Browse by Projects

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 427.

Márkus, Antal: Adalékok Budapest nagyvárosias kialakulásához 1880—1940. között : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-43.

Halmai, Gábor: Adalékok a szabadságjogok új szabályozásáról. In: Kolligátum. pp. 147-154.

Szeghy, Gergely: Adatok a cornea kórélettanához, II. : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 63-70.

Szeghy, Gergely: Adatok a cornea kórélettanához. I. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Adatok a húgycső-hasadéknak és a húgyhólyag-kitüremlésnek (epispadiasis et ectopia vesicae urinariae) műtevéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Juhász, Karolin and Kahánné László, Ilona and Mindszenti, Ilona and Kahán, Ágost: Adatok a könnylizozim eredetéhez : a Harder mirigy lizozim-tárolása. In: Kolligátum. pp. 453-459.

Kocsis, Antal Gábor: Adatok a regio pterygoidea tájbonctanának stomatologiai tanulságaihoz : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Kósa, Ferenc and Jobba, György: Adatok a „bolus-halál" kérdéséhez : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 158-162.

Kindlovits, Kálmán: Agrárjogunk és a földhözjuttatottak jogvédelme. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Agysértésekről. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Agytályogokról különös tekintettel azok kezelésére. In: Kolligátum. pp. 1-9.

[Ajánlás]. In: Kolligátum. p. 1.

Ficzere, Lajos: Alkotmány, gazdaság, reform. In: Kolligátum. pp. 175-180.

Zimmermann, R.: Allgemeines sowie Vereinzeltes aus dem Altertum. In: Kolligátum. pp. 187-195.

Capogrossi Colognesi, Luigi: Appunti sulla "quasi possessio iuris" nell'opera dei giuristi medievali. In: Kolligátum. pp. 67-127.

Archiv für Dermatologie und Syphilis : 176. Band. 1. Heft : [tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Sue, Eugène: Arthur : journal d'un inconnu. In: Kolligátum. pp. 1-120.

Frecskay, János: Asztalosmesterség.

Sue, Eugène: Atar-Gull. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Földes, Vilmos and Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet and Rengei, Béla and Ferke, András: Atomabsorptions- spektrometrische Untersuchung des Gehaltes an anorganischen Substanzen von Skelettbefunden zur Ermittlung der Dauer des Begrabenseins in der Erde. In: Kolligátum. pp. 104-112.

Pólay, Elemér: Aurelius Arcadius Charisius der Nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 183-230.

Olt, Károly and Antos, István: Az 1951. évi költségvetés : Olt Károly pénzügyminiszter és Antos István államtitkár beszéde az Országgyűlésen. In: Kolligátum. pp. 1-31.

Jakab, Elek: Az Erdélyi Muzeum [!Múzeum]-egylet alakító gyűlése : (november 23-26-kán 1859.).

Szász, Károly: Az aesopi meséről.

Vargha, Ferenc: Az esküdtbíróság tévedése. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Ormos, Jenő and Korpássy, Béla: Az intracranialis daganatok extracerebralis áttétképződésének hiányára vonatkozó kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. p. 1.

Melczer, Miklós: Az iskoláskorban gyakrabban, előforduló bőr- és nemibetegségek ; A középiskolai tanulók sexual-higienés nevelése. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Bene, Lajos: Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei. In: Kolligátum. pp. 1-47.

Kilényi, Géza: Az államszervezet az alkotmányban. In: Kolligátum. pp. 95-102.

Az új helyzet és feladataink : a Görög Kommunista Párt Központi Bizottsága hatodik plénumának határozata. In: Kolligátum. pp. 52-64.

Baderborner Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1109-1137. In: Kolligátum. pp. 66-78.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 9-41.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 43-58.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 58-65.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 65-77.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 91-102.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 102-107.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 107-114.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 115-126.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 126-132.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 264-268.

Schaffer, Karl: Begabung und Gehirn. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Zahajszky, E.: Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung des N. oculomotorius des N. trochlearis und des motorischen N. trigeminus. In: Kolligátum. pp. 315-332.

Beöthy, Zsolt: Bessenyei György : : Harmadik és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 20-66.

Beöthy, Zsolt: Bessenyei György : első közlemény. In: Kolligátum. pp. 161-180.

Beöthy, Zsolt: Bessenyei György : második közlemény : II. Bessenyei és Voltaire. In: Kolligátum. pp. 344-377.

Roder, Alajos: Biblia történet : iskolai könyvül nagyobb gyermekek számára. In: Kolligátum. pp. 1-209.

Frecskay, János: Bodnár- vagy kádármesterség.

Fritz, Singer: Briefe eines Junggesellen : Stimmungsbilder. In: Kolligátum. pp. 1-82.

Sidebotham, Herbert: British policy and the Palestine mandate, our proud privilege : a memorandum. In: Kolligátum. pp. 1-36.

Brodarics, István: Brodarics históriája a mohácsi vészről. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Frecskay, János: Bádogosmesterség.

Beöthy, Zsolt: Báróczi Sándor : első közlemény : I. Báróczi pályája. In: Kolligátum. pp. 161-184.

Beöthy, Zsolt: Báróczi Sándor : második és utolsó közlemény : III. Calprenédetól Marmontelig. - Báróczi többi fordítása. In: Kolligátum. pp. 374-403.

Frecskay, János: Bőrgyártás.

