Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Article | Book | Offprint
Number of items: 440.

Article

Harte Bret: Eine Sage aus Sammtstadt und andere Erzählungen. pp. 1-170.

Harte Bret: Roger Catron's Freund und andere Erzählungen. pp. 1-152.

Book

Frecskay János: Asztalosmesterség.

Jakab Elek: Az Erdélyi Muzeum [!Múzeum]-egylet alakító gyűlése : (november 23-26-kán 1859.).

Szász Károly: Az aesopi meséről.

Frecskay János: Bodnár- vagy kádármesterség.

Frecskay János: Bádogosmesterség.

Frecskay János: Bőrgyártás.

Frecskay János: Csizmadia-, czipész- és vargamesterség.

Frecskay János: Esztergályosmesterség.

Frecskay János: Fametszés, formametszés és rézmetszés.

Frecskay János: Fazekasmesterség.

Frecskay János: Gyertyamártás és szappanosmesterség.

Frecskay János: Hangszerművesség.

Frecskay János: Kefekötőmesterség.

Frecskay János: Kerékgyártó-mesterség.

Frecskay János: Kosárkötőmesterség.

Frecskay János: Kovácsmesterség.

Frecskay János: Kárpitosmesterség.

Frecskay János: Könyvkötőmesterség.

Frecskay János: Könyvnyomtatás.

Frecskay János: Kötélgyártómesterség.

Frecskay János: Kőműves- és kőfaragómesterség.

Frecskay János: Lakatosmesterség.

Frecskay János: Molnármesterség.

Frecskay János: Mázoló-, lakkozó- és szobafestő-mesterség.

Frecskay János: Mészáros és hentesmesterség.

A Nemzeti Szalon képkiállitásának [!képkiállításának] Katalogusa.

Novi Zavjet gospoda našega Isukrsta.

Frecskay János: Nyerges- és szijgyártómesterség.

Nagy József: Nyitra megyének fekvése, határai, kiterjedése, felosztása.

Nagy Iván: Nógrádvármegye székhelye.

Frecskay János: Rézműves- és rézöntőmesterség.

Téglás Gábor: A Szemenik és környéke.

Frecskay János: Szűcs-mesterség.

Frecskay János: Takács-mesterség.

A Verescsagin-kiállitás [!Verescsagin-kiállítás] magyarázó tárgymutatója.

Frecskay János: Ácsmesterség.

A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről.

Lehoczky Tivadar: A munkácsi vár rövid története : a vár látogatói számára.

Frecskay János: Ötvös-mesterség.

Offprint

Márkus Antal: Adalékok Budapest nagyvárosias kialakulásához 1880—1940. között : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-43.

Halmai Gábor: Adalékok a szabadságjogok új szabályozásáról. In: Kolligátum. pp. 147-154.

Szeghy Gergely: Adatok a cornea kórélettanához, II. : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 63-70.

Szeghy Gergely: Adatok a cornea kórélettanához. I. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Adatok a húgycső-hasadéknak és a húgyhólyag-kitüremlésnek (epispadiasis et ectopia vesicae urinariae) műtevéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Juhász Karolin and Kahánné László Ilona and Mindszenti Ilona and Kahán Ágost: Adatok a könnylizozim eredetéhez : a Harder mirigy lizozim-tárolása. In: Kolligátum. pp. 453-459.

Kocsis Antal Gábor: Adatok a regio pterygoidea tájbonctanának stomatologiai tanulságaihoz : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Kósa Ferenc and Jobba György: Adatok a „bolus-halál" kérdéséhez : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 158-162.

Kindlovits Kálmán: Agrárjogunk és a földhözjuttatottak jogvédelme. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Agysértésekről. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Agytályogokról különös tekintettel azok kezelésére. In: Kolligátum. pp. 1-9.

[Ajánlás]. In: Kolligátum. p. 1.

Ficzere Lajos: Alkotmány, gazdaság, reform. In: Kolligátum. pp. 175-180.

Zimmermann R.: Allgemeines sowie Vereinzeltes aus dem Altertum. In: Kolligátum. pp. 187-195.

Capogrossi Colognesi Luigi: Appunti sulla "quasi possessio iuris" nell'opera dei giuristi medievali. In: Kolligátum. pp. 67-127.

Archiv für Dermatologie und Syphilis : 176. Band. 1. Heft : [tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Sue Eugène: Arthur : journal d'un inconnu. In: Kolligátum. pp. 1-120.

Sue Eugène: Atar-Gull. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Földes Vilmos and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Rengei Béla and Ferke András: Atomabsorptions- spektrometrische Untersuchung des Gehaltes an anorganischen Substanzen von Skelettbefunden zur Ermittlung der Dauer des Begrabenseins in der Erde. In: Kolligátum. pp. 104-112.

Pólay Elemér: Aurelius Arcadius Charisius der Nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 183-230.

Olt Károly and Antos István: Az 1951. évi költségvetés : Olt Károly pénzügyminiszter és Antos István államtitkár beszéde az Országgyűlésen. In: Kolligátum. pp. 1-31.

Vargha Ferenc: Az esküdtbíróság tévedése. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Ormos Jenő and Korpássy Béla: Az intracranialis daganatok extracerebralis áttétképződésének hiányára vonatkozó kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. p. 1.

Melczer Miklós: Az iskoláskorban gyakrabban, előforduló bőr- és nemibetegségek ; A középiskolai tanulók sexual-higienés nevelése. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Bene Lajos: Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei. In: Kolligátum. pp. 1-47.

