Browse by Projects

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | E | H | J | K | M | S | T | V | W
Number of items: 56.

A

Arany, János: Keveháza ; Szent-László füve ; Daliás idők. In: Kolligátum. pp. 1-73. (1894)

B

B. Horváth, Miklós: "Egy játékos, aki nyer". In: Kolligátum. pp. 71-83. (1894)

Bessenyei, György and Széll, Farkas: Előszó. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1894)

Bessenyei, György: Erő, hatalom. In: Kolligátum. pp. 99-101. (1894)

Bessenyei, György: Erő. Gyengeség az erkölcsben. In: Kolligátum. pp. 73-74. (1894)

Bessenyei, György: Felfúvalkodás. In: Kolligátum. pp. 78-81. (1894)

Bessenyei, György: Gyengeség. In: Kolligátum. pp. 82-83. (1894)

Bessenyei, György: Hir-név. In: Kolligátum. pp. 43-52. (1894)

Bessenyei, György: Holmi : 1778. In: Kolligátum. pp. 123-127. (1894)

Bessenyei, György: II. szakasz : a térítésnek lelke, istene. In: Kolligátum. pp. 128-132. (1894)

Bessenyei, György: III. szakasz : a hitben való erőltetés vakság, gonoszság, ostobaság. In: Kolligátum. pp. 133-136. (1894)

Bessenyei, György: IV. szakasz : testben, fizikában van csak ellene-állhatatlan próba, igazság; de erkölcsben, törvényben, hitben nincs, nem is lehet. In: Kolligátum. pp. 137-141. (1894)

Bessenyei, György: IX. szakasz : az emberi szabadakarat mindenkor érzésbül határoztatik meg. Az ember a természetnek részi levén, oly szükségesképen annak törvényei alá van vettetve, mint egyéb állatok és a plánták. In: Kolligátum. pp. 160-164. (1894)

Bessenyei, György: Jegyzés. In: Kolligátum. p. 122. (1894)

Bessenyei, György: Jó cselekedet. Erő. Érdem. Természet. In: Kolligátum. pp. 53-57. (1894)

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem I. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1894)

Bessenyei, György: Lelkiismeret. In: Kolligátum. pp. 12-18. (1894)

Bessenyei, György: Megigazúlás. In: Kolligátum. pp. 58-67. (1894)

Bökényi, Dániel: Máramaros vármegye tanűgyének [!tanügyének] multja [!múltja] és jelene : a máramarosi általános tanitóegyssület [!tanítóegyesület] által pályadijjal [!pályadíjjal] koszorúzott dolgozat. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1894)

Bessenyei, György: Szabad akarat. In: Kolligátum. pp. 9-11. (1894)

Bessenyei, György: Születés. Nevelés. In: Kolligátum. pp. 112-121. (1894)

Bessenyei, György: Társaságbeli ember. In: Kolligátum. pp. 68-72. (1894)

Bessenyei, György: V. szakasz. In: Kolligátum. pp. 142-145. (1894)

Bessenyei, György: VI. szakasz : emberi öröm, nagyság, nyugodalom. In: Kolligátum. pp. 146-151. (1894)

Bessenyei, György: VII. szakasz : Lehet-e aranyat csinálni? In: Kolligátum. pp. 152-156. (1894)

Bessenyei, György: VIII. szakasz : régi magyarság. In: Kolligátum. pp. 157-159. (1894)

Bessenyei, György: Viszontagság. In: Kolligátum. pp. 75-77. (1894)

Bessenyei, György: Változás. Ujúlás. In: Kolligátum. pp. 94-98. (1894)

Bessenyei, György: Vétek. In: Kolligátum. pp. 84-85. (1894)

Bessenyei, György: X. szakasz : milyen jó lehet az ember által szereztetett legjobb törvény, vagy uralkodás módja? In: Kolligátum. pp. 165-168. (1894)

Bessenyei, György: A bihari remete vagy a világ igy [!így] megyen 1804. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1894)

Bessenyei, György: A király-ország. In: Kolligátum. pp. 102-111. (1894)

Bessenyei, György: Érzés. Szánakozás. Igazság. In: Kolligátum. pp. 19-30. (1894)

Bessenyei, György: A természet veszedelme. In: Kolligátum. pp. 31-42. (1894)

Bessenyei, György: A világ igy [!így] megyen. In: Kolligátum. pp. 86-93. (1894)

C

Capesius, J.: Ein Lehrgang aus Chemie auf geschichtlicher Basis. In: Kolligátum. pp. 211-252. (1894)

Csernátoni, Gyula: Tótfalusi Kis Miklós : "Erdély Féniksze". In: Kolligátum. pp. 1-31. (1894)

E

E. Kovács, Gyula: Milton tanulása közben : szerepem margójáról. In: Kolligátum. pp. 93-96. (1894)

Edwardes, Annie: A kalandornő : regény. In: Kolligátum. pp. 1-260. (1894)

H

Horváth, Ödön: Dolgozatok a vallásszabadság kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1894)

Hummer, Nándor: A kereszténység nyomai Magyarország mai területén a honfoglalás előtt. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1894)

Hofecker, Imre: Általános zenetörténelem. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1894)

Hofecker, Imre: A magyar zene egyetemes története. In: Kolligátum. pp. 1-124. (1894)

J

Jókai, Mór: Három királyné.

K

Kiss, János: Az értelmi ismeretek keletkezése. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1894)

Krones, Franz Xaver: Beiträge zur Städte und Rechtsgeschichte Oberungarns. (1894)

Kolosvári, Sándor: Helyzet-változások a vallásszabadság és felekezetnélküliség tekintetéből : [felolvastatott az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerületi papi értekezleten Marosvásárhelyt, 1894 okt. 1.]. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1894)

M

Márki, Sándor: A Hóra lázadás magyarországi része. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1894)

Mezőfi, Vilmos: Kommunizmus és kapitalizmus : Lafargue Pál előadása nyomán. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1894)

S

Szabó, Sándor: Jókai jubileumára. In: Kolligátum. pp. 61-69. (1894)

Szigethy, Lajos: Nagy-ajtai Cserei Mihály élete és históriája.

Somogyi, Manó: A munkás-osztalék : társadalomgazdasági tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-151. (1894)

T

Tolnai, Lajos: Jókai Mór levele. In: Kolligátum. pp. 85-91. (1894)

V

Váradi, Antal: Jókai Mór. In: Kolligátum. pp. 41-49. (1894)

V., S.: Jókai számokban. In: Kolligátum. pp. 51-59. (1894)

W

Wattenbach, Wilhelm: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Bd. 2. In: Kolligátum. pp. 1-543. (1894)

This list was generated on 2020. September 28. 20:15:30 CEST.