Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: Manuscript
Number of items: 36.

Manuscript

Reviczky, Elemér: Beadvány "a kóbor cigányok megrendszabályozása" tárgyában a magyar királyi belügyminiszterhez.

A Belügyi Közlöny 1909. februári (8. sz.) számának rendeletei.

Ismeretlen személy javaslata a cigányügy tárgyában.

Andrássy, Gyula: "Kérdőív a cigányokról". Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszter körrendelete Joanovich Sándor támogatásáról.

A Belügyi Közlöny 1909. február 14-i száma.

A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank Részvénytársaság levele Herrmann Antalhoz.

Herrmann, Antal: Vác története 1848-49-ben = Váci Hírlap 1909. febr. 21.

Esztergom vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Körirat "a czigányokra vonatkozó kérdőívek kitöltése tárgyában".

Schiff, József: Schiff József főgimnáziumi tanár levele Herrmann Antalhoz.

Hegyessy, János: Javaslat Somogy vármegye alispánjához a cigánykérdés tárgyában.

Somogy vármegye közgyűlésének felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigány kérdés tárgyában.

Az I. kerületi Szabadpolgári Párt nyomtatványa.

Sopron vármegye közigazgatási bizottságának javaslata cigányügyben a magyar királyi belügyminiszterhez.

Herrmann, Antal: Szovátafürdőről = Bácskai Hirlap 1909. jún. 27.

A nagykanizsai szolgabíró jelentése a főispánnak "a nagykanizsai járásban előfordult betöréses lopások"-ról.

Langer, István: A balatonfüredi járás főszolgabírájának jelentése a megyei főispánnak a cigánybűnözésről.

Deák, Péter: A nagykanizsai rendőr főkapitány jelentése a nagykanizsai polgármesternek a cigány bűnözésről.

Batthyány, Pál: Batthyány Pál Zala vármegyei főispán levele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Sopron vármegye közigazgatási bizottságának felirata a magyar királyi miniszterelnökhöz a cigánykérdés tárgyában.

Schmidt, Dezső: Schmidt Dezső "A cigányügy rendezése" című művéhez írt kísérőlevele Joanovits Sándornak címezve.

Joanovich, Sándor: Joanovich Sándor miniszteri tanácsos kísérőlevele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez.

Joanovits, Sándor: Vas vármegye közigazgatási bizottságának cigányügyi javaslata Joanovits Sándor tanácsos előterjesztésében.

Véghatározat a Zala vármegye törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyvéből.

Árvay, Lajos: Zala vármegye közgyűlésének nevében Árvay Lajos alispán javaslata a cigányügy rendezésére a magyar királyi belügyminiszterhez.

Heves vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Az Esztergom vármegye törvényhatósága bizottságának levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigányügy rendezése tárgyában.

Turóc vármegye közigazgatási bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Háromszék vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigányügy tárgyában.

Csongrád vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Abaúj-Torna vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez.

Zólyom vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Győr vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Somogy vármegye közgyűlésének felirata a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz a "vándorcigányok kóborlásának meggátlásá"-ról.

Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez.

This list was generated on 2022. január 22. 16:13:37 CET.