelme. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. p. 28. (1893)

Azok a biztositási [!biztosítási] feltételek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. pp. 27-31. (1893)

[Azon körülménynek, hogy az ügyvéd a váltóbirtokosoknak óvás fölvételre jogositott [!jogosított] megbizottja [!megbízottja] volt, ...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 14-18. (1893)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 246-247. (1893)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 335. (1893)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 390-391. (1893)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 456. (1893)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 511-512. (1893)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 560. (1893)

Beküldött művek : Néptanítók Lapja... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 175. (1893)

Biztositás [!Biztosítás] árfolyam-veszteségek ellen. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 23-25. (1893)

Czégbejegyzés és iparigazolvány. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. pp. 1-4. (1893)

Gresham. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 27-28. (1893)

[Ha a fuvarozás bizományos megrendelése folytán eszközöltetett, a jurardijat [!jurardíjat] a bizományost és nem a megbizót [!megbízót]...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 21-27. (1893)

[Ha a részjegytőke fizetésében késedelmes szövetkezeti tag jogai az alapszabályok értelmében a szövetkezettel szemben elenyésznek, megszünik minden további kötelezettsége is]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 16-22. (1893)

[Ha a vevő vételi ügylet megkötése előtt az eladó részéről arra, hogy a megvenni czélzott árukat szemlélje meg, felszólittatott [!felszólíttatott]...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 10-23. (1893)

Ha cselekvési képességel biró [!bíró] egyén a kiskoruért [!kiskorúért] felelősséget nem vállal, de kötelmi jogviszonyban áll, úgy ő vállalja magára a kiskoru [!kiskorú] kötelezettségének teljesitését [!teljesítését]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 21-26. (1893)

Hirlap-előfizetők [!Hírlap-előfizetők] ingyenes biztositása [!biztosítása]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. pp. 31-32. (1893)

Kiskoru [!Kiskorú] szövetkezeti tagok. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 28-29. (1893)

Kérelem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 248. (1893)

Magyar Paedagógiai Pedagógiai Társaság : felolvasó ülés 1893. évi november hó 18-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 560. (1893)

Magyar Paedagógiai [Pedagógiai] Társasaság : felolvasó ülés 1893. okt. 21-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 512. (1893)

Magyar Paedagógiai [Pedagógiai] Társasaág : elnökségi ülés 1893. jan. hó 14-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 176-192. (1893)

Magyar Paedagógiai [Pedagógiai] Társaság : Elnökségi ülés 1893. ápr. hó 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 336. (1893)

Magyar Paedagógiai [Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1892. évi deczember [december] hó 17-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 127-128. (1893)

Magyar Paedagógiai [Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1893. május 27-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 392. (1893)

Magyar Paedagógiai [Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés Í893. márczius [március] 18 -án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 247-248. (1893)

Magyar tanítónők külföldi oklevelei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 292-297. (1893)

Német törvényjavaslat a részletügyletről. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 11-12. (1893)

Országos Közoktatási Tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 285-292. (1893)

[Részletekben szállitandó [!szállítandó] áruknál, ha az eladás nem kifejezetten kitelre történt, eladó megtagadhatja a még hátralévő réczletek [!részletek] szállitását [!szállítását] ...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 12-19. (1893)

Törvényjavaslat : a központilag egyesült szövetkezetek egységes szervezéséről és az ezen szövetkezetekkel szemben alkalmazandó csődeljárásról. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 12-17. (1893)

Törvényjavaslat a fizetésbeszüntetésről a csődön kivüli [!kívüli] egyezségről : előadói tervezet. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 7-11. (1893)

Törvényjavaslat a fizetésbeszüntetésről és csődön kivüli [!kívüli] egyeszségről [!egyezségről] : előadói tervezet. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 12-15. (1893)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 115-127. (1893)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 244-245. (1893)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 332-334. (1893)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 383-390. (1893)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 454-455. (1893)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 510-511. (1893)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 556-559. (1893)

A biztositás [!biztosítás] államositása [!államosítása] Csehországban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 25-27. (1893)

[A biztositási [!biztosítási] feltételekben foglalt azon kikötések...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 13-21. (1893)

[A keresk. törvény 353. §-a és az azt értelmező joggyakorlat szerint a teljesités [!teljesítés] körül késedelem miatt a vevő kártéritést [!kártérítést] nem követelhet...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. pp. 14-26. (1893)