Byron, George Gordon: Childe Harold's pilgrimage : dritter und vierter Gesang. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Hackmann, H.: China. In: Kolligátum. p. 338.

Hackmann, H.: China. In: Kolligátum. p. 400.

Frecskay, János: Csizmadia-, czipész- és vargamesterség.

En-Lai, Csu: Csu En-Lai beszéde a szovjet-kínai szerződés aláírásakor. In: Kolligátum. pp. 30-32.

Gábos, Dénes and Nagy, Ifj. Ferenc: Csököly község monografiája. - Bisse község monografiája. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Turgenev, Ivan Sergeevič: Csöndes vidékiek : elbeszélés. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Dajkarímek, kiolvasó- és gúnyversek, gyermekmondókák Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 165-171.

Harte, Bret: Das Christgeschenk, welches Rupert zufiel : eine Geschichte für kleine Soldaten. In: Kolligátum. pp. 105-121.

Haenel, Albert: Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne. In: Kolligátum. pp. 97-358.

Somló, Bódog: Das Problem der Rechtsphilosophie. In: Kolligátum. pp. 1054-1059.

Weber, Karl Julius: Das Weib : aus "Demokritos : oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen". In: Kolligátum. pp. 1-103.

Eichler, Hermann: Das Wesen des Gesetzes : phänomenologische Betrachtungen. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Bakay, L. v.: Das chromaffine System der Harnblase des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Innervation. In: Kolligátum. pp. 131-142.

Mayer-Maly, Theo: Das römische Recht im Recht der Neuzeit und der Gegenwart. In: Kolligátum. pp. 183-194.

Juhász, Karola and Kahánné László, Ilona and Mindszenti, Ilona and Kahán, Ágost: Data about the origin of tears' lysozyme and its storage in Harder's glands. In: Kolligátum. pp. 461-462.

Bara, Dénes and Bőti, Zsuzsanna: Data on the enzyme histochemistry of the ependyma lining the infundibular and inframammillary recesses of the third cerebral ventricle, with special regard to the connexions of the tanycytes. In: Kolligátum. pp. 76-88.

Antalffy, György: De l'objet et la méthode de la science traitant l'histoire des thèses politico-juridiques. In: Kolligátum. pp. 1-26.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 1-35.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 36-73.

Jókai, Mór: Debreczen [Debrecen!]. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Kahán, Ágost and B. Juhász, Karola and Bauer, Nándor: Degeneratio vitreoretinalis, a fiatalok üvegtesti vérzéseinek egyik oka. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége 1948. évi prágai kongresszusa. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Steinthal, Heymann: Der Durchbuch der subje ctiven Persönlichkeit bei den Griechen. In: Kolligátum. pp. 279-342.

Harte, Bret: Der Poet von Sierra Flat. In: Kolligátum. pp. 67-92.

Harte, Bret: Der Roman des Madronnothales. In: Kolligátum. pp. 39-65.

Harte, Bret: Der Spuk-Mann : nach Charles Dickens : Parodie. In: Kolligátum. pp. 133-152.

Fried, Alfred Hermann: Der Weg zum Weltfrieden im Jahre 1913 : Pazifistische Chronik. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Harte, Bret: Der verlorene Sohn. In: Kolligátum. pp. 93-113.

Kluge, Friedrich and Bojunga, Klaudius and Dietz, Carl: Deutsche Bildung : drei Reden. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Meyer, Theodor and Binder, Hermann: Deutsche Dichter und Schriftsteller in der Schule. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Jancsó, I.: Deutsches Archiv für klinische Medicin. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Sue, Eugène: Deux histoires. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Csillik, Bertalan and Koelle, George B.: Developmental histochemistry of the autonomic ground plexus. In: Kolligátum. pp. 177-180.

Harte, Bret: Die Ausgestoszenen von Poker flat. In: Kolligátum. pp. 143-170.

Klein, Hermine: Die Bistritzer Mundart. In: Kolligátum. pp. 145-312.

Klein, Hermine and Orend, Misch: Die Bistritzer Mundart : Verglichen mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs. In: Kolligátum. pp. 1-144.

Buza, László: Die Entstehung der tschechoslowakischen Republik im Lichte des Völkerrechts : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 109-119.

Botár, J. and Becker, András: Die Fasernstruktur der Herznerven beim Maki-Affen : mit 14 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 494-500.

Harte, Bret: Die Iliade von Sandy-Bar. In: Kolligátum. pp. 115-141.

Trautwein, Paul: Die Memoiren des Dikaios : eine Quelle des herodoteischen Geschichtswerkes. In: Kolligátum. pp. 527-566.

Melichar, Erwin: Die Rückstellungsansprüche der gesetzlich anerkannten Kirchen in Österreich. In: Kolligátum. pp. 75-90.

Petrovits, L. and Szabó, Z.: Die Technik der Gummiinjektion. In: Kolligátum. pp. 33-48.

Levy, Paul: Die Verwertung der Mundarten im Deutschunterrichte höherer Lehranstalten unter besonderer Berücksichtigung des Elsässischen. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Petrovits, L. and Szabó, Z.: Die arteielle Versorgung der Gliedmassennerven : mit 16 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 391-406.

Die hellenischen Staatsformen. In: Kolligátum. pp. 1-148.

