Browse by Collection

Jump to: B | C | E | H | J | M | P | S | T | W
Number of items: 42.

B

Bajcsy László and József Ágost Habsburg-Lotaringiai: Cigányüggyel, cigány néprajzzal, cigány csalásokkal kapcsolatos újságkivágások.

C

Child Francis James: Népdalok, népköltészet, a "Liebesprobe" néprajzi dokumentumai. Szakirodalmi jegyzetek, könyvrészletek, bibliográfiai adatgyűjtés.

Candrea Ion-Aurel and Schön Joseph and Almássy Tihamér and Herrmann Antal: Újságlapok, újságkivágatok, aprónyomtatványok, tanulmányok és kéziratos feljegyzések a cigány néprajz és népzene köréből.

E

Eötvös Károly Lajos: A cigányság oktatásával (cigányiskola) kapcsolatos nyomtatványok, újságkivágatok, vegyes kéziratos feljegyzések.

H

Herrmann Antal: Belügyminisztériumi rendelet a cigányokra vonatkozó ideiglenes rendszabályok tárgyában.

Herrmann Antal: Bibliográfiai feljegyzések.

Herrmann Antal: Cigány dalok. Cigány serlegek - tárcák. Die Geige in der Volksdichtung der Zigeuner Ungarns. Újságkivágások a cigányokról (csalás, kuruzslás). Egyéb személyek levelei.

Herrmann Antal and Ingebern Johann: Cigány jóslással, babonával, kuruzslással, rontással, tenyérjóslással kapcsolatos kéziratos feljegyzések, újságkivágatok.

Herrmann Antal and Weisz Lajos and Bérczy Lajos and Fehérváry Ferenc: Cigány néprajzi tárgyú újságkivágatok, cikkek. Oktatásügyi kérvények.

Herrmann Antal and Lambrecht Kálmán: Cigány panaszdal (Klagelied) kéziratos és nyomtatott szövege. Herrmann Antal "A népesség ethnographiája" című tanulmánya. Herrmann Antal cigány tárgyú újságcikkei. Lambrecht Kálmán "A hetvenéves Herrmann Antal" című köszöntése.

Herrmann Antal: Cigány témájú írásokról készült jegyzetek.

Herrmann Antal: Első politikai fellépésem Brassóban.

Herrmann Antal: Herrmann Antal bibliográfiai feljegyzései.

Herrmann Antal: Herrmann Antal cigány tárgyú gyűjtései, vegyes feljegyzései.

Herrmann Antal: Herrmann Antal kivonata Kvacsala János Comeniusról írt könyvének egy részletéből.

Herrmann Antal: Herrmann Antal könyvismertetője Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg cigány nyelvtanáról.

Herrmann Antal: Herrmann Antal szakmai önéletrajza.

Herrmann Antal: Herrmann Antal székely néprajzzal kapcsolatos írásainak, újságcikkeinek gyűjteménye.

Herrmann Antal and Pincherle James and Borbás Vince: Herrmann Antal vegyes tárgyú, töredékes feljegyzései, újságkivágatai. A Természettudományi Közlöny különlenyomata.

Herrmann Antal and Sebestyén Gyula: Herrmann Antal és Sebestyén Gyula feljegyzése Szent Erzsébetről.

Herrmann Antal: Höping, Johann A.: Institutiones Chiromanticae. Jena, Birckner, 1701. c. könyv egyes illusztrált oldalainak másolata.

Herrmann Antal: Jegyzetek, újságkivágatok jóslás témában.

Herrmann Antal: Kecskebőr.

Herrmann Antal: Kommasszált jótékonyság.

Herrmann Antal: Mission für Süd-Ost-Europa c. újság 1921. Nr. 71. April. száma. Herrmann Antal újságkivágatai, jegyzetei cigány témában.

Herrmann Antal: Német nyelvű monda négy ifjúról.

Herrmann Antal: Néprajzi tárgyú feljegyzések a forráshelyek bibliográfiai adataival.

Herrmann Antal: Vegyes kéziratok, feljegyzések, szakirodalmi idézetek, bizonylatok, elszámolások, levéltöredékek, meghívók, kották.

Herrmann Antal: Zur Rumänischen Volkskunde.

Herrmann Antal: A cigányok letelepítésére vonatkozó iratok jegyzete.

Herrmann Antal: Újságkivágatok, jegyzetek cigány néphit és babona témában.

Herrmann Antal: A mozgó halálfej (Szilveszteri történet).

Herrmann Antal: A néptanító mint a nép tanítványa és a tudomány művelője = Szamosvölgye I. évf. 5. sz.

Herrmann Antal: "Építő áldozat".

J

Jacobsohn Hermann: Die Indogermanische Sektion auf dem 13. Orientalistenkongress in Hamburg vom 4.-10. September.

Joanovich Sándor: "Joanovich Sándor c. kormánybiztos memoranduma a cigány rendezés ügyében".

M

Mattanovich Adolf: Mattanovich Adolf részvétnyilvánítást köszönő levele Herrmann Antalhoz.

P

Pápai Károly and Bán Aladár and Herrmann Júlia and Mészáros Gyula: A magyarság rokonnépeivel kapcsolatos anyaggyűjtés. Újságkivágatok, tanulmányrészletek, meghívók.

S

Sipos Jánosné: A hétfalusi csángó-magyar nők iparcikkeinek reklámlapja.

T

Teza Emilio and Ferenczi Zoltán and Sebesi Jób and Köhler Reinold and Herrmann Antal: Magyar, német, cseh irodalomtörténettel, népköltészettel kapcsolatos könyvrészletek. Kígyókhoz fűződő hiedelmek. Vegyes feljegyzések, bibliográfiai adatok, újságkivágatok.

W

Wlislocki Henrik and Herrmann Antal: Cigány kuruzslással, bűvösséggel, babonával, tolvajlással, csalással kapcsolatos újságkivágatok és feljegyzések.

Wolfram August and Katona Lajos: Kéziratos népdalok, népköltészet, népi mondások, hasonlatok, találós kérdések, kották. Herrmann Antal önéletrajza. Katona Lajos tanulmánya. Újságkivágatok a népdalok, grafológia köréből. Bibliográfiai feljegyzések.

This list was generated on 2022. július 7. 13:12:36 CEST.