Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: Manuscript
Number of items: 84.

Manuscript

Akasztással, büntetés végrehajtással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok. Levéltöredékek, meghívók, bűnügyi iratok és tudósítások, bibliográfiai feljegyzések, műsorlapok.

Belügyminisztériumi előterjesztés a cigányügy országos rendezése tárgyában.

Belügyminisztériumi formanyomtatvány "névváltoztatás engedélyezése iránti kérelem tárgyában".

Belügyminisztériumi irat "a kóbor cigányokkal szemben való intézkedés"-ről.

Herrmann, Antal: Belügyminisztériumi rendelet a cigányokra vonatkozó ideiglenes rendszabályok tárgyában.

Herrmann, Antal: Bibliográfiai feljegyzések.

A Brassó vármegyei hétfalusi csángó háziipar árjegyzéke.

Herrmann, Antal: Cigány dalok. Cigány serlegek - tárcák. Die Geige in der Volksdichtung der Zigeuner Ungarns. Újságkivágások a cigányokról (csalás, kuruzslás). Egyéb személyek levelei.

Herrmann, Antal and Ingebern, Johann: Cigány jóslással, babonával, kuruzslással, rontással, tenyérjóslással kapcsolatos kéziratos feljegyzések, újságkivágatok.

Wlislocki, Henrik and Herrmann, Antal: Cigány kuruzslással, bűvösséggel, babonával, tolvajlással, csalással kapcsolatos újságkivágatok és feljegyzések.

Cigány népdalok Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népdalok Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "Balladák és románczok" Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "találós mesék", mondások Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi mondák és mesék Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népköltészet, cigány népdalok Herrmann Antal és Eötvös Albert gyűjtésében.

Herrmann, Antal and Weisz, Lajos and Bérczy, Lajos and Fehérváry, Ferenc: Cigány néprajzi tárgyú újságkivágatok, cikkek. Oktatásügyi kérvények.

Herrmann, Antal and Lambrecht, Kálmán: Cigány panaszdal (Klagelied) kéziratos és nyomtatott szövege. Herrmann Antal "A népesség ethnographiája" című tanulmánya. Herrmann Antal cigány tárgyú újságcikkei. Lambrecht Kálmán "A hetvenéves Herrmann Antal" című köszöntése.

Cigány tárgyú bibliográfiai és vegyes néprajzi feljegyzések, nyomdai levélváltások, könyvtári kölcsönzési elismervények, meghívók, orvosi tárgyú nyomtatott szócikk.

Herrmann, Antal: Cigány témájú írásokról készült jegyzetek.

Cigányüggyel, a kóbor cigányok letelepítésével és turizmussal kapcsolatos újságkivágatok.

Bajcsy, László and József Ágost, Habsburg-Lotaringiai: Cigányüggyel, cigány néprajzzal, cigány csalásokkal kapcsolatos újságkivágások.

Jacobsohn, Hermann: Die Indogermanische Sektion auf dem 13. Orientalistenkongress in Hamburg vom 4.-10. September.

Herrmann, Antal: Első politikai fellépésem Brassóban.

Formanyomtatvány cigány személy javára befolyt bevételekről és terhére felmerült kiadásokról.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal bibliográfiai feljegyzései.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal cigány tárgyú gyűjtései, vegyes feljegyzései.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal kivonata Kvacsala János Comeniusról írt könyvének egy részletéből.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal könyvismertetője Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg cigány nyelvtanáról.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal szakmai önéletrajza.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal székely néprajzzal kapcsolatos írásainak, újságcikkeinek gyűjteménye.

Herrmann, Antal and Pincherle, James and Borbás, Vince: Herrmann Antal vegyes tárgyú, töredékes feljegyzései, újságkivágatai. A Természettudományi Közlöny különlenyomata.

Herrmann, Antal and Sebestyén, Gyula: Herrmann Antal és Sebestyén Gyula feljegyzése Szent Erzsébetről.

Hont vármegye közgyűlésének szabályrendelete "a cigány csapatok vándorlásának megakadályozásáról".

Herrmann, Antal: Höping, Johann A.: Institutiones Chiromanticae. Jena, Birckner, 1701. c. könyv egyes illusztrált oldalainak másolata.

Ismeretlen szerző írása a cigányügyről.

Herrmann, Antal: Jegyzetek, újságkivágatok jóslás témában.