Rasp, Karl: Die im Deutschen Reiche für die Statistik der Unfall- und Krankenversicherung bestehenden Einrichtungen. In: Kolligátum. pp. 17-61.

Buza, László: Die juristische Natur der Anerkennung im Völkerrecht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Melichar, Erwin: Die kirchliche Immunität nach österreichischem Recht. In: Kolligátum. pp. 65-86.

Bidermann Hermann, Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum. pp. 1-13.

Bidermann Hermann, Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum, (1862). pp. 39-87.

Csekey, István: Die verfassungsrechtlichen Reformen in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 489-505.

Dolgozatok a Szegedi Orvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Intézetéből = Mitteilungen aus dem Anatomisch-Histologischen Institut der Universität in Szeged (Ungarn) = Publications from the Institutes of Anatomy and Histology University of Szeged (Hungary) = Soobŝenii iz Anatomičesko-Gistologičeskogo Instituta Universiteta g Seged (Vengriâ) : 1949-1959 : 9. köt. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Buza, László: Dr. Buza László... véleményes jelentése dr. Goltner Dénes... úrnak a magyar közjogból egyetemi magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái 1969-1972 : [kolligátum tartalomjegyzéke]. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái III. : 1972-1973. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Dušek, Jaroslav and Boutet, M. and Csapó, Zsolt and Róna, György: Early changes, development, and repair of isoproterenol-incuced myocardial necrosis: a comparative electron microscopic study on ventricular and atrial lesions. In: Kolligátum. pp. 172-182.

Botár, J.: Edin" nov" prinos" k'm' inervaciâta na s"rdceto ; Ein neuer Beitrag zur innervation des Herzens. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Láng, Jenő and Barbarics, Éva and Lázár, János and Jánoki, Győző and Papós, Miklós and Csernay, László: Effects of labeling conditions and formulation of kit on in vitro stability of 99m-Tc-d,1-HM-PAO. In: Kolligátum. p. 1.

Gál, Gyula: Egy bűdszentmihályi parasztház. In: Kolligátum. pp. 44-55.

Vidákovits, Kamilló: Ein einfacher Verband zur Verhütung und Heilung des Mastdarmvorfalles der Kinder. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Harte, Bret: Eine Sage aus Sammtstadt und andere Erzählungen. pp. 1-170.

Pólay, Elemér: Einfluss der Pandektistik auf die Ungarische Privatrechtswissenschaft : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 175-196.

Böker, Hans and Dobzhansky, Theodosius: Einführung in die vergleichende biologische Anatomie der Wirbeltiere ; Die genetischen Grundlagen der Artbildung. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Kása, Péter and Csillik, Bertalan: Electron microscopic localization of Cholinesterase by a copper-lead-thiocholine technique. In: Kolligátum. pp. 1345-1349.

Herpay, S. and Schneider, I. and Csapó, Zsolt: Elektromyographische und muskelbioptische Untersuchungen beim rezidivierenden Erysipel : Herrn Professor L. Szodoray zum 70. Geburtstag. In: Kolligátum. pp. 193-200.

Mihálik, P. von: Embryotopographische Untersuchungen über die Entwicklung des Sympathicus : mit 7 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 169-176.

Mangold, Lajos: England. In: Kolligátum. pp. 171-204.

Mangold, Lajos: England : 1883-1884. In: Kolligátum. pp. 171-212.

Nothnagel, Hermann: Epilepsie und Eklampsie. In: Kolligátum. pp. 177-284.

Pope, Alexander: Epistle I-IV. In: Kolligátum. pp. 128-167.

Harte, Bret: Er luchte eine Stelle. In: Kolligátum. pp. 37-69.

Szalay, László: Erdély és a Porta : 1567-1578. In: Kolligátum. pp. 1-373.

Erste Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 994-1040. In: Kolligátum. pp. 18-43.

Farina, Salvatore: Erősebb a szerelemnél : regény. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Frecskay, János: Esztergályosmesterség.

Nagy, Iván: Európa kisebbségei : nemzetiségi statisztikai vázlat. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Tószegi, Anna and Horváth, Éva and Korpássy, Béla: Experimentelle Untersuchungen an Präneoplastischen Rattenlebern mit besonderer Rücksicht auf enzymhistochemische und mitochondriale Verländungen ; Über einige Zeichen von Eisenstoffwechselstörungen im Verlauf experimenteller Hepatokarzinogenesen. In: Kolligátum. pp. 129-134.

Schimert, J.: Experimentelle Untersuchungen über die transneuronale Degeneration : mit 2 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 148-152.

Extrait du mémoire du gouvernement hongrois adressé le 29 novembre 1927 au Conseil de la Société des Nations exposant les raisons qui lui rendent impossible l'acceptation des trois principes des juristes du Comité des Trois dans l'affaire du rappel, par la Roumanie, de son arbitre national du tribunal arbitral mixte roumano-hongrois. In: Kolligátum. pp. 1-13.

Kósa, Ferenc: Falsche Anschuldigung zur Verschleierung autoerotischer Handlungen. In: Kolligátum. pp. 106-110.

Frecskay, János: Fametszés, formametszés és rézmetszés.

Frecskay, János: Fazekasmesterség.

Fedics, Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 107-129.

Fedics, Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 130-159.

Fedics, Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 243-261.

Goldscheid, Rudolf: Friedensbewegung und Menschenökonomie. In: Kolligátum. pp. 1-64.

