Browse by Projects

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 27.

Wertheimer, Ede: Az 1811/12-iki magyar országgyűlés : kiadatlan okiratok alapján. In: Kolligátum. pp. 1-208. (1899)

Reiner, János: Az egyházjog fogalma. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1899)

Stifter, Adalbert: Bergkristall : Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-130. (1899)

Stifter, Adalbert: Bergkristall : Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 3-104. (1899)

Stifter, Adalbert: Bergkrystall Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-111. (1899)

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem 1899. május hó 29-iki évforduló- és pályadíj kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről. In: Kolligátum. pp. 1-136. (1899)

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem MDCCCXCIX-CCCC. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1899. évi szeptember hó 17-én tartattak. In: Kolligátum. pp. 1-147. (1899)

Stifter, Adalbert: Feldblumen. In: Kolligátum. pp. 1-125. (1899)

Komáromy, Lajos: Fáy András mint pedagógus. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1899)

Führer durch das alte und das neue Museum. In: Kolligátum. pp. 1-252. (1899)

Nátafalussy, Kornél: A Sz. István első vértanúról cimzett [!címzett] nagyvárad-hegyfoki prépostság története. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1899)

Zöldi, Márton: Szinész-históriák [Színész-históriák].

Dietrich, Rudolf: Testimonia de Herodoti vita praeter itinera : Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores ab amplisaimo philosophorum ordine Lipsiensi rite impetrandos scripsit. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1899)

Virág, Benedek: Virág Benedek válogatott költeményei. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1899)

Vitézvári báró Simonyi József obester-generális élete, vagy : A legvitézebb huszár : 13 szép képpel.

Boccaccio, Giovanni: Válogatott elbeszélések a Dekameronból.

Domanovszky, Sándor: A dubniczi krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1899)

Domanovszky, Sándor: A dubniczi krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-77. (1899)

Hohoff, Wilhelm: A forradalom a XVI. század óta : a legújabb történelmi kutatások nyomán. In: Kolligátum. pp. 1-128. (1899)

Balogh, Arthur: A parlamenti tagok szólásszabadságának és sérthetetlenségének határai. In: Kolligátum. pp. 1-49. (1899)

Rácz, Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben : 2. füz. : a gályarabok Debreczenben levő emlékoszlopának rajzával. In: Kolligátum. pp. 1-236. (1899)

Jancsó, Miklós and Rosenberger, Mór: Észleletek Kolozsvárnak és környékének malária-endemiájáról. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1899)

Jancsó, Miklós and Rosenberger, Mór: Észleletek Kolozsvárnak és környékének malária-endemiájáról. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1899)

Schön, József: A szoczialismus [!szocializmus] ismertetése. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1899)

Szeremlei, Samu: Átilla [Attila] székhelye H.-M.-Vásárhely határában volt. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1899)

Szeremlei, Samu: Átilla székhelye H.-M.-Vásárhely határában volt. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1899)

Ibsen, Henrik: A társadalom támaszai : szinmű [!színmű] négy felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-99. (1899)

This list was generated on 2020. September 28. 20:22:38 CEST.