Joanovich, Sándor: "Joanovich Sándor c. kormánybiztos memoranduma a cigány rendezés ügyében".

Herrmann, Antal: Kecskebőr.

Herrmann, Antal: Kommasszált jótékonyság.

Wolfram, August and Katona, Lajos: Kéziratos népdalok, népköltészet, népi mondások, hasonlatok, találós kérdések, kották. Herrmann Antal önéletrajza. Katona Lajos tanulmánya. Újságkivágatok a népdalok, grafológia köréből. Bibliográfiai feljegyzések.

Levél Federico Bianchi részére.

Magyar, cigány, német, román és örmény népdalok kottával.

Teza, Emilio and Ferenczi, Zoltán and Sebesi, Jób and Köhler, Reinold and Herrmann, Antal: Magyar, német, cseh irodalomtörténettel, népköltészettel kapcsolatos könyvrészletek. Kígyókhoz fűződő hiedelmek. Vegyes feljegyzések, bibliográfiai adatok, újságkivágatok.

Mattanovich, Adolf: Mattanovich Adolf részvétnyilvánítást köszönő levele Herrmann Antalhoz.

"Megjegyzések a vándorlóczigányok viszonyairól szóló rendelet-tervezetre".

Herrmann, Antal: Mission für Süd-Ost-Europa c. újság 1921. Nr. 71. April. száma. Herrmann Antal újságkivágatai, jegyzetei cigány témában.

Herrmann, Antal: Német nyelvű monda négy ifjúról.

Német népdal Kácsfalun (Baranya megye) lejegyzett variánsa.

Német népi ballada.

Child, Francis James: Népdalok, népköltészet, a "Liebesprobe" néprajzi dokumentumai. Szakirodalmi jegyzetek, könyvrészletek, bibliográfiai adatgyűjtés.

Herrmann, Antal: Néprajzi tárgyú feljegyzések a forráshelyek bibliográfiai adataival.

A Néptanítók Lapja szerkesztőségének levele Herrmann Antalhoz.

Rippeltscher [Svéd nyelvű szövegrészlet].

Román nyelvű ballada.

Sághi Rusa Lázár névjegykártyája.

Tiszteletjegy Herrmann Antal részére.

Törvénytervezet a kóbor cigányok kényszertelepítéséről.

Herrmann, Antal: Vegyes kéziratok, feljegyzések, szakirodalmi idézetek, bizonylatok, elszámolások, levéltöredékek, meghívók, kották.

Vízfogyasztási díj számlája.

Herrmann, Antal: Zur Rumänischen Volkskunde.

Herrmann, Antal: A cigányok letelepítésére vonatkozó iratok jegyzete.

Eötvös, Károly Lajos: A cigányság oktatásával (cigányiskola) kapcsolatos nyomtatványok, újságkivágatok, vegyes kéziratos feljegyzések.

"A czigányok állatai körül követendő eljárás".

"A czigányügy rendezése tárgyában. Kérdőpontok".

Sipos, Jánosné: A hétfalusi csángó-magyar nők iparcikkeinek reklámlapja.

Újságkivágat a cigány babonákról.

Újságkivágat a cigányok letelepítéséről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Herrmann, Antal: Újságkivágatok, jegyzetek cigány néphit és babona témában.

Candrea, Ion-Aurel and Schön, Joseph and Almássy, Tihamér and Herrmann, Antal: Újságlapok, újságkivágatok, aprónyomtatványok, tanulmányok és kéziratos feljegyzések a cigány néprajz és népzene köréből.

Áldozással, építő áldozással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok, bibliográfiai adatok. Vegyes tárgyú néprajzi anyaggyűjtés.

Pápai, Károly and Bán, Aladár and Herrmann, Júlia and Mészáros, Gyula: A magyarság rokonnépeivel kapcsolatos anyaggyűjtés. Újságkivágatok, tanulmányrészletek, meghívók.

Herrmann, Antal: A mozgó halálfej (Szilveszteri történet).

Herrmann, Antal: A néptanító mint a nép tanítványa és a tudomány művelője = Szamosvölgye I. évf. 5. sz.

Herrmann, Antal: "Építő áldozat".

A vándor czigányok kóborlásainak megakadályozása.

This list was generated on 2022. január 22. 16:42:32 CET.