Kilényi Géza: Az államszervezet az alkotmányban. In: Kolligátum. pp. 95-102.

Az új helyzet és feladataink : a Görög Kommunista Párt Központi Bizottsága hatodik plénumának határozata. In: Kolligátum. pp. 52-64.

Baderborner Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1109-1137. In: Kolligátum. pp. 66-78.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 9-41.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 43-58.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 58-65.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 65-77.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 91-102.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 102-107.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 107-114.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 115-126.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 126-132.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 264-268.

Schaffer Karl: Begabung und Gehirn. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Sickel Theodor: Beiträge zur Diplomatik : [6 tábla melléklet]. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Zahajszky E.: Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung des N. oculomotorius des N. trochlearis und des motorischen N. trigeminus. In: Kolligátum. pp. 315-332.

Beöthy Zsolt: Bessenyei György : : Harmadik és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 20-66.

Beöthy Zsolt: Bessenyei György : első közlemény. In: Kolligátum. pp. 161-180.

Beöthy Zsolt: Bessenyei György : második közlemény : II. Bessenyei és Voltaire. In: Kolligátum. pp. 344-377.

Roder Alajos: Biblia történet : iskolai könyvül nagyobb gyermekek számára. In: Kolligátum. pp. 1-209.

Csengeri János: Boda Máté, a kortesvezér. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Fritz Singer: Briefe eines Junggesellen : Stimmungsbilder. In: Kolligátum. pp. 1-82.

Sidebotham Herbert: British policy and the Palestine mandate, our proud privilege : a memorandum. In: Kolligátum. pp. 1-36.

Brodarics István: Brodarics históriája a mohácsi vészről. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Beöthy Zsolt: Báróczi Sándor : első közlemény : I. Báróczi pályája. In: Kolligátum. pp. 161-184.

Beöthy Zsolt: Báróczi Sándor : második és utolsó közlemény : III. Calprenédetól Marmontelig. - Báróczi többi fordítása. In: Kolligátum. pp. 374-403.

Byron George Gordon: Childe Harold's pilgrimage. In: Kolligátum. pp. 1-163.

Byron George Gordon: Childe Harold's pilgrimage : dritter und vierter Gesang. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Hackmann H.: China. In: Kolligátum. p. 338.

Hackmann H.: China. In: Kolligátum. p. 400.

Bartels Adolf: Christian Friedrich Hebbel. In: Kolligátum. pp. 1-117.

En-Lai Csu: Csu En-Lai beszéde a szovjet-kínai szerződés aláírásakor. In: Kolligátum. pp. 30-32.

Gábos Dénes and Ifj. Nagy Ferenc: Csököly község monografiája. - Bisse község monografiája. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Turgenev Ivan Sergeevič: Csöndes vidékiek : elbeszélés. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Dajkarímek, kiolvasó- és gúnyversek, gyermekmondókák Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 165-171.

Harte Bret: Das Christgeschenk, welches Rupert zufiel : eine Geschichte für kleine Soldaten. In: Kolligátum. pp. 105-121.

Haenel Albert: Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne. In: Kolligátum. pp. 97-358.

Somló Bódog: Das Problem der Rechtsphilosophie. In: Kolligátum. pp. 1054-1059.

Weber Karl Julius: Das Weib : aus "Demokritos : oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen". In: Kolligátum. pp. 1-103.

Eichler Hermann: Das Wesen des Gesetzes : phänomenologische Betrachtungen. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Bakay L. v.: Das chromaffine System der Harnblase des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Innervation. In: Kolligátum. pp. 131-142.

Mayer-Maly Theo: Das römische Recht im Recht der Neuzeit und der Gegenwart. In: Kolligátum. pp. 183-194.

Juhász Karola and Kahánné László Ilona and Mindszenti Ilona and Kahán Ágost: Data about the origin of tears' lysozyme and its storage in Harder's glands. In: Kolligátum. pp. 461-462.

Bara Dénes and Bőti Zsuzsanna: Data on the enzyme histochemistry of the ependyma lining the infundibular and inframammillary recesses of the third cerebral ventricle, with special regard to the connexions of the tanycytes. In: Kolligátum. pp. 76-88.

Antalffy György: De l'objet et la méthode de la science traitant l'histoire des thèses politico-juridiques. In: Kolligátum. pp. 1-26.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 1-35.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 36-73.

Jókai Mór: Debreczen [Debrecen!]. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Kahán Ágost and B. Juhász Karola and Bauer Nándor: Degeneratio vitreoretinalis, a fiatalok üvegtesti vérzéseinek egyik oka. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége 1948. évi prágai kongresszusa. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Steinthal Heymann: Der Durchbuch der subje ctiven Persönlichkeit bei den Griechen. In: Kolligátum. pp. 279-342.

Harte Bret: Der Poet von Sierra Flat. In: Kolligátum. pp. 67-92.

Harte Bret: Der Roman des Madronnothales. In: Kolligátum. pp. 39-65.

Harte Bret: Der Spuk-Mann : nach Charles Dickens : Parodie. In: Kolligátum. pp. 133-152.

Fried Alfred Hermann: Der Weg zum Weltfrieden im Jahre 1913 : Pazifistische Chronik. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Harte Bret: Der verlorene Sohn. In: Kolligátum. pp. 93-113.

