Items where Year is 1893

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 169.

A

Arany, János: Az elveszett alkotmány. In: Kolligátum. pp. 1-142. (1893)

Arany, János: Rózsa és Ibolya ; Losonczi István ; Bolond Istók. In: Kolligátum. pp. 1-117. (1893)

Arany, János: A magyar verselésről.

Arany, János: A nagy-idai czigányok. In: Kolligátum. pp. 1-75. (1893)

Arany, János: Írói arczképek [!arcképek].

Arató, Frigyes: Páholyunk müködése [működése] az 1892. évben : titkári jelentés.

B

B., F.: Szvorényi József : 1816-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 10-13. (1893)

B., G.: A jutalmazás és büntetés az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 215-218. (1893)

Bajcsy, László: Bajcsy László községi jegyző emlékirata a vándor-czigányok kényszertelepítése stb.

Balogh, Péter: Az egységes középiskola és a nemzeti kultúránk : Kemény Xavér Ferenc. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 232-239. (1893)

Beck, Hugó: A baleset fogalma a biztositási [!biztosítási] jogban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 20-22. (1893)

Beck, Hugó and Fleischmann, Sándor: A baleset fogalma a biztosítási [!biztosítási] jogban : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 25-30. (1893)

Berényi, Pál: Az angol életbiztositás [!életbiztosítás] kékkönyve. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 29-31. (1893)

Berényi, Pál: Mérlegtanulmányok I. : A tengeri biztositó-társaságok [!biztosító-társaságok] tartalékjairól. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 27-28. (1893)

Berényi, Pál: Separaczionális törekvések a biztositás [!biztosítás] terén. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 18-21. (1893)

Berényi, Pál: A folyószámlák kamatszámitásának [!kamatszámításának] egyik vitás kérdése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 10-11. (1893)

Berényi, Pál: A gyermekbiztositás [!gyermekbiztosítás] ujabb [!újabb] formái. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 21-25. (1893)

Berényi, Pál: A gyermekek biztositása [!biztosítása] baleset ellen. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 22-30. (1893)

Berényi, Pál: Állami felügyelet. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 21-23. (1893)

Berényi, Pál: A munkásbiztositás [!munkásbiztosítás] Európában. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 24-26. (1893)

Berényi, Pál: A nyereményrészlettel járó tőkebiztositás [!tőkebiztosítás] előnyei. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 23-27. (1893)

Berényi, Pál and Weil, Josef and Gołębiewski, Eduard Carl Bernhard and Görres, Karl Heinrich and Christiani, Eugen: A könyvviteltan 16. századbeli irodalmából. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 29-32. (1893)

Binder, Jenő: Néhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik. pp. 1-40. (1893)

Borovánszky, Ede: Életbiztositási [!Életbiztosítási] bárcza képezheti-e a kézi zálog tárgyát? In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 22-28. (1893)

Buchère, Ambroise: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. p. 32. (1893)

C

Csengeri, János: Pirchala Imre : Rerum Romanarum liber : Latin olvasókönyv a gymnasium III. és IV. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 320-323. (1893)

Csengeri, János: Pirchala Imre: Latin gyakorlókönyv : a gymnasium III. és IV. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 323-327. (1893)

Cserép, József: A görögországi út. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 540-544. (1893)

Csoma, József: Az olasz renaissance a magyar heraldikában : kilencz czímerrajzzal. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1893)

Csáka, Károly: Életpályák : útmutató minden pályára , az arra előkészítő összes tanintézetek és vizsgák ismertetésével , különös tekintettel a katonai nevelő - és képző-intézetekre , az ipari , kereskedelmi és általában kevésbé ismert pályákra .az összes minősítő , szervező törvények , szervezeti szabályok , rendeletek , utasítások , miniszteri jelentések , iskolai értesítők alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 550-555. (1893)

Csáky, Elek: Az egységes középiskola kérdése a közoktatásügyi tanácsban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 435-437. (1893)

D

Dankó, Pista: A Pataki leányok : eredeti népszínmű három felvonásban, dalokkal és tánczczal [!tánccal].

Des Combes, Henrik and Klein, Jakab: Védjegytörvényjavaslatot nyujtottak [!nyújtottak] be. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 29-32. (1893)

Detto, Albert Wilhelm and Horváth, Balázs: Horatius és kora. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 314-319. (1893)

Dózsa, József: Czakó Zsigmond élete és művei.

E

Enyiczkei, N. Béla: Fillérek.

