Browse by Collection

Jump to: Manuscript
Number of items: 36.

Manuscript

Reviczky Elemér: Beadvány "a kóbor cigányok megrendszabályozása" tárgyában a magyar királyi belügyminiszterhez.

A Belügyi Közlöny 1909. februári (8. sz.) számának rendeletei.

Ismeretlen személy javaslata a cigányügy tárgyában.

Andrássy Gyula: "Kérdőív a cigányokról". Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszter körrendelete Joanovich Sándor támogatásáról.

A Belügyi Közlöny 1909. február 14-i száma.

A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Részvénytársaság levele Herrmann Antalhoz.

Herrmann Antal: Vác története 1848-49-ben = Váci Hírlap 1909. febr. 21.

Esztergom vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Körirat "a czigányokra vonatkozó kérdőívek kitöltése tárgyában".

Schiff József: Schiff József főgimnáziumi tanár levele Herrmann Antalhoz.

Hegyessy János: Javaslat Somogy vármegye alispánjához a cigánykérdés tárgyában.

Somogy vármegye közgyűlésének felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigány kérdés tárgyában.

Az I. kerületi Szabadpolgári Párt nyomtatványa.

Sopron vármegye közigazgatási bizottságának javaslata cigányügyben a magyar királyi belügyminiszterhez.

Herrmann Antal: Szovátafürdőről = Bácskai Hirlap 1909. jún. 27.

A nagykanizsai szolgabíró jelentése a főispánnak "a nagykanizsai járásban előfordult betöréses lopások"-ról.

Langer István: A balatonfüredi járás főszolgabírájának jelentése a megyei főispánnak a cigánybűnözésről.

Deák Péter: A nagykanizsai rendőr főkapitány jelentése a nagykanizsai polgármesternek a cigány bűnözésről.

Batthyány Pál: Batthyány Pál Zala vármegyei főispán levele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Sopron vármegye közigazgatási bizottságának felirata a magyar királyi miniszterelnökhöz a cigánykérdés tárgyában.

Schmidt Dezső: Schmidt Dezső "A cigányügy rendezése" című művéhez írt kísérőlevele Joanovits Sándornak címezve.

Joanovich Sándor: Joanovich Sándor miniszteri tanácsos kísérőlevele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez.

Joanovits Sándor: Vas vármegye közigazgatási bizottságának cigányügyi javaslata Joanovits Sándor tanácsos előterjesztésében.

Véghatározat a Zala vármegye törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyvéből.

Árvay Lajos: Zala vármegye közgyűlésének nevében Árvay Lajos alispán javaslata a cigányügy rendezésére a magyar királyi belügyminiszterhez.

Heves vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Az Esztergom vármegye törvényhatósága bizottságának levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigányügy rendezése tárgyában.

Turóc vármegye közigazgatási bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Háromszék vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigányügy tárgyában.

Csongrád vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Abaúj-Torna vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez.

Zólyom vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Győr vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Somogy vármegye közgyűlésének felirata a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz a "vándorcigányok kóborlásának meggátlásá"-ról.

Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez.

This list was generated on 2022. szeptember 25. 01:20:22 CEST.