Kluge Friedrich and Bojunga Klaudius and Dietz Carl: Deutsche Bildung : drei Reden. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Meyer Theodor and Binder Hermann: Deutsche Dichter und Schriftsteller in der Schule. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Jancsó I.: Deutsches Archiv für klinische Medicin. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Sue Eugène: Deux histoires. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Csillik Bertalan and Koelle George B.: Developmental histochemistry of the autonomic ground plexus. In: Kolligátum. pp. 177-180.

Harte Bret: Die Ausgestoszenen von Poker flat. In: Kolligátum. pp. 143-170.

Klein Hermine: Die Bistritzer Mundart. In: Kolligátum. pp. 145-312.

Klein Hermine and Orend Misch: Die Bistritzer Mundart : Verglichen mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs. In: Kolligátum. pp. 1-144.

Buza László: Die Entstehung der tschechoslowakischen Republik im Lichte des Völkerrechts : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 109-119.

Botár J. and Becker András: Die Fasernstruktur der Herznerven beim Maki-Affen : mit 14 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 494-500.

Harte Bret: Die Iliade von Sandy-Bar. In: Kolligátum. pp. 115-141.

Trautwein Paul: Die Memoiren des Dikaios : eine Quelle des herodoteischen Geschichtswerkes. In: Kolligátum. pp. 527-566.

Melichar Erwin: Die Rückstellungsansprüche der gesetzlich anerkannten Kirchen in Österreich. In: Kolligátum. pp. 75-90.

Petrovits L. and Szabó Z.: Die Technik der Gummiinjektion. In: Kolligátum. pp. 33-48.

Levy Paul: Die Verwertung der Mundarten im Deutschunterrichte höherer Lehranstalten unter besonderer Berücksichtigung des Elsässischen. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Petrovits L. and Szabó Z.: Die arteielle Versorgung der Gliedmassennerven : mit 16 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 391-406.

Die hellenischen Staatsformen. In: Kolligátum. pp. 1-148.

Rasp Karl: Die im Deutschen Reiche für die Statistik der Unfall- und Krankenversicherung bestehenden Einrichtungen. In: Kolligátum. pp. 17-61.

Buza László: Die juristische Natur der Anerkennung im Völkerrecht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Melichar Erwin: Die kirchliche Immunität nach österreichischem Recht. In: Kolligátum. pp. 65-86.

Bidermann Hermann Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum. pp. 1-13.

Bidermann Hermann Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum, (1862). pp. 39-87.

Csekey István: Die verfassungsrechtlichen Reformen in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 489-505.

Diákélet. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Dolgozatok a Szegedi Orvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Intézetéből = Mitteilungen aus dem Anatomisch-Histologischen Institut der Universität in Szeged (Ungarn) = Publications from the Institutes of Anatomy and Histology University of Szeged (Hungary) = Soobŝenii iz Anatomičesko-Gistologičeskogo Instituta Universiteta g Seged (Vengriâ) : 1949-1959 : 9. köt. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Buza László: Dr. Buza László... véleményes jelentése dr. Goltner Dénes... úrnak a magyar közjogból egyetemi magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái 1969-1972 : [kolligátum tartalomjegyzéke]. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái III. : 1972-1973. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Dušek Jaroslav and Boutet M. and Csapó Zsolt and Róna György: Early changes, development, and repair of isoproterenol-incuced myocardial necrosis: a comparative electron microscopic study on ventricular and atrial lesions. In: Kolligátum. pp. 172-182.

Botár J.: Edin" nov" prinos" k'm' inervaciâta na s"rdceto ; Ein neuer Beitrag zur innervation des Herzens. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Láng Jenő and Barbarics Éva and Lázár János and Jánoki Győző and Papós Miklós and Csernay László: Effects of labeling conditions and formulation of kit on in vitro stability of 99m-Tc-d,1-HM-PAO. In: Kolligátum. p. 1.

Gál Gyula: Egy bűdszentmihályi parasztház. In: Kolligátum. pp. 44-55.

Vidákovits Kamilló: Ein einfacher Verband zur Verhütung und Heilung des Mastdarmvorfalles der Kinder. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Pólay Elemér: Einfluss der Pandektistik auf die Ungarische Privatrechtswissenschaft : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 175-196.

Böker Hans and Dobzhansky Theodosius: Einführung in die vergleichende biologische Anatomie der Wirbeltiere ; Die genetischen Grundlagen der Artbildung. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Kása Péter and Csillik Bertalan: Electron microscopic localization of Cholinesterase by a copper-lead-thiocholine technique. In: Kolligátum. pp. 1345-1349.

Herpay S. and Schneider I. and Csapó Zsolt: Elektromyographische und muskelbioptische Untersuchungen beim rezidivierenden Erysipel : Herrn Professor L. Szodoray zum 70. Geburtstag. In: Kolligátum. pp. 193-200.

Mihálik P. von: Embryotopographische Untersuchungen über die Entwicklung des Sympathicus : mit 7 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 169-176.

Hugo Victor: En voyage Alpes et Pyrénées. In: Kolligátum. pp. 1-120.

Hugo Victor: En voyage France et Belgique : Bretagne et Normandie : 1834-1835-1836. In: Kolligátum. pp. 1-104.

Mangold Lajos: England. In: Kolligátum. pp. 171-204.

Mangold Lajos: England : 1883-1884. In: Kolligátum. pp. 171-212.