Eötvös, Károly Lajos: Az osztatlan népiskola és tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 193-203. (1893)

F

F., : Országos Közoktatási Tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 164-168. (1893)

Farkas, Róbert: Kassa árumegállító joga : a város titkos levéltárának adatai alapján.

Fehérváry, Ferenc: Fehérváry Ferencz okl. tanító levele a m. kir. áll. polgári tanítóképző igazgatójához és tanári karához.

Feichtinger, Elek: A "Stefania" elysülyedésének [!elsüllyedésének] jogi következményeiről. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 5-9. (1893)

Ferenczy, József: A felnőttek oktatása és a népies irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 268-277. (1893)

Fináczy, Ernő: Az 1891-1892-ik évi középiskolai érettségi vizsgálatokról : kivonat dr. Fináczy Ernőnek a közoktatási tanács középiskolai szakosztálya elé terjesztett előadói jelentéséből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 277-284. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 1-8. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 1-7. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 3-9. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 6-12. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 7-13. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 6-11. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. pp. 5-13. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 4-14. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 4-9. (1893)

Fleischmann, Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához] : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 8-16. (1893)

Fleischmann, Sándor and Berényi, Pál: Biztositási [!Biztosítási] statisztika. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 23-28. (1893)

Freeman, Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Freeman, Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Fries, Carolus: Quaestiones herodoteae : dissertatici inauguralis philologa quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis alma litterar um Universitate Friderica Quilelma Berolinensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die III. mensis maii a. 1893 publice defendet auctor. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1893)

Fränkl-Lundborg, Otto: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. p. 32. (1893)

G

Gonda, József and Werbőczy, István and Pfizer, Gustav: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 31-32. (1893)

Grünwald, Julius and Lilienthal, L.: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. p. 32. (1893)

Guttenberg, Pál: Paraszt egyetemek : felolvasta a szerző a budapesti gyakorló főgymnasiumnak 1892. évi decz.. 3-kán tartott közös havi értekezletén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 129-140. (1893)

Gyulai, Béla: Népoktatásunk a vegyes-házbeli királyok korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 83-111. (1893)

Gyulai, Béla: A női kézimunka. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 257-267. (1893)

Gyulai, Béla: A női kézimunka-oktatás és a tanműhelyek : az elemi , polgári és felső leányiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 534-539. (1893)

H

Habsburg-Lotaringiai, József Károly: Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg megjegyzései Bajcsy László emlékiratához.

Hajnóczy R., József: A magyar állam költségvetései és a népoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 408-435. (1893)

Haupt, Ottomar and Levé, Albert: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. p. 32. (1893)

Heinrich, Gusztáv and Szuppán, Vilmos: Zágrábi tanszerkiállítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 209-215. (1893)

Hermann, Gebhard and D'Eichthal, Eugène and Parisius, Ludolf and Krüger, Horst and Aufsess, Eckart and Weber, Wilhelm and Reuling, Wilhelm: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 30-32. (1893)

Horváth, Ödön: Eszmék a vallásszabadságról. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1893)

Horváth, Ödön: Jogi oktatásügyünk néhány kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1-129. (1893)

I

I., S.: Klamarik János : A magyarországi középiskolák újabb szervezete történeti megvilágítással. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 230-232. (1893)

K

Kail, Vilmos: Órásmester nyugtája Herrmann Antal részére.

Kemény, Ferenc: Két jó ifjúsági könyvről : Hughes: Tom Brown's schooldays = Tom Browns Schuljahre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 327-330. (1893)

Kemény, Ferenc: Két jó ifjúsági könyvről : Raydt: Englische Schulbilder. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 327-330. (1893)

Kerékgyártó, Elek: Iskolai év küszöbén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 74-82. (1893)

Kerékgyártó, Elek: A nevelőnőkérdés hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 356-365. (1893)

Komáromy, Lajos: Hoffmann Mór: A magyar helyesírás 73 gyakorlati leckében : segédkönyv a helyesírás tanításához és tanulásához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 298-301. (1893)

Komáromy, Lajos: Katinszky Géza: A Magyar Nemzeti Irodalomtörténet : vázlat irodalomtörténeti szemelvényekkel : tanító- , tanítónőképző-íntézetek , felsőbb leányiskolák számára és magánhasználatra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 544-550. (1893)

Kostenszky, Géza: Nemzeti politika a Felvidéken. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1893)

Krones, Franz Xaver: Zur Geschichte des Jesuitenordens in Ungarn seit dem Linzer Frieden bis zum Ergebnisse der Ungarischen Magnatenverschwörung : 1645-1671. pp. 1-78. (1893)

Krones, Franz Xaver: Zur geschichte Ungarns : 1671-1683 : mit besonderer Rücksicht auf die Thätigkeit und die Geschicke des Jesuitenordens. (1893)

Kálmány, Lajos: Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban : mythologiai tanulmány.

