Browse by Collection

Jump to: A | B | D | H | J | L | R | S | Á
Number of items: 13.

A

Andrássy Gyula: "Kérdőív a cigányokról". Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszter körrendelete Joanovich Sándor támogatásáról.

B

Batthyány Pál: Batthyány Pál Zala vármegyei főispán levele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

D

Deák Péter: A nagykanizsai rendőr főkapitány jelentése a nagykanizsai polgármesternek a cigány bűnözésről.

H

Herrmann Antal: Vác története 1848-49-ben = Váci Hírlap 1909. febr. 21.

Hegyessy János: Javaslat Somogy vármegye alispánjához a cigánykérdés tárgyában.

Herrmann Antal: Szovátafürdőről = Bácskai Hirlap 1909. jún. 27.

J

Joanovich Sándor: Joanovich Sándor miniszteri tanácsos kísérőlevele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez.

Joanovits Sándor: Vas vármegye közigazgatási bizottságának cigányügyi javaslata Joanovits Sándor tanácsos előterjesztésében.

L

Langer István: A balatonfüredi járás főszolgabírájának jelentése a megyei főispánnak a cigánybűnözésről.

R

Reviczky Elemér: Beadvány "a kóbor cigányok megrendszabályozása" tárgyában a magyar királyi belügyminiszterhez.

S

Schiff József: Schiff József főgimnáziumi tanár levele Herrmann Antalhoz.

Schmidt Dezső: Schmidt Dezső "A cigányügy rendezése" című művéhez írt kísérőlevele Joanovits Sándornak címezve.

Á

Árvay Lajos: Zala vármegye közgyűlésének nevében Árvay Lajos alispán javaslata a cigányügy rendezésére a magyar királyi belügyminiszterhez.

This list was generated on 2022. május 21. 04:54:51 CEST.