Nothnagel Hermann: Epilepsie und Eklampsie. In: Kolligátum. pp. 177-284.

Pope Alexander: Epistle I-IV. In: Kolligátum. pp. 128-167.

Harte Bret: Er luchte eine Stelle. In: Kolligátum. pp. 37-69.

Szalay László: Erdély és a Porta : 1567-1578. In: Kolligátum. pp. 1-373.

Erste Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 994-1040. In: Kolligátum. pp. 18-43.

Farina Salvatore: Erősebb a szerelemnél : regény. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Nagy Iván: Európa kisebbségei : nemzetiségi statisztikai vázlat. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Tószegi Anna and Horváth Éva and Korpássy Béla: Experimentelle Untersuchungen an Präneoplastischen Rattenlebern mit besonderer Rücksicht auf enzymhistochemische und mitochondriale Verländungen ; Über einige Zeichen von Eisenstoffwechselstörungen im Verlauf experimenteller Hepatokarzinogenesen. In: Kolligátum. pp. 129-134.

Schimert J.: Experimentelle Untersuchungen über die transneuronale Degeneration : mit 2 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 148-152.

Extrait du mémoire du gouvernement hongrois adressé le 29 novembre 1927 au Conseil de la Société des Nations exposant les raisons qui lui rendent impossible l'acceptation des trois principes des juristes du Comité des Trois dans l'affaire du rappel, par la Roumanie, de son arbitre national du tribunal arbitral mixte roumano-hongrois. In: Kolligátum. pp. 1-13.

Kósa Ferenc: Falsche Anschuldigung zur Verschleierung autoerotischer Handlungen. In: Kolligátum. pp. 106-110.

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 107-129.

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 130-159.

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 243-261.

Goldscheid Rudolf: Friedensbewegung und Menschenökonomie. In: Kolligátum. pp. 1-64.

From subject to citizen. In: Kolligátum. pp. 270-319.

Frecskay János: Fésüsmesterség. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Kiss Ferenc: Gedächtnisrede auf Michael von Lenhossék. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Hildebrand Rudolph and Lyon Otto: Gesamtübersicht über die Jahrgange 1-27. In: Kolligátum. pp. 1-26.

Baló József and Korpássy Béla: Gleichzeitiges Vorkommen von Warzen und Ösophagus-Leukoplakie. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Leibniz Gottfried Wilhelm: God, Evil and the Best of All Possible Worlds. In: Kolligátum, (19uu). pp. 12-15.

Bühler Ottmar: Grundsätzliche Fragen der Neuordnung der Finanzgerichtsbarkeit : unter Ausblick auf die Regelungen in England und USA : Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 7. März 1958. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Binder Hermann: Grundzüge und Beispiele für die Behandlung moderner Prosa im deutschen Unterricht an Oberklassen. In: Kolligátum. pp. 31-58.

Kresz Mária: Gyermekélet és játék Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 45-62.

Halottvirrasztás Nyírgyulajban. In: Kolligátum. pp. 208-211.

Duclos Jacques: Harc a békéért. In: Kolligátum. pp. 42-56.

Dahlem Franz: Harcban Nyugat-Németországért és Nyugat-Berlinért. In: Kolligátum. pp. 57-72.

Miskolczy Dezső and Dancz Márta: Hemiatrophie mit Hemiparkinsonismus. In: Kolligátum. pp. 194-204.

Varga Gyula and Varga László and Piukovich István and Szontágh Ferenc: Hepatic activity in rats treated with gestagen. In: Kolligátum. p. 1.

Horváth Éva and Sólyom Antal and Korpássy Béla: Histochemiai és biochemiai vizsgálatok heveny csersavmérgezésben. In: Kolligátum. pp. 466-475.

Horváth Éva and Bartók István and Domján Gyula: Histochemical analysis of different enzymes in subtotally hepatectomized rats with carbon tetrachloride cirrhosis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 1.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 21-28.

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 45-59.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 61-74.

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 75-87.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 89-143.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 159-179.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 181-212.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 213-229.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 231-239.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 241-244.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence : Notes. In: Kolligátum. pp. 75-110.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 29-43.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 145-158.

Hugo Victor: Histoire littéraire. In: Kolligátum. pp. 163-205.

Zolnai Béla: Homokra épülő parnasszus. In: Kolligátum. pp. 7-14.

Matkó Ferenc: Hortobágyi juhászanekdóták. In: Kolligátum. pp. 158-159.

Kahán Ágost and Szücs Zsuzsanna and Csapó Gábor and Sövényi Ervin: Hypophysistáji röntgenbesugárzás hatása a diabeteses retinopathiára : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 127-134.

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Hároméves gyermek halála éretlen mákfejek fogyasztása után. In: Kolligátum. pp. 14-15.

I. E. Repin : sbornik dokladov i materialov. In: Kolligátum. pp. 1-134.

Rákóczi Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 1. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Rákóczi Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 2. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

II. Rákóczi Ferencz bujdosása : 1710. In: Kolligátum. pp. 1-20.

III. Bűnös kísérletek élő embereken. In: Kolligátum. pp. 30-45.

Melczer Miklós: A IV, nemibetegség (lymphogranuloma inguinale. Nicolás-Favie-lcór) kórismézése. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Kósa Ferenc and Jobba György: Idegen kéz okozta égési halál. In: Kolligátum. pp. 67-70.