Kálmány, Lajos: A csillagok nyelvhagyományainkban : néprajzi tanulmány.

Kármán, Mór: A Tanítóképző intézeti tanárok képzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 72-73. (1893)

L

Lakits, Vendel: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 168-174. (1893)

Latkóczy, Mihály: A német philologusok és tanférfiak XLII. vándorgyűlése Becsben : 1893 május 23-28. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 365-375. (1893)

Lehmann, Róbert and Berényi, Pál and Hertzka, Theodor and Wirsing, Ignaz Josef: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 27-31. (1893)

Lengyel, Sándor: Felelet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 151-153. (1893)

Lyon-Caen, Charles Léon and Renault, Louis and Berényi, Pál and Lumm, Karl von and Mittelstein, Max and Marcinowski, Friedrich: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 30-32. (1893)

Lázár, István: Testületi szellem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 203-209. (1893)

M

M., Gy.: Magyar Arion : vegyes karú énekek gyűjteménye, iskolai használatra /szerk. Harrach József. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 113-114. (1893)

Manoilovich, Emil: A biróságok [!bíróságok] ellenőrzési hatásköre a kereskedelmi czégek fölött. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 1-4. (1893)

Matlekovits, Sándor: A munkáskérdés. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 8-16. (1893)

Matlekovits, Sándor: A munkáskérdés. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 8-16. (1893)

Melczer, Gusztáv: Böngérfi János: A földrajztanítás a székesfőváros elemi népiskoláinak III. osztályában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 451-454. (1893)

Murányi, Ernő: A hirdetésvállalkozók jogi állása tekintettel a kereskedelmi törvényre. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 1-5. (1893)

Márki, Sándor: Amerika und die Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1893)

Márki, Sándor: Amerika és a magyarság. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1893)

Márki, Sándor: Egy magyar humanista : Maximilianus Transylvanus. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1893)

Márki, Sándor: Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása idejében : magyarázó szöveg s Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézete által kiadott iskolai falitérképhez. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1893)

Mázy, Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 393-408. (1893)

Mázy, Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : 1. A paedagogia viszonya a philosophiához és az egyes-tudományokhoz; empirikus és rationalis kiinduló pontja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 337-355. (1893)

Mázy, Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : a nevelés fogalma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 457-474. (1893)

Mázy, Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : rátermettség , egyéniség , nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 513-533. (1893)

N

Neukamp, Ernst and Buchère, Ambroise and Prunières, Villatard de: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 31-32. (1893)

P

Pap, József: Az 1881. XVII. t.-cz. 9. §. 2-ik bekezdése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 14-20. (1893)

Pfizer, Gustav: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. p. 30. (1893)

Polner, Ödön: A végrehajtó hatalom a magyar közjogban. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1893)

Popǔ, Constantin: Veacul al XVII : Limba şi literatura română. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1893)

Pólya, Jakab: A szövetkezeti törvény reformja. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 9-11. (1893)

R

Radványi, Imre: A hazai biztositás-ügy [!biztosítás-ügy] a milleniumi kiállításon. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 21-23. (1893)

Reizner, János: A Szeged Polgári Dalárda emlékkönyve : alakulásának negyedszázados évfordulójára.

Róth, Pál: A fiumei jogszolgáltatási állapotok. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 4-6. (1893)

Róth, Pál: A kedvezményezett jogi viszonya a biztositóhoz [!biztosítóhoz]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 23-27. (1893)

Róth, Pál: A részletügylet mint socziális [!szociális] jogreform : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 1-6. (1893)

Róth, Pál: A részletügylet mint socziális [!szociális] jogreform. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 1-5. (1893)

S

Sebestyén, Gyula: Világtörténet a tanterv és utasítások alapján : a középiskolák számára : harmadik kötet : írta Varga Ottó. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 158-164. (1893)

Sebestyén, Gyula: Válasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 228-229. (1893)

Sebestyénné Stetina, Ilona: Karacs Teréz : 1807-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 1-10. (1893)

Sebestyénné Stetina, Ilona: A nevelőnő-kérdés hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 249-257. (1893)

Simkó, József: A közoktatásügy reformja és a rajz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 140-147. (1893)

Somogyi, Géza: Általános népiskolai tankötelezettség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 36-49. (1893)

Szabó, Mihály: Ész és szó.