[A ki valamely igényét - ha mindjárt visszonkereset alakjában is - külföldi biróság [!bíróság] előtt érvényesitette [!érvénesítette]...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 18-21. (1893)

[A közkereseti társaság felperességi joggal bir [!bír], ha mindjárt czége bejegyezve nincsen]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 12-22. (1893)

A modern jogtudomány és az egyetem. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 1-3. (1893)

A nemzeti baleset- és munkásbiztositó [!munkásbiztosító] részvénytársaság. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 26-31. (1893)

Érdekes elvi kérdés. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 30-32. (1893)

A revideált belga kereskedelmi törvény. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 1-4. (1893)

[A részvényeseknek küldött közgyülési [!közgyűlési] meghivóban [!meghívóban] kitüzött [!kitűzött] tárgyakat határozottan ki kell tenni...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 21-25. (1893)

A szegedi kir. itélő tábla [!ítélőtábla]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 29-30. (1893)

Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 241-244. (1893)

Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 331-332. (1893)

Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 555. (1893)

[A több évre kötött biztositási [!biztosítási] szerződésnek a biztositott [!biztosított] részéről történet felbontása esetén...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 16-20. (1893)

A tőzsdebiróság [!tőzsdebíróság] viszonya a polgári biróságokhoz [!bíróságokhoz]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 26-31. (1893)

A tőzsdei játék korlátozása. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 31-32. (1893)

Évi jelentés az országos közoktatási tanácsnak 1892-93-ik tanévi működéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 376-383. (1893)

A vis major kérdéséhez. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 30-31. (1893)

B. F.: Szvorényi József : 1816-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 10-13. (1893)

B. G.: A jutalmazás és büntetés az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 215-218. (1893)

Balogh Péter: Az egységes középiskola és a nemzeti kultúránk : Kemény Xavér Ferenc. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 232-239. (1893)

Beck Hugó: A baleset fogalma a biztositási [!biztosítási] jogban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 20-22. (1893)

Beck Hugó and Fleischmann Sándor: A baleset fogalma a biztosítási [!biztosítási] jogban : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 25-30. (1893)

Berényi Pál: Az angol életbiztositás [!életbiztosítás] kékkönyve. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 29-31. (1893)

Berényi Pál: Mérlegtanulmányok I. : A tengeri biztositó-társaságok [!biztosító-társaságok] tartalékjairól. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 27-28. (1893)

Berényi Pál: Separaczionális törekvések a biztositás [!biztosítás] terén. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 18-21. (1893)

Berényi Pál: A folyószámlák kamatszámitásának [!kamatszámításának] egyik vitás kérdése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 10-11. (1893)

Berényi Pál: A gyermekbiztositás [!gyermekbiztosítás] ujabb [!újabb] formái. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 21-25. (1893)

Berényi Pál: A gyermekek biztositása [!biztosítása] baleset ellen. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 22-30. (1893)

Berényi Pál: Állami felügyelet. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 21-23. (1893)

Berényi Pál: A munkásbiztositás [!munkásbiztosítás] Európában. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 24-26. (1893)

Berényi Pál: A nyereményrészlettel járó tőkebiztositás [!tőkebiztosítás] előnyei. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 23-27. (1893)

Berényi Pál and Weil Josef and Gołębiewski Eduard Carl Bernhard and Görres Karl Heinrich and Christiani Eugen: A könyvviteltan 16. századbeli irodalmából. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 29-32. (1893)

Borovánszky Ede: Életbiztositási [!Életbiztosítási] bárcza képezheti-e a kézi zálog tárgyát? In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 22-28. (1893)

Buchère Ambroise: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. p. 32. (1893)

Csengeri János: Pirchala Imre : Rerum Romanarum liber : Latin olvasókönyv a gymnasium III. és IV. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 320-323. (1893)

Csengeri János: Pirchala Imre: Latin gyakorlókönyv : a gymnasium III. és IV. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 323-327. (1893)

Cserép József: A görögországi út. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 540-544. (1893)

Csáka Károly: Életpályák : útmutató minden pályára , az arra előkészítő összes tanintézetek és vizsgák ismertetésével , különös tekintettel a katonai nevelő - és képző-intézetekre , az ipari , kereskedelmi és általában kevésbé ismert pályákra .az összes minősítő , szervező törvények , szervezeti szabályok , rendeletek , utasítások , miniszteri jelentések , iskolai értesítők alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 550-555. (1893)

