Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 27.

Book

Zöldi Márton: Szinész-históriák [Színész-históriák].

Vitézvári báró Simonyi József obester-generális élete, vagy : A legvitézebb huszár : 13 szép képpel.

Boccaccio Giovanni: Válogatott elbeszélések a Dekameronból.

Offprint

Wertheimer Ede: Az 1811/12-iki magyar országgyűlés : kiadatlan okiratok alapján. In: Kolligátum. pp. 1-208. (1899)

Reiner János: Az egyházjog fogalma. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1899)

Stifter Adalbert: Bergkristall : Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-130. (1899)

Stifter Adalbert: Bergkristall : Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 3-104. (1899)

Stifter Adalbert: Bergkrystall Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-111. (1899)

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem 1899. május hó 29-iki évforduló- és pályadíj kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről. In: Kolligátum. pp. 1-136. (1899)

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem MDCCCXCIX-CCCC. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1899. évi szeptember hó 17-én tartattak. In: Kolligátum. pp. 1-147. (1899)

Stifter Adalbert: Feldblumen. In: Kolligátum. pp. 1-125. (1899)

Komáromy Lajos: Fáy András mint pedagógus. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1899)

Führer durch das alte und das neue Museum. In: Kolligátum. pp. 1-252. (1899)

Nátafalussy Kornél: A Sz. István első vértanúról cimzett [!címzett] nagyvárad-hegyfoki prépostság története. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1899)

Dietrich Rudolf: Testimonia de Herodoti vita praeter itinera : Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores ab amplisaimo philosophorum ordine Lipsiensi rite impetrandos scripsit. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1899)

Virág Benedek: Virág Benedek válogatott költeményei. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1899)

Domanovszky Sándor: A dubniczi krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1899)

Domanovszky Sándor: A dubniczi krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-77. (1899)

Hohoff Wilhelm: A forradalom a XVI. század óta : a legújabb történelmi kutatások nyomán. In: Kolligátum. pp. 1-128. (1899)

Balogh Arthur: A parlamenti tagok szólásszabadságának és sérthetetlenségének határai. In: Kolligátum. pp. 1-49. (1899)

Rácz Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben : 2. füz. : a gályarabok Debreczenben levő emlékoszlopának rajzával. In: Kolligátum. pp. 1-236. (1899)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Észleletek Kolozsvárnak és környékének malária-endemiájáról. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1899)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Észleletek Kolozsvárnak és környékének malária-endemiájáról. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1899)

Schön József: A szoczialismus [!szocializmus] ismertetése. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1899)

Szeremlei Samu: Átilla [Attila] székhelye H.-M.-Vásárhely határában volt. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1899)

Szeremlei Samu: Átilla székhelye H.-M.-Vásárhely határában volt. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1899)

Ibsen Henrik: A társadalom támaszai : szinmű [!színmű] négy felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-99. (1899)

This list was generated on 2024. március 1. 03:01:43 CET.