From subject to citizen. In: Kolligátum. pp. 270-319.

Frecskay, János: Fésüsmesterség. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Kiss, Ferenc: Gedächtnisrede auf Michael von Lenhossék. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Hildebrand, Rudolph and Lyon, Otto: Gesamtübersicht über die Jahrgange 1-27. In: Kolligátum. pp. 1-26.

Baló, József and Korpássy, Béla: Gleichzeitiges Vorkommen von Warzen und Ösophagus-Leukoplakie. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Leibniz, Gottfried Wilhelm: God, Evil and the Best of All Possible Worlds. In: Kolligátum, (19uu). pp. 12-15.

Bühler, Ottmar: Grundsätzliche Fragen der Neuordnung der Finanzgerichtsbarkeit : unter Ausblick auf die Regelungen in England und USA : Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 7. März 1958. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Binder, Hermann: Grundzüge und Beispiele für die Behandlung moderner Prosa im deutschen Unterricht an Oberklassen. In: Kolligátum. pp. 31-58.

Kresz, Mária: Gyermekélet és játék Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 45-62.

Frecskay, János: Gyertyamártás és szappanosmesterség.

Halottvirrasztás Nyírgyulajban. In: Kolligátum. pp. 208-211.

Frecskay, János: Hangszerművesség.

Duclos, Jacques: Harc a békéért. In: Kolligátum. pp. 42-56.

Dahlem, Franz: Harcban Nyugat-Németországért és Nyugat-Berlinért. In: Kolligátum. pp. 57-72.

Miskolczy, Dezső and Dancz, Márta: Hemiatrophie mit Hemiparkinsonismus. In: Kolligátum. pp. 194-204.

Varga, Gyula and Varga, László and Piukovich, István and Szontágh, Ferenc: Hepatic activity in rats treated with gestagen. In: Kolligátum. p. 1.

Horváth, Éva and Sólyom, Antal and Korpássy, Béla: Histochemiai és biochemiai vizsgálatok heveny csersavmérgezésben. In: Kolligátum. pp. 466-475.

Horváth, Éva and Bartók, István and Domján, Gyula: Histochemical analysis of different enzymes in subtotally hepatectomized rats with carbon tetrachloride cirrhosis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 1.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 21-28.

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 45-59.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 61-74.

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 75-87.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 89-143.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 159-179.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 181-212.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 213-229.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 231-239.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 241-244.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence : Notes. In: Kolligátum. pp. 75-110.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 29-43.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 145-158.

Hugo, Victor: Histoire littéraire. In: Kolligátum. pp. 163-205.

Zolnai, Béla: Homokra épülő parnasszus. In: Kolligátum. pp. 7-14.

Matkó, Ferenc: Hortobágyi juhászanekdóták. In: Kolligátum. pp. 158-159.

Kahán, Ágost and Szücs, Zsuzsanna and Csapó, Gábor and Sövényi, Ervin: Hypophysistáji röntgenbesugárzás hatása a diabeteses retinopathiára : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 127-134.

Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet: Hároméves gyermek halála éretlen mákfejek fogyasztása után. In: Kolligátum. pp. 14-15.

I. E. Repin : sbornik dokladov i materialov. In: Kolligátum. pp. 1-134.

Rákóczi, Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 1. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Rákóczi, Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 2. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

II. Rákóczi Ferencz bujdosása : 1710. In: Kolligátum. pp. 1-20.

III. Bűnös kísérletek élő embereken. In: Kolligátum. pp. 30-45.

Melczer, Miklós: A IV, nemibetegség (lymphogranuloma inguinale. Nicolás-Favie-lcór) kórismézése. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Kósa, Ferenc and Jobba, György: Idegen kéz okozta égési halál. In: Kolligátum. pp. 67-70.

Nyírő, Gyula: Ideggyógyászati jegyzet : 7-8. szám. In: Kolligátum. pp. 1-89.

Sokondi, Sándor and Varga, L. and Szabó, Éva and Dobozy, A. and Ormos, Jenő: Immunological findings in different types of glomerulonephritis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 286.

Pólay, Elemér: "Iniuria dicitur, quod non iure fit" : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 321-329.

Bellomo, Manlio: Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma? In: Kolligátum. pp. 137-181.

Galli, Lóránt and Nagy, Márta: Intravitrealis haemolysis : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 75-84.

Marofka, Ferenc and Bari, Ilona and Nádasdi, Tibor: Invazív diagnosztikai eljárások vesetranszplantáltak esetében. In: Kolligátum. pp. 19-20.

Gerzanits, Pál: Isohaemagglutinatiós vizsgálatok különböző korú fetusokon. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Csapó, Zsolt and Dušek, Jaroslav and Róna, György: Jellegzetes myofilamentum és discus intercalaris elváltozások isoproterenol adása után patkány szívizmában. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Mendheim, Max: Johann Ludwig Uhland. In: Kolligátum. pp. 1-109.

Kresz, Mária: Játékok. In: Kolligátum. pp. 63-71.

Kant und Rousseau. In: Kolligátum. pp. 3-61.

Karácsonyi és újévi népszokások Szakolyban. In: Kolligátum. pp. 172-184.

Frecskay, János: Kefekötőmesterség.

Frecskay, János: Kerékgyártó-mesterség.

Kolozsvári dr-i értekezések : [kéziratos tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. p. 1.