Csáky Elek: Az egységes középiskola kérdése a közoktatásügyi tanácsban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 435-437. (1893)

Des Combes Henrik and Klein Jakab: Védjegytörvényjavaslatot nyujtottak [!nyújtottak] be. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 29-32. (1893)

Detto Albert Wilhelm and Horváth Balázs: Horatius és kora. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 314-319. (1893)

Eötvös Károly Lajos: Az osztatlan népiskola és tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 193-203. (1893)

F. : Országos Közoktatási Tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 164-168. (1893)

Feichtinger Elek: A "Stefania" elysülyedésének [!elsüllyedésének] jogi következményeiről. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 5-9. (1893)

Ferenczy József: A felnőttek oktatása és a népies irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 268-277. (1893)

Fináczy Ernő: Az 1891-1892-ik évi középiskolai érettségi vizsgálatokról : kivonat dr. Fináczy Ernőnek a közoktatási tanács középiskolai szakosztálya elé terjesztett előadói jelentéséből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 277-284. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 1-8. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 1-7. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 3-9. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 6-12. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 7-13. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 6-11. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. pp. 5-13. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 4-14. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 4-9. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához] : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 8-16. (1893)

Fleischmann Sándor and Berényi Pál: Biztositási [!Biztosítási] statisztika. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 23-28. (1893)

Fränkl-Lundborg Otto: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. p. 32. (1893)

Gonda József and Werbőczy István and Pfizer Gustav: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 31-32. (1893)

Grünwald Julius and Lilienthal L.: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. p. 32. (1893)

Guttenberg Pál: Paraszt egyetemek : felolvasta a szerző a budapesti gyakorló főgymnasiumnak 1892. évi decz.. 3-kán tartott közös havi értekezletén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 129-140. (1893)

Gyulai Béla: Népoktatásunk a vegyes-házbeli királyok korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 83-111. (1893)

Gyulai Béla: A női kézimunka. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 257-267. (1893)

Gyulai Béla: A női kézimunka-oktatás és a tanműhelyek : az elemi , polgári és felső leányiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 534-539. (1893)

Hajnóczy R. József: A magyar állam költségvetései és a népoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 408-435. (1893)

Haupt Ottomar and Levé Albert: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. p. 32. (1893)

Heinrich Gusztáv and Szuppán Vilmos: Zágrábi tanszerkiállítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 209-215. (1893)

Hermann Gebhard and D'Eichthal Eugène and Parisius Ludolf and Krüger Horst and Aufsess Eckart and Weber Wilhelm and Reuling Wilhelm: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 30-32. (1893)

I. S.: Klamarik János : A magyarországi középiskolák újabb szervezete történeti megvilágítással. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 230-232. (1893)

Kemény Ferenc: Két jó ifjúsági könyvről : Hughes: Tom Brown's schooldays = Tom Browns Schuljahre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 327-330. (1893)

Kemény Ferenc: Két jó ifjúsági könyvről : Raydt: Englische Schulbilder. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 327-330. (1893)

Kerékgyártó Elek: Iskolai év küszöbén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 74-82. (1893)

Kerékgyártó Elek: A nevelőnőkérdés hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 356-365. (1893)

Komáromy Lajos: Hoffmann Mór: A magyar helyesírás 73 gyakorlati leckében : segédkönyv a helyesírás tanításához és tanulásához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 298-301. (1893)

Komáromy Lajos: Katinszky Géza: A Magyar Nemzeti Irodalomtörténet : vázlat irodalomtörténeti szemelvényekkel : tanító- , tanítónőképző-íntézetek , felsőbb leányiskolák számára és magánhasználatra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 544-550. (1893)

Kármán Mór: A Tanítóképző intézeti tanárok képzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 72-73. (1893)

Lakits Vendel: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 168-174. (1893)

Latkóczy Mihály: A német philologusok és tanférfiak XLII. vándorgyűlése Becsben : 1893 május 23-28. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 365-375. (1893)

Lehmann Róbert and Berényi Pál and Hertzka Theodor and Wirsing Ignaz Josef: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 27-31. (1893)

Lengyel Sándor: Felelet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 151-153. (1893)