Nyírő Gyula: Ideggyógyászati jegyzet : 7-8. szám. In: Kolligátum. pp. 1-89.

Sokondi Sándor and Varga L. and Szabó Éva and Dobozy A. and Ormos Jenő: Immunological findings in different types of glomerulonephritis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 286.

Pólay Elemér: "Iniuria dicitur, quod non iure fit" : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 321-329.

Bellomo Manlio: Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma? In: Kolligátum. pp. 137-181.

Galli Lóránt and Nagy Márta: Intravitrealis haemolysis : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 75-84.

Marofka Ferenc and Bari Ilona and Nádasdi Tibor: Invazív diagnosztikai eljárások vesetranszplantáltak esetében. In: Kolligátum. pp. 19-20.

Gerzanits Pál: Isohaemagglutinatiós vizsgálatok különböző korú fetusokon. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Csapó Zsolt and Dušek Jaroslav and Róna György: Jellegzetes myofilamentum és discus intercalaris elváltozások isoproterenol adása után patkány szívizmában. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Mendheim Max: Johann Ludwig Uhland. In: Kolligátum. pp. 1-109.

Kresz Mária: Játékok. In: Kolligátum. pp. 63-71.

Kant und Rousseau. In: Kolligátum. pp. 3-61.

Karácsonyi és újévi népszokások Szakolyban. In: Kolligátum. pp. 172-184.

Kolozsvári dr-i értekezések : [kéziratos tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. p. 1.

Jordan David Starr: Krieg und Mannheit. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Csapó Zsolt and Kuthy Enikő and Lantos Judit and Ormos Jenő: Kísérletes malacoplakia vesében. In: Kolligátum. pp. 56-64.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem II. In: Kolligátum. pp. 6-18.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem III. In: Kolligátum. pp. 18-66.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem IV. In: Kolligátum. pp. 66-80.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem V. In: Kolligátum. pp. 80-103.

Scholtz Albert: Közép-Európa középső része : A svajczi köztársaság ; A német császárság ; Liechtenstein fejedelemség. In: Kolligátum. pp. 68-86.

Polner Ödön: La Costituzione attuale dell'Ungheria. In: Kolligátum. pp. 3-49.

Sue Eugène: La Vigie De Koat-Ven : roman maritime (1780-1830). In: Kolligátum. pp. 1-136.

Sue Eugène: La coucaratcha. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Sue Eugène: La salamandre. In: Kolligátum. pp. 1-56.

Lakodalmi szokások Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 185-207.

Landra Guido: Le dédoublement des ganglions spinaux de la région lombaire chez l'homme. In: Kolligátum. pp. 839-842.

Sue Eugène: Le morne-au-diable. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Kovács István: Les Tendances Actuelles de la Répartition des Fonctions Législatives Entre le Parlement et le Gouvernement. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Antalffy György: Les méthodes d'analyse fondées sur la théorie de l'État et du droit des phénomènes de l'État et de l'administratio. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Modliński Eugeniusz: Les problèmes de la législation polonaise sur la sécurité du travail. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Magyar Jogász Szövetség alakuló közgyűlése 1948. In: Kolligátum. pp. 1-51.

Magyar Jogász Szövetség alapszabályai. In: Kolligátum. pp. 1-15.

Kármán Elemér: A Magyar Jogászegylet tagjai 1901-1902. In: Kolligátum. pp. 1-24.

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság VII. tudományos ülése 1925 november 30-án. In: Kolligátum. pp. 1-2.

A Magyar Urulogiai [!Urológiai] Társaság üléseinek jegyzőkönyve 1925-1929. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Kiss Albert: Magánjogunk alakulása a jogegyenlőségi magyar államban. In: Kolligátum. pp. 1-35.

Vainiotalo Pirjo and Pihlaja Kalevi and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Mass spectrometry of some 2-N-phenylimino-perhydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 938-939.

Nawiasky Hans: Max von Seydel. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Megemlékezések Tóth Károly haláláról. In: Kolligátum. pp. 26-27.

Balogh Elemér: Megfigyelések a hortobágyi csikós és a ménes pusztai életéből. In: Kolligátum. pp. 92-95.

Révai József: Megvédjük a békét! In: Kolligátum. pp. 29-41.

Aigner Lajos: Mikes Kelemen. In: Kolligátum. pp. 1-208.

Mikes Kelemen: Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Cserei Mihály: Miklósvárszéki nagyajtai Cserei Mihály históriája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Mindszenti Gábor: Mindszenthi Gábor naplója ; Szemelvények altorjai báró Apor Péter "Metamorphosis Transilvaniae" czímű művéből. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Harte Bret: Misz Mir : nach dem Englischen von Charlotte Bronte : Parodie. In: Kolligátum. pp. 109-131.

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Modellkísérletek a köldökgyűrű kialakulásának tanulmányozására : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 421-425.

Stifter Adalbert: Moderne Klassiter : Deutsche Literaturgeschichte der neueren Zeit in Biographien, Kritisen und Proben. In: Kolligátum. pp. 1-100.

Durkheim Émile: Montesquieu and Rousseau : forerunners of sociology. In: Kolligátum. pp. 48-61.

Ormos Jenő and Veress L. and Gál György and Németh A.: Morphology of acute renal insufficiency after conservative treatment and after treatment with the artificial kidney ; Erfahrungen über autopische Nierenbefunde nach Haemodialyse : [absztrakt]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Harte Bret: Mr. Midshipman brisig : nach dem Englischen des Captain Marryat : Parodie. In: Kolligátum. pp. 89-107.