Frecskay, János: Kosárkötőmesterség.

Frecskay, János: Kovácsmesterség.

Jordan, David Starr: Krieg und Mannheit. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Frecskay, János: Kárpitosmesterség.

Csapó, Zsolt and Kuthy, Enikő and Lantos, Judit and Ormos, Jenő: Kísérletes malacoplakia vesében. In: Kolligátum. pp. 56-64.

Frecskay, János: Könyvkötőmesterség.

Frecskay, János: Könyvnyomtatás.

Frecskay, János: Kötélgyártómesterség.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem II. In: Kolligátum. pp. 6-18.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem III. In: Kolligátum. pp. 18-66.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem IV. In: Kolligátum. pp. 66-80.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem V. In: Kolligátum. pp. 80-103.

Scholtz, Albert: Közép-Európa középső része : A svajczi köztársaság ; A német császárság ; Liechtenstein fejedelemség. In: Kolligátum. pp. 68-86.

Frecskay, János: Kőműves- és kőfaragómesterség.

Polner, Ödön: La Costituzione attuale dell'Ungheria. In: Kolligátum. pp. 3-49.

Sue, Eugène: La Vigie De Koat-Ven : roman maritime (1780-1830). In: Kolligátum. pp. 1-136.

Sue, Eugène: La coucaratcha. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Sue, Eugène: La salamandre. In: Kolligátum. pp. 1-56.

Frecskay, János: Lakatosmesterség.

Lakodalmi szokások Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 185-207.

Landra, Guido: Le dédoublement des ganglions spinaux de la région lombaire chez l'homme. In: Kolligátum. pp. 839-842.

Sue, Eugène: Le morne-au-diable. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Kovács, István: Les Tendances Actuelles de la Répartition des Fonctions Législatives Entre le Parlement et le Gouvernement. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Antalffy, György: Les méthodes d'analyse fondées sur la théorie de l'État et du droit des phénomènes de l'État et de l'administratio. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Modliński, Eugeniusz: Les problèmes de la législation polonaise sur la sécurité du travail. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Magyar Jogász Szövetség alakuló közgyűlése 1948. In: Kolligátum. pp. 1-51.

Magyar Jogász Szövetség alapszabályai. In: Kolligátum. pp. 1-15.

Kármán, Elemér: A Magyar Jogászegylet tagjai 1901-1902. In: Kolligátum. pp. 1-24.

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság VII. tudományos ülése 1925 november 30-án. In: Kolligátum. pp. 1-2.

A Magyar Urulogiai [!Urológiai] Társaság üléseinek jegyzőkönyve 1925-1929. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Kiss, Albert: Magánjogunk alakulása a jogegyenlőségi magyar államban. In: Kolligátum. pp. 1-35.

Vainiotalo, Pirjo and Pihlaja, Kalevi and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Mass spectrometry of some 2-N-phenylimino-perhydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 938-939.

Nawiasky, Hans: Max von Seydel. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Megemlékezések Tóth Károly haláláról. In: Kolligátum. pp. 26-27.

Balogh, Elemér: Megfigyelések a hortobágyi csikós és a ménes pusztai életéből. In: Kolligátum. pp. 92-95.

Révai, József: Megvédjük a békét! In: Kolligátum. pp. 29-41.

Mikes, Kelemen: Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Cserei, Mihály: Miklósvárszéki nagyajtai Cserei Mihály históriája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Mindszenti, Gábor: Mindszenthi Gábor naplója ; Szemelvények altorjai báró Apor Péter "Metamorphosis Transilvaniae" czímű művéből. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Harte, Bret: Misz Mir : nach dem Englischen von Charlotte Bronte : Parodie. In: Kolligátum. pp. 109-131.

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc: Modellkísérletek a köldökgyűrű kialakulásának tanulmányozására : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 421-425.

Frecskay, János: Molnármesterség.

Ormos, Jenő and Veress, L. and Gál, György and Németh, A.: Morphology of acute renal insufficiency after conservative treatment and after treatment with the artificial kidney ; Erfahrungen über autopische Nierenbefunde nach Haemodialyse : [absztrakt]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Harte, Bret: Mr. Midshipman brisig : nach dem Englischen des Captain Marryat : Parodie. In: Kolligátum. pp. 89-107.

Harte, Bret: Muck - a - muck : nach Fenimore Cooper : Parodie. In: Kolligátum. pp. 71-88.

Kiss, Ferenc: Multiplication expérimentale des cellules dans les ganglions périphériques. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Polner, Ödön: A Mária Terézia-Rend közjogi jellege : Felolvasta a II. osztály 1933. december 4.-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Salamon, Ferenc: Mátyás király egyeteme. In: Kolligátum. pp. 321-339.

Frecskay, János: Mázoló-, lakkozó- és szobafestő-mesterség.

Mémoire au sujet des violations de droit commises par le régime roumain en transylvanie contre les minorités nationales, de religion et de race. In: Kolligátum. pp. 1-115.

Frecskay, János: Mészáros és hentesmesterség.

A Nemzeti Szalon képkiállitásának [!képkiállításának] Katalogusa.

A Nemzetközi Jogi Egyesület XXXVIII. konferenciája : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-61.

Novi Zavjet gospoda našega Isukrsta.

Frecskay, János: Nyerges- és szijgyártómesterség.

Nagy, József: Nyitra megyének fekvése, határai, kiterjedése, felosztása.