Lyon-Caen Charles Léon and Renault Louis and Berényi Pál and Lumm Karl von and Mittelstein Max and Marcinowski Friedrich: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 30-32. (1893)

Lázár István: Testületi szellem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 203-209. (1893)

M. Gy.: Magyar Arion : vegyes karú énekek gyűjteménye, iskolai használatra /szerk. Harrach József. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 113-114. (1893)

Manoilovich Emil: A biróságok [!bíróságok] ellenőrzési hatásköre a kereskedelmi czégek fölött. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 1-4. (1893)

Matlekovits Sándor: A munkáskérdés. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 8-16. (1893)

Matlekovits Sándor: A munkáskérdés. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 8-16. (1893)

Melczer Gusztáv: Böngérfi János: A földrajztanítás a székesfőváros elemi népiskoláinak III. osztályában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 451-454. (1893)

Murányi Ernő: A hirdetésvállalkozók jogi állása tekintettel a kereskedelmi törvényre. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 1-5. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 393-408. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : 1. A paedagogia viszonya a philosophiához és az egyes-tudományokhoz; empirikus és rationalis kiinduló pontja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 337-355. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : a nevelés fogalma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 457-474. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : rátermettség , egyéniség , nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 513-533. (1893)

Neukamp Ernst and Buchère Ambroise and Prunières Villatard de: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 31-32. (1893)

Pap József: Az 1881. XVII. t.-cz. 9. §. 2-ik bekezdése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 14-20. (1893)

Pfizer Gustav: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. p. 30. (1893)

Pólya Jakab: A szövetkezeti törvény reformja. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 9-11. (1893)

Radványi Imre: A hazai biztositás-ügy [!biztosítás-ügy] a milleniumi kiállításon. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 21-23. (1893)

Róth Pál: A fiumei jogszolgáltatási állapotok. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 4-6. (1893)

Róth Pál: A kedvezményezett jogi viszonya a biztositóhoz [!biztosítóhoz]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 23-27. (1893)

Róth Pál: A részletügylet mint socziális [!szociális] jogreform : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 1-6. (1893)

Róth Pál: A részletügylet mint socziális [!szociális] jogreform. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 1-5. (1893)

Sebestyén Gyula: Világtörténet a tanterv és utasítások alapján : a középiskolák számára : harmadik kötet : írta Varga Ottó. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 158-164. (1893)

Sebestyén Gyula: Válasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 228-229. (1893)

Sebestyénné Stetina Ilona: Karacs Teréz : 1807-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 1-10. (1893)

Sebestyénné Stetina Ilona: A nevelőnő-kérdés hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 249-257. (1893)

Simkó József: A közoktatásügy reformja és a rajz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 140-147. (1893)

Somogyi Géza: Általános népiskolai tankötelezettség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 36-49. (1893)

Szerényi Hugó: Irodalom : Az Állóírás : szerk. Böngérfi János, Kárpáti Béla. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 111-113. (1893)

Szilágyi Arthur Károly: Hajózási szokványok. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 1-3. (1893)

Szilágyi Arthur Károly: Hajózási szokványok : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 1-7. (1893)

Szántó Sámuel: Válasz Lengyel Sándor Úr észrevételeire : a kereskedelm i szakoktatás reformja ügyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 147-151. (1893)

Tóth Sándor: Szitnyai Elek: Tanulmányok : A magyar ifjúság és a művelt közönség számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 503-505. (1893)

Varga Ottó: A tankönyvírásról és a tankönyvbírálatról : válaszul Sebestyén Gyula úrnák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 218-228. (1893)

Vende Ernő and Kraffszky József: Irodalom : Kézikönyv a magyar kisdedóvás ügyéről : a kisdedóvás és Fröbel kisdednevelési rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 154-155. (1893)

Váczy János: Arany János: Toldi : költői elbeszélés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 491-497. (1893)

Váró Ferenc: Az érettségi latin scriptum : tekintettel az egységes középiskola tervére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 13-24. (1893)

Vértes Lajos: Észrevétel a népiskolai nyelvtanítás kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 474-478. (1893)

Waldapfel János: Brassai Sámuel: A módszerről : irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 485-491. (1893)

Waldapfel János: Irodalom : Benke Gyula : A példa nevelő hatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 157. (1893)