Harte Bret: Muck - a - muck : nach Fenimore Cooper : Parodie. In: Kolligátum. pp. 71-88.

Kiss Ferenc: Multiplication expérimentale des cellules dans les ganglions périphériques. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Polner Ödön: A Mária Terézia-Rend közjogi jellege : Felolvasta a II. osztály 1933. december 4.-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Salamon Ferenc: Mátyás király egyeteme. In: Kolligátum. pp. 321-339.

Mémoire au sujet des violations de droit commises par le régime roumain en transylvanie contre les minorités nationales, de religion et de race. In: Kolligátum. pp. 1-115.

A Nemzetközi Jogi Egyesület XXXVIII. konferenciája : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-61.

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus: Nussknacker und Mausekönig : ein Märchen. In: Kolligátum. pp. 1-71.

Reimann Max and Dahlem Franz: A Nyugatnémet Kommunista Párt harca. In: Kolligátum. pp. 1-71.

Gerlei Ferenc: Nécrose du foie consécutive a l'empoisonnement par la thyroxine. In: Kolligátum. pp. 554-560.

Népi találós kérdések Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 162-164.

Modliński Eugeniusz: O przemianach inspekcji pracy i orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach ze stosunku pracy. In: Kolligátum. pp. 481-494.

Orvosi hetilap 1962. 103. No. 33. idegennyelvű rezüméi. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Orvosi hetilap : 1962. 103 No 50. : [absztraktok]. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Hevesi Illés: Paper on enforcement abroad of judgments and arbitral decrees : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-19.

Sanderson F. R.: Paper on foreign companies in Egypt : read at Budapest on september 25th, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Kölcsey Ferenc: Parainesis. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Oláh István: Paszab község emberföldrajzi leírása. In: Kolligátum. pp. 25-43.

Sue Eugène: Paula Monti : ou L'Hotel Lambert ; Le Parisien en mer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Sue Eugène: Plik et Plok. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Modliński Eugeniusz: Podstawowe kierunki uporządkowania prawa pracy. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Poetilc von Wilhelm Scherer. Berlin, Weidmännische Buchhandlung, 1888. In: Kolligátum. pp. 314-318.

Voltaire : Poème sur le désastre de Lisbonne. In: Kolligátum. pp. 74-81.

Schlieper Carl: Praktikum der Zoophysiologie. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Turgenev Ivan Sergeevič: Premier amour. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Harte Bret: Prinzessin Bob und ihre Freunde. In: Kolligátum. pp. 37-67.

Irk Albert: Probleme der Völkerrechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Dabinović Antun: Quand la Dalmatie est-elle passée sous la juridiction du patriarche de Constantinople? In: Kolligátum. pp. 13-37.

Volterra Edoardo: Recensione. In: Kolligátum. pp. 377-385.

Visky Károly: Recensione a Giuseppe Gandolfi, Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano. In: Kolligátum. pp. 256-265.

Földi Mihály and Szeghy Gergely and Csanda Endre: Relief of papilloedema by blockade of the stellate ganglion. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Auer Pál: Revision of treaties. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Richards vier Bücher Geschichten : Das vierte Buch. In: Kolligátum. pp. 53-68.

Rousseau. In: Kolligátum. pp. 105-111.

Karácsony Gizella and Szabó M. and Varga L.: Ruptur eines angeborenen Aneurysmas des Sinus Valsalvae : mit 3 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 434-439.

Tóth József and Bagin Gyula: Rétközi népmesék. In: Kolligátum. pp. 149-154.

Stein Peter: Sabino contra labeone : due tipi di pensiero giuridico romano. In: Kolligátum. pp. 55-67.

Schematismus Cleri Archidioecesis Colocensis et Bacsiensis ad Annum Christi 1914. In: Kolligátum. pp. 1-208.

Daudet Alphonse Louis Marie: Souvenirs d'un homme. In: Kolligátum. pp. 1-243.

Bachrach Dénes and Korpássy Béla: Structural changes in the adrenal cortex and the anterior hypothalamic nuclei in dehydration and rehydration = Cambiamentos structural in le cortice e le nucleos hypothalamic anterior in dehydration e rehydration. In: Kolligátum. pp. 75-76.

Kussmaul Adolf: Störungen der Sprache : Register. In: Kolligátum. pp. 267-301.

Sipos Károly: Sulfamid-készítmények szerepe a kankó gyógyításában. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Szalárdi János: Szalárdi János Siralmas krónikája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Karikás József: Szamosbecsi népmesék. In: Kolligátum. pp. 155-157.

Issekutz Béla and Menyhárt Gáspár and Somogyi Szilveszter: Szeged gyásza. In: Kolligátum. pp. 22-25.

Gellért Albert and Gerzanits Pál: A Szegedi Egy.-barátok Orvosi Szakosztályának március 7-i ülése : különlenyomat. In: Kolligátum. p. 1.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei XIV. : 1966-1968 : index. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Szegedi tanítványai. In: Kolligátum. p. 1.

Lukácsy Miklós: Szinházunk [színházunk] villamos világitása [világítása]. pp. 1-11.

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kálmán Alajos and Argay Gyula: Sztereoizomer l,3-benzoxazino-l,3- és 3,1-benzoxazinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 109-114.

Tartalom : [kézirat]. In: Kolligátum. p. 1.