Reimann, Max and Dahlem, Franz: A Nyugatnémet Kommunista Párt harca. In: Kolligátum. pp. 1-71.

Gerlei, Ferenc: Nécrose du foie consécutive a l'empoisonnement par la thyroxine. In: Kolligátum. pp. 554-560.

Népi találós kérdések Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 162-164.

Nagy, Iván: Nógrádvármegye székhelye.

Modliński, Eugeniusz: O przemianach inspekcji pracy i orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach ze stosunku pracy. In: Kolligátum. pp. 481-494.

Orvosi hetilap 1962. 103. No. 33. idegennyelvű rezüméi. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Orvosi hetilap : 1962. 103 No 50. : [absztraktok]. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Hevesi, Illés: Paper on enforcement abroad of judgments and arbitral decrees : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-19.

Sanderson, F. R.: Paper on foreign companies in Egypt : read at Budapest on september 25th, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Kölcsey, Ferenc: Parainesis. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Oláh, István: Paszab község emberföldrajzi leírása. In: Kolligátum. pp. 25-43.

Sue, Eugène: Paula Monti : ou L'Hotel Lambert ; Le Parisien en mer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Sue, Eugène: Plik et Plok. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Modliński, Eugeniusz: Podstawowe kierunki uporządkowania prawa pracy. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Poetilc von Wilhelm Scherer. Berlin, Weidmännische Buchhandlung, 1888. In: Kolligátum. pp. 314-318.

Voltaire, : Poème sur le désastre de Lisbonne. In: Kolligátum. pp. 74-81.

Schlieper, Carl: Praktikum der Zoophysiologie. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Turgenev, Ivan Sergeevič: Premier amour. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Harte, Bret: Prinzessin Bob und ihre Freunde. In: Kolligátum. pp. 37-67.

Irk, Albert: Probleme der Völkerrechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Dabinović, Antun: Quand la Dalmatie est-elle passée sous la juridiction du patriarche de Constantinople? In: Kolligátum. pp. 13-37.

Volterra, Edoardo: Recensione. In: Kolligátum. pp. 377-385.

Visky, Károly: Recensione a Giuseppe Gandolfi, Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano. In: Kolligátum. pp. 256-265.

Földi, Mihály and Szeghy, Gergely and Csanda, Endre: Relief of papilloedema by blockade of the stellate ganglion. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Auer, Pál: Revision of treaties. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Richards vier Bücher Geschichten : Das vierte Buch. In: Kolligátum. pp. 53-68.

Harte, Bret: Roger Catron's Freund und andere Erzählungen. pp. 1-152.

Rousseau. In: Kolligátum. pp. 105-111.

Karácsony, Gizella and Szabó, M. and Varga, L.: Ruptur eines angeborenen Aneurysmas des Sinus Valsalvae : mit 3 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 434-439.

Tóth, József and Bagin, Gyula: Rétközi népmesék. In: Kolligátum. pp. 149-154.

Frecskay, János: Rézműves- és rézöntőmesterség.

Stein, Peter: Sabino contra labeone : due tipi di pensiero giuridico romano. In: Kolligátum. pp. 55-67.

Schematismus Cleri Archidioecesis Colocensis et Bacsiensis ad Annum Christi 1914. In: Kolligátum. pp. 1-208.

Daudet, Alphonse Louis Marie: Souvenirs d'un homme. In: Kolligátum. pp. 1-243.

Bachrach, Dénes and Korpássy, Béla: Structural changes in the adrenal cortex and the anterior hypothalamic nuclei in dehydration and rehydration = Cambiamentos structural in le cortice e le nucleos hypothalamic anterior in dehydration e rehydration. In: Kolligátum. pp. 75-76.

Kussmaul, Adolf: Störungen der Sprache : Register. In: Kolligátum. pp. 267-301.

Sipos, Károly: Sulfamid-készítmények szerepe a kankó gyógyításában. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Szalárdi, János: Szalárdi János Siralmas krónikája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Karikás, József: Szamosbecsi népmesék. In: Kolligátum. pp. 155-157.

Issekutz, Béla and Menyhárt, Gáspár and Somogyi, Szilveszter: Szeged gyásza. In: Kolligátum. pp. 22-25.

Gellért, Albert and Gerzanits, Pál: A Szegedi Egy.-barátok Orvosi Szakosztályának március 7-i ülése : különlenyomat. In: Kolligátum. p. 1.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei XIV. : 1966-1968 : index. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Szegedi tanítványai. In: Kolligátum. p. 1.

Téglás, Gábor: A Szemenik és környéke.

Lukácsy, Miklós: Szinházunk [színházunk] villamos világitása [világítása]. pp. 1-11.

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Kálmán, Alajos and Argay, Gyula: Sztereoizomer l,3-benzoxazino-l,3- és 3,1-benzoxazinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 109-114.

Frecskay, János: Szűcs-mesterség.

Frecskay, János: Takács-mesterség.

Tartalom : [kézirat]. In: Kolligátum. p. 1.

Sue, Eugène: Thérèse Dunoyer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Muhi, János and Alföldi, Imre and R. Porkoláb, János: Tiszadobi népmondák. In: Kolligátum. pp. 160-161.

Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet: Tod eines dreijährigen Kindes nach dem Genuss von unreifen Mohnkapseln : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-7.

