Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 61.

Book

Führer durch das Königlich Bayerische Nationalmuseum in München : Officielle Ausgabe.

Jókai Mór: Három királyné.

A Magyar Történeti Képcsarnok lajstroma : függelékekkel a VII. teremhez.

Szigethy Lajos: Nagy-ajtai Cserei Mihály élete és históriája.

Offprint

Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1894)

Krones Franz Xaver: Beiträge zur Städte und Rechtsgeschichte Oberungarns. (1894)

Wattenbach Wilhelm: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Bd. 2. In: Kolligátum. pp. 1-543. (1894)

Horváth Ödön: Dolgozatok a vallásszabadság kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1894)

Döntvénytár : [uj [!új] folyam 39.]. In: Kolligátum. pp. 1-355. (1894)

Döntvénytár : a M. K. Curia, a Budapesti Kir. Itélő [!Ítélő] Tábla és a Pénzügyi Közigazgatási Biróság [!Bíróság] elvi jelentőségü [!jelentőségű] határozatai jegyzetekkel ellátva : uj [!új] folyam 39. köt. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1894)

B. Horváth Miklós: "Egy játékos, aki nyer". In: Kolligátum. pp. 71-83. (1894)

Capesius J.: Ein Lehrgang aus Chemie auf geschichtlicher Basis. In: Kolligátum. pp. 211-252. (1894)

Bessenyei György and Széll Farkas: Előszó. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1894)

Bessenyei György: Erő, hatalom. In: Kolligátum. pp. 99-101. (1894)

Bessenyei György: Erő. Gyengeség az erkölcsben. In: Kolligátum. pp. 73-74. (1894)

Bessenyei György: Felfúvalkodás. In: Kolligátum. pp. 78-81. (1894)

Bessenyei György: Gyengeség. In: Kolligátum. pp. 82-83. (1894)

Kolosvári Sándor: Helyzet-változások a vallásszabadság és felekezetnélküliség tekintetéből : [felolvastatott az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerületi papi értekezleten Marosvásárhelyt, 1894 okt. 1.]. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1894)

Bessenyei György: Hir-név. In: Kolligátum. pp. 43-52. (1894)

Bessenyei György: Holmi : 1778. In: Kolligátum. pp. 123-127. (1894)

Márki Sándor: A Hóra lázadás magyarországi része. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1894)

Bessenyei György: II. szakasz : a térítésnek lelke, istene. In: Kolligátum. pp. 128-132. (1894)

Bessenyei György: III. szakasz : a hitben való erőltetés vakság, gonoszság, ostobaság. In: Kolligátum. pp. 133-136. (1894)

Bessenyei György: IV. szakasz : testben, fizikában van csak ellene-állhatatlan próba, igazság; de erkölcsben, törvényben, hitben nincs, nem is lehet. In: Kolligátum. pp. 137-141. (1894)

Bessenyei György: IX. szakasz : az emberi szabadakarat mindenkor érzésbül határoztatik meg. Az ember a természetnek részi levén, oly szükségesképen annak törvényei alá van vettetve, mint egyéb állatok és a plánták. In: Kolligátum. pp. 160-164. (1894)

Bessenyei György: Jegyzés. In: Kolligátum. p. 122. (1894)

Bessenyei György: Jó cselekedet. Erő. Érdem. Természet. In: Kolligátum. pp. 53-57. (1894)

Váradi Antal: Jókai Mór. In: Kolligátum. pp. 41-49. (1894)

Tolnai Lajos: Jókai Mór levele. In: Kolligátum. pp. 85-91. (1894)

Szabó Sándor: Jókai jubileumára. In: Kolligátum. pp. 61-69. (1894)

V. S.: Jókai számokban. In: Kolligátum. pp. 51-59. (1894)

Arany János: Keveháza ; Szent-László füve ; Daliás idők. In: Kolligátum. pp. 1-73. (1894)

Mezőfi Vilmos: Kommunizmus és kapitalizmus : Lafargue Pál előadása nyomán. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1894)

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem I. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1894)

Bessenyei György: Lelkiismeret. In: Kolligátum. pp. 12-18. (1894)

Magyar történelmi emlékek : második osztály. Keczer Ambrus naplója / Tasnádi Nagy Gyula. Krmann Dániel superintendens 1708-9-iki oroszországi utjának leirása [!útjának leírása] / Mencsik Ferdinánd, Kluch János. In: Kolligátum. pp. 1-639. (1894)

Bessenyei György: Megigazúlás. In: Kolligátum. pp. 58-67. (1894)

E. Kovács Gyula: Milton tanulása közben : szerepem margójáról. In: Kolligátum. pp. 93-96. (1894)

Bökényi Dániel: Máramaros vármegye tanűgyének [!tanügyének] multja [!múltja] és jelene : a máramarosi általános tanitóegyssület [!tanítóegyesület] által pályadijjal [!pályadíjjal] koszorúzott dolgozat. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1894)

Bessenyei György: Szabad akarat. In: Kolligátum. pp. 9-11. (1894)

Bessenyei György: Születés. Nevelés. In: Kolligátum. pp. 112-121. (1894)

Bessenyei György: Társaságbeli ember. In: Kolligátum. pp. 68-72. (1894)

Csernátoni Gyula: Tótfalusi Kis Miklós : "Erdély Féniksze". In: Kolligátum. pp. 1-31. (1894)

Bessenyei György: V. szakasz. In: Kolligátum. pp. 142-145. (1894)

Bessenyei György: VI. szakasz : emberi öröm, nagyság, nyugodalom. In: Kolligátum. pp. 146-151. (1894)

Bessenyei György: VII. szakasz : Lehet-e aranyat csinálni? In: Kolligátum. pp. 152-156. (1894)

Bessenyei György: VIII. szakasz : régi magyarság. In: Kolligátum. pp. 157-159. (1894)

Bessenyei György: Viszontagság. In: Kolligátum. pp. 75-77. (1894)

Bessenyei György: Változás. Ujúlás. In: Kolligátum. pp. 94-98. (1894)

Bessenyei György: Vétek. In: Kolligátum. pp. 84-85. (1894)

Bessenyei György: X. szakasz : milyen jó lehet az ember által szereztetett legjobb törvény, vagy uralkodás módja? In: Kolligátum. pp. 165-168. (1894)

Bessenyei György: A bihari remete vagy a világ igy [!így] megyen 1804. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1894)

Edwardes Annie: A kalandornő : regény. In: Kolligátum. pp. 1-260. (1894)

Hummer Nándor: A kereszténység nyomai Magyarország mai területén a honfoglalás előtt. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1894)

Bessenyei György: A király-ország. In: Kolligátum. pp. 102-111. (1894)

Hofecker Imre: Általános zenetörténelem. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1894)

Hofecker Imre: A magyar zene egyetemes története. In: Kolligátum. pp. 1-124. (1894)

Somogyi Manó: A munkás-osztalék : társadalomgazdasági tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-151. (1894)

Bessenyei György: Érzés. Szánakozás. Igazság. In: Kolligátum. pp. 19-30. (1894)

Bessenyei György: A természet veszedelme. In: Kolligátum. pp. 31-42. (1894)

Bessenyei György: A világ igy [!így] megyen. In: Kolligátum. pp. 86-93. (1894)

This list was generated on 2024. február 24. 02:47:40 CET.