Sue Eugène: Thérèse Dunoyer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Muhi János and Alföldi Imre and R. Porkoláb János: Tiszadobi népmondák. In: Kolligátum. pp. 160-161.

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Tod eines dreijährigen Kindes nach dem Genuss von unreifen Mohnkapseln : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-7.

Váczy János: Tompa Mihály emlékezete születésének századik fordulóján. In: Kolligátum. pp. 1-27.

Hinrichs Uwe: Tonische Halsreflexe bei einer Meningo-Encephalitis. In: Kolligátum. pp. 184-193.

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Stájer Géza: Transformation of alicyclic cis- and trans-1,2-disubstituted 1,3-difunctional compunds. : preparation and some aspects of condensed-skeleton saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 12-16.

Schimert J.: Transplantation sympatischer Ganglien : mit 6 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 173-182.

Nagy Miklós: Tétlen község egészségügyi viszonyai. In: Kolligátum. pp. 56-61.

Moór Gyula: Tóth Károly. In: Kolligátum. pp. 15-18.

Tetétleni Ármin: Törvény vagy hazugság? : az ex-lexről és a feloszlatásról. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Nagy Attila and Fodor László: Tüdőtumort utánzó lipoid pneumonia esete. In: Kolligátum. pp. 346-350.

Jancsó Miklós: Ueber eine in der Universitätsklinik entstandene Malaria- Hansendemie. In: Kolligátum. pp. 471-502.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 81-136.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 129-152.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 132-154.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 143-154.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 153-210.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 165-218.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 191-246.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 217-250.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-258.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-270.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-272.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 227-337.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 229-260.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 275-312.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 281-300.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 287-304.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 347-354.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 399-446.

Mangold Lajos: Ungarn (1896/7.). In: Kolligátum. pp. 303-352.

Mangold Lajos: Ungarn (1898/9.). In: Kolligátum. pp. 385-449.

Mangold Lajos: Ungarn (1901/2.). In: Kolligátum. pp. 307-400.

Mangold Lajos: Ungarn (1907.). In: Kolligátum. pp. 317-399.

Galli Lóránt: Untersuchungen über die Toleranz von Acrylatlinsen bei aphakischen Kaninchen : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 111-125.

VII. Befejezés ; Ítélet. In: Kolligátum. pp. 84-88.

Zay Imre: Van-e királykérdés? : az illegitim legitimizmus. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Eulenburg Albert: Vasomotorisch-thropische Neurosen : Bd. 12/2. In: Kolligátum. pp. 1-29.

Verhandlungen bei der Gründung des Deutschen Germanisten-Verbandes. In: Kolligátum. pp. 1-72.

Viro praecellentissimo illustrissimo D. Jo. Paulo de Falkenstein regis saxoniae augustissimi potentissimi amico et ministro rerum sacrarum et scholasticarum clavum gerenti summi honoris insignibus condecorato. In: Kolligátum. pp. 1-145.

Steinwenter Artur: Vis maior in griechischen und koptischen papyri : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 261-271.

Dentzer Bernhard: Von 1198 bis zum Ende des Mittelalters. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Rühlmann P.: Von 911-1198. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Schmitt Jenő: Vázlatok a kategóriáknak physiologico-psychologiai demonstratiójához. In: Kolligátum. pp. 205-218.

Harte Bret: Wie der alte Plunkett heimging : ein ländliches Bild aus Monte flat. In: Kolligátum. pp. 123-161.

Harte Bret: Wie der heilige Chrift nach Simpson's Bar kam. In: Kolligátum. pp. 69-104.

Zrínyi Miklós: Zerinvári Zrinyi Miklós gróf : az török afium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Somló Bódog: Zur Gründung einer beschreibenden Soziologie. In: Kolligátum. pp. 1-50.

Orend Misch: Zur Heimatfrage der Siebenbürger Sachsen : Vergleichung der sieben bürgisch-deutschen Ortsnamen mit denen des übrigen deutschen Sprachgebietes. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Lehoczky Tibor: Zur Klinik und Pathologie der Meningitis chronica cystica circumscripta. In: Kolligátum. pp. 185-198.

Pompéry János: Zwei Frauenherzen. In: Kolligátum. pp. 1-52.

Zweite Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1041-1108. In: Kolligátum. pp. 43-65.

Schaffer Karl: Über das gegenseitige Verhältnis der Neurologie und Psychiatrie. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Emerson Ralph Waldo: Über den Krieg. In: Kolligátum. pp. 1-27.

Mihálik P. von: Über die Entwicklung des Glaskörpers : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 297-320.

Melczer Miklós: Über die Verbreitung des Lymphogranuloma inguinale in Ungarn Schlußwort zu den vorstehenden Bemerkungen Abimeleks. In: Kolligátum. pp. 1065-1066.

Bach E.: Über einen die experimentelle Thyreotoxikose verhütenden Stoff des Pankreas. In: Kolligátum. pp. 443-449.

Brieux Eugène: A bölcső : szinmű [!színmű] 3 felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Hacker Ervin: A büntetőjog és a büntető eljárásjog alakulása a csonka országban 1918-tól 1938-ig. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Bartók István: A cirrhotikus máj regeneratiója histológiai, histochemiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok : kandidátusi értekezés tézisei. In: Kolligátum. pp. 1-10.

Heil Fausztin: A csalárd és vétkes bukás. In: Kolligátum. pp. 1-78.