Váczy, János: Tompa Mihály emlékezete születésének századik fordulóján. In: Kolligátum. pp. 1-27.

Hinrichs, Uwe: Tonische Halsreflexe bei einer Meningo-Encephalitis. In: Kolligátum. pp. 184-193.

Bernáth, Gábor and Fülöp, Ferenc and Stájer, Géza: Transformation of alicyclic cis- and trans-1,2-disubstituted 1,3-difunctional compunds. : preparation and some aspects of condensed-skeleton saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 12-16.

Schimert, J.: Transplantation sympatischer Ganglien : mit 6 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 173-182.

Nagy, Miklós: Tétlen község egészségügyi viszonyai. In: Kolligátum. pp. 56-61.

Moór, Gyula: Tóth Károly. In: Kolligátum. pp. 15-18.

Tetétleni, Ármin: Törvény vagy hazugság? : az ex-lexről és a feloszlatásról. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Nagy, Attila and Fodor, László: Tüdőtumort utánzó lipoid pneumonia esete. In: Kolligátum. pp. 346-350.

Jancsó, Miklós: Ueber eine in der Universitätsklinik entstandene Malaria- Hansendemie. In: Kolligátum. pp. 471-502.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 81-136.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 129-152.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 132-154.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 143-154.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 153-210.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 165-218.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 191-246.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 217-250.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-258.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-270.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-272.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 227-337.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 229-260.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 275-312.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 281-300.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 287-304.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 347-354.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 399-446.

Mangold, Lajos: Ungarn (1896/7.). In: Kolligátum. pp. 303-352.

Mangold, Lajos: Ungarn (1898/9.). In: Kolligátum. pp. 385-449.

Mangold, Lajos: Ungarn (1901/2.). In: Kolligátum. pp. 307-400.

Mangold, Lajos: Ungarn (1907.). In: Kolligátum. pp. 317-399.

Galli, Lóránt: Untersuchungen über die Toleranz von Acrylatlinsen bei aphakischen Kaninchen : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 111-125.

VII. Befejezés ; Ítélet. In: Kolligátum. pp. 84-88.

Zay, Imre: Van-e királykérdés? : az illegitim legitimizmus. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Eulenburg, Albert: Vasomotorisch-thropische Neurosen : Bd. 12/2. In: Kolligátum. pp. 1-29.

A Verescsagin-kiállitás [!Verescsagin-kiállítás] magyarázó tárgymutatója.

Verhandlungen bei der Gründung des Deutschen Germanisten-Verbandes. In: Kolligátum. pp. 1-72.

Steinwenter, Artur: Vis maior in griechischen und koptischen papyri : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 261-271.

Dentzer, Bernhard: Von 1198 bis zum Ende des Mittelalters. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Rühlmann, P.: Von 911-1198. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Schmitt, Jenő: Vázlatok a kategóriáknak physiologico-psychologiai demonstratiójához. In: Kolligátum. pp. 205-218.

Harte, Bret: Wie der alte Plunkett heimging : ein ländliches Bild aus Monte flat. In: Kolligátum. pp. 123-161.

Harte, Bret: Wie der heilige Chrift nach Simpson's Bar kam. In: Kolligátum. pp. 69-104.

Zrínyi, Miklós: Zerinvári Zrinyi Miklós gróf : az török afium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Somló, Bódog: Zur Gründung einer beschreibenden Soziologie. In: Kolligátum. pp. 1-50.

Orend, Misch: Zur Heimatfrage der Siebenbürger Sachsen : Vergleichung der sieben bürgisch-deutschen Ortsnamen mit denen des übrigen deutschen Sprachgebietes. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Lehoczky, Tibor: Zur Klinik und Pathologie der Meningitis chronica cystica circumscripta. In: Kolligátum. pp. 185-198.

Pompéry, János: Zwei Frauenherzen. In: Kolligátum. pp. 1-52.

Zweite Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1041-1108. In: Kolligátum. pp. 43-65.

Schaffer, Karl: Über das gegenseitige Verhältnis der Neurologie und Psychiatrie. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Emerson, Ralph Waldo: Über den Krieg. In: Kolligátum. pp. 1-27.

Mihálik, P. von: Über die Entwicklung des Glaskörpers : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 297-320.

Melczer, Miklós: Über die Verbreitung des Lymphogranuloma inguinale in Ungarn Schlußwort zu den vorstehenden Bemerkungen Abimeleks. In: Kolligátum. pp. 1065-1066.

Bach, E.: Über einen die experimentelle Thyreotoxikose verhütenden Stoff des Pankreas. In: Kolligátum. pp. 443-449.

Brieux, Eugène: A bölcső : szinmű [!színmű] 3 felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Hacker, Ervin: A büntetőjog és a büntető eljárásjog alakulása a csonka országban 1918-tól 1938-ig. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Bartók, István: A cirrhotikus máj regeneratiója histológiai, histochemiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok : kandidátusi értekezés tézisei. In: Kolligátum. pp. 1-10.

Heil, Fausztin: A csalárd és vétkes bukás. In: Kolligátum. pp. 1-78.

Frecskay, János: Ácsmesterség.

Kocsár, László: A debreceni hentesmesterség. In: Kolligátum. pp. 100-119.

Molnár, Sándor: A disznóölés Újfehértón. In: Kolligátum. pp. 96-99.