Waldapfel János: Irodalom : Korodi Lajos : Die erziehliche Wirksamkeit des Lehrers. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 157. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Paedagógiai] értekezések : Kemény Ferencz.: Alreáliskolák : Statistika és pályaválasztás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 314. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Ember Árpád: Az ifjusági [ifjúsági] könyvtárról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 313-314. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Korodai Lajos : Die Einheitsschulfrage in Berlin und Budapest I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 309-310. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Kovaliczky Antal: Az ábrázoló geometria helye az egységes középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Tóth Sándor: Egy latin olvasó óra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 308. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Városy Lajos: Levelek egy tanítványomhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 314. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagogiai] értekezések : Ebenspanger János : Comenius. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Bruckner Ernő: Az iskolaorvosi intézmény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 240. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Bánóczy Gyula: Az ifjúság egészségének gondozása a tanuló évek alatt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 240-241. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Csáka Károly: Középiskoláink szervezése Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 311-312. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Dergách Sándor : A német nyelv és irodalom tanítása gymnasiumainkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 306-308. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mayer Endre: A vallástan tanítása kö -zépiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 301-303. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mayer Endre: A vallástan tanítása középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 301. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mórócz Emilian . A magyar és latin nyelv párhuzamos tanítása az első osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 308-309. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Nemes Imre : A lélek- és gondolkodás tanmódszere középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 304-306. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Orbán L.: A közönséges törtek alapműveletei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 309. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Palcsó István: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 312. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Schuber Mátyás: A költészet szerepe a középiskolai nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 303-304. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Schuschny Henrik: Iskolai kirándulások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 240. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Szakács Mózes: Emlékbeszéd Comeniusról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 310-311. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Szűcs Lajos: A testi nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 239. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Takács Menyhért: A római nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 312-313. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi középiskolai programokban : Wirth Gyula : A testi nevelés a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 239. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [pedagógiai] értekezések : Benke Gyula: A példa nevelő hatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 155-157. (1893)

Waldapfel János: Paedagóiai [Pedagógiai] értekezések . : Halmy Gyula : Comenius Amos János emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel János: A szülők befolyása az erkölcsi nevelés sikerére : Wutz Albert. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 158. (1893)

Waldapfel János: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 506-510. (1893)

Weber István: Az iskolai klasszifikálásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 24-36. (1893)

Weber István and Waldapfel János: James L. Hughes: Hibák a tanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 497-503. (1893)

Zarevich Antal: A fiumei jogszolgáltatási állapotokhoz. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 1-4. (1893)

Book

Katalog der Gemälde-Sammlung der kgl. Älteren [!Aelteren] Pinakothek in München.

Szeged szab. kir. város közönségének nagyméltóságú Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter urhoz intézett felirata a harmadik tudományos egyetemnek Szegeden leendő felállítása érdekében.

Zarándokút Rómába : melléklet a «Társulati Értesitő»-höz [«Társulati Értesítő»-höz!].

Örök naptár.

Évi jelentés : 1892 : a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarai Kerület közgazdasági viszonyairól.

Arany János: A magyar verselésről.

Arany János: Írói arczképek [!arcképek].

Arató Frigyes: Páholyunk müködése [működése] az 1892. évben : titkári jelentés.

Dankó Pista: A Pataki leányok : eredeti népszínmű három felvonásban, dalokkal és tánczczal [!tánccal].

Dózsa József: Czakó Zsigmond élete és művei.

Enyiczkei N. Béla: Fillérek.

Farkas Róbert: Kassa árumegállító joga : a város titkos levéltárának adatai alapján.

Kálmány Lajos: Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban : mythologiai tanulmány.

Kálmány Lajos: A csillagok nyelvhagyományainkban : néprajzi tanulmány.

Káplány Géza: Birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás, betétszerkesztés.

Reizner János: A Szeged Polgári Dalárda emlékkönyve : alakulásának negyedszázados évfordulójára.

Szabó Mihály: Ész és szó.

Tömörkény István: Szegedi parasztok és egyéb urak : [elbeszélések].

Journal

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 1. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 10. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 11. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 12. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 13. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 14. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 15. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 16. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 17. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 18. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 19. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 2. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 20. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 21. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 22. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 23. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 24. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 25. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 26. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 27. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 28. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 29. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 3. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 30. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 31. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 32. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 33. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 34. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 35. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 36. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 37. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 38. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 39. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 4. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 40. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 41. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 42. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 43. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 44. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 45. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 46. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 47. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 48. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 49. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 5. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 50. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 51. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 52. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 53. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 6. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 7. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 8. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 4. évf. (1893) 9. sz.