Kocsár László: A debreceni hentesmesterség. In: Kolligátum. pp. 100-119.

Molnár Sándor: A disznóölés Újfehértón. In: Kolligátum. pp. 96-99.

Immermann Karl: feldolgozásra vár. In: Kolligátum. pp. 1-224.

Vámbéry Rusztem: A fiatalkorúak bírósága a háború alatt és a háború után. In: Kolligátum. pp. 1-91.

Franklin Mitchell: The formulation of the conception of aggression. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Papp László: A föld megmunkálása Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 62-71.

Móczár Ferenc: A genu valgum műtéti módjairól. In: Kolligátum. pp. 1-12.

A genymellnek egy újabb kezelésmódja. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Berényi József and Szőnyi Ferenc: A gége solitaer neurinomája. In: Kolligátum. pp. 176-182.

Zahariadesz Nikosz: A görög kommunisták új feladatai. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Ormos Jenő: A halálos daganatembóliák. In: Kolligátum. pp. 1601-1606.

Csapó Zsolt and Gervain Mihály: A here malakoplakiája. In: Kolligátum. pp. 86-92.

Gerzanits Pál: A hivatásszerű versenylovaglás hatása a fejlődő test morphologiai [!morfológiai] kialakulására : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 91-112.

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 113-125.

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 126-134.

Kémeri Nagy Kálmán: A kender megmunkálása Csengersimában. In: Kolligátum. pp. 120-142.

Wolf Jenőné Déri Erzsébet and G. Halász Klára: A kisded játékos német oktatása öntevékenységi alapon ; Gyakorlati nevelési tanácsok : anyáknak, nevelőknek és német játszó otthonok vezetőinek 1. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Fábrik Emese: A köldök körüli demarkációs lobgát vizsgálata az élveszülöttség szempontjából. In: Kolligátum. pp. 82-83.

Buza László: A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. In: Kolligátum. pp. 3-27.

Sárffy Andor: A közkövetelések elsőbbsége a végrehajtási eljárásban. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Végh József: A középiskolai táj és népkutatás módszere. In: Kolligátum. pp. 7-24.

Mikó Sándor: A lóra vonatkozó népi ismeretek Nagylétán. In: Kolligátum. pp. 72-91.

Winkler József: A mi dekatholizált egyetemünk I. In: Kolligátum. pp. 1-24.

Winkler József: A mi dekatholizált egyetemünk III. In: Kolligátum. pp. 59-151.

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Önakasztás megállapítása motorbaleset utáni cselekvőképesség tisztázása alapján. In: Kolligátum. pp. 108-110.

Zentai Etelka: A nevelés Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 39-44.

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: A nikotinmérgezés szövettani elváltozásairól. In: Kolligátum. pp. 11-12.

A november 18-iki képviselőházi határozat : jogi tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Kolosváry Bálint: A perjog filozófusa. In: Kolligátum. pp. 19-21.

Beöthy Zsolt: A poetika útja és czélja. In: Kolligátum. pp. 161-173.

Nagy Dezső: A politikai párt jogi személyisége. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Szászy István: The protection of acquired private rights of foreigners in international law. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Réthey Ferenc: A párisi Egyezmények nemzetközi magánjogi rendelkezései. In: Kolligátum. pp. 1-42.

Csánki Dezső: A renaissance és Mátyás király : második és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 392-417.

Csánki Dezső: A renaissance és Mátyás király. In: Kolligátum. pp. 222-417.

Kahán Ágost and Török Éva: A retina funkcionális sulfamidártalma. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Pikler Gyula: Érzéklés és ébredés. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Ormos Jenő: A sacroccygealis teratomákról, különös tekintettel malignisatiojukra. In: Kolligátum. pp. 31-37.

Karácsony Gizella and Szabó Mihály and Varga László: A sinus valsalvae veleszületett aneurysmájának megrepedése. In: Kolligátum. pp. 1754-1761.

Rousseau Jean-Jacques: The social contract. In: Kolligátum. pp. 29-127.

Hadady Barna: A szamosbecsi fonó. In: Kolligátum. pp. 143-148.

Ormos Jenő and Engelhardt József and Gál György: A szegedi chronicus haemodialysis program során elhaltak boncolási eredményei. In: Kolligátum. pp. 1644-1652.

Kahán Ágost: A szem biokémiájának gyakorlati vonatkozásairól : 1. rész, könny, cornea, lencse : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 37-56.

Kovács Erzsébet: A sárközi nép családi és vallásos életéről. In: Kolligátum. pp. 7-20.

Kovács Ágnes: A sárpilisi "nagyleány". In: Kolligátum. pp. 21-38.

Kahán Ágost and Pápai Ibolya: A terramycin szemkenőcs hatásosságáról : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 205-210.

Útmutató Komárom vármegye, vár ész szab. kir. város rövid ismertetésével. In: Kolligátum. pp. 1-110.

Beöthy Zsolt: A tragikum új elmélete. In: Kolligátum. pp. 409-431.

Sichermann Bernát: The unification of the laws concerning bills of exchange : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 5-17.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 17-29.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 55-75.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 76-86.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 87-88.

Jancsó Miklós: A váltólázas vesegyulladás. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Schlink Edmund: The witness of the church of god amid the disorder of man. In: Kolligátum. pp. 1-9.

This list was generated on 2024. május 22. 16:04:48 CEST.