Immermann, Karl: feldolgozásra vár. In: Kolligátum. pp. 1-224.

Vámbéry, Rusztem: A fiatalkorúak bírósága a háború alatt és a háború után. In: Kolligátum. pp. 1-91.

Franklin, Mitchell: The formulation of the conception of aggression. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Papp, László: A föld megmunkálása Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 62-71.

Móczár, Ferenc: A genu valgum műtéti módjairól. In: Kolligátum. pp. 1-12.

A genymellnek egy újabb kezelésmódja. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Berényi, József and Szőnyi, Ferenc: A gége solitaer neurinomája. In: Kolligátum. pp. 176-182.

Zahariadesz, Nikosz: A görög kommunisták új feladatai. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Ormos, Jenő: A halálos daganatembóliák. In: Kolligátum. pp. 1601-1606.

Csapó, Zsolt and Gervain, Mihály: A here malakoplakiája. In: Kolligátum. pp. 86-92.

Gerzanits, Pál: A hivatásszerű versenylovaglás hatása a fejlődő test morphologiai [!morfológiai] kialakulására : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 91-112.

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 113-125.

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 126-134.

Kémeri Nagy, Kálmán: A kender megmunkálása Csengersimában. In: Kolligátum. pp. 120-142.

Wolf Jenőné Déri, Erzsébet and G. Halász, Klára: A kisded játékos német oktatása öntevékenységi alapon ; Gyakorlati nevelési tanácsok : anyáknak, nevelőknek és német játszó otthonok vezetőinek 1. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Fábrik, Emese: A köldök körüli demarkációs lobgát vizsgálata az élveszülöttség szempontjából. In: Kolligátum. pp. 82-83.

Buza, László: A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. In: Kolligátum. pp. 3-27.

Sárffy, Andor: A közkövetelések elsőbbsége a végrehajtási eljárásban. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Végh, József: A középiskolai táj és népkutatás módszere. In: Kolligátum. pp. 7-24.

Mikó, Sándor: A lóra vonatkozó népi ismeretek Nagylétán. In: Kolligátum. pp. 72-91.

A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről.

Winkler, József: A mi dekatholizált egyetemünk I. In: Kolligátum. pp. 1-24.

Winkler, József: A mi dekatholizált egyetemünk III. In: Kolligátum. pp. 59-151.

Lehoczky, Tivadar: A munkácsi vár rövid története : a vár látogatói számára.

Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet: Önakasztás megállapítása motorbaleset utáni cselekvőképesség tisztázása alapján. In: Kolligátum. pp. 108-110.

Zentai, Etelka: A nevelés Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 39-44.

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc: A nikotinmérgezés szövettani elváltozásairól. In: Kolligátum. pp. 11-12.

A november 18-iki képviselőházi határozat : jogi tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Kolosváry, Bálint: A perjog filozófusa. In: Kolligátum. pp. 19-21.

Beöthy, Zsolt: A poetika útja és czélja. In: Kolligátum. pp. 161-173.

Nagy, Dezső: A politikai párt jogi személyisége. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Szászy, István: The protection of acquired private rights of foreigners in international law. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Réthey, Ferenc: A párisi Egyezmények nemzetközi magánjogi rendelkezései. In: Kolligátum. pp. 1-42.

Csánki, Dezső: A renaissance és Mátyás király : második és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 392-417.

Csánki, Dezső: A renaissance és Mátyás király. In: Kolligátum. pp. 222-417.

Kahán, Ágost and Török, Éva: A retina funkcionális sulfamidártalma. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Pikler, Gyula: Érzéklés és ébredés. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Ormos, Jenő: A sacroccygealis teratomákról, különös tekintettel malignisatiojukra. In: Kolligátum. pp. 31-37.

Karácsony, Gizella and Szabó, Mihály and Varga, László: A sinus valsalvae veleszületett aneurysmájának megrepedése. In: Kolligátum. pp. 1754-1761.

Hadady, Barna: A szamosbecsi fonó. In: Kolligátum. pp. 143-148.

Ormos, Jenő and Engelhardt, József and Gál, György: A szegedi chronicus haemodialysis program során elhaltak boncolási eredményei. In: Kolligátum. pp. 1644-1652.

Kahán, Ágost: A szem biokémiájának gyakorlati vonatkozásairól : 1. rész, könny, cornea, lencse : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 37-56.

Kovács, Erzsébet: A sárközi nép családi és vallásos életéről. In: Kolligátum. pp. 7-20.

Kovács, Ágnes: A sárpilisi "nagyleány". In: Kolligátum. pp. 21-38.

Kahán, Ágost and Pápai, Ibolya: A terramycin szemkenőcs hatásosságáról : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 205-210.

Útmutató Komárom vármegye, vár ész szab. kir. város rövid ismertetésével. In: Kolligátum. pp. 1-110.

Beöthy, Zsolt: A tragikum új elmélete. In: Kolligátum. pp. 409-431.

Frecskay, János: Ötvös-mesterség.

Sichermann, Bernát: The unification of the laws concerning bills of exchange : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 5-17.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 17-29.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 55-75.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 76-86.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 87-88.

Jancsó, Miklós: A váltólázas vesegyulladás. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Schlink, Edmund: The witness of the church of god amid the disorder of man. In: Kolligátum. pp. 1-9.

This list was generated on 2020. September 28. 19:45:24 CEST.