Iskola. - 4.évf. (1893) 8.sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 1. sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 10. sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 2. sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 3. sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 4. sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 5. sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 6. sz.

Közgazdaság. - 5.évf. (1893) 7-8-9. sz.

Középiskolai Mathematikai Lapok. - .évf. (1893) Mutatványszám.

Magyar Paedagogia. - 2. évf. (1893).

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 34. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 35. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 36. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 37. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 38. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 39. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 40. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 41. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 42. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 43. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 44. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - III. évf. (1893) 45. sz.

Manuscript

"Testimonium maturitatis" A debreczeni ev. ref. főgymnasium 1886-ban kelt érettségi bizonyítványának latin nyelvű fordítása Dézsi Lajos számára. 1893.

Újságkivágat a cigány babonákról.

Újságkivágat a cigányok letelepítéséről.

A vallás és közoktatási magyar kir. miniszter kinevező levelére hivatkozó tanári illetmény értesítés Bálint Gábor számára. Csáky Albin aláírásával. A verzón az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári eskütételről igazolás Bálint Gábor számára. Brandt József rektor aláírásával.

Bajcsy László: Bajcsy László községi jegyző emlékirata a vándor-czigányok kényszertelepítése stb.

Fehérváry Ferenc: Fehérváry Ferencz okl. tanító levele a m. kir. áll. polgári tanítóképző igazgatójához és tanári karához.

Habsburg-Lotaringiai József Károly: Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg megjegyzései Bajcsy László emlékiratához.

Kail Vilmos: Órásmester nyugtája Herrmann Antal részére.

Offprint

Führer durch die Gemälde-Sammlungen der Kgl. neuen pinakothek zu München : Abteilunk A und B. In: Kolligátum. pp. 1-89. (1893)

Arany János: Az elveszett alkotmány. In: Kolligátum. pp. 1-142. (1893)

Arany János: Rózsa és Ibolya ; Losonczi István ; Bolond Istók. In: Kolligátum. pp. 1-117. (1893)

Arany János: A nagy-idai czigányok. In: Kolligátum. pp. 1-75. (1893)

Binder Jenő: Néhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik. pp. 1-40. (1893)

Csoma József: Az olasz renaissance a magyar heraldikában : kilencz czímerrajzzal. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1893)

Freeman Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Freeman Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Fries Carolus: Quaestiones herodoteae : dissertatici inauguralis philologa quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis alma litterar um Universitate Friderica Quilelma Berolinensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die III. mensis maii a. 1893 publice defendet auctor. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1893)

Horváth Ödön: Eszmék a vallásszabadságról. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1893)

Horváth Ödön: Jogi oktatásügyünk néhány kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1-129. (1893)

Kostenszky Géza: Nemzeti politika a Felvidéken. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1893)

Krones Franz Xaver: Zur Geschichte des Jesuitenordens in Ungarn seit dem Linzer Frieden bis zum Ergebnisse der Ungarischen Magnatenverschwörung : 1645-1671. pp. 1-78. (1893)

Krones Franz Xaver: Zur geschichte Ungarns : 1671-1683 : mit besonderer Rücksicht auf die Thätigkeit und die Geschicke des Jesuitenordens. (1893)

Melioranskij Platon Mihajlovič: Kirgizskiâ poslovicy i zagadki. In: Zapisok Vostočnago otdeleniâ Imperatorskago russkago arheologičeskago obŝetva. (1893)

Márki Sándor: Amerika und die Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1893)

Márki Sándor: Amerika és a magyarság. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1893)

Márki Sándor: Egy magyar humanista : Maximilianus Transylvanus. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1893)

Márki Sándor: Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása idejében : magyarázó szöveg s Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézete által kiadott iskolai falitérképhez. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1893)

Polner Ödön: A végrehajtó hatalom a magyar közjogban. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1893)

Popǔ Constantin: Veacul al XVII : Limba şi literatura română. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1893)

Thirring Gusztáv: A Budai-hegyvidék : Szent-Endre és Visegrád vidéke. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1893)

This list was generated on 2024. július 18. 10:36:57 CEST.