Szerényi, Hugó: Irodalom : Az Állóírás : szerk. Böngérfi János, Kárpáti Béla. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 111-113. (1893)

Szilágyi, Arthur Károly: Hajózási szokványok. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 1-3. (1893)

Szilágyi, Arthur Károly: Hajózási szokványok : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 1-7. (1893)

Szántó, Sámuel: Válasz Lengyel Sándor Úr észrevételeire : a kereskedelm i szakoktatás reformja ügyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 147-151. (1893)

T

Thirring, Gusztáv: A Budai-hegyvidék : Szent-Endre és Visegrád vidéke. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1893)

Tóth, Sándor: Szitnyai Elek: Tanulmányok : A magyar ifjúság és a művelt közönség számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 503-505. (1893)

Tömörkény, István: Szegedi parasztok és egyéb urak : [elbeszélések].

V

Varga, Ottó: A tankönyvírásról és a tankönyvbírálatról : válaszul Sebestyén Gyula úrnák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 218-228. (1893)

Vende, Ernő and Kraffszky, József: Irodalom : Kézikönyv a magyar kisdedóvás ügyéről : a kisdedóvás és Fröbel kisdednevelési rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 154-155. (1893)

Váczy, János: Arany János: Toldi : költői elbeszélés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 491-497. (1893)

Váró, Ferenc: Az érettségi latin scriptum : tekintettel az egységes középiskola tervére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 13-24. (1893)

Vértes, Lajos: Észrevétel a népiskolai nyelvtanítás kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 474-478. (1893)

W

Waldapfel, János: Brassai Sámuel: A módszerről : irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 485-491. (1893)

Waldapfel, János: Irodalom : Benke Gyula : A példa nevelő hatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 157. (1893)

Waldapfel, János: Irodalom : Korodi Lajos : Die erziehliche Wirksamkeit des Lehrers. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 157. (1893)

Waldapfel, János: Paedagogiai [Paedagógiai] értekezések : Kemény Ferencz.: Alreáliskolák : Statistika és pályaválasztás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 314. (1893)

Waldapfel, János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Ember Árpád: Az ifjusági [ifjúsági] könyvtárról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 313-314. (1893)

Waldapfel, János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Korodai Lajos : Die Einheitsschulfrage in Berlin und Budapest I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 309-310. (1893)

Waldapfel, János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Kovaliczky Antal: Az ábrázoló geometria helye az egységes középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel, János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Tóth Sándor: Egy latin olvasó óra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 308. (1893)

Waldapfel, János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Városy Lajos: Levelek egy tanítványomhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 314. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagogiai] értekezések : Ebenspanger János : Comenius. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Bruckner Ernő: Az iskolaorvosi intézmény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 240. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Bánóczy Gyula: Az ifjúság egészségének gondozása a tanuló évek alatt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 240-241. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Csáka Károly: Középiskoláink szervezése Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 311-312. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Dergách Sándor : A német nyelv és irodalom tanítása gymnasiumainkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 306-308. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mayer Endre: A vallástan tanítása kö -zépiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 301-303. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mayer Endre: A vallástan tanítása középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 301. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mórócz Emilian . A magyar és latin nyelv párhuzamos tanítása az első osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 308-309. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Nemes Imre : A lélek- és gondolkodás tanmódszere középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 304-306. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Orbán L.: A közönséges törtek alapműveletei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 309. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Palcsó István: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 312. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Schuber Mátyás: A költészet szerepe a középiskolai nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 303-304. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Schuschny Henrik: Iskolai kirándulások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 240. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Szakács Mózes: Emlékbeszéd Comeniusról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 310-311. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Szűcs Lajos: A testi nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 239. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Takács Menyhért: A római nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 312-313. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi középiskolai programokban : Wirth Gyula : A testi nevelés a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 239. (1893)

Waldapfel, János: Paedagógiai [pedagógiai] értekezések : Benke Gyula: A példa nevelő hatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 155-157. (1893)

Waldapfel, János: Paedagóiai [Pedagógiai] értekezések . : Halmy Gyula : Comenius Amos János emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel, János: A szülők befolyása az erkölcsi nevelés sikerére : Wutz Albert. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 158. (1893)

Waldapfel, János: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 506-510. (1893)

Weber, István: Az iskolai klasszifikálásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 24-36. (1893)

Weber, István and Waldapfel, János: James L. Hughes: Hibák a tanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 497-503. (1893)

Z

Zarevich, Antal: A fiumei jogszolgáltatási állapotokhoz. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 1-4. (1893)

This list was generated on 2021. szeptember 23. 16:06:54 CEST.